ZBORNIK HISTORIJSKOG ARHIVA U KARLOVCU, knjiga 3: Prva godina Narodnooslobodilačkog rata na području Karlovca, Korduna, Gline, Like, Gorskog Kotara, Pokuplja i Žumberka
BIBLIOTEKA
sadržajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
JAKOV BLAŽEVIĆ
Uvodna napomena5 - 8
Napomene redakcije9 - 12
KARLOVAC
VEĆESLAV HOLJEVAC
Od okupacije do prvog partizanskog odreda15 - 53
Ing BARTOL PETROVIĆ
Djelatnost karlovačke organizacije KPH u danima pripreme i početka ustanka naroda Jugoslavije55 - 67
IVO BUTKOVIĆ
Aktivnost i borba partijske organizacije u Karlovcu u godini 1941.69 - 114
Gen. puk. KOSTA NAĐ
Neka sjećanja na boravak u Karlovcu, na Kordunu, u Gorskom kotaru i Lici 1941. godine115 - 126
Mr ĐURO ZATEZALO
Partizanska akcija u Karlovcu 17. novembra 1941. godine127 - 141
JOSIP BOLJKOVAC
Partijski centar u Senjskoj ulici 16143 - 156
Ing DRAGO LJUBIĆ
Partijska organizacija Duge Rese u prvoj godini oslobodilačke borbe157 - 164
JOSIP BOLJKOVAC
Između Kupe i Mrežnice165 - 176
VLADO NOVAKOVIĆ
Razvoj narodnooslobodilačkog pokreta u Karlovcu 1942. godine177 - 208
KORDUN
Gen. puk. SREĆKO MANOLA
Skica za monografiju razvoja oružane borbe na Kordunu211 - 221
Dr SAVO ZLATIĆ
Uz stranice partizanskog dnevnika godine 1941-1942.223 - 273
Gen. puk. DUŠAN PEKIĆ
Neke specifičnosti razvoja oružanog ustanka na Kordunu 1941. godine275 - 283
Mr MILE DAKIĆ
Razvitak i djelovanje partijske organizacije na Kordunu 1941. i u prvoj polovici 1942. godine285 - 336
Puk. IGNJATIJE PERIĆ
Vojnić u 1941. godini337 - 357
GRGA MILAŠINČIĆ
Sjećanje na prvu godinu rata u Karlovcu i na Kordunu359 - 407
Ppuk. DUŠAN OPAČIĆ
Na Veljunu 1941. godine409 - 439
Gen. major DUŠAN LIVADA
Dijelovi kotara Slunja u ustanku 1941/1942. godine441 - 495
Gen. ppuk. ing RADE BULAT
Sjećanje na prve dane okupacije i oružane borbe na području kotara Vrginmost497 - 513
TEŠO BULAT
Sjeverni dio kotara Vrginmost 1941. godine515 - 524
Puk. RACO REBIĆ
Formiranje i akcije partizanskog odreda "Dubrave"525 - 541
Puk. MILAN JAKOVIĆ
Sjećanje na dubravski punkt543 - 552
GLINA
RANKO MITIĆ
Neka sjećanja s Banije555 - 591
MILAN DESPOT
Glina 1941. godine593 - 615
Gen. major RADOVAN GRMUŠA RARA
Sjećanje na prvu godinu ustanka u jugozapadnoj Baniji617 - 627
LIKA
JAKOV BLAŽEVIĆ
Sjećanje na ljude i minule događaje u Lici godine 1941. i 1942.631 - 669
Puk. TODOR RADOŠEVIĆ
Stvaranje i organizacioni razvoj partizanskih odreda u Lici do jula 1942. godine671 - 700
Dr NIKOLA RUBČIĆ
Zapisi i sjećanja701 - 739
Ing DUŠANKA GRUBOR
Ustanak i razvoj borbe u brinjskom kotaru741 - 770
Dr GOJKO POLOVINA
Sjećanje na početni period narodnog ustanka u Lici godine 1941.771 - 813
JELENA BIĆANIĆ
Sjećanja na rad AFŽ-a u centralnoj Lici u prvoj godini rata815 - 834
Gen. ppuk. DUŠAN VLAISAVLJEVIĆ
Neka sjećanja iz ustanka u koreničkom kotaru835 - 848
NEĐA ŽAKULA
Na zadacima Partije u prvoj godini rata849 - 86S
JAKOV BLAŽEVIĆ
Druga okružna konferencija KPH za Liku867 - 875
GORSKI KOTAR
NIKOLA RAČKI
Prva ustanička godina u delničkom kotaru879 - 897
Gen. puk. VELJKO KOVAČEVIĆ
S Ivom Marinkovićem od Zagreba do Hrvatskog primorja899 - 907
Prof. MIHAJLO SOBOLEVSKI
Ustanak na dijelu kotara Ogulin 1941. i početkom 1942. godine909 - 936
PAVICA KOVAČEVIĆ
Sjećanja na punkt za vezu937 - 943
Gen. puk. VELJKO KOVAČEVIĆ
Ustanak u Gorskom kotaru godine 1942.945 - 960
POKUPLJE
NIKOLA BREZOVIĆ-PREBEG
Put bratstva963 - 1031
TOMO MIKULIĆ
Razvoj NOP-a i oružane borbe u Pokuplju i okolini1033 - 1063
FRANJO LOPAIĆ
Na Pokuplju godine 1941.1065 - 1077
ŽUMBERAK
IVICA LOPAIĆ
Žumberak u ustanku 1941. i 1942. godine1081 - 1110
MILKA KUFRIN
Od Okića na Kordun i Žumberak1111 - 1134
TEŠO BULAT
U Pokuplju i Žumberku godine 1942.1135 - 1144
    REZIME1145 - 1150
    TUMAČ SKRAĆENICA1151
    KAZALO LIČNIH IMENA1153
    KAZALO GEOGRAFSKIH POJMOVA1191
BIBLIOTEKA