ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 32 - 1941-1942.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj (.pdf)
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Ustaško-domobranski i italijanski dokumenti
1.Izvještaj željezničke stanice Podsused od 29. juna 1941. Ravnateljstvu Hrvatskih državnih željeznica o diverziji na pruzi Podsused - Vrapče7
2.Izvještaj Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije od 26. jula 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o hapšenju komunista u Karlovcu povodom akcije na pruzi Karlovac - Duga Resa8
3.Izvještaj 1. hrvatske oružničke pukovnije od 30. jula 1941. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o napadu na željezničku stanicu Banski Grabovac i o represalijama ustaša poslije napada10
4.Naređenje zapovjednika Kopnene vojske Ministarstva domobranstva NDH generala Štancera od 31. jula 1941. podređenim jedinicama o predaji službe osiguranja na prugama Sušak - Karlovac, Ogulin - Knin - Split i Knin - Perković - Drniš talijanskim jedinicama14
5.Izvještaj zapovjednika posade Gračac od 4. avgusta 1941. Zdrugu generala Lukića o dolasku talijanskih jedinica u Gračac radi pojačanja odbrane od napada ustanika15
6.Izvještaj o dejstvima Zdruga generala Lukića od 6. avgusta 1941. na sektoru Gospić - Gračac17
7.Izvještaj Velike župe Cetina od 6. avgusta 1941. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o diverziji komunista između Kaštel-Lukšića i Kaštel-Kambelovca21
8.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 10. avgusta 1941. Ministarstvu domobranstva NDH o likvidaciji stanovništva u selima Trojvrh i Vojnovac22
9.Izvještaj predstojnika željezničke stanice Gračac od 12. avgusta 1941. zapovjedniku Ličkog zdruga o događajima na pruzi Gračac - Knin25
10.Izvještaj Kotarske oblasti Omiš od 14. avgusta 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o akciji partizana na pruzi Kaštel-Stari - Kaštel-Gomilica32
11.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 14. avgusta 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o situaciji na sektoru Knina34
12.Izvještaj velikog župana Velike župe Bribir i Sidraga od 16. avgusta 1941. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o događajima u Župi u vremenu od 7. do 16. avgusta35
13.Izvještaj Zapovjedništva 2. hrvatske oružničke pukovnije od 20. avgusta 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o diverziji na željezničkoj stanici Klis46
14.Izvještaj komandanta Ličkog zdruga od 21. avgusta 1941. Ministarstvu domobranstva NDH o borbama Lovinačkog i Gračačkog zdruga s ustanicima na teritoriji Velika Popina - Srb - D. Lapac i Bruvno - Mazin - Kulen-Vakuf47
15.Naređenje vojskovođe i doglavnika Ministarstva domobranstva NDH od 22. avgusta 1941. o zajedničkoj akciji ustaša i domobrana protiv ustanika na teritoriji Bosanske krajine i Like53
16.Izvještaj 2. hrvatske oružničke pukovnije od 23. avgusta 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o borbama s borcima Šibenskog NOP odreda56
17.Izvještaj Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije od 25. avgusta 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o napadu na oružničku postaju Vrginmost58
18.Naređenje Ministarstva domobranstva NDH od 28. avgusta 1941. povodom okupacije demilitarizovane zone od strane 2. talijanske armije61
19.Izvještaj Operativnog odjeljenja Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 30. avgusta 1941. o borbama s ustanicima kod Kijeva65
20.Izvještaj zapovjednika Savskog divizijskog područja od 6. septembra 1941. Ministarstvu domobranstva NDH o sukobu s partizanima između š. Krašić i s. Rude66
21.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 9. septembra 1941. Ministarstvu domobranstva NDH o sukobu oružnika Oružničke postaje Barildvić s partizanima u selu Koranski Brijeg68
22.Izvještaj željezničke stanice javornik od 12. septembra 1941. o diverziji partizana na pruzi Javornik - Lička Jesenica69
23.Izvještaj zapovjednika 1. hrvatske oružničke pukovnije od 14. septembra 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o napadu partizana Kalinskog NOP odreda na selo Begovići i represalijama ustaša70
24.Izvještaj Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije od 9. septembra 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o akcijama partizana NOP odreda Sljivnjak72
25.Izvještaj Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije od 25. septembra 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o akcijama partizana na području Oružničke postaje Mečenčani74
26.Izvještaj zapovjednika 2. združene brigade od 26. septembra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o zločinima ustaša u Vrginmostu i o napadu partizana na Plitvička Jezera76
