ZBORNIK NOR-a. tom I - BORBE U SRBIJI - knjiga 5 - godina 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
dokumenti i podaci jedinica i ustanova NOVJ
dokumenti nemačkih komandi i ustanova
dokumenti bugarskih i kvislinških komandi i ustanova
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica
1.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 1 januara 1943 god. svim štabovima NOP odreda u Srbiji za pojačanu borbu protiv okupatorskih i kvislinških jedinica7
2.Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 2 januara 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o stanju u NOP odredima u Srbiji13
3.Izveštaj komesara Moravske čete Požarevačkog NOP odreda od 10 januara 1943 god. Štabu odreda o situaciji u Moravskom srezu i akcijama čete15
4.Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda "Milan Blagojević" od 14 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji na terenu i akcijama odreda19
5.Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 14 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama jedinica odreda protiv neprijatelja30
6.Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 15 januara 1943 god. sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju o potrebi omasovljenja partizanskih odreda u Srbiji33
7.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 22 januara 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o imenovanju članova Glavnog štaba NOV i PO Srbije36
8.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 30 januara 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o situaciji u Požarevačkom okrugu37
9.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Srbije od januara 1943 god. Štabu Rasinskog NOP odreda o ubistvu Mirka Tomića40
10.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 2 februara 1943 god. Štabu Rasinskog NOP odreda "Mirko Tomić" za izvođenje akcija41
11.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 4 februara 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Čačak o slabostima u radu partiske organizacije u okrugu i stvaranju Čačanskog NOP odreda42
12.Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 6 februara 1943 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Srbije o situaciji u Srbiji i stanju u NOP odredima45
13.Izveštaj Štaba Rasinskog NOP odreda od 8 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji u Kruševačkom okrugu i borbama odreda u toku januara 1943 godine47
14.Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 11 februara 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji u Srbiji55
15.Pismo Svetozara Vukmaiovića-Tempa od 11 februara 1943 god. sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju o formiranju Prvog južnomoravskog NOP odreda57
16.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 12 februara 1943 god. svim partizanskim NOP odredima u Srbiji za izvođenje akcija protiv neprijateljskih jedinica58
17.Izveštaj Komande Rudničke čete od 13 februara 1943 god. Štabu Prvog šumadiskog NOP odreda o izvedenim akcijama60
18.Izveštaj Komande Treće čete Prvog šumadiskog NOP odreda "Milan Blagojević" od 13 februara 1943 god. Štabu odreda o stanju u četi i njenim akcijama63
19.Poziv Štaba Požarevačkog NOP odreda od 13 februara 1943 god. bivšim partizanima odreda da ponovo stupe u NOV66
20.Izvod iz pisma komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 15 februara 1943 god. komesaru Glavnog štaba NOV i PO Orbije o obnavljanju Suvoborskog NOP odreda67
21.Izveštaj Komande Stiške čete Požarevačkog NOP odreda od 15 februara 1943 god. Štabu Požarevačkog NOP odreda o izvedenim akcijama69
22.Izveštaj Komande Moravske čete od 16 februara 1943 god. Štabu Požarevačkog NOP odreda o nemačkom planu za ofanzivu protiv Požarevačkzog odreda73
23.Izveštaj komesara Stiške čete Požarevačkog NOP odreda od 17 februara 1943 god. Štabu odreda o razbijanju čete u s. Sirakovu74
24.Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 20 februara 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o akcijama partizanskih odreda u Srbiji u toku februara 1943 godine80
25.Izveštaj Nedeljka Karaičića od 27 februara 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o formiranju Prvog južnomoravskog NOP odreda i njegovoj prvoj borbi protiv četnika, žandarma i Bugara82
