SJEVEROZAPADNA HRVATSKA U NARODNOOSLOBODILAČKOJ BORBI I SOCIJALISTIČKOJ REVOLUCIJI 1941-1945, GRAĐA: knjiga 1: godina 1941.
BIBLIOTEKA
* * *
* cijela knjiga *
* * *
kazalo
sadržaj
* * *
sadržaj
rbdatumopis dokumentastranica
Predgovor5
Kratice9
1.1941, ožujak 29. Zagreb
Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske upućen radnom narodu Hrvatske u povodu vojnog puča od 27. Ožujka
11
2.1941, ožujak, kraj, Zagreb
Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske kojim se traži sklapanje pakta o uzajamnoj pomoći između Kraljevine Jugoslavije i Sovjetskog Saveza i raskid Trojnog pakta
12
3.1941, ožujak, kraj, Zagreb
Proglas dra Vlatka Mačeka povodom proglašenja Nezavisne države Hrvatske
13
4.1941, travanj 15. Zagreb
Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije upućen narodima Jugoslavije u povodu napada fašističkih sila na Jugoslaviju
14
5.1941, travanj 11. Zagreb
Proglas ustaškog povjerenika za javnu sigurnost u Zagrebu Eugena Kvaternika građanima Zagreba
16
6.1941, travanj 17. Zagreb
"Zakonska odredba za obranu naroda i države" dra Ante Pavelića
17
7.1941, travanj 18. Zagreb
Proglas Slavka Kvaternika stanovništvu o obaveznoj predaji oružja, municije i ostale vojničke opreme
18
8.1941, travanj 20. Zagreb
Iz izvještaja Redarstvenog ravnateljstva Zagreb o hapšenju "nepoćudnih" osoba u Zagrebu
19
9.1941, travanj 21. Budimpešta
Izvod iz zapisnika sa sjednice Ministarskog vijeća Mađarske o pitanju državnopravne pripadnosti Međimurja, te naputak delegaciji koja odlazi u Zagreb na pregovore o njegovu državnopravnom statusu
19
10.1941, travanj 22. Samobor
Priznanica na 48.903,00 dinara oduzetih od interniranih u Kerestincu, koje je kotarski predstojnik u Samoboru primio od N. Tićaka, nadzornika straže redarstvenog ravnateljstva iz Zagreba
21
11.1941, travanj 23. Berlin
Izvod iz brzojavne informacije njemačkog ministra vanjskih poslova Joachima Ribbentropa njemačkom poslaniku u Budimpešti o državnoj pripadnosti Međimurja
22
12.1941, travanj 28. Zagreb
Okružnica nadbiskupa Alojzija Stepinca upućena svećenstvu zagrebačke dijaceze sa pozivom "na uzvišeni rad oko čuvanja i unapređenja NDH"
22
13.1941, travanj 29. Zagreb
Proglas povjerenika za javni red i sigurnost grada Zagreba građanima o zabrani proslave 1. svibnja
24
14.1941, travanj 30. Vrapče
Prijava ustaškog povjerenika općine Vrapče kotarskom povjereniku u Zagrebu protiv Juraja Draušnika, načelnika općine Vrapče
25
15.1941, travanj, kraj, Zagreb
Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske upućen hrvatskom i srpskom narodu u Hrvatskoj u kojem se daje ocjena političke situacije u Hrvatskoj nakon uspostave NDH i narod poziva u borbu protiv okupatora i njegovih suradnika
26
16.1941, travanj, kraj Proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije upućen radnom narodu Jugoslavije povodom 1. svibnja 1941. godine32
17.1941, svibanj 8. Zagreb
Oglas Redarstvenog ravnateljstva u Zagrebu s odredbom o preselenju Srba i Židova iz sjevernog dijela Zagreba
36
18.1941, svibanj 8. Zagreb
Obavijest ustaškog redarstva o izvršenim većim hapšenjima u Zagrebu
36
19.1941, svibanj 8. Sisak
Odredba predstojništva gradskog redarstva u Sisku o ograničenosti kretanja stanovnika Srba u gradu Sisku
37
20.1941, svibanj 10. Sombathelj
Brzojav Komande 3. korpusa Ministarstvu obrane Mađarske s molbom da se 80 uhapšenih Međimuraca smjesti u logor ratnih zarobljenika u Sarvar
37
21.1941, svibanj 16. Zagreb
Odredba Redarstvenog ravnateljstva Zagreb upućena građanima o uvođenju policijskog sata u gradu
38
22.1941, svibanj 18. Zagreb
Oglas Redarstvenog ravnateljstva u Zagrebu, svima koji se brinu o zgradama bilo koje namjene s odredbom da prijavljuju nalaz ilegalnih letaka i natpisa, kao i osumnjičenih za iste
39
23.1941, svibanj 20. Zagreb
Izvještaj Zapovjedništva I. hrvatske oružničke pukovnije Zapovjedništvu oružništva NDH o manifestacijama u Čakovcu
40
24.1941, svibanj, druga polovina, Zagreb
Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije njemačkim i talijanskim vojnicima povodom okupacije Jugoslavije
41
25.1941, svibanj 31. Zagreb
Oglas Ministarstva unutarnjih poslova NDH o strijeljanju Dušana Zelenbabe zbog napada na ustašku patrolu
44
26.1941, svibanjDirektivni članak Josipa Broza Tita upućen rukovodstvima i članovima KPJ o učvršćivanju i jačanju partijske organizacije45
27.1941, svibanjČlanak Josipa Broza Tita "Zašto smo još u sastavu Komunističke partije Jugoslavije?" upućen rukovodstvima i članovima Partije u Hrvatskoj48
28.1941, svibanj, Zagreb
Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnih komiteta KPH Osijek i Čazma (Ivanić-Grada), te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za svibanj 1941. godine
49
29.1941, lipanj, početak Beograd
Izvještaj Josipa Broza Tita Kominterni o položaju i događajima u Jugoslaviji.
