Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

Oberkommando der Wehrmacht (Oberkommando der Wehrmacht)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
T78, r. 331T78, r. 332T78, r. 476
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
PanzerarmeePanzerarmee 2
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger

Oberkommando der Wehrmacht (Oberkommando der Wehrmacht) Documents from National Archive Washington
   Oberkommando der Wehrmacht (Oberkommando der Wehrmacht), T78 roll 332  
descriptionframe no.the document
page no: (1-1141): znaci.org
Tagesmeldungen Ob. Südost - H 22/298, April 10, 1944 - July 24, 1944
izdvojeno:
6289259
Tagesmeldungen Ob. Südost - H 22/297, July 25, 1944 - August 28, 1944
izdvojeno:
- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) - dnevni izveštaj komande Jugoistoka (komande Armijske grupe F) 25.7.44:
- Operacije Weihe, Draufgänger, Sonnenstich, Begrutsch, Kehraus; napad -neprijatelja- na četnike kod Vrlike, prema četničkim izvorima 93 -neprijatelja- ubijeno; sabotaže na železnici (frame no. 6289448)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 26.7.44:
- Operacije Draufgänger, Kehraus; sabotaže na glavnoj železničkoj liniji, kod Banove Jaruge, Sunje, Bos. Novog, Kostajnice, Bjelovara, Virovitice i Osijeka; pod pritiskom sopstvenih i četničkih snaga bande iz okoline Soko Banje delom prešle prugu Zajezar-Knjazevac; sabotaže na železnici (frame no. 6289454)

- 8: Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 26. jula 1944.
- - /Srbija: [operacija] *Kehraus*-glavnina protivničkih snaga se čini potučena, te se povukla preko srpsko-albanske demarkacione linije. Borbeni dodir još samo sa neprijateljskim zaštitnicama. Time je operacija završena, dodatno čišćenje od strane borbenih grupa je u toku. Iako nije pošlo za rukom da se neprijateljska glavnina uništi, ipak je neprijatelj spriječen da prodre u dolinu Ibra, posebno zahvaljujući masovnoj upotrebi četnika/. (frame no. 6289457)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 27.7.44:
- Operacije Draufgänger, Feuerwehr; delovi 13. SS-puka borbom zauzeli Tešanj; Operacije Röslein, Begrutsch, Kehraus; sabotaže na železnici; masa potučenog neprijatelja u operaciji Kehraus izbegla preko albanske granice, južno od Medveđe obnovljen napad borbene grupe Diesener i četnika; sabotaže na železnici (frame no. 6289460)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 28.7.44:
- Operacije Weihe, Draufgänger, Sonnenstich. Feuerwehr: delovi 7. SS nakon upornog otpora neprijatelja zauzeli Teslić; Begrutsch, Kehraus, Casanova; završni izveštaj Kehraus: sopstveni gubici oko 70 mrtvih (uključujući četnike), neprijateljski izbrojano 363 mrtva, 464 zarobljena i prebegla; sabotaže na železnici (frame no. 6289465)

- Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 28. jula 1944 (29. juli 1944.).
- - /Srbija: završni izvještaj za [operaciju] *Kehraus*. Gubici svih borbenih grupa (uključujući i četnike) iznose oko 70 mrtvih. Neprijateljski gubici: mrtvi (prebrojanih)-363; zarobljeni i prebjezi-464./ (frame no. 6289468)

- Tagesmeldung Ia / OBSO (OBKDO H GR F) ) - dnevni izveštaj operativnog odeljenja komande Jugoistoka (komande Armijske grupe F) 30.7.44:
- Operacije Draufgänger, Sonnenstich, Feuerwehr, Röslein, Laubfrosch, Würgriff, sabotaže na železnici; Kehraus: istočno od Lebana neprijatelj napadnut od strane borbene grupe Diesener i četnika; neprijateljski gubici naneti od strane borbene grupe Diesener i Cetnikgruppe Weyel 117 mrtvih, 604 zarobljena... ; sabotaže na železnici (frame no. 6289471)