26.Izveštaj Čačanskog NOP odreda od februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama odreda u LJubićkom srezu od 15 decembra 1942 god. do 17 februara 1943 godine88
27.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac od februara 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Prvog šumadiskog NOP odreda89
28.Poziv Štaba Požarevačkog NOP odreda "Veljko Dugošević" od 1 marta 1943 god. četnicima bivšeg Ujevačkog odreda da se ponovo vrate u partizanski odred92
29.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Kragujevac od 12 marta 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o pljački i teroru neprijateljskih jedinica u Kragujevačkom okrugu94
30.Pozdrav partizana Požarevačkeg NOP odreda "Veljko Dugošević" od 18 marta 1943 god. borcima i rukovodiocima oslobođene teritorije u Bosni96
31.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 19 marta 1943 god. Okružnom povereništvu KPJ za Mladenovac o merama protiv neprijateljskog terora i špijunaže na terenu Beogradskog okruga97
32.Pismo Okružnog povereništva KPJ za Mladenovac od 30 marta 1943 god. Štabu Prvog šumadiskog NOP odreda o potrebi izvođenja akcija na teritoriji Kosmaja99
33.Izjava političkog komesara Čačanskog NOP odreda od marta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o uzrocima rasformiranja Čačanskog NOP odreda u oktobru 1942 god. i razbijanju obnovljenog odreda u martu 1943 god. u s. Ostri100
34.Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda od marta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o izvedenim akcijama103
35.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 2 aprila 1943 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu, članu Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije, o potrebi vojne saradnje partizanskih odreda Južne Srbije i Makedonije104
36.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 3 aprila 1943 god. Štabu Požarevačkog NOP odreda o nekim slabostima jedinica odreda za vreme neprijateljske ofanzive106
37.Pismo Pokragjinskog komiteta KPJ za Srbiju od 4 aprila 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o zadacima Požarevačkog NOP odreda u vezi pojačane borbe protiv neprijatelja112
38.Pismo Štaba Požarevačkog NOP odreda "Veljko Dugošević" od 5 aprila 1943 god. komandama četa o slabostima njihovih jedinica za vreme neprijateljske ofanzive u Požarevačkom okrugu115
39.Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 8 aprila 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o neprijateljskoj ofanzivi protiv odreda122
40.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac od 9 aprila 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o ofanzivi neprijateljskih jedinica protiv Prvog šumadiskog NOP odreda i zločinima četnika nad pristalicama NOP u Šumadiji126
41.Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Čačak od 10 aprila 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o četničkom teroru u Čačanskom okrugu128
42.Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda od 12 aprila 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Aranđelovac o izvedenim akcijama131
43.Izvod iz pisma Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 18 aprila 1943 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Srbije o zadacima partizanskih odreda u Srbiji132
44.Izveštaj intendanta Prvog šumadiskog NOP odreda "Milan Blagojević" od 23 aprila 1943 god. Štabu odreda o materijalnom stanju odreda135
45.Izveštaj Okružnog povereništva KPJ za Mladenovac od 25 aprila 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o neprijateljskom teroru na teritoriji Povereništva i akcijama Kosmajske čete136
46.Izveštaj Okružnog povereništva KPJ za Mladenovac od 1 maja 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Aranđelovac o izvedenim akcijama Gročanske čete140
47.Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda od 2 maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama odreda u martu i aprilu 1943 godine143
48.Izveštaj Komande Moravske čete Požarevačkog NOP odreda od 4 maja 1943 god. Štabu odreda o akcijama čete i situaciji na terenu Moravskog sreza148