52
30.1941, lipanj 7. Zagreb
Oglas ustaškog redarstva sa zabranama, naređenjima, pozivima i upozorenjima Židovima u Zagrebu
59
31.1941, lipanj 9. Zagreb
Oglas Redarstvenog ravnateljstva u Zagrebu kojim se pozivaju svi "Srbijanci" u gradu Zagrebu da se prijave kod tog ravnateljstva
60
32.1941, lipanj 14. Zagreb
Obavijest Zapovjedništva kopnene vojske NDH Zapovjednicima divizijskih područja o širenju partijskih letaka među njemačkim vojnicima
61
33.1941, lipanj, sredina, Zagreb
Obavještenje Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske br. 1. upućeno partijskim organizacijama 0 najnovijim događajima u Hrvatskoj s pozivom radnom narodu Hrvatske u borbu protiv okupatora 1 njegovih suradnika
62
34.1941, lipanj 15. Zagreb
Instrukcija Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske partijskom članstvu o zauzimanju stava prema aktualnim pitanjima tog vremena u Hrvatskoj
65
35.1941, lipanj 24. Zagreb
Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske upućen hrvatskom narodu u povodu napada Njemačke na Sovjetski Savez
67
36.1941, lipanj 26. Šestine
Izvještaj žandarmerijske stanice Šestine Kotarskoj oblasti Zagreb o rasturanju komunističkih letaka na području općine Remete
69
37.1941, lipanj 27. Zagreb
Instrukcija Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske partijskom članstvu u vezi s jačanjem masovne borbe, te pitanjem mobilizacije, sabotaža, propagande, veza, kontrole, konspiracije i obavještavanja
71
38.1941, lipanj 28. Zagreb
Oglas Ministarstva unutrašnjih poslova NDH o strijeljanju Vilima Gašparovića, Ivana Sutlarića, Ivana Sikića i Stjepana Škmjuga, te osudi Stjepana Krznarića na 20 godina teške tamnice zbog rasturanja partijskih letaka
74
39.1941, lipanj 28. Samobor
Popratnica Kotarske oblasti Samobor Logoru za internirane u Koprivnici o upućivanju u logor akademskog slikara Zlatka Price
75
40.1941, lipanj 29. Podsused
Prijava željezničke stanice Podsused Ravnateljstvu hrvatskih državnih željeznica u Zagrebu o presjecanju 20 brzojavnih žica između željezničke stanice Podsused i Vrapča
75
41.1941, lipanj 30. Zagreb
Oglas Redarstvenog ravnateljstva u Zagrebu kojim se pozivaju građani koji bilo što znaju o "komunističkom agitatoru" Leu Rukavini da to odmah jave istom ravnateljstvu
76
42.1941, lipanj 30. Zagreb
Naredba Kotarske oblasti Zagreb oružničkim postajama na području kotara o pojačanju službe sigurnosti kako bi se suzbile akcije komunista
77
43.1941, lipanj Zagreb
Izvještaj Anke Berus sa Drugog zemaljskog savjetovanja Centralnog odbora Narodne pomoći Jugoslavije na kojem su donesene smjernice za rad Narodne pomoći u ratnim uvjetima
79
44.1941, lipanj Zagreb
Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i OK KPH Nova Gradiška i Slavonski Brod te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći na lipanj 1941. godine
81
45.1941, srpanj 1. Zagreb
Tjeralica Ravnateljstva za javni red i sigurnost NDH upućena župskim radarstvenim oblastima protiv šestorice istaknutih komunista
83
46.1941, srpanj 2. Kerestinec
Obavijest Uprave koncentracionog logora u Kerestincu Kotarskoj oblasti Samobor o rasturanju partijskih letaka u Kalinovici i Kerestincu
84
47.1941, srpanj 3. Samobor
Dopis Redarstvene straže općinskog poglavarstva Trgovišta Samobor Kotarskoj oblasti u Samoboru o pronalasku komunističkog letka na kolodvoru u vlaku, koji se u prilogu dostavlja
85
48.1941, srpanj 4. Samobor
Obavijest Kotarske oblasti Samobor Pokretnom prijekom sudu Zagreb o provođenju četvorice ljudi radi posjedovanja, čitanja i rasturanja ilegalnog partijskog letka
87
49.1941, srpanj 4. Ludbreg
Izvještaj ustaškog logora Ludbreg Velikoj župi Zagorje o novim mjerama protiv Židova u kotaru Ludbreg
88
50.1941, srpanj,početak Koprivnica
Spisak zatočenika Srba u koncentracionom logoru "Danica" kraj Koprivnice
89
51.1941, srpanj 5. Zagreb
Pavelićeva Zakonska odredba o promjeni zakonske odredbe o prijekom sudu i zakonske odredbe o pokretnom prijekom sudu
93
52.1941, srpanj 6. Beograd
Pismo Josipa Broza Tita Josipu Kopiniču, radio-telegrafisti u Zagrebu, zaduženom za vezu s Kominternom o stavu CK KPJ prema njegovim odnosima sa CK KPH .
94
53.1941, srpanj 8. Koprivnica
Izvještaj Ustaškog povjerenstva za grad i kotar Koprivnicu Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o visini mjesečnih izdataka za potrebe koncentracionog logora "Danica"
95
54.1941, srpanj 9. Zagreb
Oglas Ministarstva unutrašnjih poslova NDH o strijeljanju komuniste Budislava Borjana
97
55.1941, srpanj 10. Zagreb
Oglas Ministarstva unutrašnjih poslova NDH o strijeljanju desetorice komunista kao odmazdu za ubojstvo ustaškog agenta Ljudevita Tiljka
97
56.1941, srpanj 10. Zagreb
Iz brzojava njemačkog privremenog otpravnika poslova u Zagrebu Trolla, njemačkom Ministarstvu vanjskih poslova o uvođenju madžarske vojne uprave u Međimurju
98
57.1941, srpanj 11. Sisak
Izvještaj Zapovjedništva posade Sisak zapovjedniku vrbaskog divizijskog područja o nalazu komunističkih letaka u Sisku i Capragu
99
58.1941, srpanj 11. Novi Marof
Izvještaj Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje o hapšenjima osoba kod kojih je pronađena komunistička literatura
101
59.1941, srpanj 11. Zagreb
Izvještaj dra Petra Bačića upućen dru Andriji Artukoviću, ministru unutrašnjih poslova NDH o političkim prilikama i komunističkoj djelatnosti u kotaru Dugo Selo
102
60.1941, srpanj 12. Zagreb
Iz izvještaja njemačkog generala u Zagrebu komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojnopolitičkoj situaciji na području tzv. NDH i Zagreba
106
61.1941, srpanj 14. Zagreb
