Pretraga kroz beleške uz nemačke dokumente sa mikrofilmova National Archive Washington
Documents from National Archive Washington - notes search
Dostupno listova dokumenata (total pages): 94175 - od toga tagovano (total notes): 993

search string 1:
search string 2:

Ukupno pronađeno (total results): 436


descriptionframe no.the document
Oberkommando der Wehrmacht (Oberkommando der Wehrmacht) National Archive Washington, T78 roll 332, frame 6289541
Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 10. augusta 1944 (11. august 1944.).
- - /Srbija: četnička grupa Keserovića se dobrovoljno stavila pod komandu borbene grupe *Diesner/.
link za pregled dokumenta u okviru njegove rolne T78 roll 332 (the whole T78 roll 332)
Procjena situacije 114 JgD (11.11.43)
- *Odnosi sa četnicima dobri, prema ustašama i domobranima se mora često odlučno djelovati radi apatije i zanemarivanja dužnosti.*, -
T314-r555-f746
Procjena situacije 264 ID (7.12.43)
- Zbog manjka vlastitih i ustaških trupa, divizija se ne može odreći četnika; zbog ispada prema hrvatskom stanovništvu, četnici ograničeni na rad u srpskim selima., -
T314-r555-f782
Neprijateljski gubici u periodu od 26.8-28.12.43
- Osim 6760 izbrojanih mrtvih partizana, pominje se i 200 mrtvih i 11 uhapšenih *neprijateljskih četnika*., -
T314-r555-f824
O NDH jedinicama u zoni 114. JgD (29.12.43)
- *[...] ovdašnji četnici su se pokazali vrlo aktivni u borbi protiv komunista.*, -
T314-r555-f851
Pregled uporišta 114. JgD (30.10.43)
- *2. Vrpolje: 120 četnika*, *14. Elektrana *Krka*: 2. četa 114. PT bataljona, 120 četnika.*, -
T314-r556-f245
7.SS za 15. brd. kor. (31.8.43)
- [Operacija *Gama*] *[...]Oko 150 četnika, podržanih od strane motociklističkog voda i konjičkog eksadrona [7.SS divizije] drže liniju [...sjeverozapadno od Gacka]. Četnički gubici 3 mrtva, 10 ranjenih.*, -
T314-r556-f829
Sastanak u štabu divizije u Banja Luci (9.3.43)
- Komandant divizije zabranjuje isporuku municije i hrane četnicima; *Odnos sa četnicima treba posmatrati kao borbu za dobijanje vremena. Njih treba izigrati protiv partizana, ali im nikad ne dozovliti da se okrenu protiv nas našom municijom i hranom [...]* , -
T315-r1294-f267
Sastanak u štabu divizije u Banja Luci
- *Četnicima ne govoriti o zabrani isporuke, već stalno otezati sa isporukama što je više moguće.*, -
T315-r1294-f269
Izvještaj o raspoloženju (28.4.43)
- Četnici *natjerani* da ukinu blokadu gradova, što je imalo pozitivnog efekta na ponudu za pazarne dane u Prijedoru., -
T315-r1294-f346
Pregled aktivnosti u maju 1943.
- *Odnos Drenovićevih četnika prema njemačkoj vojsci je i dalje besprijekoran.*, -
T315-r1294-f496
Nadgledanje stanovništva, pripadnika NDH formacija i četnika (27.5.43)
- *Zabranjen je ulazak naoružanih četnika u gradove bez dozvole potpisane od strane obavještajnog oficira. Četnici su ulazili u B. Luku nakon što bi ostavili oružje na maltama uz izdavanje reversa,*, -
T315-r1294-f567
Izvještaj o raspoloženju (19.5.43)
- *Odnos četnika prema njemačkoj vojsci je zahladio u posljednje vrijeme. Na zahtjev jedne njemačke instance za izručivanjem dvojice povratnika iz partizanskih redova, četnici su reagovali vrlo nepovjerljivo. Mislili su da će ta dvojica, nakon ispitivanja, biti poslani na rad u Njemačku. Tek nakon uvjeravanja da će isti biti vraćeni nakon ispitivanja, komandant 4. bataljona 1.puka *Manjača* Vaso Mijatović je naredio da se ta dvojica dovedu.*, -
T315-r1294-f684
Izvještaj o raspoloženju (19.5.43)
- Četnici pokazuju jake anglofilne tendencije; iako nema naznaka za saradnju sa partizanima, kontakti sigurno postoje (*otvorena vrata* za svaki slučaj); pljačke i samovolja na terenu; *Za razliku od njih, Drenovićeva grupa je i dalje mirna i lojalna, te vrši [našim] trupama korisnu pomoćnu službu.*, -
T315-r1294-f685
Divizijska naredba br. 85 (27.6.43)
- Četnici uhapšeni od strane njemačkih instanci se poslije ispitivanja ne smiju puštati na slobodu na svoju ruku. Prvo treba raščititi sa NDH policijom da li su se te osobe ogriješile o zakone NDH. Ako jesu, treba ih isporučiti policiji; u nejasnim slučajevima odluku donosi obavještajno odjeljenje divizije., -
T315-r1294-f801
isto, unos za 14.12.43
- *[...] I./741 Gren.Reg. upućen sjeverno od Knina kao pojačanje četnicima [...] Uništena mjesta Dolac, Kučević i Kopinjovac (4-6 km sjeverno od Mokrog polja), koja su bila naklonjena partizanaima.*, -
T315-r1294-f988
Divizijska naredba br. 122 (23.10.43)
- Od 1.11.43 sve domaće jedinice (*Četnici, ustaše, hrvatska žandarmerija*) moraju imati njemačke propusnice., -
T315-r1295-f600
(bez naslova) (9.11.43)
- Jedna akcija zajedno sa četnicima, -
T315-r1295-f680
Borba protiv bandi, mjere evakuacije i odmazde (1.12.43)
- Prilikom mjera sprovođenja odmazdi, okolnosti se moraju tačno utvrditi; *Mora se izbjeći hapšenje i streljanje talaca iz antikomunističkih sela ili iz redova četnika za sabotaže koje su izvršili komunisti.*, -
T315-r1295-f806
Posebna direktiva za snabdijevanje br. 65/43 (2.12.43)
- *Od sada se četnicima izdaje sljedovanje koje se sastoji od: 1 porcija hljeba; 1 povrća; 1 namaza (mast ili marmelada); 1 soli; 2 napitaka; 1 duhana.*, -
T315-r1295-f816
Obav. odjeljenje, dodatak dnevnom izvještaju za 5.12.43
- Uspješna akcija četnika pomognutih dijelovima jednog trupa jugositočno od Vrlike; gubici neprijatelja: 27 mrtvih, 5 zarobljenih (v. pohvalu div. komandanta *trupu Kijevo*, koji je uz pomoć *domaćih snaga pod vodstvom specijalnog vođe (G) [odgovara rangu podoficira] Bartl-a* izveo ovu akciju: snimak 000843)., -
T315-r1295-f832
Durch Fall TOMISLAVGRAD und neuerdings Aufleben der Cetniktätigkeit Ostbosnien ist Lebensader BROD - MOSTAR ernsthaft bedroht. Gefahr eines Cetniksangriffs auf VISSGRAD.
- Padom Tomislavgrada i oživljavanjem aktivnosti četnika u istočnoj Bosni ugrožena životno važna linija Brod - Mostar. Opasnost od napada četnika na Višegrad., -
T314-r554-f35
8.10. Cetnikangriff aus Raum VISSGRAD nach Westen setzt sich durch. LIM-Brücke durch Cetnik genommen.
- Četnički napad od Višegrada na zapad napreduje. Most na Limu posednut od četnika., -
T314-r554-f39
Cetniks ostw. SARAJEVO erneut nach Westen angetreten. ROGATICA und MESICI konzentrisch angegriffen. Eigene Truppe hat Befehl, sich abzusetzen, zur aktiven Abwehr aus Linie PALE - MOKRO - SOKOLAC.
- Četnici istočno od Sarajeva obnovili nastupanje. Koncentričan napad na Rogaticu i Mesiće. Sopstvene trupe imaju naređenje da posednu liniju Pale-Mokro-Sokolac za aktivnu odbranu, -
T314-r554-f43
19.10. Plan eines Unternehmens PALE - MOKRO zur Zerschlagung Cetnikgruppe. Beginn nach Eintreffen III./SS 2.
- Plan poduhvata Pale-Mokro u cilju razbijanja četnika. Početak nakon pristizanja 3. bataljona 2. SS puka, -
T314-r554-f53
Gen.Kdo. beantragt Schaffung einer Üffz.-Planstelle beim Stab XV.Geb.A.K. zur Überwachung und Anleitung der Cetnikverbände, die zur Sicherung von Nachschubstrassen, Eisenbahnen und kriegswichtiger Anlagen eingesetzt sind.
- Viša komanda predlaže stvaranje podoficirske ispostave pri štabu XV.Geb.AK pratiti i voditi četničke grupe koje se koriste za zaštitu cesta za snabdevanje, željezničkih pruga i važnijih ratnih pogona., -
T314-r554-f84
Die militärische Ereignisse im Osten besonders der Fall STALINGRADS haben zu einer gewissen Beunruhigung der Gesamtlage infolge neuer hochgespannter Hoffungen in der serbisch-pravoslaven Bevölkerung geführt. Die Cetniks wurden in der Berichtsseit wesentlich tätigiger. Neben wachsender kommunistischer Versuchung ist bei ihnen auch der national-serbische Gedanke wieder mehr in den Vordergrund getreten. Zunächst äusserte sich dies im anmassenden Auftreten Einzelner in unverschämten Forderungen und kleineren Überfällen auf Reisende und einzelne Bauernhöfe. In einigen Gebieten entfalten die Četnike eine lebhafte Propaganda--tätigkeit in Form von Versammlungen, in denen sie der Bevölkerung eine baldige Vertreibung der Besatzungstruppen in Aussicht stell. Im Gänzen gewinnt man den Eindruck, als ob Selbstbewusstsein und Kampflust der Cetniks wieder in Anwachsen sind.
- Događaji na istoku i pad Staljingrada imali su uticaja na raspoloženje srpsko-pravoslavnog stanovništva... Četnici su postali manje pouzdani, počev od preteranih zahteva, preko manjih napada na putnike i sela. Razvili su živu propagandu kako će okupator uskoro biti proteran? Kod četnika je u porastu samopouzdanje i borbeni duh., -
T314-r554-f322
Eine Beunruhigung hat die Lage durch die Muselmanen-Verfolgungen seitens der Cetniks im Raum GORAZDE - VISEGRAD erfahren. Es stehen jedoch ausreichend Truppen zur Verfügung, um ein Übergreifen dieses Cetnikunwesens auf deutsches Gebiet zu unterbinden. Das Verhalten der Četnici macht in absehbarer Zeit eine generelle Lösung der Cetnikfrage notwendig.
- Jedna briga je progon Muslimana od strane četnika u oblasti Goražde-Višegrad. Raspolažemo dovoljnim snagama da sprečimo širenje četničkih nepodopština na nemačku oblast. Držanje četnika čini neophodnim konačno rešenje četničkog pitanja u bliskoj budućnosti., -
T314-r554-f329
Die Cetniks erwecken zwar äusserlich zunächst noch den Eindruck loyaler Zusammenarbeit, aber aus der aggressiven Haltung Einzelner, dem Entwaffnen abgelegener kroat.Abteilungen und der Plünderung von muselmanischen und kroat. Gehöften ist zu entnehmen, dass sie ihre Stunde bald für gekommen halten. Auffallend ist das Bestreben aller Cetnikabteilungen, auf jede erdenkliche Weise Munition-in die Hände zu bekommen. Ein bezeichnendes Licht auf die Zuverlässigkeit der Muselmanen wirft im Zusammenhang mit der Cetnikfrage die Tatsache, dass die Freiwilligen der Hadzi Effendiz Miliz ihre Munition an die Cetnik verkaufen.
- Četnici spolja odaju utisak lojalne saradnje, ali iz agresivnog ponašanja pojedinaca, razoružanja izdvojenih hrvatskih odeljenja i pustošenja muslimanskih i hrvatskih sela vidi se da veruju da će njihov čas kucnuti uskoro. Upadljiva je želja za municiijom. O lojalnosti Muslimana govori i to da je Hadži Efencijina milicija prodavala municiju četnicima., -
T314-r554-f359
Kdt. 717 ID za zapovjednika mosta na Sani (28.1.43)
- [...] Ukoliko 29.1. u Tominoj Kuli raportira jedna četnička jedinica (Sekulićeva), onda ona tu može i ostati. Njen vođa da se javi diviziji radi primitka daljnjih naređenja., -
T315-r2263-f205
Ratni dnevnik, unos za 5.2.43
- Posebno:[...] 369. I.D. će prvo dovršiti borbe na Grmeču. Uspostavljena veza sa četničkom jedinicom Marčetića, koji će preuzeti osiguranje vlastitog istočnog boka., -
T315-r2263-f670
isto (8.2.43)
- Četničko obavještenje o pokretima NOVJ oko Mrkonjić-Grada, -
T315-r2263-f828
isto (12.2.43)
- Četničko obavještenje o pokretima NOVJ oko Sitnice, -
T315-r2263-f854
Izvještaj 750.puka 718 I.D. o akciji čišćenja ist. od Zenice i j. od Zavidovića (23.6.42)
- 8.6.42: Ozrenski četnici se stavljaju na raspolaganje u smislu ugovora sa NDH; na sastanku kod njem. komandanta prisutan i jedan pukovnik domobranstva; tenzije između četnika i [muslimanske] milicije primjetne; obećanih 250 četnika nije došlo jer je milicija napala njihova sela, -
T315-r2270-f41
Izvještaj 750.puka 718 I.D. o akciji čišćenja ist. od Zenice i j. od Zavidovića (23.6.42)
- 10.6.42: Prehranu četnika obezbjeđuje hrvatska vojska, -
T315-r2270-f42
Izvještaj 750.puka 718 I.D. o akciji čišćenja ist. od Zenice i j. od Zavidovića (23.6.42)
- 17.6.42: 26 četnika u ulozi vodiča: 20 dodijeljeno jedinicama, 6 zadržano u štabu puka, -
T315-r2270-f44
Cvjetin Todić za komandu hrv. vojske Stog-Vozuća (6.6.42)
- Todić ima miroljubive namjere (ne želimo pucati ni na koga), ali nije obavješten o prolasku trupa kroz njegovu oblast i napadu na četnička sela; ako se to ne ispravi, odnosi će se dalje kvariti, -
T315-r2270-f51
6.bataljon četničkog ozrenskog odreda za njemačku komandu u Stogu (8.6.42)
- Turska milicija napala četnička sela; dok se s tim ne prestane, ne može učestvovati u akciji; predlaže razoružanje milicije i slanje njenih članova na englesko-ruski front; tek onda će se njegovi ljudi boriti rame uz rame sa Hrvatima i Nijemcima protiv komunista., -
T315-r2270-f52
Njemačka komanda u Stogu za štab 6.bataljona (9.6.42)
- Ppuk. Fanniner obavještava četnike da će vlasti u Sarajevu smjesta narediti povlačenje musl. milicije; 100 četnika treba da se javi u Stog do 17 sati, a ostatak nakon što se milicija povuče., -
T315-r2270-f53
Naredba njemačke komande u dolini Krivaje (10.6.42)
- Ozrenski četnici se, pod komandom svojih oficira, angažuju na zaštiti želj. dionice Zavidovići-Ribnica; nose bijele trake na rukavu; svi ih imaju pomagati, i povinovati se njihovim naređenjima ukoliko se ona tiču zaštite pruge., -
T315-r2270-f54
Propusnica [izdana od strane 750. pješ.puka u Stogu, 9.6.42]
- Ovim se dozvoljava prolaz za 40 četnika sa desne obale Krivaje do stanice u Stogu. Isti još nemaju bijele trake na rukavima., -
T315-r2270-f55
3.bataljon zeničkog četničkog odreda za njemačku i hrvatsku komandu (13.6.42)
- Četnici pozivaju na sastanak u selo Vukmanović da bi se izbjegla mogućnost sukoba, nastala usljed činjenice da su trupe NDH i Nijemci došle na njihovu teritoriju iako pregovori u Zenici još nisu završeni., -
T315-r2270-f58
718.I.D. za hrvatskog generala pri diviziji (20.7.42)
- Prema jednom ust. natporučniku, domobranski komandant na Palama traži pregovore sa četnicima; u pismu se skreće pažnja da se pregovori vrše isključivo po odobrenju 718.I.D., -
T315-r2270-f301
Naredba za čišćenje doline Ljubine (15.8.42)
- Četnici prekinuli šumsku željeznicu i protjerali NDH posade, -
T315-r2270-f374
Izvještaj o čišćenju na području Šekovića u poduhvatu S (31.8.42)
- 24.8.42: Na osnovu pregovora vođenih od strane ppuk. Fanninger-a lično, četnici pristali da učestvuju u operaciji sa 350 ljudi (8 mitraljeza, ostalo puške); međutim, usljed pljačke njihovih sela od strane hrvatske milicije, četnici su otkazali učešće i vratili se u sela. , -
T315-r2270-f382
Izvještaj o čišćenju na području Šekovića u poduhvatu S (31.8.42)
- 27.8.42: Prilikom pregovora sa četničkim vođom Kovačevićem, ovaj je predao 8 zarobljenika (od kojih 1 žena i 1 dijete), koji su se pokušali probiti prema Majevici., -
T315-r2270-f384
Izvještaj o čišćenju na području Šekovića u poduhvatu S (31.8.42)
- 28.8.42: Vođa majevičkih četnika garantuje slobodan prolaz i podršku njemačkim i NDH trupama. 29.8.42: Kod Vukosavaca opet susret ppuk. Fanningera sa jednim četničkim komandantom. Svi prisutni su najtoplije pozdravljeni od strane stanovništva, koje je trupama dijelilo voće., -
T315-r2270-f385
Izvještaj o iskustvima u poduhtavtu S (3.9.42)
- Kod grupe Hentschel aktivno učestvovao 1 četnički bataljon; Kovačević, pojačan sa 100 majevičkih četnika, konstantno nadizrao telefonske linije; prilikom marša kroz Majevicu, stalno se javljali lokalni komandanti i njihovi ljudi da služe kao vodiči i obezbjeđuju marš, kako protiv partizana, tako i protiv srbijanskih četnika pod kapetanom Račićem; obje četničke grupe (Kerović-Kovačević) javljaju o D.M. i partizanskoj propagandi na njihovoj teritoriji; Kerović vodi borbu protiv D.M.-ovih četnika, vjerovatno zbog njegove smjene od strane izvjesnog Leke (Damjanović); o ovome Kerović izvjestio komandu puka, kao i o Damjanovićevom bijegu preko Drine (potvrđen od strane S.D.-a u Srbiji); Kerović također moli Wehrmacht za pomoć u borbi protiv Račića, pa i azil ako zatreba; Četnička majevička grupa nastoji da se postignutog dogovora u svakom pogledu najtačnije pridržava; [komanda] nemilosrdno likvidira i svoje ljude koji se ovoga ne pridržavaju, a neki od njih su već streljani. , -
T315-r2270-f392
718.I.D. za grupu Francetić i ostale (22.8.42)
- U operaciji učestvuju četnici; oznaka: bijela traka oko rukava sa četničkim pečatom; trupe se imaju o ovome izvijestiti, te im se naređuje da ove četnike tretiraju kao saveznike; četnike, koji još žele da se pridruže operaciji, treba navesti na nošenje bijele trake [instrukcija Francetiću uslijedila na Fanningerov prijedlog, v. snimak 000416], -
T315-r2270-f415
Obezbijeđenje za izvoz šljiva (1.9.42)
- Folksdojčerska ekonomska organizacija moli za obezbjeđenje izvoza šljiva sa Majevice, koji je dogovoren sa četničkim predstavnicima., -
T315-r2270-f460
Osiguranje Hrvatske (4.9.42)
- Zadaci okupacionih divizija; prema Hitlerovoj želji, zabranjuju se bilo kakvi kontakti sa ustanicima, bili oni partizani, bande, ili D.M., -
T315-r2270-f475
Osiguranje željeznice Doboj-Tuzla; sastanak sa Ozrenskim četnicima (10.9.42)
- Četnici se bune protiv izgradnje bunkera na jednoj dionici pruge, iz straha da će NDH odatle ometati radove u poljima ili pucati po selima; predlažu da oni preuzmu zaštitu na najosjetljivijim mjestima; zarobljene (pa puštene) NDH inženjerce dobro ugostili i širili propagandu protiv Njemačke., -
T315-r2270-f494
Odnosi sa četnicima (15.10.42)
- U njemačkoj okupacionoj zoni: četnička organizacija napreduje; zaoštravanje odnosa sa domobranstvom - sa ustašama rat nije nikad ni prestao; sukobe sa Wehrmachtom ne samo da izbjegavaju, nego i nude svoje usluge za borbu protiv partizana; dosad im nije dodijeljen ni jedan metak od strane divizije; dosad imali dva angažmana u zoni 718.I.D. (jedan za osiguranje, jedan za izviđanj); pokazali se kao pouzdan saveznik; u zoni 714.I.D. upotrebljeni u operacijama sa dobrim uspjehom; K-dant divizije predlaže potpuno razoružanje četnika (druge dvije opcije: Italijanska-potpuna saradnja; i srednja-ograničena saradnja, uslovljena priznanjem NDH), -
T315-r2270-f652
718.I.D. za Komandujućeg generala u Srbiji (13.11.42)
- Divizija tvrdi da je oštro protestvovala protiv sporazuma NDH-četnici, kojima se četnicima čak garantuje i municija; divizija nikad nije imala vezu sa četnicima samo im je stavila do znanja da će bilo kakve neprijateljske akcije biti povod za represalije; divizija također odbila sve zahtjeve za municijom; predstavnik OKH Freytag i firme koje rade za njega (Hobag, ZAvidovići i Rivolta) imaju sporazume sa četnicima, po kojima potonji daju radnu snagu i obezbjeđuju pilane;, -
T315-r2270-f811
Podaci o neprijatelju br.15 (dodatak divizijskoj naredbi br. 49 od 30.11.42)
- Lojalna četnička grupa *Borija* pomjerila svoje linije do rijeke Ugar, kako bi spriječila prodor komunista na svoju teritoriju., -
T315-r2270-f900
Dnevni izvještaj 718.I.D. k-dantu njem. trupa u Hrvatskoj za 6./7.12.42
- Prema četničkim podacima, 1000 partizanskih ranjenika u pokretu iz Mrkonjić-Grada prema Glamoču., -
T315-r2270-f931
Napad i zauzimanje Jajca od strane partizanskih bandi (29.11.42)
- Izvještaj pisan od strane NDH nadstojnika okruga; on, neki njemački vojnici i civili se u pratnji 5 četnika uputili za Skender-Vakuf; na upit o ustašama, četnici rekli da, ako su u uniformi, ne može se garantovati za njih; u Skender-Vakufu su [nadstojnika i ostale četnici prijateljski dočekali, pobrinuli se za smještaj i hranu; u zoru 28. ispraćeni od strane 5. četničkog bataljona do Kotor Varoši; Postupak četnika prema činovnicima, njemačkim vojnicima, prerušenim ustašama i izbjeglicama je bio srdačan preko svih očekivanja., -
T315-r2270-f961
KG Wuest, Grupna naredba za poduhvat Jajce III (30.11.42)
- [...] Grupa *Poltnigg* će uspostaviti vezu sa lojalnom četničkom grupom *Borija*., -
T315-r2270-f970
Izvještaj o poduhvatu Tuzla II (28.12.42)
- Vrijednost četničkih grupa različita; dok se Kerović pokazao kao nepouzdan, i čak sarađivao sa komunistima, Kovačević pokazao da dosta drži do saradnje sa Wehrmachtom u cilju uništavanja zajedničkog neprijatelja; utisak da četnici oko Tuzle odbijaju saradnju sa D.M.-om, te da ih samo interesuje zaštita srpskih područja od terora partizana i ustaša, -
T315-r2270-f1074
Dodatak dnevnom izvještaju obavještajnog odjeljenja za 18.12.43
- Ocokoljić za D.M (14.12.43): o ukupnoj količini oružja dobijenoj od Britanaca u toku 1943., -
T313-r196-f7456825
Dodatak dnevnom izvještaju obavještajnog odjeljenja za 12.12.43
- DM za Ocokoljića (10.12.43): dok se četnici žestoko bore protiv komunista, major Rootham želi izvršiti sabotažu na željeznici kod Bagrdana (21 km s.i. od Kragujevca); kako bi se JVUO radi toga morala boriti i protiv Nijemaca, DM naređuje da se R. uskrati svako gostoprimstvo ukoliko se udalji iz Homolja., -
T313-r196-f7456856
Dodatak dnevnom izvještaju obavještajnog odjeljenja za 9.12.43
- 5.SS brd. kor. za PzAOK 2 (8.12.43): Četnički kapetan Popović javlja da je narod u ist. Hercegovini popljačkan i na rubu gladi; raspituje se za mogućnost slanja jedne deputacije Nediću i Neubacheru, -
T313-r196-f7456867
Dodatak dnevnom izvještaju obavještajnog odjeljenja za 3.10.43
- Ocokoljić za D.M (27.9.43): O. izvještava o sastanku Paranosa sa Sašom Mihailovićem i Ivanom Pavlovićem; P. ih informisao o sastanku Nedić-Hitler, te o Nedićevom planu za sasradnju sa DM-om; može se očekivati njemačka incijativa prema DM-u., -
T313-r196-f7457118
Dodatak dnevnom izvještaju obavještajnog odjeljenja 3.10.43
- V-Mann javlja (27.9.43) o akciji lojalnih četnika sa njemačkom opremom u oblasti Korenica-Bihać, -
T313-r196-f7457118
isto (16.2.44)
- U razgovoru sa načelnikom štaba HG F, generalom Foerstch-om (Hermann), zaključeno da sporazum sa Lukačevićem ostane na snazi, zato što su četnici u CG potrebni za borbu protiv komunista. , -
T501-r256-f11
isto (24.2.44)
- HG F saglasna da se svim četnicima u Treibjagd omogući bezbjedan povratak kućama ako predaju oružje., -
T501-r256-f17
Odnos prema DM-pokretu (2.2.44)
- Radi učestalih incidenata, postojeći sporazumi sa DM-komandantima se ne obnavljaju, a novi ne zaključuju; pokušaj kontrole saobraćaja od strane četnika se ima odbiti oružjem., -
T501-r256-f26
Dnevni izvještaj za 3.2.44
- Četnici na jugozapadnoj granici zahtjevaju municiju; u slučaju izostanka isporuke, prijete zaplijenom; kod Jagodine osim komunista, ubili ili oteli i nekoliko režimskih ljudi; jedan bataljon Brandnburg sprema kaznenu ekspediciju protiv odgovornih DM-vođa., -
T501-r256-f29
Felber za 24. bug. ID: Incident sa četnicima z. od Ivanjice (5.2.44)
- Iako se od četničkih prepada generalno ima braniti oružjem, planirano nasilno izviđanje protiv njih je u ovom momentu nepoželjno; prijavljeni incident će se rasčistiti preko njem. oficira za vezu kod majora Lukačevića., -
T501-r256-f33
Dnevni izvještaj za 5.2.44
- Odbijene dvije ponude četnika iz z. Srbije za sporazumnu saradnju., -
T501-r256-f34
Felber za Meiszner-a (11.2.44)
- Pokušaj da se DM-a privoli na zajedničku saradnju u borbi protiv komunizma je propao; gdje god četnici ne stoje u izravnoj borbi protiv partizana, treba se boriti protiv njih; Meiszneru se skreće pažnja da pripremi SDS za beskompromisnu borbru protiv DM-a propagandom i smjenjivanjem komandanata koji simpatišu sa četnicima. , -
T501-r256-f54
Felber svim potčinjenim jedinicama (23.2.44)
- Sve četničke zahtjeve za municijom proslijediti Felberu; u sumnjivim slučajevima uvijek polaziti od toga da je tražena količina prevelika i da služi za popunjavanje zaliha., -
T501-r256-f97
Gradnja ceste Užice-Draglica-N. Varoš (28.2.44)
- Radovi na cesti, početi *.43 pa prekinuti radi dejstva bandi, se nastavlju u maju *.44; PzAOK 2, koja je zamoljena da preuzme zaštitu zajedno sa Lukačevićem, javlja preko Heuss-a da je Đurišić naredio četnicima s. od N. Varoši da radove ne ometaju, već osiguraju zajedno sa njem. trupama., -
T501-r256-f143
Dnevnik (7.3.44)
- Feldkommandant Niša se raspituje u vezi odnosa prema DM-u u svjetlu pokušaja da se stupi u pregovore s istim; Felber zabranjuje kontakte, te naglašava da niko osim SD-a i Abwehra nema pravo da vodi pregovore sa četnicima., -
T501-r256-f181
Dnevna naredba (5.3.44)
- Četnički gubici u Treibjagd-u: 81 mrtav, 913 zarobljenih i uhapšenih, od toga nekoliko vođa; zaplijenjeno 10 mitraljeza i oko 250 pušaka, 8 magacina i druge opreme., -
T501-r256-f224
isto (25.3.44)
- Jednu njemačku patrolu, koju su napali partizani, izbavili četnici; u Nišu provaljena DM organizacija, 144 uhapšena, zaplijenjen eksploziv. , -
T501-r256-f344
Svim potčinjenim jedinicama (3.4.44)
- [...] Cvetićevi četnici osiguravaju lijevi bok grupe Jug i izviđaju u pravcu Golije od Drinića ka sjeveru. Zadatak Rakovićeve grupe nepromijenjen., -
T501-r256-f408
Dnevni izvještaj za 14.4.44
- 1000 četnika duž ceste Požega-Ivanjica imaju zadatak da zatvore Klisuru; 1500 ljudi iz Valjeva pristiglo u borbenu zonu; nepoznat broj u borbi sa 5. krajiškom divizijom NOVJ istočno od ceste Ljubiš- N. Varoš; teški gubici padobranske škole iz Niša u okršaju s partizanima j. od grada (ukupno 14 KIA, 41 WIA, 39 MIA).. , -
T501-r256-f482
Felberova posjeta frontu (operacija Kammerjaeger) 18-20.4.44
- Razoružana 1 četa II/3. Pol. Frw. Reg Serbien koja više nije htjela da se bori u Srbiji; sajdesjtvo sa četnicima (pješ. podrška njem. tenkovima); signalni pištolji za četnike radi boljeg sadejstva sa avijacijom; pregled naoružanja požeškog korpusa JVUO., -
T501-r256-f503
Felberova posjeta 1. bug. ok.kor. (20-21.3.44)
- Vlastiti četnički odredi: oko Vardišta kap. Tasinović sa 300 ljudi; jz. od Rožanstva 400 ljudi; i. od Ljubiša 700 ljudi *Vucaleitovic*-a [Vuka Kalaitovića?]; Kreiskommandant Užice ima samo 50000 metaka za 2000 četnika, da je poručio još 70000, ali da nisu stigli (60 metaka na pušku)., -
T501-r256-f531
Za sz. odsjek (21.4.44)
- Mogućnost prelaska NOVJ snaga preko Drine; Izviđanje rijeke povjeriti lojalnim četnicima., -
T501-r256-f537
Dnevni izvještaj za 24.4.44
- Četnički napad na Valjevo odbijen; ista četnička grupa [Neško Nedić] se bori protiv partizana koji su prodrli preko Drine., -
T501-r256-f584
isto (25.4.44)
- Poduhvat 696. bat. Feldžandarmerije protiv četnika kod Ljiga otkazan, bat. otišao za Užice; pregled gubitaka nanijetih NOVJ i JVUO od 15.3. do 15.4.44., -
T501-r256-f590
Za FK 610 (27.4.44)
- Planirane represalije protiv četnika otkazane radi promijenjene borbene situacije oko Rogačice; Simiću [Jevrem] saopštiti u prikladnoj formi da će se svaki eventualni napad smatrati kao pomoć partizanima, te oštro kazniti., -
T501-r256-f608
Za Meldekopf Rasch [Abwehr] i KK Užice (27.4.44)
- Četnički komandant Milan Gajić obavještava KK Užice preko KK Valjevo o borbenoj situaciji, traži pojačanja i municiju; KK Užice odobrava isporuku municije. , -
T501-r256-f611
Dnevni izvještaj za 27.4.44
- [...]Namjera: upotreba četnika j. od Kosjerića za napad na neprijatelja koji se probio.; SFK u Valjevu opet napadnut od strane četnika; isti četnici u borbi sa partizanima oko Užica., -
T501-r256-f616
isto (28.4.44)
- 18 KIA, 22 WIA u partizanskom napadu na voz z. od Požege dana 27.4.; formirana KG Weyel; saradnja sa četnicima protiv istočne kolone Moračine grupe;, -
T501-r256-f628
isto (29.4.44)
- *Osjetni gubici* 500. SS padobranskog bat., -
T501-r256-f634
isto (7.5.44)
- Članak u *Donau-Zeitung*, prema kojem se četnici bore pod njemačkom komandom, izazvao političke poteškoće., -
T501-r256-f647
isto (21.5.44)
- Major Weyel [Erich] javlja da će pokušati navesti četnike na posjedanje isturenog pojasa ispred bugarskih garnizona u jz. Srbiji., -
T501-r256-f654
isto (23.5.44)
- Četnici se slažu sa Weyelovim predlogom; četnički vođa Jović došao iz j. CG i razgovarao o formiranju jednog puka od dva bataljona u tom predjelu. , -
T501-r256-f655
isto (27.5.44)
- Weyel izvještava o iskustvima stečenim prilikom komandovanja četničkim jedinicama; četnici žele nastaviti borbu protiv komunista nakon kraćeg odmora; također žele pregovarati samo sa njemačkim oficirima, a ne gestapovcima ili diplomatama. , -
T501-r256-f657
isto (28.5.44)
- Zabranjuje se slanje municije četnicima, a SFK je ovlaštena da primjeni kontra-teror protiv četnika., -
T501-r256-f658
Dnevni izvještaj za 1.5.44
- 500. SS FJB *zajedno sa 1000 četnika* z. od Kosjerića; 5000 četnika oko Varde - pojedine grupe poslale oficire za vezu; DM navodno u blizini, želi uspostaviti radio vezu sa Nijemcima., -
T501-r256-f669
isto (2.5.44)
- Grupa Weyel: četnici streljali sve zarobljene partizane., -
T501-r256-f673
Za sve potčinjene jedinice (3.5.44)
- Pukovnik Coufal na putu za Valjevo radi regulisanja snabdijevanja Weyela i četnika., -
T501-r256-f677
Dnevni izvještaj za 11.5.44
- 2000 četnika, koji su nastupali prema Vežanji ispred III/4. *Brandenburg*, imali okršaj sa partizanima kod Miloševca. , -
T501-r256-f717
Felberov raport v. Weichsu (13.5.44)
- Četnici uvjeravaju da su prekinuli sve neprijateljske aktivnosti prema Nijemcima, te da su spremni boriti se protiv komunista do konačne pobjede; operacije vode, sa četničke strane Neško Nedić, sa njemačke major Weyel; iz razgovora vođenih na bojnom polju se vidi da su vođe poput Kalabića i Rakovića voljni sarađivati sa Nijemcima; [četničko] ljudstvo često ima prijateljski pristup, samo rijetko se vide neprijateljska lica; naoružanje im je skromno, manjka mitraljeza; stanje sa zalihama municije, kao i dosad, nejasno., -
T501-r256-f723
Dnevni izvještaj za 15.5.44
- Četnici, koji su se prije toga tuki protiv partizana, ne dozvoljavaju izvoz drvene građe kod Kremne; ovim vjerovatno žele popraviti svoj imidž kod stanovništva koji je narušen saradnjom sa okupacionom silom., -
T501-r256-f745
Dnevni izvještaj za 17.5.44
- Četnici uništili jednu partizansku bolnicu sa ranjenicima., -
T501-r256-f753
Felber za Weyela (19.5.44)
- Weyel ostavlja četnike još neko vrijeme duž ceste Užice-N. Varoš radi čišćenja; linija isturenog pojasa ispred bug. granizona; zadatak četnika: izviđanje preko srpsko-crnogorske granice., -
T501-r256-f766
Dnevni izvještaj za 19.5.44
- Četničke jedinice pod majorom Weyelom, SFK i policija osiguravaju jz. granicu; Usljed pritiska crvenih, te pomanjkanja municije, čak i oni četnički komandanti koji su dosad bili suzdržani, sada žele da pregovaraju., -
T501-r256-f767
isto (21.5.44)
- Četnički prepadi kod Negotina, Šapca i G. Milanovca; Četnici pod komandom maj. Weyela nadiru od N. Varoši ka jugu kao podrška jedinicama PzAOK 2. , -
T501-r256-f772
Mjesečni izvještaj 16.4.-15.5.44 (23.5.44)
- 000780 - I pored saradnje jakih snaga četnika sa okupacionom silom, odobrene od strane DM-a, pokret je ostao neprijateljski nastrojen. 000784 - Keserović pomognut municijom;, -
T501-r256-f775
isto (27.5.44)
- Ponovni prodor partizana u i. i ji. Srbiji, četnici ih napadaju; s druge strane, povećan broj DM incidenata; obustavlja se svaka pomoć četnicima, pa i onima koji se tuku protiv partizana., -
T501-r256-f840
Poduhvati Rila i Ćumić (30.5.44)
- Planovi; poduhvat Ćumić - 1 bug. bat protiv četnika, -
T501-r256-f855
Dnevni izvještaj za 31.5.44
- Partizanski prepad na voz ji. od Stalaća dana 29./30.5.; njem. gubici 5 KIA, 16 WIA; napadači se povukli nakon što su ih četnici napali s leđa., -
T501-r256-f868
Saradnja sa četnicima (31.10.43)
- 187. ResDiv. izvještava o ponudama Janićevih četnika za saradnju; u augustu *43. jedna grupa prešla Savu kod Bos.Gradiške uz dozvolu jednog njem. bataljona; imali teške gubitke i jednom prilikom izbavili jednu domobransku četu od partizanskog napada; zbog protesta NDH, četnici se morali vratiti u Bosnu; u septembru *43. druga ponuda od iste grupe; Nijemci prihvatili da Janić sa 15-20 ljudi vrši izviđačke zadatke na Psunju (bez pismenog sporazuma); borbeni su i dobro se pokazali; sam major Janić odaje dobar utisak; mrzi jevreje, masone, pa samim tim i komuniste i UK i USA., -
T314-r1544-f383
Za štab 69. ResKor. (11.11.43)
- O Ozrenskim i Trebavskim četnicima; lokalne milicije koje nemaju veze sa DM-om i prema kojima je DM neprijateljski nastrojen; dosad sarađivali sa njem. i NDH vlastima i značajno doprinijeli odbrani Doboja; Armiji [PzAOK 2] saopštiti da bi bila greška otpočeti neprijateljstva protiv njih; 1. lovački zdrug ima sporazum sa sa njima., -
T314-r1544-f431
Četnički bataljon u Okučanima (12.12.43)
- Janićev bataljon (140 ljudi + 50 civilia) u Okučanima, gdje se najbolje pokazao u borbama i istaknuo kvalitetom skupljenih obavještajnih podataka; Janić izrazio želju da se priključi SFK i prebaci za Beograd; 187. ResDiv. smatra da bataljon treba povući iz Okučana radi stalnih trvenja između četnika i ustaša; jedan četnik je poginuo u atentatu izvršenom od strane ustaša [za ishod Janićeve molbe, v. Roll 1545, 001020]., -
T314-r1544-f583
Izvještaj personalnog odjeljenja zaključen 31.12.43 (21.1.44)
- Gubici oktobar-decembar 1943: 145 KIA, 306 WIA, 134 MIA; umrlih: 7; samoubistva:1; u nesretnim slučajevima: 22; strijeljanih: 5., -
T314-r1545-f567
Četnički bataljon majora Janića (11.2.44)
- Za 42. JaegDiv: SFK odbio da privati kompletnu jedinicu, ali će primiti pojedince; ostale, ukoliko se slažu, otpremiti na rad u Njemačku, da bi ih se zaštitilo od ustaša; po primitku ove naredbe, istu uništiti i o tome izvijestiti komandu., -
T314-r1545-f1020
Za komandu poligona u Brodu (16.1.44)
- Nije u opštem interesu da sada dođe do sukoba sa četničkim vođom Kovačićem., -
T314-r1545-f1205
Četnički problem (23.3.44)
- Kammerhofer o Janiću: J- prvo tražio naslon na policiju, a onda zadobio neograničeno povjerenje jednog komandanta njem. arm. bataljona; 15.3.44 J. uhapšen i kod njega nađeno DM-ov ukaz o postavljanju J. za komandanta Slavonije; K. zaključuje da svi četnici stoje pod DM-om, da će kao takvi u povoljnom momentu udariti u leđa Nijemcima, te da ih se ne naoružava., -
T314-r1546-f125
Hrvatska borbena zajednica (Kroatische Kampfgemeinschaft) (30.5.44)
- Novi naziv za četnike u NDH koji se bore pod njemačkom komandom; Treba doprinijeti postizanju sporazuma između KKG i hrvatskih vlasti kako bi se izbjegli sukobi među njima i time omogućila zajednička borba protiv komunizma., -
T314-r1546-f389
Smjernice za ustroj i upotrebu KKG-a (13.5.44)
- Čet. jedinice dobijaju nove oznake, npr. KKG odred tog-i-tog; upotreba - manje grupe pridodati njemačkim snagama radi izviđanja, osiguranja, ili drugih zadataka; nadzor i pitanja snabdijevanja rješavaju se preko njem. ljudstva pridodatog KKG-u; obezbijeđena i medicinska njega četnika ranjenih u borbi; predviđa se i formalno uključenje ovih grupa u NDH snage u povoljnom momentu: Uključenje Romanijskog KKG-a u 1. ustaški zdrug u zoni odgovornosti 5. SS GebKor-a je pohvalan primjer u tom pogledu. dokle god se tuku protiv partizana, protiv KKG ne upotrebljavati silu; ukoliko se pokažu nepouzdani, smjesta razoružati; spajanje sa srbijanskim četnicima zabranjeno; ukoliko se nađe Srbijanaca, iste poslati natrag u Srbiju; Srbijance-oficire izručiti NDH vlastima., -
T314-r1546-f394
Protokol o sastanku sa predstavnicima Zeničkog četničkog odreda dana 21.3.44
- Sa njem. strane prisutni: SS major Kirchner [Paul, Ic 7 SS GebDiv], jedan SS kapetan, šef SD ispostave u Zenici i Dr. Ferstinger (NDH načelnik okruga); sa čet. strane: Jovo Lakić (komandant), Petar Mališa (šef štaba); razgovor trajao 2 sata; pitanje teritorijalnog razgraničenja između čet. i NDH po sporazumu iz 1942; Ferstinger zaključio da se nijedna strana nije pridržavala ugovora; dogovoreno da četnici pod oružjem ne idu dalje od z. obale rijeke Bosne; oni koji imaju posjede sa druge strane, mogu prelaziti, ali bez oružja i sa legitimacijom; Dalje se raspravljalo o tri tačke: 1.) zajednička akcija protiv komunista; 2.) pljačke i nasilja od strane četnika; 3.) pitanje monopola i poreza; po prvoj tački odmah postignut sporazum o saradnji; po drugoj, četnici se obavezali da će disciplinovati svoje ljude; po trećoj, čet. se obavezali da će sve poreze za tekuću godinu uplatiti NDH vlastima, a ove da čet. isporuče monopolske proizvode u istoj mjeri kao i ostalom stanovništvu; ovo je prelazno riješenje do isteka fisk. godine; kako se ne zna koliko se poreza ima uplatiti, NDH neće u ovoj godini isporučiti živežnih namirnica na čet. teritoriju; za slijedeću godinu, zajednička komisija će izvršiti analizu i utvrditi visinu poreza koji se ima uplatiti sa čet. teritorije. DODATAK PzAOK 2 (29.5.44): zenički primjer pokazuje kako treba da se uklanjaju trvenja između četnika i NDH i time stvori povoljna atmosfera za zajedničku borbu protiv partizana; svim jedinicama armije se predlaže da u svojim zonama sponzorišu slične sastanke., -
T314-r1546-f396
.
- Karta sa ucrtanim poletno-sletnim stazama i mjestima za prijem savez. pomoći u zoni odgovornosti 69. ResKor., -
T314-r1548-f110
isto za januar 1944. (12.2.44)
- Gubici u januaru:
Nijemaca iz Reich-a: 12/18/3(KIA/WIA/MIA)
Volksdeutschera: 9/10/6
Hrvata: 45/50/22
Ukupno u decembru: 66/78/41;
u NDH krugovima se sve veće oslanjanje Nijemaca na četnike smatra više političkim nego vojnim pitanjem; u nekoliko navrata, četnici i musl. milicije se udružile radi odbrane sela protiv partizana (npr. kod Trnova), a sve to na njemački nagovor; -u zoni 5. SS GebKor. došlo do povećanog korištenja četnika u borbi protiv partizana, gdje su se ovi, u okvirima svojih mogućnosti, dobro pokazali.-, -
T314-r1548-f173
Procjena situacije 2. zbornog područja (29.1.44)
- -Iako se četnici trude da pokažu kako žele saradnju sa našim vojnim ustanovama (naročito davanjem obavještenja o partizanima), ipak je njihovo sadejstvo nesigurno i neiskreno.-; prilikom povlačenja iz Prnjavora (20.1.44), četnici Forkape napali jednu domob. kolonu, pobili ljude i zaplijenili opremu; Kerovićevi i četnici Petka Đođića rade sa domobranstvom; , -
T314-r1548-f192
Mjesečni izvještaj njemačkog štaba za osiguranje željeznica (14.2.44)
- Ustaše vrše teror nad civilima, -lojalnim četnicima- i zarobljenim partizanima; -prilikom borbi protiv bandi u Bosni, opet je došlo do izražaja lojalno i borbeno raspoloženje četnika. Njemački Wehrmacht ih potpomaže u povećanoj mjeri [...] Nije se primijetilo kolebanje kod četnika u vezi mogućeg anglo-američkog iskrcavanja.-;

