Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

Armijska grupa F (Heeresgruppe F)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
T311, r. 187T311, r. 188T311, r. 189T311, r. 190T311, r. 191T311, r. 192T311, r. 193T311, r. 194T311, r. 195T311, r. 196T311, r. 285T311, r. 286
PanzerarmeePanzerarmee 2
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger

Armijska grupa F (Heeresgruppe F) Documents from National Archive Washington
   Armijska grupa F (Heeresgruppe F), T311 roll 192  
descriptionframe no.the document
page no: (1-1134): znaci.org
la, Ic, Anlagenband 2 z. KTB Nr. 3 OB Sudost. 1944-07-20 - Daily la reports pertaining to tactical ground, sea, and air operations and situations, coastal defense, combating partisans, and acts of sabotage by H.Gr. F units in Albania, Greece, and Yugoslavia. Daily Ic reports concerning enemy movements, and the supplying of partisan units in OB Sudost sector. Notes on staff conferences relating to the activities of H.Gr. F la, Ic, and O.Qu.; operational matters in OB Sudost sector; and enemy military situation on all fronts. Reports on experience gained in the West concerning the construction of coastal artillery positions and radio communication during the breakdown of telephone communication. Jul 16 - 20, 1944., July 16, 1944 - July 20, 1944
izdvojeno:
- HG F za HF E (20.7.44)
- -Zbog zaoštrene situacije u Srbiji-, naređuje se hitno prebacivanje 1. GebDiv iz Makedonije. (frame no. 80)

- Dnevni izvještaj (19.7.44)
- Radi čišćenja -poznatih banditskih terena-, u Banat se prebacuju 1 njem. i jedan dobrovoljački pol. bat. i SD ljudstvo. (frame no. 191)

- isto (28.7.44)
- Vlastiti i neprijateljski gubici u poduhvatu -Kehraus-; vlastiti: -70 KIA (uklj. četnike)-. (frame no. 242)
1
la, Ic, Anlagenband 3 z. KTB Nr. 3 OB Sudost. 1944-08-20 - Daily la reports relating to tactical ground, sea, and air operations and situations, withdrawal movements, the supply situation, and combating partisans by H.Gr. F units in Albania, Greece, and Yugoslavia. Daily Ic reports. 75-page report entitled: Organization of the Insurrection Movement of Draza Mihailovic. Reports concerning the Bulgarian Armed Forces and the political and military situations in Bulgaria, including maps showing location of partisan activities and tactical disposition of Red forces in Bulgaria. Notes on speech by Bulgarian Minister President Bagrianoff concerning the military and political situations in Bulgaria. Notes on staff conferences regarding the military, political, and economic situations and offers of negotiation to Draza Mihailovic. Aug 1 - 20, 1944., August 01, 1944 - August 20, 1944
izdvojeno:
- Organizacija ustaničkog pokreta Draže Mihailovića u bivšoj Jugoslaviji (15.7.43)
- Prevod organizacionih uputstava JVUO; original ukraden od strane agenta SD-a, kopiran, pa vraćen u [neimenovani] četnički štab. (frame no. 312)

- Dnevni izvještaj (10.8.44)
- -Četnička grupa Keserovića se dobrovoljno stavila pod komandu KG Diesner.- (frame no. 434)

- Izvještaj o posjeti OBSO-a zoni odgovornosti 5. SS GebKor.-a od 7-11.8.44 (11.8.44).
- -Dobro iskorištavanje četničkih komandanata-; divizija moli za premještaj zbog povećanog broja incidenata između četnika i hrvatskih članova divizije; u diviziji oko 70% Hrvata, od kojih 40% nepouzdano;
-Verpflaegsstaerke- 369. ID - 10000 ljudi; -Ukupni Verpflaegsstaerke- 369. ID - 38000 ljudi
[Objašnjenje: 1. cifra - vjerovatno broj članova divizije; 2. cifra: članovi divizije + sve osobe -na kazanu- iste, dakle: pomoćne službe i - vjerovatno - četnici) [detaljnije o snabdijevanju, v. 000446]. (frame no. 440)

- Dnevni izvještaj (13.8.44)
- Napad KG Diesner na neprijatelja ji. od Lebana odgođen zbog povlačenja Keserovića. (frame no. 500)

- isto (16.8.44)
- Gubici Bugara sz. od Kuršumlije: 10 KIA, 26 WIA, 272 MIA. (frame no. 546)

- Izvještaj o posjeti šefa štaba HG F zoni odgovornosti PzAOK 2 od 12-17.8.44.
- -Četnička grupa *Weyel* potpuno zakazala-; Đurišić se ne odaziva pozivu u štaba generala Leeb-a - MFK treba raspustiti radi nepouzdanosti, a članove internirati. (frame no. 560)

- Mihailovićeva ponuda (17.8.44)
- Ponuda usglašena sa Nedićem [nakon sastanka DM-Nedić kod Valjeva]; lojalnost u zamjenu za oružje; formiranje stava i argumenata za prihvatanje ponude (da se izloži pred Hitlerom) [v. i 000570-4]. (frame no. 565)