Raspis Zapovjedništva I hrvatske oružničke pukovnije svojim jedinicama s imeničnim popisom zatvorenika koji su pobjegli iz koncentracionog logora Kerestinec noću 13-14. srpanja 1941. godine
107
62.1941, srpanj 14. Zagreb
Izvještaj zapovjednika kopnene u Zagrebu, generala Slavka Štancera glavnom stožeru vojskovođe o bijegu dijela zatvorenika iz logora u Kerestincu
111
63.1941, srpanj 14. Krapina
Izvještaj Kotarske oblasti Krapina Ravnateljstvu za javni red i sigurnost i Velikoj župi Zagorje o pronalaženju komunističkih letaka na području općine Đurmanec
111
64.1941, srpanj 14. Zagreb
Zapovjed Stožera savskog divizijskog područja Popunidbenom zapovjedništvu Bjelovar o poduzimanju energičnih mjera za sprečavanje širenja partijskih letaka među vojnicima
113
65.1941, srpanj 15. Zlatar
Izvještaj Kotarske oblasti Zlatar Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o pronalaženju komunističkih letaka u selu Orehovici
114
66.1941, srpanj 15. Zagreb
Izvještaj Stožera savskog divizijskog područja Zapovjedništvu kopnene vojske NDH o poduzetnim mjerama u potrazi za za bjeguncima iz logora Kerestinec
116
67.1941, srpanj 16. Lepoglava
Ravnateljstvo kazne'nog zavoda Lepoglava šalje Velikom županu župe Zagorje popis lica koja su internirana u kaznionu poslije 11. travnja 1941. godine
118
68.1941, srpanj 17. Zagreb
Oglas Ministarstva unutrašnjih poslova NDH o strijeljanju komunista uhvaćenih nakon bijega iz logora Kerestinec
120
69.1941, srpanj 17. Zagreb
Pismo Vladimira Popovića Josipu Brozu Titu o slučaju "Vazduh", proboju komunista iz logora Kerestinec 1 događajima na području Hrvatske
121
70.1941, srpanj 17. Rakov Potok
Izvještaj Oružničke postaje Rakov Potok Kotarskoj oblasti Samobor o rezultatima potjere za odbjeglim komunistima iz logora Kerestinec
124
71.1941, srpanj 17. Beograd
Iz pisma Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije Centralnom komitetu Komunističke partije o događajima u CK KPH o potrebi prevladavanja takva stanja
126
72.1941, srpanj 17. Zagreb
Oglas Redarstvenog ravnateljstva u Zagrebu kojim se pozivaju svi Romi koji žive na području grada Zagreba da se prijave tom ravnateljstvu radi popisa
128
73.1941, srpanj 18. Samobor
Izvještaj Oružničke postaje Samobor Kotarskoj oblasti Samobor o hvatanju odbjeglih komunista iz logora Kerestinec
129
74.1941, srpanj 19. Vukovina
Iz izvještaja Općinskog poglavarstva Vukovina Kotarskoj oblasti u Velikoj Gorici o političkoj situaciji u općini
131
75.1941, srpanj, druga polovina, Zagreb
Izjava Rade Končara, sekretara CK KP Hrvatske pred komisijom CK KP Jugoslavije u vezi slučaja "Vazduh"
132
76.1941, srpanj 21. Rakov Potok
Izvještaj Oružničke postaje Rakov Potok Kotarskoj oblasti Samobor o hvatanju komuniste Stjepana Šeremeta, bjegunca iz logora Kerestinec
137
77.1941, srpanj 21. Zagreb
Iz izvještaja zapovjednika kopnene vojske Zapovjedništvu vojske i Ministarstvu domobranstva NDH o unutrašnjim i vanjskim vojnopolitičkim prilikama od 10. do 20. srpnja 1941. godine
138
78.1941, srpanj 22. Sisak
Obavijest u sisačkim "Hrvatskim novinama" o pogibiji komunista Ivana Lasića i Ivana Ogulinca u šumi Kaptolska Tišina
139
79.1941, srpanj 22. Sisak
Obavijest u sisačkim "Hrvatskim novinama" o strijeljanju šest skojevaca u Sisku
139
80.1941, srpanj 22. Zagreb
Obavijest u novinama "Hrvatski narod" o akciji paljenja Sokolskog stadiona u Zagrebu
140
81.1941, srpanj 22. Zagreb
Zabilješka s podacima Instituta za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu o smrti bjegunaca iz Kerestinca Stjepana Vlaheka i Andrije Žaje
140
82.1941, srpanj 23. Zagreb
Okružnica Ravnateljstva ustaškog redarstva NDH upućena velikim župama o pritvaranju i otpremanju u logore Srba, Židova i komunista
141
83.1941, srpanj 23. Ludbreg
Obavijest Ustaškog logora Ludbreg Velikoj župi Zagorje o otpremanju u logore 22. VII 1941. godine 29 Židova i 26 pravoslavaca uz popis istih
142
84.1941, srpanj 24. Karlovac
Oglas Ministarstva unutrašnjih poslova NDH o strijeljanju komunista ozaljske partijske organizacije
145
85.1941, srpanj 26. Garešnica
Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o upućivanju 15 Srba s područja kotara u logor Gospić
146
86.1941, srpanj 27. Zagreb
Pismo Vladimira Popovića i Blagoja Nešovića upućeno Josipu Brozu Titu o izjavama Josipa Kopiniča sa sastanka s njime 23. i 26. VII 1941. godine
147
87.1941, srpanj 29. Rakov Potok
Izvještaj Oružničke Postaje Rakov Potok Kotarskoj oblasti Samobor o diverziji na pruzi između željezničkih stanica ?o rvati i Zdenčina
148
88.1941, srpanj 30. Zagreb
Telefonski izvještaj Ravnateljstva državnih željeznica NDH Ministarstvu domobranstva o eksploziji paklene mašine na željezničkoj pruzi između Podsuseda i Vrapča
149
89.1941, srpanj 31. Zagreb
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog kolodvora Zagreb Vojnom predstavništvu državnih željeznica o pronalasku paklene mašine pod kuhinjom njemačke komande na kolodvoru, te o poduzetnim mjerama u vezi s tim
149
90.1941, srpanj, Zagreb
Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske upućen svim rodoljubima u Hrvatskoj da ujedinjeni u jedinstveni nacionalno- -oslobodilački front stupe u borbu protiv okupatora i njegovih pomagača za nacionalno oslobođenje
151
91.1941, srpanj, Zagreb
Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske kojim se poziva stanovništvo na oružanu borbu protiv okupatora i njegovih suradnika
153
92.1941, srpanj, Zagreb
Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i OK KPH Varaždin, Krapina i Osijek, te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za srpanj 1941. godine
157
93.1941, kolovoz 2.
