Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

Armijska grupa F (Heeresgruppe F)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
T311, r. 187T311, r. 188T311, r. 189T311, r. 190T311, r. 191T311, r. 192T311, r. 193T311, r. 194T311, r. 195T311, r. 196T311, r. 285T311, r. 286
PanzerarmeePanzerarmee 2
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger

Armijska grupa F (Heeresgruppe F) Documents from National Archive Washington
   Armijska grupa F (Heeresgruppe F), T311 roll 193  
descriptionframe no.the document
page no: (1-1178): znaci.org
la, Ic, Anlagenband 5 z. KTB Nr. 3 OB Sudost. 1944-09-10 - Daily la reports pertaining to tactical ground, sea, and air operations and situations, withdrawal movements, and combating partisan units in Albania and Yugoslavia. Daily Ic reports concerning enemy movements and tactical ground, sea, and air operations and situations in OB Sudost sector. Reports on the Draza Mihailovic movement; lists of members of the new Bulgarian Government; and lists of bridges damaged or destroyed by air attack in OB Sudost sector. Notes on staff conferences relating to operational matters and military situation on all fronts, Map showing the tactical disposition of partisan units in Macedonia. Sep 1 - 10, 1944., September 01, 1944 - September 10, 1944
izdvojeno:
- Dnevni izvještaj (1.9.44)
- Ppuk. Bornhausen (šef njem. štaba za vezu br. 30) i tri pratioca zarobljeni z. od Boljevca od strane partizana. (frame no. 15)

- Ic večernji izvještaj za 1.9.44
- U vezi DM-ovog proglasa od 29.8.44 - u svjetlu lojalnog držanja četn. pokreta, čini se da je proglas lansiran u režiji opozicionara iz njegovog okruženja. (frame no. 20)

- Stenogrami tel. razgovora na dan 1.9.44
- 11.50h: Gen. Geitner - Gen. Butlar [OKW]: objašnjenje za DM proglas - komunistička varka [za razgovor slične sadržine Geitner - Warlimont, v. 000031]. (frame no. 26)

- Stenogrami tel. razgovora (2.9.44)
- 9.25h: Ia pita Ic-a u vezi novih naređenja o odnosu prema četnicima u NDH; Ic odgovara: srbijanske komandante otpremiti u Srbiju, -labava- saradnja sa -pravoslavcima- dozvoljena. (frame no. 45)

- Stenogrami tel. razgovora (3.9.44)
- 10.35h: Ia - šef štaba; engleski radio prenio DM-ov proglas; šef štaba naređuje obustavljanje isporuka oružja četnicima i istragu o incidentu. (frame no. 88)

- Dnevni izvještaj (3.9.44)
- Četničko držanje sve više neprijateljsko, naročito u sz. Srbiji, a odnedavna i u jz. Srbiji; četnici djelomično pasivni u borbama protiv partizana. (frame no. 98)

- Ic večernji izvještaj za 3.9.44
- Držanje četnika sz. Srbiji nejasno poslije napada na njemački voz između Čačka i BG-a i napada na SFK; isporuke municije četnicima obustavljene dok se situacija ne razjasni; DM-ov proglas preko radija za sada samo na engleskom jeziku; poslanstvo smatra da se radi o potezu namjenjenom za anglo-američke uši, radi opravdanja i dobijanja oružja i municije. (frame no. 103)

- Savjetovanje kod šefa štaba HG F (4.9.44)
- Stanje u Srbiji pogoršano; držanje DM-a nejasno; povećanje anglo-američkog uticaja na četnike, iako još uvijek postoji mogućnost za saradnju sa pojedinim četničkim vođama [-Osim u si. Srbiji, kod četnika još nema znakova neprijateljstva prema Nijemcima-: v. 000127; za četn. napad na Požarevac v. 000174]. (frame no. 120)

- Ic jutarnji izvještaj za 4.9.44
- Njem. uporište kod Lajkovca napadnuto od strane četnika. (frame no. 157)

- Savjetovanje kod v. Weichs-a (5.9.44)
- Obnoviti isporuke municije samo za one četnike koji se provjereno nalaze u borbi protiv partizana; embargo na isporuke oružja je još na snazi. (frame no. 168)

- Ic večernji izvještaj za 6.9.44
- Četn. napadi u i. Srbiji; njem. trupe -u saradnji sa Račićem- ušle u Požegu. (frame no. 246)

