Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]

Originalna nemačka i saveznička dokumentacija

Vojnoistorijski institut je početkom šezdesetih godina dobio od National Archive nemačke zaplenjene dokumetne koji se odnose na Jugoslaviju u obliku mikrofilmova. To je dovelo do značajnog skoka u kvalitetu istoriografskog istraživanja u Jugoslaviji. Oko 2.000 dokumenata je prevedeno i objavljeno u ediciji Zbornika Vojnoistorijskog instituta (takođe dostupnih na sajtu, videti dokumente). Međutim, radilo se o redakcijskom izboru, a rolne su bile samo ograničeno dostupne iz tehničkih razloga, pa se često postavljalo pitanje reprezentativnosti i pouzdanosti. S obzirom da je danas dostupna velika masa originalnih nemačkih dokumenata iz WW2 u digitalnom formatu, i to ne u obliku nekog redakcijskog izbora, nego svi redom, u obliku kompletnih rolni, i s obzirom da interesovanje postoji, pravljenje neke vrste javnih beleški o sadržaju pojavilo se kao logična i korisna ideja koja može olakšati navigaciju i ubrzati pretragu. Ovaj posao je tek u začetku - na sajtu je trenutno dostupno ukupno 84 kompletnih rolni dokumenata, sa ukupno 94175 listova dokumenata, a broj beleški uz dokumente je trenutno svega 993 (dakle oko 1%) - ali nadamo se značajnom porastu s vremenom.
Beleške radi više istoričara, pa ima dosta stilskih i sadržajnih nedoslednosti. Neka imena navedena su u sh obliku, a neka u nemačkom originalu, pa je stoga dobra ideja izbegavati dijakritike, ili ponoviti traženu reč u obliku sa i bez dijakritika. Pretraga kroz beleške radi tako što unesete traženu reč (ili deo reči) u jedno polje, a u drugo unesete alternativni oblik pisanja tog pojma, ili neki drugi pojam, i pritisnete dugme "traži!". Pretraga je "case sensitive", odnosno, ako reč u belešci počinje velikim slovom, a Vi je ukucate malim slovima, ta beleška neće biti uvrštena u rezultat. U rezultate će biti uvrštene sve beleške u kojima se nalazi bilo koja od unetih reči. Niz rezultata sa slikama odgovarajućih dokumenata će biti prikazan u novom tabu odnosno prozoru.
Par saveta: S obzirom na aktuelnost, najtraženiji su dokumenti koji se odnose na DM-četnike. Trenutno takvih beleški ima 430. Ako Vas npr zanimaju izveštaji o gubicima, njih u dokumentima ima veoma mnogo, ali su u beleškama slabije zastupljeni. Pri tome treba imati u vidu da se ponekad pojavljuju sa rečju "mrtvih", "mrtav", "poginuli", i varijantama, a ima ih priličan broj koji su obeleženi sa "KIA" - profesionalna deformacija istoričara rata 😀.
- arhivski fond:
- Nemački dokumenti sa mikrofilmova National Archive Washington (Documents from National Archive Washington)
ukupno trenutno sadrži 84 kompletnih rolni sa ukupno 94175 listova dokumenata

- Pretraga kroz beleške uz nemačke dokumente sa mikrofilmova National Archive Washington (Documents from National Archive Washington - notes search)
KRIEGSTAGEBUCH DES OBERKOMMANDOS DER WEHRMACHT
  ► BAND I.: 1940-1941.
  ► BAND II.: 1942.
  ► ►  ERSTER HALBBAND
  ► ►  ZWEITER HALBBAND
  ► BAND III.: 1943.
  ► ►  ERSTER HALBBAND
  ► ►  ZWEITER HALBBAND
  ► BAND IV.: 1944-1945.
  ► ►  ERSTER HALBBAND
  ► ►  ZWEITER HALBBAND

