ZBORNIK NOR-a. tom I - BORBE U SRBIJI - knjiga 3 - januar-jun 1942.
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
dokumenti partizanskih jedinica i partiskih organizacija
dokumenti nemačkih i kvislinških komandi i ustanova
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partiskih organizacija
1.Izveštaj člana Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 3 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Okruga leskovačkog7
2.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 10 januara 1942 god. Okružbom komitetu KPJ za Kruševac o stvaranju narodnooslobodilačkih odbora i partizanskih borbenih grupa9
3.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Niš od 10 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o brojkom stanju NOP odreda na teritoriji Niškog i Leskovačkog okruga12
4.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 12 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju partiske i vojne organizacije14
5.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Čačak polovinom januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o nedićevsko-četničkom teroru16
6.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 16 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o brojnom stanju partiske i vojne organizacije i akcijama Jablaničkog, Leskovačkog i Babičkog NOP odreda19
7.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Niš od 18 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o radu partiske i vojne organizacije na terenu Niškog okruga21
8.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 23 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju Leskovačkog i Babičkog NOP odreda30
9.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 26 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju partiske i vojne organizacije32
10.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 27 januara 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o odnosu prema bugarskim okupatorskim trupama i četnicima34
11.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 30 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o partiskom radu i stanju Leskovačkog, Jablaničkog i Babičkog NOP odreda36
12.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 30 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Jablaničkog, Leskovačkog i Babičkog NOP odreda39
13.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 31 januara 1942 god. Okružnom povereništvu KPJ za Aranđelovac povodom pisma Centralnog komiteta KPJ od 14 decembra 1941 godine41
14.Izveštaj sekretara partiske jedinice Druge podgorske čete od kraja januara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Valjevo o partiskom radu43
15.Izveštaj člana Okružnog komiteta KPJ za Niš od 1 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Topličkog NOP odreda44
16.Poziv Okružnog komiteta KPJ za Valjevo od 1 februara 1942 god. narodu za stupanje u narodnooslobodilačke odrede49
17.Izveštaj Sreskog komiteta KPJ za Srez kosmajski od 1 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju vojne organizacije na terenu53
18.Pismo člana OK KPJ za Leskovac od 2 februara 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o borbama Babičkog i Jablaničkog NOP odreda56
19.Izveštaj zamenika komeeara Jablaničkog NOP odreda od 3 februara 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o akcijama Jablaničkog NOP odreda57
20.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 4 februara 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o nekim slabostima u radu partiske organizacije Nišavskog NOP odreda59
21.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 6 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Babičkog NOP odreda62
22.Izveštaj sekretara partiske organizacije Leskovačkog NOP odreda početkom februara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o partisko-političkom radu i akcijama odreda64
23.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 7 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju Požarevačkog NOP odreda66
24.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 11 februara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o merama za poboljšanje stanja u Požarevačkom NOP odredu67
25.Izveštaj Pokrajinskog povereništva KPJ za Niš od 14 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o borbama u okolini Niša71
26.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 17 februara 1942 god. Sreskom komitetu KPJ za Kosmaj o radu partiske i vojne organizacije74
27.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 17 februara 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o obezbeđenju kadrova i povezivanju s odredima76
28.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 19 februara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Kruševac za jačanje partiske organizacije i Rasinskog NOP odreda78
29.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Niš od 19 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o masovnom streljanju u Nišu80
30.Pismo Mirka Tomića, člana Glavnog štaba NOP odreda za Srbiju od 22 februara 1942 god. Štabu romaniskog NOP odreda o vojno-političkom stanju u Zapadnoj Srbiji81
31.Poziv partizana Požarevačkog NOP odreda "Veljko Dugošević" od 27 februara 1942 god. narodu Požarevačkog okruga u borbu protiv okupatora i njegovih pomagača85
