Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

118. lovačka divizija (118. Jäger Division)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
PanzerarmeePanzerarmee 2
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger
T315, r. 1301T315, r. 1302T315, r. 2265T315, r. 2266T315, r. 2267T315, r. 2268T315, r. 2269T315, r. 2270T315, r. 2271

118. lovačka divizija (118. Jäger Division) Documents from National Archive Washington
   118. lovačka divizija (118. Jäger Division), T315 roll 1301  
descriptionframe no.the document
page no: (1-1052): znaci.org
118.JgD, la, KTB. 1943-06-30 - Conversion of the 718. ID to the 118. JgD, 1 Apr 1943; combat against partisan units, occupation duty, training, and security activity in Herzegovina and Bosnia; execution of Operation Schwarz (mopping-up action against Chetnik and Tito*s forces); and the planned transfer to Montenegro., April 01, 1943 - June 30, 1943
izdvojeno:
- Dnevnik (4.4.43)
- -Prema iskazima stanovništva i četnika, komunističke bande su se navodno opet pojavile ji. od Konjica.- (frame no. 9)

- Dnevnik (12.4.43)
- 15 km ji. od Zenice, 750. JaegReg izveo manju akciju protiv četnika; trojica ubijena pri pokušaju bijega. (frame no. 19)

- Dnevnik (19.4.43)
- Četnici presreli voz kod Nemile i opljačkali ga. (frame no. 30)

- Dnevnik (30.4.43)
- Priprema poduhvata protiv četnika oko Zenice uz učešće dijelova 369 ID i 118.JaegDiv; razgovor između k-danata divizija; prije nego što akcija počne, gen. Neidholdt [Fritz, k-dant 360. ID] želi da obavi još jednu rundu pregovora sa četnicima u Žepču; Kuebler [Josef, d-dant 118. JaegDiv.] smatra da su pregovori suvišni, da se četnicima ne može vjerovati i da će kroz par dana raditi sve po starom; oko 23h 369. ID javlja da se poduhvat otkazuje jer su četnici u glavnom prihvatili njemačke uslove [o pregovorma i četničkoj predaji oružja Nijemcima v. 000486-7, 000538, 000543] (frame no. 48)

- Dnevnik (1.5.43)
- Kuebler se žali lično Luetters-u [Rudolf, k-dant njem. trupa u NDH] zbog pregovora sa četnicima i otkazivanja poduhvata; L. odgovara da se time postiglo više nego oružanom akcijom, te da je linija Sarajevo-Brod izuzetno važna. (frame no. 51)

- Dnevnik (3.5.43)
- Planirani sastanak k-danta 118. pio. bat. i četnika nije održan, već pomjeren za 4.5.43 - -četnici su uputili pismeno izvinjenje.- (frame no. 57)

- Dnevnik (4.5.43)
- Kao rezultat postignut sporazuma sa četnicima, jedinice predviđene za planirani poduhvat su vraćene u stare garnizone. (frame no. 59)

- Dnevnik (15.5.43)
- Izv.bat 118. JaegDiv -nakon slamanja slabog otpora-, razoružao 500 četnika kod Kalinovika. (frame no. 77)
1
118.JgD, la, Anlagen zum KTB. 1943-05-14 - Mopping-up operations aaainst partisan units, formation, status, movements, and tactical situation in Herzegovina and Bosnia; and execution of Operation Schwarz. Afteraction reports and critiques relating to combat against partisan units; billeting surveys; order-of-battle charts; casualty and strength reports; special directives concerning transportation, signal communication, and the assignment of Air Force units; and intelligence situation reports regarding partisan activity,, April 01, 1943 - May 14, 1943
izdvojeno:
- Izvještaj o situaciji za period 26.3.-9.4.43 (9.4.43)
- Sabotaže u martu 1943.:
4 na željeznici
2 na želj. mostovima
4 uništena cestovna mosta
4 sabotaže na tel. linijama
Specijalni slučaj: partizani uništili ustaški logor u Žljebovima
Vlastiti gubici u martu 1943:
Nijemaca: 28 KIA, 119 WIA, 4 MIA
NDH (3. zbor): 47 KIA, 107 WIA, 78 MIA. (frame no. 340)

- Iskustva u borbama sa naoružanim bandama (10.4.43)
- Detaljan prikaz borbenih vrlina i mana partizana, četnika i Nijemaca:
Partizani: vodstvo do nivoa bataljona dobro; dobro lako pješadijsko naoružanje, manjak municije za bacače; specijalnost: noćni napadi, u kojima se dobro snalaze -radi svog izoštrenog čula sluha i vida, kao i kod ostalih primitivnih naroda-; radi spajanja u veće jedinice (brigade, divizije), manji poduhvati sa lovačkim komandama se ne preporučuju; osjetljivi na vatru teških oruđa;
Četnici: manje grupe primjenjuju iste taktike kao i partizani (prepadi, brzi marševi, itd.); u njem. okup. zoni opremljeni loše kao i partizani, naoružani još slabije; stanje bolje u ital. okup. zoni zbog italijanske pomoći; nesloge unutar oficirskog kora; -Vlastite trupe dosad nisu imale iskustava u borbi protiv krupnijih čet. jedinica [...] prepadi na njemačke vojnike su izuzetna rijetkost- [za dodatna iskustva iz borbi pojedinih jedinica 118. JaegDiv., v. 000351-62]. (frame no. 346)

- Dnevna naredba br. 2 (1.5.43)
- Dvije godine od osnivanja divizije; divizija u tom periodu imala 361 KIA [rukom dopisano: -400-] (frame no. 493)

- Memorandum sa sastanka sa zeničkim četnicima (5.5.43)
- Prisutni Dušan Đusić (k-dant čet.odreda), 1 pomoćnik i prevodilac, a sa njemače strane major Poche; dogovoreno je sljedeće:
četn. priznaju pravo na punu slobodu kretanja njem. Wehrmachtu;
četn. straža na želj. mostu će biti uklonjena;
Nijemci uspostavljaju -mostobran- na i. obali r. Bosne; osigurana sva prava četnicima koji tu imaju imanja [skica mostobrana - v. 000549];
naoružanim četnicima se zabranjuje prelazak na z. obalu rijeke; demontira se i jedna njihova skela; posjete kućama na z. obali se dozvoljavaju (bez oružja);
četnici predali 2 mitraljeza i 150 pušaka; oružje uskladišteno i pod zajedničkim njem.-četničkim nadzorom. (frame no. 546)

- Divzijska naredba br. 43 (1.5.43)
- O predstojećem sklapanju sporazuma sa zeničkim i ozrenskim četnicima - trupama se naređuje suzdržavanje od bilo kakvih ekscesa (pljačka, itd.), te im se dozvoljava otkup stoke i stočne hrane od četnika. (frame no. 552)
280
118.JgD, Anlagen zum KTB. 1943-05-31 - Mopping-up operations against partisan units, training and tactical situation in Herzegovina and Bosnia, and organization and activities of Gruppe Tribukait, Gruppe Gertler, and Gruppe Metikos. Afteraction reports relating to antipartisan operations, 19-25 May 1943; status and casualty reports; order-of-battle charts; special supply directives; and intelligence reports and bulletins concerning partisan activity, losses, unit identification, strength, and tactical situation., May 15, 1943 - May 31, 1943
izdvojeno:
- Izvještaj br. 5 o popuni divizije (18.5.43)
- Dosad prispjelo ljudstva (iz Njemačke i od OB Suedost): 7500; fali još: 1951 [po T-315, Roll 1294, 000232, predviđena snaga lovačke div. iznosi 14728 vojnika] (frame no. 679)
623