Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

2. oklopna armija (Panzerarmee 2)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
PanzerarmeePanzerarmee 2
T313, r. 190T313, r. 192T313, r. 196T313, r. 482T313, r. 483T313, r. 484T313, r. 485T313, r. 486T313, r. 487T313, r. 488
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger

2. oklopna armija (Panzerarmee 2) Documents from National Archive Washington
   2. oklopna armija (Panzerarmee 2), T313 roll 482  
descriptionframe no.the document
page no: (1-1021): znaci.org
Pz AOK 2, 43407/33, Ia, Ic. Anlagenband 32 zum KTB Nr. 4 - Combat situation reports, training memos, orders, overlays showing location of Chetnik, Communist and North Albanian Units, and organizational charts of Tito forces., August 23, 1943 - December 31, 1943
izdvojeno:
- 6: Sastav i raspored JVUO i NOVJ, podaci od 31. oktobra 1943.
- (frame no. 41)

- Sabotaže i prepadi na željeznicama u septembru 1943 (3. oktobar 1943.).
- (frame no. 81)

- 4: Popis savezničkih oficira za vezu kod partizana i kod četnika (3. oktobar 1943.).
- (frame no. 83)

- Zabilješka o telefonskom razgovoru načelnika štaba 2. oklopne armije i operativnog oficira 1. brdske divizije u 17 sati (11. decembar 1943).
- - /Namjera: izvršiti smjenu Lukačevićih jedinica i podrediti ih Pfeifferu. Muslimani bi tada obezbjeđivali istočno od Lima, Lukačević zapadno./ (frame no. 217)

- Zabilješka o telfonskom razgovoru načelnika štabova komande Jugoistoka i 2. oklopne armije u 17:22 (14. novembar 1943.).
- /(Nakon razgovora načelnika štaba armije sa pukovnikom v. Geitnerom) načelnik štaba komande Armijske grupe /F/ je saopštio da komanda Jugoistoka namjerava da preuzme stvar sa četnicima (vidi telegram od 14.11.). Obavještajni oficir armije treba da se uključi u pregovore. Iako je prekoračio ovlaštenja [pri posljednjim pregovorima], ipak bi se iz njegovog dogovora sa četnicima moglo izvući nešto povoljno. Ovo se ne odnosi na lokalni [podvučeno u originalnu] sporazum grupe Pfeiffer sa četnicima./ (frame no. 229)

- Zabilješka sa savjetovanja komandanta Jugoistoka u štabu 2. oklopne armije (bez datuma, vjerovatno oktobar 1943.).
- - /13) Ne smije biti zasebnog vođenja politike prema četnicima, kao što to, čini se, 7. SS-brdska divizija radi. Postoji samo jedna linija: sve što je naoružano bez našeg dopuštenja je neprijatelj. Pregovori sa četnicima su zabranjeni. Mi ne smijemo počiniti istu grešku kao Italijani./ (frame no. 290)
1
Pz AOK 2, 43407/43, Ic, Anlagenband 1 zum Tätigkeitsbericht. - Radio messages and daily reports relating to combat situation, enemy activities and partisan warfare., August 26, 1943 - September 09, 1943
izdvojeno:
- Izvod iz personalnog dosijea Draže Mihailovića iz ministarstva rata Kraljevine Jugoslavije (bez datuma).
- (frame no. 486)

- Telegram od 10. juna [1943.]
- /Lično mišljenje bugarskog pukovnika Marinova je da D.M. ne može puno planirati jer iza njega ne stoje velike snage, te da bi D.M. bio spreman nastaviti borbu protiv partizana pod njemačkom komandom./
- (frame no. 487)

- 6: Izvještaj obavještajnog odjeljenja Vojnog komandanta Jugoistoka o rezultatima istrage nad zarobljenim britanskim majorom Selbyem, uhvaćenim kod Žitkovca u noći 18./19. augusta 1943 (26. august 1943.).
- (000544): Major Selby imao zadatak da organizuje sabotaže i dotur materijala za iste; /Prema Selbyevim navodima, do sabotaža nije došlo zato što ih D.M., odn. njegovi komandanti na terenu na terenu još nisu odobrili./
- (000546): /[Sprovođenje sabotaža] nije bilo moguće, ne samo zbog uzdržanosti četnika, nego i zbog nedostatka odgovarajućih podataka o objektima koje je trebalo sabotirati [...]./ (frame no. 544)

- Dodatak za dnevni izvještaj 15. brdskog korpusa od 3. septembra 1943.
- - /373. pješadijska divizija: [...] planira se operacija dijelova 384. (hrvatskog) pješadijskog puka protiv neprijateljske grupe koja se, po četničkim izvještajima, nalazi jugoistočno od Petrovca ( 70 [kilometara] jugozapadno od Banja Luke)./ (frame no. 708)

- Telegram 15. brdskog korpusa u vezi sa izvještajem obavještajnog odjeljenja od 3. septembra 1943 (3. septembar 1943., 02:15 sati).
- - /SS divizija javlja da je, po navodima italijanskog konzula u Sarajevu Rossija, njemačka strana sklopila sporazum sa četnicima u okolini Foče, što je dovelo do smirivanja situacije u tom kraju. Pošto mi ovdje o tome ništa ne znamo, molimo da se provjeri da li je 118. lovačka divizija slučajno vodila pregovore, i ako jeste, da nas izvijesti o čemu se razgovaralo [za odgovor, vidi pod br. 23]./ (frame no. 815)

- Sastav i brojno stanje neprijateljskih snaga u zoni odgovornosti 15. brdskog korpusa (datum: olovkom dopisano /1.9./).
- - Ukupno brojno stanje četnika u NDH i Sloveniji: 22.500 ljudi.
- /Četnički odredi sa potpisanim ugovorima [sa NDH?] (/Vertragschetniks/) više ne postoje, čak se i Drenović stavio pod komandu D.M.-a. Drenović, Tešanović i lokalni komandanti formalno sarađuju sa njemačkim i hrvatskim trupama./ (frame no. 826)

- 60: Telegram obavještajnog oficira 21. brdskog korpusa
obavještajnom odjeljenju 2. oklopne armije (4. septembar 1943.).
- - /U vezi sa odredbom armije da je pregovaranje sa četnicima dopušteno samo uz njenu dozvolu, i u vezi sa njenim zahtjevom za podnošenje izvještaja, 118. lovačka divizija javlja slijedeće: dijelovi izviđačkog bataljona su pri izvršenju svojih zadataka (praćenje 2. proleterske divizije) u rejonu Goražde-Ustikolina-Jabuka zašli na četničku teritoriju oko Drine. Pošto ove četničke grupe ne samo da nisu pokazale neprijateljstvo prema njemačkom Wehrmachtu, nego su izviđačima pomogle sa obavještenjima, ja sam naredio privremeno uzdržavanje od borbenih akcija protiv njih. Inače, nikakvih kontakata, niti pregovora sa četnicima nije bilo./ (frame no. 959)
338