NARODNOOSLOBODILAČKA BORBA U DALMACIJI 1941-1945. ZBORNIK DOKUMENATA; knjiga 1: 1941. godina
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
* * *
* cijela knjiga *
* * *
sadržaj
dokumenti organizacija NO pokreta
talijanski dokumenti
njemački dokumenti
ustaško-domobranski dokumenti
kazalo
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Predgovor5
DOKUMENTI ORGANIZACIJA NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA
1.Proglas Centralnog komiteta KPJ narodima Jugoslavije od 15. travnja 1941. godine9
2.Proglas Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 13. travnja 1941.13
3.Proglas Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 1. svibnja 1941. u povodu međunarodnog praznika rada16
4.Saopćenje Centralnog komiteta KPH sredinom lipnja 1941. god. o situaciji u zemlji i poziv na borbu protiv okupatora i izdajnika20
5.Poziv Centralnog komiteta KPH sredinom lipnja 1941. god. na općenarodnu borbu protiv okupatora i njihovih slugu23
6.Cirkular broj 1. Centralnog komiteta KP Hrvatske od 15. lipnja 1941. partijskim rukovodstvima na rad i djelovanje među narodom28
7.Cirkular broj 2. Centralnog komiteta KP Hrvatske od 27. lipnja 1941. partijskim rukovodstvima s uputama za organiziranje borbe protiv neprijatelja30
8.Proglas Centralnog komiteta KPH krajem lipnja 1941. u povodu napada Njemačke na SSSR33
9.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 7. od 7. srpnja 1941. o štrajku radnika u splitskom brodogradilištu36
10.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 8 od 9. srpnja 1941. o zahtjevima radnika raznih profesija za povećanje plaća38
11.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 16 od 19. srpnja 1941. o štrajku brijačkih radnika u Splitu40
12.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 19 od 22. srpnja 1941. o borbi splitskih radnika za povećanje plaća42
13.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 29 od 1. kolovoza 1941. o obustavi rada brodogradilišnih radnika u Splitu43
14.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 30 od 2. kolovoza 1941. o borbi partizana u Dalmaciji, Lici i Bosni44
15.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 31 od 3. kolovoza 1941. o demonstraciji radnika splitskog brodogradilišta45
16.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 33 od 5. kolovoza 1941. o mjerama fašista u Splitu i u brodogradilištu47
17.Poziv Centralnog komiteta KPH početkom kolovoza 1941. god. domobranskoj vojsci za priključenje narodnooslobodilačkoj borbi49
18.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 37 od 9. kolovoza 1941. o pojačanom teroru neprijatelja u Dalmaciji52
19.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 38 od 10. kolovoza 1941. o demonstraciji splitskih nezaposlenih radnika kod berze rada54
20.Dnevnik borca Splitskog partizanskog odreda vođen na dan formiranja odreda 11. kolovoza 1941. prilikom izlaska boraca iz Splita55
21.Spisak boraca Splitskog partizanskog odreda prilikom formiranja 11. kolovoza 1941.57
22.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 40 od 12. kolovoza 1941. o štrajku radnika i činovnika električnog poduzeća u Splitu58
23.Letak Mjesnog komiteta KPH Split od 12. kolovoza 1941. kojim poziva radnike i namještenike da stupe u štrajk solidarnosti s radnicima električnog poduzeća58
24.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 41 od 13. kolovoza 1941. o produženju štrajka u električnom poduzeću Split60
25.Borbe na području Hrvatske u prvoj polovini kolovoza 1941. godine61
26.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 44 od 16. kolovoza 1941. o sprovedenom generalnom štrajku u Splitu u znak solidarnosti s radnicima u električnom poduzeću64
27.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 50 od 23. kolovoza 1941. o pogibiji Pap Pavla-Šilje66
28.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 51. od 27. kolovoza 1941. o teroru ustaša u Klisu i talijanskih fašista na području Šibenika67
29.Obavještenje Štaba bataljona gerilskog odreda za Liku od 27. kolovoza 1941. god. o pregovorima na Otriću i Pađanima68
30.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 52 od 28. kolovoza 1941. o strijeljanju zarobljenih boraca Splitskog partizanskog odreda u Sinju70
31.Pismo komandanta Drvarske brigade Ljube Babića od 29. kolovoza 1941. o dolasku grupe partizana iz Šibenskog odreda, stavu prema Talijanima i o suradnji s partizanskim odredima Dalmacije75
32.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 54 od 30. kolovoza 1941. o posjetu grupe bivših političara u Splitu fašističkom prefektu Zerbinu77
33.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, od 31. kolovoza 1941. o posjetu prefekta Zerbina splitskom brodogradilištu78
34.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od kolovoza 1941. rukovodstvima NOP Dalmacije za stvaranje narodnooslobodilačkog fronta81
35.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 56 od 1. rujna 1941. o držanju boraca Splitskog NOP odreda u borbi, na suđenju i prilikom strijeljanja84
36.Izvještaj jednog rukovodioca NOP iz Knina od 1. rujna 1941. godine o situaciji u Kninskoj krajini85
37.Izvještaj jednog rukovodioca NOP-a iz Knina u rujnu 1941. o situaciji oko Knina86
38.Izjava boraca Splitskog partizanskog odreda od 5. rujna 1941. o formiranju i uzrocima razbijanja Odreda87
39.Izjava boraca Solinskog partizanskog odreda od 4. rujna 1941. o formiranju i raspuštan ju Odreda106
40.Izjava boraca Kaštelanskog partizanskog odreda od 5. rujna 1941. o formiranju i razbijanju Odreda117
41.Izjava boraca Sinjskog partizanskog odreda od 5. rujna 1941, o formiranju i uzrocima razbijanja Odreda126
42.Prijedlog partijske komisije Pokrajinskog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju početkom rujna 1941. za kažnjavanje članova KPH odgovornih za neuspjeh prvih partizanskih odreda u Dalmaciji139
43.Izvještaj sekretara Mjesnog komiteta KPH za Šibenik Ive Družica od 5. rujna 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o razbijanju Šibenskog partizanskog odreda143
44.Izjava boraca Šibenskog partizanskog odreda od 5. rujna 1941. o borbama s Talijanima i o razbijanju Odreda145
45.Poziv Centralnog komiteta KPH od 5. rujna 1941. god. organizacijama i pristalicama Hrvatske seljačke stranke za pristupanje Jedinstvenom narodnooslobodilačkom frontu149
46.Naredba Štaba Drvarske brigade od 9. rujna 1941. god. povodom izjave Živka Brkovića i Brane Bogunovića152
47.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 63 od 9. rujna 1941. o dočeku guvernera Bastianinia u Splitu154
48.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za, Dalmaciju, br. 65 od 11. rujna 1941. o posjetu guvernera Bastianinia Splitu i Solinu155
49.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 69 od 15. rujna 1941. u povodu ubojstva komuniste Bože Ajdukovića156
50.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 70 od 16. rujna 1941. o pljački seljaka u Sinju i ubojstvu Bože Lučića u selu Lepenici157
51.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 71 od 17. rujna 1941. o oružanim akcijama udarnih grupa u Splitu i teroru okupatora158
52.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 72 od 18. rujna 1941. u povodu strijeljanja dvaju ustaša od strane Talijana na Braču160
53.Zapisnik partijske komisije OK KPH za sjevernu Dalmaciju od 18.rujna 1941. o saslušanju članova KPH odgovornih za formiranje Zatonskog partizanskog odreda161
54.Zapisnik partijske komisije OK KPH za sjevernu Dalmaciju od 18. rujna o saslušanju članova Mjesnog komiteta KPH Vodice odgovornih za neuspjeh formiranja Vodičko-zatonskog partizanskog odreda166
55.Odluka Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 18. rujna 1941. o kažnjavanju Mjesnog komiteta KPH Trogir i osam članova KPJ odgovornih za formiranje Trogirskog NOP odreda169
56.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 19. rujna 1941. god. Centralnom komitetu KPH o pokušaju prebacivanja partizanskih odreda na slobodnu teritoriju, izvršenim akoijama i vojno-političkom stanju u Dalmaciji170
57.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 73 od 19. rujna 1941. o pozivanju splitskih profesora — Hrvata u policiju gdje su upoznati sa smjernicama fašističke prosvjetne politike176
58.Pismo Centralnog komiteta KP Hrvatske od 20. rujna 1941. Pokrajinskom komitetu KP za Dalmaciju o uspostavljanju redovne međusobne veze177
59.Direktiva Centralnog komiteta KPH od 20. rujna 1941. god. za organiziranje i rad skojevskih organizacija u partizanskim odredima178
60.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 77 od 23. rujna 1941. o pripremama okupatora za nove zločine179
