ZBORNIK NOR-a, tom II - DOKUMENTI VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ - knjiga 1 - BILTENI VRHOVNOG ŠTABA
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
BILTEN GLAVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE
Broj 1 od 10 VIII 1941 god.
1.Zadatak Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda11
2.Veze i izveštaji13
3.Provokacije13
4.Narodni ustanci14
5.Pohvale14
6.Borbe i akcije14
7.Novi trik nemačkih fašističkih okupatora i srpskih izdajnika18
BILTEN GLAVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE
Broj 2 od 19 VIII 1941 god.
8.Zašto se narodni partizani bore19
9.Svima štabovima i komandirima Narodnooslobodilačkih odreda Jugoslavije22
10.Teror besni po čitavoj zemlji22
11.Borbe i akcije23
BILTEN GLAVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE
Broj 3 od 26 VIII 1941 god.
12.Oslobodilačka borba razvija se sa uspehom27
13.Borbe i akcije28
14.Bosna i Hercegovina28
15.Srbija31
16.Crna Gora32
17.Vojvodina32
18.Svima štabovima i komandirima partizanskih odreda32
19.Obaveštenje33
BILTEN GLAVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE
Broj 4 od 3 IX 1941 god.
20.Još jedna izdajnička marionetska vlada37
21.Borbe i akcije39
22.Teror okupatora42
23.Izvršenje kazne nad neprijateljima naroda u Srbiji43
24.Zločin izdajnika naroda43
25.Pali za narod smrću heroja44
26.Pohvale44
27.Saopštenje komande Cerskog četničkog odreda i štaba Narodnooslobodilačkog partizanskog Podrinskog odreda44
BILTEN GLAVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE
Broj 5 od 8 IX 1941 god.
28.Teror fašističkih bandita47
 Borbe i akcije
29.U Srbiji49
30.U Hrvatskoj50
31.U Bosni i Hercegovini52
32.Pohvale54
33.Borba partizana protiv nemačkih osvajača na Istočnom frontu55
34.Dušmanin, nek žanje smrt57
BILTEN GLAVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE
Broj 6 od 18 IX 1941 god.
35.Fašistički gradovi biće razbijeni, pobeda biće naša59
36.Krah okupatora ca izdajničkom vladom Nedića60
37.Nemiri u Nemačkoj62
38.Borbe i akcije u Srbiji63
39.Osuđeni na smrt i streljani kao izdajnici67
BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE
Broj 7 i 8 od 1 X 1911 god.
40.Savetovanje pretstavnika štabova i komandanata Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije71
 Sa frontova partizanskih borbi
41.Srbija74
42.Slovenija78
43.Hrvatska78
44.Bosna i Hercegovina79
45.Naredbe80
46.Pohvale81
47.Pali u borbi smrću heroja82
48.Osuđeni od narodnog suda83
49.Saopštenje83
BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE
Broj 9 od 10 X 1941 god.
50.Propast fašističkih planova sa izdajnikom Nedićem u Srbiji85
51.Apel stanovništvu gradova opkoljenih od narodnooslobodilačkih snaga87
 Sa frontova partizanskih borbi
52.Srbija88
53.Slovenija90
54.Crna Gora91
55.Bosna92
56.Pohvale93
57.Kazne nad narodnim neprijateljima93
58.Saopštenje94
BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Br. 10 - 11 od 20 X 1941 god.
59."Kaznene ekspedicije" u Srbiji95
 Borbe i akcije
60.Srbija96
61.Slovenija101
62.Bosna i Hercegovina102
63.Hrvatska103
64.Lika103
65.Primorje103
66.Sramna je i neuspešna borba protiv naroda104
67.Teror okupatora i izdajica naroda105
68.Koliko narod voli svoje partizane106
69.Pohvale106
70.Kazne nad narodnim izdajicama107
71.Naredbe107
BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE PARTIZANSKE I DOBROVOLJAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE
Broj 12 - 13 za decembar 1941 - januar 1942 god.
72.Srpski partizani nastavljaju borbu za oslobođenje naroda111
73.Osnivanje Prve proleterske narodnooslobodilačke udarne brigade113
74.Naređenja Vrhovnog štaba narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske Jugoslavije114
75.Stvaranje Narodnooslobodilačke vojske115
76.Saopštenje116
 Iz narodnooslobodilačke borbe
77.Srbija116
78.Sandžak117
79.Crna Gora118
80.Hrvatska121
81.Kordun121
82.Lika122
83.Hrvatsko Primorje123
84.Gorski Kotar123
85.Slavonija123
86.Bosna i Hercegovina123
87.Slovenija126
88.Poginuli smrću narodnog heroja128
89.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOP i DVJ128
BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE PARTIZANSKE I DOBROVOLJAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE
Broj 6 za februar - mart 1942 god.