49.Izvod iz pisma Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 6 maja 1943 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Srbije o formiranju udarnih bataljona i brigade u Šumadiji150
50.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 7 maja 1943 god. Okružnom povereništvu KPJ za Mladenovac o stvaranju bataljona i odreda na Kosmaju156
51.Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Leskovac Pokrajinskom komitetu KPJ za Orbiju od 9 maja 1943 god. o borbama sa Bugarima157
52.Naređenje Štaba Kosmajskog NOP odreda od 10 maja 1943 god. Komandi Druge kosmajske čete za izvođenje diverzantskih akcija na komunikacije161
53.Pismo Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda od 15 maja 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Kragujevac o prebacivanju Rudničke čete u Gružanski srez162
54.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 15 maja 1943 god. Okružnom povereništvu KPJ za Mladenovac o slabostima i greškama partiske organizacije na terenu i U odredu164
55.Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 20 maja 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o ofanzivi Bugara, četnika i nedićevaca u Toplici i Jablanici166
56.Izveštaj Štaba Drugog južnomoravskog NOP odreda od 20 maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojnopolitičkoj situaciji na terenu i izvedenim akcijama odreda u martu i aprilu 1943 godine171
57.Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 27 maja 1943 god. Pokrajinsksm komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Bugara i nedićevaca u Toplici i Jablanici176
58.Izveštaj Štaba Kosmajskog NOP odreda od 27 maja 1943 god. Okružnom povereništvu KPJ za Mladenovac o akcijama odreda u maju 1943 godine173
59.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije od maja 1943 god. o izvedenim akcijama partizanskih jedinica u Srbiji od 7 marta do 14 maja 1943 godine180
60.Izveštaj Štaba Valjevskog NOP odreda krajem maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Lazarevac183
61.Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda od maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama u maju 1943 godine185
62.Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 6 juna 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama jedinica Prvog južnomoravskog NOP odreda u maju 1943 godine186
63.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 10 juna 1943 god. Štabu Prvog šumadiskog NOP odreda o formiranju Udarnog bataljona u odredu188
64.Naredba Štaba Trećeg bataljona Prvog južnomoravskog NOP odreda od 10 juna 1943 god. o zabrani rada opštinskih uprava192
65.Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 14 juna 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji u Jablanici i Toplici193
66.Pismo Štaba Kosmajskog NOP odreda "Rade Jovanović" od 17 juna 1943 god. Štabu Prvog šumadiskog NOP odreda "Milan Blagojević" o akcijama Kosmajskog odreda krajem maja i početkom juna 1943 godine197
67.Izveštaj Štaba Prvog južnomoravskog NOP odreda od 22 juna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama jedinica odreda u maju 1943 godine199
68.Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 23 juna 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o formiranju Timočkog NOP bataljona205
69.Izveštaj Štaba Rasinskog NOP odreda od 28 juna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o izvedenim akcijama odreda u maju i junu 1943 godine206
70.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 29 juna 1943 god. Štabu Prvog južnomoravskog NOP odreda za stvaranje udarnih bataljona208
71.Izvod iz pisma Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 30 juna 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o pripremama za stvaranje brigade i merama za sprečavanje rekvizicije209
72.Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 30 juna 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o formiranju bataljona u Prvom šumadiskom NOP odredu211
73.Izvod iz izveštaja Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od juna 1943 god. CK KPJ o vojno-političkoj situaciji i stanju u NOP odredima u Srbiji212
74.Izvod iz izveštaja Nedeljka Karaičića od 2 jula 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o formiranju Timočkog NO bataljona i rušenju aleksinačkog rudnika230