27.Izvještaj Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije od 28. septembra 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o napadu partizana na jedinice oružničke pukovnije iz Bihaća77
28.Izvještaj Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 30. septembra 1941. Općem upravnom povjereništvu kod talijanske 2. armije o događajima u Vrhovinama80
29.Izvještaj 1. hrvatske oružničke pukovnije od 3. oktobra 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o rušenju telefonsko-telegrafskih stubova na komunikaciji Karlovac - Slunj83
30.Izvještaj kotarskog predstojnika iz Virovitice od 4. oktobra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama s partizanima na sektoru Lisičine - Stara Krivaja84
31.Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 4. oktobra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o političkom stanju na teritoriji lučkih zapovjedništava Dubrovnik, Makarska i Crikvenica86
32.Izvještaj Oružničke postaje Vojnić od 5. oktobra 1941. Velikoj župi Pokupje o napadu partizana kod Vojišnice na domobrane 6. bojne 1. pješačke pukovnije91
33.Izvještaj Zapovjedništva Oružničkog krila Ogulin od 7. oktobra 1941. Grupi generala Lukića o rušenju mosta i telegrafskih stubova kod Brezove Glave93
34.Izvještaj Grupe generala Lukića i 2. združene brigade od 8. oktobra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o akcijama partizana u Gorskom kotaru, Lici i na Kordunu94
35.Izvještaj zapovjednika 2. združene brigade od 12. oktobra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu partizana iz odreda "Debela kosa" na talijanski automobil na cesti Krnjak - Vojnić96
36.Izvještaj 1. hrvatske orjižničke pukovnije od 13. oktobra 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o napadu partizana na željezničku stanicu Donje Dubrave97
37.Pismo Ministarstva prometa i javnih radova NDH od 14. oktobra 1941. Ministarstvu unutarnjih poslova, kojim moli privremeno zatvaranje pošte u Drežnici i Jasenku99
38.Izvještaj komandanta 2. združene brigade od 17. oktobra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu partizana na Tušilović i o borbama partizana s talijanskim jedinicama100
39.Izvještaj komandanta 2. združene brigade od 25. oktobra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o talijanskoj ofanzivi na sektoru Debela kosa - Suvača - Burić Selo102
40.Izvještaj Općeg upravnog povjereništva kod talijanske 2. armjie od 6. novembra 1941. Uredu vojskovođe o akciji partizana na željezničkoj pruzi između Javornika i Rudopola103
41.Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 8. novembra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o paljenju vatara na brdima oko Splita i na otocima Hvaru i Braču povodom proslave oktobarske revolucije104
42.Izvještaj Oružničkog krila Ogulin od 10. novembra 1941. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o napadu 1. čete 1. bataljona Komande NOP odreda Korduna i Banije na željezničku stanicu Skakavac105
43.Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 12. novembra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu partizana iz bataljona "Ognjen Priča" na pilanu i poštu u Kosinju105
44.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 18. novembra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o akciji partizana Komande NOP odreda Korduna i Banije u Karlovcu106
45.Izvještaj 1. domobranskog zbora od 18. novembra 1941. Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana Komande NOP odreda Korduna i Banije na ustaški sat iz Maje108
46.Izvještaj željezničke stanice Rudopölje od 24. novembra 1941. Ministarstvu domobranstva NDH o napa.du partizana NOP odreda "Škare" na talijanski transportni vlak na pruzi između Javornika i Rudopolja109
47.Izvod iz izvještaja Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 25. novembra 1941. Zapovjedništvu Oružničkog krila Bihać o borbama s partizanima u Lici110
48.Izvještaj Zapovjedništva 2. pješačke divizije od 30. novembra i941. zapovjedniku 1. domobranskog zbora o napadu jedinica 3. bataljona Komande NOP odreda Korduna i Banije na talijansku stražu u Plavča-Drazi117
49.Izvještaj Oružničke postaje Dabar od 6. decembra 1941. Krilnom oružničkom zapovjedništvu Gospić o paljenju i teroru u selima Živica, Petrinić Polje i Glibodol od strane talijanske divizije "Re"119
50.Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 9. decembra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu jedinica 3. bataljona na Drežnik-Grad121
51.Izvještaj Zapovjedništva .2. pješačke divizije od 11. decembra 1941. Zapovjedništvu 1. domobranskog zbora o ustaškim zločinima na teritoriji Ličkog Petrovog Sela122
52.Izvještaj velikog župana Velike župe Gacka i Lika od 13. decembra 1941. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o akcijama partizana na sektoru Gospića124
53.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 26. decembra 1941. o događajima na teritoriji 1. domobranskog zbora125