90.Jedinstvo narodnih izroda131
91.Statut proleterskih narodnooslobodilačkih udarnih brigada134
 Naređenja Vrhovnog štaba narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske Jugoslavije
92.Osnivanje II proleterske narodnooslobodilačke udarne brigade138
93.Postavljenja u štabu II proleterske brigade138
94.Propis za nošenje oznaka138
95.Zakletva Narodnooslobodilačkih dobrovoljačkih odreda139
96.Proglašenje za narodnog heroja Petra Lekovića139
97.Povodom 24-te godišnjice Crvene armije140
98.Vrhovnom komandantu herojske Crvene armije drugu Staljinu (pozdrav od Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije)140
99.Vrhovnom komandantu herojske Crvene armije drugu Staljinu (pozdrav od I proleterske NOU brigade)140
 Borbe i akcije
100.Srbija141
101.Slovenija141
102.Bosna i Hercegovina142
103.Sandžak143
104.Crna Gora i Boka143
105.Pohvale145
106.Pozdravi upućeni Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije146
107.Vrhovnom štabu Narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske Jugoslavije146
108.Drugu Staljinu146
BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE PARTIZANSKE I DOBROVOLJAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE
Broj 16 april 1942 god.
109.Dnevna zapovest povodom godišnjice napada na Jugoslaviju149
 Borbe i akcije
110.Srbija152
111.Hrvatska153
112.Slovenija155
113.Bosna156
114.Bosanska Krajina157
115.Hercegovina158
116.Sandžak159
117.Crna Gora160
118.Pali u borbi smrću heroja162
119.Pohvale163
BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE PARTIZANSKE I DOBROVOLJAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE
Broj 17 - 18 - 19 za juni, juli, avgust 1942 god.
120.Godišnjica Narodnooslobodilačke borbe u Jugoslaviji165
121.Demanti Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske Jugoslavije168
122.Saopštenje Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske Jugoslavije168
123.Naredbe Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske Jugoslavije169
124.Narodni heroji173
125.Borbe i akcije174
126.Marš narodnooslobodilačkih proleterskih i udarnih brigada od Crne Gore i Hercegovine do Krajine175
127.Slovenija178
128.Bosanska Krajina180
129.Hrvatska184
130.Dalmacija184
131.Gorski Kotar i Primorje187
132.Lika188
133.Kordun189
134.Banija190
135.Slavonija191
136.Hrvatsko Zagorje i okolina Zagreba191
137.Srbija192
BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE
Broj 20 - 21 - 22 za septembar, oktobar, novembar 1942 god.
138.Stvaranje Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije195
139.Naredbe Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije197
140.Promena imena Vrhovnog štaba NOP i DVJ200
141.Dnevna zapovijest za 7 novembar201
142.Pozdrav Vrhovnog štaba drugu Staljinu202
 Borbe i akcije Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
143.Hrvatska203
144.Lika, Kordun i Banija203
145.Dalmacija207
146.Primorje i Gorski Kotar209
147.Hrvatsko Zagorje i okolina Zagreba211
148.Slavonija212
149.Bosanska Krajina213
150.Slovenija217
151.Narodni heroji218
152.Pohvale220
153.Pohvala i priznanje221
BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ Broj 23 - 27 za decembar 1942 - april 1943 god.
154.Naša narodnooslobodilačka vojska odlično je položila svoj ispit223
155.Naredbe Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i naptizanskih odreda Jugoslavije226
156.Narodni heroji228
 Borbe i akcije
157.Bosna229
158.Hrvatska232
159.Lika, Kordun i Banija232
160.Hrvatsko Zagorje i okolina Zagreba234
161.Dalmacija235
162.Akcije naše Ratne mornarice236
163.Slavonija237
164.Gorski Kotar i Hrvatsko Primorje237
165.Slovenija238
166.Srbija239
167.Velika ofanziva ujedinjenih neprijatelja - Nijemaca, Italijana, ustaša i četnika240
168.Istočna Bosna244
169.Bosanska Krajina i centralna Bosna245
170.Hercegovina246
171.Crna Gora247
172.Sandžak248
173.Lika249
174.Slavonija250
175.Srbija251
176.Slovenija251
177.Pohvale Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije252
BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE
Broj 28 za maj 1943 god.
178.Narodni oficiri i podoficiri255
179.Ukaz o proizvođenju i unapređenju oficira Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije256
180.Naredbe (ispravka naredbe) o podoficirsknm činovima od aprila meseca 1943 godine271
181.Izmena o označavanju oficirskih i podoficirskih činova NOV i POJ272
182.Uredba o Sudovima časti za oficire Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije273
183.Zakletva275
BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE
Broj 29 - 31 za juni, juli, avgust 1943 god.