- Ia HG F za Ic (16.8.44)
- Količina pušaka, mitraljeza i bacača koji bi mogli biti staviti na raspolaganje četnicima. (frame no. 582)

- HG F za PzAOK 2 i HG E (17.8.44)
- Prenosi se Hitlerovo naređenje po kojem se zarobljeni članovi stranih vojnih misija (USSR, US, UK) imaju likvidirati. (frame no. 601)

- HG F za OKW (19.8.44)
- O detaljima ponude DM-Nedić i razlozima zbog koje bi je trebalo prihvatiti. (frame no. 643)
310
la, Ic, Anlagenband 4 z. KTB Mr. 3 OB Sudost. 1944-08-31 - Daily la reports concerning tactical ground, sea, and air operations and situations, withdrawal movements, personnel losses, combating acts of sabotage and partisan units by H.Gr. F units in Albania and Yugoslavia. Daily Ic reports. Notes of staff conferences relating to own and enemy tactical ground, sea, and air situations on all fronts; organization of enemy forces in southeast Europe; reorganization of the Croatian Armed Forces; and the political situation in Bulgaria. Reports on a speech by Foreign Minister Parvan Draganoff concerning the political and military situations in Bulgaria and experience gained during enemy landings along the Dalmatian coast. Information concerning Operation Kreuzotter. Aug 21 - 31, 1944., August 21, 1944 - August 31, 1944
izdvojeno:
- Gubici jedinica Komande jugoistoka u julu 1944 (20.8.44).
- Vojska: 747 KIA, 1280 WIA, 403 MIA;
SS i policija: 237 KIA, 706 WIA, 73 MIA;
Stranci: 280 KIA, 300 WIA, 285 MIA. (frame no. 734)

- Ishod razgovora o reorganizaciji hrv. vojske, vođenih u Beogradu 22.8.44
- Dogovoreno formiranje 4 mješovita NDH-njemačka puka za osiguranje željeznica; svaka četa bi trebala brojati 52 Nijemca i 110 Hrvata; formiranje -legionarske brigade- sastavljene od 3. lovačkog zdruga, 606. puka za osiguranje i još tri bataljona za obezbjeđenje iz PzAOK 2. (frame no. 748)

- Memorandum o v. Weichsovom raportu kod Fuehrer-a 22.8.44 od 17.45 do 20.00
- . (frame no. 802)

- Dnevni izvještaj (25.8.44)
- Kod Drena i Leposavića prepad na snabd. kolonu 1.GebDiv.; 20 kamiona zapaljeno, pruga porušena na 16 mjesta. (frame no. 832)

- Memorandum o sastanku kod v. Weichs-a 26.8.44 u 10.30
- O raportu kod Hitlera i četničkom i bugarskom pitanju. (frame no. 837)

- Dnevni izvještaj (26.8.44)
- Kod Kamenice (Srem) zasjeda na kolonu od 30 njem. flak-vojnika i 70 Italijana (drvosječe); gubici: 21 KIA, 6 WIA, ostali zarobljeni; deblokirana 2 bug. bataljona kod Čajetine; bug. gubici: 100 KIA (od toga 20 pucnjima u potiljak). (frame no. 873)

- Stenogrami tel. razgovora na dan 27.8.44
- 16.50h - Gen. Geitner - puk. Selmayr: učestali slučajevi razoružavanja Bugara od strane četnika; Geitner predlaže da Nijemci možda upozore Bugare, kao vid prijateljske geste u stilu -vidite, mi tu ne možemo ništa jer smo preslabi-. (frame no. 891)

- Stanje kod neprijatelja u Srbiji, CG, Makedoniji i Albaniji - prilog memorandumu sa savjetovanja kod šefa štaba HG F dana 28.8.44
- -DM zauzeo oštar stav povodom izgreda svojih pojedinih komandanata protiv okupacione sile, te zabranio sve svojevoljne akcije.- (frame no. 936)

- Ic večernji izvještaj za 29.8.44
- -U razgovoru sa njem. oficirom/ima za vezu, četnički komandanti izrazili žaljenje zbog izostanka njem. pomoći, te naglasili da će morati potražiti pomoć na drugoj strani-; s tim u vezi i proglas DM-a njemačkim vojnicima [slijedi prijevod]. (frame no. 999)

- Dnevni izvještaj (30.8.44)
- Prepad četnika na štabni auto kdt-a 803. bat. za osiguranje - kdt i vozač ranjeni, još 2 oficira mrtva ili odvedena. (frame no. 1040)

- isto (31.8.44)
- Prema Nedićevim i četničkim izjavama, navodni DM proglas od 29.8.44 zapravo izveden u komunističkoj režiji, isto kao i rasparčavanje lažnih DM-letaka sa anti-njemačkim sadržajem kod Beograda, sve sa ciljem izazivanja pometnje. (frame no. 1115)
687