ZBORNIK NOR-a. tom I - BORBE U SRBIJI - knjiga 4 - juli-decembar 1942.
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
dokumenti partizanskih jedinica i partiskih organizacija
dokumenti nemačkih i kvislinških komandi i ustanova
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partiskih organizacija
1.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Kruševac od 3 jula 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Orbiju o stanju partiske organizacije na terenu i u odredu7
2.Izveštaj Štaba Leskovačkog NOP odreda od 3 jula 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o brojnom stanju i naoružanju odreda i vojnoj situaciji na terenu10
3.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 6 jula 1942 god. Štabu Jastrebačkog NOP odreda za obnavljanje Pasjačke čete12
4.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 12 jula 1942 god. štabovima NOP odreda u Srbiji za spasavanje letine od okupatora15
5.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 12 jula 1942 god. Štabu Jastrebačkog NOP odreda za obnavljanje Kopaoničkog odreda17
6.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 12 jula 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Zaječar o preduzimanju mera za sprečavanje pljačke naroda u Timočkom okrugu19
7.Izveštaj komandanta Jastrebačkog NOP odreda od 16 jula 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o akcijama odreda i upućivanju Udarne grupe na Kopaonik22
8.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 21 jula 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Čačak o učvršćenju partiske organizacije i obnavljanju NOP odreda27
9.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 22 jula 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Valjevo o obnavljanju Suvoborskog NOP odreda29
10.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 25 jula 1942 god. Povereništvu OK KPJ za Kraljevo o zadacima partiske organizacije u okrugu i o obnavljanju NOP odreda "Jovan Kursula"36
11.Pismo člana Glavnog štaba NOP odreda Srbije i instruktora PK KPJ za Srbiju od kraja jula 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o pripremama za obnavljaše NOP odreda u Zapadnoj Srbiji42
12.Izveštaj komandanta Požarevačkog NOP odreda od 5 avgusta 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o četničkim poterama protiv odreda46
13.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 7 avgusta 1942 god. instruktoru Pokrajinskog komiteta KPJ za Valjevo i članu Glavnog štaba Srbije povodom obnavljanja NOP odreda48
14.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za. Srbiju od 7 avgusta 1942 god. članu Glavnog štaba povodom naređenja Vrhovnog štaba NOP odreda i DVJ za stvaranje Glavnog štaba NOP odreda Srbije51
15.Naređenje Glavnog štaba IOP odreda Srbije od 8 avgusta 1942 god. o imenovanju političkog komesara Jastrebačkog NOP odreda52
16.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 10 avgusta 1942 god. štabovima NOP odreda u Istočnoj Srbiji za stvaranje udarnih četa i prelaz ka partizanski način ratovanja53
17.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 10 avgusta 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o primeni partizanske taktike u borbi protiv okupatora59
18.Izveštaj instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 11 avgusta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o pripremama za obnavljanje Suvoborskog NOP odreda61
19.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 11 aegusta 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Kruševac o radu Rasinskskg NOP odreda63
20.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za. Srbiju od 14 avgusta 1942 god. članu Glavnog štaba NOP odreda Srbije o podnošenju izveštaja o stanju NOP odreda u Šumadiji65
21.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 14 avgusta 1942 god. štabu Prvog šumadiskog NOP odreda "Milan Blagojević" za pojačanje akcija protiv neprijateljskih snaga66
22.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 18 avgusta 1942 god. partiskom povereništvu Niške oblasti o zadacima partizanskih NOP odreda67
23.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 20 avgusta 1942 god. Okružnom povereništvu KPJ za Mladenovac o prebacivanju drugova iz Beograda u Prvi šumadiski NOP odred72
24.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 24 avgusta 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Kruševac o pružanju pomoći Rasinskom NOP odredu od strane partiske arganizacije73
25.Izveštaj člana Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 26 avgusta 1942 god. Glavnom štabu i Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o obnavljanju Suvoborskog NOP odreda76
26.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 29 avgusta 1942 god. Okružnom povereništvu KPJ za Kraljevo i obnavljanju NOP odreda na Goču78
27.Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 30 gvgusta 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Kruševac o jačanju partiske i vojne organizacije81