Iz izvještaja člana Politbiroa CK KPJ Edvarda Kardelja sekretaru CK KPJ i komandantu Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije Josipu Brozu Titu o vojnopolitičkoj situaciji u Hrvatskoj
160
94.1941, kolovoz 4. Varaždin
Predstojništvo gradskog redarstva Varaždin dostavlja Velikoj župi Zagorje tjeralicu župskog ravnateljstva ustaškog redarstva za Gabrijel Santom, članom OK KPH Varaždin
162
95.1941, kolovoz 4. Zagreb
Iz izvještaja Vrhovnog oružničkog zapovjedništva Ministarstvu domobranstva NDH (Glavnom Stožeru) o napadu na stražu ustaške sveučilišne vojnice pred đačkim domom u Runjaninovoj ulici u Zagrebu
163
96.1941, kolovoz 4. Zagreb
Oglas Ministarstva unutrašnjih poslova NDH o strijeljanju uhvaćenih napadača i 98 talaca za odmazdu zbog napada na stražu ustaške sveučilišne vojnice pred đačkim domom u Runjaninovoj ulici u Zagrebu
164
97.1941, kolovoz 4. Zagreb
Odredba Redarstvenog ravnateljstva u Zagrebu o uvođenju redarstvenog sata u gradu
165
98.1941, kolovoz 4. Zagreb
Obavijest Zapovjedništva I. hrvatske oružničke pukovnije Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o diverzijama kod Stražnjevca i u Ceiju Tužnom
166
99.1941, kolovoz, početak Bjelovar
Spisak artikala za ishranu iseljenika Srba u Iseljeničkom logoru u Bjelovaru 1941. godine
167
100.1941, kolovoz 5. Zagreb
Oglas Ministarstva unutrašnjih poslova NDH o strijeljanju 87 osoba u Zagrebu zbog napada na stražu ustaške sveučilišne vojnice
168
101.1941, kolovoz 6. Zagreb
Iz obavijesti br. 1. poglavnikovog ureda o bijegu iz logora Kerestinec, napadu na ustašku sveučilišnu vojnicu u Zagrebu i diverzijama na željezničkim prugama u okolici Zagreba
169
102.1941, kolovoz 8. Beograd
Iz izvještaja komande Abvera u Beogradu o razvoju ustanka u Jugoslaviji početkom kolovoza 1941. godine
170
103.1941, kolovoz 8. Zagreb
Ravnateljstvo ustaškog redarstva za veliku župu Prigorje u Zagrebu, dostavlja Sudsko-medicinskom fakultetu podatke o samoubojstvu Nade Heilgstein
171
104.1941, kolovoz 9. Zagreb
Dopis Ravnateljstva ustaškog redarstva za Veliku župu Prigorje i Zagreb Institutu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, kojom se traži obdukcija mrtnog tijela Nade Heilgstein
172
105.1941, kolovoz 10. Beograd
Pismo Josipa Broza Tita Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske o kaznama u vezi sa događajima u partijskom rukovodstvu te uputstvom za dalji rad
173
106.1941, kolovoz 10. Beograd
Odluka Politbiroa Centralnog komiteta KP Jugoslavije o kaznama rukovodstva Centralnog komiteta KP Hrvatske koju je Josip Broz Tito uputio Centralnom komitetu KP Hrvatske
175
107.1941, kolovoz 12. Varaždin
Obavijest Predstojništva gradskog redarstva u Varaždinu Ustaškom stožeru Varaždin o šest osoba koje se nalaze zatvorene kod gradskog redarstva a spadaju u nadležnost ustaškog stožera
176
108.1941, kolovoz 16. Sisak
Obavijest u sisačkim "Hrvatskim novinama" o hvatanju komuniste Ivana Mažara
177
109.1941, kolovoz 16. Zagreb
Iz pisma Rade Končara i Vladimira Popovića upućenog Josipu Brozu Titu, odnosno Centralnom komitetu KP Jugoslavije o prijemu odluke Politbiroa CK KPJ od 10. VIII 1941. i prihvaćanju kazni od strane pojedinih članova Centralnog komiteta KP Hrvatske
178
110.1941, kolovoz 17. Beograd
Telegram Josipa Broza Tita Kominterni o rezultatima istražne komisije Centralnog komiteta KPJ U vezi s događajima u rukovodstvu Hrvatske
179
111.1941, kolovoz 17. Beograd
Uputa Josipa Broza Tita Operativnom rukovodstvu Hrvatske za učvršćivanje partizanskih štabova i dalje jačanje narodnooslobodilačkog pokreta u Hrvatskoj
180
112.1941, kolovoz 19. Beograd
Direktiva Josipa Broza Tita upućena svim štabovima i komandirima narodnooslobodilačkih odreda Jugoslavije s tekstom partizanske zakletve
181
113.1941, kolovoz 20. Zagreb
Tjeralica Velike župe Prigorje upućena kotarskim oblastima, općinskim poglavarstvima i oružničkim postajama na području župe za komunistima koji su u šumi Divjača, kod Sesveta napali policijsku patrolu
181
114.1941, kolovoz 22. Sesvete
Izvještaj Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH u Zagrebu o napadu na oružničku ophodnju u šumi Divjača kod Sesveta
183
115.1941, kolovoz 22. Dugo Selo
Izvještaj Kotarske oblasti Dugo Selo Ravnateljstvu za javni red i sigurnost u Zagrebu o pojavi naoružanih ljudi na području općine Dugo Selo
185
116.1941, kolovoz 22. Garešnica
Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica Državnom ravnateljstvu za ponovu u Zagrebu o iseljenju 105 srpskih porodica s područje garešničkog kotara
186
117.1941, kolovoz 22. Čakovec
Izvještaj Komande 2. Korpusa mađarske vojske višoj komandi o eksploziji 2 paklene mašine u štampariji Balkany u Čakovcu
187
118.1941, kolovoz 24. Zagreb
Izvještaj Zapovjedništva ustaških odreda za područje ustaškog tabora Kustošija Kotarskoj oblasti Zagreb o napadu na stražara planinarskog doma na "Glavici" iznad Gornjeg Stenjevca
187
119.1941, kolovoz 25. Zagreb
Izvod iz izvještaja oficira za transport kod njemačkog generala u Zagrebu upućen njemačkom poslanstvu u Zagrebu o diverzijama na željezničkim prugama u NDH od 13. VII do 25. VIII 1941. godine
190
120.1941, kolovoz 25. Zagreb
Smrtovna popratnica Instituta za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb-Salata o smrti Tome Benaka
191
121.1941, kolovoz 25. Zagreb
Smrtovnica Pokretnog prijekog suda kojom se Institutu za sudsku medicinu i kriminalistiku predaje mrtvo tijelo Mihaila Šurlana radi pregleda i pokopa, te zabilješka o strijeljanju
192
122.1941, kolovoz 26. Zagreb
Oglas Ministarstva unutarnjih poslova NDH 0 strijeljanju Koste Vurdelje, Maksa Durjave 1 Dušana Bajata zbog komunističke propagande
193
123.1941, kolovoz 27. Đurđevac