- Stenogrami tel. razgovora na dan 8.9.44
- 9.40h: Neubacher - šef štaba; Neubacher javlja da je Ic navodno odbio isporučiti četnicima oko Užica mitraljeze i bacače; -Šef štaba: biće razjašnjeno sa Ic-om.- (frame no. 303)

- Dnevni izvještaj (10.9.44)
- Kod Kosjerića teške borbe četnika protiiv partizana; četnički gubici: 66 KIA, 350 WIA. (frame no. 402)
1
la, Ic, Anlagenband 6 z, KTB Nr. 3 OB Siidost. 1944-09-20 - Daily la reports relating to .ground, sea, and ulr operations and the tactical situation in Albania and Yugoslavia. Daily Ic reports. Reports on Anglo-American troops in Turkey and the total loss of the Danube fishing fleet. Notes on staff conferences pertaining to the military situation on all fronts; transportation problems; partisan organizations and their relationship to one another and to the Allied Powers; exile governments; enemy landing intentions; and the political situation in Bulgaria and Rumania. Maps (1:1,000,000 and n.s.) showing the disposition of Russian and Rumanian Army units in the Timisoara area of Rumania and of partisan units in Macedonia. Sep 11 - 20, 1944., September 11, 1944 - September 20, 1944
izdvojeno:
- Savjetovanje kod šefa štaba HG F (11.9.44)
- Držanje četnika u cijeloj Srbiji sve više neprijateljsko, sa učestalim prepadima na njem. jedinice i naseljena mjesta; izuzetak je južna [sic] Srbija gdje se Račić, -pod njemačkom komandom-, tuče protiv komunista [za neznatno opširnije v. 000435]. (frame no. 430)

- Prilog vazd. oficira za vezu povodom savjetovanja kod šefa štaba (9.9.44)
- Moguće je, da je bombardovanje Leskovca, -sa, navodno, preko 1000 civilnih žrtava-, služilo -kao direktna podrška bandama.- (frame no. 439)

- Stenogrami tel. razgovora na dan 11.9.44
- 18.15h: Neubacher- šef štaba; uznemirujuće vijesti o DM-u iz rejona Užice-Valjevo: četnici poslali pismo ucjene Felberu, pokušavaju iznuditi njemačku pomoć [nejasno; radi se o municiji]; Neubacher moli da se stvar riješi, jer će [Pavelić] na predstojećem sastanku sa Hitlerom, pokušati svaliti svu odgovornost za stanje u NDH vojsci na njemačku politiku prema četnicima na terenu. (frame no. 466)

- Dnevni izvještaj (13.9.44)
- -Noćni napad crvenih na Valjevo odbijen od strane vlastitih trupa i četnika.- (frame no. 550)

- Ic večernji izvještaj za 13.9.44
- Zaoštrena situacija kod Račićeve grupe; četnici demoralisani činjenicom da su partizani dobro opremljeni, kao i proglasom Petra II; ukoliko bude izostala njem. pomoć u municiji i od strane njem. trupa, može se očekivati raspad/raspuštanje četničkih jedinica i odlazak u gerilu. (frame no. 554)

- Stenogrami tel. razgovora na dan 14.9.44
- 18.30h - Gen. Buttlar - šef štaba: -Vijesti o Titu su se prorijedile u posljednje vrijeme; da li je on manje aktivan?- - šef: -Ni u kom slučaju, samo smo mi više zaokupljeni frontom na istoku u posljednje vrijeme-. (frame no. 568)

- Ic večernji izvještaj za 14.9. 44
- Otpor Rusima od strane četnika malo vjerovatan; upitan i nastavak borbe protiv partizana s obzirom na porast neprijateljskih aktivnosti protiv okupacione sile; neke četničke vođe će je sigurno nastaviti, s obzirom da im drugo ne preostaje; -zadatak okupacione sile je da podrži koliko može one četnike koji su za nastavak borbe, ukoliko se tako može osigurati vlastita pozadina.- (frame no. 585)

- Dnevni izvještaj (16.9.44)
- Odbijen napad četnika na skladište municije z. od Sarajeva; i. od grada izvršena odmazda protiv četnika, tri sela spaljena [do 20.9.44 -spaljeno više sela-: v. 000804]. (frame no. 644)

- Ic večernji izvještaj za 16.9. 44
- Borbe RSK i četnika protiv NOVJ s. i z. od Valjeva; kao pojačanje dolazi 2000 Damjanovićevih četnika iz Bosne; -Četnici prekinuli daljnju saradnju sa Wehrmachtom u Hercegovini-. (frame no. 649)

