ZBORNIK NOR-a, tom II - DOKUMENTI VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ - knjiga 2 - maj 1941-februar 1942
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
Dokumenta Centralnog komiteta KP Jugoslavije, Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije, Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije, Vrhovnog štaba, NOP i DV Jugoslavije - maj 1941 - februar 1942
Prilog - Nemački, italijanski i dokumenti kraljevine Jugoslavije
* * *
sadržaj
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Dokumenta Centralnog komiteta KP Jugoslavije, Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije, Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije, Vrhovnog štaba, NOP i DV Jugoslavije - maj 1941-februar 1942.
1.Zaključci sa aprilskog savetovanja Komunističke partije Jugoslavije održanog u Zagrebu 1941 godine7
2.Proglas Centralnog komiteta KPJ od maja 1941 god. nemačkim i italijanskim vojnicima povodom okupacije Jugoslavije23
3.Uputstvo delegata Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije Milovana Đilasa od 22 jula 1941 god. o izboru pretstavnika narodne vlasti i političkih organa u vojnim jedinicama27
4.Pismo Centralnog komiteta KPJ od 24 jula 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju o antipartiskom i kontrarevolucionarnom radu Metodija Šatorova-Šarla27
5.Pismo delegata CK KPJ Milovana Đilasa Pokrajinskom komitetu Komunističke partije Jugoslavije za Crnu Goru, Boku i Sandžak27
6.Izveštaj člana Politbiroa Centralnog komiteta KPJ Edvarda Kardelja od 2 avgusta 1941 god. sekretaru Centralnog komiteta KPJ i Komandantu Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Hrvatskoj i Sloveniji28
7.Uputstvo druga Tita od avgusta 1941 god. Centralnom komitetu KPH o načinu organizovanja partizanskih odreda i obaveštenje o postignutim uspesima u Srbiji i Crnoj Gori34
8.Naređenje Komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od avgusta 1941 god. Štabu NOP odreda Hrvatske za koordinaciju borbi u Lici i Bosanskoj Krajini i odabiranje pretstavnika za Narodni komitet oslobođenja - ?6
9.Direktiva Komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 17 avgusta 1941 god. Operativnom vojnom rukovodstvu pri CK KP Hrvatske za stvaranje, učvršćenje i međusobno povezivanje partizanskih štabova i jedinica41
10.Izveštaj poverenika CK KPJ u Makedoniji Dragana Pavlovića od 28 avgusta 1941 god. o stanju u partiskoj organizaciji Makedonije i izdajničkom radu Metodija Satorova-Šarla43
11.Izveštaj Operativnog vojnog rukovodstva pri Centralnom komitetu KPH od avgusta 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojno-političkom stanju u Hrvatskoj43
12.Izveštaj delegata CK KPJ i Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije Vladimira Popovića od avgusta 1941 god. Centralnom komitetu KPJ o ustaškom teroru i partizanskim akcijama u Kordunu i Lici46
13.Uputstvo sekretara Centralnog komiteta SKOJ Ive Ribara-Lole od avgusta 1941 god. sekretarijatu Pokrajinskog komiteta SKOJ za Crnu Goru o okupljanju što širih slojeva omladine u jedinstveni front protiv okupatora i njegovih slugu49
14.Uputstvo CK KPJ od 4 septembra 1941 god. Centralnom komitetu KPH o načinu rešavanja najvažnijih agitaciono-propagandnih i vojno-političkih pitanja i pripremanju za vojno savetovanje i prošireni sastanak CK KPJ53
15."U partizane!" - direktivni članak člana Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije Edvarda Kardelja od septembra 1941 god. upućen članovima Komunističke partije Slovenije i rukovodstvu Osvobodilne fronte59
16.Otvoreno pismo CK KPJ od 6 septembra 1941 god. članovima Partije u Makedoniji o antipartiskom radu dotadašnjeg PK KPJ za Makedoniju i njegovom suspendovanju59
17.Pismo Centralnog komiteta KPJ Centralnom komitetu Bugarske komunističke partije od 6 septembra 1941 god. o kontrarevolucionarnom i antipartiskom radu Metodija Satorova-Sarla59
18.Naređenje Komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 9 septembra 1941 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu za povezivanje sa partizanskim odredima u Bosanskoj Krajini i vršenje priprema za pretstojeće vojno savetovanje59
19.Izveštaj Aleksandra Rankovića od 11 septembra 1941 god. Komandantu NOP odreda Jugoslavije drugu Titu o pregovorima sa pretstavnicima Draže Mihailovića63
20.Pismo druga Tita od 12 septembra 1941 god. sekretaru CK KPH o urednijem upućivanju materijala Kominterni i o organizaciono-političkom učvršćivanju partiskih organizacija i partizanskih odreda Hrvatske63
21.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od oktobra 1941 god. za štednju municije i prikupljanje materijala za užičku fabriku oružja67
22.Plan izvođenja vojne nastave s partizanima koji dotada nisu služili vojsku, propisan od Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita početkom oktobra 1941 godine68
23.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavijte druga Tita od oktobra 1941 god. o načinu osvajanja naseljenog mesta71
24.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od oktobra 1941 god. o načinu odbrane oslobođene teritorije74
25.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 9 oktobra 1941 god. Ivanu Milutinoviću i Sretenu Žujoviću da dostave popis zaplenjenog ratnog materijala od Nemaca u Užicu i Čačku i dostavljaju oružje i municiju po odobrenju i raspodeli koju učini Vrhovni štab77
26.Direktiva Centralnog komiteta KPJ od oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju o načinu stvaranja partizanskih odreda i njihovom dejstvu na teritoriji Makedonije78
27.Saopštenje Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije od 19 oktobra 1941 god. o borbama u Srbiji za vreme prve faze Prve neprijateljske ofanzive78
28.Pismo Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije upućeno Draži Mihailoviću 20 oktobra 1941 godine78
29.Pismo Centralnog komiteta KPJ od 22 oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak79
