Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]

Fotogalerija

Ukupno fotografija: 4740

Prikazuje fotografije od 1 do 50:


Nemci teraju zarobljenike na prinudni rad tokom desanta na Drvar

Njemački padobranci u Drvaru 25.5.44 sa zarobljenim pripadnicima savezničkih misija.  

Porušen Drvar

Njemački padobranci u Drvaru 25.5.44 sa zarobljenim pripadnicima savezničkih misija.  

Uništen nemački avion prilikom desanta na Drvar.  

Ubijeni omladinci prilikom nemačkog desanta na Drvar.  

Ubijeni stanovnici prilikom nemačkog desanta na Drvar.   

Leševi nakon nemačkog desanta na Drvar.    

Nemački ranjenici u Desantu na Drvar

Ubijeni stanovnici prilikom nemačkog desanta na Drvar.

Usnuli nemački vojnik tokom desanta na Drvar

Džip savezničke vojne misije zaplenjen u Drvaru od Nemaca


Poginuli partizan kod Drvara.  

Nemački položaji u napadu na Drvar

Nemački avion u drvarskoj operaciji

Nemački specijalci u Drvaru

Nemački padobranski specijalci u Drvaru.  


Nemački ranjenik u Drvaru

Prvo zasedanje AVNOJ-a u Bihaću, novembra 1942.  

Prvo zasedanje AVNOJ-a u Bihaću, novembra 1942.  

Božidar Jakac crta Tita u Jajcu uoči Drugog zasjedanja AVNOJ-a, novembar 1943.

Božidar Jakac crta Tita u Jajcu uoči Drugog zasjedanja AVNOJ-a, novembar 1943.

Milovan Đilas u Jajcu oktobra 1943.

Vijećnik Mitra Mitrović pozdravlja zasjedanje, Jajce, 1943.

Drugo zasedanje AVNOJ-a u Jajcu. U prvom redu, sleva nadesno, sede Josip Broz Tito, Josip Vidmar, Edvard Kocbek, Josip Rus i Moša Pijade (vidi bolju verziju na https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drugo_zasedanje_AVNOJ-A_v_Jajcu.jpg)

Delegati u Jajcu uoči zasedanja AVNOJ-a

Drugo zasedanje AVNOJ-a u Jajcu, novembra 1943.  

Herta Has u razgovoru sa grupom delegata tokom drugog zasedanja AVNOJ-a u Jajcu, novembra 1943.     

Delegati na Drugom zasedanju AVNOJ-a u Jajcu, novembra 1943. 

Vojna delegacija VŠ NOV i POJ u Glamoču, pred poletanje za Kairo.

Vojna delegacija VŠ NOV i POJ u Glamoču, pred poletanje za Kairo.

Vojna delegacija VŠ NOV i POJ u Glamoču, pred poletanje za Kairo. Prva levo Spasenija Cana Babović

Dr Ljubo Leontić na zasedanju AVNOJ-a u Jajcu 1943. 

Vladimir Velebit, Skender Kulenović, Đuro Pucar Stari i dr Vaso Butozan u Jajcu, novembar 1943 

Nepoznata  partizanska jedinica. Prvi levo može biti Koča Popović

Hrvatski delegati u Livnu na putu za Jajce, novembar 1943.

Crnogorski ustanici partizani u zimu 1941/1942.

Oskar Danon, Rada Jovanović i Junus Međedović u Jajcu, 1943.

Slovenska delegacija na putu za Jajce prelazi rijeku Sanu.

Dr. Ivan Ribar i vijećnici AVNOJ-a na putu za Jajce.

Boris Kidrič i Herta Has sa grupom slovenskih vijećnika u Mrkonjić Gradu u povratku sa II zasjedanja AVNOJ-a, XII 1943.  

Delegati - vijećnici AVNOJ-a stizali su u Jajce raznim prevoznim sredstvima: pješice, zaprežnim kolima, kamionima, autobusima, vozom.

1) Junus Međedović 2) Rada Jovanović 3) ? i 4) Oskar Danon, u Jajcu, 1943.

Vojna delegacija VŠ NOV i POJ u Glamoču, pred poletanje za Kairo. 

Vijećnici AVNOJ-a na putu za Jajce prelaze rijeku Sanu.  

Delegati - vijećnici AVNOJ-a stizali su u Jajce raznim prevoznim sredstvima: pješice, zaprežnim kolima, kamionima, autobusima, vozom.

Delegati za Drugo zasedanje AVNOJ-a

Izložba partizanskih fotografija 27. 11. 1943. u oslobođenom Jajcu (ili Livnu)