32.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Niš od 28 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Topličkog NOP odreda na pruzi Niš-Prokuplje i zverstvima bugarskih fašističkih okupatora u Toplici90
33.Izjava nepoznatog borca od 28 februara 1942 god. o razbijanju Kosmajskog NOP odreda kod Venčana93
34.Izjava borca Prve čete Kosmajskog NOP odreda krajem februara 1942 god. o razbijanju Kosmajskog NOP odreda97
35.Poziv partizana Niškog okruga od februara 1942 god. bugarskim vojnicima u okupiranoj Srbiji za napuštanje bugarske fašističke vojske i stupanje u NOP odrede99
36.Poziv Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od februara 1942 god. seljacima Timočke Krajine u borbu protiv pljačke okupatora104
37.Proglas seljacima Timočke Krajine od februara 1942 godine105
38.Objašnjenje štaba Zaglavskog NOP odreda od februara 1942 god. o spaljivanju opštinskih arhiva109
39.Pismo člana Okružnog komiteta KPJ za Niš od februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju u Topličkom NOP odredu110
40.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Kruševac od 1 marta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o aktivnosti Rasinskog NOP odreda114
41.Izveštaj Sreskog komiteta KPJ za Kosmaj od 2 marta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju partiske organizacije i razbijanju Kosmajskog NOP odreda117
42.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 2 marta 1942 god. Pokrajinskom povereništvu za Nišku oblast povodom stvaranja Dobrovoljačke vojske Jugoslavije123
43.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 5 marta 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Kruševac za intenzivniji politički rad među seljacima126
44.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 6 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Srbiju o stanju NOP odreda u Južnoj Srbiji132
45.Izveštaj Pokrajinskog povereništva KPJ za Nišku oblast od 7 marta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o borbama i akcijama na teritoriji Niškog okruga135
46.Uputstvo Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 14 marta 1942 god. partiskom članstvu u partizanskim jedinicama za intenzivniji partiski rad137
47.Izveštaj Pokrajinskog povereništva KPJ za Nišku oblast od 16 marta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o teroru Bugara i nedićevaca144
48.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 17 marta 1942 god. Sreskom komitetu KPJ za Kosmaj o upućivanju ljudi u Kosmajski NOP odred148
49.Izveštaj štaba NOP odreda Niškog okruga od 17 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Srbiju o akcijama Topličkog, Nišavskog i Ozrenskog NOP odreda150
50.Izveštaj Sreskog komiteta za Kosmaj od 23 marta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o razbijanju Kosmajskog NOP odreda153
51.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 25 marta 1942 god. partiskoj organizaciji u Kraljevu za jačanje partiske organizacije i obnavljanje Kopaoničkog NOP odreda156
52.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 29 marta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o neprijateljskim snagama i o stanju i dejstvima Požarevačkog NOP odreda158
53.Izveštaj Pokrajinskog povereništva KPJ za Nišku oblast od 29 marta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o bugarsko-četničkoj ofanzivi u Jablanici i Toplici161
54.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 31 marta 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Nišku oblast o prilagođavanju partisko-političkog rada konkretnim uslovima164
55.Izveštaj člana Glavnog štaba NOP odreda za Srbiju krajem marta 1942 god. Vrhovnom štabu Narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske Jugoslavije o razbijanju NOP odreda u Zapadnoj Srbiji i Šumadiji166
56.Pismo instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju krajem marta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o rasformiranju Suvoborskog NOP odreda169
57.Pismo Pokrajinskog povereništva KPJ za Niš od 3 aprila 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o teroru okupatora u Niškom okrugu171
58.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 7 aprila 1942 god. delegatu Pokrajinskog komiteta KPJ za Požarevac o očuvanju NOP odreda i stavu prema naoružanim grupama četnika Draže Mihailovića i Koste Pećanca173
59.Pismo Pokrajinskog povereništva KPJ za Niški okrug od 10 aprila 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkom stanju na terenu176
60.Pismo Sreskog komiteta KPJ za Kosmaj od 16 aprila 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o prebacivanju drugova iz Beograda u Kosmajski NOP odred177
61.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 17 aprila 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Valjevo o obnavljanju Suvoborskog NOP odreda179
62.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 20 aprila 1942 god. Pokrajinskom povereništvu za Niški okrug o vojno-političkom radu182
63.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 20 aprila 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac185
64.Pismo Pokrajinskog povereništva KPJ za Niš od 21 aprila 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji187
