Prof. dr. Miodrag Zečević: Dokumenta sa suđenja Draži Mihailoviću (.pdf)
BIBLIOTEKA

SADRŽAJ
Sadržaj
Napomena priređivača i kratak osvrt na istoriju ravnogorskog pokreta
Učesnici na suđenju, zakoni i propisi
Korišćeni pseudonimi i šifre pripadnika ravnogorskog pokreta
Optužnica
Sudsko saslušanje Draže Mihailovića
Saslušanje okrivljenog dr. Stevana Moljevića
Saslušanje okrivljenog Đure Vilovića
Saslušanje okrivljenog Rade Radića
Saslušanje okrivljenog Slavoljuba Vranješevića
Saslušanje okrivljenog Miloša Glišića
Dodatno saslušanje
Napomene
Registar ličnih imena
Saslušanje okrivljenog: Jovanović Dragomir - Dragi
Saslušanje okrivljenog: Dinić Tanasije
Saslušanje okrivljenog: Jonić Velibor
Saslušanje okrivljenog: Dokić Đura
Saslušanje okrivljenog: Mušicki Kosta
Saslušanje okrivljenog: Pavlović Boško
Saslušanje okrivljenog: Marković Lazar
Saslušanje okrivljenog: Kumanudi Kosta
Ispitivanje svedoka
Čitanje dokumenata priloženih uz optužnicu
Napomene
Registar ličnih imena
Završna reč vojnog tužioca pukovnika Miloša Minića
Završna reč prvog branioca optuženog Mihailović Dragoljuba-Draže advokata Nikole Đonovića
Završna reč drugog branioca optuženog Mihailović Dragoljuba-Draže advokata Dragića Joksimovića
Završna reč branioca optuženog Stevana Moljevića, advokata Rajka Atanackovića
Završna reč branioca otsutno optuženih Žujović Mladena i dr. Topalović Živka, advokata Radovanović Ljube
Završna reč branioca optuženog Đure Vilovića, advokata dr. Omčikus Milana
Završna reč branioca optuženog Rada Radića, advokata Laze Vučetića
Završna reč branioca optuženih Vranješević Slavoljuba i Glišić Miloša, advokata Radović Blaže
Završna reč branioca otsutno optuženog Slobodana Jovanovića, advokata Miloša Terzića
Završna reč branioca otsutno optuženih Božidara Purića i Petra Živkovića, advokata Pavla Miljakovića
Završna reč branioca otsutno optuženog Momčila Ninčića, advokata Alkalaj Davida
Završna reč branioca otsutno optuženih Knežević Radoja i Gavrilović Milana, advokata Subotić Slobodana
Završna reč branioca optuženih Dragomira-Dragog Jovanovića, advokata Dukanac Savka
Završna reč branioca otsutno optuženih Knežević Živana i Fotić Konstantina, advokata Tasić Dragog
Završna reč branioca optuženog Dinić Tanasija, advokata dr. Jovanović Bogoljuba
Završna reč branioca optuženog Jonić Velibora, advokata Živadinović Milana
Završna reč branioca optuženog Đure Dokića, advokata Dragoljuba Joksimovića
Završna reč branioca optuženog Koste Mušickog, advokata Đorđa Ćirića
Završna reč branioca optuženog Boška Pavlovića, advokata Slobodana Subotića
Završna reč branioca optuženog Lazara Markovića, advokata Aleksandra Nikolića
Završna reč optuženog Mihailović Dragoljuba-Draže
Završna reč optuženog Moljević Stevana
Završna reč optuženih Vilović Đure i Radića Radoslava-Rada
Završna reč optuženog Vranješević Slavoljuba
Završna reč optuženog Glišić Miloša
Završna reč optuženog Jovanović Dragomira
Završna reč optuženog Dinić Tanasija
Završna reč optuženog Jonić Velibora
Završna reč optuženog Dokić Đure
Završna reč optuženog Mušickog Koste
Završna reč optuženog Pavlović Boška
Završna reč optuženog Marković Lazara
Završna reč optuženog Kumanudi Koste
Izricanje sudskih presuda
BIBLIOTEKA