  ►  nekoliko vodiča kroz nemačke zaplenjene dokumente (iz NARA publikacije T733)
  ►  ►  Guides to German Records Microfilmed at Alexandria, Virginia from Publication T733 - High Command of the Army
  ►  ►  Guides to German Records Microfilmed at Alexandria, Virginia from Publication T733 - Army Groups
  ►  ►  Guides to German Records Microfilmed at Alexandria, Virginia from Publication T733 - Armies
  ►  ►  Guides to German Records Microfilmed at Alexandria, Virginia from Publication T733 - Army Corps
  ►  ►  Guides to German Records Microfilmed at Alexandria, Virginia from Publication T733 - Divisions
  ►  ►  Guides to German Records Microfilmed at Alexandria, Virginia from Publication T733 - 2. Panzer Army
- National Archives and Records Administration, US, German documents
  ►   Microfilmed German Supreme Army Command (Oberkommando des Heeres) Documents from National Archive Washington
   ►  ►  T311, Roll 331 - Supreme Army Command (Oberkommando des Heeres, Tagesmeldungen Ob. Südost), 1943/1944.
   ►  ►  T311, Roll 332 - Supreme Army Command (Oberkommando des Heeres, Tagesmeldungen Ob. Südost), 1943/1944.
  ►  T78, Roll 414 (delovi) - Zbirka dokumenata Vrhovne komande armije (Oberkommando des Heeres) - prikazi armijskih snaga i gubitaka po armijskim grupama
  ►  Himmler file - Drawer # 6 - Folder # 232 (Handschar Division) T175 roll 70
  ►   Microfilmed Army Group E Headquarters (Heeresgruppe E Oberkommando) Documents from National Archive Washington
  ►   Microfilmed Army Group F Headquarters (Heeresgruppe F Oberkommando) Documents from National Archive Washington
  ►  ►  T311, Roll 187 - Army Group F (Heeresgruppe F), 1943/1944.
  ►  ►  T311, Roll 188 - Army Group F (Heeresgruppe F), 1944.
  ►  ►  T311, Roll 189 - Army Group F (Heeresgruppe F), 1944/1945.
  ►  ►  T311, Roll 190 - Army Group F (Heeresgruppe F), 1944/1945.
  ►  ►  T311, Roll 194 - Army Group F (Heeresgruppe F), 1944.
  ►  ►  T311, Roll 195 - Army Group F (Heeresgruppe F), 1944.
  ►  ►  T311, Roll 196 - Army Group F (Heeresgruppe F),1944/1945.
  ►  ►  T311, Roll 285 - Army Group F (Heeresgruppe F), 1943/1944.
  ►  ►  T311, Roll 286 - Army Group F (Heeresgruppe F), 1944.
  ►   Microfilmed 2nd Panzer Army Documents (Panzerarmee 2) from National Archive Washington
  ►  ►  T313, Roll 192 - 2nd Panzer Army (2. Panzerarmee) Documents - 1943.
  ►  ►  T313, Roll 196 - 2nd Panzer Army (2. Panzerarmee) Documents - 1943.
  ►  ►  T313, Roll 482 - 2nd Panzer Army (2. Panzerarmee) Documents - 1943.
  ►  ►  T313, Roll 483 - 2nd Panzer Army (2. Panzerarmee) Documents - 1943.
  ►  ►  T313, Roll 484 - 2nd Panzer Army (2. Panzerarmee) Documents - 1943.
  ►  ►  T313, Roll 485 - 2nd Panzer Army (2. Panzerarmee) Documents - 1943/1944.
  ►  ►  T313, Roll 486 - 2nd Panzer Army (2. Panzerarmee) Documents - 1943/1944.
  ►  ►  T313, Roll 487 - 2nd Panzer Army (2. Panzerarmee) Documents - 1943/1944.
  ►  ►  T313, Roll 488 - 2nd Panzer Army (2. Panzerarmee) Documents - 1943/1944.
  ►   Microfilmed Documents of German 15th Mountain Army Corps (XV. Gebirgs-Armeekorps) from National Archive Washington
  ►  ►  T314, Roll 554 - 15th Mountain Army Corps (XV. Gebirgs-Armeekorps) Documents - 1943/1944.
  ►  ►  T314, Roll 555 - 15th Mountain Army Corps (XV. Gebirgs-Armeekorps) Documents - 1943/1944.