61.Letak Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Dalmaciju od 25. rujna. 1941. kojim se obraća omladini Dalmacije da stupi u borbu proti fašizma180
62.Izvještaj Maksa Baće od 25. rujna 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju partizanskog odreda na Dinari184
63.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 80 od 26. rujna 1941. o demonstracijama učenika srednjih škola u Splitu i teroru okupatora186
64.Izvještaj Maksa Baće od 29. rujna 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju partizanskog odreda na Dinari188
65.Izvještaj Maksa Baće od 30. rujna 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o sastanku predstavnika partizanskog odreda iz Bitelića i Štaba bataljona »Starac Vujadin«189
66.Okružnica br. 3 Centralnog komiteta KPH od 30. rujna 1941. godine190
67.Pismo Centralnog komiteta KPH iz rujna 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju da Dobrilu Jurić ne šalju u Zagreb jer je prijavljena policiji201
68.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 86 od 2. listopada 1941. o demonstraciji žena u Splitu zbog nestašice živežnih namirnica i ugljena202
69.Pismo Centralnog komiteta KP Hrvatske od 3. listopada 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o slabostima prilikom formiranja partizanskih odreda i o nedostacima političke platforme NOF u Dalmaciji204
70.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 88 od 4. listopada 1941. o namjerama okupatora da premjeste Hrvatsko kazalište iz Splita u Zadar206
71.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 89 od 5. listopada 1941. o oduzimanju zlatnog nakita ženama na ulicama Splita od strane fašista207
72.Poziv Kotarskog komiteta KPH Šibenik početkom listopada 1941. narodu ovog dijela Dalmacije da stupi u borbu protiv fašističkog okupatora209
73.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 90 od 6. listopada 1941. o dolasku iz Zagreba u Split delegacije HRD i SHPN kod predstavnika fašističkih vlasti i ponudila svoju suradnju211
74.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 91 od 7. listopada 1941. o paljenju u splitskoj luci talijanskog transportnog broda212
75.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 92 od 8. listopada 1941. o pozivu NOP-a profesorima i direktorima škole da se priključe borbi svoje omladine213
76.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 93 od 9. listopada 1941. o teškom materijalnom položaju činovnika u Dalmaciji215
77.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju 10. listopada 1941. god. Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji i izvršenim akcijama216
78.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 95 od 11. listopada 1941. o pružanju otpora okupatoru od strane djece i omladine221
79.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 96 od 12. listopada 1941. o ciljevima i zadacima NOR-a222
80.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 97 od 13. listopada 1941. o mjerama okupatora da škole postanu sredstva za odnarođivanje i fažiairanje omladine227
81.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 98 od 14. listopada 1941. o bačenoj bombi na fašiste u Splitu, napadu partizana na domobrane kod Knina i otpuštanju činovnika iz službe228
82.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 99 od 15. listopada 1941. o uvođenju fašističkog prijekog suda u Dalmaciji230
83.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 100 od 16. listopada 1941. o strijeljanju 12 splitskih rodoljuba u Trogiru232
84.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 101 od 17. listopada 1941. o prisiljavanju pristaša HSS-a da stupe u ustaški pokret, poziv građanima da bojkotiraju fašističke priredbe i o eksploziji na brodu »Sokol«234
85.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 193 od 19. listopada 1941. o strijeljanju šestorice rodoljuba u Šibeniku i ubojstvu fašističkog špijuna u gradu235
86.Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Hvar od 19. listopada 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o radu partijske organizacije i političkom stanju na otoku236
87.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 104 od 20. listopada 1941. o izdajničkom radu tzv. Srpskog komiteta u Splitu237
88.Poziv Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 20. listopada 1941. godine na općenarodni ustanak protiv talijanskog okupatora238
89.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 105 od 21. listopada 1941. o akcijama udarnih grupa u Splitu241
90.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br 106 od 22. listopada 1941. o držanju rodoljuba prilikom njihovog strijeljanja od strane fašista u Šibeniku242
91.Izvještaj sekretara Centralnog komiteta KPH od 22. listopada 1941. god. Centralnom komitetu KPH o stanju partijskih organizacija, i partizanskih jedinica u Dalmaciji243
92.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 107 od 24. listopada 1941. o zabrani sportskih udruženja od strane okupatora i osnivanju fašističkih klubova u Dalmaciji251
93.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 108 od 26. listopada 1941. o popustljivosti fašista pred akcijama omladine da se ne uvodi nastava u školama samo na talijanskom jeziku253
94.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 109 od 28. listopada 1941. o fašističkoj kolonizaciji poljoprivrednog imanja »Vrana« kod Biograda254
95.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 110 od 30. listopada 1941. o ekonomskoj situaciji u Dalmaciji255
96.Izjava Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 30. listopada 1941. u povodu stradanja partizanskih odreda u kolovozu 1941. godine257
97.Izjava organizacionog sekretara Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 31. listopada 1941. Centralnom komitetu o svojoj odgovornosti za neuspjeh Splitskog i Solinskog partizanskog odreda260
98.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju koncem listopada 1941. god. Centralnom komitetu KPH o izvršenim akcijama i neprijateljskim represalijama265
99.Izvještaj partijske organizacije u Komiži koncem listopada 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o financijskom stanju u organizaciji267
100.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Brač iz listopada 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o brojnom stanju i radu partijske organizacije na Braču268
101.Izvještaj jednog rukovodioca NOP-a iz Knina u listopadu 1941. o situaciji u Kninskoj krajini269
102.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 111 od 1. studenog 1941. o održanoj konferenciji u Rijeci između predstavnika talijanskih vlasti i članova tzv. Srpskog komiteta i o odlaganju otvaranja hrvatskih škola i otpuštanju činovnika271
103.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 112 od 3. studenog 1941. o partizanskim akcijama u Dalmaciji273
104.Proglas Kotarskog komiteta KPH Šibenik početkom studenog 1941. u povodu 24-godišnjice oktobarske revolucije275
105.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 113 od 5. studenog 1941. o uklanjanju spomenika Grgura Ninskog, zabrani upotrebe struje u Splitu i vršenim pretresima od strane fašista u Solinu278
106.Izvještaj Pokrajinskog odbora Narodne pomoći Dalmacije od 6. studenog 1941. CK KPH o dotadašnjem radu i budućim zadacima Odbora Narodne pomoći u Dalmaciji279
107.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 114 od 7. studenog 1941. o obljetnici oktobarske revolucije, NOP-u na otoku Hvaru i pljački ulja od strane okupatora na Korčuli281
108.Pismo sekretara Centralnog komiteta KPH od 7. studenog 1941. Centralnom komitetu KPH o radu partijske organizacije u Dalmaciji284
109.Pismo sekretara CK KPH Rade Končara od 9. studenog 1941. Vladimiru Popoviću o potrebi preispitivanja izrečenih partijskih kazni članovima KPH iz Zatona i Vodica289
110.Pismo sekretara Operativnog partijskog rukovodstva CK KPH od 10. studenog 1941. sekretaru CK KPH u vezi kažnjavanja članova PK KPH za Dalmaciju odgovornih za neuspjeh prvih partizanskih odreda u Dalmaciji290
111.Pismo sekretara Centralnog komiteta KPH od 10. studenog 1941. god. sekretaru Operativnog partijskog rukovodstva CK KPH o akcijama i situaciji u Splitu i okodici294
112.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 116 od 11. studenog 1941. o proslavi dana oktobarske revolucije u Dalmaciji i bačenim bombama na talijansku glazbu u Splitu298
113.Otvoreno pismo Centralnog komiteta KPH od 16. studenog 1941. god. članovima Partije u Dalmaciji povodom neuspjeha partizanskih odreda i nezdravih pojava u partijskim redovima300
114.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 22. studenog 1941. god. Centralnom komitetu KPH o hapšenju Rade Končara i vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji302