65.Izveštaj Pokrajinskog povereništva KPJ za Niški okrug od 24 aprila 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o pogibiji narodnih heroja Miloša Mamića i Stanimira Veljkovića-Zele189
66.Izveštaj Sreskog komiteta KPJ za Kosmaj od aprila 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji u srezovima Kosmajskom, Mladenovačkom i Podunavskom191
67.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 27 aprila 1942 god. članu Okružnog komiteta KPJ za Kruševac za stvaranje partizanskog NOP odreda na Goču194
68.Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od aprila 1942 god. o radu partiskih organizacija u partizanskim jedinicama197
69.Izveštaj komandanta Požarevačkog NOP odreda od 6 maja 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o akciji u selu Mišljenovcu203
70.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Kruševac od 8 maja 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o hapšenjima u Kruševcu206
71.Izveštaj Pokrajinskog povereništva za Niški okrug od 11 maja 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju u NOP odredima Niškog okruga207
72.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 20 maja 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Aranđelovac za vojno-politički rad210
73.Izveštaj instruktora Okružnog komiteta KPJ za Valjevo od 20 maja 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o radu partiske organizacije i Valjevskog NOP odreda od avgusta 1941 do maja 1942 godine212
74.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac od 27 maja 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o partiskom i vojno-političkom radu na terenu231
75.Izveštaj komandanta Požarevačkog NOP odreda od 28 maja 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o stanju odreda i akciji u selu Manastirici232
76.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 29 maja 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Aranđelovac235
77.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 31 maja 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Kruševac za rad Rasinskog NOP odreda238
78.Upozorenje štaba Jastrebačkog NOP odreda od maja 1942 god. opštinskim upravama da prekinu saradnju sa okupatorom240
79.Naređenje Glavnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih i dobrovoljačkih odreda za Srbiju od 1 juna 1942 god. štabu NOP odreda Niškog okruga za izvođenje partizanskih akcija244
80.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac od 2 juna 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o jačini neprijateljskih snaga i o stanju Prvog šumadiskog NOP odreda248
81.Izveštaj komandanta Požarevačkog NOP odreda od 5 juna 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o borbi u selu Manastirici251
82.Izveštaj komandanta grupe NOP odreda Zapadne Srbije početkom juna 1942 god. Pokrajinskom komitetu o stanju odreda na teritoriji Zapadne Srbije254
83.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 7 juna 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Aranđelovac za obnavljanje Prvog šumadiskog NOP odreda "Milan Blagojević"259
84.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 8 juna 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o stavu prema četnicima Draže Mihailovića koje razoružava okupator262
85.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 15 juna 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Niš za vojno-politički rad264
86.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 15 juna 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o ponovnom formiranju Jablaničkog NOP odreda i taktici prema četnicima270
87.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Narodnooslobodilačke, partizanske i dobrovoljačke vojske za Srbiju od 15 juna 1942 god. štabu Jastrebačkog NOP odreda za formiranje Kopaoničkog. NOP odreda271
88.Izveštaj Okružnog komuteta KPJ za Aranđelovac od 21 juna 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju obnovljenog Prvog šumadiskog NOP odreda275
89.Poziv Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 22 juna 1942 god. vojnicima, podoficirima i oficirima bugarske okupatorske vojske u Srbiji da prestanu sa pljačkom i nasiljem nad srpskim narodom i da se uključuju u NOP odrede277
90.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 25 juna 1942 god. Sreskom komitetu KPJ za Kosmaj o prebacivanju partizana u Prvi šumadiski NOP odred283
91.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 28 juna 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Zaječar o vojno-političkom i partiskom radu284
92.Izjava komandanta grupe partizanskih NOP odreda Zapadne Srbije od juna 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o uzrocima raspuštanja Suvoborskog NOP odreda286
93.Izveštaj komesara čete Suvoborskog NOP odreda krajem juna 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o borbama i rasturanju Suvoborskog NOP odreda288
II - Dokumenti nemačkih i kvislinških komandi i ustanova
94.Izveštaj komandanta žandarmerije od 7 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o stanju u zemlji295
95.Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Nedićeve vlade od 7 januara 1942 god. o akcijama NOP odreda296