U prethodnih mjesec dana registrovano:
55 diverzija na pruzi (preth. mjes.: 65);
9 prepada na stanice, sela i osig. pruge (16);
5 prepada na vozove (6);
16 prepada na patrole (16);
5 slučajeva sabotaže na tel. vezama (16);
13 pronađenih mina (8).

Vlastiti gubici:
2 Nijemca, 4 Hrvata KIA (9/2)
10 Nijemaca, 2 Hrvata WIA (15/8)
1 Nijemac, 18 Hrvata MIA (2 /3);

Dužina prekida saobraćaja na dionicama u satima:

Granica Reich-a - Zagreb - Novska - Zemun: 203 ? (336)
Novska-Ivanić-Grad - Zagreb: 143 (356)
Novska-Sisak-Zagreb: 141 ? (185 ?)
Doboj- Tuzla: 216., -
T314-r1548-f196
Procjena situacije 2. zbornog područja (14.2.44)
- -Četnici: prividno sarađuju, i to samo kad su neposredno ugroženi; inače, velikosrpski orijentisani- [za sličnu ocjenu v. 000207]., -
T314-r1548-f204
Mjesečni izvještaj za mart 1944.. Višeg SS i policijskog vođe u Hrvatskoj (6.4.44)
- -Opala je borbena vrijednost četnika u zoni II policijske oblasti Sarajevo; borbe kod Višegrada i Trebinja su pokazale da se četnici mogu uspješno oduprijeti [neprijatelju] samo uz pomoć njem. Wehrmacht-a-;