75.Izveštaj Štaba Drugog južnomoravskog NOP odreda od 2 jula 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama odreda od 15 maja do 24 juna 1943 godine233
76.Izveštaj Nedeljka Karaičića od 6 jula 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Rasinskog NOP odreda236
77.Pismo Štaba Kosmajskog NOP odreda od 9 jula 1943 god. Štabu Trećeg odreda Treće operativne zone NOV i PO Hrvatske o uzajamnoj pomoći i saradnji238
78.Pismo komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 11 jula 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o formiranju bataljona u Prvom šumadiskom NOP odredu240
79.Izvod iz izveštaja komesara Prvog bataljona Prvog šumadiskog NOP odreda od 16 jula 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o organizacionom stanju u bataljonu i njegovim akcijama241
80.Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 17 jula 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Prvog timočkog bataljona od 1-15 jula 1943 godine248
81.Izveštaj Štaba Drugog južnomoravskog NOP odreda od jula 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o jednomesečnim akcijama odreda250
82.Zaključci partiskog savetovanja vojnih i političkih rukovodilaca partizanskih odreda i bataljona iz Šumadije i zapadne Srbije, održanog od 9-13 avgusta 1943 godine252
83.Izveštaj Štaba Prvog južnomoravskog NOP odreda od 27 avgusta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama protiv četnika u julu i avgustu 1943 god. na Radanu260
84.Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Niš od 27 avgusta 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o situaciji na terenu i potrebi stvaranja partizanskog odreda na teritoriji Niškog okruga266
85.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije od avgusta 1943 god. o akcijama partizanskih odreda u Srbiji u toku leta 1943 godine269
86.Predlog Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 1 septembra 1943 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Srbije za sastav štaba Prve šumadiske NO brigade i štabova bataljona272
87.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Kruševac od 7 septembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o izvedenim akcijama Rasinskog NOP odreda274
88.Izvod iz izveštaja političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 11 septembra 1943 god. o svom radu u jedinicama Prvog šumadiskog i Kosmajskog NOP odreda276
89.Izveštaj Štaba Čačanskog NOP odreda "Dragiša Mišović" od 13 septembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama odreda od 7 avgusta do 7 septembra 1943 godine282
90.Izvod iz pisama Okružnog komiteta KPJ za Čačak od 13 septembra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Kragujevac o jednomesečnim akcijama Čačansnog NOP odreda u Trnavskom srezu288
91.Izveštaj Štaba Kosmajskog NOP odreda od 14 septembra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o borbi s četnicima u s. Trnovču289
92.Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 16 septembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o brojnom porastu Prvog šumadiskog NOP odreda290
93.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Čačak od 20 septembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o borbi Čačanskog NOP odreda protiv četnika u s. Velereču292
94.Pismo Pokrajinskot komiteta KPJ za Srbiju od 24 septembra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Kragujevac o slabostima u radu partiske organizacije u odredu i na terenu294
95.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 25 septembra 1943 god. za formiranje Prve šumadiske NO brigade297
96.Pozdrav boraca i rukovodilaca Prve šumadiske NO brigade Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije298
97.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Čačak od septembra 1943 god. PK KPJ za Srbiju o političkom i organizacionom stanju Čačanskog NOP odreda i o njegovim akcijama u toku avgusta 1943 godine299
98.Izveštaj Štaba Prvog bataljona Prvog šumadiskog NOP odreda od septembra 1943 god. Štabu odreda borbi protiv četnika D. Mihailovića u Gajevima i Orašcu kod Aranđelovca302
