Radisav S.Nedović, Pantelija M.Vasović: SELEKTIVNA ISTINA (dokumenti o čačanskom ktraju u Drugom svetskom ratu)
BIBLIOTEKA

* * *
prvi deo
* * *
Uvodne napomene5
Okupacija teror i zločini okupatora15
Vlast u službi okupatora29
Dokumenta o nastanku i aktivnosti četničkih odreda u ustaničkoj 1941. godini51
Aktivnost KPJ u pripremi ustanka, ustanički proglasi i saopštenja u ustaničkoj 1941. godini63
Proglasi i „Obaveštenja“ Društva srpskih pisaca i umetnika antifašista107
Dokumenta partizanske komande mesta u Čačku 1941. godine119
Ambulantni dnevnik Banovske bolnice u Guči za 1941. godinu.157
* * *
drugi deo
* * *
Nemačka vojna komanda o aktivnostima partizanskih odreda179
Partizanske akcije prema izveštajima dr`avnih institucija189
Saradnja četnika sa okupatorom i njihovim saradnicima197
Zločini nad pripadnicima NOP-a221
Dokumenta čačanskih „zboraša“294
BIBLIOTEKA