30.Direktivno pismo sekretara CK SKOJ Ive Ribara-Lole od oktobra 1941 god. rukovodiocu SKOJ u Crnoj Gori, Boki i Sandžaku Budimiru Tomoviću79
31.Kominike Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije82
32.Saopštenje Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije od 4 novembra 1941 godine82
33.Izveštaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 6 novembra 1941 god. Centralnom komitetu KPJ o stanju u Crnoj Gori82
34.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 8 novembra 1941 god. o postupku prema ratnim zarobljenicima82
35.Pismo Centralnog komiteta KPJ od 10 novembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak82
36.Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 13 novembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za sadejstvo u napadu na Pljevlja83
37.Direktiva Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 16 novembra 1944-god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za šire uključivanje hrvatskih masa u Narodnooslobodilačku borbu i korišćenje iskustava iz Srbije83
38.Pismo Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije od 17 novembra 1941 god. Izvršnom odboru Osvobodilne fronte slovenačkog naroda o izdajstvu Draže Mihailovića83
39.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije pri Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku Ivana Milutinovića od 20 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu o zaključcima savetovanja Glavnog štaba sa štabovima odreda i formiranju Crnogorskog odreda za operacije u Sandžaku83
40.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Vladimira Popovića od 25 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu o borbama i akcijama partizanskih odreda Hrvatske u oktobru i novembru 1941 godine84
41.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 26 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori i o zadacima Crnogorskog NOP odreda upućenog u Sandžak84
42.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Vladimira Popovića od 29 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu o vojno-političkom stanju u Hrvatskom Zagorju i Dalmaciji84
43.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 1 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu o borbama u Crnoj Gori86
44.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Milovana Đilasa od 3 decembra 1941 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o formiranju Srpsko-sandžačkog NOP bataljona i zadacima pojedinih četa87
45.Pismo člana Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Edvarda Kardelja od decembra 1941 god. Glavnom štabu slovenačkih NOP odreda o izdajstvu Draže Mihailovića89
46.Izveštaj Ive Ribara-Lole, Aleksandra Rankovića i Milovana Đilasa od 6 decembra 1941 god. Vrhovnom komandantu NOP odreda Jugoslavije drugu Titu o reorganizaciji i sređivanju srpskih partizanskih jedinica prispelih u Radojinju90
47.Pismo člana CK KPJ Moše Pijade od 7 decembra 1941 god. Vrhovnom komandantu NOP odreda Jugoslavije drugu Titu o situaciji na Žabljaku posle neuspelog napada na Pljevlja91
48.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 9 decembra 1941 god. Operativnom štabu Crnogorskog NOP odreda91
49.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 9 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za upućivanje Kraljevačkog bataljona u selo Vranjak91
50.Izveštaj Aleksandra Rankovića i Ive Ribara-Lole od 10 decembra 1941 god. Vrhovnom komandantu NOP odreda Jugoslavije drugu Titu o stanju partizanskih četa koje su iz Srbije došle u Sandžak i predlog za njihov povratak na teritoriju Srbije91
51.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 11 decembra 1941 god. Aleksandru Rankoviću, Milovanu Đilasu i Ivi Ribaru-Loli da upute pojačanja u Sjenicu i ibarske rudare u sastav Kraljevačkog bataljona, da izvrše formiranje samostalnih četa i pripreme se za pretstojeći pokret Vrhovnog štaba95
52.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 11 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak da stegne obruč oko Bistrice i Prijepolja96
53.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 11 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak da poruši puteve i onemogući dejstvo neprijateljske motorizacije96
54.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 11 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu o neuspeloj borbi za Pljevlja i o stanju u Beračkom i Andrijevičkom srezu97
55.Dopunsko uputstvo Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 13 decembra 1941 god. Operativnom štabu Crnogorskog NOP odreda za operacije u Sandžaku o napadu na Bistricu97
56.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 13 decembra 1941 god. Štabu Komskog bataljona da jednu četu uputi u Sjenicu a ostatak bataljona ka Novom Pazaru radi čišćenja terena98
57.Pismo Ive Ribara-Lole od 13 decembra 1941 god. Milu Radosavljeviću i Ljubinki Milosavljević o neposrednim zadacima SKOJ u Srbiji99
58.Pismo Centralnog komiteta KPJ od 14 decembra l941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju u vezi sa situacijom u Srbiji posle Prve neprijateljske ofanzive100
59.Izveštaj Ivana Milutinovića od 14 decembra 1941 god. Centralnom komitetu KPJ o aktivnosti petokolonaških elemenata, moralno-političkom stanju i vojnoj situaciji u Crnoj Gori posle neuspeha kod Pljevalja100
60.Proglas Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 15 decembra 1941 god. upućen italijanskim vojnicima na području Crne Gore, Istočne Bosne i Sandžaka106
61.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 16 decembra 1941 god. Štabu Kraljevačkog bataljona da izvrši smenu sa Kosmajskim bataljonom, prebaci se na levu obalu Lima i pripremi za pokret ka Rudom106