28.Poziv Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac od 1 septembra 1942 god. seoskim stražama i privremenim žandarmima da organizovano napuštaju Nedićeve formacije i stupaju u redove boraca za slobodu85
29.Pismo člana Štaba Požarevačkog NOP odreda od 2 septembra 1942 god. komandiru Moravske partizanske grupe o potrebi izvođenja stalnih partizanskih akcija88
30.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 12 septembra 1942 god. Štabu Požarevačkog NOP odreda o vojno-političkom radu90
31.Pismo člana Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 13 septembra 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o potrebi prebacivanja Glavnog štaba na teritoriju Zapadne Srbije95
32.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 15 septembra 1942 god. Štabu Požarevačkog NOP odreda o načinu pisanja izveštaja i političkom radu na terenu96
33.Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 20 septembra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Kruševac o pružanju pomoći partiskoj organizaciji Rasinskog NOP odreda102
34.Pismo komandantu Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 27 septembra 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o svom uvođenju u dužnost104
35.Naređenje Štaba Požarevačkog NOP odreda od 30 septembra 1942 god. Moravskoj partizanskoj grupi za izvođenje akcija106
36.Saopštenje Štaba Požarevačkog NOP odreda "Veljko Dugošević" od septembra 1942 god. o teroru i pljački okupatora i Nedićevih odreda u Požarevačkom okrugu108
37.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 8 oktobra 1942 god. Štabu Požarevačkog NOP odreda o koncentraciji partizanskih snaga i izvođenju akcija112
38.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 10 oktobra 1942 god. Štabu Požarevačkog NOP odreda "Veljko Dugošević" o zadacima odreda115
39.Izveštaj komandanta Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 11 oktobra 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju Prvog šumadiskog NOP odreda120
40.Izveštaj Štaba Kukavičkog (Leskovačkog) NOP odreda od 12 oktobra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o akcijama odreda131
41.Saopštenje Štaba Požarevačkog NOP odreda "Veljko Dugošević" br. 19 od 12 oktobra 1942 god. omladini okruga Požarevačkog133
42.Izveštaj sekretara partiske organizacije Nišavskog NOP odreda od 13 oktobra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Niš o razbijanju Nišavskog i Ozrenskog NOP odreda136
43.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 21 oktobra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Valjevo o stavu prema četnicima Draže Mihailovića143
44.Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 30 oktobra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o stanju odreda148
45.Izveštaj Komande Moravske čete Požarevačkog NOP odreda od 3 novembra 1942 god. Štabu odreda o oduzimanju rekviriranog žita u selu Mirijevu155
46.Izveštaj komesara Jablaničkog NOP odreda od 9 novembra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o razbijanju Jablaničkog NOP odreda u martu 1942 godine157
47.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 17 novembra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Kruševac o sprečavanju pljačke od strane okupatora, i poziv sekretaru Okružnog komiteta na sastanak u Beogradu161
48.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 18 novembra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o pomoći Ozrenskom i Nišavskom NOP odredu164
49.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 18 novembra 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o zadacima partizanskih odreda i partiske organizacije165
50.Članak iz "Glasa ustaničke Šumadije" br. 1 od 18 novembra 1942 godine169
51.Članak iz "Glasa ustaničke Šumadije" br. 1 od 18 novembra 1942 god. o neprijateljskoj paroli "Rad, red i mir"170
52.Članak iz "Glasa ustaničke Šumadije" od 18 novembra 1942 god. o pogibiji narodnog heroja Milana Ilića173
53.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 20 novembra 1942 god. Okružnom povereništvu KPJ za Kraljevo o zadacima Kraljevačkog NOP odreda174
54.Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda "Milan Blagojević" od 20 novembra 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o moralno-političkom stanju odreda i izvedenim akcijama177
55.Dopis povereništva za Srbiju za prikupljanje podataka o fašističkom teroru od 23 novembra 1942 god. svima narodnooslobodilačkim odborima183
56.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 26 novembra 1942 god. članu Pokrajinskog povereništva povodom stvaranja operativnog rukovodstva za Jastrebački, Pasjačko-jablanički, Rasinski i Kukavički NOP odred184
57.Naredba Štaba Požarevačkog NOP odreda "Veljko Dugošević" od 30 novembra 1942 god. svim narodnooslobodilačkim odborima o zadacima odbora186
58.Borbe i akcije partizanskih odreda na teritoriji Srbije u septembru i oktobru 1942 godine191
