Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

Armijska grupa F (Heeresgruppe F)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
T311, r. 187T311, r. 188T311, r. 189T311, r. 190T311, r. 191T311, r. 192T311, r. 193T311, r. 194T311, r. 195T311, r. 196T311, r. 285T311, r. 286
PanzerarmeePanzerarmee 2
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger

Armijska grupa F (Heeresgruppe F) Documents from National Archive Washington
   Armijska grupa F (Heeresgruppe F), T311 roll 194  
descriptionframe no.the document
page no: (1-1218): znaci.org
66135/10 Ia, Ic, Anlagenband 8 z. KTB Nr. 3 OB Südost. - Daily Ia reports relating to ground, sea, and air operations and the tactical situation in Albania, Bulgaria, and Yugoslavia. Daily Ic reports. Notes on staff conferences pertaining to the military situation on all fronts and to the political situation in Serbia and Croatia. Overlay showing the tactical disposition of enemy units in Bulgaria. Sketch showing the signal communication network of Tito's forces. Citations from the Geneva Convention to justify German acts of reprisal against the Greek population for their alleged atrocities during the battle for Kalavrita and for other partisan activities in Greece., December 19, 1943 - January 08, 1944
izdvojeno:
- 44: Izvještaj sa sastanka načelnika štaba XV. brdskog korpusa
pukovnika Pfaffenrota i vojvode Đujića održanog 9. maja 1944 (11. maj 1944.).
- - Do sastanka došlo na Đujićev zahtjev.
- Pfaffnerot ima dobar utisak o /pravoslavnim oficirima/.
- Četnici predlažu niz akcija u kojima bi učestvovali pod njemačkom komandom. (frame no. 42)

- 4: Memorandum sa savjetovanja visokih njemačkih politčkih, vojnih i policijskih ličnosti o četničkom pitanju u Srbiji, održanog 8. oktobra 1944.
- c) Draža Mihailović će nastaviti borbu protiv komunizma. Njegove jedinice se već bore sa Titovim trupama i imaju djelomično vezu sa njemačkim jedinicama (pukovnik v. Jungfeld, general Müller). Sada je stvar u tome, kako upotrebiti četničke jedince kao prethodnice i osiguranje za komunikacije prilikom predstojećeg izmještanja njemačkih trupa iz Srbije. Pritom se neće moći izbjeći da četnici, prateći moguće pokrete njemačkih trupa ka zapadu, ne dospiju na tlo Hrvatske. Time bi se oni našli na teritoriju kontrolisanom od strane ustaških jedinica, koje danas, više nego ikada prije, vode borbu do uništenja svega što je srpsko. Poslanik Neubacher smatra da je nužno da glavnokomandujući jugoistoka [v. Weichs] izda naredbe koje bi omogućile daljnje korištenje četnika u Hrvatskoj, ne obraćajući pažnju na pitanja suvereniteta i granica.
3. U vezi sa prelaskom četnika na hrvatski teritorij, ukazao je na poteškoće koje će zbog toga automatski nastati zbog nerazumljive i neobuzdane politike istrebljenja Srba koju sprovode Hrvati. Ipak je ubjeđen da ovi posljednji, zbog male borbene vrijednosti ustaša, neće nastupiti protiv jedinstvenih, u borbi prekaljenih četničkih jedinica. Dodao je i to da je Reichsführeru nedvojbeno stavio do znanja da je etnički sukob u Hrvatskoj nesnošljiv.# Obavezao se da će prenijeti mišljenje glavnokomandujućeg i poslanika Neubachera o neophodnost prelaska četničkih jedinica u Hrvatsku radi potreba vođenja rata.
4. Na pitanje g-dina feldmaršala postoji li mogućnost komunističkog ustanka u Beogradu, Viši SS i policijski vođa Obergruppenführer Behrends je odgovorio odrečno, ističući da su stalnim pročešljavanjem u posljednje vrijeme uklonjeni svi oni komunisti koji bi na bilo koji način mogli učestvovati u takvoj akciji.# Na pitanje gdje se nalaze komunisti zatvoreni u koncentracioni logor, Behrends je odgovorio da su svi pobijeni. Na kraju je skrenuo pažnju na to da je u četničke redove uspio ubaciti dovoljno jake grupe Službe sigurnosti [SD-Sicherheitsdienst], koje imaju ostati sa četnicima i ubuduće. Na to je glavnokomandujući primijetio da je samo to dovoljan razlog zašto bi se vodstvo nad četnicima trebalo povjeriti isključivo Višem SS i policijskom vođi. (frame no. 45)