Izvještaj Kotarske oblasti Đurđevac Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o komunističkoj propagandi putem ispisane dopisnice
194
124.1941, kolovoz 29. Bjelovar
Izvještaj Predstojništva gradskog redarstva u Bjelovaru Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o poduzetim mjerama protiv Srba i Židova osumnjičenih zbog komunizma
195
125.1941, kolovoz 30. Zagreb
Oglas Redarstvenog ravnateljstva u Zagrebu kojim se pozivaju građani koji znaju gdje boravi "komunistički agitator" Ivan Horvat da to odmah jave istom ravnateljstvu
196
126.1941, kolovoz, kraj Zagreb
Iz izvještaja Operativnog rukovodstva Hrvatske Glavnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojnim i političkim akcijama
197
127.1941, kolovoz, kraj Zagreb
Iz izvještaja Jože Vlahovića Centralnom komitetu SKOJ-a o stanju i akcijama omladine u Hrvatskoj
198
128.1941, kolovoz 31. Beograd
Iz zapisnika sa sastanka Politbiroa Centralnog komiteta KPJ ò pitanju omladine
198
129.1941, kolovoz Zagreb
Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske vojnicima i vojnim obveznicima Hrvatske s pozivom da se priključe narodnooslobodilačkoj borbi protiv okupatora i njegovih suradnika
199
130.1941, kolovoz Zagreb
Obračun primitaka i izdataka Pokrajinskog odbora Narodne pomoći za Hrvatsku za kolovoz 1941. godine
202
131.1941, kolovoz Zagreb
Obračun primitaka i izdataka Mjesnog odbora Narodne pomoći za Zagreb za kolovoz 1941. godine
203
132.1941, kolovoz Zagreb
Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnog komiteta KPH Čazma, Ivanić-Grad, te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za kolovoz 1941. godine
204
133.1941, rujan 4. Beograd
Iz telegrama Centralnog komiteta KPJ ' Radi Končaru i Vladi Popoviću o "Vjesniku", povratku španjolskih boraca i omladini
206
134.1941, rujan 5. Zagreb
Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske pristašama Hrvatske seljačke stranke s pozivom da se uključe u jedinstvenu narodnooslobodilačku frontu u borbi za nezavisnost i oslobođenje naroda Hrvatske i svih naroda Jugoslavije
207
135.1941, rujan 6. Zagreb
Iz izvještaja nadzornog časnika Prve oružničke pukovnije NDH o borbi oružnika i ustaša s partizanima u selu Bačkovici
211
136.1941, rujan 6. Zagreb
Izvještaj stožera Savskog divizijskog područja Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana na oružničko-ustašku patrolu između sela Krašića i Ruda
211
137.1941, rujan 6. Zagreb
Izvještaj stožera Savskog divizijskog područja Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana na željezničku stanicu Trojstvo, kraj Bjelovara
213
138.1941, rujan 6. Veliko Trojstvo
Pet letaka koje su borci Bjelovarsko-varaždinske partizanske grupe dijelili u Velikom Trojstvu u vrijeme napada na željezničku stanicu noću 5-6. rujna 1941. godine
214
139.1941, rujan 9. Zagreb
Iz izvještaja Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o napadu partizana na željezničku stanicu Trojstvo, kod Bjelovara
217
140.1941, rujan 9. Varaždin
Izvještaj Zapovjedništva mjesta Varaždin Ministru domobranstva NDH o situaciji u Međimurju
218
141.1941, rujan 12. Zagreb
Iz telefonskog izvještaja Ministarstva domobranstva Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o diverziji na željezničkoj pruzi između Savskog mosta i Sv. Klare
219
142.1941, rujan 12. Beograd
Iz pisma Josipa Broza Tita Radi Končaru o redovitijem prenošenju vijesti Kominterni te 0 čvršćem povezivanju partijskih organizacija 1 partizanskih odreda u Hrvatskoj
219
143.1941, rujan 12. Zagreb
Izvještaj Hrvatske državne željeznice Ministarstvu domobranstva NDH o diverziji na željezničkoj pruzi između Capraga i Blinjskog Kuta
221
144.1941, rujan 12. Zagreb
Izvještaj Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o akcijama protiv partizana na području kotara Jastrebarsko
222
145.1941, rujan 14. Zagreb
Oglas njemačke Feldkomandature u Zagrebu o napadu na njemačke vojnike te poziv građanstvu da pomogne pronaći napadače
227
146.1941, rujan 14. Podsused
Kaznena prijava Oružničke postaje Podsused Kotarskoj oblasti Zagreb u povodu diverzije u tvornici cementa "Croatia" u Podsusedu
228
147.1941, rujan 14. Orovac
Letci koje su borci Bjelovarsko-varaždinskog partizanske grupe dijelili u selu Orovcu, kod Bjelovara 11. rujna 1941. godine
232
148.1941, rujan 15. Zagreb
Nalog Kotarske oblasti Zagreb područnim oružničkim. postajama da povedu istragu za pronalaženje eksploziva kojeg je bivša jugoslavenska vojska ostavila na terenu
233
149.1941, rujan 15. Zagreb
Tjeralica Ravnateljstva za javni red i sigurnost NDH upućena svim velikim župama za komunistima Antunom Mirkovićem. Marijanom Grozajem, Ivanom Kuzmijakom. Šonjom Cilić i Vladom Štrucefom
234
150.1941, rujan 17. Križevci
Izvještaj Kotarske oblasti Križevci Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o hvatanju petorice komunista uz presudu Pokretnog prijekog suda nad istima
236
151.1941, rujan 17. Zagreb
Oglas Ministarstva unutarnjih poslova NDH povodom diverzije na Glavnoj pošti u Zagrebu s tjeralicom za počiniteljima
240
152.1941, rujan 19. Zagreb
Iz prijedloga njemačkog generala u Zagrebu komandantu oružanih snaga na Jugoistoku za raspored landesschützen bataillona na teritoriju tzv. Nezavisne Države Hrvatske
241
153.1941, rujan 20. Zagreb
Pismo Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske svim okružnim komitetima i partijskim organizacijama u partizanskim odredima s uputama za organiziranje i pokretanje rada skojevske organizacije u odredima
242
154.1941, rujan 22. Zagreb
Oglas Ministarstva unutarnjih poslova NDH 0 strijeljanju pedesetorice talaca zbog diverzije na zgradi Ravnateljstva pošta, brzojava 1 brzoglasa u Zagrebu.