59.O zločinima četnika Draže Mihailovića, iz -Glasa jedinstvenog narodnooslobodilaĨkog fronta Srbije-198
60.O teroru Specijalne policije nad rodoljubima Beograda, iz -Glasa jedinstvenog narodnooslobodilaĨkog fronta Srbije-205
61.Pismo komandanta Glavnog štaba NOP rdreda Srbije od novembra 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stvaranju jedinstvenog štaba NOP odreda u Zapadnoj Srbiji i Šumadiji207
62.Izveštaj člana OK KPJ za Niš od 3 decembra 1942 god. Okružnom komitetu o situaciji u Toplici i stanju partiske organizacije u Jastrebačkom odredu i na terenu209
63.Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 5 decembra 1942 god. svim štabovima odreda u Srbiji i vojno-političkim pripremama za pretstojeće borbe213
64.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 9 decembra 1942 god. Štabu Prvog šumadiskog NOP odreda za pismeno izjašnjenje zbog neizvođenja akcija protiv okupatora223
65.Izveštaj Komande Prvog šumadiskog NOP odreda od 16 decembra 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o napadu na Sopot224
66.Pismo komandanta Glavnog štaba Srbije od 17 decembra 1942 god, Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o uspostavljanju veze među partizanskim odredima228
67.Izveštaj Požarevačkog NOP odreda od 17 decembra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o teškoćama za uspostavljanje veza i o teroru četnika Draže Mihailovića231
68.Izjašnjenje Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda "Milan Blagojević" od 22 decembra 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije zbog nedovoljne aktivnosti u izvođenju akcija protiv okupatora234
69.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 24 decembra 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Srbije o stavu premaj jugoslovenskoj izbegličkoj vladi u Londonu237
70.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 24 decembra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Aranđelovac o vojno-političkom radu na terenu238
71.Uputstvo Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 28 decembra 1942 god. Štabu Požarevačkog NOP odreda "Veljko Dugošević" o vojno-političkom radu241
72.Izveštaj partiske jedinice Moravske partizanske grupe od 28 decembra 1942 god. političkom komesaru Požarevačkog NOP odreda o akcijama na području Požarevačkog, Moravskog i Resavskog sreza244
73.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od decembra 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o obnavljanju Suvoborskog NOP odreda247
74.Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Srbije od decembra 1942 god. svim štabovima odreda u Srbiji o podnošenju vojnih izveštaja249
75.Proglas Štaba Jastrebačkog NOP odreda od decembra 1942 god. upućen narodu Dobriča, Morave i Toplice251
II - Dokumenti nemačkih i kvislinških komandi i ustanova
76.Objava Feldkomandanture u Nišu od 4 avgusta 1942 god. o diverzantskim akcijama na pruzi Beograd-Niš i o uceni lica koja vrše diverzije257
77.Objava nemačke Krajskomandanture u Zaječaru od 5 avgusta 1942 god. o streljanju deset lica258
78.Govor načelnika Upravnog štaba komandujućeg generala i zapovednika Srbije dr Harolda Turnera od 10 avgusta 1942 god. okružnim i sreskim načelnicima u Aranđelovcu259
79.Deo obaveštajnog izveštaja 717 pešadiske divizije od 15 avgusta 1942 godine263
80.Referat dr Harolda Turnera, načelnika Upravnog štaba komandujućeg generala i zapovednika Srbije, od 29 avgusta 1942 god. komandantu Jugoistoka, generalu Leru264
81.Objava Feldkomandanture 610 u Vrnjačkoj Banji od 11 septembra 1942 god. o predaji žita okupatoru270
82.Saopštenje Komandujućeg generala i zapovednika Srbije od 22 septembra 1942 godine272
83.Naređenje Komandujućeg generala i zapovednika Srbije od 10 oktobra 1942 god. za primenu odmazdi i u slučaju nestanka nemačkih vojnika275
84.Naređenje Komandujućeg generala i zapovednika Srbije od 10 oktobra 1942 god. o postupku sa uhvaćenim ustanicima u Srbiji276
85.Dnevni izveštaj Komandujućeg generala i zapovednika Srbije od 15 oktobra 1942 god. komandantu Jugoistoka277
86.Obaveštajni izveštaj Komandujućeg generala i zapovednika Srbije od 30 oktobra 1942 god. o ustaničkom pokretu u Jugoslaviji279
87.Izvod iz izveštaja nemačke 704 pešadiske divizije od 31 decembra 1942 god. Komandujućem generalu i zapovedniku Srbije o izvedenim akcijama282
88.Izveštaj Obaveštajne službe štaba Prvog bugarskog korpusa od 26 avgusta 1942 god. o aktivnosti partizanskih odreda od 15 jula do 15 avgusta287
89.Izveštaj Obaveštajne službe štaba Prvog bugarskog korpusa od 20 septembra 1942 god. o aktivnosti partizanskih odreda od 16 avgusta do 15 septembra294
90.Izveštaj Obaveštajne službi štaba Prvog bugarskog korpusa od 1 novembra 1942 god. o akcijama partizana na teritoriji jugoistočne Srbije u vremenu od 16 septembra do 31 oktobra297
91.Izveštaj Obaveštajne službe štaba Prvog bugarskog korpusa od 1 decembra 1942 god. o borbama i akcijama NOP odreda na teritoriji korpusa u vremenu od 1 do 30 novembra300
