Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

Armijska grupa E (Heeresgruppe E)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
T311, r. 175T311, r. 183T311, r. 184
PanzerarmeePanzerarmee 2
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger

Armijska grupa E (Heeresgruppe E) Documents from National Archive Washington
   Armijska grupa E (Heeresgruppe E), T311 roll 175  
descriptionframe no.the document
page no: (1-1475): znaci.org
H.Gr. E 65023 - Tätigkeitsbericht H aus den Jahren 1940-1943 H.Gr. E/OB Süd - Activity reports ? H.Gr. E/OB South 1940-1943. Regarding overall situation in Southern area, with supply needs, troops dispositions, ship movements and anticipated actions., January 01, 1940 - December 31, 1943
izdvojeno:
1
H.Gr. E 65024/1 - Aktennotizen der Chefsbesprechungen des Ia Chef General-stabes d. H Gr E - Official Notes of Conferences - Commanding General Staff Operations. Official notes of staff conferences of Chief of Staff of Army Group E/Operations Officer on operational matters in connection with the continuance of war in Greece, Salonika and the Aegean area., April 13, 1942 - December 31, 1943
izdvojeno:
466
H.Gr. E 65024/2 - Verscheidenes Berichte OK H.Gr. E/Ia - Miscellaneous Reports-O Kdo Gr E/Ia. Miscellaneous Reports and memorandums regarding supply, transportation, and troop status of O Kdo Gr E/Ia in Greece. Refers to possibility of counter-actions by Anglo-American troops against German occupiers of Greece., December 09, 1943 - July 30, 1944
izdvojeno:
853
H.Gr. E 65025 - Tagesmeldungen H. Gr. E - Ia/01 - Daily Report of Army Group E. - Operations Officer. Daily reports of Commander in Chief of South-East -operation officer to High Command of the Armed Forces/ Armed Forces Operations Staff concerning daily military activities in the Croatian, Serbian and Greek areas., May 01, 1943 - December 31, 1943
izdvojeno:
- Izvještaj o djelatnosti operativnog odjeljenja komande Jugostoka za juni 1943 (1. Juli 1943.).
- Italijani ne namjeravaju da razoružaju četnike u Lici, već da ih pripoje vlastitim jedinicama. Nijemci bi odbili da učestvuju u zajedničkoj operaciji koja je planirana, ako četnici ne bi bili razoružani prije njenog početka. /S druge strane, to bi značilo da se Wehrmacht mora boriti i protiv komunista i protiv četnika, a zato njemačke trupe nemaju snage./ (frame no. 77)

- Izvještaj o djelatnosti operativnog odjeljenja komande Jugostoka za septembar 1941 (30. septembar 1941.).
- 13.11.41: Vrhovna komanda oružanih snaga traži provjeru vijesti da je /izvjesni/ Mihailović poslao delegate Nediću, i preko njih ponudio Nijemcima pregovore. Navodno je prijedlog odbijen, jer Nijemci žele da pregovaraju s njim direktno, a ne preko posrednika. Nakon savjetovanja komande Jugoistoka i njemačkog generala u Srbijia, Vrhovna komanda je telefonski obavještena o sljedećem:
/Vođa bandi Mihailović je njemačkom generalu u Srbiji ponudio zajedničku borbu protiv komunista. Ponuda je odbijena sa zahtjevom za bezuslovnu kapitulaciju. Odgovor je izostao. Jučer prvi put zabilježene borbe između Miahilovićevih bandi i komunista. Ovo ne mjenja stav da se traži bezuslovna kapitulacija./ (frame no. 119)

- 2: Izvještaj o djelatnosti operativnog odjeljenja komande Jugostoka za septembar 1941 (30. septembar 1941.).
- 17.11.41: Savjetovanje kod načelnika štaba komande Jugoistoka: /Ponuda pukovnika Mihailovića da stavi svoje snage na raspolaganje za borbu protiv komunista je odbijena i zatražena je bezuslovna predaja. Mihailović je tražio da se konsultuje sa svojim komandatima. Mihailović također tražio oružje za borbu protiv komunista. Ovo je igra, borba između bandi za izvor oružja. Ipak, čini se da jedan dio Mihailovićevih bandi iskreno želi da se bori protiv komunista./ (frame no. 121)

- Izvještaj o djelatnosti operativnog odjeljenja komande Jugostoka za januar 1942 (31. januar 1942.).
- 29.1.42: /Dangićevi ljudi imali naređenje da se ne bore protiv njemalkih trupa./ (frame no. 190)

- Izvještaj o djelatnosti operativnog odjeljenja komande Jugostoka za februar 1942 (28. februar 1942.).
- 1.2.42: /Načelnik štaba Vrhovne komande oružanih snaga smatra da se na osnovu izvještaja Vojnog komandanta jugoistoka i rezultata dosadašnjih operacija još ne može nadati u smirivanje situacije u Srbiji, odn. da je razbuktavanje ustanka na proljeće vjerovatno. Dosada se nije uspjela slomiti kičma ustanicima primjenom drakonskih mjera. Najdjelotvornije sredstvo protiv ustanika je razgranat obavještajni sistem, koji bi, uz primjenu brutalnih policijskih i sigurnosnih mjera, morao ugušiti svaku ustaničku aktivnost u samom početku./ (frame no. 195)

- Izvještaj o djelatnosti operativnog odjeljenja komande Jugostoka za april 1942 (30. april 1942.).
- 7.4.42: Pregled stanja u zoni odgovornosti Vojnog komandanta jugoistoka zaključno sa 7.4. 1942 [...] /Broj ubijenih ustanika u periodu od 1.9.1941 iznosi:
11.522 u borbi
21.889 u odmazdama [ukupno 33.411] (frame no. 247)