Gubici u martu:
Nijemaca iz Reich-a: 8/26/0 (KIA/WIA/MIA)
Volksdeutschera:7/6/4
Hrvata: 50/58/16
Ukupno u martu: 65/90/19., -
T314-r1548-f218
Prijevodi zaplijenjenih dokumenata (24.2.44)
- O partizanskom šifrovanju (-zaplijenjeno od strane četnika kod Kupresa u oktobru [1943.]), -
T314-r1548-f282
Armee-Waffenschule PzAOK 2, procjena situacije (11.6.44)
- Tešanovićev korpus (i. od Vrbasa), iako uglavnom borbeno neaktivan, i dalje je donosio vrijedne izviđačke podatke; Stanje u Drenovićevom korpusu (z. od Vrbasa) nepoznato nakon njegove srmti u avio-bombardovanju Mrkonjić-Grada dana 31.5. - navodno se za izbor novog komandanta čeka na riječ više komande kod Doboja (-DM*-); agenti obavještavaju o [četničkim] pregovorima sa partizanima - detalji nisu poznati -(neprovjereno!)-; gubici u vazd. napadu na B. Luku:
Nijemci: 13 KIA, 64 WIA;
NDH: 12 KIA, 18 WIA;
Civili: ca. 250 KIA, 120 WIA;
Mat. štete na zgradama: 164 potpuno uništene, 386 teže, 150 lakše oštećeno., -
T314-r1548-f327
5. SS GebKor., stanje kod neprijatelja (11.4.44)
- Detaljan pregled NOVJ u zoni korpusa (procjene jačine, naoružanja, morala, vojničkog umijeća); -u proteklom periodu, korpus nije imao okršaja sa četnicima. Oni su se, štaviše, na sebi svojstven način u većoj ili manjoj mjeri uključivali u borbe protiv crvenih bandita-; četnici dobri u izviđanju, loši u otvorenoj borbi; saveznički pokušaji da izmire četnike i partizane nemaju nikakvog rezultata, rat između njih je poprimio svojstva -krvne osvete-., -
T314-r1548-f364
3. gorski zdrug, ocjena situacije (18.5.44)
- -Četnici Vase Mijatovića su opet dokazali vjernost NDH, naročito prilikom napada na Prijedor i u toku akcije čišćenja od strane 69. ResKor.-, -
T314-r1548-f405
Bilješke za dnevnik (15.10.44)
- FW Muellerov šef štaba zarobljen od četnika dana 14.10.44. , -
T314-r849-f666
Bilješke za dnevnik (14.10.44)
- Feld-kdt Kraljevo javlja da su sve njemačke službe napustile Kruševac usljed prijetnje od jakih četničkih bandi; pojedininci već stigli u Kraljevo, masa se očekuje 15-og ujutro., -
T314-r849-f675
FW Mueller, dnevni izvještaj (13.10.44)
- 3. četa 14. SS GebReg. opkoljena kod Obreža , razoružana i odvedena od strane četnika; k-dir čete bi trebao biti izručen 14.10.44 u 8 sati ujutro., -
T314-r849-f678
34. AK za HG E (2.11.44)
- General Trifunović pregovarao sa Džaferom Devom o nesmetanom prolasku četnika kroz albansku teritoriju; pregovori propali; trupe koje su se iskrcale u Splitu i Dubrovniku nisu čiste anglo-američke trupe; Trifunović se stoga odlučio da četnike drži -u sjeni- njem. Wehrmachta i naredio cijeloj grupi (30000 ljudi) marš prema Čajniču. -Izvor: vodeći četnici.-, -
T314-r850-f9
FW Mueller Ic za Ic HG F (7.11.44)
- KG Fischer: rezultati izviđanja protiv. položaja oko Kraljeva od strane jedne -četničke trojke-. , -
T314-r850-f158
HG F za PzAOK 2 (26.8.44)
- Usljed događaja u Rumuniji i Bugarskoj, -Ruebezahl- okončan; prebacivanje 1. GebDiv i 7 SS za Srbiju; -važna zadaća PzAOK 2 je da sve četnike u Srbiji i CG dovede i drži u borbenom dodiru sa crvenima- da bi im [četnicima] se uskratila inicijativa da iskoriste trenutačnu nepovoljnu situaciju Njemačke.-, -
T311-r191-f616
Dnevni izvještaj (14.7.44)
- Počeo poduhvat -Fliegerfaenger-, sa ciljem čišćenja područja oko Osmaka (25 km ji. od Tuzle); angažovane snage: 2 njem. bataljona -i četnici-.; Srbija: zahvaljujući radio-prisluškivanju, otkrivene namjere 16. i 36. divizije NOVJ da pređu Drinu; 1 bataljon SFK preusmjeren ka Ljuboviji. , -
T311-r191-f930
isto (28.7.44)
- Vlastiti i neprijateljski gubici u poduhvatu -Kehraus-; vlastiti: -70 KIA (uklj. četnike)-., -
T311-r192-f242
Organizacija ustaničkog pokreta Draže Mihailovića u bivšoj Jugoslaviji (15.7.43)
- Prevod organizacionih uputstava JVUO; original ukraden od strane agenta SD-a, kopiran, pa vraćen u [neimenovani] četnički štab., -
T311-r192-f312
Dnevni izvještaj (10.8.44)
- -Četnička grupa Keserovića se dobrovoljno stavila pod komandu KG Diesner.-, -
T311-r192-f434
Izvještaj o posjeti OBSO-a zoni odgovornosti 5. SS GebKor.-a od 7-11.8.44 (11.8.44).
- -Dobro iskorištavanje četničkih komandanata-; divizija moli za premještaj zbog povećanog broja incidenata između četnika i hrvatskih članova divizije; u diviziji oko 70% Hrvata, od kojih 40% nepouzdano;
-Verpflaegsstaerke- 369. ID - 10000 ljudi; -Ukupni Verpflaegsstaerke- 369. ID - 38000 ljudi
[Objašnjenje: 1. cifra - vjerovatno broj članova divizije; 2. cifra: članovi divizije + sve osobe -na kazanu- iste, dakle: pomoćne službe i - vjerovatno - četnici) [detaljnije o snabdijevanju, v. 000446]., -
T311-r192-f440
Izvještaj o posjeti šefa štaba HG F zoni odgovornosti PzAOK 2 od 12-17.8.44.
- -Četnička grupa *Weyel* potpuno zakazala-; Đurišić se ne odaziva pozivu u štaba generala Leeb-a - MFK treba raspustiti radi nepouzdanosti, a članove internirati. , -
T311-r192-f560
Ia HG F za Ic (16.8.44)
- Količina pušaka, mitraljeza i bacača koji bi mogli biti staviti na raspolaganje četnicima., -
T311-r192-f582
Memorandum o sastanku kod v. Weichs-a 26.8.44 u 10.30
- O raportu kod Hitlera i četničkom i bugarskom pitanju., -
T311-r192-f837
Stenogrami tel. razgovora na dan 27.8.44
- 16.50h - Gen. Geitner - puk. Selmayr: učestali slučajevi razoružavanja Bugara od strane četnika; Geitner predlaže da Nijemci možda upozore Bugare, kao vid prijateljske geste u stilu -vidite, mi tu ne možemo ništa jer smo preslabi-., -
T311-r192-f891
Ic večernji izvještaj za 29.8.44
- -U razgovoru sa njem. oficirom/ima za vezu, četnički komandanti izrazili žaljenje zbog izostanka njem. pomoći, te naglasili da će morati potražiti pomoć na drugoj strani-; s tim u vezi i proglas DM-a njemačkim vojnicima [slijedi prijevod]., -
T311-r192-f999
Dnevni izvještaj (30.8.44)
- Prepad četnika na štabni auto kdt-a 803. bat. za osiguranje - kdt i vozač ranjeni, još 2 oficira mrtva ili odvedena., -
T311-r192-f1040
isto (31.8.44)
- Prema Nedićevim i četničkim izjavama, navodni DM proglas od 29.8.44 zapravo izveden u komunističkoj režiji, isto kao i rasparčavanje lažnih DM-letaka sa anti-njemačkim sadržajem kod Beograda, sve sa ciljem izazivanja pometnje., -
T311-r192-f1115
Stenogrami tel. razgovora (2.9.44)
- 9.25h: Ia pita Ic-a u vezi novih naređenja o odnosu prema četnicima u NDH; Ic odgovara: srbijanske komandante otpremiti u Srbiju, -labava- saradnja sa -pravoslavcima- dozvoljena., -
T311-r193-f45
Stenogrami tel. razgovora (3.9.44)
- 10.35h: Ia - šef štaba; engleski radio prenio DM-ov proglas; šef štaba naređuje obustavljanje isporuka oružja četnicima i istragu o incidentu., -
T311-r193-f88
Dnevni izvještaj (3.9.44)
- Četničko držanje sve više neprijateljsko, naročito u sz. Srbiji, a odnedavna i u jz. Srbiji; četnici djelomično pasivni u borbama protiv partizana., -
T311-r193-f98
Ic večernji izvještaj za 3.9.44
- Držanje četnika sz. Srbiji nejasno poslije napada na njemački voz između Čačka i BG-a i napada na SFK; isporuke municije četnicima obustavljene dok se situacija ne razjasni; DM-ov proglas preko radija za sada samo na engleskom jeziku; poslanstvo smatra da se radi o potezu namjenjenom za anglo-američke uši, radi opravdanja i dobijanja oružja i municije., -
T311-r193-f103
Savjetovanje kod šefa štaba HG F (4.9.44)
- Stanje u Srbiji pogoršano; držanje DM-a nejasno; povećanje anglo-američkog uticaja na četnike, iako još uvijek postoji mogućnost za saradnju sa pojedinim četničkim vođama [-Osim u si. Srbiji, kod četnika još nema znakova neprijateljstva prema Nijemcima-: v. 000127; za četn. napad na Požarevac v. 000174]., -
T311-r193-f120
Ic jutarnji izvještaj za 4.9.44
- Njem. uporište kod Lajkovca napadnuto od strane četnika., -
T311-r193-f157
Savjetovanje kod v. Weichs-a (5.9.44)
- Obnoviti isporuke municije samo za one četnike koji se provjereno nalaze u borbi protiv partizana; embargo na isporuke oružja je još na snazi., -
T311-r193-f168
Stenogrami tel. razgovora na dan 8.9.44
- 9.40h: Neubacher - šef štaba; Neubacher javlja da je Ic navodno odbio isporučiti četnicima oko Užica mitraljeze i bacače; -Šef štaba: biće razjašnjeno sa Ic-om.-, -
T311-r193-f303
Dnevni izvještaj (10.9.44)
- Kod Kosjerića teške borbe četnika protiiv partizana; četnički gubici: 66 KIA, 350 WIA., -
T311-r193-f402
Savjetovanje kod šefa štaba HG F (11.9.44)
- Držanje četnika u cijeloj Srbiji sve više neprijateljsko, sa učestalim prepadima na njem. jedinice i naseljena mjesta; izuzetak je južna [sic] Srbija gdje se Račić, -pod njemačkom komandom-, tuče protiv komunista [za neznatno opširnije v. 000435]., -
T311-r193-f430
Stenogrami tel. razgovora na dan 11.9.44
- 18.15h: Neubacher- šef štaba; uznemirujuće vijesti o DM-u iz rejona Užice-Valjevo: četnici poslali pismo ucjene Felberu, pokušavaju iznuditi njemačku pomoć [nejasno; radi se o municiji]; Neubacher moli da se stvar riješi, jer će [Pavelić] na predstojećem sastanku sa Hitlerom, pokušati svaliti svu odgovornost za stanje u NDH vojsci na njemačku politiku prema četnicima na terenu. , -
T311-r193-f466
Dnevni izvještaj (13.9.44)
- -Noćni napad crvenih na Valjevo odbijen od strane vlastitih trupa i četnika.-, -
T311-r193-f550
Ic večernji izvještaj za 13.9.44
- Zaoštrena situacija kod Račićeve grupe; četnici demoralisani činjenicom da su partizani dobro opremljeni, kao i proglasom Petra II; ukoliko bude izostala njem. pomoć u municiji i od strane njem. trupa, može se očekivati raspad/raspuštanje četničkih jedinica i odlazak u gerilu., -
T311-r193-f554
Ic večernji izvještaj za 14.9. 44
- Otpor Rusima od strane četnika malo vjerovatan; upitan i nastavak borbe protiv partizana s obzirom na porast neprijateljskih aktivnosti protiv okupacione sile; neke četničke vođe će je sigurno nastaviti, s obzirom da im drugo ne preostaje; -zadatak okupacione sile je da podrži koliko može one četnike koji su za nastavak borbe, ukoliko se tako može osigurati vlastita pozadina.-, -
T311-r193-f585
Dnevni izvještaj (16.9.44)
- Odbijen napad četnika na skladište municije z. od Sarajeva; i. od grada izvršena odmazda protiv četnika, tri sela spaljena [do 20.9.44 -spaljeno više sela-: v. 000804]., -
T311-r193-f644
Ic večernji izvještaj za 16.9. 44
- Borbe RSK i četnika protiv NOVJ s. i z. od Valjeva; kao pojačanje dolazi 2000 Damjanovićevih četnika iz Bosne; -Četnici prekinuli daljnju saradnju sa Wehrmachtom u Hercegovini-., -
T311-r193-f649
V. Weichs-ova ocjena situacije od 17.9.44 (18.9.44)
- Loša situacija u Srbiji: zbog pomanjkanja vlasitith snaga, napredovanje partizana se može još samo usporiti; -politika upotreba četnika pri tome je od nesmanjene važnosti, te će biti nastavljena svim sredstvima.-, -
T311-r193-f758
Ic večernji izvještaj za 19.9. 44
- Četnički komandanti oko BG-a ponudili saradnju u borbi protiv partizana u zamjenu za municiju., -
T311-r193-f784
Ic večernji izvještaj za 20.9. 44
- Partizani -nakon borbi sa našim trupama i četnicima- zauzeli Aranđelovac., -
T311-r193-f810
Dnevni izvještaj (22.9.44)
- Kao rezultat pregovora, četnici u i. Srbiji oslobodili 300 njem. zarobljenika i članova OT., -
T311-r193-f887
Dnevni izvještaj (23.9.44)
- U četničkom napadu na Trebinje, glavnina I./369.IR se predala bez borbe; za obnovu discipline u 369. ID uvedene -brutalne mjere-; kod Kruševca, 12. okl. bat. -zajedno sa 6000 četnika- u borbi protiv NOVJ., -
T311-r193-f929
Dnevni izvještaj (25.9.44)
- Plan i jedinice za deblokadu B. Luke (poduhvat -Sturm-); Z. Srbija: dijelovi KG Jungenfeldt prbačeni u Šabac; 26.9. napadaju -zajedno sa Račićevim četnicima- 12. korpus NOVJ koji prodire s juga., -
T311-r193-f1014
Dnevni izvještaj Grupe -Pfeiffer- (30.12.43)
- -[...] Četnička grupa, koja se navodno trebala nalaziti i. od N. Varoši nije bila tamo, te se s njom nije mogao uspostaviti dodir. Jedna manja čet. grupa je pratila njem. snage na zap. cesti i vršila izviđanje.-, -
T313-r190-f7449821
Dnevni izvještaj 2. puka -Brandenburg- (28.12.43)
- -Pojedince četničke jedinice nisu na položaju koji im je određen. Podaci o jačini i rezultati izviđanja četnika nepouzdani.- , -
T313-r190-f7449867
Poruka od 2. puka -Brandenburg- (28.12.43)
- Jačina [trupa za previđeni zadatak]: brd. izv. bat. 54: 600 ljudi; 1 ojač. četa I./2. Reg. Brandenburg: 60 ljudi; -četnička grupa: 300 ljudi-., -
T313-r190-f7449920
Dnevni izvještaj 2. puka -Brandenburg- (28.12.43)
- Na osnovu četničkog izvještaja, 3 čete pošle u akciju protiv neprijatelja s. od Priboja; četnički podaci se pokazali kao pogrešni, jer se neprijatelj izvukao prije nego što je napad otpočeo., -
T313-r190-f7450038
Dnevni izvještaj 1. GebDiv. (15.12.43)
- -Namjere: borbene zadatke 54. brd. izv. bat. i 44. pt.bat preuzima grupa *Pfeiffer* sa podčinjenim četničkim i jedinicama milicije.-, -
T313-r190-f7450237
Dnevni izvještaj za poduhvat -Kugelblitz- (14.12.43)
- Mil.Bef. Suedost: tri bat. 24. bugarske ID sa četničkom grupom *Ajdačić* nastupaju iz rejona Bajine Bašte uz Drinu radi posjedanja određenog im odbrambenog položaja., -
T313-r190-f7450271
Poruka od 1. GebDiv. (10.12.43)
- -Naređeno izdvajanje četničke grupe Lukačevića iz sastava grupe Remold, da bi se ista preko Prijepolja dovela najprije u Pljevlja.-, -
T313-r190-f7450364
Ic dnevni izvještaj za 7.12.43
- -Četnici, zaduženi za osiguranje s. od Grahova potisnuti prema jz. od strane nadmoćne bande; napadnut jedan vlastiti konvoj.- , -
T313-r190-f7450709
isto za 13.11.43
- -Ustaše i četnici zauzeli stare položaje kod Vrlike.-, -
T313-r190-f7450754
isto za 18.9.43
- S. od Bileće, 10. herc.brigada NOVJ odbačena ka s. -uz pomoć 800 četnika.-, -
T313-r190-f7450860
Dnevnik (4.4.43)
- -Prema iskazima stanovništva i četnika, komunističke bande su se navodno opet pojavile ji. od Konjica.-, -
T315-r1301-f9
Dnevnik (12.4.43)
- 15 km ji. od Zenice, 750. JaegReg izveo manju akciju protiv četnika; trojica ubijena pri pokušaju bijega., -
T315-r1301-f19
Dnevnik (19.4.43)
- Četnici presreli voz kod Nemile i opljačkali ga., -
T315-r1301-f30
Dnevnik (30.4.43)
- Priprema poduhvata protiv četnika oko Zenice uz učešće dijelova 369 ID i 118.JaegDiv; razgovor između k-danata divizija; prije nego što akcija počne, gen. Neidholdt [Fritz, k-dant 360. ID] želi da obavi još jednu rundu pregovora sa četnicima u Žepču; Kuebler [Josef, d-dant 118. JaegDiv.] smatra da su pregovori suvišni, da se četnicima ne može vjerovati i da će kroz par dana raditi sve po starom; oko 23h 369. ID javlja da se poduhvat otkazuje jer su četnici u glavnom prihvatili njemačke uslove [o pregovorma i četničkoj predaji oružja Nijemcima v. 000486-7, 000538, 000543] , -
T315-r1301-f48
Dnevnik (1.5.43)
- Kuebler se žali lično Luetters-u [Rudolf, k-dant njem. trupa u NDH] zbog pregovora sa četnicima i otkazivanja poduhvata; L. odgovara da se time postiglo više nego oružanom akcijom, te da je linija Sarajevo-Brod izuzetno važna., -
T315-r1301-f51
Dnevnik (3.5.43)
- Planirani sastanak k-danta 118. pio. bat. i četnika nije održan, već pomjeren za 4.5.43 - -četnici su uputili pismeno izvinjenje.- , -
T315-r1301-f57
Dnevnik (4.5.43)
- Kao rezultat postignut sporazuma sa četnicima, jedinice predviđene za planirani poduhvat su vraćene u stare garnizone., -
T315-r1301-f59
Dnevnik (15.5.43)
- Izv.bat 118. JaegDiv -nakon slamanja slabog otpora-, razoružao 500 četnika kod Kalinovika., -
T315-r1301-f77
Iskustva u borbama sa naoružanim bandama (10.4.43)
- Detaljan prikaz borbenih vrlina i mana partizana, četnika i Nijemaca:
Partizani: vodstvo do nivoa bataljona dobro; dobro lako pješadijsko naoružanje, manjak municije za bacače; specijalnost: noćni napadi, u kojima se dobro snalaze -radi svog izoštrenog čula sluha i vida, kao i kod ostalih primitivnih naroda-; radi spajanja u veće jedinice (brigade, divizije), manji poduhvati sa lovačkim komandama se ne preporučuju; osjetljivi na vatru teških oruđa;
Četnici: manje grupe primjenjuju iste taktike kao i partizani (prepadi, brzi marševi, itd.); u njem. okup. zoni opremljeni loše kao i partizani, naoružani još slabije; stanje bolje u ital. okup. zoni zbog italijanske pomoći; nesloge unutar oficirskog kora; -Vlastite trupe dosad nisu imale iskustava u borbi protiv krupnijih čet. jedinica [...] prepadi na njemačke vojnike su izuzetna rijetkost- [za dodatna iskustva iz borbi pojedinih jedinica 118. JaegDiv., v. 000351-62]., -
T315-r1301-f346
Memorandum sa sastanka sa zeničkim četnicima (5.5.43)
- Prisutni Dušan Đusić (k-dant čet.odreda), 1 pomoćnik i prevodilac, a sa njemače strane major Poche; dogovoreno je sljedeće:
četn. priznaju pravo na punu slobodu kretanja njem. Wehrmachtu;
četn. straža na želj. mostu će biti uklonjena;
Nijemci uspostavljaju -mostobran- na i. obali r. Bosne; osigurana sva prava četnicima koji tu imaju imanja [skica mostobrana - v. 000549];
naoružanim četnicima se zabranjuje prelazak na z. obalu rijeke; demontira se i jedna njihova skela; posjete kućama na z. obali se dozvoljavaju (bez oružja);
četnici predali 2 mitraljeza i 150 pušaka; oružje uskladišteno i pod zajedničkim njem.-četničkim nadzorom. , -
T315-r1301-f546
Divzijska naredba br. 43 (1.5.43)
- O predstojećem sklapanju sporazuma sa zeničkim i ozrenskim četnicima - trupama se naređuje suzdržavanje od bilo kakvih ekscesa (pljačka, itd.), te im se dozvoljava otkup stoke i stočne hrane od četnika., -
T315-r1301-f552
Iskustva iz operacije -Schwarz- (16.6.43)
- Gubici divizije u borbama: ukupno 1068; NDH jedinica: 324; podređenih jedinica i pomoćnog osoblja: 396.
Partizana: 1711 prebrojanih mrtvih; 2-3000 procjena; 472 zarobljena (streljano 274).
Četnika: 6 mrtvih, 549 zarobljenih., -
T315-r1302-f434
Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) - dnevni izveštaj komande Jugoistoka (komande Armijske grupe F) 25.7.44:
- Operacije Weihe, Draufgänger, Sonnenstich, Begrutsch, Kehraus; napad -neprijatelja- na četnike kod Vrlike, prema četničkim izvorima 93 -neprijatelja- ubijeno; sabotaže na železnici, -
T78-r332-f6289448
Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 26.7.44:
- Operacije Draufgänger, Kehraus; sabotaže na glavnoj železničkoj liniji, kod Banove Jaruge, Sunje, Bos. Novog, Kostajnice, Bjelovara, Virovitice i Osijeka; pod pritiskom sopstvenih i četničkih snaga bande iz okoline Soko Banje delom prešle prugu Zajezar-Knjazevac; sabotaže na železnici, -
T78-r332-f6289454
Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 27.7.44:
- Operacije Draufgänger, Feuerwehr; delovi 13. SS-puka borbom zauzeli Tešanj; Operacije Röslein, Begrutsch, Kehraus; sabotaže na železnici; masa potučenog neprijatelja u operaciji Kehraus izbegla preko albanske granice, južno od Medveđe obnovljen napad borbene grupe Diesener i četnika; sabotaže na železnici, -
T78-r332-f6289460
Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 28.7.44:
- Operacije Weihe, Draufgänger, Sonnenstich. Feuerwehr: delovi 7. SS nakon upornog otpora neprijatelja zauzeli Teslić; Begrutsch, Kehraus, Casanova; završni izveštaj Kehraus: sopstveni gubici oko 70 mrtvih (uključujući četnike), neprijateljski izbrojano 363 mrtva, 464 zarobljena i prebegla; sabotaže na železnici, -
T78-r332-f6289465
Tagesmeldung Ia / OBSO (OBKDO H GR F) ) - dnevni izveštaj operativnog odeljenja komande Jugoistoka (komande Armijske grupe F) 30.7.44:
- Operacije Draufgänger, Sonnenstich, Feuerwehr, Röslein, Laubfrosch, Würgriff, sabotaže na železnici; Kehraus: istočno od Lebana neprijatelj napadnut od strane borbene grupe Diesener i četnika; neprijateljski gubici naneti od strane borbene grupe Diesener i Cetnikgruppe Weyel 117 mrtvih, 604 zarobljena... ; sabotaže na železnici, -
T78-r332-f6289471
Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 31.7.44:
- 1. Geb.Div. (Prva brdska divizija) od 31.7. potčinjena 2. oklopnoj armiji; Operacije Sonnenstich, Schweissperle, Feuerwehr, Röslein, Kehraus; u rudarskoj oblasti Kupria neprijateljske snage odbačene od strane četnika; sabotaže na železnici, -
T78-r332-f6289476
Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 2.8.44:
- Operacije Schweissperle; Sonnenstich okončana; Feuerwehr okončana; Röslein, Windei, Kehraus; sabotaže na železnici; četnički napad na voz Beograd-Obrenovac, izvesni sopstveni gubici, -
T78-r332-f6289488
Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 6.8.44:
- Unternehmen Kreuzotter; borba za put Danilovrgad-Nikšić, put još nije oslobođen; neprijateljski pokušaji prodora preko Ibra jugozapadno od Rudnice sprečeni od 1. Geb.Div; pun uspeh koncentričnog napada divizije na masu neprijatelja zapado od Ibra; Operacije Sonnenstich, Hackfleisch, Vineta
(str. 6) protiv neprijatelja koji se na nekim mestima probio preko Ibra nastupa četnička grupa Weyel; Kehraus okončan; sabotaže na železnici, -
T78-r332-f6289514
Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 8.8.44:
- Unternehmen Kreuzotter; sabotaže na železnici
(str 6) Cetnikgruppe Weyel, -
T78-r332-f6289527
Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 9.8.44:
- (str 4) Cetnikgruppe Weyel, -
T78-r332-f6289533
Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 10.8.44:
- (str 4) Cetnikgruppe Keserovic stupila pod komandu borbene grupe Diesener, -
T78-r332-f6289538
Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 11.8.44:
- (str 5) Cetnikgruppe Racic se prikuplja kod Trstenika. Četnički napad na transport južno od Mladenovca odbijen, 15 mrtvih, izvestan plen, -
T78-r332-f6289542
Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 13.8.44:
- (str 4) Operacija Rübezahl
(str 5) Operacije Hackfleisch, Vineta
(str 6) Operacije Wechelbalg, Wildfang; Cetnikgruppe Weyel delom u oblasti Trstenika, , -
T78-r332-f6289553
Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 15.8.44:
- (str 3-4) Operacije Rübezahl, Hackfleisch
(str 5) Operacije Platzregen, Wechelbalg, Wildfang
(str 6) Komunističke snage nakon oštre borbe sa SDS i četnicima spalile Boljevac, -
T78-r332-f6289566
Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 16.8.44:
- (str 4-5) Operacije Rübezahl, Hackfleisch
(str 6) Četnici u borbi sa neprijateljem 16 ji. Visegrad; Operacije Vineta, Wechelbalg, Wildfang, -
T78-r332-f6289572
Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 24.8.44:
- (str 6) Unternehmen Fuchsbau, Rübezahl
(str 7-8) Severno od Bistrice i istočno od Priboja neprijatelj tokom noći prešao Uvac i produžio prema Semegnjevu posle više protivnapada protiv ojačanog 2. bataljona 363. puka (sopstveno osmatranje i izveštaj četnika)... Treći crveni korpus sa 27. divizijom razbijen u oblasti Milići i Vlasenica
(str 9-10) Unternehmen Wasserschlauch, Wildfang, -
T78-r332-f6289625
Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 25.8.44:
- (str 3-4) Unternehmen Kreuzotter, završni izveštaj; neprijateljski gubici: izbrojano 271 mrtav, 171 zarobljen, 89 uhapšeno; vlastiti gubici: 20 KIA, 112 WIA, 1 MIA
(str 4) Unternehmen Fuchsbau
(str 4) 181. div: Nacionalisti [četnici] borbom oslobodili od bandi put Danilovgrad-Nikšić
(str 5) Unternehmen Rübezahl
(str 7) 118. lov.div: Kod Vrgorca sopstveni konvoj napadnut od premoćnih bandi. Sopstveni gubici: 17 KIA, 4 WIA, 7 MIA
(str 7) Unternehmen Wechelbalg II
(str 8) Unternehmen Wasserschlauch
(str 8) Noću 24/25 napad 200 ljudi jake bande na snabdevačku kolonu 1. brd.div (20 vozila). Kolona spaljena, pruga prekinuta na 16 mesta., -
T78-r332-f6289635
Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 27.8.44:
- ( zamenjene str 3 i 4)) 1. crvena divizija iz oblasti Kajetina nastupa preko puta Uzice-Visegrad... 37. crvena divizija jakim snagama još u oblasti Nova Varos, Bistrica i ji. Priboj; usled događaja u Rumuniji prekid operacije Rübezahl, nastavak kao Rübeschnitzel
(str 7) Napad bandi na rudnik uglja Bogovina odbijen od strane DM-četnika i mešovite borbene grupe (Landesshützen iz Bora i delovi 1. policijskog dobrov. bartaljona), -
T78-r332-f6289650
Tagesmeldung OBSO (OBKDO H GR F) 28.8.44:
- (str 6) Operacija Wasserschlauch
(str 7) Oštre borbe Dunavske flotile ssa Rumunima; Četničke jedinice zauzele Aleksandrovac uz slab otpor neprijatelja. Napadi crvenih na Vlasetince i Grdelicu odbijeni od SDS i četnika , -
T78-r332-f6289658
Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 5. decembra 1943 (6. decembar 1943.).
- /Srbija: [?] D.M. komandanti u okolini Kraljeva izrazili spremnost za pregovore./, -
T78-r331-f6287976
Izvještaj o operacijama /Kugelblitz/ i /Ziethen od 14. decembra 1943.
- /1.Geb.Div. -Absicht- Zufuehrung Gruppe Lukacevic am 16/17 raum Plevlja-Prijepolje/
/Vojni komandant Jugoistoka: bugarska 24. divizija sa tri bataljona i četničkom grupom Ajdačića napreduju sporim tempom uzvodno iz Bajine Bašte prema novoj liniji odbrane; bez konakta sa neprijateljem./, -
T78-r331-f6287984
Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 6. decembra 1943 (7. decembar 1943.).
- /114. Lovačka divizija: čišćenje prostora oko Vrlike u saradnji sa četnicima završeno; neprijatelj je izgubio 22 mrtva i 20 zarobljenih; zarobljen veliki plijen./, -
T78-r331-f6287993
Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 26. januara 1944 (27. januar 1944.).
- /Srbija: [?] Sjeveroistočno od Lazarevca njemačka straža u jednom skladištu municije razoružana, vjerovatno od strane četnika sa kojima imamo sporazum. Operacjia čišćenja u toku/ (četnici su vratili oružje nakon njemačkog ultimatuma: v. ista rolna, snimak 6288247)., -
T78-r331-f6288241
Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 4. marta 1944 (5. mart 1944.).
- /Grupa *Siegfried*: odnosi između njemačkih trupa i četnika mirni uprkos hapšenju načelnika Lukačevićevog štaba zbog neprijateljskog držanja./, -
T78-r331-f6288421
Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 15. aprila 1944 (16. april 1944.).
- /181. pješadijska divizija: prilikom započete operacije sa ciljem čišćenja prostora sjeverno i sjeverozapadno od Podgorice, njemačke trupe odbačene od strane nadmoćnog neprijatelja na polazne položaje. Krivicu za ovo snose četnici koji su se, i pored energičnog zalaganja majora Lašića, povukli ispred neprijatelja [...]./, -
T78-r331-f6288592
Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 24. aprila 1944 (25. april 1944.).
- /181. pješadijska divizija: nastavak čišćenja oko Podgorice u saradnji sa četničkom grupom Lašić [...]./, -
T78-r331-f6288699
Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 27. maja 1944 (28. maj 1944.).
- /Srbija:[...] radi stalnih incidenata izazvanih od strane četnika, naređeno prekidanje pomoći i onim D.M.-četnicima koji učestvuju u borbama protiv komunista [..]./, -
T78-r331-f6288748
Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 16. maja 1944 (17. maj 1944.).
- /Srbija: ostaci 2. i 5. divizije su se sjedinili na planini Zlatar (južno od Nove Varoši). Time je nakon dva mjeseca skončao pokušaj /Grupa Morača/, koja je izgubila tri četvrtine svoje snage, da izvrši Titovu naredbu o stvaranju komunističke baze u jugoistočnoj Srbiji. Nasuprot malim njemačkim i na nekim mjestima priličnim četničkim i dobrovoljačkim gubicima, neprijatelj je izgubio 2736 mrtvih, 108 zarobljenih i 64 prebjega [...]./, -
T78-r331-f6288808
Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 11. maja 1944 (12. maj 1944.).
