Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

15. brdski armijski korpus (XV. Gebirgs Armeekorps)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
PanzerarmeePanzerarmee 2
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
T314, r. 554T314, r. 555T314, r. 556T314, r. 557T314, r. 558T314, r. 559T314, r. 560T314, r. 561T314, r. 562T314, r. 563T314, r. 564T314, r. 565T314, r. 566
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger

15. brdski armijski korpus (XV. Gebirgs Armeekorps) Documents from National Archive Washington
   15. brdski armijski korpus (XV. Gebirgs Armeekorps), T314 roll 563  
descriptionframe no.the document
page no: (1-1475): znaci.org
Geb AK XV, 58277/12 Operations Akte Uljan . - Report on the raid on one of the central Dalmatian islands in the Adriatic Sea near Zadar., January 31, 1944 - February 01, 1944
izdvojeno:
1
Geb AK XV, 58277/13 Operations Akte Solta . - Report on the defense of the island of Solta, Dalmatian island in the Adriatic Sea., May 10, 1944 - May 11, 1944
izdvojeno:
75
Geb AK XV, 58277/14 Operations Akte Morgenstern . - Report on destruction of guerrilla supply base at Krbava Skopolje., May 10, 1944 - May 17, 1944
izdvojeno:
235
Geb AK XV, 58277/15 Operations Akte Schach - Messages relating to preparations for and the early phases of Operation Schach (a major sMke against the partisans in the area north of Bihac, Croatia, by elements of the 373d (Croatian) Infantry Division). Includes a map., May 19, 1944 - May 22, 1944
izdvojeno:
- 2: Telegram 373. pješadijskoj diviziji i 69. armijskom korpusu u vezi sa operacijom /Schach/ (20. maj 1944.).
- - /Na Kordunu je antikomunistički pokret u nastajanju. Stoga se preporučuje umjerenost u skupljanju plijena i razaranju./ (frame no. 331)
311
Geb AK XV, 58277/16 Op. Befehle für Unternehmen Rösselsprung . - Orders pertaining to Operation Rosselsprung (the attempt to seize Tito and his headquarters staff in the area southeast of Drvar)., May 25, 1944 - June 06, 1944
izdvojeno:
- Dnevni izvještaj 15. brdskog korpusa za 13. juni 1944.
- - /Četnički izvještaj potvrđuje informaciju iz sigurnog izvora [radio-prisluškivanje], da se 6. divizija [NOVJ] povukla preko glavne ceste za snabdijevanje u pravcu jugoistoka [...]./ (frame no. 448)
346
Geb AK XV, 58277/17 Operations Akte Rösselsprung . - Detailed information on Operation Rosselsprung. , May 25, 1944 - June 06, 1944
izdvojeno:
726
Geb AK XV, 58278/1 Ic, Tätigkeitsbericht - Report compiled by the G-2 Section (Abtl.Ic) contains information of intelligence nature in connection vith military operations near Banja Luka, Livno, Prnjavor, Alexandrowka, and Gradiska, also material on enemy and own propaganda, counterintelligence activities, and political developments hiring the campaign on the Croatian coast of the Adriatic Sea., January 01, 1944 - January 31, 1944
izdvojeno:
- Dnevni izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa (16. januar 1944.).
- - /Bosna: [...] Četnike, koji su ostali u Vagancu poslije povlačenja njemačkih trupa, razjurio je neprijatelj, vjerovatno Plaški odred./ (frame no. 1011)

- 2: Dnevni izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa (31. januar 1944.).
- - Partizanski pokreti u tri slučaja u Bosni i Hrvatskoj zabilježeni na osnovu četničkih dojava. (frame no. 1061)

- Izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa za period od 1. decembra do 10. januara 1944 (12. januar 1944.).
- - /Četnici koji se oslanjaju na Wehrmacht su se dokazali pri izviđanju i obezbjeđenju linija snabdijevanja u priobalnom regionu [...]. Borbena vrijednost četnika pri komunističkom napadu na Banja Luku se pokazala kao mala. Uz samo jedan izuzetak, pokazali su dobre rezultate u izviđanju./ (frame no. 1079)

- Izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa o partizanskom napadu na Banja Luku (6. januar 1944.).
- - /Tajnost operacije nije potpuno uspjela. Dvije sedmice prije napada javljali su četnici, agenti na terenu i prebjezi o predstojećem napadu na Banja Luku./ (frame no. 1098)

- Poruka četničke grupe Tešanović (30. decembar 1943.).
- - Tešanović javlja o borbama sa 14. kozaračkom brigadom i drugim partizanskim jedinicama zapadno od Banja Luke. Četnici mole za pomoć, jer bez nje neće moći zadržati položaje. Naročito se traži municija, jer trenutno /nemaju ni metka/. (frame no. 1130)

- Telegram obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa obavještajnom odjeljenju 2. oklopne armije (3. maj 1944.).
- - Iz zaplijenjenog izvještaja o neprijatelju br. 9 Glavnog štaba Hrvatske od 21. marta 1944. proizilazi da su partizani dobro upoznati sa strukturom i personalom Abwehr- ovih ispostava u Zagrebu i drugdje, zatim sa ustrojstvom Tajne poljske žandarmerije i obavještajne službe NDH. (frame no. 1298)

- Telegram obavještajnog odjeljenja 373. pješadijske divizije štabu 15. brdskog korpusa o tretmanu prebjega (3. februar 1944.).
- - /Iz jedne poruke 383. (hrvatskog) pješadijskog puka u Banja Luci proizlazi da su propagandni napori usmjereni ka povećanju broja prebjega ozbiljno podriveni činjenicom da i ustaše i četnici ubijaju prebjege. Puk je ostvario dogovor sa četničkim vođama Drenovićem i Tešanovićem o izručenju svih prebjega i zarobljenika. Da li su gorenavedeni voljni da se ovog dogovora drže, ostaje da se vidi./ (frame no. 1326)
967