Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]

Jugoslovenski dokumenti i prevodi

  ►   Dr Branko Latas: DOKUMENTI O SARADNJI ČETNIKA SA OSOVINOM

  ►   Radisav S.Nedović, Pantelija M.Vasović: SELEKTIVNA ISTINA (dokumenti o čačanskom kraju u Drugom svetskom ratu)

  ►   IZDAJNIK I RATNI ZLOČINAC DRAŽA MIHAILOVIĆ PRED SUDOM - Stenografske beleške i dokumenta sa suđenja Dragoljubu-Draži Mihailoviću

  ►   DOKUMENTI O IZDAJSTVU DRAŽE MIHAILOVIĆA - knjiga IDržavna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača

  ►   Suđenje članovima političkog i vojnog rukovodstva organizacije Draže Mihailovića – STENOGRAFSKE BELEŠKE

  ►   Miodrag Zečević: DOKUMENTA SA SUÐENJA DRAŽI MIHAILOVIĆU

  ►  ►  Optužnica

  ►  ►  Sudsko saslušanje Draže Mihailovića

  ►  ►  Ispitivanje svedoka

  ►   Miodrag Đ. Zečević, Jovan P. Popović: DOKUMENTI IZ ISTORIJE JUGOSLAVIJE, DRŽAVNA KOMISIJA ZA UTVRĐIVANJE ZLOČINA OKUPATORA I NJIHOVIH POMAGAČA IZ DRUGOG SVETSKOG RATA;, III tom

  ►   Miodrag Đ. Zečević, Jovan P. Popović: DOKUMENTI IZ ISTORIJE JUGOSLAVIJE, DRŽAVNA KOMISIJA ZA UTVRĐIVANJE ZLOČINA OKUPATORA I NJIHOVIH POMAGAČA IZ DRUGOG SVETSKOG RATA;, IV tom

ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA NOR-a. tom I - DOKUMENTI NOVJ - BORBE U SRBIJI

  ►  KNJIGA 1 - BORBE U SRBIJI 1941.

  ►  KNJIGA 2 - BORBE U SRBIJI 1941.

  ►  KNJIGA 3 - BORBE U SRBIJI, januar-jun 1942.

  ►  KNJIGA 4 - BORBE U SRBIJI, juli-decembar 1942.

  ►  KNJIGA 5 - BORBE U SRBIJI 1943.

  ►  KNJIGA 6 - BORBE U VOJVODINI 1941 - 1943.

  ►  KNJIGA 7 - januar - maj 1944.

  ►  KNJIGA 8 - BORBE U VOJVODINI 1944.

  ►  KNJIGA 9 - jun - 20. avgust 1944.

  ►  KNJIGA 10 - BORBE U VOJVODINI (novembar-decembar 1944.)

  ►  KNJIGA 11 - 21. avgust - 10. septembar 1944.

  ►  KNJIGA 12 - 11-30. septembar 1944.

  ►  KNJIGA 13 - 1-15. oktobar 1944.

  ►  KNJIGA 14 - 15-31. oktobar 1944.

  ►  KNJIGA 15 - novembar - decembar 1944.

  ►  KNJIGA 16 - BORBE U SANDŽAKU 1942 - 1944.

  ►  KNJIGA 17 - BORBE U VOJVODINI 1941 - 1944. (neprijateljski dokumenti)

  ►  KNJIGA 18 - BORBE U SREMU, januar-mart 1945. GODINE

  ►  KNJIGA 19 - KOSOVO I METOHIJA

  ►  KNJIGA 20 - SRBIJA 1941-1944 - dopuna

  ►  KNJIGA 21 - SRBIJA 1941-1944 - DOKUMENTI KVISLINŠKIH JEDINICA I USTANOVA

ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA NOR-a. TOM II - DOKUMENTI VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ

  ►  KNJIGA 1 - BILTENI VRHOVNOG ŠTABA

  ►  KNJIGA 2 - DOKUMENTI CK KPJ, VŠ NOV I POJ - maj 1941-februar 1942.

  ►  KNJIGA 3 - mart-april 1942.

  ►  KNJIGA 4 - maj-jun 1942.

  ►  KNJIGA 5 - juli-avgust 1942.