- Izvještaj o neprijatelju u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Albaniji (Dodatak za savjetovanje kod načelnika štaba jugoistoka od 2. oktobra 1944.).
- - Uprkos svojoj slabosti, Račićeve jedinice nastavljaju borbu protiv partizana.
- Usljed jakog partizanskog pritiska, još četničkih jedinica, uključujući i one iz Istočne Srbije, su izrazile spremnost za daljnu borbu protiv komunizma u saradnji sa Wehrmachtom.
- /Akcije četnika u Istočnoj Bosni i Hercegovini su, izgleda, izvedene bez sagasnosti
Vrhovne komande (s.Qu)./ [s.Qu-Sichere Quelle, /siguran izvor/=radio prisluškivanje]. (frame no. 95)

- Izvještaj sa savjetovanja kod načelnika štaba jugoistoka od 2. Oktobra 1944 (1. oktobar 1944.).
- - /Srbija: [...] Četničko držanje i dalje različito. Srbijanski četnici se bore zajedno sa Wehrmachtom protiv komunista. Čak je i sam D.M. tražio njemačko osiguranje za planirano prebacivanje svog štaba iz sjeverozapadne Srbije u područje jugozapadno od Beograda. Ovaj plan se ipak nije ostvario. Suprotno tome, četnici u Istočnoj Bosni, Hercegovini i južnoj Crnoj Gori su neprijateljski nastrojeni. Kreću se ka obali, kako bi u slučaju savezničkog iskrcavanja s njima uspostavili kontakt i dobili savezničku zaštitu od crvenih. Iz sigurnog izvora se doznaje da D.M. izričito osudio njihovo protiv- njemačko držanje./ (frame no. 105)

- Stenogrami telefonskih razgovora od 4. oktobra 1944.
- -Razgovor načelnika štaba jugoistoka [Š] i generala v. Buttlara [B]:
-/B.: Da li je moguće prevesti D.M.-a na našu stranu (izvještaj poslanika Neubachera Führeru)?
-Š.: Sumnjam da možemo prevesti njega lično, ali moramo prevesti sve njegove grupe. To, međutim ide samo s teškim oružjem. Razgovor sa generalom Buhle-om nije bio uspješan.
-B.: Molim za odgovrajući telegram: Mišljenje glavnokomandujućeg jugoistoka po pitanju D.M.-a i traženje oružja u razumnim granicama./ (frame no. 187)

- Izvještaj obavještajnog odjeljenja o neprijateljskim namjerama (dodatak za večernji izvještaj od 9. oktobra 1944.).
- - /Srbija: [...] Preostale četničke jedinice u Srbiji još imaju volju za borbom. Da li će D.M. preći u Srbiju, ostaje da se vidi. Nema sumnje u nastavak predane borbe protiv komunizma./ (frame no. 325)

- 2: Izvještaj obavještajnog odjeljenja o odnosima Tita, Sovjeta i Zapadnih saveznika (dodatak za izvještaj o neprijateljskim namjerama od 12. oktobra 1944.).
- (frame no. 381)

- 40: Zabilješka o putovanju šefa obavještajnog odjeljenja u Zagreb 13. oktobra 1944 i razgovorima sa ambasadorom Kascheom i predstavnicima ureda njemačkog opunomoćenog generala (14. oktobar 1944.).
- (frame no. 437)
1
66135/11 Ia, Ic, Anlagenband 9 z. KTB Nr. 3 OB Südost. - Daily Ia reports concerning ground, sea, and air operations and the tactical situation in Albania, Bulgaria, and Yugoslavia. Daily Ic reports. Notes on staff conferences pertaining to the military situation on all fronts; political situation in Bulgaria; and Russian and Bulgarian troops identification. Report on the Chetnik question. Map showing the location of main routes of communication in Albania and Serbia., October 16, 1944 - October 31, 1944
izdvojeno:
- Racic beschloss den Kampf gegen den /Okkupator/ aufzunehmen trotz abraten von Kalabic, der ein solches Vorgehen mit verfrüht bezeichnet. Racic beabsichtigt Verlegung seiner Einheiten nach Ostbosnien.
- (frame no. 559)