54.Izvještaj glavara Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 29. decembra 1941. o napadu partizana Banijskog bataljona na neprijateljska uporišta Gvozdansko i Bešlinac126
55.Izvještaj komandanta 2. pješačke divizije od 8. januara 1942. Zapovjedništvu 1. domobranskog zbora o strijeljanju saradnika NOP u Crikvenici na osnovu presude talijanskog ratnog suda131
56.Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 13. januara 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu Svilajske čete na oružničku postaju Muć132
57.Izvještaj Ravnateljstva Župske redarstvene oblasti u Petrinji od 19. januara 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu 2. čete 3. bataljona NOP odreda Banije na Oružničku postaju Bijelnik i željezničku stanicu Hrastovac133
58.Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 20. januara 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama s partizanima krajem decembra 1941. i u prvoj polovini januara 1942. godine134
59.Izvještaj Velike župe Modruš od 31. januara 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o stanju na teritoriji Župe146
60.Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 31. januara 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu Kaštelanske čete na Oružničku postaju Lećevica152
61.Izvještaj Velike žuoe Gacka i Lika od 1. februara 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o jačanju narodnooslobodilačkog pokreta na teritoriji Župe153
62.Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga od 7. februara 1942. Poglavniku. NDH o odnosima ustaških vlasti i četnika na teritoriji155
63.Izvještaj Velike župe Cetina od 7. februara 1942. Ministarstvu unutarnjih poslovaNDH o akcijama partizana od 1. do 7. februara162
64.Izvještaj Zapovjedništva Oružničke postaje Vrlika od 11. februara 1942. Zapovjedništvu Oružničkog krila Knin o napadu partizana Svilajske čete na talijansku stražu164
65.Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 21. februara 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama s partizanima krajem januara i u prvoj polovini februara -165
66.Izvještaj Velike župe Cetina cd 21. februara 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima i ostalim događajima na teritoriji kotareva Sinj, Omiš i Makarska178
67.Izvještaj 1. domobranskog zbora od 25. februara 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu jedinica 1. i 2. kordunaškog NOP odreda na Tounjski Tržić i Primišlje183
68.Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 26. februara 194. o borbama s partizanima u toku mjeseca decembra 1941. godine185
69.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 28. februara 1942. o događajima na području planina Papuk i Psunj192
70.Izvještaj tajnika Velike župe Bribir i Sidraga od 14. marta 1942. velikom županu o političkom stanju u Župi194
71.Izvještaj 2. oružničke pukovnije od 20. marta 1942. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o akciji partizana u luci Ploče199
72.Izvještaj glavara Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 20. marta 1942. o borbama Utinjskog zdruga s partizanima 1. kordunaškog NOP odreda200
73.Izvještaj Velike župe Cetina od 21. marta 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima Mosorskog odreda i udarnim grupama na otocima Braču i Hvaru201
74.Izvještaj velikog župana Velike župć Modruš od 22. marta 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH O ulasku partizana u Ravnu Goru207
75.Izvještaj Zapovjedništva Utinjskog zdruga od 23. marta 1942. o borbama s partizanima na području 1. kordunaškog NOP odreda208
76.Izvještaj Velike župe Cetina od 27. marta 1942. Općem upravnom zapovjedništvu kod talijanske 2. armije o stanju na teritoriji Dinare i Biokova209
77.Izvještaj 1. domobranskog zbora od 27. marta 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu na partizane na području između Petrinje, Sunje i Komogovine213
78.Izvještaj Velike župe Cetina od 28. marta 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima Svilajske i Biokovske čete214
79.Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 30. marta 1942. o predaji željezničke stanice Maja partizanima218
80.Izvještaj Zapovjedništva Utinjskog zdruga od 1. aprila 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu partizana na Petrovac za vrijeme ofanzive na Petrovu goru219
81.Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 7. aprila 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana na Vrnograč 1. marta 1942. godine220
82.Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 8. aprila 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana na Šturlić223
83.Izvještaj 1. gorske divizije od 12. aprila 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama s partizanima u vrijeme ofanzive na oslobođenu teritoriju Banije226