  ►  KNJIGA 6 - septembar-oktobar 1942.

  ►  KNJIGA 7 - novembar 1942-januar 1943.

  ►  KNJIGA 8 - februar-mart 1943.

  ►  KNJIGA 9 - april - jun 1943.

  ►  KNJIGA 10 - juli-oktobar 1943.

  ►  KNJIGA 11 - novembar 1943 - januar 1944.

  ►  KNJIGA 12 - 30. januar - 30. april 1944.

  ►  KNJIGA 13 - 1. maj - 31. avgust 1944.

  ►  KNJIGA 14 - septembar-decembar 1944.

  ►  KNJIGA 15 - 1. januar-15. maj 1945.

ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA NOR-a. tom III - dokumenti NOVJ - BORBE U CRNOJ GORI

  ►  KNJIGA 1 - godina 1941.

  ►  KNJIGA 2 - januar-mart 1942.

  ►  KNJIGA 3 - april-jun 1942.

  ►  KNJIGA 4 - dokumenti jedinica i političkih rukovodstava 1941-1942.

  ►  KNJIGA 5 - januar-oktobar 1943.

  ►  KNJIGA 6 - oktobar-decembar 1943.

  ►  KNJIGA 7 - januar-jun 1944.

  ►  KNJIGA 8 - juli-decembar 1944.

  ►  KNJIGA 9 - 1941-1943 (dodatak)

  ►  KNJIGA 10 - godina 1944 (dodatak)

ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA NOR-a. tom IV - dokumenti NOVJ - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI

  ►  KNJIGA 1 - maj-septembar 1941.

  ►  KNJIGA 2 - oktobar-decembar 1941.

  ►  KNJIGA 3 - januar-mart 1942.

  ►  KNJIGA 4 - januar-april 1942.

  ►  KNJIGA 5 - maj-jun 1942.

  ►  KNJIGA 6 - juli-avgust 1942.

  ►  KNJIGA 7 - septembar-oktobar 1942.

  ►  KNJIGA 8 - novembar-decembar 1942.

  ►  KNJIGA 9 - januar 1943.

  ►  KNJIGA 10 - februar 1943.

  ►  KNJIGA 11 - mart 1943.

  ►  KNJIGA 12 - april 1943.

  ►  KNJIGA 13 - maj 1943.

  ►  KNJIGA 14 - jun 1943.

  ►  KNJIGA 15 - juli 1943.

  ►  KNJIGA 16 - avgust 1943.

  ►  KNJIGA 17 - septembar 1943.

  ►  KNJIGA 18 - oktobar 1943.

  ►  KNJIGA 19 - novembar 1943.

  ►  KNJIGA 20 - decembar 1943.

  ►  KNJIGA 21 - januar 1944.

  ►  KNJIGA 22 - februar 1944.

  ►  KNJIGA 23 - mart 1944.

  ►  KNJIGA 24 - april 1944.

  ►  KNJIGA 25 - maj 1944.

  ►  KNJIGA 26 - jun 1944.

  ►  KNJIGA 27 - juli 1944.

  ►  KNJIGA 28 - avgust 1944.

  ►  KNJIGA 29 - septembar 1944.

  ►  KNJIGA 30 - oktobar-novembar 1944.

  ►  KNJIGA 31 - decembar 1944.

  ►  KNJIGA 32 - januar 1945.

  ►  KNJIGA 33 - februar 1945.

  ►  KNJIGA 34 - mart-maj 1945.

  ►  KNJIGA 35 - dopuna toma IV

ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA NOR-a. tom V - DOKUMENTI NOVJ - BORBE U HRVATSKOJ

  ►  KNJIGA 1 - 1941.

  ►  KNJIGA 2 - studeni-prosinac 1941.

  ►  KNJIGA 3 - siječanj - veljača - ožujak 1942.

  ►  KNJIGA 4 - travanj-svibanj 1942.

  ►  KNJIGA 5 - lipanj-srpanj 1942.

  ►  KNJIGA 6 - kolovoz 1942.

  ►  KNJIGA 7 - rujan 1942.

  ►  KNJIGA 8 - listopad 1942.

  ►  KNJIGA 9 - studeni 1942.

  ►  KNJIGA 10 - prosinac 1942.