62.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Mitra Bakića od decembra 1941 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o akcijama i rasporedu jedinica Crnogorskog NOP odreda za operacije u Sandžaku i o okupatorskim snagama i njihovim pokretima107
63.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 21 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku111
64.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 21 decembra 1941 god. o formiranju i zadacima Štaba Crnogorskosandžačkog NOP odreda111
65.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 21 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak da formira tri nova bataljona111
66.Izveštaj delegata CK KPJ pri CK KPH od 21 decembra 1941 god. Centralnom komitetu KPJ o porukama Bugarske radničke partije (komunista), stanju u Hrvatskoj i provalama u partiskoj organizaciji Zagreba112
67.Pismo Centralnog komiteta KPJ od 22 decembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak114
68.Pismo Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 22 decembra 1941 god. Milovanu Đilasu povodom formiranja Prve proleterske NOU brigade i naređenje za napad na selo Banju115
69.Izveštaj Milovana Đilasa od 23 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Srbiji po završetku Prve neprijateljske ofanzive, stanju i sastavu srpskih partizanskih snaga u srednjem delu Sandžaka i situaciji posle neuspelog napada na Sjenicu117
70.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od decembra 1941 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za prebacivanje jedinica brigade u Istočnu Bosnu i obaveštenje o situaciji na teritoriji Romaniskog odreda124
71.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 25 decembra 1941 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade da izvrši pokret iz Rudog za Rogaticu125
72.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 25 decembra 1941 god. Štabu Durmitorskog NOP odreda za upućivanje dva bataljona prema Kalinoviku126
73.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 25 decembra 1941 god. Štabu Prvog (Lovćenskog) bataljona Prve proleterske NOU brigade da po svaku cenu drži most na Drini i već zaposednute položaje126
74.Izveštaj Milovana Đilasa od 26 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o izvedenim akcijama u centralnom delu Sandžaka127
75.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 28 decembra 1941 god. delegatu Vrhovnog štaba Milovanu Đilasu za čišćenje terena u pravcu Užica i upućivanje jačih partizanskih snaga u Srbiju i obaveštenje o prvim pobedama Proleterske brigade129
76.Pismo Centralnog komiteta KPJ od decembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o zadacima Pokrajinskog komiteta posle gubitka slobodne teritorije u Zapadnoj Srbiji135
77.Izveštaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Vladimira Popovića od decembra 1941 god. Centralnom komitetu KPJ o ustaškom teroru u Zagrebu i pripremama za ofanzivu protiv partizanskih odreda u Hrvatskoj135
78.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 30 decembra 1941 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za čišćenje okoline Rogatice od četnika Draže Mihailovića138
79.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o stvaranju Prve proleterske NOU brigade, njenim prvim borbama, previranju u partizanskim odredima Istočne Bosne i naređenje za upućivanje dovoljno jakih snaga za čišćenje Foče, Goražda, Ustiprače i Kalinovika140
80.Pismo druga Tita u ime Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije i Centralnog komiteta KPJ od januara 1942 god. partiskom i vojnom rukovodstvu Hrvatske o situaciji posle Prve neprijateljske ofanzive i zadacima partiskih organizacija i partizanskih odreda140
81.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za formiranje operativnih zona i razvijanje borbe u svim krajevima Hrvatske140
82.Pismo Centralnog komiteta KPJ od januara 1942 god. Oblasnom komitetu KPJ za Sandžak o stvaranju preduslova široke mobilizacije narodnih masa za uspešnu borbu protiv okupatora i njegovih četničko-ustaških slugu141
83.Pismo Centralnog komiteta KPJ od 1 januara 1942 god. Centralnom komitetu KP Slovenije o ishodu Druge neprijateljske ofanzive i uslovima bržeg razmaha oslobodilačke borbe u Sloveniji149
84.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 2 januara 1942 god. Izvršnom odboru Osvobodilne fronte slovenačkog naroda o opštoj vojno-političkoj situaciji posle Druge neprijateljske ofanzive i uputstvo o radu na širem i bržem razmahu oslobodilačke borbe u Sloveniji159
85.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba pri Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku Vladimira Popovića od januara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o izvedenim akcijama i otpočinjanju okupatorsko-kvislinške ofanzive na Kordun166
86.Zajedničko naređenje delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije i Glavnog štaba NOP odreda za Srbiju od 4 januara 1942 god. Štabu Beogradskog bataljona da se uključi u sastav Prve proleterske NOU brigade168
87.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 5 januara 1942 god. Štabu Trećeg bataljona Prve proleterske NOU brigade za pokret u pravcu Podromanije169
88.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 5 januara 1942 god. Komandi mesta Sokolac za hitno osposobljavanje aerodroma170
89."Za šta se bore partizani u Bosni i Hercegovini" - članak Moše Pijade od januara 1942 godine171
90.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Milovana Đilasa od januara 1942 god. Vrhovnom štabu o stanju, zadacima i akcijama srpskih partizanskih jedinica u centralnom delu Sandžaka171
91.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 6 januara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za pokret Kraljevačkog bataljona prema Donjim Cevljanovicima i rad pozadinskih delova brigade175