96.Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Ministaretva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 9 januara 1942 god. o borbama i akcijama NOP odreda298
97.Izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 10 januara 1942 god. o borbama protiv NOP odreda300
98.Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Nedićeve vlade od 11 januara 1942 god. o borbama i akcijama partizanskih odreda304
99.Depeša. komandira žandarmeriske stanice od 12 januara 1942 god. o napadu partizana Jablaničkog odreda na žandarme u selu Pečenjevcu305
100.Izveštaj komandanta žandarmerije od 13 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama u zemlji306
101.Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Nedićeve vlade od 16 januara 1942 god. o akcijama i borbama partizanskih odreda307
102.Izveštaj Komande žandarmerije od 17 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbi protiv partizana u Srezu ariljskom309
103.Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Nedićeve vlade od 18 januara 1942 god. o borbama protiv NOP odreda u Srbiji311
104.Izveštaj komandanta žandarmerije od 21 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbi između partizana i Nedićevih odreda312
105.Izveštaj načelnika Okruga šabačkog od 23 januara 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama protiv partizana na teritoriji Zapadne Srbije314
106.Izveštaj komandanta žandarmerije od 23 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama316
107.Izveštaj Komande žandarmerije od 27 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama protiv Leskovačkog NOP odreda318
108.Izveštaj Komande žandarmerije od 29 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Ozrenskog NOP odreda320
109.Izveštaj komandanta žandarmerije od 30 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim snagama u Moravičkom srezu321
110.Izveštaj Komande žandarmerije od 3 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskoj akciji u selu Gredetinu322
111.Izveštaj Komande žandarmerije od 7 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskoj akciji u selima Krenti, Donjoj Kamenici i Štrpcu323
112.Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Nedićeve vlade od 9 februara 1942 god. o borbama protiv NOP odreda324
113.Izveštaj Komande žandarmerije od 9 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama325
114.Izveštaj Komande žandarmerije od 10 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Topličkog i Požarevačkog NOP odreda327
115.Izveštaj komandira žandarmeriske stanice u Pečenjevcu od 18 februara 1942 god. o zločinima bugarske fašističke vojske u selu Pečenjevcu328
116.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 19 februara 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim borbama i akcijama u okolini Soko Banje i Aleksinca330
117.Izveštaj načelnika Okruga beogradskog od 21 februara 1942 god. o jačini i prikupljanju nemačko-četničkih jedinica za borbu protiv Kosmajskog NOP odreda334
118.Izveštaj Komande žandarmerije od 21 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama partizana Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda335
119.Izveštaj načelnika Okruga beogradskog od 22 februara 1942 god. o borbama protiv Kosmajskog NOP odreda336
120.Izveštaj Komande žandarmerije od 22 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama u Srezu orašačkom337
121.Okružno načelstvo Okruga niškog od 22 februara 1942 god. dostavlja Gradskom poglavarstvu plakate o streljanju 400 lica339
122.Izveštaj Komande žandarmerije od 23 februara 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o bekstvu zatvorenika niškog zatvora i borbi protiv Kosmajskog NOP odreda kod Beljine340
123.Naredba četničkog vojvode Koste Pećanca od 23 februara 1942 god. za čišćenje Toplice od partizana344
124.Izveštaj Komande žandarmerije od 24 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama i akcijama partizanskih odreda349
125.Izveštaj Komande žandarmerije od 25 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama351
126.Izveštaj Komande žandarmerije od 26 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbi protiv partizanskih odreda353
127.Izveštaj komandanta oružanih snaga Jugoistoka od 28 februara 1942 god. o situaciji u Srbiji i rezultatima kaznene ekspedicije u jugoistočnoj Bosni355
128.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 1 marta 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade povodom naređenja zapovednika policije javne bezbednosti356
129.Izveštaj Komande Srpske državne straže ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 1 marta 1942 god. o borbama protiv partizana u Južnoj Srbiji i Šumadiji358
130.Izveštaj načelnika Okruga valjevskog od 1 marta 1942 god. ministru unutrašših poslova Nedićeve vlade o stanju u Valjevskom okrugu u vremenu od 16 do 28 februara 1942 godine359
131.Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 2 marta 1942 god. o borbama protiv NOP odreda363
132.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 5 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama i borbama partizana Nišavskog i Suvoborskog NOP odreda365
133.Izveštaj načelnika Okruga šabačkog ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 6 marta 1942 god. o borbama belogardejaca, četnika i žandarma protiv partizana367