  ►  KNJIGA 11 - siječanj 1943.

  ►  KNJIGA 12 - veljača 1943.

  ►  KNJIGA 13 - ožujak 1943.

  ►  KNJIGA 14 - travanj 1943.

  ►  KNJIGA 15 - svibanj 1943.

  ►  KNJIGA 16 - lipanj 1943.

  ►  KNJIGA 17 - srpanj 1943.

  ►  KNJIGA 18 - kolovoz 1943.

  ►  KNJIGA 19 - rujan 1943.

  ►  KNJIGA 20 - listopad 1943.

  ►  KNJIGA 21 - studeni 1943.

  ►  KNJIGA 22 - prosinac 1943.

  ►  KNJIGA 23 - siječanj 1944.

  ►  KNJIGA 24 - veljača 1944.

  ►  KNJIGA 25 - ožujak 1944.

  ►  KNJIGA 26 - travanj 1944.

  ►  KNJIGA 27 - svibanj 1944.

  ►  KNJIGA 28 - lipanj 1944.

  ►  KNJIGA 29 - srpanj 1944.

  ►  KNJIGA 30 - borbe 1941-1942 (dodatak)

  ►  KNJIGA 31 - kolovoz 1944.

  ►  KNJIGA 32 - ustaško-domobranski dokumenti 1941-1942.

  ►  KNJIGA 33 - rujan 1944.

  ►  KNJIGA 34 - listopad 1944.

  ►  KNJIGA 35 - studeni 1944.

  ►  KNJIGA 36 - prosinac 1944.

  ►  KNJIGA 37 - siječanj 1945.

  ►  KNJIGA 38 - veljača 1945.

  ►  KNJIGA 39 - ožujak-svibanj 1945.

ZBORNIK NOR-a. tom VI - BORBE U SLOVENIJI

  ►  KNJIGA 1 - 1941.

  ►  KNJIGA 2 - januar-maj 1942.

  ►  KNJIGA 3 - jun-avgust 1942.

  ►  KNJIGA 4 - septembar-decembar 1942.

  ►  KNJIGA 5 - januar-april 1943.

  ►  KNJIGA 6 - maj-septembar 1943.

  ►  KNJIGA 7 - septembar-oktobar 1943.

  ►  KNJIGA 8 - 21. oktobar-30. novembar 1943.

  ►  KNJIGA 9 - decembar 1943.

  ►  KNJIGA 10 - januar 1944.

  ►  KNJIGA 11 - februar 1944.

  ►  KNJIGA 12 - 1 mart-15. april 1944.

  ►  KNJIGA 13 - 16. april-31. maj 1944.

  ►  KNJIGA 14 - 1. jun-15. jul 1944.

  ►  KNJIGA 15 - 16. jul-31. avgust 1944.

  ►  KNJIGA 16 - 1. septembar-20. oktobar 1944.

  ►  KNJIGA 17 - 21.oktobar-15. decembar 1944.

  ►  KNJIGA 18 - 16.decembar 1944.-28.februar 1945.

  ►  KNJIGA 19 - 1.mart-15.maj 1945.

ZBORNIK NOR-a. tom VII - BORBE U MAKEDONIJI

  ►  KNJIGA 1 - juli 1941-septembar 1943.

  ►  KNJIGA 2 - septembar-decembar 1943.

  ►  KNJIGA 3 - jun 1943-avgust 1944.

  ►  KNJIGA 4 - mart 1943-decembar 1944.

ZBORNIK NOR-a. tom VIII - DEJSTVA NA JADRANU

  ►  KNJIGA 1 - juli 1942-januar 1944.

  ►  KNJIGA 2 - februar-avgust 1944.

  ►  KNJIGA 3 - septembar 1944-maj 1945.

ZBORNIK NOR-a. tom IX - DOKUMENTI ORGANIZACIJA KOMUNISTIČKE PARTIJE

  ►  KNJIGA 1 - avgust 1941-avgust 1942.

  ►  KNJIGA 2 - septembar-decembar 1942.

  ►  KNJIGA 3 - januar-jun 1943.

  ►  KNJIGA 4 - juli-decembar 1943.

  ►  KNJIGA 5 - januar-april 1944.

  ►  KNJIGA 6 - maj-avgust 1944.