- Izvještaj o djelatnosti operativnog odjeljenja komande Jugostoka za juli 1942 (31. juli 1942.).
- 9.7.42: /Do sada ukupno 45.261 [ustanik] ubijen u borbi ili mjerama odmazde./ (frame no. 320)

- Izvještaj o djelatnosti operativnog odjeljenja komande Jugostoka za novembar 1942 (30. novembar 1942.).
- 13.11.42: Naredba glavnkomandujućeg jugoistoka o potrebi jedinstvenog stava po pitanju /neprijatlejski nastrojenih krugova/ u Srbiji i NDH. /Svaka, pa i privremena, veza sa antikomunistički nastrojenim četnicima u Hrvatskoj je protivna naređenju Fuehrera, Ia 3071/42 o borbi protiv bandi./ (frame no. 378)

- Izvještaj o djelatnosti operativnog odjeljenja komande Jugostoka za februar 1943 (28. februar 1943.).
- 21.2.43: Uputstvo komande jugosistoka Komandantu njemačkih trupa u Hrvatskoj o odnosu prema četnicima pod italijanskom komandom.
Sve naoružane formacije koje ne pripadaju italijanskoj armiji ili oružanim snagama NDH imaju se smatrati neprijateljima i tako se prema njima i odnositi;
Italijanskoj komandi 2. armije je upućena molba, da pomoćne četničke jedinice drži dalje od njemačkih trupa;
/Njemačke trupe imaju bezobzirno nastupiti protiv četnika ako je to neiophodno za izvođenje operacija. S druge strane ne treba tražiti nepotrebne sukobe s četnicima. Najvažnije je brzo nastupanje prema boksitnoj oblasti. Bilo kakve ponude za pregovore imaju se odbiti [...]./ (frame no. 435)

- Izvještaj o djelatnosti operativnog odjeljenja komande Jugostoka za mart 1943 (31. mart 1943.).
- 7.3.43: /Municija za četnike. Vrhovna komanda je obavještena telegramom o isporuci 30.000 metaka četničkim jedinicama [...]./ (frame no. 448)

- Zabilješka sa sastanka kod načelnika štaba Jugoistoka (31. august 1942.).
- U borbama kod Banja Luke na njemačkoj strani učestvovalo 1.000 /srpskih nacionalista/. (frame no. 485)

- Zabilješka sa sastanka kod načelnika štaba Jugoistoka (1. mart 1943.).
- /Uprkos borbenoj pomoći hrabrih četnika, koja je doprinijela deblokadi opkoljenih dijelova 718. pješadijske divizije, njemačke trupe imaju zadatak da se brzo probiju do boksitne oblasti. One imaju instrukcije da smatraju četnike neprijateljima. Sada se ispostavilo da se situacija kod mjesta Dobro (?), čija se posada sastojala od Nijemaca, Italijana i četnika, poboljšala zahvaljući četničkom prodoru [...]./ (frame no. 544)

- Prikaz neprijateljskog stanja u Sredozemlju od strane generalštabnog majora Warnstorff-a (dodatak zabilješki sa sastanka kod načelnika štaba Grupe armija /E/ od 9. decembra 1943.).
- /Srbija i Hrvatska: kao i ranije, na ovom prostoru stoje dva suprotstavljena tabora-komunistički pod Titom i nacionalistički pod generalom Mihailovićem. Zbog brojčane premoći i veće borbene vrijednosti, komunisti su u posljednje vrijeme zadali nacionalistima niz teških udaraca. To je rezultiralo u traženju njemačke pomoći od strane nekoliko D.M.- komandanata. Već je došlo i do niza sporazuma, kojim se D.M.-jedinice obaezuju na obustavljanje neprijateljstava protiv Wehrmachta, čime im se omogućuje nesmetana borba protiv komunista./ (frame no. 895)

- iz dnevnih izvještaja komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga (broj snimka i datum u zagradi).
- (001143, 24. august 1943.): /114. lovačka divizija: četnici javljaju da se šest komunističkih brigada nalazi u okolini Drvara./ (frame no. 1143)

- iz dnevnih izvještaja komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga (broj snimka i datum u zagradi).
- (001147, 22. august 1943.): /2. hrvatski korpus: sjeverozapadno od Tuzle okršaj između četnika i Hrvata./ (frame no. 1147)

- iz dnevnih izvještaja komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga (broj snimka i datum u zagradi).
- (001157, 17. august 1943.): /114. lovačka divizija: četnici javljaju da je neprijatelj na prostoru Drvar-Kulen Vakuf primio pojačanja sa jugoistoka./ (frame no. 1157)

- iz dnevnih izvještaja komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga (broj snimka i datum u zagradi).
- (001187, 3. august 1943.): /369. divizija:[...] Južno od Caparda (zapadno od Zvornika), četnici i domobrani odbacili jednu komunističku grupu na jug, preko Drinjače./ (frame no. 1187)

- iz dnevnih izvještaja komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga (broj snimka i datum u zagradi).
- (001240, 10. juli 1943.): /114. lovačka divizija: četnici i komunisti napali Prnjavor u noći između 9. i 10. jula. Preko 200 Hrvata zarobljeno [...]./ (frame no. 1240)

- iz dnevnih izvještaja komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga (broj snimka i datum u zagradi).
- (001420, 18. maj 1943.): /Operacija /Schwarz/ [...] Italijani izjavili da nemaju ništa protiv razoružanja Baćevićih četnika u Hercegovini. Bačević navodno pregovara s Titom./ (frame no. 1420)

- iz dnevnih izvještaja komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga (broj snimka i datum u zagradi).
- (001450, 9. maj 1943.): /369. divizija: Vraćanje oružja od strane četnika završeno. Ukupno isporučeno 10 mitraljeza i 500 pušaka[...]./ (frame no. 1450)
1000