- /Srbija: 3. bataljon 4. puka *Brandenburg, zajedno sa 2.000 četnika, [...] dostigao Bežanju (12 [kilometara] sjeveroistočno od Višegrada) bez dodira sa neprijateljem [...]./, -
T78-r331-f6288859
Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 1. juna 1944 (2. juni 1944.).
- /Srbija: banditska aktivnost na lokalnom nivou. Prepadi četnika se i dalje nastavljaju. S druge strane, sve veća spremnost većih D.M.-jedinica da nastave brobu protiv komunizma u Crnoj Gori i Istočnoj Srbiji pod njemačkom komandom./, -
T78-r331-f6288934
Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 7. jula 1944 (8. juli 1944.).
- /Srbija: [...] Prikupljanje četnika i Bugara za [operaciju] *Trumpf*, koja po planu počinje 10. jula. Prema sigurnom izvoru, neprijatelj je uočio koncentraciju i nastoji se izvući prema jugu./, -
T78-r331-f6289152
Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 20. jula 1944 (21. juli 1944.).
- /Srbija: [...] Dijelovi četničke grupe *Weyel* se bore protiv crvenih snaga južno od Brusa./, -
T78-r331-f6289232
8: Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 26. jula 1944.
- - /Srbija: [operacija] *Kehraus*-glavnina protivničkih snaga se čini potučena, te se povukla preko srpsko-albanske demarkacione linije. Borbeni dodir još samo sa neprijateljskim zaštitnicama. Time je operacija završena, dodatno čišćenje od strane borbenih grupa je u toku. Iako nije pošlo za rukom da se neprijateljska glavnina uništi, ipak je neprijatelj spriječen da prodre u dolinu Ibra, posebno zahvaljujući masovnoj upotrebi četnika/., -
T78-r332-f6289457
Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 28. jula 1944 (29. juli 1944.).
- - /Srbija: završni izvještaj za [operaciju] *Kehraus*. Gubici svih borbenih grupa (uključujući i četnike) iznose oko 70 mrtvih. Neprijateljski gubici: mrtvi (prebrojanih)-363; zarobljeni i prebjezi-464./, -
T78-r332-f6289468
5: Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 30. jula 1944 (31. juli 1944.).
- - /Srbija: pri naknadnom čišćenju poslije [operacije] *Kehraus* [...] neprijatelj napadnut
u rejonu Lebana od strane borbene grupe *Diesner* i četnika. [...] 29.7.: Ispred borbene
grupe *Diesner* i četničke grupe *Weyel* izbrojano 117 mrtvih, kao i 604 zarobljena./, -
T78-r332-f6289474
Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 10. augusta 1944 (11. august 1944.).
- - /Srbija: četnička grupa Keserovića se dobrovoljno stavila pod komandu borbene grupe *Diesner/., -
T78-r332-f6289541
Procjena situacije komande Jugoistoka za feburar 1943 (2. mart 1943.).
- - /D.M.-pokret: Mihailovićeva taktika se sastoji u tome da organizuje i štedi [podvučeno u originalu] svoje snage za planirani narodni ustanak. On izbjegava svaki konflikt sa okupacionim trupama. Zbog toga je i ometanje žetve kukuruza, kojeg je bilo u početku, prestalo. Aktivnosti D.M.-pokreta se sastoje u organizovanju vlastitih snaga i razoružavanju Srpske državne straže. Ono malo prepada i sabotaža u Mihailovićevoj režiji je usmjereno na Nijemcima naklonjene Srbe ili Srpsku državnu stražu. Pokušaj obnove D.M. ilegalne organizacije u Beogradu je sasiječen u korijenu./, -
T78-r332-f6289915
063, 064: Procjena situacije komande Jugoistoka za mart 1943 (1. april 1943.).
- - /D.M.-pokret: Mihailovićevi organizacioni štabovi, svaki sa po 40-50 ljudi u obezbjeđenju, su jedine potpuno mobilne D.M. snage u Srbiji. One izbjegavaju bilo kakav sudar sa njemačkom vojskom [podvučeno u originalu]. Oni čak javljaju Nijemcima o komunističkim pokretima kako bi se izbjele sabotaže i mjere odmazde./, -
T78-r332-f6290056
Procjena situacije komande Jugoistoka za mart 1943 (1. april 1943.)..
- - Die Muselmanische Frage bedarf einer Lösung. Die Mordbrennereien der DM-Cetniks gegenüber den Muselmanen im Sandschak und im Drinatal werden von den Italienern begünstigt.
(Muslimansko pitanje zahteva akciju. Na uništavalački pohod četnika protiv Muslimana Italijani gledaju blagonaklono.), -
T78-r332-f6290058
Procjena situacije komande Jugoistoka za mart 1943 (1. april 1943.)..
- - /D.M. još nije izdao čvrsta naređenja u pogledu odnosa vlastitih prema njemačkim trupama. On bi smatrao da ulazak njemačkih trupa u hercegovački prostor južno od Neretve znači objavu rata./
- /Nedavne borbe pokazuju da je Mihailović omanuo kao vojni lider. Neshvatanje datih mogućnosti u pogledu vremena, prostora i terena čini njega najodgovornijim za nedavne neuspehe./, -
T78-r332-f6290056
Pregled britanskih padobranskih pošiljki četnicima u Srbiji u periodu od 25. maja do 25. juna 1943. (27. juni 1943.).
- , -
T78-r332-f6290280
Izvještaj o djelatnosti operativnog odjeljenja komande Jugostoka za juni 1943 (1. Juli 1943.).
- Italijani ne namjeravaju da razoružaju četnike u Lici, već da ih pripoje vlastitim jedinicama. Nijemci bi odbili da učestvuju u zajedničkoj operaciji koja je planirana, ako četnici ne bi bili razoružani prije njenog početka. /S druge strane, to bi značilo da se Wehrmacht mora boriti i protiv komunista i protiv četnika, a zato njemačke trupe nemaju snage./, -
T311-r175-f77
Izvještaj o djelatnosti operativnog odjeljenja komande Jugostoka za novembar 1942 (30. novembar 1942.).
- 13.11.42: Naredba glavnkomandujućeg jugoistoka o potrebi jedinstvenog stava po pitanju /neprijatlejski nastrojenih krugova/ u Srbiji i NDH. /Svaka, pa i privremena, veza sa antikomunistički nastrojenim četnicima u Hrvatskoj je protivna naređenju Fuehrera, Ia 3071/42 o borbi protiv bandi./, -
T311-r175-f378
Izvještaj o djelatnosti operativnog odjeljenja komande Jugostoka za februar 1943 (28. februar 1943.).
- 21.2.43: Uputstvo komande jugosistoka Komandantu njemačkih trupa u Hrvatskoj o odnosu prema četnicima pod italijanskom komandom.
Sve naoružane formacije koje ne pripadaju italijanskoj armiji ili oružanim snagama NDH imaju se smatrati neprijateljima i tako se prema njima i odnositi;
Italijanskoj komandi 2. armije je upućena molba, da pomoćne četničke jedinice drži dalje od njemačkih trupa;
/Njemačke trupe imaju bezobzirno nastupiti protiv četnika ako je to neiophodno za izvođenje operacija. S druge strane ne treba tražiti nepotrebne sukobe s četnicima. Najvažnije je brzo nastupanje prema boksitnoj oblasti. Bilo kakve ponude za pregovore imaju se odbiti [...]./, -
T311-r175-f435
Izvještaj o djelatnosti operativnog odjeljenja komande Jugostoka za mart 1943 (31. mart 1943.).
- 7.3.43: /Municija za četnike. Vrhovna komanda je obavještena telegramom o isporuci 30.000 metaka četničkim jedinicama [...]./, -
T311-r175-f448
Zabilješka sa sastanka kod načelnika štaba Jugoistoka (1. mart 1943.).
- /Uprkos borbenoj pomoći hrabrih četnika, koja je doprinijela deblokadi opkoljenih dijelova 718. pješadijske divizije, njemačke trupe imaju zadatak da se brzo probiju do boksitne oblasti. One imaju instrukcije da smatraju četnike neprijateljima. Sada se ispostavilo da se situacija kod mjesta Dobro (?), čija se posada sastojala od Nijemaca, Italijana i četnika, poboljšala zahvaljući četničkom prodoru [...]./, -
T311-r175-f544
Prikaz neprijateljskog stanja u Sredozemlju od strane generalštabnog majora Warnstorff-a (dodatak zabilješki sa sastanka kod načelnika štaba Grupe armija /E/ od 9. decembra 1943.).
- /Srbija i Hrvatska: kao i ranije, na ovom prostoru stoje dva suprotstavljena tabora-komunistički pod Titom i nacionalistički pod generalom Mihailovićem. Zbog brojčane premoći i veće borbene vrijednosti, komunisti su u posljednje vrijeme zadali nacionalistima niz teških udaraca. To je rezultiralo u traženju njemačke pomoći od strane nekoliko D.M.- komandanata. Već je došlo i do niza sporazuma, kojim se D.M.-jedinice obaezuju na obustavljanje neprijateljstava protiv Wehrmachta, čime im se omogućuje nesmetana borba protiv komunista./, -
T311-r175-f895
iz dnevnih izvještaja komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga (broj snimka i datum u zagradi).
- (001143, 24. august 1943.): /114. lovačka divizija: četnici javljaju da se šest komunističkih brigada nalazi u okolini Drvara./, -
T311-r175-f1143
iz dnevnih izvještaja komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga (broj snimka i datum u zagradi).
- (001147, 22. august 1943.): /2. hrvatski korpus: sjeverozapadno od Tuzle okršaj između četnika i Hrvata./, -
T311-r175-f1147
iz dnevnih izvještaja komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga (broj snimka i datum u zagradi).
- (001157, 17. august 1943.): /114. lovačka divizija: četnici javljaju da je neprijatelj na prostoru Drvar-Kulen Vakuf primio pojačanja sa jugoistoka./, -
T311-r175-f1157
iz dnevnih izvještaja komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga (broj snimka i datum u zagradi).
- (001187, 3. august 1943.): /369. divizija:[...] Južno od Caparda (zapadno od Zvornika), četnici i domobrani odbacili jednu komunističku grupu na jug, preko Drinjače./, -
T311-r175-f1187
iz dnevnih izvještaja komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga (broj snimka i datum u zagradi).
- (001240, 10. juli 1943.): /114. lovačka divizija: četnici i komunisti napali Prnjavor u noći između 9. i 10. jula. Preko 200 Hrvata zarobljeno [...]./, -
T311-r175-f1240
iz dnevnih izvještaja komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga (broj snimka i datum u zagradi).
- (001420, 18. maj 1943.): /Operacija /Schwarz/ [...] Italijani izjavili da nemaju ništa protiv razoružanja Baćevićih četnika u Hercegovini. Bačević navodno pregovara s Titom./, -
T311-r175-f1420
iz dnevnih izvještaja komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga (broj snimka i datum u zagradi).
- (001450, 9. maj 1943.): /369. divizija: Vraćanje oružja od strane četnika završeno. Ukupno isporučeno 10 mitraljeza i 500 pušaka[...]./, -
T311-r175-f1450
44: Izvještaj sa sastanka načelnika štaba XV. brdskog korpusa
pukovnika Pfaffenrota i vojvode Đujića održanog 9. maja 1944 (11. maj 1944.).
- - Do sastanka došlo na Đujićev zahtjev.
- Pfaffnerot ima dobar utisak o /pravoslavnim oficirima/.
- Četnici predlažu niz akcija u kojima bi učestvovali pod njemačkom komandom., -
T311-r194-f42
4: Memorandum sa savjetovanja visokih njemačkih politčkih, vojnih i policijskih ličnosti o četničkom pitanju u Srbiji, održanog 8. oktobra 1944.
- c) Draža Mihailović će nastaviti borbu protiv komunizma. Njegove jedinice se već bore sa Titovim trupama i imaju djelomično vezu sa njemačkim jedinicama (pukovnik v. Jungfeld, general Müller). Sada je stvar u tome, kako upotrebiti četničke jedince kao prethodnice i osiguranje za komunikacije prilikom predstojećeg izmještanja njemačkih trupa iz Srbije. Pritom se neće moći izbjeći da četnici, prateći moguće pokrete njemačkih trupa ka zapadu, ne dospiju na tlo Hrvatske. Time bi se oni našli na teritoriju kontrolisanom od strane ustaških jedinica, koje danas, više nego ikada prije, vode borbu do uništenja svega što je srpsko. Poslanik Neubacher smatra da je nužno da glavnokomandujući jugoistoka [v. Weichs] izda naredbe koje bi omogućile daljnje korištenje četnika u Hrvatskoj, ne obraćajući pažnju na pitanja suvereniteta i granica.
3. U vezi sa prelaskom četnika na hrvatski teritorij, ukazao je na poteškoće koje će zbog toga automatski nastati zbog nerazumljive i neobuzdane politike istrebljenja Srba koju sprovode Hrvati. Ipak je ubjeđen da ovi posljednji, zbog male borbene vrijednosti ustaša, neće nastupiti protiv jedinstvenih, u borbi prekaljenih četničkih jedinica. Dodao je i to da je Reichsführeru nedvojbeno stavio do znanja da je etnički sukob u Hrvatskoj nesnošljiv.# Obavezao se da će prenijeti mišljenje glavnokomandujućeg i poslanika Neubachera o neophodnost prelaska četničkih jedinica u Hrvatsku radi potreba vođenja rata.
4. Na pitanje g-dina feldmaršala postoji li mogućnost komunističkog ustanka u Beogradu, Viši SS i policijski vođa Obergruppenführer Behrends je odgovorio odrečno, ističući da su stalnim pročešljavanjem u posljednje vrijeme uklonjeni svi oni komunisti koji bi na bilo koji način mogli učestvovati u takvoj akciji.# Na pitanje gdje se nalaze komunisti zatvoreni u koncentracioni logor, Behrends je odgovorio da su svi pobijeni. Na kraju je skrenuo pažnju na to da je u četničke redove uspio ubaciti dovoljno jake grupe Službe sigurnosti [SD-Sicherheitsdienst], koje imaju ostati sa četnicima i ubuduće. Na to je glavnokomandujući primijetio da je samo to dovoljan razlog zašto bi se vodstvo nad četnicima trebalo povjeriti isključivo Višem SS i policijskom vođi., -
T311-r194-f45
Izvještaj o neprijatelju u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Albaniji (Dodatak za savjetovanje kod načelnika štaba jugoistoka od 2. oktobra 1944.).
- - Uprkos svojoj slabosti, Račićeve jedinice nastavljaju borbu protiv partizana.
- Usljed jakog partizanskog pritiska, još četničkih jedinica, uključujući i one iz Istočne Srbije, su izrazile spremnost za daljnu borbu protiv komunizma u saradnji sa Wehrmachtom.
- /Akcije četnika u Istočnoj Bosni i Hercegovini su, izgleda, izvedene bez sagasnosti
Vrhovne komande (s.Qu)./ [s.Qu-Sichere Quelle, /siguran izvor/=radio prisluškivanje]., -
T311-r194-f95
Izvještaj sa savjetovanja kod načelnika štaba jugoistoka od 2. Oktobra 1944 (1. oktobar 1944.).
- - /Srbija: [...] Četničko držanje i dalje različito. Srbijanski četnici se bore zajedno sa Wehrmachtom protiv komunista. Čak je i sam D.M. tražio njemačko osiguranje za planirano prebacivanje svog štaba iz sjeverozapadne Srbije u područje jugozapadno od Beograda. Ovaj plan se ipak nije ostvario. Suprotno tome, četnici u Istočnoj Bosni, Hercegovini i južnoj Crnoj Gori su neprijateljski nastrojeni. Kreću se ka obali, kako bi u slučaju savezničkog iskrcavanja s njima uspostavili kontakt i dobili savezničku zaštitu od crvenih. Iz sigurnog izvora se doznaje da D.M. izričito osudio njihovo protiv- njemačko držanje./, -
T311-r194-f105
Stenogrami telefonskih razgovora od 4. oktobra 1944.
- -Razgovor načelnika štaba jugoistoka [Š] i generala v. Buttlara [B]:
-/B.: Da li je moguće prevesti D.M.-a na našu stranu (izvještaj poslanika Neubachera Führeru)?
-Š.: Sumnjam da možemo prevesti njega lično, ali moramo prevesti sve njegove grupe. To, međutim ide samo s teškim oružjem. Razgovor sa generalom Buhle-om nije bio uspješan.
-B.: Molim za odgovrajući telegram: Mišljenje glavnokomandujućeg jugoistoka po pitanju D.M.-a i traženje oružja u razumnim granicama./, -
T311-r194-f187
Izvještaj obavještajnog odjeljenja o neprijateljskim namjerama (dodatak za večernji izvještaj od 9. oktobra 1944.).
- - /Srbija: [...] Preostale četničke jedinice u Srbiji još imaju volju za borbom. Da li će D.M. preći u Srbiju, ostaje da se vidi. Nema sumnje u nastavak predane borbe protiv komunizma./, -
T311-r194-f325
4: Držanje D.M.-četnika u Srbiji (dodatak za izvještaj o neprijateljskim namjerama od 19. oktobra 1944.)
- /Četnička grupa Ockoljića iz Istočne Srbije je osiguravala pozadinu Müllerovom korpusu prilikom borbi protiv Rusa u rejonu okuka Dunava-Zaječar./
- /Prema obavještenjima iz sigurnog izvora, četničke trupe u jugozapadnoj Srbiji i Sandžaku se i dalje bore protiv komunista, prema izričitom naređenju D.M.-a., -
T311-r194-f562
Ic Abendmeldung, 23.10.44: Bei Sjenica Kämpfe eigener mit Cetniks zur Öffnung der Strasse Novipazar - Visegrad
- Večernji izveštaj obaveštajnog odeljenja komande, 23.10.44: Kod Sjenice bore se naši zajendo sa četnicima za otvaranje puta Novi Pazar-Višegrad, -
T311-r194-f650
Večernji izvještaj obavještajnog odjeljenja (28. oktobar 1944.).
- - /Četničko pitanje: Nesigurnost kod četničkih jedinica po pitanju zauzimanju konačnog stava prema razvoju događaja u Jugoslaviji se djelomično potvrđuje neuspješnim pokušajem Keserovića da uspostavi saradnju s Rusima, kao i prijateljskim gestama Damjanovića prema 1. brdskoj diviziji. K tome je, prema posljednjim izvještajima, Baćević tražio razgovore u Beču. Sudeći prema posljednjim izvještajima, treba se očekivati uska saradnja na liniji Engleska-Subašić-Rusija-Tito. U tom slučaju bi četnici ostali sasvim sami, sem ako se ne odluče za radikalnu promjenu svog dosadašnjeg kursa. Iskorištavanje u korist Grupe Armija /E/, koja se borbom probija kroz sarajevsku oblast, se čini mogućom čak i uz poštivanje specifičnih instrukcija za hrvatski teritorij./, -
T311-r194-f718
Kratka procjena neprijateljskih namjera obavještajnog odjeljenja /Strane vojske na zapadu/ Vrhovne komande kopnene vojske od 31. oktobra 1944. (1. novembar 1944.).
- - /Balkan: Nakon što su propale njegove namjere da se približi Rusima, i nakon što se ispostavilo da od priželjkivanog iskrcavanja Savznika na Jadranu i uspostavljanju kontakta sa njima nema ništa, D.M. se osjeća usamljenim u borbi za goli opstanak. Shodno tome, dolazi do novih pokušaja približavanja vlastitim okupacionim trupama./, -
T311-r194-f771
Večernji izvještaj obavještajnog odjeljenja (3. novembar 1944.).
- - /Crna Gora: na mostobranu na zapadnoj obali Lima, 1000 četnika upotrebljeno u borbi protiv komunista./, -
T311-r194-f805
2: Večernji izvještaj obavještajnog odjeljenja (8. novembar 1944.).
- - /D.M. pokret: Suprotno od Titovih bandi, koje Rusi čvrsto vode, D.M. pokret se nalazi u raskoraku između straha od crvenog neprijatelja i nade u dosad izostalu anglo- američku pomoć. Njihova volja za borbu protiv komunizma je nesmanjena; djelom je vode uz njemačku pomoć, a djelom se nadaju engleskoj pomoći, posebno u albansko- crnogorskoj oblasti i u Makedoniji. Na ovo zadnje treba obratiti pažnju radi podjele uticajnih svera između Anglo-amerikanaca. Iako odbačeni od svih strana, kod četnika je očigledan kurs koji, s jedne strane, stremi ka uništenju njihovog glavnog neprijatelja Tita po svaku cijenu, a s druge se i dalje nada u političku i praktičnu pomoć od strane Anglo-Amerikanaca./, -
T311-r194-f881
Tajni dnevni izvještaj komande Jugoistoka (10. Novembar 1944.).
- - /Napadima alarmnih jedinica i četnika sjeveroistočno od Knina, neprijatelj odbačen prema jugoistoku./, -
T311-r194-f904
7: Zabilješka sa razgovora glavnkomandujućeg Jugoistoka i izaslanika Neubachera od 26. novembra 1944 (27. novembar 1944.).
- - Neubacher: /Novi tonovi/ kod Pavelića, koji smatra da je potrebna nagodba sa Srbima. U tom smislu je spreman i na teritorijalne ustupke (Istočna Bosna).
- Prema Neubacheru, četnici se i dalje moraju tretirati pažljivo, jer će u slučaju savezničkog iskrcavanja preći na njihovu stranu. Nijemci se moraju postaviti tako da preduprijede veće štete ukoliko do toga preokreta dođe.
- V. Weichs smatra da četnici ne mogu da se nose sa partizanima koje opremaju Sovjeti, pa da se, prema tome, od četnika ne očekuje previše.
- Obojica se slažu da se saradnja s četnicima nastavi kao i dosad, u ograničenim, taktičkim okvirima (što određuje količinu municije i način na koji se izdaje).
- Sukobe između ustaša i četnika treba sprječavati; vlastitu saradnju sa četnicima ne iznositi previše u javnost, da se ne bi izazivale bespotrebne polemike; NDH se ne treba nametati savezništvo sa četnicima, ali oni treba da shvate da vremenski i prostorno ograničena saradnja sa četnicima i njima koristi, imajući u vidu trenutni odnos snaga na terenu., -
T311-r194-f1136
Večernji izvještaj obavještajnog odjeljenja (30. novembar 1944.).
- - Borbe između ustaša i četnika u okolini Goražda još traju., -
T311-r194-f1207
Večernji izvještaj obavještajnog odjeljenja (8. decembar 1944.).
- /Hrvatska: [...] četnici izvršili sabotažu na pruzi sjeverozapadno od Sarajeva./, -
T311-r195-f122
Večernji izvještaj obavještajnog odjeljenja (18. decembar 1944.).
- /Hrvatska: [...] Četnici javljaju da je 27. komunistička divizija pretrpjela teške gubitke u borbama sa Račićevim, Keserovićevim i Kalabićevim odredima 25 [kilometara] sjeverno od Rogatice./, -
T311-r195-f259
Stenogrami telefonskih razgovora od 22. decembra 1944.
- Razgovor načelnika štaba komande Jugoistoka i v. Schubert-a (razgovor započet u 17:45): /Upit u vezi sa demaršem komande Jugoistoka povodom ubistva 170 četnika kod Kostajnice. Poglavnik je obećao formiranje istražne komisije pod vođstvom jednog domobranskog generala./, -
T311-r195-f316
Tajni dnevni izvještaj komande Jugoistoka (23. Decembar 1944.).
- /5. SS brdski korpus: [...] Krećući se od Kalinovika sa sjeveru, jače banditske snage potisle četnička osiguranja od Trnova ka Kasindolu (6 [kilometara] južno od Sarajeva). 1. bataljon 734. lovačkog puka, prebačen iz Podromanije motorizovanim transportom, stupio u kontranapad u saradnji sa ustašama i četnicima./, -
T311-r195-f343
Ispravka za večernji izvještaj obavještajnog odjeljenja od 29. decembra 1944 (30. decembar 1944.).
- /Prema iskazu prebjega, zapadno od Jajca traju borbe između četnika i ustaša sa jedne, i Titovih bandi s druge strane./, -
T311-r195-f433
4: Zabilješka o inspekcijskom putu glavnokomandujućeg Jugosistoka kroz Hercegovinu i Dalmaciju od 7. do 11. augusta 1944.
- Saradnja sa 369., 264. i 373. pješadijske divizije sa četnicima dobra; saradnja 2. lovačkog zdruga sa četnicima nailazi na teškoće, vjerovatno namjerno izazvane iz Zagreba.
Problemi u odnosima sa vojnim i civilnim vlastima NDH., -
T311-r195-f672
Zabilješka sa sastanka sa izaslanikom Neubacherom održanog 30. jula 1944 (31. juli 1944).
- /Četničko pitanje: Njemačka je za D.M.-a neprijatelj br. 2-neprijatelj br.1 su komunisti. D.M. računa-uostalom, kao i ostale banditske vođe-na skoro povlačenje Nijemaca i zemlje. Nastojanje za očuvanjem snage četničkih jedinica je prvenstveno sračunato na sadašnju i buduću borbu protiv komunizma. U cilju ostvarivanja ove namjere, D.M. je tražio velike količine oružja, što je, naravno, bilo odbijeno. Pojedinačni ugovori sa četničkim komandantima (npr. Neško Nedić, Keserović, itd.), koji su sračunati na ograničenu lokalnu i taktičku saradnju u borbi protiv komunista, nisu rizični i mogu se nastaviti. Oni su u ovom momentu-i samo u ovom-povoljni za nas, jer odgovaraju našim interesima. Oni ne znače podršku za veliki obračun između nacionalista i komunista, koja se ima odigrati tek u daljnoj budućnosti./, -
T311-r195-f686
Zabilješka sa sastanka od 25. jula 1944.
- /Hrvatska: [...]Četnici su, s obzirom na vlastitu slabost, naši prirodni saveznici u borbi protiv komunizma. Samo se oni bore! [podvučeno u originalu]/, -
T311-r195-f707
Hauptmann Merrem: Erfahrungsbericht
- Izveštaj kapetana Merrema, drugog obaveštajnog oficira Komande Jugoistoka (Armijske grupe F) o inspekcijskom putu po Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj u periodu 20. jun - 4. juli 1944 sa osvrtom na rad i organizaciju nemačkih obaveštajnih službi i saradnju sa četnicima (5. juli 1944).
, -
T311-r195-f770
Zabilješka sa sastanka kod načelnika štaba održanog 2. jula 1944. (1. juli 1944).
- /[...] Ove namjere potvrđuju se opštim pomjeranjem komunističkih snaga sa jugositoka Srbije ka sjeveru i zapadu, jakim borbama u okolini Brusa, jakim pritiskom iz Jasterpca prema Kruševcu, te prodorom jedne komunističke grupe iz Soko Banje u prostor sjeverozapadno od Kruševca. D.M. je, djelomično na njemačku inicijativu, reagovao prebacivanjem jakih snaga iz sjeveroistočne Srbije u Knjaževac i iz jugozapadne Srbije na Ibar, odnosno Brus. U saradnji s vlastitim trupama, komunisti su zaustavljeni i odbačeni od Brusa i prostora sjeverozapadno od Knjaževca./, -
T311-r195-f801
Nacrt jednog izvještaja o stanju u Srbiji u ljeto 1944. (bez datuma, vjerovatno august 1944.).
- /3.) Dosadašnje držanje D.M.-a ima sljedeće karakteristike:
Aktivna borba protiv komunista u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, s tim što je ova borba zbog brojčane, a naročito materijalno-tehničke nadmoći komunista,uvijek rizična za snage D.M.-a.
Neispunjavanje od Savzenika postavljenih specijalnih zadataka.
Lokalna, ponekad vrlo aktivna saradnja sa njemačkim trupama, obavještajnim i ostalim okupacionim organima.
Potpuna spremnost za izvršavanje taktičkih instrukcija izdatih od strane njemačkih oficira za vezu.
Stalno ponavljanje zahtjeva za municijom i oružjem radi borbe protiv komunista, kao nagrada za dokazanu lojalnost./, -
T311-r195-f960
Gubici srpskih kvislinških formacija od 15. marta do 15. augusta 1944 (bez datuma). Uračunati su i gubici /lojalnih četnika/, koji su se borili protiv NOVJ zajedno sa Wehrmachtom.
- (ukratko: 3.958 četnici
541 SDK
290 SDS
18 SGS
----------------
4.807 ukupno), -
T311-r195-f968
Ukupna snaga D.M. odreda u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj (bez datuma).
- Ukupna snaga procijenjena na 49.000 ljudi., -
T311-r195-f973
Depeša komande Druge oklopne armije Komandi Armijske grupe F od 21. novembra 1943.
- /18.11. Radio-naređenje D.M. Đujiću da još više nego do sada ratuje zajedno sa njemačkim Wehrmachom protiv komunista, jer su oni izdali srpsku stvar. On sam ne može tako postupiti zbog stava naroda./, -
T311-r196-f223
4: Popis savezničkih oficira za vezu kod partizana i kod četnika (3. oktobar 1943.).
- , -
T313-r482-f83
Zabilješka o telfonskom razgovoru načelnika štabova komande Jugoistoka i 2. oklopne armije u 17:22 (14. novembar 1943.).
- /(Nakon razgovora načelnika štaba armije sa pukovnikom v. Geitnerom) načelnik štaba komande Armijske grupe /F/ je saopštio da komanda Jugoistoka namjerava da preuzme stvar sa četnicima (vidi telegram od 14.11.). Obavještajni oficir armije treba da se uključi u pregovore. Iako je prekoračio ovlaštenja [pri posljednjim pregovorima], ipak bi se iz njegovog dogovora sa četnicima moglo izvući nešto povoljno. Ovo se ne odnosi na lokalni [podvučeno u originalnu] sporazum grupe Pfeiffer sa četnicima./, -
T313-r482-f229
Zabilješka sa savjetovanja komandanta Jugoistoka u štabu 2. oklopne armije (bez datuma, vjerovatno oktobar 1943.).
- - /13) Ne smije biti zasebnog vođenja politike prema četnicima, kao što to, čini se, 7. SS-brdska divizija radi. Postoji samo jedna linija: sve što je naoružano bez našeg dopuštenja je neprijatelj. Pregovori sa četnicima su zabranjeni. Mi ne smijemo počiniti istu grešku kao Italijani./, -
T313-r482-f290
Telegram od 10. juna [1943.]
- /Lično mišljenje bugarskog pukovnika Marinova je da D.M. ne može puno planirati jer iza njega ne stoje velike snage, te da bi D.M. bio spreman nastaviti borbu protiv partizana pod njemačkom komandom./
- , -
T313-r482-f487
6: Izvještaj obavještajnog odjeljenja Vojnog komandanta Jugoistoka o rezultatima istrage nad zarobljenim britanskim majorom Selbyem, uhvaćenim kod Žitkovca u noći 18./19. augusta 1943 (26. august 1943.).
- (000544): Major Selby imao zadatak da organizuje sabotaže i dotur materijala za iste; /Prema Selbyevim navodima, do sabotaža nije došlo zato što ih D.M., odn. njegovi komandanti na terenu na terenu još nisu odobrili./
- (000546): /[Sprovođenje sabotaža] nije bilo moguće, ne samo zbog uzdržanosti četnika, nego i zbog nedostatka odgovarajućih podataka o objektima koje je trebalo sabotirati [...]./, -
T313-r482-f544
Dodatak za dnevni izvještaj 15. brdskog korpusa od 3. septembra 1943.
- - /373. pješadijska divizija: [...] planira se operacija dijelova 384. (hrvatskog) pješadijskog puka protiv neprijateljske grupe koja se, po četničkim izvještajima, nalazi jugoistočno od Petrovca ( 70 [kilometara] jugozapadno od Banja Luke)./, -
T313-r482-f708
Telegram 15. brdskog korpusa u vezi sa izvještajem obavještajnog odjeljenja od 3. septembra 1943 (3. septembar 1943., 02:15 sati).