  ►  KNJIGA 7 - septembar-decembar 1944.

  ►  KNJIGA 8 - januar-februar 1945.

  ►  KNJIGA 9 - mart-maj 1945.

ZBORNIK NOR-a. tom X - JUGOSLOVENSKO RATNO VAZDUHOPLOVSTVO U NARODNOOSLOBODILAČKOM RATU

  ►  KNJIGA 1 - maj 1942-februar 1945.

  ►  KNJIGA 2 - mart-jun 1945.

ZBORNIK NOR-a. tom XI - OPERACIJE JUGOSLOVENSKE ARMIJE 1945.

  ►  KNJIGA 1 - PRVA ARMIJA, 1. mart-15. maj 1945.

  ►  KNJIGA 2 - DRUGA ARMIJA, 1. mart-15. maj 1945.

  ►  KNJIGA 3 - TREĆA ARMIJA, 1. januar-24. maj 1945.

  ►  KNJIGA 4 - ČETVRTA ARMIJA, 1. mart-15. maj 1945.

ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA NOR-a. TOM XII - DOKUMENTI JEDINICA I USTANOVA NEMAČKOG RAJHA

  ►  KNJIGA 1 - 1941. GODINA

  ►  KNJIGA 2 - 1942. GODINA

  ►  KNJIGA 3 - 1943. GODINA

  ► ►  Procena vojno-političke situacije od strane komandanta Jugoistoka feldmaršala Vajksa od 1. novembra 1943.

  ►  KNJIGA 4 - 1944. I 1945. GODINA

  ► ►  Ratni dnevnik Armijske grupe F, 1. VII - 31. XII 1944.

  ► ►  Ratni dnevnik Armijske grupe E, 1. X - 31. XII 1944.

ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA NOR-a. TOM XIII - DOKUMENTI JEDINICA I USTANOVA KRALJEVINE ITALIJE

  ►  KNJIGA 1 - 1941. GODINA

  ►  KNJIGA 2 - 1942. GODINA

  ►  KNJIGA 3 - 1943. GODINA

ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA NOR-a. TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA

  ►  KNJIGA 1 - 1941. I 1942. GODINA

  ►  KNJIGA 2 - JANUAR - SEPTEMBAR 1943. GODINE

  ►  KNJIGA 3 - SEPTEMBAR 1943. - JULI 1944.

  ►  KNJIGA 4 - AVGUST 1944. - MAJ 1945.

ZBORNIK NOR-a. tom XV, DOKUMENTI O UČEŠĆU HORTIJEVSKE MAĐARSKE

  ►  knjiga 1 - DOKUMENTI O UČEŠĆU HORTIJEVSKE MAĐARSKE U NAPADU I OKUPACIJI JUGOSLAVIJE

ZLOČINI NA JUGOSLOVENSKIM PROSTORIMA U PRVOM I DRUGOM SVETSKOM RATU - ZBORNIK DOKUMENATA: tom I, ZLOČINI NDH

  ►  knjiga 1: godina 1941.

NARODNOOSLOBODILAČKA BORBA U DALMACIJI 1941-1945. ZBORNIK DOKUMENATA

  ►  knjiga 1: godina 1941.

  ►  knjiga 2: siječanj-srpanj 1942.

  ►  knjiga 3: kolovoz-rujan 1942.

  ►  knjiga 4: listopad-prosinac 1942.

  ►  knjiga 5: siječanj-ožujak 1943.

  ►  knjiga 6: travanj-lipanj 1943.

  ►  knjiga 7: srpanj-kolovoz 1943.

  ►  knjiga 8: rujan-listopad 1943.

  ►  knjiga 9: studeni-prosinac 1943.

  ►  knjiga 10: siječanj-ožujak 1944.

SJEVEROZAPADNA HRVATSKA U NARODNOOSLOBODILAČKOJ BORBI I SOCIJALISTIČKOJ REVOLUCIJI 1941-1945, GRAĐA

  ►  knjiga 1: godina 1941.

  ►  knjiga 2: siječanj-lipanj 1942.

  ►  knjiga 3: srpanj-prosinac 1942.

  ►  knjiga 4: siječanj-svibanj 1943.

  ►  knjiga 5: lipanj-kolovoz 1943.