92.Izveštaj Ive Ribara-Lole od 7 januara 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP odreda Jugoslavije drugu Titu slabom političkom radu među partizanskim četčma u Mokrom, Vučjoj Luci i Crepoljskom i o proglašenje opšte mobilizacije u Pavelićevoj NDH176
93.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 8 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije u vezi s radom i zadacima partizanskih NOP odreda178
94.Pismo Centralnog komiteta KPJ od 8 januara 1942 god. Okružnom komitetu i instruktoru Pokrajinskih komiteta KPJ za Srbiju u Valjevu192
95.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 8 januara 1942 god. Štabu Kalinovičkog NOP odreda da energičnije izvodi akcije na svom području i sadejstvuje jedinicama Durmitorskog NOP odreda196
96.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 9 januara 1942 god. Štabu Fruškogorskog NOP odreda da se priključi Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske i pojača izvođenje akcija na komunikacijama199
97.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 9 januara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za dejstvo u duhu naređenja datog Šumadiskom bataljonu202
98.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 9 januara 1942 god. Štabu Krupanjskog četničkog odreda za učvršćenje odreda i izvršenje postavljenih zadataka203
99.Pismo Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od januara 1942 god. Komandi bosanskih četnika kojim se pozivaju bosanski četnici na borbu protiv okupatora i ustaša206
100.Pismo Centralnog komiteta KPJ od 10 januara 1942 god. Centralnom komitetu KP Slovenije206
101.Uputstvo Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 10 januara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda o načinu dejstva u slučaju neprijateljskog prodora prema Rogatici i Sjetlini206
102.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 11 januara 1942 god. Vrhovnom štabu o blokadi Nikšića, prisiljavanju italijanskih garnizona u Grahovu, Kolašinu i Lijevoj Rijeci na evakuaciju i o rušenju svih važnijih komunikacija u Crnoj Gori208
103.Izveštaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ive Ribara-Lole od 12 januara 1942 god. Centralnom komitetu KPJ o situaciji u Hrvatskoj208
104.Pismo delegata CK KPJ Ive Ribara-Lole od 12 januara 1942 god. pretstavniku Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju u Beogradu214
105.Pismo delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Edvarda Kardelja od 13 januara 1942 god. Aleksandru Rankoviću o znacima pripremanja nove neprijateljske ofanzive217
106.Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 13 januara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda o načinu dejstva, rasporedu jedinica i obezbeđenju pozadine u toku pretstojeće neprijateljske ofanzive218
107.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Edvarda Kardelja od 15 januara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o pripremama neprijatelja za Drugu ofanzivu218
108.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Edvarda Kardelja od 15 januara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o neprijateljskim snagama koje će učestvovati u ofanzivi223
109.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 15 januara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za raspored bataljona i politički rad na terenu224
110.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Edvarda Kardelja od 16 januara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o pravcima kretanja neprijateljskih kolona za pretstojeću ofanzivu226
111.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 16 januara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za ofanzivno dejstvo Šumadiskog bataljona sa sektora Dragoradi227
112.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 16 januara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda o početku neprijateljskih dejstava iz Prače u pravcu Olova228
113.Proglas Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od januara 1942 god. narodima Bosne i Hercegovine229
114.Odluka Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od januara 1942 god. o formiranju Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu, njegovoj organizacionoj strukturi i postavljanju najvažnijih zadataka na njegovom operativnom području231
115.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od januara 1942 god. o formiranju Glavne intendanture, načinu snabdevanja jedinica i veličini tablice sledovanja pripadnika NOP i DV Jugoslavije237
116.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od januara 1942 god. Operativnom štabu kombinovanih bataljona Durmitorskog NOP odreda za oslobođenje Goražda i rušenje puteva koji vode ka Goraždu i Foči243
117.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 januara 1942 god. intendanturi Vrhovnog štaba da redovno podnosi izveštaj o količini i vrsti hrane i raspoloživim transportnim sredstvima244
118.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 22 januara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda da zaštiti stanovništvo od okupatorsko-ustaškog terora i otpočne formiranje dobrovoljačkih odreda245
119.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 22 januara 1942 god. o formiranju Jahorinskog NOP odreda i njegovim zadacima246
120.Poziv Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od januara 1942 god. srpskom življu Sreza fočanskog da stupi u jedinice Narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske247
121.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 januara 1942 god. Štabu Pračanskog bataljona za sprečavanje prodora neprijatelja prema Goraždu i Ustikolini i formiranje dobrovoljačkih četa249
122.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 januara 1942 god. Štabu Šestog (Beogradskog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za napad na Goražde250