184.Peta neprijateljska ofanziva277
185.Ukaz o proizvođenju i unapređenju oficira Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije282
186.Ukaz o odlikovanju u Narodnooslobodilačkoj borbi299
187.Naredbe300
188.Narodni heroji301
189.Pohvale302
 Borbe i akcije Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
190.Akcije na željezničkim prugama302
191.Hrvatska306
192.Lika, Kordun i Banija306
193.Hrvatsko Zagorje i okolina Zagreba306
194.Slavonija307
195.Dalmacija307
196.Gorski Kotar i Hrvatsko Primorje307
197.Bosna308
198.Istočna Bosna308
199.Centralna Bosna309
200.Bosanska Krajina309
201.Vojvodina309
202.Srbija310
203.Pozdravni telegram Vrhovnog komandanta NOV i POJ, druga Tita, Hrvatima i Slovencima u Istri i Slovenačkom Primorju311
204.Poginuli oficiri Narodnooslobodilačke vojske312
BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE
Broj 32 za septembar 1943 god.
205.Kapitulacija Italije313
206.Ukaz o proizvođenju i unapređenju oficira Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije316
207.Narodni heroji340
 Borbe i akcije
 Hrvatska
208.Lika340
209.Dalmacija341
210.Hrvatsko Primorje342
211.Otoci343
212.Hrvatsko Zagorje n okolina Zagreba343
213.Slavonija344
214.Slovenija344
215.Istra345
 Bosna
216.Istočna Bosna346
217.Centralna Bosna347
218.Bosanska Krajina348
219.Vojvodina348
220.Crna Gora i Hercegovina349
221.Sandžak350
BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE
Broj 33 za oktobar 1943 god.
222.Prvi kurs oficirske škole Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije351
223.Naredbe Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije355
224.Narodni heroji357
225.Pohvale357
226.Ukaz o proizvođenju i unapređenju oficira Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije358
BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE
Broj 34 - 35 - 36 za novembar, decembar 1943 - januar 1944 god.
227.Priznanje i zahvalnost Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije, odluka br. 4373
228.U narodnooslobodilačkoj vojsci uvodi se naziv Maršala Jugoslavije, odluka br. 5374
229.Antifašističko veće narodnog oslobođenja Jugoslavije odobrilo je dosadašnji rad Vrhovnog štaba NOV i POJ, odluka br. 6374
230.Vrhovnom komandantu Narodnooslobodilačke vojske Josipu Brozu Titu dodeljen je naziv Maršala Jugoslavije, odluka br. 7375
231.Naredbe Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije376
232.Ukaz od 1 novembra 1943 g. o proizvsfenju i unapređenju oficira i podoficira Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije376
233.Ukaz od 1 novembra 1943 g. o proizvođenju i unapređenju oficira Narodnooslobodilačke vojske389
234.Ukaz Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije392
235.Drugi kurs oficirske škole Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije392
236.Prvi intendantski kurs oficirske škole Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije396
237.Drugi intendantski kurs oficirske škole Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije396
BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIX ODREDA JUGOSLAVIJE
Broj 37, 38, 39 za februar, mart, april 1944 god.
238.Uredba o zvanjima političkih komesara Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije399
239.Uredba o zvanjima pomoćnika političkih komesara Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije401
240.Naredbe Vrhovnog komandanta Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije402
241.Odluke Prezidijuma AVNOJ-a402
242.Ukaz od 1 novembra 1943 godine o proizvođenju i unapređenju oficira i podoficira Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije403
243.Podoficiri specijalnih jedinica pri Vrhovnom štabu NOV i POJ423
244.Posebni ukaz od marta meseca 1944 godine o proizvođenju članova Vrhovnog štaba425
245.Ukaz od 1 novembra 1943 godine o proizvođenju i unapređenju oficira i podoficira Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije425
246.Unapređenje podoficira specijalnih jedinica pri Vrhovnom štabu NOV i POJ429
247.Ukaz od 1 februara 1944 o unapređenju429
248.Ukaz od 15 marta 1944 o unapređenju430
249.Ukaz od 20 marta 1944 o unapređenju430
250.Treći kurs oficirske škole Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije431
251.Treći intendantski kurs oficirske škole Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije432
BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE
Broj 40 - 43 za maj - avgust 1944 god.
252.Odluka AVNOJ-a o odlikovanju ordenom narodnog oslobođenja jedinica Narodnooslobodilačke vojske433
253.Ukaz od 1 septembra 1944 godine o proizvođenju i unapređenju oficira i podoficira Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije434
254.Ukaz od 1 septembra 1944 godine o proizvođenju i unapređenju oficira i podoficira Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije467
255.Proizvođenje podoficira I. tenkovske brigade i specijalnih jedinica pri Vrhovnom štabu NOV i POJ475
256.Unapređenje podoficira I. tenkovske brigade i specijalnih jedinica pri Vrhovnom štabu NOV i POJ476
BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE
Broj 44 - 45 za septembar - oktobar 1944 god.