115.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 22. studenog 1941. Centralnom komitetu KPH o situaciji u Dubrovniku i na Pelješcu306
116.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 26. studenog 1941. god. Centralnom komitetu KPH o izvršenim akcijama u Solinskom bazenu od 1. do 15. studenog i akcijama u Splitu307
117.Pismo Centralnog komiteta KPH od 27. studenog 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju u vezi hapšenja sekretara CK KPH s uputama kako ga spasiti iz bolnice u Splitu311
118.Pismo sekretara Operativnog partijskog rukovodstva CK KPH od 27. studenog 1941. sekretaru CK KPH u kojem ga upoznaje sa situacijom u nekim krajevima Hrvatske i drugim područjima Jugoslavije312
119.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Solin krajem studenog 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju partijske organizacije314
120.Pismo organizacionog sekretara PK KPH za Dalmaciju iz studenog 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o političkoj situaciji na sektoru Omiša315
121.Pismo Centralnog komiteta KP Hrvatske od 2. prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju da poduzmu sve mjere za oslobođenje Rade Končara iz talijanskog zatvora316
122.Izvještaj Pjera Grubišića od 3. prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju u Dubrovnik317
123.Izvještaj Ante Joniča, instruktura PK KPH za Dalmaciju početkom prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o svom boravku u Drnišu i Kninu i situaciji na tom području318
124.Okružnica br. 4 Centralnog komiteta KPH od 6. prosinca 1941. godine320
125.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 117 od 9. prosinca 1941. o akcijama Solinskog partizanskog odreda, formiranju odreda u Cetinskoj krajini i teroru okupatora u Splitu327
126.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 118 od 12. prosinca 1941. o suđenju rodoljubima u Šibeniku, hapšenju u Splitu i neodazivanju obveznika u vojsku s teritorija Dalmacije koja je pripadala NDH329
127.Izvještaj Jerka Lovrića, sekretara Kotarskog komiteta KPH Sinj od 16. prosinca 1941. o radu Komiteta330
128.Izvještaj Ante Joniča, instruktura PK KPH za Dalmaciju od 16. prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o svom boravku i radu u Kninu331
129.Izvještaj Ivana Amuliča, org. sekretara PK KPH za Dalmaciju od 19. prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o svom putu i radu u Omišu i Imotskom333
130.Pismo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 20. prosinca 1941. god. Centralnom komitetu KPH o rezultatima rada u prvim mjesecima borbe i uzrocima neuspjeha prvih partizanskih odreda335
131.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 20. prosinca 1941. god. Centralnom komitetu KPH o stanju partizanskih odreda i političkoj situaciji u Dalmaciji340
132.Izvještaj sekretara Kotarskog komiteta KPH Solin Drage Gizdića od 20. prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o radu i akcijama u rajonu Klisa i Zagori346
133.Pismo Centralnog komiteta KPH od 20. i 22. prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju u vezi formulacije date u otvorenom pismu CK KPH od 16. studenog u povodu izrečene kazne PK KPH za Dalmaciju349
134.Pismo Centralnog komiteta KPH od 21. prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju da poduzme potrebne mjere za spašavanje Rade Končara iz talijanskog zatvora350
135.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 27. prosinca 1941. god. Centralnom komitetu KPH o stanju dalmatinskih odreda, izvršenim akcijama i vojno-političkoj situaciji u kninskom i drniškom kraju351
136.Izvještaj Jerka Lovrića od 27. prosinca 1941. sekretaru Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju o situaciji u rajonu Sinja354
137.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, od 30. prosinca 1941. o demonstraciji žena iz Jesenica i Podstrane u Omišu355
138.Izvještaj Maksa Bace od 31. prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju odreda na Dinari i organizaciji radio-stanice355
139.Izvještaj Pokrajinskog odbora Narodne pomoći za Dalmaciju krajem prosinca 1941. Pokrajinskom odboru NP Hrvatske o radu Odbora i stanju blagajne358
140.Izvještaj Pokrajinskog odbora Narodne pomoći za Dalmaciju krajem prosinca 1941. Pokrajinskom odboru NP Hrvatske o stanju blagajne s podacima o prikupljenoj pomoći u novcu i drugom u Splitu360
141.Bilješka Ivana Lučića-Lavčevića, člana Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju iz prosinca 1941. o stanju NOP-a u nekim krajevima Dalmacije362
142.Izvještaj Okružnog komiteta KPH za sjevernu Dalmaciju 1941. o pripremama za formiranje partizanskog odreda i upućivanje boraca u Laku367
143.Izvještaj sekretara Okružnog komiteta KPH za sjevernu Dalmaciju iz prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o boravku u Lioi partizana iz Vodica, Zatona i Prvića i pripremama za njihov povratak u Dalmaciju369
144.Proglas Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju iz prosinca 1941. upućen narodu sjeverne Dalmacije i Kninske krajine s pozivom o stupanju u oružanu borbu protiv fašizma372
145.Izvještaj sekretara Mjesnog komiteta KPH Vis od prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o situaciji na Visu376
146.Izvještaj Ivana Morđina. sekretara Kotarskog komiteta KPH Pelješac iz prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o situaciji na području Pelješca i Metkovića378
147.Uputstva Mjesnog komiteta KPH Split iz 1941. partijskom organizacijama za održavanje konspiracije380
TALIJANSKI DOKUMENTI
148.Naređenje Komande 2. armije od 16. travnja 1941. potčinjenim jedinicama za formiranje komandi garnizona Vrbosko, Knin, Šibenik i Split i njihovi zadaci387
149.Naređenje Komande 2. armije od 18. travnja 1941. za upućivanje IX bataljona Kraljevskih karabinjera iz Rijeke u Split389
150.Dislokacija jedinica 2. armije 20. travnja 1941.390
151.Prijedlog Generalštaba kopnene vojske od 20. travnja 1941. Vrhovnoj komandi za razmještaj jedinica na okupiranoj teritoriji Jugoslavije391
152.Izvještaj oficira za vezu Komande 2. armije od 20. travnja 1941. o ekonomskoj i političkoj situaciji u Dalmaciji prvih dana okupacije393
153.Naređenje Vrhovne komande od 21. travnja 1941. Generalštabu Kraljevske kopnene vojske i Višoj komandi Albanije o dislokaciji jedinica na okupiranoj teritoriji Jugoslavije403
154.Naređenje Komande 2. armije od 23. travnja 1941. Komandi 5. i 6. armijskog korpusa za okupaciju otoka404
155.Naređenje Komande 2. armije od 23. travnja 1941. potčinjenim komandama o formiranju civilnih komesarijata u Sloveniji i Dalmaciji kao i o njihovoj nadležnosti i potčinjenosti406
156.Dopis Komande 2. armije od 25. travnja 1941. potčinjenim komandama o nadležnosti civilnih komesarijata Slovenije i Dalmacije407
157.Izvještaj Komande motoriziranog armijskog korpusa od 27. travnja 1941. Komandi 2. armije o ponovnom uspostavljanju veze divizije »Torino« s divizijom »Marche« u Dubrovniku410
158.Izvještaj Marcella Zuccolina od 29. travnja 1941. talijanskom poslanstvu u Zagrebu o političkoj situaciji u NDH411
159.Izvještaj civilnog komesara Dalmacije koncem travnja 1941. o političkoj i ekonomskoj situaciji u Dalmaciji414
160.Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 1. svibnja 1941. Komandi 2. armije o nastavljanju pokreta potčinjenih jedinica iz Čabra u Split418
161.Izvještaj 6. armijskog korpusa od 2. svibnja 1941. Komandi 2. armije o dislokaciji potčinjenih jedinica420
162.Izvještaj 6. armijskog korpusa od 4. svibnja 1941. Komandi 2. armije o dislokaciji potčinjenih jedinica423
163.Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 5. svibnja 1941. Komandi 2. armije o okupaciji dalmatinskih otoka i jedinicama koje su ih zaposjele426
164.Naređenje Komande 6. armijskog korpusa od 5. svibnja 1941. potčinjenim jedinicama za organizaciju okupirane teritorije u Dalmaciji428
165.Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 7. svibnja 1941. Komandi 2. armije o namjerama NDH da osnuje hrvatsku mornaricu i zadrži veći dio Primorja i otežanom snabdijevanju stanovništva431
166.Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 12. svibnja 1941. Komandi 2. armije o stanju garnizona na okupiranom teritoriju Dalmacije i rasporedu jedinica433
167.Ugovor o određivanju granica između NDH i fašističke Italije potpisan u Rimu 18. svibnja 1941. godine437
168.Sporazum između NDH i fašističke Italije od 18. svibnja 1941. o stvaranju demilitarizirane zone na području NDH koja se graniči s fašističkom Italijom, o odricanju NDH da drži ratnu mornaricu i o prevoženju trupa faštističke Italije preko teritorije NDH439