99.Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda "Milan Blagojević" od 1 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o izvedenim akcijama u septembru 1943 godine303
100.Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP bataljona Prve šumadiske NO brigade od 1 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o izvedenim akcijama od 19 jula do 1 oktobra 1943 godine304
101.Izvod iz pisma Okružnog komiteta KPJ za Čačak od 3 oktobra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Aranđelovac o akcijama Čačanskog NOP odreda306
102.Izveštaj Štaba Drugog južnomoravskog NOP odreda od 6 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o dvomesečnim akcijama307
103.Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 9 oktobra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o formiranju Prve šumadiske NO brigade311
104.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 10 oktobra 1943 god. o formiranju Prve južnomoravske NO brigade i reorganizaciji Prvog južnomoravskog NOP odreda315
105.Pozdravni telegram boraca i rukovodilaca Prve južnomoravske NO brigade od 14 oktobra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ318
106.Pozdravni telegram Prve južnomoravske NO brigade od 14 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije318
107.Pozdravni telegram boraca i rukovodilaca Prve južnomoravske NO brigade od 14 oktobra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju319
108.Pismo komesara Glavnog štaba NOV i PO za Srbiju od 16 oktobra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vezama sa okružnim komitetima i akcijama Prve šumadiske NO brigade319
109.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Kragujevac od 17 oktobra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o formiranju Prve šumadiske NO brigade i njenim prvim akcijama321
110.Izveštaj Štaba Kosmajskog NOP odreda od 17 oktobra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o borbama sa četnicima kod s. Drugovca325
111.Izveštaj Štaba Prve južnomoravske NO brigade od 18 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbi na Kosmači326
112.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 21 oktobra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o pogibiji sekretara OK KPJ za Zaječar329
113.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Čačak od 22 oktobra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Kragujevac o akcijama Čačanskog NOP odreda331
114.Proglas Štaba Drugog bataljona južnomoravskog NOP odreda od 25 oktobra 1943 god. narodu Pčinjskog, Preševskog i Krivopalanačkog sreza333
115.Izvod iz izveštaja sekretara OK KPJ za Kragujevac od 27 oktobra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Kragujevac o borbi Prve šumadiske NO brigade protiv Nemaca i Srpske državne straže kod s. Darosave336
116.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 29 oktobra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Požarevačkog NOP odreda i vezama sa Okružnim komitetom KPJ za Zaječar337
117.Pismo člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića-Tempa sd 30 oktobra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Vranje o stvaranju zajedničkog operativnog štaba za Drugi južnomoravski, Kumanovski i Kosmetski NOP odred340
118.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 30 oktobra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Kragujevac o borbama Kosmajskog NOP odreda protiv četnika D. Mihailovića341
119.Izveštaj Štaba Prve južnomoravske NO brigade od 31 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama protiv Bugara i Nemaca342
120.Naredba Štaba Prvog južnomoravskog NOP odreda od oktobra 1943 god. o zabrani rada opštinskim upravama i seoskim kmetovima344
121.Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od oktobra 1943 god. o akcijama odreda u Resavskom i Mlavskom srezu345
122.Izveštaj Komande Kačerske čete Prvog šumadiskog NOP odreda "Milan Blagojević" od oktobra 1943 god. Štabu odreda o stanju u četi i izvedenim akcijama348
123.Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Valjevo od 1 novembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o brojnom stanju, rasporedu i teroru kvislinških jedinica u Valjevskom okrugu350
