Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

2. oklopna armija (Panzerarmee 2)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
PanzerarmeePanzerarmee 2
T313, r. 190T313, r. 192T313, r. 196T313, r. 482T313, r. 483T313, r. 484T313, r. 485T313, r. 486T313, r. 487T313, r. 488
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger

2. oklopna armija (Panzerarmee 2) Documents from National Archive Washington
   2. oklopna armija (Panzerarmee 2), T313 roll 196  
descriptionframe no.the document
page no: (1-1147): znaci.org
Pz. AOK 2, 43407/59 - Anlageband 17 zum Tätigkeitsbericht, Pz. AOK 2, Ic - Contains Ic Meldungen, August 26, 1943 - December 31, 1943
izdvojeno:
7456751
Pz. AOK 2, 43407/59 - Anlageband 17 zum Tätigkeitsbericht, Pz. AOK 2, Ic - Contains Ic Meldungen, August 26, 1943 - December 31, 1943
izdvojeno:
- Dodatak dnevnom izvještaju obavještajnog odjeljenja za 18.12.43
- Ocokoljić za D.M (14.12.43): o ukupnoj količini oružja dobijenoj od Britanaca u toku 1943. (frame no. 7456825)

- Dodatak dnevnom izvještaju obavještajnog odjeljenja za 12.12.43
- DM za Ocokoljića (10.12.43): dok se četnici žestoko bore protiv komunista, major Rootham želi izvršiti sabotažu na željeznici kod Bagrdana (21 km s.i. od Kragujevca); kako bi se JVUO radi toga morala boriti i protiv Nijemaca, DM naređuje da se R. uskrati svako gostoprimstvo ukoliko se udalji iz Homolja. (frame no. 7456856)

- Dodatak dnevnom izvještaju obavještajnog odjeljenja za 10.12.43
- Puk. Pavlović za DM (9.12.43): Nijemci pokušavaju da uhvate kontakt sa komandatima na terenu; komandanti skloni raditi na svoju ruku; Pavlović će spriječiti ovakve stvari u svojoj zoni odgovornosti (frame no. 7456863)

- Dodatak dnevnom izvještaju obavještajnog odjeljenja za 9.12.43
- 5.SS brd. kor. za PzAOK 2 (8.12.43): Četnički kapetan Popović javlja da je narod u ist. Hercegovini popljačkan i na rubu gladi; raspituje se za mogućnost slanja jedne deputacije Nediću i Neubacheru (frame no. 7456867)

- Dodatak dnevnom izvještaju obavještajnog odjeljenja za 28.11.43
- DM za sve potčinjene (27.11.43): zabranjuje samostalne pregovore sa Nijemcima i piše da njima nije vjerovati (slučaj Dangića i Đurišića) (frame no. 7456917)

- Dodatak dnevnom izvještaju obavještajnog odjeljenja za 18.11.43
- DM za Keserovića (12.11.43): o načinu vođenju pregovora [ne kaže se s kim]; o ishodu pregovora obavjestiti jedinice samo u krajnjoj nuždi; kontakt s Nijemcima ne dolazi u obzir. (frame no. 7456950)

- Dodatak dnevnom izvještaju obavještajnog odjeljenja za 13.11.43
- Major Sava Vukadinović obavještava DM-a (7.11.43) o prilikama u CG i Albaniji; javlja o legalizaciji CG nacionalista i njihovom naoružavanju od strane Nijemaca; predlog da se s ovim ljudima uhvati veza i ubace DM-ljudi u legalizovane odrede (frame no. 7456972)

- Dodatak dnevnom izvještaju obavještajnog odjeljenja za 28.10.43
- Policijska oblast IV-Šabac javlja (22.10.43) o pregovorima između načelnika Valjeva i k-danta 1. SFK bataljona sa k-dantom Valjevske brigade Simićem; Simić, u ime Milovanovića [?] nudi prekid neprijateljstava, zajedničku akciju protiv NOVJ (za oružje) i traži puštanje talaca; JVUO također garantuje da će opštine podmiriti svoje obaveze (frame no. 7457040)

- Dodatak dnevnom izvještaju obavještajnog odjeljenja za 4.10.43
- DM za Đujića (28.9.43): njemački obzir prema Srbima je lažan; svakog koga danas naoružaju, sutra će razoružati i uhapsiti. Zbog toga je svaka saradnja sa njima zabranjena. (frame no. 7457115)

- Dodatak dnevnom izvještaju obavještajnog odjeljenja za 3.10.43
- Ocokoljić za D.M (27.9.43): O. izvještava o sastanku Paranosa sa Sašom Mihailovićem i Ivanom Pavlovićem; P. ih informisao o sastanku Nedić-Hitler, te o Nedićevom planu za sasradnju sa DM-om; može se očekivati njemačka incijativa prema DM-u. (frame no. 7457118)

- Dodatak dnevnom izvještaju obavještajnog odjeljenja 3.10.43
- V-Mann javlja (27.9.43) o akciji lojalnih četnika sa njemačkom opremom u oblasti Korenica-Bihać (frame no. 7457118)
7456751
Pz. AOK 2, 43407/61 - Tätigkeitsbericht der Abt. IIa/b, Beilage zum KTB. Nr. 4, Pz. AOK 2, Ia - , September 01, 1943 - December 31, 1943
izdvojeno:
7457254
Pz. AOK 2, 43407/61 - Tätigkeitsbericht der Abt. IIa/b, Beilage zum KTB. Nr. 4, Pz. AOK 2, Ia - , September 01, 1943 - December 31, 1943
izdvojeno:
7457254
Pz. AOK 2, 42407/60 - The content which would normaly appear in sequence has been withdrawn por U.S. security classification. Future disposition of such folders at time of filming was unknown. A card bearing the number of the folder has been filmed on the frame following this one., November 30, -0001 - November 30, -0001
izdvojeno:
7457254
Pz. AOK 2, 43407/62 - Tätigkeitsbericht der Abt. Ia/Mess. - Contains the short Tätigkeitsbericht and maps., December 01, 1943 - December 31, 1943
izdvojeno:
7457396
Pz. AOK 2, 43407/63 - Tätigkeitsbericht der Abt. Ia/Gab.O. - , August 14, 1943 - December 31, 1943
izdvojeno:
7457424
Pz. AOK 2, 43407/64 - Tätigkeitsbericht des Armee-Pioneerführers - , August 17, 1943 - December 31, 1943
izdvojeno:
7457446
Pz. AOK 2, 43407/65 - Tätigkeitsbericht des Panzer-Armee-Nachrichten-Führers - , August 25, 1943 - December 31, 1943
izdvojeno:
7457593
Pz. AOK 2, 43407/66 - Anlagen zum Tätigkeitsbericht, Pz. AOK 2, Armee-Nachrichtenführer. - Contains Funkpläne, Nachrichten-Einsatz-Befehle and Verfügungen, August 25, 1943 - December 31, 1943
izdvojeno:
- Pregled brojnog stanja jedinica za radio-izviđanje (16.10.43)
- (frame no. 7457735)
7457647