243
155.1941, rujan 23. Sisak
Izvještaj Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o napadu partizana na općinske zgrade u Topolovcu i Palanjeku
244
156.1941, rujan 25. Beograd-Zagreb
Članak iz Biltena Glavnog štaba NOPO Jugoslavije 0 borbama partizana na Žumberku, u okolici Siska i Bjelovara te o akcijama u Zagrebu i Podsusedu
247
157.1941, rujan 25. Zagreb
Oglas Velike župe Prigoije stanovništvu s tjeralicom za izvršiocima sabotaže u tvornici cementa u Podsusedu
249
158.1941, rujan 26. Garešnica
Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o komunističkim natpisima na Radničkom domu u Brestovcu
250
159.1941, rujan 27. Zagreb
Izvještaj Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije Ravnateljstvu za javni red 1 sigurnost NDH o opkoljavanju šuma Zalukinje, Brezovice i Bukovice, od 19. do 21. rujna 1941, radi uništenja Sisačkog partizanskog odreda
251
160.1941, rujan 27. Petrinja
Izvještaj Velike župe Gora Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o napadu partizana na Gornji Klasnić i Mali Gradac, 26. IX 1941. godine
255
161.1941, rujan 28. Garešnica
Iz izvještaja Kotarske oblasti Garešnica Velikoj župi Bilogora o ispisivanju komunističkih parola u Brestovcu i Garešnici te uvođenju policijskog sata
257
162.1941, rujan 28. Garešnica
Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica Ravnateljstvu za javni red i sigurnost
o komunističkim natpisima na zgradi pošte u Garešnici
257
163.1941, rujan 29. Garešnica
Obavijest Kotarske oblasti Garešnica Velikoj župi Bilogora o upućivanju u bolnicu u Bjelovaru komuniste Branka Horvata
259
164.1941, rujan 30. Zagreb
Okružnica br. 3. Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske upućena rukovodstvima i članstvu Partije u kojoj se daju osnovne linije Partije u tadašnjoj fazi borbe, o skretanjima od nje te štetnim posljedicama toga i o zadacima članova Partije
260
165.1941, rujan Zagreb
Parole Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske upućene hrvatskom narodu kojima se poziva u narodnooslobodilačku borbu
269
166.1941, rujan Zagreb
Obračun primitaka i izdataka Pokrajinskog odbora Narodne pomoći za Hrvatsku za mjesec rujan 1941. godine
271
167.1941, rujan Zagreb
Obračun primitaka i izdataka Mjesnog odbora Narodne pomoći za Zagreb za mjesec rujan 1941. godine
272
168.1941, rujan Zagreb
Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH1 Zagreb i OK KPH Varaždin te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za rujan 1941. godine
272
169.1941, listopad 1. Zagreb
Izvještaj stožera Savskog divizijskog područja Ministarstvu domobranstva NDH o napadu na njemačke vojnike u Zagrebu
277
170.1941, listopad 2. Zagreb Zakonska odredba ustaških vlasti
o represalijama kod komunističkih napada
278
171.1941, listopad 3. Zagreb
Tjeralica Ravnateljstva za javni red i sigurnost NDH upućena podređenim policijskim organima za Lazarom Vračarićem i Ivanom Šiblom zbog napada na njemačke vojnike u Zagrebu
279
172.1941, listopad 4. Kloštar Ivanić
Izvještaj Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH u Zagrebu o diverzijama na PTT komunikacijama
280
173.1941, listopad 8. Zagreb
Tjeralica Ravnateljstva za javni red i sigurnost NDH upućena Velikoj župi Bilogora za Gedeonom Bogdanovićem-Gecom
282
174.1941, listopad 13. Zagreb
Tjeralica Vrhovnog oružničkog zapovjedništva NDH upućena Zapovjedništvima oružničkih pukovnija za Mikom Špiljkom i drugovima
283
175.1941, listopad 14. Zagreb
Izvještaj Redarstvenog ravnateljstva u Zagrebu o hapšenju Bosiljke Krajačić
284
176.1941, listopad 15. Zagreb
Obavijest Ministarstva unutrašnjih poslova NDH o hapšenju u Zagrebu u povodu napada na njemačke vojnike
285
177.1941, listopad 16. Koprivnica
Izvještaj oružničke postaje Koprivnica Krilnom oružničkom zapovjedništvu Bjelovar o napadu Gustava Perl Bende i Franje Marenčića na ustaški zbor u Koprivnici
286
178.1941, listopad 16. Nova Rača
Izvještaj Oružničke postaje Nova Rača Krilnom oružničkom zapovjedništvu u Bjelovaru o akcijama partizana u selima Bačkovici, Kašljavcu i Orovcu
288
179.1941, listopad 25. Velika Gorica
Izvještaj Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH u Zagrebu o cijepanju slika poglavnika NDH dra Ante Pavelića na području Velike Gorice
290
180.1941, listopad 28. Marušenec
Obavijest uprave rudnika "Ugljenika Ladanje dolnje d.d." Rudarskom glavarstvu u Zagrebu o nalazu komunističkih letaka na području rudnika i okolice te hapšenju 5 radnika u vezi s tim
291
181.1941, listopad 30. Zagreb
Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske upućen hrvatskom narodu u povodu dvadeset četvrte godišnjice oktobarske revolucije
292
182.1941, listopad 30. Varaždin
Izvještaj Zapovjedništva mjesta Varaždin Ministarstvu domobranstva - glavnom stožeru o napadima na 25. satniju ustaške vojnice kod sela Beretinec
294
183.1941, listopad 31. Novaki
Rezolucija Okružnog komiteta KPH za Zagreb s prve okružne konferencije
295
184.1941, listopad Zagreb
Obračun primitaka i izdataka Pokrajinskog odbora Narodne pomoći za Hrvatsku za mjesec listopad 1941. godine
298
185.1941, listopad Zagreb
Obračun primitaka i izdataka Mjesnog odbora Narodne pomoći za Zagreb za mjesec listopad 1941. godine
298
186.1941, listopad Zagreb
Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnih komiteta KPH Zagreb i Krapina te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za mjesec listopad 1941. godine
299
187.1941, studeni 2. Gornje Sredice
Proglas Okružnog komiteta KPH Bjelovar upućen vojnicima, podoficirima, oficirima i svim vojnim obveznicima s pozivom da se ne odazovu mobilizaciji koju organizira ustaški režim
302
188.1941, studeni, početak Gornje Sredice
Proglas Okružnog komiteta KPH Bjelovar hrvatskom i srpskom stanovništvu s pozivom na otpor teroru ustaškog režima
304
189.1941, studeni 4. Gornje Sredice
Okružnica br. 1. Okružnog komiteta KPH Bjelovar kojom se daju direktive za rad partijskih organizacija na području okružnog komiteta