124.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 2 novembra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o potrebi pojačane aktivnosti Požarevačkog NOP odreda protiv neprijatelja354
125.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 4 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o vojno-političkoj situaciji u Užičkom okrugu355
126.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 5 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o pripremama Druge proleterske brigade za napad na Bugare u LJubišu357
127.Zapovest Štaba Druge proleterske brigade od 6 novembra 1943 god. za napad na bugarske jedinice u s. LJubišu360
128.Izvod iz izveštaja Štaba Druge proleterske divizije od 9 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o napadu Druge proleterske brigade na Bugare u LJubišu363
129.Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 10 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o rasporedu neprijateljskih snaga u Zlatiborskom i Užičkom srezu367
130.Izveštaj političkog komesara Druge proleterske divizije od 12 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o neprijateljskim snagama i raspoloženju naroda u okolini Užica, Požege i Čačka369
131.Izveštaj Štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NO udarne divizije od 12 novembra 1943 god. Štabu divizije o napadu na nemačke snage u Mokroj Gori371
132.Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 17 novembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Toplice i Jablanice i borbama Prve južnomoravske brigade i Prvog južnomoravskog NOP odreda od 7 oktobra do 11 novembra 1943 godine374
133.Poziv Okružnog NO odbora za Leskovački i Toplički okrug, Štaba Druge južnomoravske NO brigade i Štaba Prvog južnomoravskog NOP odreda od 26 novembra 1943 god. narodu Toplice, Jablanice, Kosanice, Morave i Leskovačkog sreza376
134.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Kruševac od 29 novembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojnopolitičkoj situaciji na teritoriji okruga380
135.Izveštaj Štaba Druge južnomoravske NO brigade od novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbi sa Bugarima kod Velike Plane382
136.Pismo Štaba Požarevačkog NOP odreda "Veljko Dutošević" od 2 decembra 1943 god. Štabu kosmajskog NOP odreda o potrebi izvođenja zajedničkih akcija protiv neprijatelja383
137.Izveštaj Štaba Druge južnomoravske NO brigade od 3 decembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Aleksandrovac387
138.Naredba Štaba Trećeg bataljona Prvog južnomoravskog NOP odreda od 5 decembra 1943 god. o zabrani odlaska na pijace i prodaji žita, stoke i drva388
139.Naredba Trećeg bataljona Prvog južnomoravskog NOP odreda od 5 decembra 1943 god. o zabrani čuvanja železničke pruge od strane seoskih straža389
140.Izvod iz izveštaja članova Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju - Nedeljka Karaičića i Dragog Stamenkovića od 6 decembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o borbama Prve južnomoravske NO brigade u Rasini i formiranju Okružnog povereništva za Toplički okrug390
141.Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Kruševac od 6 decembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o borbama Druge južnomoravske NO brigade i Rasinskog NOP odreda u Rasini i Župi392
142.Izvod iz pisma Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 7 decembra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o situaciji na terenu Mladenovačkog, Kosmajskog i Jaseničkog sreza395
143.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Čačak od 7 decembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o prolazu Prve šumadiske NO brigade preko terena Čačanskog i Užičkog okruga i brojnom stanju četnika Draže Mihailovića396
144.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Kruševac od 10 decembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o dolasku četničkog korpusa Dragutina Keserovića u Rasinski srez398
145.Izveštaj zajedničkog operativnog štaba Druge južnomoravske NO brigade i Prvog južnomoravskog NOP odreda od 11 decembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama na Barju i Oruglici sa četnicima Draže Mihailovića400
146.Izveštaj štaba Rasinskog NOP odreda od 11 decembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu i brojnom stanju kvislinških jedinica na teritoriji Kruševačkog okruga i izvedenim akcijama odreda402