123.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 januara 1942 god. Štabu Šestog (Beogradskog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za pokret ka Foči252
124.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 24 januara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o stanju u Sarajevu253
125.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 januara 1942 god. Štabu Kalinovickog NOP odreda za blokadu Kalinovika253
126.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 januara 1942 god. Štabu Jahorinskog NOP odreda da se stavi pod komandu Kraljevačkog bataljona i preduzme dejstva ka Vrhprači254
127.Direktiva Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 januara 1942 god. Štabu Četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za rad bataljona255
128.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 januara 1942 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o organizovanju prvih jedinica Dobrovoljačke vojske u Istočnoj Bosni i pretstojećim zadacima Prve proleterske NOU brigade, Romaniskog odreda i delova Durmitorskog NOP odreda256
129.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 27 januara 1942 god. Štabu Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda o situaciji u Istočnoj Bosni i naređenje za pojačanje vojno-političke aktivnosti u zapadnom Sandžaku261
130.Pismo Aleksandra Rankovića od 27 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju povodom okupacije Južne Srbije od bugarskih fašističkih trupa263
131.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 januara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za prebacivanje brigade u Foču radi odmora ljudstva i lečenja promrzlih i ranjenih i obaveštenje o situaciji na prostoru Foča - Goražđe - Čajniče270
132.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 januara 1942 god. Kosti Nađu za organizaciju blokade i zauzimanje Kalinovika272
133.Direktiva načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 januara 1942 god. Štabu Četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za dejstvo u dolini reke Prače i ka Palama i obaveštenje o situaciji273
134.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Milovana Đilasa od 28 januara 1942 god. Vrhovnom štabu o pokušaju prebacivanja srpskih jedinica iz Sandžaka za Srbiju i o vojno-političkoj situaciji u Novovaroškom srezu277
135.Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 januara 1942 god. štabovima bataljona "Bajo Pivljanin" i "Vojvoda Momčilo" o načinu rasporeda i taktici dejstva pri sprečavanju neprijateljskog prodora ka Goraždu280
136.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 28 januara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o borbama u Istočnoj Bosni u toku Druge neprijateljske ofanzive283
137.Uputstvo Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije od 29 januara 1942 god. o organizacionoj izgradnji i ideološkom radu partizanskih organizacija u bataljonima283
138.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 30 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkoj situaciji u Istočnoj Bosni i razbijanju Druge neprijateljske ofanzive283
139.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 30 januara 1942 god. Vrhovnom štabu o vojno-političkoj situaciji na području Crne Gore290
140.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od januara 1942 god. Štabu Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda za čišćenje zapadnog Sandžaka od četničkih grupica, organizovanje narodne vlasti i rušenje komunikacije Pljevlja - Prijepolje290
141.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od januara 1942 god. Štabu Durmitorskog odreda za uništenje četničkih snaga na teritoriji odreda292
142.Zajednički proglas Centralnog komiteta KPJ, Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije, partizanskog i vojnog rukovodstva za Bosnu i Hercegovinu od januara 1942 god. narodima Bosne i Hercegovine293
143.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 31 januara 1942 god. Štabu Kraljevačkog bataljona Prve proleterske NOU brigade za stvaranje novih dobrovoljačkih jedinica i za povezivanje s bataljonima "Bajo Pivljanin" i "Vojvoda Momčilo"293
144.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o količini novca koji se upućuje za nabavku oružja i municije296
145.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 februara 1942 god. Komandi mesta u Foči za pripremu prostorija radi smeštaja stotinu bolesnih partizana297
146.Zajednički izveštaj referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i referenta saniteta Prve proleterske NOU brigade od 1 februara 1942 god. Vrhovnom štabu o stanju i smeštaju ranjenika i bolesnika brigade posle Igmanskog marša297
147.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 februara 1942 god. Štabu Prvog (Crnogorskog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za napad na Ulog300
148.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 februara 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za učestvovanje u napadu na Kalinovik301
149.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 2 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o stanju u Sarajevu i predlog za formiranje posebnog vojnog i partiskog rukovodstva za Istočnu Bosnu i Bosansku Krajinu302
150.Naredba Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 februara 1942 god. za mobilizaciju vojnih obveznika u Fočanskom, Čajničkom i Pljevaljskom srezu302
151.Izveštaj člana Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Sretena Zujovića od 3 februara 1942 god. Vrhovnom štabu o preduzetim merama za sređivanje stanja u Goraždu i okolini i o slabostima u radu partiske organizacije u Durmitorskom NOP odredu302
152.Obaveštenje Centralnog komiteta KPJ od 4 februara 1942 god. Edvardu Kardelju i Ivi Ribaru-Loli o krahu Druge neprijateljske ofanzive, raspadanju četničkih jedinica u Istočnoj Bosni i situaciji u Srbiji, Crnoj Gori i Sandžaku303
