Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

Oberkommando der Wehrmacht (Oberkommando der Wehrmacht)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
T78, r. 331T78, r. 332T78, r. 476
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
PanzerarmeePanzerarmee 2
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger

Oberkommando der Wehrmacht (Oberkommando der Wehrmacht) Documents from National Archive Washington
   Oberkommando der Wehrmacht (Oberkommando der Wehrmacht), T78 roll 331  
descriptionframe no.the document
page no: (1-1362): znaci.org
Tagesmeldungen Ob. Südost - H 22/161, December 01, 1943 - December 31, 1943
izdvojeno:
- Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 5. decembra 1943 (6. decembar 1943.).
- /Srbija: [?] D.M. komandanti u okolini Kraljeva izrazili spremnost za pregovore./ (frame no. 6287976)

- Izvještaj o operacijama /Kugelblitz/ i /Ziethen od 14. decembra 1943.
- /1.Geb.Div. Gruppe Remold... Gruppe Lukacevic rechts ruckwaerts gestaffelt./ (frame no. 6287984)

- Izvještaj o operacijama /Kugelblitz/ i /Ziethen od 14. decembra 1943.
- /1.Geb.Div. -Absicht- Zufuehrung Gruppe Lukacevic am 16/17 raum Plevlja-Prijepolje/
/Vojni komandant Jugoistoka: bugarska 24. divizija sa tri bataljona i četničkom grupom Ajdačića napreduju sporim tempom uzvodno iz Bajine Bašte prema novoj liniji odbrane; bez konakta sa neprijateljem./ (frame no. 6287984)

- Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 6. decembra 1943 (7. decembar 1943.).
- /114. Lovačka divizija: čišćenje prostora oko Vrlike u saradnji sa četnicima završeno; neprijatelj je izgubio 22 mrtva i 20 zarobljenih; zarobljen veliki plijen./ (frame no. 6287993)
6287909
Tagesmeldungen Ob. Südost - H 22/162, January 01, 1944 - January 31, 1944
izdvojeno:
- Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 26. januara 1944 (27. januar 1944.).
- /Srbija: [?] Sjeveroistočno od Lazarevca njemačka straža u jednom skladištu municije razoružana, vjerovatno od strane četnika sa kojima imamo sporazum. Operacjia čišćenja u toku/ (četnici su vratili oružje nakon njemačkog ultimatuma: v. ista rolna, snimak 6288247). (frame no. 6288241)
6288099
Tagesmeldungen Ob. Südost - H 22/163, February 01, 1944 - March 31, 1944
izdvojeno:
- Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 4. marta 1944 (5. mart 1944.).
- /Grupa *Siegfried*: odnosi između njemačkih trupa i četnika mirni uprkos hapšenju načelnika Lukačevićevog štaba zbog neprijateljskog držanja./ (frame no. 6288421)
6288272
Tagesmeldungen Ob. Südost - H 22/164, April 01, 1944 - April 30, 1944
izdvojeno:
- Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 15. aprila 1944 (16. april 1944.).
- /181. pješadijska divizija: prilikom započete operacije sa ciljem čišćenja prostora sjeverno i sjeverozapadno od Podgorice, njemačke trupe odbačene od strane nadmoćnog neprijatelja na polazne položaje. Krivicu za ovo snose četnici koji su se, i pored energičnog zalaganja majora Lašića, povukli ispred neprijatelja [...]./ (frame no. 6288592)

- Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 24. aprila 1944 (25. april 1944.).
- /181. pješadijska divizija: nastavak čišćenja oko Podgorice u saradnji sa četničkom grupom Lašić [...]./ (frame no. 6288699)
6288536
Tagesmeldungen Ob. Südost - H 22/294, May 01, 1944 - May 31, 1944
izdvojeno:
- Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 27. maja 1944 (28. maj 1944.).
- /Srbija:[...] radi stalnih incidenata izazvanih od strane četnika, naređeno prekidanje pomoći i onim D.M.-četnicima koji učestvuju u borbama protiv komunista [..]./ (frame no. 6288748)

- Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 16. maja 1944 (17. maj 1944.).
- /Srbija: ostaci 2. i 5. divizije su se sjedinili na planini Zlatar (južno od Nove Varoši). Time je nakon dva mjeseca skončao pokušaj /Grupa Morača/, koja je izgubila tri četvrtine svoje snage, da izvrši Titovu naredbu o stvaranju komunističke baze u jugoistočnoj Srbiji. Nasuprot malim njemačkim i na nekim mjestima priličnim četničkim i dobrovoljačkim gubicima, neprijatelj je izgubio 2736 mrtvih, 108 zarobljenih i 64 prebjega [...]./ (frame no. 6288808)

- Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 11. maja 1944 (12. maj 1944.).
- /Srbija: 3. bataljon 4. puka *Brandenburg, zajedno sa 2.000 četnika, [...] dostigao Bežanju (12 [kilometara] sjeveroistočno od Višegrada) bez dodira sa neprijateljem [...]./ (frame no. 6288859)
6288723
Tagesmeldungen Ob. Südost - H 22/295, June 01, 1944 - June 30, 1944
izdvojeno:
- Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 1. juna 1944 (2. juni 1944.).
- /Srbija: banditska aktivnost na lokalnom nivou. Prepadi četnika se i dalje nastavljaju. S druge strane, sve veća spremnost većih D.M.-jedinica da nastave brobu protiv komunizma u Crnoj Gori i Istočnoj Srbiji pod njemačkom komandom./ (frame no. 6288934)
6288906
Tagesmeldungen Ob. Südost - H 22/296, July 01, 1944 - July 24, 1944
izdvojeno:
- Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 7. jula 1944 (8. juli 1944.).
- /Srbija: [...] Prikupljanje četnika i Bugara za [operaciju] *Trumpf*, koja po planu počinje 10. jula. Prema sigurnom izvoru, neprijatelj je uočio koncentraciju i nastoji se izvući prema jugu./ (frame no. 6289152)

- Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 20. jula 1944 (21. juli 1944.).
- /Srbija: [...] Dijelovi četničke grupe *Weyel* se bore protiv crvenih snaga južno od Brusa./ (frame no. 6289232)
6289114