- Stenogrami tel. razgovora na dan 17.9.44
- 19.35h - v. Geitner - ppuk. Duensing: gubici 5. SS policijskog puka u Valjevu: 60 KIA, 120 WIA. (frame no. 668)

- V. Weichs-ova ocjena situacije od 17.9.44 (18.9.44)
- Loša situacija u Srbiji: zbog pomanjkanja vlasitith snaga, napredovanje partizana se može još samo usporiti; -politika upotreba četnika pri tome je od nesmanjene važnosti, te će biti nastavljena svim sredstvima.- (frame no. 758)

- Ic večernji izvještaj za 19.9. 44
- Četnički komandanti oko BG-a ponudili saradnju u borbi protiv partizana u zamjenu za municiju. (frame no. 784)

- Ic večernji izvještaj za 20.9. 44
- Partizani -nakon borbi sa našim trupama i četnicima- zauzeli Aranđelovac. (frame no. 810)
420
la, Ic, Anlagenband 7 z. KTB Nr. 3 OB Siidost. 1944-09-30 - Daily la reports concerning ground, sea, and air operations in Albania and Yugoslavia. Daily Ic reports. Hitler*s order commanding the German Armed Forces to cooperate with Croatia against the Chetniks. Report on the demoralization of Croatian and Ustascha units. Notes on staff conferences concerning the military situation on all fronts; partisan situation in OB üdost sector; and the political and military situation in Bulgaria. Order of battle data covering the probable identity and strength of Russian Army units in Bulgaria and Rumania. Sep 20 - 30, 1944, September 20, 1944 - September 30, 1944
izdvojeno:
- Dnevni izvještaj (21.9.44)
- Gubici 1. puka -Brandenburg- kod Topole: 14 KIA, 55 WIA, 23 MIA. (frame no. 847)

- Nepouzdanost domobranskih i ustaških jedinica (21.9.44)
- Broj dezertera iz NDH formacija 1.-18.9.44:
Lovački i gorski zdrugovi: 130 of./1768 ost.
Brigada za obezbjeđenje i ost.: 11/683
Legionarskih divizija: 1/151
-Handžar- divizija: preko 2000
UKUPNO: 142 oficira, oko 4600 podof. i ljudstva;
Pored toga, još 90% 1. i 3. brig. za osiguranje i škola za inženjerce u Kamenici (250 oficira);
Odnjeto oružje: 3107 pušaka, 148 mitraljeza, 24 minobacača, 162 automata, 732 pištolja, 4 pt-topa 37 mm, 4 poljska topa. (frame no. 863)

- Neprijateljski gubici u poduhvatu -Ruebezahl- (21.9.44)
- . (frame no. 864)

- Dnevni izvještaj (22.9.44)
- Kao rezultat pregovora, četnici u i. Srbiji oslobodili 300 njem. zarobljenika i članova OT. (frame no. 887)

- Dnevni izvještaj (23.9.44)
- U četničkom napadu na Trebinje, glavnina I./369.IR se predala bez borbe; za obnovu discipline u 369. ID uvedene -brutalne mjere-; kod Kruševca, 12. okl. bat. -zajedno sa 6000 četnika- u borbi protiv NOVJ. (frame no. 929)

- Stenogrami tel. razgovora na dan 23.9.44
- 18.30h: Gen. Buttlar - šef štaba; Buttlar prenosi novo Hitlerovo naređenje o drakonskim mjerama za zavođenje reda u jedinicama - sve -mekane- pojedince streljati ili objesiti, ukoliko zakažu cijele jedinice, primijeniti decimiranje. (frame no. 943)

- Jačina i borbena vrijednost bugarskih jedinica (10.9.44)
- Radi se o pregledu cjelokupne bugarske armije. (frame no. 978)

- Stenogrami tel. razgovora na dan 25.9.44
- 18.30h: Neubacher - šef štaba; šef moli Neubachera da skrene pažnju svom povjereniku -za pregovore sa DM-om- da slučajno ne oda detalje njem. vojnih planova i da -ne daje nikakva obećanja-; Neubacher: primljeno k znanju - -taj čovjek je veoma nepovjerljiv i prevejan.- (frame no. 996)

- Dnevni izvještaj (25.9.44)
- Plan i jedinice za deblokadu B. Luke (poduhvat -Sturm-); Z. Srbija: dijelovi KG Jungenfeldt prbačeni u Šabac; 26.9. napadaju -zajedno sa Račićevim četnicima- 12. korpus NOVJ koji prodire s juga. (frame no. 1014)
824