- - /SS divizija javlja da je, po navodima italijanskog konzula u Sarajevu Rossija, njemačka strana sklopila sporazum sa četnicima u okolini Foče, što je dovelo do smirivanja situacije u tom kraju. Pošto mi ovdje o tome ništa ne znamo, molimo da se provjeri da li je 118. lovačka divizija slučajno vodila pregovore, i ako jeste, da nas izvijesti o čemu se razgovaralo [za odgovor, vidi pod br. 23]./, -
T313-r482-f815
Sastav i brojno stanje neprijateljskih snaga u zoni odgovornosti 15. brdskog korpusa (datum: olovkom dopisano /1.9./).
- - Ukupno brojno stanje četnika u NDH i Sloveniji: 22.500 ljudi.
- /Četnički odredi sa potpisanim ugovorima [sa NDH?] (/Vertragschetniks/) više ne postoje, čak se i Drenović stavio pod komandu D.M.-a. Drenović, Tešanović i lokalni komandanti formalno sarađuju sa njemačkim i hrvatskim trupama./, -
T313-r482-f826
60: Telegram obavještajnog oficira 21. brdskog korpusa
obavještajnom odjeljenju 2. oklopne armije (4. septembar 1943.).
- - /U vezi sa odredbom armije da je pregovaranje sa četnicima dopušteno samo uz njenu dozvolu, i u vezi sa njenim zahtjevom za podnošenje izvještaja, 118. lovačka divizija javlja slijedeće: dijelovi izviđačkog bataljona su pri izvršenju svojih zadataka (praćenje 2. proleterske divizije) u rejonu Goražde-Ustikolina-Jabuka zašli na četničku teritoriju oko Drine. Pošto ove četničke grupe ne samo da nisu pokazale neprijateljstvo prema njemačkom Wehrmachtu, nego su izviđačima pomogle sa obavještenjima, ja sam naredio privremeno uzdržavanje od borbenih akcija protiv njih. Inače, nikakvih kontakata, niti pregovora sa četnicima nije bilo./ , -
T313-r482-f959
Telegram-izveštaj komande Jugoistoka, 20.09.43:
- Srbija: na pruzi Beograd - Niš izbačen voz iz šina. Kod Lazarevca borbe između DM grupe Kalabić (600-1000) i komunista (150)
Feindverluste 14.9.-20.9.: komunisti 39 mrtvih 6 ranjenih 23 zarobljena 75 uhaprenih. D.M: pristalice 34 mrtva 1 ranjen 7 zarobljeno
Hrvatska: Severozapadno Inđija izbačen iz šina oklopni voz...
Bugarska: Noću 19/20. 42 NNO Skopje voz minom izbačen iz šina i napadnut od bande (300), -
T313-r483-f6
Telegram komande Jugoistoka:
- Montenegro: Prijepolje von Cetniks genommen. (14. septembar 1943.)., -
T313-r483-f85
Telegram Komande avijacije /Hrvatska/ (19. septembar 1943.).
- - /Izviđački izvještaj od 14:50 sati: Četnici su se povukli sa kote 366 (16 [kilometara] jugoistočno od Banja Luke) na kotu 346 (1 [kilometar] jugozapadno od kote 366). Avijacija je, na osnovu četničkih instrukcija, dejstvovala bombama i mitraljezima/ topovima po šumi istočno od kote 366./, -
T313-r483-f255
Dnevni izvještaj 15. brdskog korpusa za 18. septembar 1943.
- - /SS-divizija /Prinz Eugen/: [...] Komunistička grupa (jačine 1.200 ljudi), koja je sa sjevera nastupala ka Bileći, je odbačena ka sjeveru akcijom 6. čete 2. SS brdskog puka ojačane sa 800 četnika./, -
T313-r483-f290
Jutarnji izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa za 19. septembar 1943.
- - /Po četničkim obavještenjima, komunisti u Klisu pod komandom Vice Buljana (dijelovi 9. dalmatinske divizije)./, -
T313-r483-f379
Prijevod izjave četničkog vođe Miroslava Perana iz Šibenika (22. septembra 1943.).
- - /[...] Mi, pošteni elementi Sjeverne Dalmacije, i Hrvati i pravoslavci smo jedinstveni u namjeri da lojlano sarađujemo sa njemačkim Wehrmachtom u borbi protiv neprijatelja cijelog svijeta, komunizma. Naši ciljevi su jasni. Naša je čvrsta želja da povedemo naš jadni i napaćeni narod ka miru i redu. Zato molimo njemački Wehrmacht da nam pomogne u našoj borbi koliko god može. Njegovi neprijatelji u ovom kraju su i naši neprijatelji. Mi vodimo beskompromisnu borbu protiv komunizma./, -
T313-r483-f976
81: Izvještaj obavještajnog odjeljenja 114. lovačke divizije koji sadrži izjavu komandanta četničke brigade /Dinara/, Milana Cvjetičanina, o događajima u Splitu u periodu kapitualcije Italije (bez datuma, vjerovatno kraj septembra 1943.).
- , -
T313-r483-f977
Jutarnji izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa za 21. septembar 1943.
- - /114. lovačka divizija: jake bande se približavaju linijama snabdijevanja. [...] Prema izjava stanovništva, između Drniša i Sinja više hiljada komunista, prema četničkim navodima raspolažu i tenkovima i imaju namjeru da napadnu Drniš i željezničku prugu 50 kilometara južno od grada./, -
T313-r483-f1021
Telegram 2. SS brdskog puka (26. Septembar 1943.).
- /Pismeni izvještaj o sastanku pukovnika Schmidthubera sa četničkim komandantom slijedi. Trenutna situacija ne dozvoljava hapšenje./, -
T313-r483-f1160
Dnevni izvještaj 15. brdskog korpusa za 13. juni 1944.
- - /Četnički izvještaj potvrđuje informaciju iz sigurnog izvora [radio-prisluškivanje], da se 6. divizija [NOVJ] povukla preko glavne ceste za snabdijevanje u pravcu jugoistoka [...]./, -
T314-r563-f448
Dnevni izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa (16. januar 1944.).
- - /Bosna: [...] Četnike, koji su ostali u Vagancu poslije povlačenja njemačkih trupa, razjurio je neprijatelj, vjerovatno Plaški odred./, -
T314-r563-f1011
2: Dnevni izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa (31. januar 1944.).
- - Partizanski pokreti u tri slučaja u Bosni i Hrvatskoj zabilježeni na osnovu četničkih dojava., -
T314-r563-f1061
Izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa za period od 1. decembra do 10. januara 1944 (12. januar 1944.).
- - /Četnici koji se oslanjaju na Wehrmacht su se dokazali pri izviđanju i obezbjeđenju linija snabdijevanja u priobalnom regionu [...]. Borbena vrijednost četnika pri komunističkom napadu na Banja Luku se pokazala kao mala. Uz samo jedan izuzetak, pokazali su dobre rezultate u izviđanju./, -
T314-r563-f1079
Izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa o partizanskom napadu na Banja Luku (6. januar 1944.).
- - /Tajnost operacije nije potpuno uspjela. Dvije sedmice prije napada javljali su četnici, agenti na terenu i prebjezi o predstojećem napadu na Banja Luku./, -
T314-r563-f1098
Poruka četničke grupe Tešanović (30. decembar 1943.).
- - Tešanović javlja o borbama sa 14. kozaračkom brigadom i drugim partizanskim jedinicama zapadno od Banja Luke. Četnici mole za pomoć, jer bez nje neće moći zadržati položaje. Naročito se traži municija, jer trenutno /nemaju ni metka/., -
T314-r563-f1130
Telegram obavještajnog odjeljenja 373. pješadijske divizije štabu 15. brdskog korpusa o tretmanu prebjega (3. februar 1944.).
- - /Iz jedne poruke 383. (hrvatskog) pješadijskog puka u Banja Luci proizlazi da su propagandni napori usmjereni ka povećanju broja prebjega ozbiljno podriveni činjenicom da i ustaše i četnici ubijaju prebjege. Puk je ostvario dogovor sa četničkim vođama Drenovićem i Tešanovićem o izručenju svih prebjega i zarobljenika. Da li su gorenavedeni voljni da se ovog dogovora drže, ostaje da se vidi./, -
T314-r563-f1326
6: Izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa za period od 11. januara do 12. februara 1944.
- - /Jačanje ustaša pravoslavci i njihovi četnički odredi vidi kao znak za novi talas progona.
Natpisi u hrvatskim novinama, kao i govori jednog ministra o borbama u Banja Luci, daju radikalnim elementima na obje strane novi poticaj. Pravoslavci se, prema tome, sve više okreću Wehrmachtu, od kojeg jedino očekuju pomoć. Ako se ta pomoć ne ukaže, oni će silom prilika prebjeći komunističkim bandama./
- /2. Četnici: držanje četničkih odreda Drenovića, Tešanovića i Maneta Rokvića se nije promijenilo [...]./, -
T314-r564-f115
Pismo komandanta 15. brdskog korpusa ministru Benaku o snabdijevanju četnika oružjem i municijom (5. februar 1944.).
- - Četnici su samo jednom primili 50 trofejnih pušaka različitog modela; municija, u malim količinama, je bila izdavana uz strogu kontrolu njemačkih organa i to samo pred zajednička borbena dejstva., -
T314-r564-f301
Izvještaj o djelovanju Grupe tajne poljske policije br. 9 za februar 1944 (26. februar 1944.).
- - / Ispostava br. 2, Banja Luka: [...] Po naredbi obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa od 7. februara 1944, 8 osoba je poslano na rad u Njemačku, 2 osobe predate na službu u četničke odrede, a 2 otpuštene iz zatvora zbog zdravstvenih razloga./, -
T314-r564-f323
Dnevni izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa za 10. mart 1944.
- - /Prema četničkim podacima, Tito se nalazi u drvarskoj pećini, prema drugim izvorima u Oštrelju sjeverno od Drvara./, -
T314-r564-f455
Izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa za period od 13. februara do 12. marta 1944.
- - /Četničko držanje se neće promijeniti sve do neposredno pred [savezničko] iskrcavanje./, -
T314-r564-f510
6: Ustrojstvo i snaga četničkih odreda Momčila Đujića, prema procjenama obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa (bez datuma, vjerovatno februar-mart 1944.).
- , -
T314-r564-f515
7: Izvještaj komandanta /Jedinice Konrad/ o četnicima u sjevernoj Dalmaciji (11. mart 1944.).
- (snimak 000692) /Vojne operacije Dinarske četničke divizije sprovođene u saradnji sa njemačkim divizijama, koje su također obavještavane o rezultatima operacija. Pored toga, značajn dijelovi četničkih jedinica su upotrebljeni za osiguranje njemačkih linija snabdijevanja. S vojne tačke gledišta je trenutna saradnja sa četnicima zadovoljavajuća./
- (snimak 000692) /Ovaj trup [Jedinica Konrad] ima najtješnje veze sa vođama četničkih jedinica [...]./
- (snimak 000694) /U slučaju engleske invazije, [četnici] izričito obećavaju neutralno držanje i garantuju povlačenje četničkih jedinica iz borbene zone. Također predviđaju slanje oficira za vezu pri njemačkim jedinicama./
- (snimak 000694) /Trup vjeruje da ovi navodi dolaze direktno od Đujića i njegovih pristalica. Ako su oni stvarno tačni, onda nema mjesta političkim preprekama za još veće angažovanje četničkih jedinica; to bi predstavljalo značajnu vojničku podršku, koja ne bi pretstavljala opasnost u slučaju engleske invazije./
- (snimak 000695-6) /Vojvodi Đujiću je predbačeno da se ne angažuje lično na kontaktima sa njemačkim instancama.On je o ovome rekao sljedeće:
o do sada se mogla uspostaviti veza samo sa pretstavnikom jedne ovdje trenutno raspoređene divizije. On želi trajnu vezu sa [štabom] armije.
o U dosadašnjim kontakatima sa njegovim ljudima su se njemački predstavnici previše koncentrisali na pojedinačne vojne zadatke; on želi nekoga kome može prenijeti i svoja opšta zapažanja.
o Prema ustaškim dojavama, njemačke jedinice često učestvuju u uništavanju sela koja oni smatraju komunističkim, a u stvari su srpska. U narodu bi se zbog toga javio otpor kad bi on sarađivao sa Nijemcima isuviše javno [...].
o On radi na tome da na svoju stranu privuče one koji su komunisti nasilno regrutovali. Zbog toga ne smije davati materijal za komunističku propagandu koja tvrdi da on sarađuje sa okupatorom.
- (snimak 000696) /Vojvoda Đujić je izrazio spremnost da se njegove jedinice, nakon čišćenja partizanske teritorije u sjevernoj Dalmaciji, rasporede na zadatak zatvaranja Titovih snabdjevačkih kanala u saradnji sa njemačkim snagama. Na osnovu dostupnih podataka, takva saradnja se čini i više nego moguća./, -
T314-r564-f692
Radio-depeša obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa 69. armijskom korpusu (17. april 1944.).
- - /Četnici: istočno od rijeke Vrbas nalazi se četnički korpus Tešanovića sa 6 brigada; držanje sumnjivo. Jedan dio pod komandom Rade Radića i Mišića se odvojio [o ovome v. ista rolna, snimak 000105]. Pregovori o angažmanu na otpornim tačkama još nisu završeni. Mora se računati sa prelazom lokalnih četničkih milicija komunistima. Zapadno i jugozapadno od Banja Luke nalazi se četnički korpus Drenovića sa 1.100 ljudi u tri brigade; [Drenović] šalje pouzdana obavještenja [...]./, -
T314-r565-f47
Dnevni izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa 2. oklopnoj armiji (20. april 1944.).
- - /Napad na vlastiti konvoj na serpentinama Zrmanja-Vrelo odbijen. Četnici su pri potjeri zarobili jedan laki mitraljez [...]/
- /Šibenik: Đujićev kurir, koji je imao njemačku propusnicu i išao u pratnji službenika službe bezbjednosti, ubijen hicem u potiljak od strane ustaša; radi se o planiranom atentatu koji se dogodio dan poslije ustaškog mitinga [za izvještaj o rezultatima istrage o ovom ubistvu v.ista rolna, snimci 000337-9]./, -
T314-r565-f53
7: Zabilješka o razgovoru sa obavještajnim oficirom 264. pješadijske divizije o upotrebi četnika u zoni odgovornosti 15. brdskog korpusa (18. april 1944.).
- - (000277): /Postavilo se pitanje šta činiti sa onim četničkim odredima koji ne izvšavaju borbena naređenja; odgovor glasi: obustava snabdijevanja. Otkad je glavnokomandujući Jugoistoka izdao odgovarajuću naredbu, divizija nije izdavala municiju četnicima, iako ona smatra da ovakva politika ne može da se održi./, -
T314-r565-f276
6: Prijepis pisma upućenog od strane četnika njemačkoj komandi u Drnišu, u kojem se traži zaštita od ustaša (30. maj 1944.).
- - (000294): Kratki istorijat četničkog odreda iz Medaka kod Gospića; odred do sada imao 200 mrtvih u borbi protiv partizana; odred sklopio sporazum sa delegacijom NDH koju su činili veliki župan, jedan predstavnik vlade iz Zagreba, te /gospodin pukovnik Servatzy, koji se lično založio za sklapanje ovog sporazuma./ Rezultat sporazuma je bio postavljanje domobranskog garnizona u Medaku i zajedničke akcije protiv partizana. Pravoslavno stanovništvo iz Medak- Počitelja i Raduča je priznalo vlast NDH i od nje /primalo pomoć i hranu./
- (000294): Partizani kontrolisali Medak od aprila do decembra 1943; Poslije dolaska 114. lovačke divizije Wehrmachta, u Medaku opet uspostavljen /ustaško-domobransko-četnički garnizon. Sve se odvijalo u duhu sporazuma i iskrene saradnje sa ustanovama NDH./
- Četnički odred iz Metka (Medak) učestvovao u svim akcijama njemačke vojske u aprilu 1944; od komande puka /Brandenburg/ četnici dobili nagradu za hrabro držanje u tim borbama.
- (000295): U periodu 15.-19. maja 1944, ustaše spaljuju selo i ubijaju šest osoba: /U ovom najsudbonosnijem času za sve nas, neka njemački Wehrmacht bude ta mudra i pravedna sila koja će uvesti red i time nam omogućiti da sve svoje snage usmjerimo na borbu protiv komunizma, a ne da gubimo vrijeme i dragocjene četničke živote na osvetu ustašama./
- (000296): /Nadamo se da će naš protest naići na razumijevanje i dobru volju njemačke komande, te pomoć i podršku njemačkog Wehrmachta./, -
T314-r565-f294
22: Pismo štaba Dinarske četničke divzije štabu 15. brdskog korpusa u Kninu (9. maj 1944.) u kojem je sadržano 19 zahtjeva vezanih za regulisanje međusobnih odnosa te isporuku velikih količina oružja, opreme i municije četničkim jedinicama.
- - (000822): Ukoliko Nijemci ne ispune ove zahtjeve, četnici /ne preuzimaju odgovornost za održavanje reda i mira/, te izjavljuju da će u ovom slučaju /biti prinuđeni povući svoje jedinice na jednu kompaktniju teritoriju, odakle bi bez katastrofalnih žrtava mogli braniti naše nacionalne elemente od ustaških i komunističkih napada./, -
T314-r565-f817
Zabilješka o broju četnika koje snabdijeva 15. brdski korpus (10. maj 1944.).
- - Preko 264. pješadijske divizije i puka /Brandenburg/: 4.421;
- Preko 373. pješadijske divizije: 1.897;
- Ukupno: 6.318., -
T314-r565-f823
Zabilješka /komande Lippert/ o govoru prote Pere Stojisavljevića na Đurđevdan 6. maja 1944 u selu Otišić kod Vrlike (7. maj 1944.).
- - /Ako na svijetu postoji jedan narod koji zaslužuje da živi, onda je to njemački narod. Ako se iko bori protiv neprijatelja cijelog svijeta, komunizma, onda je to njemčki narod. On je ustao kao jedan, pod vodstvom svog genijalnog vođe Adolfa Hitlera, da istrijebi ovu pošast. Veliki njemački Wehrmacht je jedina sila koja je pomogla malim narodima. Prošle godine, kada nam je zaprijetilo uništenenje od strane banditski hordi, njemački Wehrmacht nam je donio spas i pomoć. Od tada možemo opet disati punim plućima. Mi, Srbi, nikada ne smijemo zaboraviti šta je slavni njemački Wehrmacht učinio za nas. Želimo mu se, stoga, zahvaliti od sveg srca i poželiti da pobijedi sve svoje neprijatelje; da iz ove bitke protiv neprijatelja cijelog svijeta, koju vodi njegov veliki Führer, izađe kao jedini pobjednik, a Njemačka kao jedina nacija koja zaslužuje da živi. Time bi i za Srbe došli bolji, pravedniji dani. Neka živi veliki njemački Führer i slavni, herojski Wehrmacht! *Živio!* odzvonilo je tri puta iz svih četničkih grla. /
/Napomena: ovakav stav je dobrim dijelom rezultat uticaja prote Stojisavljevića, koji je omiljen čak i u hrvatskim selima i koji radi na sporazumu sa Hrvatima. I oni su spremni da se zajedno sa ustašama bore protiv bandita./, -
T314-r565-f824
7: Pismo štaba Dinarske četničke divizije njemačkoj diviziji u Drnišu i štabu korpusa u Kninu u kojem se moli da se riješi pitanje pomoći za porodice poginulih četnika koja je uskraćena od vlasti NDH (20. maj 1944.).
- , -
T314-r565-f825
2, Izvještaj 15. brdskog korpusa o rezultatima i poteškoćama u stvaranju /Hrvatskih borbenih grupa/ (11. juni 1944.).
- (001200): U rejonu 392. pješadijske divizije postoje preduslovi za lojalnu saradnju sa četnicima u okviru novoformiranih /Hrvatskih borbenih grupa/. Komplikacije se mogu očekivati sa ustaške strane.
(001200-1): U rejonu 373. pješadijske divizije je svrstavanje četnika u /Hrvatske borbene grupe/ u skladu sa uputstvima odavno završeno. Oni su raspoređeni u uporišta duž glavne ceste za snabdijevanje i usko se naslanjaju na njemačke posade. Borbene grupe su se od svog formiranja dokazale u bezbroj borbi, /rame uz rame/ sa legionarima. Do problema je dolazilo samo kad bi vlastima NDH ili ustašama zasmetalo prisustvo ovih /malih ali u borbi prokušanih jedinica./
(001201-2): U rejonu 264. pješadijske divizije stvari idu teže, jer četnici odbijaju da odbace svoje ime i oznake , te da se stave u službu interesa NDH. Divizija, gotovo u cijelosti raspoređena na obali, ne može intervenisati iz taktičkih razloga, djelom i zato jer /četnici sami štite istočni bok divizije i obezbjeđuju linije snabdijevanja./, -
T314-r565-f1200
Telgram upućen 5. SS brdskom korpusu (5. maj 1944.).
- /U vezi sa 4360 g.: Đujić bez sumnje pristalica D.M.-a; hrvatski građanin, lojalno sarađuje sa vlastitim trupama u borbi protiv komunizma; nasilno regrutuje pravoslavce; po posljednjim izvještajima agenata, nekoliko puta se negativno izjasnio o Englezima [dopisano olovkom: jačina 7.000]. Da li su Đujićevi odredi u zoni 5. SS brdskog korpusa?/, -
T314-r565-f1203
11: Prijdlog štaba Dinarske četničke divizije njemačkoj diviziji u Drnišu i štabu korpusa u Kninu za buduće zajedničke akcije na području Dalmacije, Like i Bosanske Krajine (24. maj 1944.).
- , -
T314-r565-f1206
50: Izvještaj obavještajnog odjeljenja 392. pješadijske divizije o sastanku sa četničkim komandantima kod Otočca 7. juna 1944 (10. juni 1944.).
- (000047): Tema sastanka: formiranje /Hrvatskih borbenih grupa/; Četnici imaju priznati NDH, odbaciti naziv /četnik/ i velikosprske težnje i podrediti se Wehrmachtu; u zamjenu im se garantuje bolnička skrb za ranjene u njemačkim bolnicama, snabdijevanje pojedinih dijelova civilnog stanovništva, te zaštitu od nasilja /počinjenog od treće strane/.
(000047): /[Ilija] Vlašić je prihvatio sve uslove. [Njegov] odred će biti potčinjen najbližoj njemačkoj jedinici. Obezbjeđenje njegove teritorije (vidi kartu) će se ograničiti na stalno izviđanje po dubini i uništavanje komunističkih organizacija. Veće operacije će se vršiti samo uz dozvolu njemačkog pretpostavljenog./
(000048): /[Đuro] Šumanja također pristaje na ove uslove i on će formirati jedan odred u rejonu Plaškog od pravoslavaca koji su se i ranije borili protiv komunista./
(000048): /Također se ne smije dozvoliti da se anti-komunistički pokret [na Kordunu] svede samo na formiranje slabih odreda za osiguranje. Velika mogućnost koja se ovdje pruža, da se Kordun, kao srce komunističkog pokreta u Hrvatskoj, vojnički umiri i politički pridobije za nacionalsocijalizam, mora biti iskorištena./, -
T314-r566-f47
7: Izvještaj obavještajnog odjeljenja 15.brdskog korpusa o rezultatima formiranja /Hrvatskih borbenih grupa/ (30. juni 1944).
- (000048): Dosadašnji tok potčinjavanja četnika njemačkim jedinicama: kod 392. pješadijske divizije, nakon sporazuma sa majorom Eremićem, formirana dva slaba odreda; radi izbjegavanja sudara, jasno razgraničeni sa ustašama; ustaše su se, nakon početne sumnje, složile sa formiranjem ovih grupa.
(000048): Kod 264. i 373. pješadijske divizije su nove smjernice već bile sprovedene u praksi; one četničke jedinice koje još nisu ušle u sastav /Hrvatskih borbenih grupa/ su ionako pod direktnom kontrolom njemačkih štabova; u rejonu 373. pješadijske divizije su ove grupe nanovo raspoređene i razvučene da bi se obezbijedila zavisnost od njemačkih jedinica.
(000048-9): Iskustva vezana za borbeni angažman /Hrvatskih borbenih grupa/: u zoni 392. pješadijske divizije bez problema; kod 264. i 373. pješadijske divizije: municija se izdaje uz kontrolu potrošnje; četnicima je rečeno da prodaju zaplijenjenu stoku njemačkim ustanovama; izviđačke zadatke izvršavaju besprijekorno; vođstvo im je dobro, a ljudstvo naviklo na fizičke napore; neophodni su pri osiguranju komunikacija, posebno zbog pomanjkanja vlastitih trupa; iako su se tokom operacije /Rösselsprung/ Đujićevi odredi dobro pokazali, na njih se nikada ne može potpuno osloniti-izbjegavaju otvorenu borbu sa neprijateljem pravdajući se nedostatkom teškog oružja i municije./, -
T314-r566-f56
Pismo njemačke komande u Kninu upućeno četničkom štabu u Kosovu u kojem se traži uklanjanje majora Vuksanovića radi /neprijateljskog držanja/ (24. maj 1944.).
- , -
T314-r566-f70
Nacrt odgovora 264. pješadijske divizije na četničku žalbu povodom ukidanja snabdijevanja za neke četničke jedinice (10. maj 1944).
- Detalji iz žalbe četničke komande (vidi ista rolna, snimke 000089-91) se odnose na unutrašnje stvari četničkih odreda na koje Wehrmacht nema uticaja.
/Njemački će Wehrmacht i ubuduće sankcionisati neposluh uskraćivanjem snabdijevanja [za neposluh Drvarske, Golubićke i Grahovske brigade vidi ista rolna, snimke 000086 i 000094]./
/Njemački Wehrmacht nije voljan da ćutke prelazi preko neutemeljenih prijetnji njegovim pripadnicima./
/Njemački Wehrmacht je spreman pomoći srpskom narodu u njegovoj borbi u okviru svojih vojnih i političkih naređenja, te bi mu bilo žao kad bi dosadašnja uspješna saranja bila narušena nelojalnim ponašenjem nekih pojedinaca./, -
T314-r566-f85
Zabilješka od 1. marta 1944 u 18 sati.
- Svetozar Rokvić, Drenovićev oficir za vezu, donio vijest da su ustaše uhapsile osam četnika i sproveli ih u zatvor u Banja Luci, te moli za istragu., -
T314-r566-f175
30: Izvještaj sa sastanka poručnika Kirchnera i Uroša Drenovića u Karanovcu na dan 26. decembra 1943 (27. decembar 1943.).
- (000229): Drenović moli za dozvolu da evakuiše familiju u Beograd, /pod njemačku zaštitu/; Marčetić također moli za propusnicu za put u Srbiju, gdje se želi staviti na raspolaganje Nediću.
(000229): U razgovoru se pomenula mogućnost stvaranja /Srpske legije/ pod njemačkom komandom; četnici su ovu mogućnost /oduševljeno pozdravili/. Također su izrazili spremnost da se, poslije uništenja komunizma u Bosni, bore u Rusiji; jedini uslov je da ova jedinica bude sastavljena isključivo od Srba.
(000229-30) Specijalna jedinica /Boeckl/ smatra da sudjelovanje ovih grupa na specijalnim zadacima više nije moguće; pokušaće se nastavak saradnje sa preostalim jedinicama u ograničenom obimu; jedinica smatra da je pomoć pri evakuaciji četničkih porodica ne samo stvar obzira, nego i revanširanja za usluge izviđanja i borbene pomoći koje su četnici vršili. Stoga je 27.12. u vezi s ovim zatražena dozvola od štaba armije.
(000230) Drenović je zamolio da mu se izda propusnica za neometan put u Srbiju; Jedinica će usmeno prenijeti prijedlog štabu 15. brdskog korpusa., -
T314-r566-f228
Prijevod naređenja Uroša Drenovića od 25. decembra 1943. o postavljanju Milana Račića za kontrolora ulaska u Banja Luku (29. decembar 1943.).
- /Svim četničkim jedinicama se naređuje, a njemačke i hrvatske vlasti se mole, da mu se pri izvršavanju zadataka ne prave smetnje, već da mu se u slučaju potrebe pruži pomoć./, -
T314-r566-f231
Pismo načelnika štaba 15.brdskog korpusa Njemačkom opunomoćenom generalu u Zagrebu povodom incidenata prouzrokovanih od strane ustaša (4. januar 1944.).
- /Bezobzirno i neodgovorno/ ponašanje ustaša i vlasti NDH prema četnicima koji stoje u službi Wehrmachta može imati teške posljedice po ratnu privredu.
Zbog ovoga se ima /najoštrije protestvovati/ kod vlasti u Zagrebu.
Ukoliko se ponašanje vlasti NDH /u najkraćem roku/ ne promijeni, njemačke trupe će biti prisiljene da djeluju., -
T314-r566-f241
2: Izvještaj Komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj komandi Jugoistoka o četničkoj organizaciji u Bosni, te planovima za njeno razoružanje (28. mart 1943.).
- (000322): /Razoružanjem svih četničkih jedinica bi pitanje ravnopravnosti Srba u Hrvatskoj opet postalo aktuelno. Ono mora biti rješeno prije [podcrtano u originalu] nego se razoružanje sprovede./, -
T314-r566-f320
Uputstvo obavještajnog odjeljenja 15.brdskog korpusa 114. lovačkoj diviziji o saradnji sa četnicima u njenoj zoni odgovornosti (11. oktobar 1943.).
- Korpus se ne slaže s ocjenom divizije da je Đujićeva grupa /pouzdana/, jer je dokazano da Đujić stoji u vezi sa D.M. i šalje mu izvještaje o uspješnim akcijama protiv Nijemaca;
Prema tome, prepuštanje osiguranja četnicima predstavlja /veliku opasnost/ za njemačke trupe.
Vremenski i prostorno ograničeni sporazumi dolaze u obzir i o njima se smjesta mora izvjestiti korpusna komanda., -
T314-r566-f330
7: Snaga i sastav četničkih jedinica u Bosni (podaci od 1. aprila 1944.).
- , -
T314-r566-f324
41: Izvještaj 114. lovačke divizije o rezultatima saradnje sa četnicima (5. novembar 1943.).
- (000337): Četnici obezbjeđuju glavnu liniju snabdijevanja G. Lapac-Gračac-Drniš-Knin-Šibenik iz vlastitih uporišta koja su naslonjena na njemačka; četničke jedinice dobijaju naredbe direktno od lokalnih njemačkih komanadanata.
(000337): Đujićeve trupe su tako raposređene, da u slučaju prevrata ne kontrolišu u cijelosti prugu Knin-Drniš-Šibenik; Mane Rokvić je potpuno pouzdan i još od prije sarađuje sa divizijom u Bos. Petrovcu.
(000337): Djeluju 4 samostalna četnička trupa, koja ostvaruju dobre rezultate u banditskoj pozadini.
(000338): Pismeni sporazumi nisu sklopljeni ni sa jednom od četničkig grupa; četnici dobijaju snabdijevanje u skladu sa listama imena koje se stalno kontrolišu; municija za pješadijsko naouružanje se izdaje povremeno, uz strogu kontrolu potrošnje; svaki četnik nosi zvaničnu iskaznicu-oni bez iskaznice se hapse i razoružavaju.
(000338): Rokvić ima neposrednu vezu sa divizijom, Đujić djeluje preko oficira za vezu.
(000339): Četnici donose dobre rezultate u izviđanju, pa čaki i u napadu kad sarađuju sa vlastitim trupama; Osiguranje dugih linija snabdijevanja bi bez četnika bilo /nezamislivo/., -
T314-r566-f337