84.Izvještaj Ministarstva vanjskih poslova NDH od 14. aprila 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o povlačenju talijanskih jedinica sa područja Delnica, Ogulina i Vrbovskog227
85.Izvještaj Velike župe Cetina od 18. aprila 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o akcijama partizana kod Makarske i na otoku Braču i o ofanzivi talijanskih i ustaških jedinica na Mosorski NOP odred228
86.Izvještaj Zapovjedništva Utinjskog zdruga od 20. aprila 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama s partizanima na području između željezničke pruge Skakavac - Vrginmost i ceste Skakavac - Sjeničak - Vrginmost232
87.Naređenje Glavnog stana poglavnika od 22. aprila 1942. Zapovjedništvu Utinjskog zdruga da produži operacije na području Petrove gore233
88.Izvještaj 1. domobranskog zbora od 27. aprila 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu partizana na Prijeboj i Plitvička Jezera235
89.Naređenje Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 2. maja. 1942. podređenim jedinicama o slanju zarobljenih komunista u logor Jasenovac239
90.Izvještaj Oružničkog nadzorništva Vojnić od 5. maja 1942. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o stanju oružničkih postaja u kotarevima Vojnić, Slunj i Vrginmost240
91.Izvještaj 1. hrvatske oružničke pukovnije od 5. maja 1942. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o borbama s partizanima na Kordunu, u Slavoniji i Gorskomkotaru243
92.Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 6. maja 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu partizana na luku Ploče247
93.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 6. maja 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama s partizanima na Psunju249
94.Izvještaj Velike župe Pokupje od 7. maja 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o stanju u Župi250
95.Izvještaj Mjesnog zapovjedništva Karlovac od 10. maja 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu partizana na domobransku posadu u Turković-Selu253
96.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 11. maja 1942. o borbama s partizanima na Kordunu, u Dalmaciji i Lici254
97.Izvještaj ustaškog tabora sela Zabok od 12. maja 1942. Zapovjedništvu Ustaške nadzorne službe o napadima partizana kod sela Mihovljan i Mače257
98.Izvještaj zapovjednika Utinjskog zdruga od 15. maja 1942. Glavnom stanu poglavnika o borbama s partizanima na Petrovoj gori u vremenu od 9. do 15. maja258
99.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 16. maja 1942. o borbama s partizanima na Kordunu i u Slavoniji267
100.Izvještaj 1. domobranskog zbora od 17. maja 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o transportovaniu stanovništva iz sela Kinjačke, Bestrne i Blinjskog Kuta u logor Jasenovac269
101.Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 18. maja 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu partizana na Oružničku postaju Brod na Kupi270
102.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 27. maja 1942. o borbama s partizanima u Dalmaciji, Gorskom kotaru, Kordunu i Slavoniji272
103.Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 28. maja 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva o odnosima Talijana i četnika na teritoriji Velike župe Modruš275
104.Izvještaj Zapovjedništva 11. bojne od 30. maja 1942. Glavnom stožeru Ustaške vojnice o organizacionom stanju i moralu bojile279
105.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 30. rraia 1942. o napadu partizana na domobransku posadu u Krajiškom Grabovcu282
106.Izvještaj Velike župe Cetina od 30. maja 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o potrebi saradnje s četnicima i o akciji partizana u kotaru Makarska i na otoku Hvaru283
107.Izvještaj Velike župe Fokupje od 8. juna 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima na području sjeverno do Kupe289
108.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 9. juna 1942. o napadu partizana na Topusko i Udbinu291
109.Izvještaj Ličko-krbavskog zdruga od 9. juna 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama s partizanima na sektoru Plitvička Jezera - Prijeboj293
110.Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 15. juna 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o borbama s partizanima u Lici295
111.Izvještaj Zapovjedništva Ustaške nadzorne službe od 16. juna 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama s partizanima kod Novih Sala i u selu Otrićima297
112.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 16. juna 1942. Glavnom stanu poglavnika o napadu partizana na opštinu u Klinča-Selu298
113.Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 16. juna 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o borbama s partizanima u Gorskom kotaru299