147.Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Kruševac od 16 decembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o borbama Rasinskog i Jastrebačkog NOP odreda u Rasini405
148.Izveštaj zajedničkog Operativnog štaba Druge južnomoravske NO brigade i Prvog južnomoravskog NOP odreda od 17 decembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbi u s. Kosančiću407
149.Izveštaj brigadnog komiteta Druge južnomoravske NO brigade od 19 decembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o radu partiske organizacije u brigadi411
150.Naredba Štaba Druge južnomoravske NO brigade od 26 decembra 1943 god. o osudi na smrt streljanjem špijuna Gvozdena Stefanovića415
151.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 28 decembra 1943 god. Štabu Kosmajskog NOP odreda o potrebi pojačanog partiskog rada u jedinicama odreda i stvaranju diverzantskih grupa na teritoriji Mladenovačkog sreza416
152.Izveštaj Štaba Druge južnomoravske NO brigade od 28 decembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akciji na železničku prugu Niš - Lajkovac, kod s. Brestovca 26 decembra 1943 godine419
153.Izveštaj Štaba Drugog bataljona Kosmajskog NOP odreda od 31 decembra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o partizanskom i vojno-političkom radu i akcijama bataljona od 14-31 decembra 1943 godine421
II - Dokumenti nemačkih komandi i ustanova
154.Saopštenje komandujućeg generala i zapovednika Srbije od 5 januara 1943 god. o odmazdi za izvršenu akciju na železničkoj stanici u Kovačevcu429
155.Naređenje komandujućeg generala i zapovednika Srbije od 6 januara 1943 god. Feldkomandanturi 809 da strelja 6 ljudi radi odmazde zbog diverzije na pruzi Beograd-Niš430
156.Saopštenje Feldkomandanture u Nišu od 9 januara 1943 god. o izvršenju odmazde zbog diverzije na pruzi Beograd - Niš kod s. Lužana431
157.Objava Feldkomandanture Vrnjačka Banja na dan 13 februara 1943 god. o streljanju zbog izvršenih akcija partizana u Kruševačkom okrugu431
158.Naređenje komandujućeg generala i zapovednika Srbije od 16 februara 1943 god. višem komandantu SS i policije za streljanje 400 talaca u Beogradu zbog ubistva 4 Nemca433
159.Dnevni izveštaj 704 lovačke divizije od 16 februara 1943 god.434
160.Saopštenje feldkomandanta iz Vrnjačke Banje od 18 februara 1943 god. o izvršenoj odmazdi u Kruševcu za porušenu prugu kod Đunisa435
161.Saopštenje komandujućeg generala i zapovednika Srbije od 19 februara 1943 god. o streljanju 400 ljudi u Beogradu kao odmazda za ubijena 4 Nemca u s. Toponici, Srez požarevački436
162.Izvod iz izveštaja obaveštajnog odeljenja komandujućeg generala i zapovednika Srbije od 19 februara 1943 god. o aktivnosti partizanskih jedinica u Srbiji437
163.Uputstvo komandujućeg generala i zapovednika Srbije od 28 februara 1943 god. o izvršenju odmazde ubijanjem ljudi439
164.Saopštenje feldkomandanta iz Vrnjačke Banje od 5 marta 1943 god. o odmazdi za izvršeni napad na pruzi Čačak - Lajkovac445
165.Saopštenje feldkomandanta iz Vrnjačke Banje od 10 marta 1943 god. o streljanju 80 ljudi kao odmazda za razaranje rudnika Vrbica i Oplenac446
166.Saopštenje Feldkomandature Vrnjačka Banja od 13 marta 1943 god. o streljanju 20 ljudi zbog ubistva pretsednika opština u Toponici i Rakincu, Srez požarevački447
167.Saopštenje feldkomandanta u Vrnjačkoj Banji od 25 marta 1943 god. o streljanju 20 ljudi zbog rušenja telefonskih linija448
168.Naređenje komandujućeg generala i zapovednika Srbije od marta 1943 god. Feldkomandanturi 610 da strelja 10 ljudi kao odmazdu za izvršenu akciju na pruzi kod Darosave449
169.Uputstvo komandujućeg generala i zapovednika Srbije od 3 aprila 1943 god. o spaljivanju naselja i kuća449
170.Obznana krajskomandanta u Požarevcu od 3 aprila 1943 god. o streljanju 75 ljudi zbog ubistva jednog Nemca iz organizacije Tot450
171.Saopštenje feldkomandanta iz Vrnjačke Banje od 9 aprila 1943 god. o streljanju 40 ljudi zbog izvršenih akcija partizana na pruge i telefonske veze u Šumadiji451
172.Saopštenje feldkomandanta iz Vrnjačke Banje od 16 aprila 1943 god. o streljanju 10 ljudi zbog ubistva pretsednika opštine u Plaskovcu kod Topole452