169.Pismo predsjednika Talijanske fašističke vlade Mussolinija od 18. svibnja 1941. predsjedniku vlade NDH Paveliću o upravnom uređenju općine Split i otoka Korčule i o pravima Talijanske nacionalne manjine na području NDH440
170.Dekret kralja Vittoria Emanuelea III od 18. svibnja 1941. o aneksiji Dalmacije, Boke Kotorske, dijelova Hrvatskog primorja i Gorskog kotara i o osnivanju Guvernatorata Dalmacije441
171.Naređenje Komande 2. armije od 20. svibnja 1941. potčinjenim komandama da na teritorijima priključenim Nezavisnoj državi Hrvatskoj predaju civilnu vlast Hrvatskim vlastima443
172.Naređenje Komande 6. armijskog korpusa od 24. svibnja 1941. potčinjenim jedinicama da na teritoriju priključenoj Nezavisnoj državi Hrvatskoj predaju civilnu vlast hrvatskim vlastima445
173.Naređenje Komande 6. armijskog korpusa od 25. svibnja 1941. potčinjenim jedinicama da spriječe Židovima i Srbima prelaz iz NDH na okupiranu teritoriju Dalmacije447
174.Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 25. svibnja 1941. Komandi 2. armije o političkoj situaciji na području Knina i Gračaca449
175.Izvještaj Komande 16. mobilnog bataljona kr. karabinjera od 2. lipnja 1941. Guvematoratu Dalmacije o potreba da se poduzmu energične mjere prema stanovništvu pripojenog dijela Dalmacije koje je komunistički i protutalijanski nastrojeno451
176.Izvještaj Obavještajnog odjeljenja 2. armije od 4. lipnja 1941. o političkoj situaciji i organizaciji vlasti na teritoriji NDH452
177.Odluka talijanskog kralja Vittoria Emanuelea III od 7. lipnja 1941. o osnivanju Guvernatorata Dalmacije i prefektura okružnih područja Zadar, Split i Kotor i njihovim nadležnostima456
178.Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 7. lipnja, 1941. Komandi 2. armije o hapšenju rodoljuba od strane ustaša u Makarskoj, Lovreću, Dubrovniku i u rejonu Mostara458
179.Obavještenje Komande 6. armijskog korpusa od 8. lipnja 1941. Komandi 2. armije o dolasku guvernera Dalmacije Bastianinija u Zadar461
180.Proglas guvernera Dalmacije Bastianinija od 9. lipnja 1941. narodu Dalmacije u povodu preuzimanja civilne vlasti u Dalmaciji462
181.Brzojav Mussolinija od 11. lipnja 1941. Prefekturi u Rijeci da se izvrši identificiranje Dalmatinaca talijanskog porijekla radi njihovog vraćanja na teritoriju Guvernatorata Dalmacije radi jačanja talijanskog elementa463
182.Nedjeljni informativni izvještaj talijanske Vrhovne komande od 26. lipnja 1941. o političkoj i ekonomskoj situaciji u NDH464
183.Izvještaj Prefekture Split od 27. lipnja 1941. Guverneru Dalmacije i Ministarstvu unutrašnjih poslova o štrajku radnika zaposlenih na opravci ceste Split—Šibenik469
184.Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 1. srpnja 1941. god. Komandi 2. armije o bacanju prevratničkih letaka na raznim mjestima u Splitu470
185.Izvještaj Prefekture u Splitu od 1. sirpnja 1941. Guvernera Dalmacije i MUP o bacanju letaka u Splitu i izvršenim brojnim hapšenjima471
186.Izvještaj Karabinjerske sekcije u Trogiru od 1. srpnja 1941. godine Guverneru Dalmacije i drugima o štrajku radnika zaposlenih na opravci ceste Split—Šibenik472
187.Izvještaj Prefekture u Splitu od 2. srpnja 1941. Guvernera Dalmacije i MUP o izbijanju požara na teretnom gatu splitskog pristaništa474
188.Spisak kotarskih i općinskih civilnih komesara na dan 6. srpnja 1941. postavljenih na anektiranom području Dalmacije i teritoriju koji je pripadao NDH475
189.Obavještenje Glavne komande karabinjera od 7. srpnja 1941. potčinjenim komandama o formiranju Komande karabinjera Guvematorata Dalmacije478
190.Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 14. srpnja 1941. s područja Šibenik, Split, Zmovnica, Klis i Solin479
191.Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 17. srpnja 1941. s područja Sinj, Drniš i Imotski480
192.Izvještaj Prefekture u Splitu od 17. srpnja 1941. Guvernatoratu Dalmacije o negativnom Ishodu istrage u povodu izvršene sabotaže na transformatorskoj stanici u splitskoj luci482
193.Naredba Guvernera Dalmacije od 19. srpnja 1941. o raspuštanju svih društava i organizacija koje nisu odjeljci fašističke stranke483
194.Izvještaj Poslanstva fašističke Italije u Zagrebu od 19. srpnja 1941. Ministru vanjskih poslova u Rimu o incidentima između talijanskih vojnika i organa NDH485
195.Naredba Mussolini ja od 22. srpnja 1941. o promjenama u uređenju i postupku vojnih ratnih sudova488
196.Izvještaj Prefekture u Splitu od 22. srpnja 1941. Guverneru Dalmacije o prilivu velikog broja Židova u Splitu490
197.Brzojav Guvernera Dalmacije od 26. srpnja 1941. Predsjedništvu Savjeta u Rimu o boravku izbjeglih Židova iz Hrvatske u Splitu491
198.Izvještaj Prefekture u Splitu od 27. srpnja 1941. Guvernatoratu Dalmacije o rušenju željezničke pruge Labin — Kaštel Stari i prekidu t. t. veza Split—Zadar492
199.Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 28. srpnja 1941. Komandi 2. armije o iskliznuću vlaka s vojnim transportom kod sela Plavno493
200.Brzojav policije u Šibeniku od 28. srpnja 1941. inspektora Javne sigurnosti Guvematorata o ispisivanju parola od strane komunista po zidovima zgrada u Prviću i izvršenim hapšenjima494
201.Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 28. srpnja 1941. s područja Split, Omiš, Šibenik i Drniš495
202.Direktive Komande 6. armijskog korpusa od 29. srpnja 1941. potčinje- nim komandama o mjerama koje treba da preuzmu u vezi s ustankom u Crnoj Gori i Lici i situacijom u Dalmaciji498
203.Depeša Guvernera Dalmacije od 29. srpnja 1941. predsjedniku Ministarskog savjeta u Rimu o nastupanju ustanika prema Kninu i o mjerama pređostrožnosti talijanskih trupa500
204.Brzojav Komande 6. armijskog korpusa od 29. srpnja 1941. Komandi 2. armije o gubicima prilikom izbacivanja vlaka kod Plavna502
205.Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 29. srpnja 1941. s područja Metković, Makarska, Split i Knin503
206.Obavještenje Ministarstva vanjskih poslova od 30. srpnja 1941. Guvernatoratu Dalmacije o naređenju Vrhovne komande da se okupira zona kroz koju prolaze željezničke pruge505
207.Izvještaj zadarske grupe Teritorijalne legije karabinjera od 30. srpnja 1941. Guvernatoratu Dalmacije o širenju ustanka u Hrvatskoj i Bosni i o pokretima talijanskih jedinica prema ugroženom području506
208.Brzojav Guvernera Dalmacije od 30. srpnja 1941. ministru vanjskih poslova Cianu o preuzimanju obrane Knina pošto su ga pred ustanicima napustile vojne i civilne vlasti NDH507
209.Izvještaj Prefekture u Zadru od 30. srpnja 1941. Guvernatoratu Dalmacije o pucanju nepoznatih lica iz vatrenog oružja kod Skradina508
210.Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 30. srpnja 1941. Federalnom sekretaru fašista Dalmacije o hapšenju Pućo Josipa zbog širenja komunističke propagande i njegovom ubojstvu509
211.Spisak općina na dan 30. srpnja 1941. u provincijama Zadar, Split i Kotor510
212.Izvještaj zadarske grupe Teritorijalne legije karabinjera od 31. srpnja 1941. Guvernatoratu Dalmacije o zauzimanju Pađena od strane ustanika i o bjegstvu ustaško-domobranskih vlasti iz Knina511
213.Izvještaj Guvernera Dalmacije od 31. srpnja 1941. Ministarstvu vanjskih poslova o situaciji u zoni Knina poslije odlaska vlasti NDH513
214.Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 1. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o potrebi uspostavljanja jačih garnizona u Kninu i Drnišu514
215.Brzojav Komande 6. armijskog korpusa od 1. kolovoza 1941. Komandi 2. armije kojim traži preciznija uputstva za preuzimanje civilne i vojne vlasti u Kninu i Drnišu515
216.Naređenje Štaba talijanske divizije »Sassari« od 1. kolovoza 1941. o preuzimanju vojne i građanske vlasti u gradu i župi Knin516
217.Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 1. kolovoza 1941. s područja Šibenik, Split, Knin i Biograd517
218.Obavještenje Prefekture u Zadru od 1. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o pripremanju komunista za pobunu u Šibeniku519
219.Okružnica Komande 6. armijskog korpusa od 1. kolovoza 1941. potčinjenim komandama o nadležnosti za suđenje i kaznama za prestup protiv javnog reda i oružanih snaga520
220.Naređenje Komande 2. armije od 2. kolovoza 1941. Komandi 6. armijskog korpusa da preda vlast u Kninu organima NDH kad se oni ponovo vrate u grad524
221.Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 2. kolovoza 1941. Komandi 2. armije u vezi predaje vlasti u Kninu organima NDH525
222.Izvještaj Prefekture u Zadru od 2. kolovoza 1941. Komandi garnizona, kvestoru i karabinjerima u Zadru o izvršenim sabotažama na telefonsko-telegrafskim linijama u Dalmaciji526
223.Izvještaj Prefekture u Splitu od 2. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o izvršenim sabotažama na telefonsko-telegrafskim linijama u Klisu i kod Kaštel Starog528