134.Sopštenje general-lajtnanta policije Majsnera od 7 marta 1942 god. o streljanju 150 lica iz Beograda i Pančeva370
135.Izveštaj komandanta žandarmerije od 8 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama371
136.Izveštaj komandanta žandarmerije od 9 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbi sa partizanima kod sela Slavkovice373
137.Izveštaj načelnika Okruga gornjomilanovačkog od 9 marta 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama protiv partizana na sektoru Lajkovac-Čačak374
138.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 11 marta 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama partizana u Požarevačkom srezu378
139.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 12 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama i akcijama Suvoborskog i Topličkog NOP od-reda380
140.Izveštaj šefa tehničkog odeljenja Leskovac od 12 marta 1942 god. Sreskom načelstvu u Leskovcu o rušenju mostova od strane partizana na teritoriji Sreza leskovačkog382
141.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 13 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama protiv partizana u Šumadiji384
142.Pregled odeljenja za državnu zaštitu Nedićeve vlade sredinom marta 1942 god. o borbama i akcijama NOP odreda386
143.Izveštaj načelnika Okruga valjevskog od 15 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama protiv Suvoborskog NOP odreda u okolini Valjeva388
144.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 15 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama u okolini Niša i Leskovca391
145.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 16 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama i akcijama protiv NOP odreda393
146.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 17 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama395
147.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 18 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama u Valjevskom srezu396
148.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 19 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama protiv NOP odreda398
149.Izveštaj načelnika Okruga beogradskog od 19 marta 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskoj akciji u selu Osipaonici400
150.Naređenje komandanta oružanih snaga za Jugoistok od 19 marta 1942 god. o stavu prema partizanima u Srbiji i Hrvatskoj402
151.Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Nedićeve vlade od 19 marta 1942 god. o akcijama i borbama protiv NOP odreda407
152.Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade sredinom marta 1942 god. o borbama i akcijama protiv NOP odreda409
153.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 20 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama sa partizanima u selu Paunima411
154.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 21 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbi između žandarma i delova Valjevskog NOP odreda413
155.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 22 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama414
156.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 23 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Požarevačkog i Ozrenskog NOP odreda416
157.Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Nedićeve vlade krajem marta 1942 god. o borbama i akcijama NOP odreda417
158.Saopštenje okružnog načelnika Valjevo od 27 marta 1942 god. o streljanju partizana u Valjevu, Ubu i Obrenovcu419
159.Izveštaj Komande Srpske državne straže ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 28 marta 1942 god. o borbi protiv partizana Leskovačkog NOP odreda420
160.Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Nedićeve vlade krajem marta 1942 god. o borbama i akcijama NOP odreda422
161.Izveštaj Štaba nedićevih oružanih odreda od 31 marta 1942 god. o borbama protiv NOP odreda na pravcu Niš-Prokuplje-Kuršumlija424
162.Izveštaj konjičkog potpukovnika Miodraga Ilića krajem marta 1942 god. o operacijama protivu Suvoborskog NOP odreda427
163.Izveštaj načelnika Okruga valjevskog od 1 aprila 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama protiv Suvoborskog NOP odreda437
164.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 6 aprila 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama partizanskih odreda439
165.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 7 aprila 1942 god. ministru unutrašnjeh poslova Nedićeve vlade o stanju na levoj obali Drine prema Srebrenici441
166.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 15 aprila 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama u zemlji442
167.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 18 aprila 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama u zemlji445
168.Izveštaj načelnika Generalštaba oružanih snaga Jugoistoka od 22 aprila 1942 god. Vrhovnoj komandi nemačke oružane sile o situaciji na području Srbije447
169.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 22 aprila 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskoj akciji u Belom Potoku449
170.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 25 aprila 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama u Srezu zaglavskom450
171.Bilten br. 26 obaveštajnog otseka štaba Srpske državne straže krajem aprila 1942 godine452
