Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

Armijska grupa E (Heeresgruppe E)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
T311, r. 175T311, r. 183T311, r. 184
PanzerarmeePanzerarmee 2
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger

Armijska grupa E (Heeresgruppe E) Documents from National Archive Washington
   Armijska grupa E (Heeresgruppe E), T311 roll 183  
descriptionframe no.the document
page no: (1-780): znaci.org
la, Kriegstagebuch. 1944-10-31 - War diary of H.Gr. E relating to defensive ground, sea, and air operations, withdrawal movements, removal of military and economic goods, cooperation with EDES units against communist attacks, and combating partisans in Albania, Greece,and Yugoslavia. Oct 1 - 31, 1944., October 01, 1944 - October 31, 1944
izdvojeno:
1
la, Kriegstagebuch. 1944-11-30 - War diary pertaining to the defensive ground, sea, and air operations, combating partisans, removal of military and economic goods by H0Gr. E units in Albania, Greece, and Yugoslavia, withdrawal from Albania and Greece, and enemy ground and air operations and situation in OB Wildest sector. Nov 1 - 30, 1944., November 01, 1944 - November 30, 1944
izdvojeno:
149
la, Kriegstagebuch. 1944-12-31 - War diary concerning defensive ground and air operations, security of mads, withdrawal movements, and combating Dartisans by H0Gr. E units in Yugoslavia; also, the enemy tactical ground and air operations and situation in OB Siidost sector. Information concerning Operations Lawine (defensive action in the Travnik area of Serbia) and l:Schneeflocke (offensive action to destroy enemy combat force Travnik) by securing the road and rail routes between Sarajevo and Brod (called off because the total tactical situation made it impossible to carry out). Dec 1 - 31, 1944., December 01, 1944 - December 31, 1944
izdvojeno:
265
la, Akten, OB Sudost. 1944-10-18 - Orders, reports, and correspondence relating to defensive ground, sea, and air operations and situation, withdrawal movements, security of roads, traffic control, combating partisans, removal of military and economic goods, and demolition measures taken by H. Gr. E units in Albania, Greece, and Yugoslavia; also, enemy tactical ground, sea, and air operations and situation in OB Sudost sector. Notes on staff conferences concerning the enemy tactical situation, defensive combat measures, and transportation problems. Order of battle data, cover ing Bulgarian Army units, and overlay (1:1,000,000) showing the disDosition of Bulgarian Army units in Bulgaria. Oct 1 - 18,1944., October 01, 1944 - October 18, 1944
izdvojeno:
- Kažnjenički bataljoni (7.10.44)
- Kratka ocjena morala, pouzdanosti i borbene vrijednosti 17 kažnjeničkih bataljona pod HG E [za razoružanje 21. kaz. bataljona tri dana kasnije, v. 000513]. (frame no. 411)

- HG E za Ic HG F (10.10.44)
- Reorijentacija radio-prisluškivanja; vodovi -G- i -T- [pri KONA 4] prestaju pratiti grčku gerilu i turski radio-saobraćaj i usmjeravaju se na Bugare i Sovjete. (frame no. 511)

- Za HG F (10.10.44)
- Stanje u 21. SS GebDiv -Skanderbeg-; dosad 3500 ljudi prebjeglo/dezertiralo; predlaže se raspuštanje divizije i formiranje jedne pukovske grupe koja bi uključivala pripadnike mornarice. (frame no. 513)

- HG E za Wehr.Bef. Mazedonien (9.10.44)
- Od pripadnika mornarice se formira ukupno deset bataljona za osiguranje sa brojevima 601-610. (frame no. 531)

- Podčinjenim komandama (16.10.44)
- Formiranje, sastav i zadaci KG -Scholz- [za ostale detalje reorganizacije komandnog lanca u okviru HG E v. 000583]. (frame no. 580)

- Memorandum mornaričkog sabirnog štaba u Solunu (4.10.44)
- Broj mornaričkog osoblja uključenog ili u morn. bataljone ili pridodatog armijskim jedinicama. (frame no. 760)
381