224.Izvještaj Prefekture u Splitu od 2. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o oštećenju telefonsko-telegrafske linije između Kaštel Sućurca i Kaštel Gomilice529
225.Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 3. kolovoza 1941. Komandi 2. armije o ciljevima ustanka u Kninskoj krajini530
226.Brzojav Komande 6. armijskog korpusa od 3. kolovoza 1941. Komandi 2. armije u kome obavještava o zahtjevu Guvernera Dalmacije za hitan početak rada vojnog suda u Šibeniku531
227.Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 4. kolovoza 1941. Komandi 2. armije o mjerama za posjedanje pojasa između Knina i Lovinca i Knina i Sinja531
228.Brzojav Guvernera Dalmacije od 4. kolovoza 1941. Glavnoj komandi milicije u Rimu o svojoj podršci komandantu 6. korpusa za upućivanje graničnog bataljona na granicu između Dalmacije i NDH532
229.Izvještaj Prefekture u Splitu od 4. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o razaranju pruge kod Splita i iskliznuću vlaka533
230.Izvještaj Prefekture u Zadru od 5. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o političkoj, ekonomskoj i prehrambenoj situaciji u Zadarskoj provinciji tokom srpnja534
231.Izvještaj Prefekture u Zadru od 6. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o prekidu telefonsko-telegrafske linije Benkovac—Obrovac i za odmazdu strijeljano 6 osoba537
232.Spisak s podacima za devet osoba s područja Benkovca koji su strijeljani 6. kolovoza538
233.Izvještaj Prefekture u Zadru od 6. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o hapšenju sedam osoba kod Lišana od kojih su trojica strijeljana539
234.Izvještaj čete Kraljevskih karabinjera iz Zadra od 6. kolovoza 1941. god. o napadu ustanika na žandarmerijsku stanicu Plavno540
235.Izvještaj Prefekture u Splitu od 6. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o štrajku brijačkih radnika u Splitu541
236.Saopćenje Prefekture u Splitu od 7. kolovoza 1941. o strijeljanju u Benkovcu i predviđenim represalijama nad stanovništvom543
237.Dopis Guvernatorata Dalmacije od 7. kolovoza 1941. Ministarstvu vanjskih poslova kojim ga upoznaje sa sadržajem odgovora organa NDH u povodu ponovnog preuzimanja vlasti u Kninu545
238.Izvještaj Zadarske grupe Teritorijalne legije karabinjera od 7. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o držanju ustaša i situaciji u Kninu nakon preuzimanja vlasti od strane talijanske komande546
239.Brzojav Guvernatorata Dalmacije od 8. kolovoza 1941. Prefektu Splita kojim ga upoznaje s odlukom Mussolinija da se 200—300 Židova prebaci iz Splita u Albaniju547
240.Dopis Prefekture u Zadru od 12. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije u kojem ga upoznaje sa sadržajem izvještaja karabinjerske čete u Šibeniku o rušenju telefonske linije Zadar—Šibenik548
241.Izvještaj Komesarijata Javne sigurnosti u Šibeniku od 12. kolovoza 1941. Kvesturi u Zadru o miniranju vodovoda i rušenju telefonske linije Zadar—Šibenik549
242.Izvještaj Karabinjerske sekcije u Šibeniku od 12. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o čišćenju zone Vodice, Srima, Zaton i hapšenju rodoljuba550
243.Izvještaj Prefekture u Splitu od 12. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o zahtjevu radnika i namještenika električnog poduzeća u Splitu za povećanje plaća i njihovom štrajku551
244.Dislokacija jedinica 6. armijskog korpusa na dan 12. kolovoza 1941.552
245.Izvještaj Prefekture u Splitu od 13. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o štrajku radnika i namještenika električnog poduzeća u Splitu563
246.Brzojav Komande 2. armije od 13. kolovoza 1941. Komandi 6. armijskog korpusa o primljenim vijestima da 3000 komunista iz Splita i okolice priprema početak ustanka protiv Talijana564
247.Naredba Guvernera Dalmacije od 13. kolovoza 1941. o nadležnosti Sekcije Suda 2. armije u Šibeniku565
248.Izvještaj Bozzija od 14. kolovoza 1941. Guverneru Dalmacije o generalnom štrajku radnika i namještenika u Splitu568
249.Izvještaj Komesarijata javne sigurnosti u Šibeniku od 15. kolovoza 1941. Glavnom inspektoru javne sigurnosti Guvernatorata Dalmacije o strijeljanju Trlaje Paška i Pap Pavle-Šilje569
250.Izvještaj Prefekture u Splitu od 15. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o hapšenju dvojice rodoljuba optuženih za rušenje tt linije u Klisu571
251.Dopis Guvernatorata Dalmacije od 15. kolovoza 1941. Ministarstvu vanjskih poslova u kome ga upoznaje sa sadržajem izvještaja Prefekture Split o izdavanju propusnica od strane vlasti NDH talijanskim građanima572
252.Telegrafski izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 16. kolovoza 1941. god. o borbama protiv partizana u Sinjskoj krajini574
253.Izvještaj Komande karabinjera Guvernatorata Dalmacije od 16. kolovoza 1941. Guverneru Dalmacije o strijeljanju komunista, razbijanju Primoštenskog NOP odreda i mjera za održavanje reda i sigurnosti575
254.Izvještaj Prefekture u Splitu od 16. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o štrajku mehaničarskih radnika u Splitu577
255.Izvještaj Prefekture u Splitu od 16. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o štrajku drvodjelskih radnika u Splitu578
256.Izvještaj Karabinjerske čete u Šibeniku od 17. kolovoza 1941. Kvesturi u Zadru o neuspjehu otkrivanja izvršioca diverzije na tt linije Šibenik—Zadar579
257.Izvještaj Prefekture u Splitu od 17. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o rasturanju letaka i izvršenim hapšenjima rodoljuba u Splitu580
258.Izvještaj Komande karabinjera Guvernatorata Dalmacije od 18. kolovoza 1941. Guverneru Dalmacije o borbama protiv partizana u Sinjskoj krajini, situaciji na području Bruvna i Gračaca i štrajku radnika u Splitu581
259.Izvještaj Prefekture u Splitu od 18. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o generalnom štrajku radnika i namještenika u Splitu584
260.Izvještaj Prefekture u Splitu od 18. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o puštanju na slobodu radnika i namještenika električnog poduzeća u Splitu koji su bili uhapšeni zbog štrajka585
261.Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 19. kolovoza 1941. Komandi 2. armije o sukobu vojnika s grupom naoružanih komunista kod Siritovca586
262.Izvještaj Prefekture u Splitu od 19. kolovoza 1941. Guvernatoru Dalmacije o generalnom štrajku radnika i namještenika u Splitu587
263.Izvještaj Prefekture u Zadru od 19. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o hapšenju i strijeljanju Santić Ante u Šibeniku588
264.Izvještaj Komande karabinjera Guvernatorata Dalmacije od 20. kolovoza 1941. Guverneru Dalmacije o razbijanju Primoštenskog NOP odreda i hapšenju njegovih pripadnika589
265.Izvještaj Karabinjerske sekcije u Trogiru od 20. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o strijeljanju komuniste Radić Ilije u Trogiru592
266.Izvještaj Prefekture u Splitu od 21. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o aktivnosti komunističke omladine u Splitu593
267.Izvještaj Prefekture u Splitu od 22. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o izazivanju požara na trgovačkom brodu »Niko Matković« u splitskoj luci595
268.Izvještaj Prefekture u Splitu od 25. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o poduzetim mjerama za interniranje osoba opasnih za javni red596
269.Zahtjev Prefekture u Splitu od 25. kolovoza 1941. Komandi 6. armijskog korpusa za prebacivanje Santini Alfreda i Zelić Ante u policijski zatvor radi saslušanja u Splitu597
270.Izvještaj Prefekture u Zadru od 26. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o popravci ceste Zadar—Šibenik koja je 24. kolovoza dinamitom oštećena598
271.Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 24. kolovoza 1941. Prefekturi u Splitu o strijeljanju Santini Alfreda i Zelić Ante u Sinju599
272.Izvještaj Prefekture u Splitu od 31. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o djelovanju omladine u Splitu600
273.Izvještaj Prefekture u Zadru od konca kolovoza 1941. o akcijama komunista tokom kolovoza603
274.Izvod iz povelje školstva objavljene u Službenom listu Guvernatorata Dalmacije br. 4—5 od 1—5. IX 1941. kojom su date smjernice o položaju škole u fašističkoj državi605
275.Pismo grupe građana Benkovca od 2. rujna 1941. Guverneru Dalmacije u kome mole da se pusti na slobodu 12 njihovih mještana zatvorenih u zadarskom zatvoru607
276.Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 3. rujna 1941. Komandi 2. armije o ubistvu komuniste Lučić Bože609
277.Proglas Komande 2. armije od 7. rujna 1941. o preuzimanju vojne i civilne vlasti u demilitariziranoj zoni Nezavisne Države Hrvatske610
278.Izvještaj Karabinjerske ispostave u Splitu od 14. rujna 1941. Guvernatoratu Dalmacije o ubistvu komuniste Bože Ajdukovića614
