Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

114. lovačka divizija (114. Jäger Division)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
PanzerarmeePanzerarmee 2
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger
T315, r. 1294T315, r. 1295T315, r. 1296T315, r. 2258

114. lovačka divizija (114. Jäger Division) Documents from National Archive Washington
   114. lovačka divizija (114. Jäger Division), T315 roll 1295  
descriptionframe no.the document
page no: (1-1300): znaci.org
114. Jäg Div 42036/4. Ia, Anlagenband 1 zum K.T.B. - 114 Light Division orders, correspondence and radio messages relating to anti-partisan warfare., July 01, 1943 - August 31, 1943
izdvojeno:
1
114. Jäg Div 42036/5. Ia, Anlagenband 2 zum K.T.B. - 114 Light Division orders and casualty rerorts., September 01, 1943 - October 31, 1943
izdvojeno:
- Skica osiguranja aerodroma Bihać
- (frame no. 226)

- Trupovi za lov na bande (18.9.43)
- Završetak prvog kursa za trupove; raspored prvih trupova; predviđeni trening (frame no. 403)

- Pregled aktivnosti u oktobru 1943.
- Gubici: 65 KIA, 191 WIA, 3 MIA [jačina divizije 1.10.43:14498] (frame no. 408)

- Divizijska naredba br. 114 (6.10.43)
- Iznenada pohapsiti porodice zarobljenih i prebjega. (frame no. 517)

- Pregled aktivnosti u septembru 1943.
- Gubici: 51 KIA, 171 WIA, 6 MIA (frame no. 564)

- Divizijska naredba br. 122 (23.10.43)
- Od 1.11.43 sve domaće jedinice (*Četnici, ustaše, hrvatska žandarmerija*) moraju imati njemačke propusnice. (frame no. 600)
243
114. Jäg Div 42036/6. Ia, Anlagenband 3 zum K.T.B. - 114 Light Division orders, enemy information bulletins, casualty and personnel strength reports., November 01, 1943 - November 30, 1943
izdvojeno:
- (bez naslova) (9.11.43)
- Jedna akcija zajedno sa četnicima (frame no. 680)

- Snabdijevanje divzije (17.11.43)
- Dnevne potrebe divizije - 166 tona (hrana-22,5t; zob-17t; sijeno-24t; slama-32,5t; municija-20t; ostalo-30t). (frame no. 716)

- Pregled aktivnosti u novembru 1943.
- Gubici: 44 KIA, 179 WIA, 1 MIA (frame no. 786)
650
114. Jäg Div 42036/7. Ia, Ic und IIa. Anlagenband 4 zum K.T.B. - 114 Light Division orders, enemy information bulletins and situation reports., December 01, 1943 - December 31, 1943
izdvojeno:
- Borba protiv bandi, mjere evakuacije i odmazde (1.12.43)
- Prilikom mjera sprovođenja odmazdi, okolnosti se moraju tačno utvrditi; *Mora se izbjeći hapšenje i streljanje talaca iz antikomunističkih sela ili iz redova četnika za sabotaže koje su izvršili komunisti.* (frame no. 806)

- Posebna direktiva za snabdijevanje br. 65/43 (2.12.43)
- *Od sada se četnicima izdaje sljedovanje koje se sastoji od: 1 porcija hljeba; 1 povrća; 1 namaza (mast ili marmelada); 1 soli; 2 napitaka; 1 duhana.* (frame no. 816)

- Obav. odjeljenje, dodatak dnevnom izvještaju za 5.12.43
- Uspješna akcija četnika pomognutih dijelovima jednog trupa jugositočno od Vrlike; gubici neprijatelja: 27 mrtvih, 5 zarobljenih (v. pohvalu div. komandanta *trupu Kijevo*, koji je uz pomoć *domaćih snaga pod vodstvom specijalnog vođe (G) [odgovara rangu podoficira] Bartl-a* izveo ovu akciju: snimak 000843). (frame no. 832)
799
114. Jäg Div 42036/8. Ia und Ic, Anlagenband 4 zum K.T.B. - 114 Light Division Correspondence and orders relating to anti-partisan warfare. (The National Archives does not have the KTB and Anlagen for the period Jan. - May 1944, document No. 51593/1-14)., December 01, 1943 - January 02, 1944
izdvojeno:
966