Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

118. lovačka divizija (118. Jäger Division)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
PanzerarmeePanzerarmee 2
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger
T315, r. 1301T315, r. 1302T315, r. 2265T315, r. 2266T315, r. 2267T315, r. 2268T315, r. 2269T315, r. 2270T315, r. 2271

118. lovačka divizija (118. Jäger Division) Documents from National Archive Washington
   118. lovačka divizija (118. Jäger Division), T315 roll 1302  
descriptionframe no.the document
page no: (1-642): znaci.org
118.JgD, Anlagen zum KTB. 1943-06-30 - Combat against partisan units; tactical situation in Herzegovina and Bosnia; and assembly in the Ustikolina, Foca, Jelec, and Osiiecani areas for transfer to Montenegro after completion of Operation Schwarz; organization and activities of Gruppe Gertler, Sruppe Annacker, Gruppe Tribukait, and Gruppe Hentschel and the 4. kroatische Jg. Brigade; and the general political, military, transportation, supply, economic, and replacement situation in Yugoslavia. Afteraction reports concerning combat operations 27 May-18 Jun 1943, and critiques relating to Operation Schwarz; casualty reports; order-of-battle charts; and intelligence reports and bulletins pertaining to partisan activity, losses, and tactical situation and to counterintelligence activity., June 01, 1943 - June 30, 1943
izdvojeno:
- 118. JaegDiv za K-danta njem.trupa u Hrv. [dalje: Lueters] (1.6.43)
- Gubici divizije od 15.-31.5.43: 58 KIA, 257 WIA, 96 MIA;
Gubici 4. lov. zdruga: 21 KIA, 128 WIA, 166 MIA. (frame no. 20)

- Izvještaj br. 6 o popuni divizije (3.6.43)
- Navode se gubici od oko 700 KIA, WIA i MIA (+ 300 bolesnih); od oružja fali 27% karabina i 50% minobacača; (frame no. 89)

- isto
- Ukupno iz Reich-a stiglo 8482 ljudi; od OB Suedost: 403 ljudi. (frame no. 93)

- 750. JaegReg za 118. JaegDiv. (5.6.43)
- Jačine pojedinih bataljona; ukupna borbena snaga: 1291 čovjek. (frame no. 156)

- Gubici 118. JaegDiv (5.6.43)
- Ukupno od 15.5 - 4.6.43: 91 KIA, 378 WIA, 134 MIA. (frame no. 173)

- Kontrola vojnosposobnog stanovništva i kontrašpijunaža (7.6.43)
- Naređenje za privođenje svih vojnosposobnih muškaraca iz prostora južno od linije Vrbnica-Beleni-Klinci-Rijeka u logor u Foči na dan 9.6.43; puštati samo one koji mogu dokazati da nemaju baš nikakve veze s partizanima; ostale nadgledati, a Ic će se njima detaljnije pozabaviti; -Bez prestupa i maltretiranja!- [zadnja riječ dopisana olovkom]. (frame no. 208)

- Lueters za 118. JaegDiv. (10.6.43)
- -Nijedan vojnosposobni muškarac ne smije napustiti obruč živ [...]- (frame no. 286)

- II/738, borbeni izvještaj o napadu na Ljubin Grob i Ružino Polje dana 9.-10.6.43 (16.6.43)
- Vlastiti gubici: 7 WIA, neprijateljski 25 KIA (prebrojano). (frame no. 299)

- KG Wagner za 118. JaegDiv (12.6.43)
- Izvještaj o zasjedi kod sela D. Budani - vlastiti gubici 14 WIA, 15 MIA; uništeno 2 kamiona, 1 automobil, 6 motocikala. (frame no. 347)

- Poche za 118. JaegDiv (13.6.43)
- Istočno od Ocrkavlja, 1 tenk imobiliziran; 1 tenk onesposobljen (motor oštećen). (frame no. 364)

- Borbeni izvještaj KG Gertler za period 2.-14.6.43 (18.6.43)
- 000394: U 12./738. ostalo još samo 24 čovjeka; 14.6.43 -prošao mirno, osim što je nastavljeno čišćenje i uništavanje velikog broja skrivenih partizana, neki od kojih su se branili i nakon ranjavanja.- (frame no. 385)

- Procjena situacije (14.6.43)
- Od 13.5 do 12.6. stiglo još 1736 ljudi za borbene jedinice i 195 ljudi za snabdijevačke; ovim je divizija praktično potpuno popunjena. (frame no. 408)

- Iskustva iz operacije -Schwarz- (15.6.43)
- Komplimenti za NOVJ (slično kao i u Luettersovom izvještaju od 20.6.43); ocjene rada pojedinih vlastitiih jedinica (također v. 000422-4). (frame no. 419)

- Iskustva iz operacije -Schwarz- (16.6.43)
- Gubici divizije u borbama: ukupno 1068; NDH jedinica: 324; podređenih jedinica i pomoćnog osoblja: 396.
Partizana: 1711 prebrojanih mrtvih; 2-3000 procjena; 472 zarobljena (streljano 274).
Četnika: 6 mrtvih, 549 zarobljenih. (frame no. 434)

- 738. JaegReg, borbeni izvještaj za period 1.-18.6.43 (21.6.43)
- . (frame no. 496)

- Memorandum sa sastanka kod k-danta divizije (21.6.43)
- Sprječavati izgrede od strane ustaša - jednak/pravedan tretman za sva tri naroda (H-S-M) (frame no. 527)
1
118.JgD, Lagenkarten zuro KTB. 1943-06-20 - Maps showing the tactical disposition of German, Italian , and Croatian forces in MontenegrOf Herzegovina, and Bosnia. (Record item 37731/6, noted on frame 582, has not been filmed. For the period 1 Jul-31 Dec 1943, no records are entered in the Potsdam catalog. There is no indication that KTB 6 and 2 mit Aniagen, 1 Jan-30 Jun 1944, record items 57340 and 56461, as listed in the Potsdam catalog, were ever in the custody in the National Archives.), April 12, 1943 - June 20, 1943
izdvojeno:
- [bez naslova] (20.5.43)
- Tabelarni prikaz rasporeda i jačine jedinica divizije i drugih potčinjenih trupa na dan 20.5.43 - mjesto, posada, naoružanje, municija, itd. (frame no. 584)

- [bez naslova]
- Karte operacije -Schwarz- sa ucrtanim vlastitim i neprijateljskim jedinicama, pokretima, itd. (frame no. 588)
582