279.Izvještaj Prefekture u Splitu od 14. rujna 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o otpuštanju s posla 17 radnika splitskog brodogradilišta zbog odbijanja da prisustvuju dočeku Guvernera615
280.Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 15. rujna 1941. Komandi 2. armije o akciji udarnih grupa u Splitu i strijeljanju Bože Jerinčića i Ivana Juretića616
281.Izvještaj komandanta karabinjera Dalmacije od 17. rujna 1941. Guvernatoratu Dalmacije o akcijama udarnih grupa u Splitu i strijeljanju dvojice ustaša na Braču617
282.Izvještaj Prefekture u Splitu od 20. rujna 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o podmetanju požara u glavnom skladištu na Gatu sv. Duje u Splitu619
283.Izvještaj Prefekture u Zadru od 20. rujna 1941. Guvernatoratu Dalmacije o eksploziji na teretnom brodu »Lazio«620
284.Izvještaj Prefekture u Zadru od 20. rujna 1941. Guvernatoratu Dalmacije o licima sumnjivim za antifašističku aktivnost621
285.Izvještaj Prefekture u Splitu od 24. rujna 1941. Guvernatoratu Dalmacije i Ministarstvu unutrašnjih poslova o hapšenju braće Mrduljaš Josipa i Jure iz Splita623
286.Izvještaj Karabinjerske sekcije u Splitu od 24. rujna 1941. Guvernatoratu Dalmacije i drugima o hapšenju Jelaska Frane i Alujević Bartula628
287.Brzojav Prefekture u Splitu od 25. rujna 1941. Guvernatoratu Dalmacije o đačkim demonstracijama u Splitu629
288.Izvještaj Prefekture u Splitu od konca rujna 1941. Guvernatoratu Dalmacije o đačkim demonstracijama u Splitu630
289.Krivične odredbe za područja anektiranih Kraljevini Italiji izdane 3. listopada 1941. od strane Mussolinija632
290.Izvještaj načelnika kabineta Guvernera Dalmacije od 8. listopada 1941. pokrajinskom školskom nadzorniku o antitalijanskoj aktivnosti nastavnika u Splitu638
291.Izvještaj Prefekture u Splitu od 10. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije i Ministrastvu unutrašnjih poslova o djelatnosti SKOJ-a u Splitu639
292.Naređenje Guvernera Dalmacije od 11. listopada 1941. za ustanovljenje Izvanrednog suda i njegova nadležnost643
293.Izvještaj Prefekture u Zadru od 11. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o ubojstvu fašističkog špijuna Škotona u Šibeniku645
294.Izvještaj karabinjera u Splitu od 11. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o bacanju bombi na domaće fašiste Prassela i Krstulovića u Splitu646
295.Telefonski izvještaj pukovnika Butta od 12. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o izvršenim hapšenjima u Splitu i Šibeniku u povodu ubojstva Skotona i bačenih bombi na Prassela i Krstulovića647
296.Presuda Izvanrednog suda za Dalmaciju od 13. listopada 1941. kojom je osuđeno 6 rodoljuba na smrt strijeljanjem a 7 na vremenske kazne648
297.Spisak osoba koje je Izvanredni sud za Dalmacijur 13. listopada 1941. osudio na smrt strijeljanjem i druge kazne655
298.Presuda Izvanrednog vojnog suda za Dalmaciju od 14. listopada 1941. kojom je 35 rodoljuba osuđeno na kaznu smrti strijeljanjem i druge kazne656
299.Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 14. listopada 1941. Komandi 2. armije o presudi Izvanrednog suda za Dalmaciju kojom je u Splitu osuđeno na smrt strijeljanjem 12 osoba i 13 na vremenske kazne663
300.Izvještaj Komande 107. legije crnih košulja od 15. listopada 1941. Guverneru Dalmacije o strijeljanju osuđenih rodoljuba u Šibeniku i Splitu koje je bez primjedbi izvršio njihov vod664
301.Izvještaj Prefekture u Zadru od 17. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o lošoj ishrani zatvorenika u benkovačkom zatvoru665
302.Izvještaj Prefekture u Splitu od 20. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o ranjavanju dvojice talijanskih vojnika od bačenih bombi u Splitu666
303.Izvještaj Prefekture u Splitu od 21. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o bačenim bombama na talijanske vojnike na Narodnom trgu i kod Zlatnih vrata u Splitu667
304.Izvještaj karabinjera u Splitu od 22. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o bačenoj petardi na karabinjersku stražarnicu u Solinu668
305.Izvještaj šefa Ureda za političko istraživanje 107. legije crnih košulja od 23. listopada 1941. Guverneru Dalmacije o akcijama crnih košulja u Šibeniku i okolici669
306.Izvještaj 64. sekcije karabinjera divizije »Cacciatori delle Alpi« od 23. listopada 1941. vojnom odvjetniku pri Ratnom sudu 2. armije o prekidu tt linije Stović—Žrnovnica671
307.Izvještaj Komesarijata javne sigurnosti u Šibeniku od 24. listopada 1941. god. o političkoj i ekonomskoj situaciji u Šibeniku672
308.Krivične odredbe za područja anektirana Kraljevini Italiji izdane 24. listopada 1941. od strane Mussolinija673
309.Izvještaj Sekcije karabinjera u Splitu od 25. listopada 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova i drugima o ubojstvu i ranjavanju komunista u zoni Stobreč677
310.Izvještaj Prefekture u Splitu od 26. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o hapšenju dvojice komunista u Splitu680
311.Izvještaj karabinjera u Šibeniku od 26. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o napadu ustanika na talijansku patrolu kod Vodica681
312.Izvještaj Ureda za političko istraživanje 107. legije crnih košulja od 27. listopada 1941. Guverneru Dalmacije o napadu ustanika na talijansku patrolu kod Vodica i o izvršenoj odmazdi682
313.Izvještaj karabinjera u Šibeniku od 27. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o ubojstvu 4 rodoljuba u akciji čišćenja kod Šibenika i hapšenja 26 osoba685
314.Izvještaj 64. mješovite sekcije karabinjera divizije »Cacciatori delle Alpi« od 27. listopada 1941. odvjetniku pri Ratnom sudu 2. armije o prekidu vojne telefonske linije Solin—Klis686
315.Izvještaj Prefekture u Splitu od 28. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o komunističkoj propagandi u Splitu i hapšenju petorice rodoljuba687
316.Presuda Izvanrednog vojnog suda za Dalmaciju od 29. listopada 1941. kojom je 28 rodoljuba osuđeno na smrt i druge kazne688
317.Izvjerštaj Komande 6. armijskog korpusa od 29. listopada 1941. Komandi 2. armije o strijeljanju rodoljuba u Vodicama695
318.Izvještaj karabinjera u Splitu od 29. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o bačenim bombama na talijanske patrole u Splitu696
319.Izvještaj karabinjerske čete u Šibeniku od 31. listopada 1941. predsjedniku Izvanrednog suda za Dalmaciju o bacanju bombe na karabinjere u Šibeniku697
320.Izvještaj Političkog istražnog odjeljenja 107. legije crnih košulja od 31. listopada 1941. god. o napadu na talijanski kamion u Šibeniku700
321.Izvještaj Političkog istražnog odjeljenja 107. legije crnih košulja od 31. listopada 1941. god. o pripremama garnizona u Šibeniku za borbu protiv partizana na terenu Tribunja702
322.Izvještaj Prefekture u Splitu od 1. studenog 1941. Guvernatoratu Dalmacije o sukobu karabinjera i Milišić Ivana u Solinu703
323.Izvještaj Komande 107. legije crnih košulja od 1. studenog 1941. Guverneru Dalmacije o političkoj situaciji u Šibeniku poslije izvršenih diverzantskih akcija 27. listopada704
324.Izvještaj 107. legije crnih košulja od 3. studenog 1941. Guverneru Dalmacije o izvedenoj akciji čišćenja u zoni Tribunj i hapšenju rodoljuba706
325.Izvještaj Komande 107. legije crnih košulja od 8. studenog 1941. Guverneru Dalmacije o subverzivnoj aktivnosti u Splitu707
326.Izvještaj Prefekture u Splitu od 8. studenog 1941. Guvernatoratu Dalmacije o pronalaženju komunističke tehnike u Splitu i hapšenju rodoljuba708
327.Izvještaj Komande 2. armije od 8. studenog 1941. Generalštabu kopnene vojske o sve češćim napadima partizana na željezničke i ostale saobraćajnice s molbom da se armiji što hitnije upute obećana pojačanja709
328.Obavještenje Komande 6. armijskog korpusa od 10. studenog 1941. Guverneru Dalmacije o navodnom zajedničkom sastanku predstavnika bivših građanskih stranaka i komunista u Splitu711
329.Izvještaj Prefekture u Splitu od 11. studenog 1941. Guvernatoratu Dalmacije o podmetnutom požaru u željezničkom vagonu natovarenim sijenom na pristaništu u Splitu713
330.Musolinijeva depeša od 11. studenog 1941. Guverneru Dalmacije da lica uhapšena povodom napada na odred divizije »Cacciatori delle Alpi« treba smatrati taocima714
331.Izvještaj Političkog istražnog odjeljenja 107. legije crnih košulja od 12. studenog 1941. god. o sukobu talijanske patrole s naoružanim licima u Splitu715
332.Odluka Guvernera Dalmacije o prestanku rada Izvanrednog vojnog suda za Dalmaciju od 13. studenog 1941. jer je 24. listopada ustanovljen Specijalni sud za Dalmaciju716
333.Odluka Guvernera Dalmacije od 13. studenog 1941. o sastavu Specijalnog suda za Dalmaciju717