8: Dopis štaba Komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj-/Veza sa neprijateljski orijentisanim krugovima u Srbiji/ (18. novembar 1942.).
- (000357): /U svim predjelima naseljenim Srbima u Hrvatskoj, četnici imaju sporazume sa hrvatskim vlastima, čime su im obezbjeđena široka prava. Obadvije strane se trenutno pridržavaju ugovora. Razoružanje četnika dolazi u obzir samo ako bi Hrvatska raskinula ove ugovore, za šta trenutno nema izgleda./
(000357): U zoni 714. pješadijske divizije nalazi se 6-8.000 četnika, naoružanih puškama i nešto automatskog oružja. Diviziji su dosad pružili vrijedne usluge time što su branili svoju teritoriju od partizana i time oslobodili njemačke i trupe NDH za dejstvo na drugim sektorima. K tome obezbjeđuju i željeznicu i pribavljaju važna obavještenja njemačkim trupama.
(000357): Četnici su pri zajedničkim akcijama snabdjevani od strane NDH; također im pripada i naknada od otprilike 3 Rajshsmarke dnevno, čiju isplatu oni, međutim, dosad nisu tražili.
(000357): 718. pješadijska divizija trenutno nema veza sa četnicima, iako u njenoj zoni odgovornosti četnici sarađuju sa njemačkim privrednim organima na osiguranju izvoza drveta od partizana i muslimana, obezbjeđivanju radne snage, itd; četnici također imaju ugovore sa vlastima NDH, koji se, uglavnom, poštuju.
(000358): /Razoružanje četnika je moguće samo ako:
se na raspolaganje stavi dovoljno trupa;
njemačke, hrvatske i italijanske trupe nastupe istovremeno;
se uzme u obzir da će izvoz drveta biti prekinut nekoliko mjeseci, a pored glavnih i sporedne željezničke linije biti privremeno izgubljene./, -
T314-r566-f357
1: Prijevod sporazuma postignutog na sastanku komandanata četničkih odreda /Obilić/ i /Mrkonjić/ sa predstavnicima vlasti NDH u Banja Luci na dan 23. maja 1942.
- , -
T314-r566-f359
Telegram obavještajnog odjeljenja 15.brdskog korpusa 2. oklopnoj armiji o sporazumu između izviđačkog bataljona 373. pješadjiske divizije i jedne grupe četnika Mana Rokvića od 4. oktobra 1943 (9. oktobar 1943.).
- , -
T314-r566-f676
Telegram štaba Komandanta njemačkih trupa u Hrvatskoj Njemačkom štabu za osiguranje željeznica u Hrvatskoj kojim se odobrava ograničena isporuka municije onim ozrenskim četnicima koji se /dokazano/ bore na njemačkoj strani.
- , -
T314-r566-f682
8: Izvještaj sa sastanka Uroša Drenovića i bivšeg dožupana Jajca dr. Šunića u Banja Luci dana 2. maja 1943.
- (000685): /Dva gospodina su se pozdravili kao stari poznanici. Nakon raspitivanja o zajedničkim poznanicima i prisjećanja na teška vremena kad su partizani upali u Jajce, Š [unić] je započeo razgovor[...]/; Drenović je preuzeo na sebe da razmjeni 300.000 jugoslovenskih dinara prikupljenih od stanovništva iz svog kraja za kune i novac je donio u Jajce. Tokom partizanskog napada nestale su sve priznanice i novac; Šunić je obećao da će kune biti isplaćene po dogovoru.
(000685-6): Pitanje zeničkih i ozrenskih četnika i njihovih prepada na željeznicu i stanovništvo, zbog kojih se sprema kaznena akcija i promjena u načinu sklapanja sporazuma sa četnicima; cilj promjene je čvršće regulisanje odnosa sa četnicima, čime bi se u budućnosti trebali izbjeći slični incidenti; Drenović bi trebao raditi sa popom Božićem na prihvatanju ovih sporazuma; dva Jevđevićeva komandanta, Rokvić i Bogunović, izrazila želju da se stupe u kontakt sa Drenovićem; Nijemci još nisu obavješteni o ovoj incijativi NDH vlasti, ali će biti posredstvom Dr. Benaka u Sl. Brodu i opunomoćenika u Sarajevu;
(000686): Incidenti i pokolji civilnog stanovištva se pripisuju 10-orici oficira koje je D.M. poslao u Bosnu;
(000687): Šunić nastojao da odobrovolji Drenovića, stavljajući mu do znanja da mu može nabaviti nove čizme i, eventualno, jedan automobil;
(000687): Na pitanje njemačkog posmatrača da li se de-eskalacija tenzija u odnosima sa četnicima može očekivati od novog ministra unutrašnjih poslova Artukovića za čijeg je prvog mandata anti-srpska politika bila na vrhuncu, Šunić je odgovorio da je Artuković veoma prilagodljiv i da je uvijek bio za politiku smirivanja.
(000688): Za Drenovića Šunić kaže da je pošten i častan, ali da mu fale diplomatske osobine., -
T314-r566-f685
2: Prijepis izjave predstavnika Ozrenskog i Zeničkog četničkog odreda kojom se obavezuju na predaju oružja i spriječavanje sabotaža na komunikacijama koje se nalaze na njihovom terenu (1. maj 1943.).
- , -
T314-r566-f691
10: Lista sporazuma potpisanih između bosanskih četnika i vlasti NDH u periodu između 28. maja 1942. i 16. januara 1943.
- /Sporazumi:
28.5.1942. u Lipcu sa ozrenskim četnicima;
9.6.1942. u Banja Luci i 14.6.1942 sa četnicima s Borja;
15.6.1942. u Loparama sa majevičkim četnicima;
16.1.1943. u Kovanjima sa četnicima Kosorića;
Četnici se obavezuju na
priznanje NDH i njenog poglavnika;
prekid svih neprijateljstava sa civilnim i vojnim vlastima NDH;
pružanje borbene podrške orućanim snagama NDH u borbi protiv partizana;
pomoć organima NDH pri uspostavi reda i izgradnji državnog aparata;
dopuštenje i pružanje pomoći civilnim i vojnim organima NDH pri vršenju istrage zločina protiv života i imovine građana bez obzira na vjersku pripadnost na četničkoj teritoriji;
Hrvati se obavezuju da će
prepustiti četnicima samoupravu na njihovoj teritoriji, uz kontrolu organa NDH;
dozvoliti četnicima nošenje oružja radi borbe protiv partizana;
snabdijevati četnike municijom;
zbrinjavati četnike ranjene u borbi protiv partizana u bolnicama NDH;
pomagati udovice i siročad četnika poginulih u borbi protiv partizana;
dozvoliti neometan promet robe i osoba, kao i ostalim građanima./, -
T314-r566-f709
6: Prijevod sporazuma između ozrenskih i trebavskih četnika i predstavnika vlasti NDH u Lipcu na dan 28. maja 1942.
- [Za aneks sporazuma koji je potpisan 9. Jula 1942 u Doboju vidi ista rolna, snimak 000739.], -
T314-r566-f734
3: Prijevod sporazuma između četnika sa Borja i predstavnika vlasti NDH u Banja Luci na dan 9. juna 1942 i u Prnjavoru na dan 14. juna 1942.
- , -
T314-r566-f740
7: Prijevod sporazuma između majevičkih četnika i predstavnika vlasti NDH u Loparama na dan 15. juna 1942.
- , -
T314-r566-f746
7: Pregled strukture, komandnog kadra, brojnosti i naoružanja četničkih snaga u NDH, Sloveniji i Crnoj Gori na dan 1. maja 1943 (5. maj 1943.).
- Lika: 3.500 (pušaka)
Dinara: 2.000
Bosna: 13.130
Hercegovina: 11.200
Slovenija: 4.000
Crna Gora: 20:300
UKUPNO: 54.130, -
T314-r566-f778
9: Odgovor obavještajnog odjeljenja 114. lovačke divizije na telegram 15. brdskog korpusa u kojem se Đujić optužuje za prepade na njemačke trupe i u kojem se traži Đujićevo hapšenje (4. oktobar 1943.).
- [Za telegram 15. brdskog korpusa od 23. septembra 1943 vidi ista rolna, snimak 000790.]
/Sigurna obavještenja i dokumenti nedvojbeno ukazuju da se Đujić u dosadašnjoj borbi protiv komunizma pokazao kao pouzdan./
/Sabotaže i prepadi na njemačke trupe se dosad nisu događali. Prepad kod Zrmanje izvršila 2. sjeverno-dalmatinska brigada, što zaplijenjeni dokumenti nedvojbeno potvrđuju./
/Na potezu Drniš-Šibenik donedavno nije bilo četnika; oni su sad raposređeni od strane divizije u cilju osiguranja linija snabdijevanja. Ovo je obezbijedilo komunikacije od napada bandita, omogućilo neometano snabdijevanje i skori završetak radova na pruzi./
/Hrvatske trupe i ustaše, već zbog svoje brojnosti, ne mogu predstavljati značajniju podršku; osim toga, njihova borbena vrijednost je poznata. Četnički odredi su se dosad svuda pokazali kao izuzetno aktivni i pouzdani./
/Hapšenje Đujića [...] bi izazvalo najšire nezadovoljstvo među lokalnim stanovništvom i uništilo povjerenje u njemački Wehrmacht, koje je već polako počelo da se osjeća. Time bi, također, otpala četnička podrška, što bi vezalo vlasitite posljednje rezerve za zadatke osiguranja i stalne borbe za linije snabdijevanja [podvučeno u originalu]./, -
T314-r566-f788
Izvod iz ratnog dnevnika uprave za snabdijevanje 91. armijskog korpusa za 11. decembar 1944.
- - U manastiru Mileševo smještena 32 Nijemca koja su otpuštena iz četničkog zarobljeništva., -
T314-r1630-f51
Izvod iz ratnog dnevnika operativnog odjeljenja 91. armijskog korpusa za 13. novembar 1944.
- /Na *Turskoj cesti* (Mitrovica-Novi Pazar, pomoćna cesta za /Zelenu rutu/), koja dosada od nije bila ugrožavana od bandi, prvi put su napadnute dvije kolone. Sumnja se da su napadi izvršeni od strane prijateljski nastrojenih, iako nepouzdanih četnika./, -
T314-r1630-f280
Izvod iz ratnog dnevnika operativnog odjeljenja 91. armijskog korpusa za 19. decembar 1944.
- - /Prema izvještaju 22. pješadijske divizije, 300 četnika je došlo u Sjerogoste sa prethodnicom 21. brdskog korpusa. Prema navodima četničkog komandanta, sa 21. brdskim korpusom se nalazi još 3-4.000 četnika. 21. brdski korpus je naredio 22. pješadijskoj diviziji da usmjeri glavninu četnika preko Šahovića u okolinu Pljevalja, a dio na istočnu obalu Lima prema Pranjanima./, -
T314-r1630-f311
Izvod iz ratnog dnevnika operativnog odjeljenja 91. armijskog korpusa za 23. decembar 1944.
- - /5-7.000 četnika, koji sa 21. brdskim korpusom dolazi sa juga, ne pristaju na naređenje korpusa da se marširaju pravcem prema Šahovići-Pljevlja, već žele da nastave /Svjetlozelenom/, odn. /Plavom/ rutom. Obje divizije su dobile uputstvo da po svaku cijenu spriječe ometanje vlastitih pokreta od strane četnika/ (za uputstvo 22. i 297. pješadijskoj diviziji v. ista rolna, snimak 000805)., -
T314-r1630-f317
6: Uputstva za vođenje borbe izdata 24. novembra 1944 od strane Armijske grupe /E/
- Daljnja iskrcavanja /Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije/ na dalmatinskoj obali, u Hrvatskoj i Crnoj Gori.
- Koncentracija četnika, /čije je držanje kao i prije nepouzdano/, u prostoru oko Pljevalja., -
T314-r1630-f582
9: Izvještaj obavještajnog odjeljenja 91. armijskog korpusa o situaciji kod neprijatelja (29. novembar 1944.).
- - Upozorenje jedinicama na to da se partizani ponekad kamufliraju u njemačke uniforme i dozivaju straže na njemačkom jeziku.
- Često mjenjanje držanja pojedinih četničkih grupa; Zarobljene četnike partizani odmah regrutuju u vlastite redove; /Preporučuju se oprez i suzdržanost, ali i političko razumijevanje./, -
T314-r1630-f608
Izvještaj o aktivnostima obavještajnog odjeljenja 91. armijskog korpusa u periodu od 16. do 31. decembra 1944 (5. januar 1945.).
- - Evakuacija komandanta sandžačke muslimanske milicije Pačariza i njegove porodice u Sarajevo.
- Pregovori sa četnicima oko njihovog prolaza kroz njemačke linije kod Sjenice.
- Verbalna propaganda u četničkim krugovima
- Pregovori s Đurišićem o prijelazu četnika preko mosta na Limu u Prijepolju i njihovom daljnjem maršu prema Priboju, Rudom i dalje., -
T314-r1630-f765
Uputstvo načelnika štaba 91. armijskog korpusa o /srpskim četnicima/.
- - /Upotreba četnika u različitim područjima je je dala dobre rezultate. Pogotovo je njihovo poznavanje terena i izviđačka aktivnost protiv Titovih bandi od koristi Wehrmachtu. Naslanjanje četnika na Wehrmacht je ipak samo posljedica njihove slabosti u odnosu na Titove snage. Oružana intervencija Anglo-amerikanaca bi sigurno izazvala njihov trenutačni prelazak u neprijateljski tabor. Njihovi pokušaji da ostvare vezu sa Anglo- amerikancima traju i dalje. Stoga se preporučuje veliki oprez po pitanju četnika. Za vlastiti odnos prema četnicima važno je sljedeće:
o Upotrebu četnika treba organozovati tako da u slučaju njihovog prelaska neprijatelju šteta bude najmanja moguća.
o Neprijateljstvo između četnika i boljševičkih bandi mora biti upotrebljeno u našu korist.
o Saradnja sa četničkim grupama ima se odvijati na pojedinačnoj osnovi, uz ograničene isporuke municije, snabdijevanja i pružanje sanitetske pomoći ukoliko prilike dozvoljavaju.
o [...] Na hrvatskom tlu ne paradirati pred ustašama neophodnu taktičku saradnju s četnicima.
o Zbog mržnje između muslimana i četnika, pregovore s jednom stranom kriti od druge; u slučaju da se o pregovorima sazna, obje strane će prekinuti kontakte i zauzeti neprijateljsko držanje.
Od mudrog i spretnog pregovaranja sa četnicima zavisi hoće li oni pristati da učestvuju u borbama protiv Titovih bandi za naš račun, čime bi se uštedila njemačka krv./, -
T314-r1630-f770
Uputstva 91. armijskog korpusa borbenim grupama /Scholz/, /Hauser/ i /Krieghoff/ za 10. novembar 1944.
- - /U prostoru predviđenom za današnje izviđanje od strane grupe *Hauser* nalaze se anti- komunistički četnici. Obavijestiti trupe da bi se izbjegli sudari./, -
T314-r1630-f878
Izvještaj obavještajnog odjeljenja 91. armijskog korpusa o situaciji kod neprijatelja (24. novembar 1944.).
- - /Antikomunistički četnici Draže Mihailovića: [...] Držanje četnika izrazito antikomunističko. Ono, međutim, jako zavisi i od engleskog uticaja i podrške. Iako četnici dosad uopšte nisu ometali njemačke pokrete, raspoloženje pojedinih grupa je nepoznato. Prema tome, nalaže se oprez i uzdržanost, pogotovo kod manjih jedinica i zaštitnica./, -
T314-r1630-f884
90: /Uputstvo za srpsko-albansku teritoriju/, izdato od strane obavještajnog odjeljenja 91. armijskog korpusa (25. oktobar 1944.).
- - Poređenje srpskih i grčkih gerilaca i njhovog načina borbe.
- D.M. kao /srpski Zervas/: /Saradnja [sa četnicima] u borbi protiv komunista uglavnom zadovoljavajuća/.
- O lokalnim običajima i potrebi disciplinovanog nastupa trupa., -
T314-r1630-f889
Izvještaj o aktivnostima obavještajnog odjeljenja 91. armijskog korpusa u periodu od 1. do 15. novembra 1944 (11. decembar 1944.).
- - Zadaci Obavještajnog trupa 311 (FAT 311) u Mitrovici: održavanje veze sa albanskim i srpskim anti-komunistima; kupovina namirnica u albanskm krajevima i prosljeđivanje četnicima.
- Razgovor s četnicima u cilju izglađivanja razmirica sa albanskim milicijama (Mileševo)., -
T314-r1630-f891
Izvještaj o aktivnostima obavještajnog odjeljenja 91. armijskog korpusa u periodu od 1. do 15. decembra 1944 (21. decembar 1944.).
- - Uspostavljanje veze sa lokalnim četnicima.
- Ispitivanje jednog četničkog kapetana u vezi njemačkih vojnika otpuštenih iz četničkog zarobljeništva (v. pod 3.)., -
T314-r1630-f892
5: Ispitivanje četničkog natporučnika Gavre Šljukića iz sela Mostište kod Jabuke.
- , -
T314-r1630-f904
Kriegstagebuch Militärbefehlshaber Südost /Abt. IIa/:
- - (snimka 000803) 3.5.44 6.oo Uhr Fahrt nach Pariste zur Besprechung mit Major Weyel und einigen Cetnik-Führern über Bildung eines gemeinsamen Stabes zur Bekämpfung der Kommunisten.
- (snimka 000803-804) 7.5.44 Fahrt des O.B. Gen.d.Inf. Felber in Begleitung von Rittm. Gescher, Hptm. Gölz und Sdf. Horak in das Gebiet von Valjevo ? Kosjerici - Uzice - Kremna - Visegrad - Dobrun - Bajina Basta. Uberall Besprechungen mit den Führern der dort im Kampf gegen die Banden eingesetzten Verbände des .Rgt. Brandenburg, der Feldgend.Abt. 696, der Bulgaren und des SFK, sowie mit den Cetniks-Führern Rakovic und Kalabic., -
T501-r255-f797
809:
- Niederschrift über den Besuch des O.B. bei Teilen des Unternehmens /Kammerjäger/ zur sicherung der SW-Grenze im Raum Kraljevo - Raska - Novi Pazar - Cacak - Ivanjica
- (snimka 000807) Die Zusammenarbeit mit der Cetnikgruppe Cvetic ist sehr gut.
- (snimka 000808) In Südabschnitt sind eingesetzt:
In Josanicka Banja 4/180 SSW, Ablösung bulg. III/707. 250 Mann der Cetnikgruppe Cvetic, in Baljevac 50 Mann SSW, W Sumnik 4/147 Mann SSW, /1 bulg. Btl.?/, in Raska 7/330 Mann SSW.
- Am 19.4. früh 7 Uhr Abfahrt über Cacak - Posega nach Ivanjica zum Gefechtsstand des Rgt. 4 Brandenburg. Hier Besprechung der Lage und Ab-sicht. I/4 Brandenburg war morgens aus der Klisura angetreten in Rich-tung Katici. II./4 SFK von Prilike aus in Richtung Katici. Dieses Btl. soll stark abgekämpft sein. I./SFK 4 und 8 Panzer der 2./Pz.Kp.z.b.V. 12 mit 55 Cetniks als Infanterieschutz von Ivanjica auf der Strasse nach SW bis zur Schule bei Höhe 1006. II/4 Brandenburg von Bratljevo nach. W Richtung Mackova. Feldgend.Abt. 696 von Staro Selo nach NNW Richtung Mackova. In Westen stand die Sperrlinie des III/4 Branden-burg, II/2 SFK und 1200 Cetniks auf der Linie von Okoulica - Debelo Br. Hohe 1350-Stitkovo.
- (snimka 000809) Ferner Leuchtpistolen für Cetniks, zur besseren Verständigung.
- Nach Angabe von /Fridolin/ besteht die Waffenstärke des Pozega-Korps aus 1300 Gewehren, Kaliber 7,9, 18 l.MG 34, Kaliber 7,9 11 l.MG holl., Kaliber 6,5 28 M.Pi. Kaliber 9 200 franz. Gewehre, Kaliber 7,5 200 engl. Gewehre, Kaliber 7,7., -
T501-r255-f807
811:
- Niederschrift über Fahrt des O.B. nach Uzice
- (snimka 000811) 16,30h Ankunf Pozega. Vorbeifahrt an mehreren aufgestellten Cetnik-postierungen. Orientierung durch Major Weyl. Bulgaren im Angriff nach W etwa 8oo m vorgetragen. Feld-Gend. Abteilung im fortschreitenden Angriff auf Jelova Gora, keine Verbindung. Besprechung der Absichten für 30.4. O.B. betont, daß er Wert darauf legt, Rückhalt für Feld-Gend. nachzuschieben. Hierzu stehen nur Cetniks und Bulgaren zur Verfügung. Es soll versucht werden, 1-2 bulg. Btl. am 30.4. Richtung Kosjerici vorzuschieben., -
T501-r255-f810
815:
- Niederschrift über die Reise nach Nish und Sofia 25.5.-28.5.1944.
- (snimka 000813) Es ist beabsichtigt, von den DM-Cetniks einen größeren Teil nach Hause zu schicken, die Zuverlässigsten als Aufklärer an der Grenze zu verwenden, und später das SFK nach einer unbedingt notwendigen Ruhepause und Auffrischung als Grenzschutz einzusetzen., -
T501-r255-f812
9: Petneastodnevni izvještaj komandanta /Borbene grupe Željezna vrata/ o događajima u periodu 25. decembar 1943-8. januar 1944 (8. januar 1944.).
- a) Razlike u držanju pojedinih četničkih jedinica:
- /69. korpus (Komandant brigade Rončević), koji se trenutno nalazi u borbama sa komunistima južno od Gradišta i Golupca, se raspitivao kod 7. bataljona pomoćne policije [HiPo-Hilfpolizei] da li postoji mogućnost njemačke pomoći u slučaju nužde./ (Nijemci su prihvatili i poslali jedno izviđačko odjelenje: v. ista rolna, snimak 000981, podaci za 4.1.1944);
- Komandant 67. Korpusa, Piletić, odbija saradnju; streljao kapetana Skakića koji je tražio kontakt sa bataljonom divizije /Brandenburg/, a degradirao kapetana Kostića u redova; Ista jedinica otela 2 njemačka PVO vojnika (Po kasnijim podacima, Piletić je streljao Skakića ne zbog kontakta sa Nijemcima, vec sa partizanima: v. ista rolna, snimak 001200, Izvještaj za Vojnog komandanta jugoistoka od 23.5.1944).
- Potpukovnik Ljuba Jovanović (65. Korpus) potpisao sporazum sa krajskomandaturom Zaječar., -
T501-r255-f978
Odgovor /Njemačke vojske iz oblasti okuke Dunava/ na četnički letak koji ih optužuje da primaju komuniste u svoje redove i pljačkaju narod (bez datuma, vjerovatno januar 1944.).
- - Optužbe se odbacuju, i tvrdi se da su dva primljena lica bila u četničkim redovima od maja 1943 do kraja godine., -
T501-r255-f1007
Izvještaj o posebnim događajima (23. Februar 1944).
- Nekoliko pripadnika 2. bataljona 2. dobrovoljačkog policijskog puka zaustavljeno od strane /srpskog poručnika/ koji im je pokazao službeni dokument u kojem se tvrdi da odredi D.M.-a nisu neprijatelji Nijemaca, već isključivo /Komune/ (16.2.1944)., -
T501-r255-f1048
Izvještaj jednog Nijemca po povratku iz četničkog zarobljeništva (12. Juni 1944)
- Šest oficira izjavilo da zarobljenik ne treba da se plaši jer će biti pušten isti dan te da oni nemaju ništa protiv Nijemaca, već samo protiv partizana., -
T501-r255-f1236
Petneastodnevni izvještaj komandanta /Borbene grupe Željezna vrata/ o događajima u periodu 25. juni -7. juli 1944 (8. Juli 1944.).
- - Prema zarobljenom D.M. kuriru Miši Popoviću, D.M. je posalo kapetana iz svog štaba Marcovica [sic] u maju 1944 na pregovore sa rumunskim vlastima o međusobnoj saradnji u borbi protiv komunizma. Tada je za nastavak pregovora sa rumunskim i njemačkim vlastima bio određen major Trifunac iz Piletićevog štaba., -
T501-r255-f1247
Naredba 923. Landeschuetzen-bataljonu za akciju /Dunav/ (29. Juli 1944.).
- - /Titove bande imaju se napasti i uništiti, odn. zarobiti. Pristalice D.M.-a (četnici) ne smatrati neprijateljima./, -
T501-r255-f1260
Ic Lagebericht 27.9.-27.10.43
- Obaveštajno odeljenje, izveštaj za 27.9.-27.10.43
Die Cetniks an den Nachschubstrassen Gospić - Gracac, Knin - Vrlika und Knin - Drnis sind bisher trotz abweisender Meldungen an DM. nirgends feindselig aufgetreten, haben vielmehr in Hinterhalten mit der 114.Jäg.Div. gut zusammengearbeitet und Bos.Grahovo genommen.
(Četnici na putu za snabdevanje Gospić - Gracac, Knin - Vrlika i Knin - Drnis i pored ratobornih poruka DM-u nikad ne pokazuju neprijateljstvo, zajedno sa 114.lov.div. učestvovali su u prepadima, dobro sarađivali i zajedno zauzeli Bos. Grahovo), -
T314-r560-f93
Dopis komande korpusa komandi 2. oklopne armije o četničkim jedinicama
- Anliegender Bericht des SD-Einsatzkom. Banja Luka über Aufstellung von Cetnikverbänden durch SS-Div. Nordland vorgelegt. Die Befürchtungen des SD werden von hier geteilt.
Die Ausnutzung bodenständiger Cetniks hat sich, wie das Generalkommando gemeldet hat, bewährt, wenn die Cetniks dabei nur zu solchen Aufgaben angesetzt werden, bei denen sie gleichzeitig ihre eigenen Dörfer schützen. Dabei hat die deutsche Wehrmacht jederzeit diese Dörfer als pfand in der Hand. Dagegen haben sich alle nicht bodengebundenen Cetniks als unzuverlässig gezeigt. Sie bilden in kürzester Zeit disziplinlose Räuberbanden...
Dagegen muß das Verfahren der erst seit kurzem hier anwesenden SS-Div. (die außerdem auch bald wieder verschwindet) bedenklich und gefährlich werden. Der zu erwartende kroatische Protest gegen Einstellung von Serben ist berechtigt.
(Izveštaj SD Banja Luka o formiranju četničkih jedinica od strane SS divizije Nordland podnet. Bojazni SD BL delimo. Kao što je komanda korpusa izvestila, korišćenje lokalnih četnika je uspešno samo za zadatke vezane za njihova sela. Nemačka vojska ima u svako doba ta sela pri ruci kao adut. Nasuprot tome, svi četnici koji nisu vezani za zemlju, pretvore se u najkraćem roku u nedisciplinovanu pljačkašku bandu... Naprotiv, metod koju primenjuje osdkora prisutna SS divizija koja će ubrzo otići je upitan i opasan.), -
T314-r560-f389
Abschrift
Der Kommandeur der Sipo u. SD Banja Luka - Teilkommando Petrinja An den Kommandeur der Sipo u. SD Banja Luka Nach den Feststellungen der Dienststelle und den Angeben der SS Div. Nordland (Ic), ist der in Sunja wohnhafte Reichsdeutsche Klusch in engster Zusammenarbeit mit der SS Div. Nordland von höherer Stelle,-wahrscheinlich Ast Agram- beauftragt, in dem Bereich der Div. Cetnik-Verbände aufzustellen. Diese Verbände setzen sich aus Serben zusammen, die früher aktive Cetniks waren.
Die Ustascha-Führung des genannten Bereiches hat hiervon Kenntnis erhalten und ist über die Aufstellung sogenannter Cetnik-Verbände äusserst erregt. Die Ustascha-Führung weist darauf hin, dass die kroatiache Bevölkerung bei Kenntnisnahme die Massnahmen des Reichsdeutshen Klusch und der Division als einen Verrat des kroatischen Volkes betrachten wird und dieses nicht stillschweigend dulden wird.
Der Ic der Div., SS Obersturmführer Faltz, will mit den in der Aufstellung befindlichen Cetnik-Verbänden die in dem Bereich der Division aufhältlichen Banden-Einheiten bekämpfen. SS Obersturmführer Faltz ist der Ansicht, dass evtl. Rückwirkungen auf das kroatiache Volk nicht von grosser Bedeutung sein werden.
- (Dopis područne komande Službe bezbednosti Petrinja
Komandantu SiPo und SD Banja Luka
Nakon uspostavljanja postaje i na traženje obaveštajnog odeljenja SS divizije Nordland, Nemac po imenu Klusch nastanjen u Sunji u saradnji sa SS divizijom i višom upravom, verovatno zagrebačkim ogrankom, oformio je na području divizije četničke grupe. Ove formacije sastoje se od Srba koji su ranije bili aktivni četnici.
Ustaško rukovodstvo u oblasti je upoznato, i veoma je uznemireno zbog formiranja takozvanih četničkih jedinica. Ustaško rukovodstvo smatra da će hrvatsko stanovništvo kad bude upoznato, smatrati ovo za izdaju i neće ćutke preći preko toga.
Obaveštajni oficir SS divizije, SS-oberšturmfirer Faltz namerava da se ovim četničkim jedinicama u formiranju bori protiv banditskih jedinica koje se nalaze na području divizije. SS-oberšturmfirer Faltz veruje da uticaj na hrvatsko stanovništvo nije od velikog značaja.)
, -
T314-r560-f392
Večernji izvještaj Ic OBSO za 15.3.45
- Istočni front: na drinskom frontu, četnici odbili nepr. napad 9 km ji. od Brčkog. Prilikom napada iz prostora Žabara (15 km szz. od Brčkog) prema Gradačcu, četnici dosegli prostor 7km i. od Gradačca., -
T78-r476-f6458879
Jutarnji izvještaj Ic OBSO za 15.3.45
- Istočni front: [...] pokušaj jugoslovenskih snaga da pređu Drinu 15 km si. od Bijeljine spriječen od strane četnika., -
T78-r476-f6458892
Večernji izvještaj Ic OBSO za 7.3.45
- Situacija u unutrašnjosti: [...] četnici i hrvatske snage odbacile neprijatelja sa visova 7 km ji. i 8-10 km. jz. od Doboja., -
T78-r476-f6458970
Večernji izvještaj Ic OBSO za 2.3.45
- Situacija u unutrašnjosti: [...] četnici javljaju o ponovnim ustaškim napadima na pravoslavna sela j. od Šamca., -
T78-r476-f6459008
Večernji izvještaj Ic HgE za 16.3.45
- Na zaprečnom frontu j. od Sarajeva i dalje jaka nepr. artiljerijska vatra. Ostalo nepromijenjeno. Prema pouzdanoj informaciji dobijenoj od četnika, nepr. snaga pred zaprečnim položajima iznosi 1.500-1.700 ljudi., -
T78-r476-f6459034
Večernji izvještaj Ic HgE za 17.3.45
- D.M. se sa svojim štabom premjestio na prostor 7 km si. od Podnovlja, navodno u cilju prebacivanja na prostor z. od Šamca i uspostavljanju kontakta sa četničkim snagama u širem rejonu Brčkog. Trifunović opet izrazio spremnost za zajedničku borbu nakon isporuke dovoljne količine municije. Četnici sa Ozrena i Rudanke su pokazali istu spremnost za borbu., -
T78-r476-f6459039
Večernji izvještaj Ic HgE za 18.3.45
- Istočni front: [...] Vlastite trupe uspostavile vezu sa četničkim snagama jz. i ji. od Brčkog. , -
T78-r476-f6459053
Večernji izvještaj Ic HgE za 19.3.45
- Istočni front: [...] j. od ceste Brezovo Polje-Brčko, četnici odbacili neprijatelja prema jz., -
T78-r476-f6459059
Jutarnji izvještaj Ic HgE za 20.3.45
- U poduhvatu Nordwind, nakon početnog snažnog otpora neprijatelja (18.brig./25. NOJVD) , 19.3. prijepodne zauzet Gradačac. Četničke jedinice popa Save su se posebno istakle u napadu. , -
T78-r476-f6459066
Dnevni izvještaj OBSO za 27.3.45
- Široka operacija čišćenja u luku r. Bosne od Kaknja do Zenice prekinuta: ustaške i četničke jedinice su zakazale, povukavši se na polazne položaje kad su naišle na slabiji neprijateljski otpor. , -
T78-r476-f6459125
Dnevni izvještaj OBSO za 22.3.45
- U rejonu Doboja, četnici odbili nepr. napade na položaje 6 km ji. od grada, a zatim u kontra-napadu zauzele Mrd[đ]ane i Brd[đ]ane (14 km ji. od Doboja). Pri tome nepr. nanijeti gubici od 26 mrtvih. Ustaške i domobranske jedinice izvršile uspješan napad i zauzele Stjepan Pol [Dol] (13 km i. od Doboja) [...], -
T78-r476-f6459157
Bericht der 1.Gebirgs-Division über den Einsatz in Montenegro
- Izvještaj 1. brdske divizije o upotrebi u Crnoj Gori (10. juli 1943:
strana 12:
1.) Komunisti: 831 mrtav... zarobljeno 498, od toga streljano 411
3.) Četnici: 3.200 zarobljeno, nijedan mrtav, -
T78-r332-f6289997