172.Bilten obaveštajnog otseka štaba Srpske državne straže krajem aprila 1942 god. o partizanskim akcijama453
173.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 1 maja 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama na teritoriji Istočne Srbije455
174.Izveštaj načelnika Sreza moravskog od 1 maja 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o kretanju partizana Jastrebačkog NOP odreda na teritorši sreza456
175.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 4 maja 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama i borbama partizana Jastrebačkog, Nišavskog i Kosmajskog NOP odreda459
176.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 5 maja 1942 god. o borbama protiv partizanskih odreda u Toplici i Jablanici461
177.Izveštaj Komande Srpeke državne straže ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 7 mata 1942 god. o kretanju i stanju Požarevačkog NOP odreda463
178.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 8 maja 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama protiv partizana464
179.Izveštaj načelnika Okruga kruševačkog od 9 maja 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o sukobu Srpske državne straže sa partizanima Jastrebačkog NOP odreda466
180.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 10 maja 1942. god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama u Srezu zaglavskom467
181.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 13 maja 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim snagama na terenu Crne Trave469
182.Izveštaj načelnika Okruga zaječarskog ad 15 maja 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama partizana u Srezu zaglavskom470
183.Izveštaj načelnika Okruga valjevskog od 24 maja 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o vešanju narodnog heroja Stevana Filipovića472
184.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 25 maja 1942 god. šefu kabineta Nedićeve Vlade o napadu partizana Jastrebačkog odreda na bugarsku posadu u selu Bresničiću473
185.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 26 maja 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama partizana u Istočnoj Srbiji475
186.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu od 27 maja 1942 god. Komandi Srpske državne straže o partizanskim akcijama u Srezu vlasotinačkom477
187.Izveštaj pomoćnika okružnog načelnika Beogradskog okruga od 28 maja 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama u Srezu podunavskom478
188.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 1 juna 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o delatnosti partizanskih odreda479
189.Izveštaj načelnika Okruga zaječarskog od 1 juna 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Timočkog NOP odreda482
190.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 2 juna 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama partizana u vremenu od 22 maja do 1 juna484
191.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 4 juna 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama partizana u vremenu od 31 maja do 30 juna486
192.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 6 juna 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Nišavskog i Požarevačkog NOP odreda488
193.Izveštaj Komande Srpske državne straže od J7 juna 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama partizana u vremenu od 1 do 6 juna490
194.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 8 juna 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Požarevačkog NOP odreda492
195.Naređenje pretsednika vlade generala Nedića od 10 juna 1942 god. o postavljanju okružnih vojvoda494
196.Izveštaj Komande Srpske državne straže ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 10 juna 1942 god. o akcijama partizana na teritoriji Istočne i Južne Srbije496
197.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 12 juna 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama u Svrljiškom i Topličkom srezu498
198.Naredba komandanta Srpske državne straže za 13 juni 1942 god. o saradnji s ostalim kvislinškim snagama u Srbiji501
199.Izveštaj komandira odreda Srpske državne straže Sreza dobričkog od 15 juna 1942 god. komandi Niške oblasti Srpske državne straže o akciji partizana Jastrebačkog NOP odreda na putu Niš-Prokuplje505
200.Obaveštenje nemačke komande u Leskovcu polovinom juna 1942 god. o napadu partizana na bugarski automobil507
201.Izveštaj okružnog načelnika od 16 juna 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama u Okrugu niškom508
202.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 17 juna 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama i akcijama partizana u Timočkom, Zaglavskom i Rasinskom srezu510
203.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 20 juna 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama partizana u Zaječarskom okrugu512
204.Izveštaj okružnog načelstva za Okrug leskovački od 24 juna 1942 god. komandi Niške oblasti o zverstvima bugarske fašističke vojske u Srezu dobričkom514
205.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 29 juna 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Rasinskog i Jastrebačkog NOP odreda517
Registar*
BIBLIOTEKA