  ►  knjiga 6: rujan-listopad 1943.

  ►  knjiga 7: studeni-prosinac 1943.

  ►  knjiga 8: 1. siječanj-15. ožujak 1944.

  ►  knjiga 9: 15. ožujak-31. svibanj 1944.

  ►  knjiga 10: 1. lipanj-15. kolovoz 1944.

HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE: GRAĐA ZA HISTORIJU NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA U SLAVONIJI

  ►  knjiga 1: godina 1941.

  ►  knjiga 2: siječanj-lipanj 1942.

  ►  knjiga 3: srpanj-prosinac 1942.

  ►  knjiga 4: siječanj-ožujak 1943.

  ►  knjiga 5: travanj-svibanj 1943.

  ►  knjiga 6: lipanj-srpanj 1943.

  ►  knjiga 7: kolovoz-rujan 1943.

  ►  knjiga 8: 1. listopad-15. studeni 1943.

  ►  knjiga 9: 16 studeni-31. prosinac 1943.

  ►  knjiga 10: siječanj 1944.

  ►  HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE: PRILOG GRAĐI ZA HISTORIJU NOP SLAVONIJE 1941.

ZBORNIK HISTORIJSKOG ARHIVA U KARLOVCU

  ►  knjiga 3: Prva godina Narodnooslobodilačkog rata na području Karlovca, Korduna, Gline, Like, Gorskog Kotara, Pokuplja i Žumberka

  ►  monografija 4 - Dr Đuro Zatezalo: NARODNA VLAST NA KORDUNU, BANIJI I LICI 1941-1945.

  ►  knjiga 7: Plaščanska dolina i okolica u NOR-u 1941-1945.

  ►  knjiga 8: Treća godina narodnooslobodilačkog rata; na području Karlovca, Korduna, Like, Pokuplja i Žumberka

  ►  knjiga 9: Osma kordunaška udarna divizija

  ►  knjiga 10: Kotar Korenica i Kotar Udbina u NOR-u i socijalističkoj izgradnji

  ►  knjiga 11: Četvrta godina narodnooslobodilačkog rata; na području Karlovca, Korduna, Like, Pokuplja i Žumberka

  ►  knjiga 12: Partizanska Drežnica

  ►  knjiga 13: Kotar Gračac u narodnooslobodilačkom ratu 1941-1945. - 1. dio

  ►  knjiga 14: Kotar Donji Lapac u narodnooslobodilačkom ratu 1941-1945.

  ►  knjiga 15: DUGA RESA; Radovi iz dalje prošlosti NOB-e i socijalističke izgradnje

  ►  knjiga 16: Općina Gornje Dubrave

  ►  knjiga 18: Kotar Slunj i kotar Veljun u NOR i socijalističkoj izgradnji - 2. dio

  ►  knjiga 19: Kotar Vojnić u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji

  ►  knjiga 20: Kotar Gospić i kotar Perušić u narodnooslobodilačkom ratu 1941-1945.

  ►  Mile Mrkalj: SJENIČAK; KRONIKA KORDUNAŠKOG SELA

ZBORNIK ISTORIJSKOG ARHIVA U JAGODINI

  ►  ZBORNIK ISTORIJSKOG ARHIVA U JAGODINI: JUGOSLOVENSKA VOJSKA U OTADŽBINI NA TERITORIJI OKRUGA MORAVSKOG 1943-1944.

  ►  ZBORNIK ISTORIJSKOG ARHIVA U JAGODINI: Izveštaji Komande srpske državne straže za okrug Moravski 1941-1944

  ►  ZBORNIK ISTORIJSKOG ARHIVA U JAGODINI: Izveštaji Nedićevih organa vlasti u okrugu Moravskom 1941-1944

ZEMALJSKO ANTIFAŠISTIČKO VIJEĆE NARODNOG OSLOBOÐENJA BOSNE I HERCEGOVINE

  ►  KNJIGA 1 - 1943. I 1944. GODINA

Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske: ZEMALJSKO ANTIFAŠISTIČKO VIJEĆE NARODNOG OSLOBOĐENJA HRVATSKE –zbornik dokumenata

  ►  1944 (od 10. svibnja do 31. prosinca)