173.Saopštenje krajskomandanta iz Požarevca od 16 aprila 1943 god. o streljanju 30 ljudi zbog ubistva pretsednika opštine i napada na železničku stanicu u Sirakovu453
174.Objava Krajskomandanture iz Zaječara od 23 aprila 1943 god. o naplati kazne od Sreza zaglavskog i o hapšenju talaca453
175.Naređenje komandujućeg generala i zapovednika Srbije od aprila 1943 god. Feldkomandanturi u Nišu o izvršenju odmazde i prikupljanju talaca454
176.Saopštenje feldkomandanta iz Vrnjačke Banje od 12 maja 1943 god. o streljanju 10 ljudi zbog izazvanog sudara na železnici kod Kruševca455
177.Izvod iz ratnog dnevnika 104 lovačke divizije za vreme od 25 aprila do 14 maja 1943 godine455
178.Saopštenje feldkomandanta iz Vrnjačke Banje od 17 maja 1943 god. o streljanju 10 ljudi u Kragujevcu zbog pogibije 5 pripadnika SDS kod Belanovice453
179.Saopštenje feldkomandanta iz Beograda od 26 maja 1943 god. o streljanju 125 ljudi zbog 2 ubijena i 1 ranjenog Nemca kod s. Dražanj458
180.Saopštenje feldkomandanta iz Niša od 4 juna 1943 god. o streljanju 10 ljudi zbog ubistva šefa policije u Leskovcu459
181.Dnevni izveštaj komandujućeg generala i zapovednika Srbije za 18 juni 1943 godine460
182.Objava Krajskomandanture Zaječar od 26 juna 1943 god. o hapšenju talaca461
183.Naređenje komandujućeg generala i zapovednika Srbije od avgusta 1943 god. Feldkomandanturi u Nišu da izvrši streljanje 70 ljudi kao odmazdu zbog akcije partizana462
184.Naređenje vojnog zapovednika Jugoistoka od 2 septembra 1943 god. Feldkomandanturi u Nišu da strelja 450 lica za 7 ubijenih i 4 ranjena nemačka policajca463
185.Saopštenje feldkomandanta iz Niša od 10 septembra 1943 god. o streljanju 10 ljudi u Zaječaru zbog izvršenog napada na postrojenja za ispiranje kvarca u Rgotini464
186.Poverljivi izveštaj nemačke divizije "Brandenburg" od 12 novembra 1943 god. Komandi Druge tenkovske armije o pripremama za napad na Vrhovni štab NOV i POJ465
187.Dnevni izveštaj vojnog zapovednika Jugoistoka za 3 decembar 1943 godine469
III - Dokumenti bugarskih i kvislinških komandi i ustanova
188.Izveštaj obaveštajne službe Prvog bugarskog korpusa od 1 januara 1943 god. o delatnosti NOP odreda na teritoriji korpusa od 1-31 decembra 1942 godine473
189.Bilten br. 19 Obaveštajnog otseka Komande SDS od 22 januara 1943 god. o akcijama protiv partizanskih jedinica u Srbiji od 17-22 januara 1943 godine478
190.Bilten br. 31 Obaveštajnog otseka SDS od 4 februara 1943 god. o borbi sa jednom partizanskom desetinom u s. Subotincu kod Aleksinca480
191.Bilten br. 32 Obaveštajnog otseka Komande SDS od 5 februara 1943 god. o akcijama partizanskih jedinica u Kragujevačkom i Kruševačkom okrugu krajem januara i početkom februara 1943 godine483
192.Bilten br. 41 Obaveštajnog otseka Komande SDS od 16 februara 1943 god. o partizanskim akcijama u Kragujevačkom, Niškom, Požarevačkom i Kruševačkom okrugu485
193.Bilten br. 51 Obaveštajnog otseka Komande SDS od 26 februara 1943 god. o napadu partizana na stanicu SDS u s. Venčane i rudnik uglja "Rudovci"487
194.Izveštaj Komande SDS Okruga beogradskog II od 27 februara 1343 god. komandantu Beogradske oblasti SDS javne bezbednosti o napadu partizanskih jedinica na Venčane, Baroševac i Rudovce489
195.Bilten br. 55 Obaveštajnog otseka Komande SDS od 3 marta 1943 god. o partizanskim akcijama u Beogradskom okrugu krajem februara i početkom marta 1943 godine494
196.Bilten br. 57 Obaveštajnog otseka SDS od 6 marta 1943 god. o borbi između Nemaca i partizana u s. Slatini495
197.Bilten br. 63 Obaveštajnog otseka Komande SDS od 17 marta 1943 god. o partizanskim akcijama u Zaječarskom i Valjevskom okrugu, sredinom marta 1943 godine496
198.Bilten br. 601 Obaveštajnog otseka Komande SDS od 30 aprila 1943 god. o nemačkim represalijama u Beogradskom, Kragujevačkom i Šabačkom okrugu498
199.Bilten br. 114 Obavešgajnog otseka Komande SDS od 15 maja 1943 god. o napadu partizana na Lazarevac500
200.Izveštaj komandanta Srpske državne straže od 11 juna 1943 god. šefu Srpske državne bezbednosti o držanju dobrovoljačkih odreda u borbama sa partizanima501
201.Izveštaj Komande SDS Užičkog okruga od 20 novembra 1943 god. komandantu Srpske državne straže o barbama partizanskih jedinica u Kremni protiv bugarskih jedinica502
Registar507
BIBLIOTEKA