114.Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 17. juna 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o borbama partizana sa četnicima u selu Zalužnica301
115.Izvještaj velikog župana Velike župe Bribir i Sidraga od 17. juna 1942. o postignutoj saradnji s četnicima na sektoru Knina302
116.Sporazum vlade NDH i talijanskog Višeg zapovjedništva oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija" od 19. juna 1942. o postepenom povlačenju talijanskih posada iz 3. zone i djelomičnom iz 2. zone i o odnosima između talijanskih i ustaških vlasti na području ovih zona303
117.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 20. juna 1942, Ministarstvu domobranstva NDH o borbama s partizanima na Kordunu i u Baniji311
118.Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 22. juna 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana na teretni vlak na pruzi između Gornjih Dubrava i Tounja i o dolasku partizana u Lukovdol i Zdihovo313
119.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 22. juna 1942. Glavnom stanu poglavnika o prelasku partizana iz Bosne u Slavoniju i o borbama na teritoriji Slavonije315
120.Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 23. juna 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o borbama s partizanima na teritoriji Zbora317
121.Izvještaj Državne šumarije bivše brodske imovne općine u Daruvaru od 23. juna 1942. Ravnateljstvu šuma bivše brodske imovne općine u Vinkovcima o borbama s partizanima na sektoru Daruvara335
122.Izvještaj 1. domobranskog zbora od 24. juna 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o akcijama partizana na teritoriji 5. operativne zone ovog zbora338
123.Pismo Ministarstva vanjskih poslova NDH od 24. juna 1942. Glavnom stožeru Ustaške vojnice o sprovođenju sporazuma između vlade NDH i talijanskog Višeg zapovjedništva oružanih snaga "Slovenija - Dalmacija"340
124.Izvještaj 2. oružničke pukovnije od 25. juna 1942. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o borbama četnika i partizana na sektoru Škare - Podhum - Brlog342
125.Izvještaj velikog župana Velike župe Baranja od 27. juna 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o akcijama partizana na području Župe345
126.Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 27. juna 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana na Tržić353
127.Izvještaj željezničke stanice Đulaves (Miokovićevo) od 30. juna 1942. Ravnateljstvu Hrvatskih državnih željeznica o napadu partizana na selo Đulaves358
128.Izvještaj Zapovjedništva Oružničke postaje Bihać od 1. jula 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu jedinica Ličko-krbavskog zdruga na bataljon "Pekiša Vuksan" u selu Sadilovac357
129.Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 2. jula 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana Banijskog NOP odreda na s. Čuntić i na željezničke stanice Kraljevčane i Bačugu i o stanju u ostalim zonama359
130.Izvještaj Velike župe Cetina od 12. jula 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima na otocima Braču i Hvaru362
131.Izvještaj Velikog župana Velike župe Baranja od 14. jula 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o akcijama partizana na području Župe366
132.Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 15. jula 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o akciji partizana u selu Lipovljani370
133.Izvještaj Ministarstva Unutarnjih poslova NDH od 18. jula 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o dolasku zarobljenog stanovništva iz Kozare na sektor Daruvara372
134.Izvještaj Zapovjedništva 2. domobranskog zbora od 20. jula 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o stanju na teritoriji Zbora374
135.Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 23. jula 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o borbama protiv partizana u Lici, Kordunu, Baniji, Dalmaciji i Slavoniji382
136.Izvještaj Velike župe Cetina od 24. jula 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima na sektoru Omiš - Makarska396
137.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 24. jula 1942. o borbama s partizanima na teritoriji 1. i 2. domobranskog zbora399
138.Izvještaj velikog župana Velike župe Gacka i Lika od 6. avgusta 1942. Glavnom stanu poglavnika o stanju u ustaškim i domobranskim jedinicama na teritoriji Župe401
139.Izvještaj Velike župe Cetina od 16. avgusta 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima na teritoriji Župe404
140.Izvještaj borbene skupine "Borowski" i 1. gorske divizije od 16. avgusta 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o ofanzivi na partizanske jedinice na Psunju408
141.Izvještaj 5. oružničke pukovnije od 17. avgusta 1942. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o napadu partizana na Vaganj i Livno410