334.Izvještaj Komande kraljevskih karabinjera Dalmacije od 14. studenog 1941. Guvernatoru Dalmacije o akciji čišćenja u zoni Tribunj720
335.Izvještaj Prefekture u Splitu od 17. studenog 1941. Guvernatoru Dalmacije i Ministarstvu unutrašnjih poslova da je u mjesnoj bolnici podlegao ranama komunista Veljko Neškovčin721
336.Brzojav Guvernera Dalmacije od 20. studenog 1941. Prefektu Splita u kome izražava zahvalnost i odaje priznanje policiji za postignuti uspjeh u otkrivanju komunističke tehnike u Splitu722
337.Izvještaj o političkoj situaciji i akcijama komunista u Zadarskom i Šibenskom kotaru u vremenu do 20. studenog 1941. godine723
338.Izvještaj kraljevske prefekture u Splitu za mjesec studeni 1941. god. o političkoj situaciji i atentatima na talijanske vojnike u Splitu i okolici727
339.Izvještaj Prefekture u Zadru od 1. prosinca 1941. Guvernatoru Dalmacije o političkoj, ekonomskoj i prehrambenoj situaciji u provinciji Zadar u vremenu od 20. do 30. studenog732
340.Izvještaj Prefekture u Zadru od 1. prosinca 1941. o političkoj, ekonomskoj i prehrambenoj situaciji u provinciji Zadar u mjesecu studenom735
341.Upute Guvernatora Dalmacije od 5. prosinca 1941. prefekturama Zadar, Split i Kotor za rad s dalmatinskim klerom738
342.Obavještenje Guvernatora Dalmacije od 5. prosinca 1941. Prefektu Splita o dolasku u Split fratra Domenica Franca koga je uputila Sveta stolica da ispita rad i držanje hrvatskog klera739
343.Izvještaj Kvesture u Splitu od 6. prosinca 1941. Direkciji policije Dalmacije o suradnji s ustašama za borbu protiv komunista740
344.Obavješenje Prefekture u Splitu od 6. prosinca 1941. Guvernatoru Dalmacije o iredentističkoj demonstraciji grupe nacionalista u Blatu na Korčuli741
345.Izvještaj Guvernatora Dalmacije od 9. prosinca 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o situaciji u demilitariziranoj zoni koju su okupirale talijanske trupe742
346.Izvještaj Prefekture u Splitu od 11. prosinca 1941. Guvernatoru Dalmacije o demonstraciji žena u Komiži na Visu744
347.Izvještaj Prefekture u Splitu od 11. prosinca 1941. Guvernatoru Dalmacije o podmetnutim lecima na pragu kuhinje 2. čete 211. bataljona TM u Komiži na Visu746
348.Projekt za formiranje Specijalne policijske divizije u Dalmaciji dostavljen od strane Guvernatora Dalmacije 12. prosinca 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova747
349.Izvještaj 107. legije crnih košulja od 18. prosinca 1941. Guverneru Dalmacije o presudi Specijalnog suda za Dalmaciju kojom je 15. prosinca 26 osoba osuđeno na smrt i druge kazne749
350.Izvještaj Prefekture u Splitu od 18. prosinca 1941. Guvernatoru Dalmacije o hapšenju talaca radi obuzdavanja komunističke aktivnosti751
351.Izvještaj Prefekture u Splitu od 20. prosinca 1941. Guvernatoru Dalmacije o pronađenom oružju u stanu Surak Đure iz Splita752
352.Izvještaj policije iz Splita od 23. prosinca 1941. s podacima dobivenim preko špijuna iz splitskog zatvora o djelovanju komunista u Splitu753
353.Izvještaj Komesarijata Javne sigurnosti u Šibeniku od 26. prosinca 1941. Kvesturi u Zadru o napadima na talijanske fašističke vojnike i o akcijama partizana u Šibeniku i okolici od 18. kolovoza do 26. prosinca 1941. godine755
354.Izvještaj Kraljevske Prefekture u Splitu za mjesec prosinac 1941. god. o političkoj situaciji i akcijama komunista757
NJEMAČKI DOKUMENTI
355.Obavještenje njemačkog poslanika u Zagrebu od 24. travnja 1941. Ministri! vanjskih poslova Reicha o sastanku koji će se održati u Ljubljani između Ciana i Pavelića775
356.Izvještaj njemačkog poslanika u Zagrebu Sigfrida Kaschea od 26. travnja 1941. o razgovorima između Ciana i Pavelića o razgraničenju Italije i NDH777
357.Izvještaj njemačkog generala u Zagrebu od 10. srpnja 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o odnosima NDH s Mađarskom i Italijom u vezi s teritorijalnim pretenzijama778
USTAŠKO-DOMOBRANSKI DOKUMENTI
358.Izvještaja Ede Bulata od 21. travnja 1941. poglavniku Paveliću o preduzimanju vlasti od strane Talijana u Splitu783
359.Izvještaj zapovjednika Druge oružničke pukovnije u Splitu od 2. svibnja 1941. god. o preuzimanju vlasti od strane Talijana u Dalmaciji i razoružanju ustaških žandarmerijskih stanica784
360.Izvod iz izvještaja Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 17. lipnja 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nezavisne Države Hrvatske o prebacivanju četnika, uz pomoć Talijana, iz Knina u Kistanje788
361.Izvod iz izvještaja Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 25. lipnja 1941. poglavniku Paveliću o odnosima Talijana i četnika u Kninu790
362.Naređenje zapovjedništva Jadranskog divizijskog područja od 4. srpnja 1941. za formiranje 13, 14. i 15. pješačke pukovnije u Mostaru, Trebinju, Dubrovniku, Kninu i Sinju791
363.Izvještaj Oružničke postaje Srinjine od 7. srpnja 1941. Velikoj župi Cetina o postupku talijanskih vojnika prema narodu u selu Strožanac793
364.Izvod iz izvještaja Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 8. srpnja 1941. Ministarstvu za javni red i sigurnost o skupljanju četnika na otoku Lazaretu795
365.Izvještaj Zapovjedništva 2. hrvatske oružničke pukovnije od 12. srpnja 1941. Zapovjedništvu Hrvatskog oružništva o skupljanju i djelovanju 4 četnika u Bukovici796
366.Izvještaj Zapovjedništva gradskog redarstva u Dubrovniku od 12. srpnja 1941. o hapšenju Babić-Bubalo Miodraga zbog širenja komunističke propagande798
367.Izvještaj Zapovjedništva 2. hrvatske oružničke pukovnije od 15. srpnja 1941. Zapovjedništvu Hrvatskog oružništva o napadu skupine četnika na oružničku postaju Bilišane799
368.Izvještaj Zapovjedništva 2. hrvatske oružničke pukovnije od 15. srpnja 1941. Zapovjedništvu Hrvatskog oružništva o skupljanju i djelovanju četnika u Bukovici800
369.Izvještaj Zapovjedništva 2. hrvatske oružničke pukovnije od 16. srpnja 1941. o razbijanju tabli na dućanima u Splitu i njihovoj zamjeni s tablama na talijanskom jeziku802
370.Izvještaj Zapovjedništva 2. hrvatske oružničke pukovnije od 18. srpnja 1941. Zapovjeništvu Hrvatskog oružništva o miniranju ceste i rušenju telegrafsko-telefonskih stupova 14. srpnja kod Klisa803
371.Izvještaj Oružničke postaje Muć od 23. srpnja 1941. Redarstvenom ravnateljstvu Omiš o isticanju crvene zastave na Postänjskom Visu805
372.Naređenje zapovjednika kopnene vojske Ministarstva domobranstva NDH generala Stanzera od 31. srpnja 1941. podređenim jedinicama o predaji službe osiguranja na prugama Sušak—Karlovac, Ogulin—Knin—Split i Knin—Perković—Drniš talijanskim jedinicama807
373.Izvještaj ministra Nezavisne Države Hrvatske iz Splita upućeni u srpnju 1941. Ministarstvu vanjskih poslova o političkoj situaciji u Splitu i okolici808
374.Izvještaj Domobranskog mjesnog zapovjedništva Sinj od 4. kolovoza 1941. god. o borbama protiv partizana u okolici Sinja816
375.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 6. kolovoza 1941. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o kidanju telefonsko-telegrafskih stupova i žica duž željezničke pruge Kaštel Lukšić — Kaštel Kambelovac818
376.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 6. kolovoza 1941. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o kidanju telefonsko-telegrafskih linija između Kaštel Sućurca i Kaštel Gomilice i štrajku radnika u splitskom brodogradilištu819
377.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 6. kolovoza 1941. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o rušenju željezničke pruge između Kaštel Sućurca i Kaštel Gomilice820
378.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 8. kolovoza 1941. Ministarstvu domobranstva o postupku talijanskih fašista prema stanovnicima Kaštela i Židovima smještenim u hotelu Palace u Kaštel Starom821
379.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 9. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o miniranju mosta i rušenju telefonsko-telegrafskih stupova u selu Rupotini822
380.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 9. kolovoza 1941. Ministarstvu domobranstva o rasturanju letaka u Splitu, Kaštelima i Trogiru kao i o masovnim hapšenjima rodoljuba u Splitu i na otocima825
381.Izvještaj šefa željezničke stanice Gračac od 12. kolovoza 1941. generalu Lukiću o akcijama ustanika na pruzi Gračac—Knin u vremenu od 28. do 31. srpnja826
382.Izvještaj Davida Sinčića podžupana Velike župe Bribir i Sidraga od 12. kolovoza 1941. poglavniku Nezavisne Države Hrvatske Anti Paveliću o ustanku u Kninu i okolici832
383.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjednika od 14. kolovoza 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o situaciji na sektoru Knin840
384.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 15. kolovoza 1941. Ministarstvu domobranstva o odlasku veće grupe komunista iz Splita prema Sinju i odvraćanja radnika da ne kreću na rad u Njemačku841