153.Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od februara 1942 god. Svetozaru VukmanovićucTempu o stanju na Podromaniji i o formiranju Operativnog štaba za Istočnu Bosnu310
154.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 4 februara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda za uništenje četnika Draže Mihailovića na sektoru odreda i za dejstva na pruzi Sarajevo - Višegrad313
155.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 4 februara 1942 god. Štabu Župo-pivskog bataljona za pružanje pomoći hercegovačkim partizanskim jedinicama radi učvršćenja narodne vlasti u Gatačkom srezu i za borbu protiv petokolonaških elemenata315
156.Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 4 februara 1942 god. Štabu Četvrtog bataljona Prve proleterske NOU brigade o radu bataljona315
157.Pismo Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 5 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Milovanu Đilasu317
158.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 5 februara 1942 god. Štabu Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda za uništenje četnika Draže Mihailovića i dostavljanje izveštaja323
159.Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 februara 1942 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o formiranju Operativnog štaba i o političkoj situaciji u Istočnoj Bosni325
160.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 7 februara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda za raspored jedinica odreda i formiranje samostalnih bataljona330
161.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 februara 1942 god. Štabu Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda za efikasno čišćenje sandžačke teritorije od četnika330
162.Obaveštenje sekretara CK KPJ druga Tita i Aleksandra Rankovića od 8 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Milovanu Đilasu o upućivanju Edvarda Kardelja i Ive Ribara-Lole u Zagreb i uputstvo za dalji rad331
163.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 februara 1942 god. Operativnom štabu Istočne Bosne za raspored partizanskih jedinica i suzbijanje četničkog uticaja336
164.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu o izvršenoj reorganizaciji bosanskih partizanskih jedinica i preduzetim merama za likvidaciju četnika u Istočnoj Bosni336
165.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 februara 1942 god. proleterskim brigadama za sprečavanje širenja pegavca337
166.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 9 februara 1942 god. Štabu Durmitorskog NOP odreda337
167.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 februara 1942 god. Štabu Kraljevačkog bataljona Prve proleterske brigade za napad na Praču, Podgrab i Sjetlinu i za rad sa novoformiranim dobrovoljačkim jedinicama337
168.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 12 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji u Sarajevu posle neuspele Druge neprijateljske ofanzive, o uspostavljanju kurirskih veza sa Zagrebom i o slabim mogućnostima za nabavku odeće, hrane, sanitetskog i drugog materijala337
169.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 februara 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Istočnu Bosnu za sređivanje prilika u Jahorinskom odredu, pripremanje napada na Praču, Podgrab i Sjetlinu i redovno dostavljanje izveštaja338
170.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 februara 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Istočnu Bosnu za pojačanje akcija na komunikacijama i čišćenje teritorije od četnika Draže Mihailovića338
171.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 februara 1942 god. Štabu Jahorinskog NOP odreda za vojno-političko učvršćenje jedinica i svakodnevno izvođenje akcija341
172.Izveštaj referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Gojka Nikolića od 13 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o zdravstvenom stanju Četvrtog bataljona Prve proleterske NOU brigade i meštanskih četa na njegovom sektoru344
173.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 14 februara 1942 god. Štabu Durmitorskog NOP odreda o vojno-političkoj situaciji u Istočnoj Bosni i Sandžaku345
174.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 14 februara 1942 god. Štabu Nevesinjskog NOP odreda za uništenje četnika u Hercegovini i stvaranje dobrovoljačke vojske349
175.Zajednički izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i Operativnog štaba Srpsko-sandžačkog odreda od 14 februara 1942 god. Vrhovnom štabu o borbama protiv Italijana i četnika u centralnom delu Sandžaka, o jačini i moralno-političkom stanju partizanskih jedinica353
176.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Milovana Đilasa od 14 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Sandžaku356
177.Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 14 februara 1942 god. komandantu Pljevaljskog bataljona o radu na teritoriji čajničkog i Pljevaljskog sreza i o mobilizaciji ljudstva za NOP i DV Jugoslavije361
178.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 14 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji na području Istočne Bosne362
179.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 15 februara 1942 god. komandiru partizanske baze Sćepan Polje za učestvovanje u opštem napadu na Čelebić362
180.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 15 februara 1942 god. Štabu Komskog NOP odreda za podnošenje izveštaja o snagama Odreda i političkoj situaciji na terenu364
181.Direktivno pismo sekretara CK SKOJ Ive Ribara-Lole od 15 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu SKOJ za Bosnu i Hercegovinu365
182.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 15 februara 1942 god. Štabu Beogradskog bataljona Prve proleterske brigade za likvidaciju četničkih bandi u Čelebiću i okolini370