306
190.1941, studeni 6. Zagreb
Izvod iz presude Pokretnog prijekog suda dostavljene Kotarskoj oblasti Samobor o osudi grupe komunista iz Samobora
309
191.1941, studeni 7. Užice
Proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije narodima Jugoslavije u povodu 24. godišnjice oktobarske revolucije
313
192.1941, studeni 7. Varaždin
Izvještaj oružničke postaje Varaždin Kotarskoj oblasti Varaždin o pisanju komunističkih parola i znakova u selima Vidovcu, Nedeljancu, Majerju i Sračinecu
318
193.1941, studeni 8. Pečuh
Iz službene obavijesti Mađarskog tužilaštva upućene Savjetu petorice kraljevskog suda u Pecuhu o vođenju istrage protiv komunista i njihovih simpatizera u Međimurju
320
194.1941, studeni 9. Zagreb
Obavijest njemačke Felkomandature građanstvu Zagreba o strijeljanju Nikole Perkovića
329
195.1941, studeni 11. Bjelovar
Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Bjelovar Zapovjedništvu 1. pješačke divizije o pronalasku letka Okružnog komiteta ???? Bjelovar u Koprivnici
329
196.1941, studeni 11. Petrinja
Tjeralica Župske redarstvene oblasti Petrinja upućena velikim župama i podređenim vlastima za Ivanom Gobcem iz Siska
331
197.1941, studeni 11. Zagreb
Izvještaj jednog od agenata Ustaške nadzorne službe o hapšenju Joce Đakovića i 25 aktivista i suradnika NOP-a u Zagrebu
332
198.1941, studeni 16. Zagreb
Iz pisma Vladimira Popovića upućenog Radi Končaru o akciji na pruzi Caprag-Sisak i situaciji u Zagrebu
334
199.1941, studeni 19. Zagreb
Oglas njemačke Feldkomandanture u Zagrebu o strijeljanju Adama Brumnića i Vinka Milišića zbog napada na vojni autobus
336
200.1941, studeni 19. Zagreb
Smrtovnica Pokretnog prijekog suda br. 1 u Zagrebu kojom se predaju Institutu za sudsku medicinu i kriminalistiku mrtva tijela sedmorice boraca partizanskog odreda "Matija Gubec"
336
201.1941, studeni 21. Bjelovar
Obavijest Mjesnog zapovjedništva Bjelovar podređenim jedinicama o dopisu Zapovjedništva 1. pješadijske divizije u kojem se govori o širenju partijskih letaka među domobranima
337
202.1941, studeni 24. Zagreb
Iz izvještaja Ministarstva unutrašnjih poslova Ministarstvu vanjskih poslova NDH u Zagrebu o političkim prilikama u Međimurju
338
203.1941, studeni 29. Zagreb
Iz izvještaja Vladimira Popovića upućenog Centralnom komitetu KPJ o vojnim i političkim prilikama u Hrvatskom zagorju
339
204.1941, studeni Zagreb
Obračun primitaka i izdataka Mjesnog odbora Narodne pomoći za Zagreb za mjesec studeni 1941. godine
340
205.1941, studeni Zagreb
Obračun primitaka i izdataka Pokrajinskog odbora Narodne pomoći za Hrvatsku za studeni 1941. godine
341
206.1941, studeni Zagreb
Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnog komiteta KPH Zagreb, Bjelovar i Osijek te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za mjesec studeni 1941. godine
342
207.1941, studeni, kraj - prosinac, početak Bjelovar
Okružnica br. 2. Okružnog komiteta KPH' Bjelovar upućena kotarskim komitetima i partijskim organizacijama na terenu o potrebi prorade materijala o osnivanju odbora narodnooslobodilačkog fronta i narodnooslobodilačkih odbora
346
208.1941, prosinac, početak Zagreb
Pismo Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske i svim podređenim štabovima i partijskim forumima u Hrvatskoj s uputstvom o daljnjem širenju i učvršćivanju narodnooslobodilačkog pokreta
349
209.1941, prosinac 2. Bjelovar
Izvještaj Zapovjedništva 1. pješačke divizije Zapovjedništvu 1. domobranskog zbora o napadu partizana na općinsku zgradu u Novigradu Podravskom
352
210.1941, prosinac 4. Zagreb
Okružnica br. 4. Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske upućena svim partijskim organizacijama, komitetima i jedinicama u kojoj se osim analize dosadašnjeg rada daju uputstva o stvaranju narodnooslobodilačke fronte, o karakteru, funkcijama i zadacima narodnooslobodilačkih odbora i o zadacima antifašističkog fronta žena
353
211.1941, prosinac 6. Podsused
Izvještaj Oružničke postaje Podsused Kotarskoj oblasti Zagreb o hapšenju Antona Kesića, Albina Kovačića, Vite Lenca i Jelene Riha iz Podsuseda osumnjičenih zbog komunizma
360
212.1941, prosinac 6. Bjelovar
Tjeralica Župske redarstvene oblasti Velike župe Bilogora u Bjelovaru upućena Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH za grupom osumljičenih kao komunisti
361
213.1941, prosinac 7. Garešnica
Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica Župskoj redarstvenoj oblasti Bjelovar o puštanju iz zatvora Valentina Bolta, Andrije Lustiga i Đure Pribanića
364
214.1941, prosinac 8. Zagreb
Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva Ministarstvu hrvatskog domobranstva NDH o napadu partizana na žandarmerijsku stanicu u Pisarovini
365
215.1941, prosinac 15. Zagreb
Iz izvještaja Vlade Popovića Centralnom komitetu KPJ o nekim akcijama u sjevernoj Hrvatskoj
366
216.1941, prosinac 15. Zagreb
Izvještaj Vladimira Popovića Glavnom štabu NOPO Hrvatske o stanju partizanskih odreda i partijskih organizacija u sjevernoj Hrvatskoj
367
217.1941, prosinac 18. Zagreb
Izvještaj Velike župe Prigorje Kotarskoj oblasti Zagreb o bacanju komunističkih letaka i pisanju komunističkih znakova na području kotara Zagreb
368
218.1941, prosinac 19. Bjelovar
Iz izvještaja Vrhovnog oružničkog zapovjedništva Ministarstvu domobranstva NDH o borbi s partizanima u okolici Bjelovara
369
219.1941, prosinac 19. Bjelovar
Osuda Pokretnog prijekog suda u Bjelovaru nad 15 članova Partije i simpatizera kojom se osuđuju na smrt zbog komunističke djelatnosti
370
220.1941, prosinac 20. Zagreb
Proglas Mjesnog komiteta KPH Zagreb Zagrepčanima kojim se pozivaju na zajedničku borbu protiv okupatora i njegovih suradnika
382
221.1941, prosinac 21. Zagreb
Iz izvještaja Vladimira Popovića Centralnom komitetu KPJ o prilikama u Hrvatskoj te provalama u partijskoj organizaciji u Zagrebu
385
222.1941, prosinac 23.