385.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 22. kolovoza 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost MUP NDH o borbama partizana u okolici Splita i Sinja842
386.Izvještaj Oružničke postaje Trilj od 16. kolovoza 1941. Velikoj župi Cetina o borbi s komunistima u selu Košutama846
387.Izvještaj velikog župana Velike župe Bribir i Sidraga od 16. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima u Župi u vremenu od 7. do 16. kolovoza848
388.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 18. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu ustanika na žandarmerijsku patrolu kod Vrlike856
389.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 18. kolovoza 1941. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o razaranju željezničke pruge i oštećenju telefonsko-telegrafske linije na stajalištu Koprivno857
390.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 19. kolovoza 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o suzbijanju ustanka na području kotara Sinj859
391.Izvještaj Velike Župe Cetina u Omišu od 19. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o bobri i razbijanju Splitskog partizanskog odreda kod Dicma862
392.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 20. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o ubojstvu komuniste Bulige Joze u selu Brdo-Klis865
393.Izvještaj Zapovjedništva 2. hrvatske oružničke pukovnije od 22. kolovoza 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o razaranju željezničke pruge kod Kaštel Starog i iskliznuću teretnog vlaka868
394.Izvještaj 2. hrvatske oružničke pukovnije od 22. kolovoza 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o napadu ustanika na žandarmerijsku patrolu u selu Cetini869
395.Izvještaj 2. hrvatske oružničke pukovnije od 23. kolovoza 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o borbama s borcima Šibenskog NOP odreda871
396.Presuda Pokretnog prijekog suda NDH u Sinju od 26. kolovoza 1941. o strijeljanju zarobljenih boraca Splitskog partizanskog odreda873
397.Izvještaj Kotarske oblasti Sinj od 26. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o presudi Pokretnog prijekog suda u Sinju kojom su osuđeni na smrt zarobljeni borci Splitskog partizanskog odreda878
398.Izvještaj Zapovjedništva 2. hrvatske oružničke pukovnije u Kninu o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji u vremenu od 18. do 28. kolovoza 1941. godine879
399.Naređenje Ministarstva domobranstva NDH od 28. kolovoza 1941. povodom okupacije demilitarizirane zone od strane 2. talijanske armije886
400.Brzojav glavara sela Kijevo od 30. kolovoza 1941. Operativnom odjelje nju glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH o borbama s ustanicima kod Kijeva890
401.Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva Omiš od 4. rujna 1941. velikom županu Velike župe Cetina o odlasku grupe rodoljuba iz sela Bitelića 15. kolovozà u partizane891
402.Izvještaj Oružničke postaje Starigrad od 9. rujna 1941. zapovjedniku 2. hrvatske oružničke pukovnije o preuzimanju vojne i građanske vlasti od strane Talijana na području općine Starigrad893
403.Izvještaj zapovjednika Druge oružničke pukovnije u Kninu o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji u vremenu od 31. srpnja do 9. rujna 1941. godine896
404.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 10. rujna 1941. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o posjetu guvernera Dalmacije Bastianinia Splitu i Omišu905
405.Izvještaj Zapovjedništva 2. oružaničke pukovnije u Kninu od 16. rujna 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o miniranju mosta preko potoka Duboko na Cesti Dubrovnik — Herceg-Novi908
406.Izvještaj Velike župe u Omišu od 26. rujna 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o ranjavanju splitskog fašiste Zvonka Petraella i o demonstracijama učenika i učenica srednjih škola u Splitu909
407.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. listopada 1941. Opće-uprav- nom povjereništvu kod Druge talijanske armije o ispisivanju antifašističkih parola na raznim mjestima na Hvaru910
408.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. listopada 1941. Opće-upravnom povjereništvu kod Druge talijanske armije o postupku talijanske vojske prema narodu Omiša i okolice914
409.Izvještaj Zapovjedništva mornarice NDH od 4. listopada 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o političkom stanju na teritoriji lučkih zapovjedništava Dubrovnik, Makarska i Crikvenica917
410.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 7. listopada 1941. Opće-upravnom povjereništvu kod Druge talijanske armije o pronađenom letku u gradu Hvaru922
411.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 8. listopada 1941. Opće-upravnom povjereništvu kod Druge talijanske armije o napadu partizana na žandarmerijsku patrolu na Vrdovu924
412.Brzojav Velike župe Cetina u Omišu od 8. listopada 1941. Ministarstvu hrvatskog domobranstva o napadu ustanika na dva kamiona kojima su prevoženi domobrani iz Sinja u Knin927
413.Pismo dr Antuna Pilepića, svećenika iz Splita, od 9. listopada 1941. Ministarstvu vanjskih poslova NDH u povodu proglasa Kvesture u Splitu da se svi »stranci« prijave policiji radi dobivanja dozvole boravka928
414.Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 28. listopada 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o suradnji Talijana i četnika u Kninskoj krajini929
415.Izvještaj Zapovjedništva mjesta Knin od 31. listopada 1941. o napadu ustanika na domobrane na cesti Sinj—Knin930
416.Izvještaj Oružničke postaje Starigrad od 5. studenog 1941. Kotarskoj oblasti Hvar o demonstraciji stanovnika sela Vrbanj933
417.Brzojav Kotarske oblasti Hvar od 7. studenog 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o paljenju krijesova i isticanju crvenih zastava u povodu obljetnice oktobarske revolucije935
418.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 10. studenog 1941. Opće-upravnom povjereništvu kod Druge talijanske armije o atentatima i diverzijama udarnih grupa u Splitu936
419.Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 13. studenog 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o vojno-političkoj situaciji u dijelu Bosanske i Kninske krajine937
420.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 15. studenog 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o hapšenjima i internaciji rodoljuba iz Splita941
421.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 18. studenog 1941. Ministarstvu vanjskih poslova o postupcima talijanskih vlasti prema stanovništvu na području Splita i Šibenika942
422.Izvještaj savjetnika Velike župe Cetina u Omišu od 27. studenog 1941. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o političkoj situaciji u Dalmaciji944
423.Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 27. studenog 1941. poglavniku NDH Anti Paveliću o odnosima Talijana i četnika prema NDH nakon sporazuma u Opatiji948
424.Izvještaj Ravnateljstva za javni red i sigurnost MUP NDH od 2. prosinca 1941. Ministarstvu vanjskih poslova o spriječavanju ustašama održavanje predavanja u pučkoj školi u selu Vrbanju od strane komunističke omladine952
425.Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Omiš od 2. prosinca 1941. Zapovjedništvu oružničkog krila Dubrovnik o vojno-političkoj situaciji na području Omiša i Sinja u vremenu od 22. studenog do 2. prosinca953
426.Izvještaj ravnateljstva ustaškog redarstva NDH od 13. prosinca 1941. Ministarstvu vanjskih poslova o postupku talijanskih vlasti prema stanovništvu Splita, interniranju rodoljuba i akcijama udarnih grupa u Splitu, Solinu i Kaštel Sućurcu958
427.Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Omiš od 13. prosinca 1941. Zapovjedništvu oružničkog krila Dubrovnik o vojno-političkoj situaciji na području Omiša, Hvara i Sinja u vremenu od 3. do 13. prosinca960
428.Izvještaj Oružničke postaje Vitina od 21. prosinca 1941. Kotarskoj oblasti Ljubuški o namjerama komunista s Makarskog i Metkovićkog kotara da izazovu nered u vrijeme božičnih praznika964
429.Brzojav velikog župana u Omišu od 22. prosinca 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na žandarmerijsku stanicu Panj966
430.Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Dubrovnik od 22. prosinca 1941. o vojno-političkoj situaciji na području Dubrovnika u vremenu od 2. do 22. prosinca967
431.Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 23. prosinca 1941. poglavniku NDH Anti Paveliću o napadu četnika na Oružničku postaju u selu Štikovo972
    Kazalo ličnih i geografskih imena975
BIBLIOTEKA