- Ugovor sa četničkim vođom Radivojem Kosorićem na nemačkom, -
T314-r566-f699

- Ugovor sa četničkim vođom Radivojem Kosorićem na hrvatskom, -
T314-r566-f725

- Ugovor sa četničkim vođama: Cvijetin Todic, Savo Bozic: na nemačkom, -
T314-r566-f734

- Ugovor sa četničkim vođom: Radoslavom Radićem na nemačkom, -
T314-r566-f740
Tagesmeldung O.B. Südost
- Dnevni izveštaj komande Jugoistoka (Arm.gr. F) 14.11: Srbija: pojačana komunistička aktivnost. Povećana spemnost mesnih četničkih grupa da nastave borbu na nemačkoj strani. Nije otkrivena uniformna linija unutar D.M. pokreta. Glavna pruga s-z od Grdelice razorena na 37 mesta, verovatno od strane komunista. Zastoj 15 sati... 14.11. Zvornik posednut od jake crvene bande, -
T313-r485-f44
Abendmeldung O.B. Südost
- Večernji izveštaj komande Jugoistoka (Arm.gr. F) 29.11: Srbija: Nakon pomenutog ugovora sa Lukačevićem, četnički vođa Kalabić sa D.M. jedinicama u centralnoj Srbiji (Beograd- Obrenovac- Lazarevac- Rudnik - severno od Krajeva-Svilajnac) obustavio borbu protiv nemačkog Vermahta radi neometane borbe protiv komunističkih bandi u ooj oblasti. Hrvatska: Čazma blokirana od jake komunističke bande , -
T313-r485-f628
Abendmeldung O.B. Südost
- Večernji izveštaj komande Jugoistoka (Arm.gr. F) 12.11: Srbija: Kod Aranđelovca žive borbe između četnika (verovatno Kalabić) i komunista (800, 1. srpska brigada). Hrvatska: Severno od save jak otpor bandi našem poduhvatu za čišćenje logora severno od Mitrovice. Napadi zapadno od Požege, na Pakrac i Popovaču odbijeni. Brojne prepreke na putu i rušenja mostova na putu Sisak-Popovača-Ivanićgrad. J ij-z od Koprivnice zapreke na putu i jak otpor bandi našem napadu za rasterećenje. U Bosni uz brojne neprijateljske gubitke odbijen napad jake i dobro vođene komunističke bande (1500) podržane teškim oružjem na našu isturenu borbenu grupu kod Brčkog. Tuzla očišćena nakon slabog otpora. S-z od Sarajeva borbe između četnika i komunista (verovatno delovi 17. divizije)-, -
T313-r485-f69
Tagesmeldung O.B. Südost
- Dnevni izveštaj komande Jugoistoka (Arm.gr. F) 28.11: Srbija: U oblasti Kruševca borbe između D.M. četnika i komunista. Kod četnika znaci približavanja Vermahtu, verovatno zbog nestašice municije., -
T313-r485-f636
Tagesmeldung Generalkommando XXI G.A.K
- Komanda 21. brdskog korpusa 2.3.44: 1) Operacija Bora dobro napreduje. Zauzeto Čevo (26 km s. od Cetinja).
2) 181.peš.div: Operacija Bora: Tokom okruživanja Čeva srednja borbena grupa zauzela Mikuliće (8 s-i Cetinje). Leva borbena grupa obezbeđuje nastupanje u Valištu (15 s-z od Cetinja). Čevo obezbeđuje 1000 četnika. Neprijatelj je imao 6 mrtvih (prebrojano) i 20 ranjenih. Namera: nastavak čišćenja oblasti južno od Čeva. Banda (500) zatvorila je put Risan-Grahovo posedanjem kote 913 (14 s. od Risna), i opkolila našu borbenu grupu (2 kolone). Preduzet napad od Pod Handa (10 s. od Risna) za oslobađanje i zauzeta kota 913. Zauzete kote i Crkvice (7 s-z od Risna) poseli su četnici., -
T314-r663-f14
Tagesmeldung - Generalkommando XXI G.A.K
- Komanda 21. brdskog korpusa 3.3.44: Operacija Bora: Tokom čišćenja mesta Orasi (11 s-i od Cetinja) zaplenjen Radio-aparat, hrana i sanitetski materijal. Četničko izviđanje linije Markovina-Čevo uz slab kontakt sa neprijateljem kod Kruga (5 s-z od Čeva). Namera: nastaviti četničko izviđanje prema severu. Pripreme za zajednički poduhvat sa 14. SS grenadirskim pukom protiv bandi kod Vilusa., -
T314-r663-f21
Tagesmeldung - Generalkommando XXI G.A.K; Unternehmen Bora: Säuberung des Raumes Cevo - Cetinje - Podgorica - Danilovgrad abgeschlossen. Sicherung des gesäuberten Raumes nach N. Absicht: Aufklärung Raum O Danilovgrad und nach N zur Feststellung Verbleib des Gegners, Bereitstellen der Cetniks für Angriff auf Viluse.
- Komanda 21. brdskog korpusa 4.3.44: Operacija Bora: Čišćenje prostora Čevo - Cetinje - Podgorica - Danilovgrad završeno. Osiguranje očišćenog prostora prema severu. Namera: Izviđanje ist. od Danilovgrada i prema severu za utvrđivavanje stanja protivnika, razmeštanje četnika za napad na Viluse., -
T314-r663-f25
Tagesmeldung - Generalkommando XXI G.A.K; Nach Abschluss Unternehmen Bora starke Feindangriffe gegen Cetniks Raum Cevo - Danilovgrad.
- Komanda 21. brdskog korpusa 5.3.44: Nakon okončanja operacije Bora snažan napad neprijatelja na četnike u oblasti Čevo-Danilovgrad., -
T314-r663-f32
Abschluss und Erfahrungsbericht - Unternehmen Bora; Generalkommando XXI G.A.K; : 1) Vom 27.2. bis 3.3.44 wurde Cetnik-Unternehmen "Bora" unter deutscher Führung zur Säuberung des Raumes Danilovgrad - Cevo - Cetinje - Podgorica durchgeführt.
- 1) Zaključni i izveštaj o uspehu operacije Bora: Od 27.2. do 3.3.44 izvedena je četnička operacija Bora pod nemačkim rukovodstvom u cilju čišćenja prostora Danilovgrad - Čevo - Cetinje - Podgorica.
6) Neprijateljski gubici: 32 KIA, 88 WIA, 23 MIA. Sopstveni gubici: 20KIA, 31 WIA, 46 MIA
7) - e) U ovakvim operacijama ključno za uspeh je učešće nemačkih trupa, podrška teškim oružjem, veza i snabdevanje pojedinih borbenih grupa., -
T314-r663-f65
Tagesmeldung - Generalkommando XXI G.A.K; Angriff durch eigene Gruppen verstärkter Cetniks aus Pod Hand nach N...
- Komanda 21. brdskog korpusa, dnevni izveštaj za 10.3.44: Napad našim trupama ojačanih četnika od Pod Hand ka severu..., -
T314-r663-f66
Anlage 1 zur KTB - Generalkommando XXI G.A.K
- Komunistima koji su na prostoru Rude - Prijepolje vršile pritisak prema istoku suprotstavili su se četnički vođe Baćović, Lukačević i Nešković pod komandom potpukovnika Ostojića... [detalja dispozicija jedinica 2. udarnog korpusa]... Ukupna snaga 2. korpusa procenjena je na 19.000 ljudi, -
T314-r664-f217
Tagesmeldung - Generalkommando XXI G.A.K: 181.Inf.Div: Nach Meldung rechter nachbar 300 Banditen von Lastva (12 O Trebinje) in Gegend Mici Motica (6 WSW Grahovo) vorgestossen. Von Grahovo 200 Cetniks gegen diesen Feind angesetzt
- Komanda 21. brdskog korpusa, dnevni izveštaj za 16.8.44: 181. peš. divizija: oko 300 bandita iz Lastve (12 i. od Trebinja) prodrlo u prostor Mici Motica (6 z-jz od Grahova. Protiv ovog neprijatelja poslato 200 četnika iz Grahova), -
T314-r664-f248
Tagesmeldung - Generalkommando XXI G.A.K; Im Raum NW Danilovgrad nahm rechte Kampfgr. (3 verst.Komp. ) zäh verteidigte Höhen beiderseits Frutak und erreichte auf Strasse nach Niksic vorgehend Zagorak, Linke Kampfgr. (2 verst.Komp., dabei Djurisic mit 7oo Montenegrinern) nahm unter Überwindung grosser Geländeschwierigkeiten gegen starken Feind Höhen Raum 6 W Orja Luka und erreichte abends Bogmilovici. Beabsichtigter mot.-Vorstoss durch grössere Strassenzerstörungen verhindert. ... Absicht: Unter Belassung von Sicherungen (Cetniks) auf Höhen beiderseits Frutak Vorstoss mit rechter Gruppe längs der Strasse auf Niksic, mit linker Gruppe über Höhengelande W der Strasse auf Lukovstica. III./SS-Rgt.13 erreichte von Viluse vorgehend Pod Bozur (8,5 O Viluse). Durch Nat. verstärkte 5./F.R. 334 erreichte gegen schwachen Feind Raum um Strassengabel 4 SO Viluse.
- Komanda 21. brd. korpusa, dnevni izveštaj za 8.8.44: 181. peš. divizija: U oblasti Danilovgrada desna borbena grupa (3 ojačane čete) zauzela uporno branjene visove sa obe strane Frutka... Leva borbena grupa (2 ojačane čete, Đurišić sa 700 Crnogoraca) osvojila je pored velikih teškoća i jakog neprijatelja visove 6 [km] z. od Orje Luke... Namera: ostaviti obezbeđenje (četnike) na osvojenim visovima i desnom borbenom grupom nastaviti nastupanje putem prema Nikšiću... 3. bat. 13. SS puka nastupajući iz Vilusa dosegla Pod Božur, -
T314-r664-f465
Tagesmeldung - Generalkommando XXI G.A.K; 181.Inf.Div: Durch deutsche Gruppe verst.Cetnik-Angriff Verbindung mit Grahovo wieder hergestellt und Höhen O und N des Ortes besetzt. ln Nacht zum 10.3. starker Angriff von N auf Grahovo abgeschlagen. Feindverlustei 8 Tote (gesch.), eigene Verluste: 4 Tote, davon 1 Nationalist, 2 Verwundete.
- Komanda 21. brdskog korpusa, dnevni izveštaj za 11.3.44: 181. peš. divizija: Napadom našim trupama ojačanih četnika ponovo uspostavljena veza sa Grahovom. Tokom noći 10.3. odbijen jak napad na Grahovo sa severa. Neprijateljski gubici: 8 mrtvih (izbrojano), sopstveni gubici: 4 mrtva od toga 1 nacionalist, 2 ranjena, -
T314-r663-f73
Tagesmeldung - Generalkommando XXI G.A.K; 181.Inf.Div: Eigene Verluste (Cetniks) 1 Toter, 8 Verwundete.
- Komanda 21. brdskog korpusa, dnevni izveštaj za 16.3.44: 181. peš. divizija: [borbe kod Grahova] sopstveni gubici (četnici): 1 KIA, 8 WIA, -
T314-r663-f130
Lagebericht - Generalkommando XXI G.A.K; Die kommunistischen Kräfte sind den Cetnikeinheiten durch bessere Führung, Bewaffnung und Disziplin überlegen. Die Haltung der Cetniks im Falle einer feindl. Landung ist fragwürdig.
- Komanda 21. brdskog korpusa, izveštaj o stanju za 16.3.44: Komunističke snage su superiorne u odnosu na četničke jedinice usled boljeg vođstva, naoružanja i discipline. Držanje četnika u slučaju neprijat. iskrcavanja upitno, -
T314-r663-f132
Tagesmeldung - Generalkommando XXI G.A.K; 181.Inf.Div: Cetniks zum Teil durch anhaltenden Einsatz kampfmüde.
- Komanda 21. brdskog korpusa, dnevni izveštaj za 22.3.44: 181. peš.divizija: četnici delom umorni od borbe zbog neprekidne upotrebe, -
T314-r663-f174
Fernschreiben - Generalkommando XXI G.A.K An Pz.AOK.2; Gen.Kdo. beabsichtigt zur Freikämpfung des Raumes Danilovgrad - Niksic in kommender Woche Durchführung Unternehmen Dombaas. Beginn sobald Wetter- und Geländeverhältnisse Durchführung ermöglichen,z.Zt. Schneelage 1/2 bis 1 m. Kräfteeinsatz 1 1/2 verst.Btl. mit 2 1/2 Bttr. und 750 Mann landeseigenen Verbänden (Cetniks,Gendarmerie, Miliz).
- Komanda 21. brdskog korpusa, telegram komandi Druge oklopne armije od 26.3.44: Komanda namerava da tokom sledeće nedelje u operaciji Dombaas borbom oslobodi prostor Danilovgrad-Nikšić. Početak čim vremenske i terenske prilike dozvole, za sada sneg pola do jednog metra. Angažovane snage: 1 i po ojačani bataljon sa 1 i po baterijom i 750 ljudi lokalnih jedinica (četnici, žandarmerija, milicija) , -
T314-r663-f221
Funkspruch - Generalkommando XXI G.A.K an V.SS-Geb.A.K; Beteiligung 181.Inf.Div. an Windrose bereits 1.4.44 nicht möglich, da
1.) Cetnikegruppe Janicic durch wochenlangen Einsatz abgekämpft und z.Zt.nicht einsatzbereit,
2.) anderweitice landeseigene Verbände nicht zur Verfügung stehen,
3.) vorgesehene deutsche Kräfte ohne landeseigene Verbände für beabsichtigter Vorstoes zu schwach sind.
Cetnik-Gruppe Janicic in 8 bis 10 Tagen vorauf sichtlich wieder einsatzbereit.