Izvještaj Odreda "Sloga" Centralnom komitetu KPH o uspjeloj akciji na domobransku stražu koja je čuvala željeznički most preko rijeke Lonje u Prečcu, kraj Dugog Sela
386
223.1941, prosinac 23. Zagreb
Oglas Ministarstva unutrašnjih poslova NDH o osudi na smrt i vješanju potpukovnika Stjepana Neubergera
387
224.1941, prosinac 24. Zagreb
Telegram Ministarstva domobranstva NDH kotarskom predstojniku u Koprivnici o mobilizaciji rudara koji štrajkuju u rudniku Mirna
388
225.1941, prosinac 25.
Iz pisma dra Pavla Gregorića Operativnom rukovodstvu Hrvatske o vojnim prilikama i stanju Partije na području Slavonije i bjelovarskog okruga
388
226.1941, prosinac 27. Zagreb
Obavijest Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske Okružnom komitetu KPH'Karlovac kojom se daje suglasnost za osnivanje novog okružnog komiteta koji će obuhvaćati Baniju
390
227.1941, prosinac 27. Zagreb
Iz zapisnika Instituta za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu načinjenog u ime Sudbenog stola u Zagrebu o nasilnoj smrti Zdenke Baković
391
228.1941, prosinac 29. Varaždin
Izvještaj Zapovjedništva mjesta Varaždin Ministarstvu domobranstva NDH o pojavi komunističkih letaka na području grada i okoline
393
229.1941, prosinac 29. Đurđevac
Obavijest Kotarske oblasti Đurđevac Župskoj redarstvenoj oblasti Bjelovar o hapšenju Mate Turčića iz Virja i zahtjev za raspisom tjeralice za Karlom Prpićem koji je pobjegao
394
230.1941, prosinac 29. Zagreb
Smrtovna popratnica Instituta za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu o smrti Rajke Baković
395
231.1941, prosinac 30. Ivanec
Izvještaj Oružničke postaje Ivanec Kotarskoj oblasti Ivanec o rasturanju komunističkih letaka u Ivancu od strane Đorđa Paprića te se zahtijeva da se za istim raspiše tjeralica
396
232.1941, prosinac 31. Novi Marof
Izvještaj Kotarske oblasti Novi Marof Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH 0 političkoj situaciji na svom području
398
233.1941, prosinac 31. Bjelovar
Izvještaj Kotarske oblasti Bjelovar Ravnateljstvu za javni red i sigurnost o sukobu s bjelovarskom partizanskom grupom kod sela Prnjavora
399
234.1941, prosinac 31. Zagreb
Izvod iz knjige evidencije o nezgoda na željezničkim prugama NDH od 10. IV do 31. XII1941
401
235.1941, prosinac Zagreb
Članak iz Vjesnika JNOF-e o Zadacima NOP odreda
405
236.1941, prosinac Zagreb
Iz bilješki Olge Kreačić-Kovačić Žoge o organizacionom stanju Antifašističkog fronta žena u Zagrebu krajem 1941. godine
407
237.1941, prosinac Loborgrad
Popis žena Srpkinja i djece zatočenih u logoru Loborgrad koji je sačinila uprava logora
408
238.1941, prosinac Zagreb
Obračun i specifikacija primitaka i izdataka Pokrajinskog odbora Narodne pomoći za Hrvatsku i Mjesnog odbora NP zà Zagreb za prosinac 1941. godine
412
239.1941. prosinac Zagreb
Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnog komiteta KPH Zagreb i Krapina, te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za prosinac 1941. godine
415
240.1941, prosinac Zagreb
Iz izvještaja Anke Butorac Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske o stanju u logorima Lepoglava, Jastrebarsko i Koprivnica
419
241.1941, prosinac Zagreb
Iz izvještaja Vladimira Popovića Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o prilikama u Zagrebu
425
242.1942, siječanj 2. Čazma
Iz izvještaja Kotarske oblasti Čazma Župskoj redarstvenoj oblasti Bjelovar o općoj političkoj situaciji na području kotarske oblasti u drugoj polovici prosinca 1941. godine
426
243.1942, siječanj 4. Garešnica
Iz mjesečnog izvještaja za prosinac 1941. godine Kotarske oblasti Garešnica upućenog Velikoj župi Bilogora u Bjelovaru o općoj političkoj situaciji na području kotarske oblasti
428
244.1942, siječanj 5. Sisak
Iz izvještaja Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora u Sisku Ministarstvu domobranstva NDH o borbama s partizanima u prosincu 1941. godine
429
245.1942, siječanj 8. Varaždin
Iz izvještaja Kotarske oblasti za kotareve Čakovec i Prelog u Varaždinu Velikoj župi Zagorje, o političkim prilikama u Međimurju u toku prosinca 1941. godine
431
246.1942, siječanj 10. Novi Marof
Iz izvještaja Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje o širenju komunističkih letaka
432
247.1941, prosinac - 1942, siječanj, Zagreb
Obračun o sakupljenim novčanim prilozima u okviru Narodne pomoći u Zagrebu
433
Kazalo osobnih imena435
Kazalo geografskih imena453
BIBLIOTEKA