  ►  ►  T314, Roll 556 - 15th Mountain Army Corps (XV. Gebirgs-Armeekorps) Documents - 1943/1944.
  ►  ►  T314, Roll 557 - 15th Mountain Army Corps (XV. Gebirgs-Armeekorps) Documents - 1943/1944.
  ►  ►  T314, Roll 558 - 15th Mountain Army Corps (XV. Gebirgs-Armeekorps) Documents - 1943/1944.
  ►  ►  T314, Roll 559 - 15th Mountain Army Corps (XV. Gebirgs-Armeekorps) Documents - 1943/1944.
  ►  ►  T314, Roll 560 - 15th Mountain Army Corps (XV. Gebirgs-Armeekorps) Documents - 1943/1944.
  ►  ►  T314, Roll 561 - 15th Mountain Army Corps (XV. Gebirgs-Armeekorps) Documents - 1943/1944.
  ►  ►  T314, Roll 562 - 15th Mountain Army Corps (XV. Gebirgs-Armeekorps) Documents - 1943/1944.
  ►  ►  T314, Roll 563 - 15th Mountain Army Corps (XV. Gebirgs-Armeekorps) Documents - 1944.
  ►  ►  T314, 15th Mountain Army Corps (XV. Gebirgs-Armeekorps) Documents - 1944.
  ►  ►  T314, Roll 565 - 15th Mountain Army Corps (XV. Gebirgs-Armeekorps) Documents - 1944.
  ►  ►  T314, Roll 566 - 15th Mountain Army Corps (XV. Gebirgs-Armeekorps) Documents - 1942-1943.
  ►   Microfilmed Documents of German 91st Army Corps (LXXXXI. Armeekorps) from National Archive Washington
  ►   Microfilmed Documents of German 114th Jäger Division from National Archive Washington
  ►  ►  T315, roll 1294, 714. Infanterie / 114. Jäger Division Documents - 1943.
  ►  ►  T315, roll 1295, 114. Jäger Division Documents - 1943/1944.
  ►  ►  T315, roll 1296, 114. Jäger Division Documents - 1943/1945.
  ►   Microfilmed Documents of German 717th Infantry / 117th Jäger Division from National Archive Washington
  ►  ►  T315, roll 2263, 717. Infanterie / 117. Jäger Division Documents - 1943.
  ►   Microfilmed Documents of German 718th Infantry / 118th Jäger Division from National Archive Washington
  ►  ►  T315, roll 2269, 718. Infanterie / 118. Jäger Division Documents - 1942.
  ►  ►  T315, roll 2270, 718. Infanterie / 118. Jäger Division Documents - 1942.
  ►  ►  T315, roll 2271, 718. Infanterie / 118. Jäger Division Documents - 1942/1943.
  ►   Microfilmed Documents of German 369th Infantry (Croatian) Division from National Archive Washington
  ►  ►  T315, roll 2154, 369. Infanterie (Kroat.) Division Documents - 1942/1943.
  ►  ►  T315, roll 2155, 369. Infanterie (Kroat.) Division Documents - 1943.
  ►   Microfilmed Documents of German 373rd Infantry (Croatian) Division from National Archive Washington
  ►  ►  T315, roll 2170, 373. Infanterie (Kroat.) Division Documents - 1943.
  ►  ►  T315, roll 2171, 373. Infanterie (Kroat.) Division Documents - 1943/1944.
  ►   T354, Roll 606 - Zbirka dokumenata II SS oklopnog korpusa jun-decembar 1943 (II. SS-Panzerkorps, Juni-Dezember 1943)
  ►  T501, Roll 255 - Zbirka dokumenata okupacionih komandanata na Balkanu 1944.
 
  ►   QUADRANT CONFERENCE (Quebec, 14-24 August 1943) (en)
  ►   SEXTANT/EUREKA CONFERENCES (Cairo and Tehran. 22 November-7 December 1943) (en)
  ►   OCTAGON CONFERENCE September 1944 - papers and minutes of meetings (en)
  ►   ARGONAUT CONFERENCE January-February 1945 (Malta and Yalta, 20 January-11 February 1945) (en)
  ►   American Army Interrogation Reports - Selection (en)
  ►   Izveštaji sa ispitivanja nemačkih zvaničnika (Institut für Zeitgeschishte - München) (de)
  ►   THE GERMAN CAMPAIGNS IN THE BALKANS (SPRING 1941) - DEPARTMENT OF THE ARMY PAMPHLET NO. 20-260 (en)