- 5: Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 30. jula 1944 (31. juli 1944.).
- - /Srbija: pri naknadnom čišćenju poslije [operacije] *Kehraus* [...] neprijatelj napadnut
u rejonu Lebana od strane borbene grupe *Diesner* i četnika. [...] 29.7.: Ispred borbene
grupe *Diesner* i četničke grupe *Weyel* izbrojano 117 mrtvih, kao i 604 zarobljena./ (frame no. 6289474)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 31.7.44:
- 1. Geb.Div. (Prva brdska divizija) od 31.7. potčinjena 2. oklopnoj armiji; Operacije Sonnenstich, Schweissperle, Feuerwehr, Röslein, Kehraus; u rudarskoj oblasti Kupria neprijateljske snage odbačene od strane četnika; sabotaže na železnici (frame no. 6289476)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 1.8.44:
- ; Operacije Schweissperle, Feuerwehr, Windei, Würgriff, Würgriff; sabotaže na železnici (frame no. 6289482)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 2.8.44:
- Operacije Schweissperle; Sonnenstich okončana; Feuerwehr okončana; Röslein, Windei, Kehraus; sabotaže na železnici; četnički napad na voz Beograd-Obrenovac, izvesni sopstveni gubici (frame no. 6289488)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 3.8.44:
- Operacije Weihe, Bussard; neprijatelj koji je prodro u Debar borbom odbačen; neprijateljski napad južno od Novog Pazara čini neophodnim upotrebu 1. Geb.Div. u dolini Ibra, Operacije Sonnenstich, Röslein, Windei; Vrbovsko zauzeto uz neprijateljski otpor; odbijen jak napad na mesta i komunikaciju Ripac-Petrovac-Drvar; sabotaže na železnici (frame no. 6289494)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 4.8.44
- (frame no. 6289502)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 5.8.44:
- Unternehmen Kreuzotter; put Danilovrgad-Nikšić posednut od neprijatelja; Pojedinačni proboji kroz našu zaprečnu liniju na Ibru; Sonnenstich, Hackfleisch, Vineta; odbijen noćni napad na Vrbovsko, 26 mrtvih neprijatelja; Kehraus; sabotaže na železnici (frame no. 6289508)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 6.8.44:
- Unternehmen Kreuzotter; borba za put Danilovrgad-Nikšić, put još nije oslobođen; neprijateljski pokušaji prodora preko Ibra jugozapadno od Rudnice sprečeni od 1. Geb.Div; pun uspeh koncentričnog napada divizije na masu neprijatelja zapado od Ibra; Operacije Sonnenstich, Hackfleisch, Vineta
(str. 6) protiv neprijatelja koji se na nekim mestima probio preko Ibra nastupa četnička grupa Weyel; Kehraus okončan; sabotaže na železnici (frame no. 6289514)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 7.8.44:
- Završni rezultat operacije Falkenauge: 307 prebrojanih mrtvih neprijatelja, 10 zarobljenih; Operacije Feuerwehr, Windei; sabotaže na železnici (frame no. 6289521)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 8.8.44:
- Unternehmen Kreuzotter; sabotaže na železnici
(str 6) Cetnikgruppe Weyel (frame no. 6289527)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 9.8.44:
- (str 4) Cetnikgruppe Weyel (frame no. 6289533)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 10.8.44:
- (str 4) Cetnikgruppe Keserovic stupila pod komandu borbene grupe Diesener (frame no. 6289538)

- Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 10. augusta 1944 (11. august 1944.).
- - /Srbija: četnička grupa Keserovića se dobrovoljno stavila pod komandu borbene grupe *Diesner/. (frame no. 6289541)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 11.8.44:
- (str 5) Cetnikgruppe Racic se prikuplja kod Trstenika. Četnički napad na transport južno od Mladenovca odbijen, 15 mrtvih, izvestan plen (frame no. 6289542)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 12.8.44:
- (str 3) Operacija Hackfleisch
(str 4) Operacije Wechelbalg, Wildfang, Feiertag (frame no. 6289548)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 13.8.44:
- (str 4) Operacija Rübezahl
(str 5) Operacije Hackfleisch, Vineta
(str 6) Operacije Wechelbalg, Wildfang; Cetnikgruppe Weyel delom u oblasti Trstenika, (frame no. 6289553)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 14.8.44:
- (str 3-4) Operacije Rübezahl, Hackfleisch
(str 5) Operacije Wechelbalg, Wildfang (frame no. 6289560)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 15.8.44:
- (str 3-4) Operacije Rübezahl, Hackfleisch
(str 5) Operacije Platzregen, Wechelbalg, Wildfang
(str 6) Komunističke snage nakon oštre borbe sa SDS i četnicima spalile Boljevac (frame no. 6289566)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 16.8.44:
- (str 4-5) Operacije Rübezahl, Hackfleisch
(str 6) Četnici u borbi sa neprijateljem 16 ji. Visegrad; Operacije Vineta, Wechelbalg, Wildfang (frame no. 6289572)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 18.8.44:
- (str 5) Unternehmen Rübezahl, Wolfshöle (frame no. 6289580)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 17.8.44:
- (str 3) Unternehmen Kreuzotter
(str 4-5) Unternehmen Rübezahl, Wildfang (frame no. 6289586)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 19.8.44:
- (str 3-5) Unternehmen Fuchsbau, Rübezahl, Wolfshöle, Wildfang, sabotaže na železnici (frame no. 6289593)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 20.8.44:
- (str 2-4) Unternehmen Kreuzotter, Rübezahl, Wolfshöle, Wildfang, sabotaže na železnici (frame no. 6289599)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 21.8.44:
- (str 4-6) Unternehmen Fuchsbau, Rübezahl, Wildfang (frame no. 6289604)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 22.8.44:
- (str 5-6) Unternehmen Fuchsbau, Rübezahl (frame no. 6289610)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 23.8.44:
- (str 3) Unternehmen Fuchsbau, Rübezahl, Wildfang
(str 4) Unternehmen Wasserschlauch
(str 5) Štab 2. Rasinske DM brigade u Parunovcu napadnut od jake komunističke bande, visoki gubici DM-snaga (frame no. 6289620)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 24.8.44:
- (str 6) Unternehmen Fuchsbau, Rübezahl
(str 7-8) Severno od Bistrice i istočno od Priboja neprijatelj tokom noći prešao Uvac i produžio prema Semegnjevu posle više protivnapada protiv ojačanog 2. bataljona 363. puka (sopstveno osmatranje i izveštaj četnika)... Treći crveni korpus sa 27. divizijom razbijen u oblasti Milići i Vlasenica
(str 9-10) Unternehmen Wasserschlauch, Wildfang (frame no. 6289625)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 25.8.44:
- (str 3-4) Unternehmen Kreuzotter, završni izveštaj; neprijateljski gubici: izbrojano 271 mrtav, 171 zarobljen, 89 uhapšeno; vlastiti gubici: 20 KIA, 112 WIA, 1 MIA
(str 4) Unternehmen Fuchsbau
(str 4) 181. div: Nacionalisti [četnici] borbom oslobodili od bandi put Danilovgrad-Nikšić
(str 5) Unternehmen Rübezahl
(str 7) 118. lov.div: Kod Vrgorca sopstveni konvoj napadnut od premoćnih bandi. Sopstveni gubici: 17 KIA, 4 WIA, 7 MIA
(str 7) Unternehmen Wechelbalg II
(str 8) Unternehmen Wasserschlauch
(str 8) Noću 24/25 napad 200 ljudi jake bande na snabdevačku kolonu 1. brd.div (20 vozila). Kolona spaljena, pruga prekinuta na 16 mesta. (frame no. 6289635)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 26.8.44:
- (str 2) Unternehmen Würger, Fuchsbau
(str 3) Unternehmen Rübezahl
(str 4) Unternehmen Wechelbalg II
( str 5) Srem - most Kamenica, kolona od 30 nem. flak-vojnika i 70 Italijana (drvoseče) upala u zasedu, 21 KIA, 6 WIA, ostali zarobljeni (frame no. 6289644)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 27.8.44:
- ( zamenjene str 3 i 4)) 1. crvena divizija iz oblasti Kajetina nastupa preko puta Uzice-Visegrad... 37. crvena divizija jakim snagama još u oblasti Nova Varos, Bistrica i ji. Priboj; usled događaja u Rumuniji prekid operacije Rübezahl, nastavak kao Rübeschnitzel
(str 7) Napad bandi na rudnik uglja Bogovina odbijen od strane DM-četnika i mešovite borbene grupe (Landesshützen iz Bora i delovi 1. policijskog dobrov. bartaljona) (frame no. 6289650)

- Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 28.8.44:
- (str 6) Operacija Wasserschlauch
(str 7) Oštre borbe Dunavske flotile ssa Rumunima; Četničke jedinice zauzele Aleksandrovac uz slab otpor neprijatelja. Napadi crvenih na Vlasetince i Grdelicu odbijeni od SDS i četnika (frame no. 6289658)
6289446
Transportmeldungen Ob. Südost - H 22/299, July 27, 1944 - August 27, 1944
izdvojeno:
6289664
Ob. Südost B Ib - Allgemein - H 22/168, February 09, 1943 - August 22, 1943
izdvojeno:
- 4: Privatno pismo načelnika operativnog odjeljenja 1. brdske divizije o situaciji u Srbiji i Crnoj Gori, odnosu sa Italijanima, te slabostima njemačkog komandnog kadra na ovom prostoru (28. maj 1943.).
- (frame no. 6289771)

- 81: Izvještaj komandanta 1. brdske divizije o sastanku sa italijanskim generalom Roncagliom u Beranima 14. maja 1943 (19. maj 1943.).
- (frame no. 6289775)