183.Obaveštenje druga Tita od 16 februara 1942 god. Edvardu Kardelju i Ivi Ribaru-Loli o neuspehu Druge neprijateljske ofanzive i direktiva za čišćenje tehničkog aparata pri CK KP Hrvatske i za izdavanje proglasa bugarskim vojnicima u Srbiji371
184.Instrukcija Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba pri Glavnom štabu NOP i DO Bosne i Hercegovine Svetozaru Vukmanoviću-Tempu376
185.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 18 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Milovanu Đilasu za formiranje pet bataljona koji će ući u sastav Druge proleterske NOU bragade378
186.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 18 februara 1942 god. Štabu Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda za reorganizaciju jedinica i izvođenje akcija u Bjelopoljskom i Pljevaljskom srezu382
187.Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 18 februara 1942 god. Štabu Durmitorskog NOP odreda o pripremanju aerodroma u okolini Žabljaka radi spuštanja sovjetskih aviona sa materijalom384
188.Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 18 februara 1942 god. Štabu Beogradskog bataljona o vojnopolitičkom radu u selima Čelebićke opštine386
189.Pismo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 19 februara 1942 god. komandiru Jošaničke dobrovoljačke čete388
190.Naredba Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 20 februara 1942 god. o formiranju Glavnog štaba NOP i DO za Sandžak, njegovim neposrednim zadacima i načinu rukovođenja jedinicama389
191.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 20 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu za stvaranje manevarskih udarnih jedinica i operativnih grupa radi uspešnijeg dejstva u Bosanskoj Krajini, Hercegovini, i Istočnoj Bosni394
192.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 20 februara 1942 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o situaciji u Istočnoj Bosni, Sandžaku i Srbiji398
193.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 20 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o stanju u Sarajevu i o formiranju rukovodstva za rad u neprijateljskoj vojsci402
194.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO Bosne i Hercegovine za izradu plana pokreta Druge proleterske brigade prema Glasincu402
195.Direktiva načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 februara 1942 god. Štabu Četvrtog bataljona Prve proleterske NOU brigade za rad bataljona403
196.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Srbiju za primenu partizanskog načina ratovanja i stvaranje NO dobrovoljačkih jedinica405
197.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ive Ribara-Lole od 21, februara 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o urednom funkcionisanju veza sa ostalim pokrajinama i sa Kominternom409
198.Osnovni principi organizacije narodnooslobodilačkih odbora i uputstva za njihov rad na oslobođenoj teritoriji propisani od Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije februara 1942 god.411
199.Pismo rukovodstva Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve od 22 februara 1942 god. pretstavniku PK KPJ za Srbiju u Beogradu o ishodu Druge neprijateljske ofanzive, situaciji u Hrvatskoj i Sloveniji i načinu održavanja ilegalne veze sa Organizacionim sekretarijatom421
200.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 22 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o preduzetim merama za prijem pomoći obećane od strane Sovjetskog Saveza428
201.Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 23 februara 1942 god. delegatima Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Edvardu Kardelju i Ivi Ribaru-Loli429
202.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 23 februara 1942 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o vojno-političkoj situaciji u Istočnoj Bosni i početku formiranja Druge proleterske NOU brigade436
203.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 februara 1942 god. komandiru Zakmurske čete za presecanje otstupnice ustašama i povezivanje sa ostalim partizanskim snagama439
204.Naredba Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 24 februara 1942 god. za formiranje Fočanskog NOP odreda440
205.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 24 februara 1942 god. Štabu Durmitorskog NOP odreda za hitno upućivanje Dovanija Bave u centralnu bolnicu u Žabljaku440
206.Predlog referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 24 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o upućivanju stručnog hirurga za novu bolnicu440
207.Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 februara 1942 god. Štabu Trećeg bataljona Prve proleterske NOU brigade o rukovođenju novoformiranim dobrovoljačkim jedinicama441
208.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 25 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moši Pijade o dolasku englesko-jugoslovenske misije i o poruci Kominterne za pisanje proglasa svim porobljenim narodima Evrope441
209.Pismo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku445
210.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 25 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o završenim pripremama za prijem obećane pomoći od Sovjetskog Saveza i o opasnosti koja preti Savničkom srezu od četnika445
211.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 februara 1942 god. Štabu četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade446
212.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 26 februara 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Istočnu Bosnu da dostavlja izveštaje o stanju potčinjenih jedinica i vojno-političkoj situaciji na svom području448
213.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 februara 1942 god. Štabu Kraljevačkog bataljona za sređivanje stanja u Jahorinskom odredu450