257.Zaslužene nagrade477
258.Odluke Pretsjedništva Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije o odlikovanjima480
259.Ukaz od 1 oktobra 1944 godine o proizvođenju i unapređenju oficira i podoficira Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije508
260.Ukaz od 1 oktobra 1944 godine o proizvođenju i unapređenju oficira i podoficira Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije520
261.Proizvođenje podoficira specijalnih jedinica pri Vrhovnom štabu NOV i POJ524
262.Unapređenje podoficira specijalnih jedinica pri Vrhovnom štabu NOV i POJ526
263.Ukaz od 1 oktobra 1944 godine o proizvođenju i unapređenju oficira i podoficira Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije (nastavak)526
264.Ukaz od 1 oktobra o proizvođenju i unapređenju oficira i podoficira Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije (nastavak)529
BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE
Broj 467 za novembar - decembar 1944 god.
265.Odluke AVNOJ-a o dodeljivanju i odlikovanju ordenom narodnog heroja i drugih odlikovanja531
266.Naredba o organizaciji propagandnog i kulturno-prosvetnog rada u NOVJ559
267.Zapovest general-lajtnantu Peku Dapčeviću, komandantu armije u zap. Srbiji561
268.Pohvale562
269.Ukaz od 1 decembra 1944 godine o proizvođenju i unapređenju oficira Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije564
270.Glavni štab NOV i PO Srbije564
271.Glavni štab NOV i PO Hrvatske569
272.VIII korpus NOVJ571
273.Glavni štab NOV i PO Slovenije576
274.Glavni štab NOV i PO Makedonije578
275.Glavni štab NOV i PO Vojvodine578
276.XII korpus NOVJ580
277.Operativni štab NOV i PO za Kosovo i Metohiju588
278.I. proleterski korpus NOVJ588
279.III korpus NOVJ601
280.Razne jedinice603
281.Ukaz od 1 decembra 1944 godine o proizvođenju i unapređenju oficira Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije605
282.Glavni štab NOV i PO Srbije606
283.Glavni štab NOV i PO Hrvatske607
284.VIII korpus NOVJ608
285.Glavni štab NOV i PO Slovenije610
286.Glavni štab NOV i PO Makedonije610
287.Glavni štab NOV i PO Vojvodine610
288.XII korpus NOVJ611
289.I . korpus NOVJ612
290.III korpus NOVJ616
291.Razne jedinice617
292.Proizvođenje podoficira I. inžiljeriske brigade i specijalnih jedinica pri Vrhovnom štabu NOV i POJ618
293.Unapređenje podoficira I. tenkovske brigade i specijalnih jedinica pri Vrhovnom štabu NOV i POJ619
SLUŽBENI LIST MINISTARSTVA NARODNE ODBRANE DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE
Broj 1 - 2 - 3 za januar - februar - mart 1945 god.
294.Odluka o promjeni naziva Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije623
295.Odluke o odlikovanjima624
296.Pohvale628
SLUŽBENI LIST MINISTARSTVA NARODNE ODBRANE DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE
Broj 4 - 7 za april - maj - juni - juli 1945 god.
297.Pohvala631
298.Pohvala Vrhovnog komandanta jedinicama Druge armije632
299.Pohvala Vrhovnog komandanta jedinicama Četvrte armije i jedinicama Mornarice632
300.Pohvala Maršala Tita jedinicama koje su oslobodile skoro celu Istru633
301.Pohvala Vrhovnog komandanta jedinicama IV armije, VII i IX korpusa634
302.Pohvala Vrhovnog komandanta jedinicama Četvrte armije i jedinicama Mornarice634
303.Pohvala Vrhovnog komandanta jedinicama Prve i Druge armije635
304.Pohvala Vrhovnog komandanta jedinicama Druge armije636
305.Pohvala Vrhovnog komandanta jedinicama Treće armije636
306.Pohvala Vrhovnog komandanta jedinicama Tpehe armije637
307.Odluke AVNOJ-a o odlikovanjima ordenom narodnog heroja637
308.Odluka AVNOJ-a o odlikovanju jedinica JA649
DODATAK
309.Naredbe Vrhovnog komandanta oružanih snaga i ministra Narodne odbrane Federativne Narodne Republike Jugoslavije653
310.BIBLIOGRAFSKI PODACI657
311.OBJAŠNJENJA SKRAĆENICA661
312.REGISTAR665
313.DOPUNE I ISPRAVKE I TOMA ZBORNIKA DOKUMENATA I PODATAKA O NARODNOOSLOBODILAČKOM RATU JUGOSLOVENSKIH NARODA685
BIBLIOTEKA