142.Izvještaj skupine "Borowski" i 1. gorske divizije od 17. avgusta 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o ofanzivi na partizanske jedinice na Psunju412
143.Izvještaj skupine "Borowski" i 1. gorske divizije od 18. avgusta 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o ofanzivi na Psunj414
144.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 22. avgusta 1942. o ofanzivi "Kampfgruppe Westbosnien" na teritoriju Psunja i Šamarice415
145.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 25. avgusta 1942. Glavnom stanu poglavnika o napadu na željezničku stanicu Generalski Stol i na ustaško-domobranski garnizon u Udbini417
146.Izvještaj Ministarstva domobranstva NDH od 31. avgusta 1942. o napadu partizana na željezničke stanice Domagovie i Lazina419
147.Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 31. avgusta 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana na Sv. Janu, i Jastrebarsko421
148.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 31. avgusta 1942. o napadu partizana na teritoriju 1. oružničke pukovnije427
149.Izvještaj Zapovjedništva Oružničke postaje Bihać od 2. septembra 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o prebacivanju jedinica Ličko-krbavskog zdruga na Udbinu428
150.Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 4. septembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu partizana na Lučku postaju u Bolu430
151.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 7. septembra 1942. o borbama s partizanima na području Garešnice431
152.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 13. septembra 1942. Glavnom stanu poglavnika o borbama, s partizanima u zapadnoj Lici i Žumberku434
153.Izvještaj Ministarstva domobranstva NDH od 14.septembra 1942. i o akciji na tvornicu zavojnog materijala u Švarči436
154.Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 15. septembra 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o prelasku banijskih partizana na sektor Moslavine437
155.Izvještaj Ustaške nadzorne službe od 15. septembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o ustaško-domobranskoj ofanzivi na teritoriju Žumberka439
156.Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 15. septembra 1942. Glavnom stanu poglavnika o postupcima njemačkih, i ustaških jedinica na teritoriji Okučana441
157.Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 17. septembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama s partizanima u zapadnoj Lici443
158.Izvještaj Zapovjedništva Oružničke postaje Bihać od 17. septembra 1942. Glavnom stanu poglavnika o napadu partizana na Hrvatski Blagaj447
159.Izvještaj Zapovjedništva 2. oružničke pukovnije od 17. septembra 1942. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o organizaciji Dobrovoljne antikomunističke milicije448
160.Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 19. septembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o stanju u zonama na području Zbora450
161.Izvještaj velikog župana Velike župe Pokupje od 21. septembra 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o odnosima s talijanskim okupacionim jedinicama i o zauzimanju Sića od strane partizana453
162.Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 26. septembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o kretanju i napadima partizana na područjima Bosiljeva i Ličkog Lešca457
163.Izvještaj Velike župe Cetina od 28. septembra 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima na teritorije Župe460
164.Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 29. septembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva. NDH o napadu partizana na Netretić, Kalje i Novo Selo i o borbama u zapadnoj Lici465
165.Izvještaj Zapovjedništva oružanih snaga u Bihaću od 2. oktobra 1942. Glavnom stanu poglavnika o napadu ustaša iz Udbine na selo Jošane467
166.Izvještaj Zapovjedništva Žumberka od 2. oktobra 1942. Zapovjedništvu Ustaške vojnice o borbama ustaških snaga protiv jedinica 4. NOU brigade hrvatske na teritoriji Žumberka469
167.Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 5. oktobra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama protiv partizana u zapadnoj Lici471
168.Izvještaj Zapovjedništva Žumberka od 5. oktobra 1942. Zapovjedništvu Ustaške vojnice o položaju ustaško-domobranskih jedinica na Žumberku474
169.Izvještaj Velike župe Gacka i Lika od 7. oktobra 1942. Poglavniku NDH o borbama s partizanskim jedinicama, na teritoriji općina Kosinj i Pazarište476
170.Izvještaj Zapovjedništva Zračnih snaga od 9. oktobra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o stradanju aviona "DO 17" u Žumberku i kod sela Spanovice478
171.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 13. oktobra 1942. Glavnom stanu poglavnika o borbama Talijana i ustaško-domobranskih snaga protiv partizana u zapadnoj Lici479
