Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

114. lovačka divizija (114. Jäger Division)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
PanzerarmeePanzerarmee 2
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger
T315, r. 1294T315, r. 1295T315, r. 1296T315, r. 2258

114. lovačka divizija (114. Jäger Division) Documents from National Archive Washington
   114. lovačka divizija (114. Jäger Division), T315 roll 1294  
descriptionframe no.the document
page no: (1-1048): znaci.org
114. Jäg Div 37291/1. Ia, Tätigkeitsbericht mit Anlagen. - Correspondence relating to the military and political situation in Yugoslavia, partisan warfare and occupation matters, information bulletins and situation reports., January 01, 1943 - January 31, 1943
izdvojeno:
- Pregled aktivnosti u januaru 1943.
- Jačina divizije na dan 1.2.43:Na licu/po spisku: 6337 / 6767 [predviđena jačina divizije 15. talasa] (frame no. 10)

- Desetodnevni izvještaj komandujućeg generala u Srbiji (31.12.-8.1.43)
- Obostrani gubici, sabotaže, hapšenja (frame no. 23)

- Desetodnevni izvještaj komandujućeg generala u Srbiji (9.-18.1.43)
- Obostrani gubici, sabotaže, hapšenja (frame no. 30)

- Desetodnevni izvještaj komandujućeg generala u Srbiji (19.-29.1.43)
- Obostrani gubici, sabotaže, hapšenja (frame no. 37)

- Gubici u januaru 1943.
- 30 KIA, 76 WIA, 4 MIA (frame no. 83)
1
114. Jäg Div 37291/2. Ia, Tätigkeitsbericht mit Anlagen. - Correspondence relating to the political and military situation in Yugoslavia, enemy activities and antipartisan warfare, information bulletins and situation renorts., February 01, 1943 - February 28, 1943
izdvojeno:
- Gubici u februaru 1943.
- 43 KIA (+1 preminuo) (frame no. 126)

- Desetodnevni izvještaj komandujućeg generala u Srbiji (30.1.-8.2.43)
- Obostrani gubici, sabotaže, hapšenja (frame no. 138)

- Smjernice za tretman prebjega (1.2.43)
- (frame no. 162)
118
114. Jäg Div 37291/3. Ia, Tätigkeitsbericht mit Anlagen. - Correspondence relating to the political and military situation in Yugoslavia, enemy activities and anti-partisan warfare, division orders, information bulletins, situation reports and personnel strength reports., March 01, 1943 - March 31, 1943
izdvojeno:
- Pregled aktivnosti u martu 1943.
- Veliki priliv ljudstva; predviđena jačina lovačke divizije: 14728 (frame no. 232)

- Gubici u martu 1943.
- 16 KIA, 28 WIA (+1 preminuo) [000232 navodi 17 KIA, 29 WIA] (frame no. 252)

- Sastanak u štabu divizije u Banja Luci (9.3.43)
- Komandant divizije zabranjuje isporuku municije i hrane četnicima; *Odnos sa četnicima treba posmatrati kao borbu za dobijanje vremena. Njih treba izigrati protiv partizana, ali im nikad ne dozovliti da se okrenu protiv nas našom municijom i hranom [...]* (frame no. 267)

- Sastanak u štabu divizije u Banja Luci
- *Četnicima ne govoriti o zabrani isporuke, već stalno otezati sa isporukama što je više moguće.* (frame no. 269)

- Sastanak u štabu divizije u Banja Luci
- Mjere odmazde *nikad protiv nevinog stanovništva, jer će se onda ostali okrenuti protiv nas*; zarobljene ispitivati ne pod batinama, već im izvući informacije prijetnjama ili nagradama. (frame no. 270)
224
114. Jäg Div 37291/4. Ia, Tätigkeitsbericht mit Anlagen. - Correspondence relating to the political and military situation in Yugoslavia, enemy activities and anti-partisan warfare, division orders, information bulletins, situation and personnel strength reports., April 01, 1943 - April 30, 1943
izdvojeno:
- Pregled aktivnosti u aprilu 1943.
- Gubici: 40 KIA, 76 WIA, 17 MIA [veliki priliv ljudstva; jačina divizije 1.5.43:12823] (frame no. 325)

- Izvještaj o raspoloženju (28.4.43)
- Četnici *natjerani* da ukinu blokadu gradova, što je imalo pozitivnog efekta na ponudu za pazarne dane u Prijedoru. (frame no. 346)
315
114. Jäg Div 37291/5. Ia, Tätigkeitsbericht mit Anlagen. - Correspondence relating to the political and military situation in Yugoslavia, enemy activities and antipartisan warfare, division orders, information bulletins, interrogation reports of captured partisan, situation and personnel strength reports., May 01, 1943 - May 31, 1943
izdvojeno:
- Pregled aktivnosti u maju 1943.
- *Odnos Drenovićevih četnika prema njemačkoj vojsci je i dalje besprijekoran.* (frame no. 496)