92.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 3 jula 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Požarevačkog, Prvog šumadiskog i Rasinskog NOP odreda303
93.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 4 jula 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Zaječarsko-timočkog, Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda308
94.Izveštaj "Obnove" od 6 jula 1942 god. o akcijama četnika i nedićevaca protiv partizana na Jastrepcu i u Krajini310
95.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 9 jula 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Zaječarsko-timočkog i Svrljiškog NOP odreda312
96.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 10 jula 1942 god. šefu kabineta ministra unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Prvog šumadiskog NOP odreda313
97.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 11 jula 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Prvog šumadiskog i Jastrebačkog NOP odreda316
98.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 14 jula 1942 god. šefu kabineta ministra unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Ozrenskog, Rasinskog i Jastrebačkog NOP odreda320
99.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 15 jula 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Prvog šumadiskog i Ozrenskog NOP odreda322
100.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 17 jula 1942 god. šefu kabineta ministra unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Nišavskog, Jastrebačkog i Ozrenskog NOP odreda324
101.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 18 jula 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Prvog šumadiskog NOP odreda326
102.Izvod iz članka u "Obnovi" od 18 jula 1942 god. o borbi dobrovoljaca protiv partizana kod Lebana u februaru 1942 godine328
103.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 23 jula 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Rasinskog, Jastrebačkog i Nišavskog NOP odreda329
104.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 24 jula 1942 god. o akcijama partizana na terenu Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda332
105.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 25 jula 1942 god. o akcijama partizana na terenu Ozrenskog, Nišavskog i Jastrebačkog NOP odreda333
106.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 29 jula 1942 god. o akcijama partizana Nišavskog, Ozrenskog, Rasinskog i Požarevačkog NOP odreda336
107.Izveštaj "Obnove" od 29 jula 1942 god. o borbi SDS i četnika protiv partizana na V. Jastrepcu338
108.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 3 avgusta 1942 god. o akcijama partizana Požarevačkog i Nišavskog NOP odreda340
109.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 8 avgusta 1942 god. o akcijama partizana Rasinskog i Jastrebačkog NOP odreda344
110.Izjava Milana Aćimovića, ministra unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 8 avgusta 1942 god. o akcijama protiv partizana u Istočnoj Srbiji346
111.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 9 avgusta 1942 god. o akcijama partizana Rasinskog i Požarevačkog NOP odreda349
112.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 11 avgusta 1942 god. o akcijama partizana Šumadiskog, Rasinskog i Ozrenskog NOP odreda350
113.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 12 avgusta 1942 god. o akcijama partizana Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda353
114.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 14 avgusta 1942 god. o napadu Prve čete Rasinskog NOP odreda na Veliki Šiljegovac356
115.Naređenje Komandanta policije bezbednosti i službe sigurnosti 160 od 19 avgusta 1942 god. Okružnoj komandanturi 857 u Zaječaru za hapšenje u Knjaževcu358
116.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 21 avgusta 1942 god. o akcijama Jastrebačkog, Leskovačkog i Crnotravskog NOP odreda359
117.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 22 avgusta 1942 god. o akcijama Ozrenskog i Požarevačkog NOP odreda362
118.Izveštaj Komande Srpske državne straže od 25 avgusta 1942 god. o akcijama Požarevačkog i Prvog šumadiskog NOP odreda364
119.Izveštaj odeljenja za Državnu zaiggitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 5 septembra 1942 god. o akcijama Jablaničkog, Jastrebačkog i Prvog šumadiskog NOP odreda366
120.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 14 septembra 1942 god. o akcijama partizana Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda367
121.Bilten Obaveštajnog otseka Srpske državne straže br. 168 od 26 septembra 1942 god. o akcijama partizana u Leskovačkom, Zaječarskom, Požarevačkom i Valjevskom okrugu i u Sremu368
122.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 29 septembra 1942 god. o akcijama partizana Timočke čete i Jastrebačkog NOP odreda374
123.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 2 oktobra 1942 god. o akcijama Požarevačkog, Krajinskog i Leskovačkog NOP odreda375