172.Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 15. oktobra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama protiv partizana na teritoriji Zbora482
173.Izvještaj Zapovjedništva 1. pješačke divizije od 24. oktobra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama protiv partizana kod Velikog Grđevca i o rasporedu jedinica na prostoriji 2. zone 1. domobranskog zbora485
174.Izvještaj 3. ustaškog djelatnog stajaćeg zdruga od 25. oktobra 1942. Zapovjedništvu Ustaške vojnice o napadu 2. i 4. NOU brigade Hrvatske na domobransku posadu u Brezovoj Glavi488
175.Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 27. oktobra 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana na Slivno Ravno, Aržano i Mali Zaton490
176.Izvještaj velikog župana Velike župe Cetina od 29. oktobra 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima na teritoriji Župe492
177.Izvještaj Zapovjedništva Ustaške vojnice od 31. oktobra 1942. Glavnom stanu poglavnika o napadu partizana, i proboju obruča za vrijeme ustaške ofanzive na Žumberku496
178.Izvještaj 2. pješačke divizije od 2. novembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu partizana na Sunju497
179.Izvještaj 1. gorske divizije od 3. novembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu 1. i 2. bojne 4. gorskog zdruga na sela u zapadnom dijelu Papuka499
180.Izvještaj Zapovjedništva 6. oružničke pukovnije od 6. novembra 1942. Vrhovnom oružničkoni zapovjedništvu o napadima partizana na oružničke postaje Blato i Baška Voda i na talijansku posadu u Šestanovcu500
181.Izvještaj 2. pješačke divizije od 7. novembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o stanju bihaćke posade poslije pada Bihaća502
182.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 13. novembra 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o akcijama partizana u Slavoniji504
183.Obavještenje glavara Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 14. novembra 1942. podređenim jedinicama o postavljenju njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj i zapovjednika njemačkih trupa u Hrvatskoj506
184.Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 16. novembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o stanju u Velikoj župi Pokupje507
185.Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 18. novembra 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o borbama s partizanima na području Kalnika513
186.Izvještaj Zapovjedništva 3. ustaškog djelatnog stajaćeg zdruga od 21. novembra 1942. Glavnog stožeru Ministarstva domobranstva NDH o stanju na području Žumberka i o gubicima 10. ustaške bojne poslije-zauzimanja Slunja516
187.Izvještaj zapovjednika ustaško-domobranskih jedinica na žumberačkom području od 21. novembra 1942. Zapovjedništvu Ustaške vojnice o napadu partizana na garnizon u Novom Selu518
188.Naređenje Glavnog stana poglavnika od 21. novembra 1942. o ukidanju 4. operativne zone 1. domobranskog zdruga i o formiranju Operativnog područja Karlovac koje se u taktičkom pogledu podređuje talijanskoj komandi za sektor Karlovac521
189.Izvještaj Općeg vojnog povjereništva kod Superslode od 30. novembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o organizaciji četničke Dinarske divizije na sektoru Knina523
190.Izvještaj velikog župana Velike župe Cetina od 9. decembra 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s jedinicama 3. dalmatinske udarne brigade524
191.Izvještaj Zapovjedništva zračnih snaga od 10. decembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o prepadu partizana na Dom gradskih namještenika na Sljemenu526
192.Naređenje Glavnog stana poglavnika od 13. decembra 1942. zapovjedniku sektora Gospić za povlačenje ustaških jedinica iz Udbine528
193.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 14. decembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama s partizanima Kalničkog NOP odreda529
194.Izvještaj Ministarstva Unutarnjih poslova NDH od 15. decembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama s partizanima kod Orahovice531
195.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 18. decembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o akcijama partizana na sektoru Garešnice532
196.Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog, zbora od 21. decembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o diverziji na pruzi Sisak - Sunja534
197.Izvještaj Talijanske vojne misije u Hrvatskoj od 23. decembra 1942. Poglavniku NDH o borbama talijanskih jedinica protiv partizana na poluotoku Pelješcu536
198.Izvještaj Zapovjedništva 2. domobranskog zbora od 26. decembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o stanju ustaških jedinica na sektoru Voćiha537
Registar539
BIBLIOTEKA