- Pregled aktivnosti u maju 1943.
- Gubici: 41 KIA, 39 WIA, 41 MIA [ i dalje veliki priliv ljudstva] (frame no. 506)

- Nadgledanje stanovništva, pripadnika NDH formacija i četnika (27.5.43)
- *Zabranjen je ulazak naoružanih četnika u gradove bez dozvole potpisane od strane obavještajnog oficira. Četnici su ulazili u B. Luku nakon što bi ostavili oružje na maltama uz izdavanje reversa,* (frame no. 567)
492
114. Jäg Div 37291/6. Ia, Tätigkeitsbericht mit Anlagen. - Division orders, correspondence relating to the military and political situation in Yugoslavia, enemy activity and daily situation reports., June 01, 1943 - June 30, 1943
izdvojeno:
- Pregled aktivnosti u junu 1943.
- Gubici: 30 KIA, 90 WIA, 4 MIA. (frame no. 682)

- Izvještaj o raspoloženju (19.5.43)
- *Odnos četnika prema njemačkoj vojsci je zahladio u posljednje vrijeme. Na zahtjev jedne njemačke instance za izručivanjem dvojice povratnika iz partizanskih redova, četnici su reagovali vrlo nepovjerljivo. Mislili su da će ta dvojica, nakon ispitivanja, biti poslani na rad u Njemačku. Tek nakon uvjeravanja da će isti biti vraćeni nakon ispitivanja, komandant 4. bataljona 1.puka *Manjača* Vaso Mijatović je naredio da se ta dvojica dovedu.* (frame no. 684)

- Izvještaj o raspoloženju (19.5.43)
- Četnici pokazuju jake anglofilne tendencije; iako nema naznaka za saradnju sa partizanima, kontakti sigurno postoje (*otvorena vrata* za svaki slučaj); pljačke i samovolja na terenu; *Za razliku od njih, Drenovićeva grupa je i dalje mirna i lojalna, te vrši [našim] trupama korisnu pomoćnu službu.* (frame no. 685)

- *Borbene* i kompozicije za premještanje (5.6.43)
- Podjela želj. transporta na borbene i transporte u zone odgovornosti; podjela borbenih transporta (prvo borbene jedinice,pa štabovi, pozadinci, itd.); veličina jedinice/broj vozova (frame no. 750)

- (bez naslova)
- Raspored vožnje na najvažnijim prugama u NDH i Srbiji (frame no. 763)

- Divizijska naredba br. 85 (27.6.43)
- Četnici uhapšeni od strane njemačkih instanci se poslije ispitivanja ne smiju puštati na slobodu na svoju ruku. Prvo treba raščititi sa NDH policijom da li su se te osobe ogriješile o zakone NDH. Ako jesu, treba ih isporučiti policiji; u nejasnim slučajevima odluku donosi obavještajno odjeljenje divizije. (frame no. 801)
668
114. Jäg Div 42036/1. Ia, Kriegstagebuch Nr. 1-3. - 114 Light Division War diaries 1-3., August 01, 1943 - October 31, 1943
izdvojeno:
- Ratni dnevnik, unos za 1.10.43
- Poginuli potpukovnik Dr. Kleinenberg, major Konitzki, kapetan Schaaf (i još tri oficira) [Potpukovnik-komandant 721. puka; major - kom. II/661. art.p.; kapetan - kom. II/721.p.; sva trojica poginula prilikom akcije na Uljan 30.9.43 - v. rolnu 1295, 000473-4] (frame no. 887)
821
114. Jäg Div 42036/1. Ia, Kriegstagebuch Nr. 4. - 114 Light Division War diariy 4., November 01, 1943 - November 30, 1943
izdvojeno:
- isto, unos za 4.11.43
- Broj civilnih žrtava bombardovanja Zadra se popeo na 180 (frame no. 928)
921
114. Jäg Div 42036/1. Ia, Kriegstagebuch Nr. 5. - 114 Light Division War diariy 5., December 01, 1943 - December 31, 1943
izdvojeno:
- isto, unos za 14.12.43
- *[...] I./741 Gren.Reg. upućen sjeverno od Knina kao pojačanje četnicima [...] Uništena mjesta Dolac, Kučević i Kopinjovac (4-6 km sjeverno od Mokrog polja), koja su bila naklonjena partizanaima.* (frame no. 988)
958