- Komanda 21. brdskog korpusa, radiogram komandi 5. SS brdskog korpusa od 30.3.44: Upotreba 181. peš. divizije u operaciji Windrose 1.4.44 već nije moguća, jer
1) Četnička grupa Janičić iscrpljena je višenedeljnim angažovanjem
2) druge lokalne jedinice nisu dostupne
3) predviđene nemačke snage su bez lokalnih jedinica preslabe za predviđeni napad.
Predviđamo da će četnička grupa Janičić biti spremna za ponovnu upotrebu za 8 do 10 dana, -
T314-r663-f258
Lagebericht - Generalkommando XXI G.A.K; Die Entwicklung der Kriegslage, die nationale Tarnung Titos, Landungsgerüchte in Bezug auf die montenegrinische Küste und das zum Teil unguenstige Echo, dass die neue jugosl. Exilregierung in Montenegro fand, liess die Cetniks in starke innere Erregung geraten. Die stärkere nationale Gruppe, der die Cetnik-Verbände in Montenegro und im Sandžak angehören, stehen unter der Ober-Führung des Djurisic. Die Leitung hat Hptm. Jovovic, über dem Djurisic mit DM in Verbindung steht. Daneben existiert seit kurzem das montenegrinische Freiwilligen-Korps (MFK), das im Gegensatz zu dem oben erwachten Cetnik-Verbänden straff militärisch organisiert, der deutschan Wehrmacht angegliedert und von ihr ausgerüstet wird (Führer Pavisevic).
- Komanda 21. brd. korpusa, izveštaj o stanju, 13.8.44: Razvoj ratne situacije, Titovo maskiranje u nacionalnog borca, glasinje o iskrcavanju na crnogorsku obalu, i delimično neodobravajući odjek nove jugoslovenske vlade, doveo je do velikog uzbuđenja među četnicima. Jača nacionalna grupa u Crnog Gori i Sandžaku sastoji se od četnika koji stoje pod Đurišićevim rukovodstvom. Jednu liniju sačinjava kapetan Jovović koji je pod Đurišićem i takođe država vezu dsa D.M. Pored toga, odnedavno postoji Crnogorski dobrovoljački korpus, koji svojom strogo vojničkom organizacijom stoji u suprotnosti sa navedenim četničkim jedinicama, i koji je pridodat nemačkom Vermahtu i od njega opremljen (vođa Pavisevic)., -
T314-r664-f508
Tagesmeldung - Generalkommando XXI G.A.K; Starker Feinddruck weiterhin auf Matesevo und um Tirana... 21.WG.Div.SS Skanderbeg: Alb.Jg.Regt.1 nach Massendesertionen aufgelöst. Restpersonal (150) Jg.Rgt.4 Raum Gnjilane (SO Pristina) eingegliedert. Raum Kacuber (30 NW Pec) dadurch nur noch durch 500 Cetniks ungenügend gesichert.
- Komanda 21. brd. korpusa, dnevni izveštaj, 17.9.44: Snažan pritisak neprijatelja na Mateševo i oko Turane... 21. SS divizija Skenderbeg: 1. albanski puk raspušten usled masovnog dezertiranja. Ostatak uključen u 4. alb. puk u oblasti Gnjilana (j-i od Prištine). Zbog toga oblast Kacuber (30 s-z od Peći) nedovoljno obezbeđena samo sa 500 četnika, -
T314-r664-f778
Tagesmeldung - Generalkommando XXI G.A.K; II./Gren.Rgt.363, 1. und 2.Rgt.M.F.K. werden der Division durch Höh.Kdo. Montenegro an 31.3. früh aus Raum Plevlja - Prije Polje antretend im Fußmarsch nach Matesevo zugeführt und mit Eintreffen unterstellt.
- 2. bataljon 363. grenadirs. puka, te 1. i 2. puk Crnogorskog dobrovoljačkog korpusa [Đurišićevi četnici] javili su se rano ujutro diviziji preko komande Crne Gore, i po pristizanju joj bili potčinjeni, -
T314-r664-f658
Kriegstagebuch - Generalkommando XXI G.A.K, 5.9.44; Kampfgr. Harrendorf stellt bei Kolasin Verbindung mit Teilen des M.F.K. unter Djurisic her.
- Ratni dnevnik komande 21. brd. korpusa, 5.9.44: Borbena grupa Harrendorf kod Kolašina drži vezu sa Crnogorskim dobrovoljačkim korpusom [četnici] pod komandom Đurišića, -
T314-r664-f11
Kriegstagebuch - Generalkommando XXI G.A.K, 6.9.44; Angriff der Kampfgr. Harrendorf und M.F.K. auf Berane, gegen hartnäckigen Feindwiderstand, bis 14 O Kolasin vorgetragen
- Ratni dnevnik komande 21. brd. korpusa, 6.9.44: Napad borbene grupe Harrendorf i Crnogorskog dobrovoljačkog korpusa [četnici] na Berane protiv upornog neprijateljskog otpora dosegao 14 km istočno od Kolašina , -
T314-r664-f15
Kriegstagebuch - Generalkommando XXI G.A.K, 15.9.44; In Montenegro gelingt es überlegenem Feind infolge Versagens der Nat.-Verbände Kolasin und Berane zu nehmen.
- U Crnoj Gori uspelo je nadmoćnom neprijatelju da zauzme Kolašin i Berane usled popuštanja nacionalnih jedinica [četnika], -
T314-r664-f38
Fernschreiben - Generalkommando XXI G.A.K, 8.4.44; An 181.Inf.Div: Betr.: Unternehmen Frühlingserwachen
- Obaveštenje komande korpusa komandi 181. divizije 8.4.44 o zajedničkoj četničko-nemačkoj operaciji Frühlingserwachen [prevod dokumenta: Zbornik NOR-a XII/4, dokument 85 (http://znaci.net/zb/4.php?broj=182&vol=12&bk=4)], -
T314-r663-f357
Hauptmann Merrem: Erfahrungsbericht: Fahrt führte durch Cetnik-Gebiet Valjevo-Uzice. Hier etwa 4 000 bewaffnete Cetniks, welche auf 7-10 000 Mann verstärkt werden sollen! (Kreiskdtur.Uzice). Cetniks offenbar sehr misstrauisch, obwohl Einsatzlenkung durch Major Weil.
- Put je vodio kroz četničku oblast Valjevo-Užice. Ovde ima oko 4000 naoružanih četnika koje treba pojačati na 7-10000! (Krajskomandantura Užice). Četnici su često nepoverljivi, iako stoje pod rukovodstvom majora Weil-a [drugde: Weyel ili Wayel], -
T311-r195-f770
Hauptmann Merrem: Erfahrungsbericht, Seite 4:
- 118. lovačka divizija: saradnja sa dva lokalna četnička odreda vrlo dobra. Vrše stražarsku službu i bore se dobro u poduhvatima protiv komunista. Dobijaju snabdevanje, a i municiju ukoliko vrate 90% čahura. Njihovo vojničko držanje je vrlo dobro ... Meldetrupp 174: ...Najbolji agenti su četnici. Trojica njih su uhapšeni od strane Hrvata., -
T311-r195-f773
Hauptmann Merrem: Erfahrungsbericht, Seite 12, Meldetrupp 214, Einheit Konrad:
- Jedinica Konrad: [srednja Dalmacija] Saradnja sa četnicima izvanredna. Oni zamenjuju jednu do dve divizije [Fusnota u originalu: U severnim predelima Dalmacije naseljenim srpskim stanovništvom vojvoda Đujić sa 8.000 ljudi, od toga 7.000 naoružanih; dobro organizovani; neprijateljski orijentisani prema Englezima i bez engleske pomoći. Upitno je da li bi se ovi četnici borili protiv nas u slučaju engleskog iskrcavanja]. Samo se oni bore-ustaše neaktivne, -
T311-r195-f781
Hauptmann Merrem: Erfahrungsbericht, Seite 15, Meldetrupp 214, 373.Inf.Div:
- 373. pešadijska divizija: Saradnja sa četnicima vrlo dobra (1. lički korpus sa sedištem u Gračacu). Oni nemaju direktnu vezu sa Đujićem. Rukovođenje njima direktno od strane obaveštajnog odjeljenja divizije. Njihovim akcijama uvek prisustvuje nekoliko Nemaca koji kontrolišu isporuke municije i snabdevanja [...] Oni su jedini stvarno korisni saborci [podvučeno u originalu]. Jedino od njih dolaze korisna obaveštenja o neprijatelju [...].Jedan četnički komandat odaje utisak potpuno pouzdanog saborca, koji je i neprijateljski nastrojen prema Englezima. [...] Četnici su vrlo častoljubivi i drago im je kada Nemci primete njihove podvige. [...] [Najbolja taktika protiv partizana sastoji se u upotrebi specijalnih jedinica] i kombinovanju četnika u jedinice snage jednog bataljona sa jednim nemačkim vodom sa radio stanicom i, po mogućnosti, teškim oružjem., -
T311-r195-f784
Kriegstagebuch 8 - Generalkommando XXI G.A.K an Höh.Kdo. M über Pz.AOK.2, Fernschreiben 8.4.44; Gen.Kdo. beantragt bei Pz.AOK.2 Durchführung des Unternehmens Baumblüte unter Beteiligung starker Cetnik-gruppen zur Zerschlagen der im Raum N Podgorica stehenden Banden
- Ratni dnevnik za 8.4.44; Komanda 21. brd. korpusa zatražila je od komande Druge oklopne armije [odobrenje za] sprovođenje operacije Baumblüte uz učešće jakih četničkih grupa za razbijanje bandi severno od Podgorice, -
T314-r662-f767
Generalkommando XV G.A.K: Ic Lagebericht 27.9.43: Die Cetniks beabsichtigen, VISEGRAD und ROGATICA anzugreifen. Die Einflussgebiete der Cetniks in Nordost- und Mittel-Bosnien sind von den Kommunisten stark eingeengt worden. Im Gebiet vom KNIN entging der Cetnikverband des Vojvoden Djuic nur durch Ausweicher der Vernichtung. ... Im Raum von STOLAC hat, wie bereits erwähnt, im Zusammengehen mit eigenen Truppen die Cetnikbrig. von STOLAC und LUBINJE gegen die Hauptkräfte der X-herzeg.Brig. Erfolge erzielt.
- Komanda 21. brd. korpusa, Obaveštajno odeljenje, izveštaj o stanju, 27.9.43: Četnici nameravaju da napadnu Višegrad i Rogaticu. Uticaj četnika u severoist. i srednjoj Bosni sužen je od komunista. U oblasti Knina četnička formacija vojvode Đujića izbegla je uništenje samo izbegavanjem... U oblasti Stoca, kao što je izvešteno, četničke brigade Stolačka i Ljubinjska su u saradnji sa našim trupama postigle uspeh protiv glavnine Desete hercegovačke brigade, -
T314-r559-f631
Generalkommando XV G.A.K: Ic Lagebericht 27.9.43: c.) Cetniks. Die Cetniks im Befehlsbereich haben ihr Verhalten nicht geändert. Mit wenigen Ausnahmen (im Raum Stolac) wichen sie dem Kampf mit den kommunistischen Banden aus, kleinere Teile gingen zu den Banden über. Ihr Kampfwert ist weiterhin als gering einzuschätzen.
- Komanda 21. brd. korpusa, Obaveštajno odeljenje, izveštaj o stanju, 27.9.43: c) Četnici: Držanje četnika u zoni odgovornosti nije se promenilo. Sa malim izuzecima (Stolac), oni izbegavaju borbu sa komunistima, a manji delovi prebegavaju bandama. Njihova borbena vrednost procenjuje se kao niska, -
T314-r559-f628
Kriegstagebuch 8 - Generalkommando XXI G.A.K an Höh.Kdo. M über Pz.AOK.2, Fernschreiben 21.4.44; 181.Inf.Div. erhält Befehl, I./1.Brdbg. bis 25.4. zur Verstärkung des Angriffs der Cetnikgruppe Lasic anzusetzen und ab 26./27. zur Abgabe an XV.Geb.a.K. bereitzuhalten.
- Ratni dnevnik za 21.4.44; 181. diviziji je naređeno da 1. bataljon 1. puka Brandenburg do 25.4. upotrebi za pojačanje napada četničke grupe Lašić, i da do 26/27 pripremi predavanje [bataljona] 15. brdskom korpusu, -
T314-r662-f782
Kriegstagebuch 8 - Generalkommando XXI G.A.K an Höh.Kdo. M über Pz.AOK.2, Fernschreiben 23.4.44; Gen.Kdo. beantragt bei Pz.AOK. Genehmigung zur Durchführung des Unternehmen "Pandur" zur Verstärkung des Angriffs der Cetniks mit I./1.Rgt. Brandenburg. Das Unternehmen ist bereits angelaufen und im.gutem Fortschreiten.
- Ratni dnevnik za 23.4.44; Komanda korpusa zatražila je odobrenje komande Druge oklopne armije za izvršenje operacije Pandur za pojačanje napada četnika 1. bataljonom 1. puka Brandenburg. Operacija je već započeta i odvija se dobro, -
T314-r662-f786
Gen.Kdo. XV G.A.K: Ic Lagebericht vom 27.9.43 bis 27.10.43, Seite 5: Die Haltung der Cetniks ist nach wie vor zwiespältig geblieben. Einzelne kleinere Gruppen sind in den Kommunisten aufgegangen. Die Gefahr eines Zusammenwirkens besteht, wie der Verlauf dieses Monats gezeigt hat, dort, wo die kleineren Cetnikgruppen ortsgebunden sind (Umgebung Olovo, Vares). Überall dort fehlt bei Zusammenstössen der nachhaltige Widerstandswille. Wo dagegen geschlossene operative Cetnikeinheiten ohne Familienbindung und also ohne Furcht vor Racheakten in dem Befehlsbereich eingedrungen sind, lassen sie es auch auf Kämpfe mit grösseren Kommunisteneinheiten ankommen. Im Raum S Visegrad ist es dabei den Cetniks erstmalig gelungen, eine der Brigaden Titos (I.Kraj.Brig.) zu schlagen.
Die Cetniks sind in Südost-Bosnien offen feindselig auch gegen deutsche Truppen vorgegangen; gegen Ende des Monats haben Angehörige der I.Sarajevo-Brig. Bahnsabotage betrieben.
Im gesamten übrigen früheren Korpsbereich haben die grösseren Cetnik-Gruppen (Drenovic, Djujic, Ozren-Verbände, in der Herzegovina) eine loyale Haltung bewahrt, z.T. auch erfolgreich im Kampf gegen die Kommunisten mit der deutschen Truppe zusammengewirkt.

- Komanda 15. brd. korpusa, Obaveštajno odeljenje, izveštaj o stanju od 27.9. do 27.10.43, str. 5: Držanje četnika ostalo je ambivalentno. Pojedine manje grupe su prešle komunistima. Opasnost saradnje [sa komunistima], kako se pokazalo ovog meseca, postoji tamo gde postoje male četničke grupe (okolina Olova, Vareš). Uopšte uzev, nedostaje im volja za se odupru u slučaju sukoba. S druge strane, zatvorene operativne četničke jedinice bez porodičnih veza i bez straha od odmazde usuđuju se da se suoče sa većim komunističkim jedinicama. U oblasti j. od Višegrada četnici su prvi put uspeli da tuku jednu od Titovih brigada (1. krajišku).
U jugoistočnoj Bosni četnici su se ponašali otvoreno neprijateljski prema nemačkim trupama; pred kraj meseca članovi 1. sarajevske brigade vršili su sabotaže na železnici.
U celoj ostaloj nekadašnjoj zoni odgovornosti Korpusa veće četničke jedinice (Drenović, Đujić, Ozrenski odred, u Hercegovini) zadržale su lojalan stav, delom uspešno sarađujući sa nemačkim trupama protiv komunista, -
T314-r560-f90
Gen.Kdo. XV G.A.K, Abt.Ic, Betr.: Dtsch.Verb.Kdo. bei Cetnikführer Drenovic. An Pz.A.O.K.2.Ic/AO, 26.11.43: Die Cetnikgruppe Drenovic w. u. sw. Banja Luka mit etwa 1500 Mann hat seit über 1 1/2 Jahre der deutschen Wehmacht und dem kroat. Staat gegenüber eine loyale Haltung eingenommen und die eigene Aufklärung und Sicherung stets wertvoll unterstützt. In einzelnen Fällen wurde sie mit Inf.Mun. unterstützt. Die kroatische Regierung hat die Berufung des Drenovic in den Sabor (Landtag) als Vertreter aller Pravoslaven erwogen.
Das Kdo. Kirchner (Rgt.Brandenburg) hat im Einvernehmen mit der Abt.Ic für seine Zwecke ein Verbindungs-Kommando zu Drenovic entsandt und in kürzester Zeit wertvolle Ergebnisse im Sinne des Sonder-Auftrages erzielt.

- Komanda 15. brd. korpusa, Obaveštajno odeljenje, za obavešt.odeljenje komande 2.okl. armije, 26.11.43. Predmet: Nemačka komanda za vezu kod četničkog vođe Drenovića: Četnička grupa Drenović z. i j-z od Banja Luke od jedno 1500 ljudi ima već godinu i po prema nemačkom Vermahtu i prema hrvatskoj državi lojalno držanje, i naše izviđačke i bezbednosne akcije korisno podržava. U nekim slučajeva bili su podržani sa nešto municije. Hrvatska vlada razmatrala je ideju da dovede Drenovića u Sabor za predstavnika svih pravoslavnih.
Komanda Kirhner (puk Brandenburg) poslala je u dogovoru sa obaveštajnim odeljenjem [korpusa] Drenoviću komandu za vezu, i postigla je značajne rezultate u pogledu specijalnih misija , -
T314-r560-f385
Gen.Kdo. XV G.A.K, Funkspruch 2.12.43. Lt. Kirchner, Cetnik-Verbindungs-Kdo. Drenovic meldet:
1. Am 26.11. Überfall eines Četnik-Petorka (Spezialterorgruppe, 5 Mann) des I.Btl. der I.Brig. Drenović bei Jezero (westl. Jajce) auf einen aus Richtung Jajce kommenden Partisanen-Lkw. Es erfolgte eine Feuerüberfall, der LKW fuhr in den bei Jezero befindlichen See. Erfolg: 25 Partisanen getötet. Es handelt sich um die Petorka des Dušan Dobrijević aus Magaljdol, 10 NW Jajce.
2. Bei Lusići, 13 SSW Kola, wurden durch I/I. (Drenović) am 30.11. 6 Gefangene gemacht und erschossen. Beute: 6 Gewehre.
...
4. Drenović schlägt folgendes wirtschaftliche Austauschverfahren vor: Schuhe gegen Schweinefleisch und Fett, Rindfleisch, Häute und Schafwolle.

-
Komanda 15. brd. korpusa, radiogram od 2.12.43. Poručnik Kirhner, komanda za vezu sa Drenovićem izveštava:
1. 26.11. četnička petorka (specijalna grupa od 5 ljudi) iz 1. bataljona 1. Drenovićeve brigade napala je kod Jezera (z. od Jajca) partizansko vozilo koje je dolazilo iz Jajca. Izveden je napad vatrom i kamion se survao u jezero. Uspeh: 25 partizana ubijeno. To je bila Petorka Dušana Dobrijevića iz Magaljdola 10 s-z od Jajca
2. U Lucićima (13 j-j-z od Kola) 1. bat. 1. brigade (Drenović) zarobio je i ustrelio šestoro. Plen: 6 pušaka
...
4. Drenović predlaže ekonomsku razmenu: cipele za svinjetinu, mast, govedinu, kožu i vunu, -
T314-r560-f387
Kriegstagebuch - Generalkommando XV G.A.K 8.2.44; 264.Inf.Div: Eine Meldung des Stabes der Ust.Miliz an das Ministerium der kroat. Wehrmacht über von 264.Div. befohlene Räumung DRNIS durch die Ustaschen (auf Wunsch von Cetniks) stellt sich nach Untersuchung als unwahr heraus. Ergebnis der Untersuchung wird Dt.Bev.Gen. i. Kroatien vorgelegt.
- Ratni dnevnik za 8.2.44; 264. divizija: Izveštaj koji je komanda ustaške milicije podnela hrvatskom ministarstvu oružanih snaga da je 264. divizija naredila ustašama da napuste Drniš (na zahtev četnika) nakon istrage se pokazao netačnim. Rezultat istrage prosleđen nemačkom opunomoćenom generalu u Hrvatskoj , -
T314-r560-f1109
Tagesmeldung - Generalkommando XV G.A.K 1.3.44; Raum Banja Luka: Bei versuchter Verhaftung von Cetniks durch Ustascha 1 Cetnik niedergeschossen, 1 zum S.D. geflüchtet.
- Dnevni izveštaj za 1.3.44; Oblast Banja Luke: Prilikom ustaškog pokušaja hapšenja četnika 1 četnik ustreljen, a 1 pobegao u sluzbu bezbednosti (Sicherheitdienst), -
T314-r562-f4
II./Gren.Rgt 891 An Gren.Rgt 891, 7.3.44: Vorstoss Ueber Starigrad und Tribanj... Zu diesem Zweck wurde auf Befehl Kampfgruppe Obrovac gebildet:
2 Zuege 7.Kp.
1 Zug 6.Kp.
1. s.M.G.Gruppe
1 8 cm Gr.W.-Gruppe
Fuehrung: Lt.Bennemann
Dazu 1 5 cm Pak, 1 1e.I.G., eine Gruppe Heerespioniere und ein Funkgeraet mit 100-Watt-Sender.
Weiter waren unterstellt 100 Mann Cetniks der. Abt. Velebit unter Lt. Bjanko.
Fuehrung der Kampfgruppe: Hauptmann Kreineheder.

- Drugi bataljon 891. grenadirskog puka svom puku, 7.3.44: Napad na Starigrad i Tribanj... Za ovaj cilj formirana je borbena grupa Obrovac:
2 voda 7. čete
1 vod 6. čete
1 grupa teških mitraljeza
1 grupa minobacača 8 cm
Zapovednik: poručnik Bennemann
Zatim 1 protivoklopni top 5 cm, 1 laki poljski top, inžinjerijska grupa i radio-stanica sa odašiljačem 100W
Dalje [je grupi] potčinjeno 100 četnika Velebitskog odreda pod komandom poručnika Bjanka.
Zapovednik: kapetan Kreineheder, -
T314-r562-f271
II./1. Rgt Brandenburg An Rgt Brandenburg, 23.3.44: Betr: Unternehmen Amboß: Btl. wird durch 80 Cetniks verstärkt.
- Drugi bataljon 1. puka Brandenburg svom puku, 23.3.44: Operacija Amboß [nakovanj]:... Bataljon je ojačan sa 80 četnika, -
T314-r562-f278
1. Rgt Brandenburg, Unternehmen Baumblüte, Gefechtbericht, 22.3.44: ... 10.Kp., verstärkt durch einen Zug Ustascha und einen Zug Cetniks, tritt von Bribirske-Mostine über Ostrovicke-Lisane an
- 1. puk Brandenburg, operacija Baumblüte [behar], borbeni izveštaj 22.3.44: 10 četa [1. bataljona], ojačana vodom ustaša i vodom četnika, nastupila je od Bribirskih Mostina preko Ostroviččkih Lišana, -
T314-r562-f295
Abendmeldung vom 30.10.43
- Večernji izveštaj od 30.10.43:... Srbija: Bugarska četa razbijena u borbi sa jačom komunističkom bandom (5-600) j-z. od Lebana. U Sremu posle naše operacije čišćenja ponovna pojava komunističkih bandi. Visoki gubici bandi u borbama između Bosuta i Save: 244 komunista mrtvo, 400 zarobljeno. Slavonija: minirana železnička pruga s-z Virovitica, s-z Popovača, s-z Sunja, j-i Veliki Gorica i i. od Zagreba. Obaveštajni izveštaj o nameravanom ustanku u Zagrebu istovremeno sa očekivanim savezničkim vazdušnim napadima stoji u vezi sa prenošenjem težišta delovanja bandi iz oblasti j-i od Varaždina u oblast s. od Zagreba.
U bosni uspešne borbe komunista (5. i 2. divizija) protiv četnika u oblasti Višegrad - Priboj. Među četnicima nakon gubitka Višegrada i teških gubitaka kod Dobruna (10 j-i. Višegrad) izgleda dolazi do dezintegracije (prema sigurnom izvoru [tj. prisluškivanim radio-porukama]). D.M. izgleda iz oblasti Bijelo Brdo (18 j-i. Višegrad) pobegao na Zlatibor (20 j-z od Užica). Delovi 5. divizije rečeni da izbace četnike iz Priboja. Banja (6 j-i. Priboja) zauzeta od delova 2. divizije (siguran izvor). Četnici u oblasti Sokolac - Rogatica - Sarajevo navodno razbijeni od komunista (delovi 3. korpusa - siguran izvor). 27. divizija namerava da napadne Sokolac i Mokro (siguran izvor)., -
T313-r484-f22
Abendmeldung vom 30.10.43
- Večernji izveštaj od 30.10.43:... Sa Korčule na Pelješac stižu pojačanja (prema Titovom naređenju, Pelješac zadržati po svaku cenu). Snažan otpor bandi kod Orebića. Odbijen ponovljen komunistički napad na Imotski. S-z od Knina borbe komunista i četnika... Crna Gora: Istočno od Brodareva napad snažnih bandi (komunisti i delovi divizije Venecija) prema Sjenici... Albanija: Prema sigurnom izvoru, u oblasti Kičeva borbe između komunističkih i nacionalnih bandi. Kičevo zauzeto od komunista... Prema sigurnom izvoru, Glavni štab Makedonije priznaje Tita za vođu., -
T313-r484-f23
Abendmeldung 19.11.43.
- Večernji izveštaj 19.11: Odbijen napad srednje jake bande na Derventu... Nastupanje komunističkih izvidnica prema Travniku. Turbe ponovo posednuto od komunista... U Hercegovini borba između četnika i komunista kod Bileće. U zapadnoj Hrvatskoj komunisti su našim napadom primorani da napuste Podgoru i blokadu Makarske... Albanija: Okončan poduhvat protiv komnista u oblasti Debra, 33 mrtva, 250 zarobljenih, -
T313-r485-f16
Ic-Abendmeldung 18.11.43: Teile der Cetnik-Brig. Cvetic im Golija-Gebirge angeblich zu Tito übergegangen. Rest unter Kommando Cvetic weiterhin rücksichtslos gegen Kommunisten. In Brvenica (8/N Raska) 7 Cetnik-Häuser, deren Besitzer zu Partisanen übergelaufen sind, von D.M.-leuten niedergebrannt. Zusammenarbeit der Cetniks mit deutschen Truppen von Bevölkerung begrüßt und unterstützt. (V-Mann-Meldung.)
- Obaveštajni večerni izveštaj od 18.11.43: Delovi četničke brigade Cvetić navodno prebegli partizanima. Ostatak pod komandom Cvetića i dalje nemilosrdno protiv komunista. U Brvenici (8 s. od Raške) od strane D.M. ljudstva spaljeno 7 kuća četnika koji su prešli partizanima. Saradnja četnika sa nemačkim trupama od stanovništva pozdravljena i podržana (izveštaj obaveštajca), -
T313-r485-f124
Tagesmeldung Mil.Befh.Südost vom 17.11.43
- Dnevni izveštaj Vojnog zapovednika Jugoistoka [Felber] od 17.11.43: Pritisak crvenij na j-z granici Srbije popušta... Dugotrajne borbe između DM-snaga i komunista kod Lebana... Telefonska linija kod Leskovca uništena od komunista u dužini 250 m... J-i od Raške sukob između četnika i komunista sa obostranim gubicima... J-i od Čačka parlamentarac jedne četničke bande koja je imala sukob sa policijskom četom (1 naš poginuo) ponudio prekid vatre i izvinjenje u cilju borbe isključivo protiv komunista... J-z od Obrenovca izbila borba između nemačkog policijskog bataljona i delova 1. komunističke srpske brigade... U Požarevcu od komunista napadnut i teko ranjen šef srpske policije... Jjz od Brze Palanke sukob čete Brandenburg i DM-bande, 3 neprijatelja ubijena, 2 ranjena, 3 zarobljena, 2 naša ranjena, -
T313-r485-f138
Fernschreiben 16.11.43: Stab 148 (Lukacevic) meldet durch Kurier ueber Ivanjica: Gruppe Lukacevic bereitet Angriff auf Nova Varos im zusammenhang mit eigenen unternehmungen aus Sjenica Vor... Kräfteverteilung...
- Telegram 16.11.43: [Gorski] štab 148 (Lukačević) izveštava preko kurira preko Ivanjice : Grupa Lukačević priprema napad na Novu Varoš povezan sa našim poduhvatom iz Sjenice... Raspored snaga: 1. i 2. Mileševski korpus ... snage 920 ljudi... Crnogorski odred 740... Sjenička brigada 150... 1. i 2. Dragačevska brigada i Moravička brigada... 15.11. uspeli su crveni da naprave prodor između Bukovika i Ursula usled nestašice municije za minobacače i mitraljeze kod četnika. Na ovom prodoru moguće je dati samo zadržavajući otpor. Lukačević moli što brže zaprečavanje puta Ivanjica-Javor teškim oružjem... uspostavljanje oficira za vezu sa radio-stanicom u zoni borbe. Borbeni moral četnika znatno bi se popravio pojavom teškog oružja, -
T313-r485-f140
Abendmeldung vom 14.11.1943: 13.11. Sondernbeauftragter des D.M. ? Gebietskommandanten major Lukacevic an Wehrmacht herangetreten mit dem Vorschlag, Waffenruhe in dem Raum Bajina Basta, die Drina Entlang bis Foca nach S bis Niksic, in gerade Linie bis Boka Kotorska, alte Alban. Grenze nach Skutari, in gerader Linie nach Pec, Kos. Mitrovica, Ibar-Tal bis Kraljevo, Westl. Morava Entlang über Cacak ? Pozega ? Uzice nach Bajina Basta eintreten zu lassen. Als Zeitpunkt wird 16.11. ab 0800 Uhr vorgeschlagen. Begründung: gemeinsam zu führender Kampf gegen Kommunisten
- Večernji izveštaj od od 14.11.1943: 13.11. specijalni izaslanik D.M. ? oblasnog komandanta majora Lukačevića pristupio je Wehrmachtu sa predlogom sklapanja primirja u oblasti Bajina Bašta, Drinom do Foče, na jug do Nikšića, pravom linijom do Boke Kotorske, pa do stare albanske granice kod Skadra, pravom linijom do Peći, Kos. Mitrovice, dolinom Ibra do Kraljeva, duž Zapadne Morave preko Čačka ? Požege ? Užica do Bajine Bašte. Predloženo vreme: 16.11. u 8:00. Razlog: vođenje zajedničke borbe protiv komunista, -
T313-r485-f155
Ic Abendmeldung, 10.11.43 - Večernji izveštaj obaveštajnog odeljenja komande, 10.11.43: Potvrđeni sukobi između srpskih i hrvatskih komunista kod Zvečeva (23 i-j-i. od Daruvara)... Hrvatske trupe koje su nastupale iz Varaždina u cilju rasterećenja Koprivnice zaustavljene z. od Ludbrega, izgleda zbog jakog otpora komunista... U Bosni snažan otpor komunista našem poduhvatu j. od Brčkog... Prema sigurnom izvoru, četnička srebrenička brigada razbijena od komunista kod Žlijeba (10 s. od Višegrada). Visoki gubici 6. bosanske brigade (17. divizija) u borbi sa našim snagama s. od Mokrog... Na Pelješcu nastavljene teške borbe..., - T313-r484-f657
Ic Abendmeldung, 9.11.43 - Večernji izveštaj obaveštajnog odeljenja komande, 9.11.43: U j-z. Srbiji komunistički napad sa visova 18 s. od Sjenice odbijen od četnika. Četnici i komunisti se ovde pojačavaju... Prema još nepotvrđenom izveštaju Deževska D.M.-brigada (oblast Štitkova, 22 s. od Sjenice) prebegla komunistima. Prema izveštaju Abwehra D.M. vođa u oblasti Milanovca prekino veze sa Britancima, uz jačanje saradnje sa Amerikancima., - T313-r484-f662
Ic Abendmeldung, 9.11.43 - Večernji izveštaj obaveštajnog odeljenja komande, 9.11.43: U Bosni komunisti našim napadom izbačeni iz mesta 10 j. od Brčkog. Napad komunističke bande (11. divizija) na železnicu kod Dervente. Goražde zauzeto od komunista... Nastavljene teške borbe na Pelješcu... Četnička jedinica Dinara izbačena iz Vrlike od jake komunističke bande (8. dalmat. brigada 20. divizije)... Prema sigurnom izvoru jaka komunistička jedinica (6. divizija, 3 brigade, 3.500 ljudi) 8.11. krenula na marš u istočnu Bosnu, - T313-r484-f663
Ic Abendmeldung, 7.11.43
- Večernji izveštaj obaveštajnog odeljenja komande, 7.11.43: Prema sigurnom izvoru uspešno utvrđivanje posade na mestima Šargan, Kraljeva, Ljubiš (26 z, 19 j-z, 26 z. od Užica) sugeriše da će Tito, po prikupljanju 1. i 6. komunističke divizije u oblasti i. od Sarajeva, ove uputiti prema Užicu radi nasilnog upada u Srbiju. Na čvrst otpor tamo raspoređenih D.M. sastava više se ne može računati, -
T313-r484-f679
SS-Hauptsturmführer und Legionführer (Krempler) an Kampfgruppe Pfeiffer, Feindlage nörd. Sjenica 8.11.43
- SS-Hauptsturmführer (Krempler) obaveütava borbenu grupu Pfeiffer o situaciji kod neprijatelja severno od Sjenice, 8.11.43: Danas odr#an sastanak između mog oberšturmfirera i četničkih vođa Lukačevića i Persineka. Četnici i njihova pratnja izgledaju vrlo jadno i iscrpljeno. Prema njihovoj informaciji, njihova snaga je 2.000 ljudi, ali je ustanovljeno na nisu jači od 800-1.000 ljudi. Za srpske puške imaju malo municije. Nedostaje im municije za puške, ručnih bombi i granata za minobacače. Oni ne mogu preduzeti bilo kakvu akciju protiv komunista. Mogu samo da defanzivno drže svoje linije, -
T313-r484-f908