- 4: Držanje D.M.-četnika u Srbiji (dodatak za izvještaj o neprijateljskim namjerama od 19. oktobra 1944.)
- /Četnička grupa Ockoljića iz Istočne Srbije je osiguravala pozadinu Müllerovom korpusu prilikom borbi protiv Rusa u rejonu okuka Dunava-Zaječar./
- /Prema obavještenjima iz sigurnog izvora, četničke trupe u jugozapadnoj Srbiji i Sandžaku se i dalje bore protiv komunista, prema izričitom naređenju D.M.-a. (frame no. 562)

- 5: Telegram načelnika štaba Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga o namjeri da se operacijama kod Neuma obezbijedi Mostar, kao i o rezultatima diverzantske akcije s ciljem potpunog rušenja mosta na Savi u Beogradu (22. oktobar 1944.).
- (frame no. 624)

- Ic Abendmeldung, 23.10.44: Bei Sjenica Kämpfe eigener mit Cetniks zur Öffnung der Strasse Novipazar - Visegrad
- Večernji izveštaj obaveštajnog odeljenja komande, 23.10.44: Kod Sjenice bore se naši zajendo sa četnicima za otvaranje puta Novi Pazar-Višegrad (frame no. 650)

- Telegram načelnika štaba Jugoistoka komandi 2. oklopne armije, u kome se pominje Hitlerova izjava o odlučujućoj važnosti Mostara kao ključne tačke buduće linije fronta 2. oklopne armije.
- (frame no. 655)

- 6: Procjena stanja i namjera u zoni odgovornosti glavnokomandujućeg Jugoistoka (25. oktobar 1944.).
- (frame no. 674)

- 4: Telegram načelnika štaba Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga o predviđenim pravcima povlačenja Grupe armija /E/ (27. oktobar 1944.).
- (frame no. 703)

- Večernji izvještaj obavještajnog odjeljenja (28. oktobar 1944.).
- - /Četničko pitanje: Nesigurnost kod četničkih jedinica po pitanju zauzimanju konačnog stava prema razvoju događaja u Jugoslaviji se djelomično potvrđuje neuspješnim pokušajem Keserovića da uspostavi saradnju s Rusima, kao i prijateljskim gestama Damjanovića prema 1. brdskoj diviziji. K tome je, prema posljednjim izvještajima, Baćević tražio razgovore u Beču. Sudeći prema posljednjim izvještajima, treba se očekivati uska saradnja na liniji Engleska-Subašić-Rusija-Tito. U tom slučaju bi četnici ostali sasvim sami, sem ako se ne odluče za radikalnu promjenu svog dosadašnjeg kursa. Iskorištavanje u korist Grupe Armija /E/, koja se borbom probija kroz sarajevsku oblast, se čini mogućom čak i uz poštivanje specifičnih instrukcija za hrvatski teritorij./ (frame no. 718)
471
66135/12 Ia, Ic, Anlagenband 10 z. KTB Nr. 3 OB Südost. - Daily Ia reports relating to ground and air operations and the tactical situation and to combating partisan and communist units in Albania, Bulgaria, and Yugoslavia. Daily Ic reports concerning enemy operations and situation in OB Südost sector. Notes on staff conferences pertaining to the military situation on all fronts and to Allied Air Force operations in the Balkans., October 01, 1944 - October 15, 1944
izdvojeno:
- Kratka procjena neprijateljskih namjera obavještajnog odjeljenja /Strane vojske na zapadu/ Vrhovne komande kopnene vojske od 31. oktobra 1944. (1. novembar 1944.).
- - /Balkan: Nakon što su propale njegove namjere da se približi Rusima, i nakon što se ispostavilo da od priželjkivanog iskrcavanja Savznika na Jadranu i uspostavljanju kontakta sa njima nema ništa, D.M. se osjeća usamljenim u borbi za goli opstanak. Shodno tome, dolazi do novih pokušaja približavanja vlastitim okupacionim trupama./ (frame no. 771)