214.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 28 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku za prikupljanje udarnih jedinica radi likvidacije četničkih uporišta i obezbeđenja Šavničkog sreza od upada neprijatelja450
215.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 februara 1942 god. Štabu Durmitorskog NOP odreda za obezbeđenje teritorije odreda i izveštavanje o situaciji u Crnoj Gori454
216.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 februara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade o vojno-političkoj situaciji u pojedinim krajevima Jugoslavije454
217.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 28 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o uzaludnom čekanju obećane sovjetske pomoći uprkos pogodnim uslovima za let aviona456
218.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 28 februara 1942 god. Vrhovnom štabu o četničkoj ofanzivi prema Kolašinskom srezu, izdajstvu pukovnika Baja Stanišića i prodoru Italijana ka Nikšiću459
219.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije pri Glavnom štabu NOP i DO Bosne i Hercegovine Svetozara Vukmanovića-Tempa od 28 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o vojno-političkoj situaciji na području Istočne Bosne posle Druge neprijateljske ofanzive460
220.Direktiva načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 februara 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za rad bataljona i obaveštenje o borbi za Ulog460
221.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o prodiranju četnika Draže Mihailovića u Kolašin i naređenje za njihovo uništenje461
Prilog - Nemački, italijanski i dokumenti kraljevine Jugoslavije
222.Zaključci sa savetovanja u Berlinu od 27 marta 1941 god. na kojem je Adolf Hitler doneo odluku da uz vojničku podršku Italije, Mađarske i Bugarske, nadmoćnijim snagama napadne Jugoslaviju, razaranjem joj nanese vojni poraz i raskomada je u zajednici sa svojim saveznicima465
223.Direktiva Adolfa Hitlera od 27 marta 1941 god. Vrhovnoj komandi nemačke oružane sile za koncentrični napad na Jugoslaviju472
224.Predlog načelnika Štaba Vrhovne komande nemačke oružane sile od 28 marta 1941 god. za koordinaciju nemačko-italijanskih operacija protiv Jugoslavije i Grčke477
225.Dopunska naređenja načelnika Vrhovne komande nemačke oružane sile Vilhelma Kajtela od 29 marta 1941 god. uz Hitlerovu direktivu br. 25 za napad na Jugoslaviju480
226.Uputstvo Vrhovne komande nemačke suvozemne vojske od 30 marta 1941 god. o izvršenju napada na Jugoslaviju494
227.Naređenje Adolfa Hitlera od 31 marta 1941 god. vrhovnim komandama nemačkih suvozemnih snaga i vazduhoplovstva da koncentrični napadi na Jugoslaviju uslede 5, 8 i 12 aprila i da se izvrše ojačanja udarnih grupa na pravcima za Skoplje i Niš505
228.Obaveštenje Generalštaba italijanske kraljevske vojske od 31 marta 1941 god. komandantu Druge armije Vitoriju Ambroziju o pretstojećem napadu na Jugoslaviju508
229.Zapovest komandanta Dvanaeste nemačke armije feldmaršala Wilhelma Lista od 2 aprila 1941 god. za napad na Jugoslaviju511
230.Obaveštenje italijanske Vrhovne komande od 5 aprila 1941 god. Generalštabu kraljevske vojske da je Benito Musolini naredio streljanje svih pripadnika italijanske vojske koji napuste svoje položaje kad počne napad na Jugoslaviju527
231.Saopštenje Generalštaba italijanske kraljevske vojske komandantu Druge armije da će napad na Jugoslaviju otpočeti 6 aprila 1941 god. u šest ujutru528
232.Obaveštenje Generalštaba italijanske kraljevske vojske od 6 aprila 1941 god. da će sa početkom nemačkih operacija protiv Jugoslavije i Grčke otpočeti i italijanske vazdušne i pomorske operacije529
233.Jutarnji izveštaj Komande Dvanaeste nemačke armije od 6 aprila 1941 god. Vrhovnoj komandi suvozemne vojske o momentu napada na Jugoslaviju i Grčku, postizanju punog iznenađenja i dobrih uspeha530
234.Zapovest komandanta Druge italijanske armije od 7 aprila 1941 god. za otpočinjanje ofanzivnih dejstava od italijansko-jugoslovenske granice do linije Split - Jajce532
235.Saopštenje Vrhovne komande nemačke oružane sile od 12 aprila 1941 god. o Hitlerovom planu za podelu Jugoslavije543
236.Naređenje načelnika Generalštaba italijanske kraljevske vojske od 12 aprila 1941 god. Komandi Druge armije da u Ljubljani zadrži štab armije i jak garnizon radi trajne okupacije delova slovenačke i hrvatske teritorije548
237.Obaveštenje pretsednika Ministarskog saveta Vlade Kraljevine Jugoslavije Dušana Simovića od 14 aprila 1941 god. komandantu pozadine Vrhovne komande Danilu Kalafatoviću o odlukama kraljevske vlade donetim na plenarnoj sednici na Palama 13 aprila 1941 godine549
238.Odluke načelnika Vrhovne komande Kraljevine Jugoslavije Danila Kalafatovića i Operativnog odeljenja Vrhovne komande donesene 14 aprila 1941 god. u cilju sprovođenja naređenja pretsednika Ministarskog saveta Vlade Kraljevine Jugoslavije553
239.Saopštenje italijanskog centra za vezu pri nemačkoj Vrhovnoj komandi od 17 aprila 1941 god. Generalštabu italijanske kraljevske vojske i Komandi Druge armije da je Musolini ovlastio vojnog atašea u Beogradu za pregovore o bezuslovnoj kapitulaciji Jugoslavije557
240.Saopštenje italijanskog centra za vezu pri nemačkoj Vrhovnoj komandi od 17 aprila 1941 god. Generalštabu italijanske kraljevske vojske i Komandi Druge armije o potpisivanju kapitulacije Jugoslavije558
241.Odredbe o kapitulaciji Jugoslavije usvojene 17 aprila 1941 god. od nemačko-italijanske oružane sile i pretstavnika Jugoslavije559
242.Naređenje načelnika Štaba Vrhovne komande Kraljevine Jugoslavije Danila Kalafatovića od 19 aprila 1941 god. komandantu pozadine Vrhovne komande za sprovođenje u delo odredaba kapitulacije563
243.Demarkaciona linija ustanovljena 23 aprila 1941 god. između nemačkog i italijanskog okupacionog područja Jugoslavije570
Registar571
BIBLIOTEKA