- 9: Izvještaj načelnika operativnog odjeljenja 1. brdske divizije o hapšenju i odvođenju Đurišića i Popovića (25. maj 1943.).
- (frame no. 6289786)

- Skica /napredovanja preko Durmitora u pravcu Pive/, od 7. do 10. juna 1943.
- (frame no. 6289846)
6289729
Ob. Südost B Ia - Politisch, Band I - H 22/169, January 01, 1943 - December 31, 1944
izdvojeno:
- Lagebeurteilung O.B. Sudost (H.Gr.E.), Februar 1943.
- Procjena situacije komande Jugoistoka za feburar 1943 (2. mart 1943.). (frame no. 6289896)

- Procjena situacije komande Jugoistoka za feburar 1943 (2. mart 1943.).
- - /D.M.-pokret: Mihailovićeva taktika se sastoji u tome da organizuje i štedi [podvučeno u originalu] svoje snage za planirani narodni ustanak. On izbjegava svaki konflikt sa okupacionim trupama. Zbog toga je i ometanje žetve kukuruza, kojeg je bilo u početku, prestalo. Aktivnosti D.M.-pokreta se sastoje u organizovanju vlastitih snaga i razoružavanju Srpske državne straže. Ono malo prepada i sabotaža u Mihailovićevoj režiji je usmjereno na Nijemcima naklonjene Srbe ili Srpsku državnu stražu. Pokušaj obnove D.M. ilegalne organizacije u Beogradu je sasiječen u korijenu./ (frame no. 6289915)

- Lagebeurteilung O.B. Sudost (H.Gr.E.), Dezember 1942.
- Procjena situacije komande Jugoistoka za decembar 1942 (2. januar 1943.). (frame no. 6289961)

- Bericht der 1.Gebirgs-Division über den Einsatz in Montenegro
- Izvještaj 1. brdske divizije o upotrebi u Crnoj Gori (10. juli 1943:
strana 12:
1.) Komunisti: 831 mrtav... zarobljeno 498, od toga streljano 411
3.) Četnici: 3.200 zarobljeno, nijedan mrtav (frame no. 6289997)

- Lagebeurteilung O.B. Sudost (H.Gr.E.), Mart 1943.
- Procjena situacije komande Jugoistoka za mart 1943 (1. april 1943.). (frame no. 6290035)

- 063, 064: Procjena situacije komande Jugoistoka za mart 1943 (1. april 1943.).
- - /D.M.-pokret: Mihailovićevi organizacioni štabovi, svaki sa po 40-50 ljudi u obezbjeđenju, su jedine potpuno mobilne D.M. snage u Srbiji. One izbjegavaju bilo kakav sudar sa njemačkom vojskom [podvučeno u originalu]. Oni čak javljaju Nijemcima o komunističkim pokretima kako bi se izbjele sabotaže i mjere odmazde./ (frame no. 6290056)

- Procjena situacije komande Jugoistoka za mart 1943 (1. april 1943.)..
- - /D.M. još nije izdao čvrsta naređenja u pogledu odnosa vlastitih prema njemačkim trupama. On bi smatrao da ulazak njemačkih trupa u hercegovački prostor južno od Neretve znači objavu rata./
- /Nedavne borbe pokazuju da je Mihailović omanuo kao vojni lider. Neshvatanje datih mogućnosti u pogledu vremena, prostora i terena čini njega najodgovornijim za nedavne neuspehe./ (frame no. 6290056)

- Procjena situacije komande Jugoistoka za mart 1943 (1. april 1943.)..
- - Die Muselmanische Frage bedarf einer Lösung. Die Mordbrennereien der DM-Cetniks gegenüber den Muselmanen im Sandschak und im Drinatal werden von den Italienern begünstigt.
(Muslimansko pitanje zahteva akciju. Na uništavalački pohod četnika protiv Muslimana Italijani gledaju blagonaklono.) (frame no. 6290058)

- Eigene Verluste:
- (Vlastiti gubici 4 divizije od 20.01.43): KIA 536 (15 oficira), WIA 1348 (27 oficira), MIA 164 (3) (frame no. 6290064)
6289845
Feindlageberichten Südost - H 22/376, May 01, 1943 - August 26, 1943
izdvojeno:
- Pregled britanskih padobranskih pošiljki četnicima u Srbiji u periodu od 25. maja do 25. juna 1943. (27. juni 1943.).
- (frame no. 6290280)
6290105
Ob. Südost B IIa - Organisation - H 22/166, March 11, 1943 - July 21, 1943
izdvojeno:
6290359