Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

118. lovačka divizija (118. Jäger Division)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
PanzerarmeePanzerarmee 2
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger
T315, r. 1301T315, r. 1302T315, r. 2265T315, r. 2266T315, r. 2267T315, r. 2268T315, r. 2269T315, r. 2270T315, r. 2271

118. lovačka divizija (118. Jäger Division) Documents from National Archive Washington
   118. lovačka divizija (118. Jäger Division), T315 roll 2269  
descriptionframe no.the document
page no: (1-1133): znaci.org
718 Inf Div 28326/11 - Ia, Anlagenband XVIII zum Kriegstagebuch Nr. 2. Anlage 743/2 - Annexes to War Diary Nr, 2. Reports and radio messages relating to unit occupation duty and antipartisan warfare in Yugoslavia, April 05, 1942 - April 21, 1942
izdvojeno:
- Razgovor St [ožernik?] Blasko - Major Ehrich (12.4.42)
- Jačina: nekadašnja 3., sada 21. ust. bojna: 650; nekadašnja 4., sada 22. ust. bojna: 671 (frame no. 73)

- II./738 za 738. pješ.puk (17.4.42)
- Streljanje 5 civila i paljenje sela sjeverno od Pala (frame no. 172)
1
718 Inf Div 28326/12 - Ia, Anlagenband XIX zum Kriegstagebuch Nr. 2. Anlage 743/3 - Annexes to War Diary Nr, 2. Reports and radio messages relating to unit occupation duty and antipartisan warfare in Yugoslavia, April 22, 1942 - May 02, 1942
izdvojeno:
285
718 Inf Div 28326/13 - Ia, Anlagenband XX zum Kriegstagebuch Nr. 2. Anlage 743/4 - Annexes to War Diary Nr, 2. Reports and radio messages relating to unit occupation duty and antipartisan warfare in Yugoslavia, May 03, 1942 - May 20, 1942
izdvojeno:
587
718 Inf Div 28326/14 - Ia, Anlagenband XXI zum Kriegstagebuch Nr. 2. Anlage 743/5 - Annexes to War Diary Nr, 2. Reports and radio messages relating to unit occupation duty and antipartisan warfare in Yugoslavia, April 22, 1942 - May 30, 1942
izdvojeno:
- Brojno stanje oružnika u oružničkom krilu Višegrad-Rogatica (16.5.42)
- Ukupno: 176 oružnika, 106 milicionara (frame no. 1016)

- K-dant 718.I.D. za puk. Francetića (11.5.42)
- Najstrožija zabrana ustašama da prelaze Drinu (frame no. 1019)

- 13.pješ.puk. za 718.I.D. (24.4.42)
- Izvještaj o egzekuciji i slanju u sabirni logor zarobljenih partizana [sudeći po prezimenima, cijela porodica] (frame no. 1049)

- Vojno sudstvo u zoni operacija (13.5.42)
- Podređivanje svih oružaniih formacija NDH njemačkoj 718.I.D. u vojno-disciplinskom pogledu (frame no. 1055)

- O formiranju i upotrebi seoskih i pomoćnih milicija (19.5.42)
- Ustaše nepouzdane kao pomoćna milicija, jer žele streljati i pljačkati seljake pod zaštitom njemačke feldžandarmerije (frame no. 1096)
990