124.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 3 oktobra 1942 god. o akcijama Leskovačkog i Pasjačko-jablaničkog NOP odreda376
125.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 4 oktobra 1942 god. o akcijama partizana Jablaničkog i Rasinskog NOP odreda378
126.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 6 oktobra 1942 god. o akcijama partizanskih odreda na teritoriji Šumadije, Istočne i Južne Srbije379
127.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 11 oktobra 1942 god. o akcijama Leskovačkog, Jablaničkog i Rasinskog NOP odreda381
128.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 13 oktobra 1942 god. o akcijama Jastrebačkog, Požarevačkog i Prvog šumadiskog NOP odreda384
129.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 19 oktobra 1942 god. o akcijama Prvog šumadiskog i Požarevačkog NOP odreda385
130.Izveštagj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 20 oktobra 1942 god. o akcijama Jablaničkog i Valjevskog NOP odreda386
131.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu minisgarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 22 oktobra 1942 god. o akcijama Rasinskog, Jablaničkog i Požarevačkog NOP odreda388
132.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 25 oktobra 1942 god. o borbama i akcijama Pasjačko-jablaničkog, Raeinskog i Prvog šumadiskog NOP odreda389
133.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 28 oktobra 1942 god. o akcijama Pasjačko-jablaničkog, Prvog šumadiskog i Nišavskog NOP odreda392
134.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 29 oktobra 1942 god. o akcijama Prvog šumadiskog i Rasinskog NOP odreda394
135.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 30 oktobra 1942 god. o akcijama partizana Ozrenskog, Jastrebačkog, Pasjačko-jablaničkog i Rasinskog NOP odreda395
136.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 31 oktobra 1942 god. o akcijama Prvog šumadiskog i Ozrenskog NOP odreda396
137.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 2 novembra 1942 god. o akcijama Ozrenskog, Crnotravskog i Leskovačkog NOP odreda398
138.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 16 novembra 1942 god. o akcijama partizana Kosmajskog i Rasinskog NOP odreda399
139.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 18 novembra 1942 god. o akcijama Čačanskog, Prvog šumadiskog, Rasinskog i Jablaničkog NOP odreda400
140.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 19 novembra 1942 god. o akcijama Jastrebačkog, Pasjačko-jablaničkog, Rasinskog i Čačanskog NOP odreda402
141.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 21 novembra 1942 god. o akcijama Ozrenskog, Rasinskog i Požarevačkog NOP odreda403
142.Ucena Milana Ilića od 18 novembra 1942 godine404
143.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 23 novembra 1942 god. o akcijama Rasinskog, Jastrebačkog, Pasjačko-jablaničkog i Požarevačkog NOP odreda405
144.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 26 novembra 1942 god. o akcijama Prvog šumadiskog, Požarevačkog i Zaječarsko-timočkog NOP odreda407
145.Ucena Radenka Mandića od 21 novembra 1942 godine408
146.Saopštenje šefa Srpske državne bezbednosti od 27 novembra 1942 god. o streljanju jedanaest ljudi zbog sabotaže409
147.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 28 novembra 1942 god. o akcijama Požarevačkog NOP odreda i grupe simpatizera iz sela Ostružnice410
148.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 30 novembra 1942 god. o akcijama Čačanskog i Požarevačkog NOP odreda411
149.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 12 decembra 1942 god. o akcijama Požarevačkog, Pasjačko-jablaničkog i Rasinskog NOP odreda412
150.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 13 decembra 1942 god. o akcijama Požarevačkog i Jastrebačkog NOP odreda413
151.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 14 decembra 1942 god. o akcijama Požarevačkog, Prvog šumadiskog i Pasjačko-jablaničkog NOP odreda414
152.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 15 decembra 1942 god. o akcijama Kosmajskog, Čačanskog, Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda415
153.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 18 decembra 1942 god. o akcijama Jastrebačkog, Leskovačkog, Požarevačkog, Rasinskog i Ozrenskog NOP odreda417
154.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 25 decembra 1942 god. o akcijama Rasinskog i Pasjačko-jablaničkog NOP odreda419
155.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 27 decembra 1942 god. o akcijama Prvog šumadiskog, Požarevačkog, Jablaničkog i Jastrebačkog NOP odreda421
156.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 26 decembra 1942 god. o akcijama NOP odreda na teritoriji Šumadije i Istočne Bosne424
157.Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 28 decembra 1942 god. o akcijama Požarevačkog i Rasinskog NOP odreda426
Registar427
BIBLIOTEKA