- Večernji izvještaj obavještajnog odjeljenja (3. novembar 1944.).
- - /Crna Gora: na mostobranu na zapadnoj obali Lima, 1000 četnika upotrebljeno u borbi protiv komunista./ (frame no. 805)

- 2: Večernji izvještaj obavještajnog odjeljenja (8. novembar 1944.).
- - /D.M. pokret: Suprotno od Titovih bandi, koje Rusi čvrsto vode, D.M. pokret se nalazi u raskoraku između straha od crvenog neprijatelja i nade u dosad izostalu anglo- američku pomoć. Njihova volja za borbu protiv komunizma je nesmanjena; djelom je vode uz njemačku pomoć, a djelom se nadaju engleskoj pomoći, posebno u albansko- crnogorskoj oblasti i u Makedoniji. Na ovo zadnje treba obratiti pažnju radi podjele uticajnih svera između Anglo-amerikanaca. Iako odbačeni od svih strana, kod četnika je očigledan kurs koji, s jedne strane, stremi ka uništenju njihovog glavnog neprijatelja Tita po svaku cijenu, a s druge se i dalje nada u političku i praktičnu pomoć od strane Anglo-Amerikanaca./ (frame no. 881)

- Tajni dnevni izvještaj komande Jugoistoka (10. Novembar 1944.).
- - /Napadima alarmnih jedinica i četnika sjeveroistočno od Knina, neprijatelj odbačen prema jugoistoku./ (frame no. 904)

- 8: Telegram načelnika štaba Jugoistoka komandi 2. oklopne armije sa smjernicama za odbranu i deblokadu Zagreba u slučaju napada NOVJ (11. novembar 1944.).
- (frame no. 927)
764
66135/13 Ia, Ic, Anlagenband 11 z. KTB Nr. 3 OB Südost. - Daily Ia reports pertaining to ground and air operations and the tactical situation, personnel losses, withdrawal movements, destruction of road and railroad bridges, and combating partisan and communist units in Croatia, Serbia, and Bulgaria. Daily Ic reports concerning enemy movements, troop identification, and tactical ground, sea, and air operations in OB Siidost sector. Report on the military-political situation in Croatia. Notes on staff conferences relating to the military situation on all fronts and to the political situation in the Balkans. Overlays (1:50,000) showing the location and profile of march routes in Croatia., October 16, 1944 - October 30, 1944
izdvojeno:
- 7: Zabilješka sa razgovora glavnkomandujućeg Jugoistoka i izaslanika Neubachera od 26. novembra 1944 (27. novembar 1944.).
- - Neubacher: /Novi tonovi/ kod Pavelića, koji smatra da je potrebna nagodba sa Srbima. U tom smislu je spreman i na teritorijalne ustupke (Istočna Bosna).
- Prema Neubacheru, četnici se i dalje moraju tretirati pažljivo, jer će u slučaju savezničkog iskrcavanja preći na njihovu stranu. Nijemci se moraju postaviti tako da preduprijede veće štete ukoliko do toga preokreta dođe.
- V. Weichs smatra da četnici ne mogu da se nose sa partizanima koje opremaju Sovjeti, pa da se, prema tome, od četnika ne očekuje previše.
- Obojica se slažu da se saradnja s četnicima nastavi kao i dosad, u ograničenim, taktičkim okvirima (što određuje količinu municije i način na koji se izdaje).
- Sukobe između ustaša i četnika treba sprječavati; vlastitu saradnju sa četnicima ne iznositi previše u javnost, da se ne bi izazivale bespotrebne polemike; NDH se ne treba nametati savezništvo sa četnicima, ali oni treba da shvate da vremenski i prostorno ograničena saradnja sa četnicima i njima koristi, imajući u vidu trenutni odnos snaga na terenu. (frame no. 1136)

- Večernji izvještaj obavještajnog odjeljenja (29. novembar 1944.).
- - Izvještaji o prisustvu Britanskih trupa u Dalmaciji su rijetki i još nepotvrđeni od strane vlastitih trupa. Pod uslovom da su uopšte prisutne, njihova aktivnost će biti usmjerene protiv važnih komunikacija u NDH u saradnji sa partizanskim jedinicama. (frame no. 1197)

- Večernji izvještaj obavještajnog odjeljenja (30. novembar 1944.).
- - Borbe između ustaša i četnika u okolini Goražda još traju. (frame no. 1207)
979