ZBORNIK NOR-a. tom IX - DOKUMENTI ORGANIZACIJA KOMUNISTIČKE PARTIJE - knjiga 1 - avgust 1941-avgust 1942.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
prilog - artijsko-politička dokumenta za period do septembra 1942. koja su dosad objavljena u Zborniku
* * *
sadržaj
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta o partijsko-političkoj delatnosti u jedinicama NOV i PO Jugoslavije (avgust 1941 - avgust 1942)
1.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 10. avgusta 1941. članu PK i okružnim komitetima u Nišu i Leskovcu za rad na formiranju partizanskih odreda i razvijanju njihovih dejstava1
2.Naredba Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 20. avgusta 1941. za rad političkih komesara odreda6
3.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 21. avgusta 1941. Okružnom komitetu i članu PK u Nišu za rad na terenu7
4.Instrukcija operativnog rukovodstva Okružnog komiteta KPH za Karlovac od 26. avgusta 1941. o najvažnijim zadacima partijskih organizacija i partizanskih odreda10
5.Uputstvo za rad komunista na daljem razvoju slovenačkih partizanskih odreda14
6.Direktivni članak "Dela" od avgusta 1941. o zadacima političkih komesara u slovenačkim narodnooslobodilačkim odredima16
7.Instrukcija Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od avgusta 1941. o neposrednim zadacima partijskih organizacija18
8.Izvod iz izveštaja Štaba Prvog šumadijskog NOP odreda od 3. septembra 1941. Glavnom štabu za Srbiju o političkom radu u odredu i na terenu21
9.Izvod iz izveštaja Filipa Kljajića od 4. septembra 1941. Glavnom štabu NOP odreda za Srbiju o stanju partizanskih četa u Pomoravlju23
10.Uputstvo Štaba Prvog bataljona "Sloboda" od 8. septembra 1941. za rad političkih komesara24
11.Izveštaj političkog komesara Prvog bataljona "Sloboda" od 15. septembra 1941. o političkom stanju i radu na terenu i u bataljonu26
12.Direktiva Centralnog komiteta KPH od 20. septembra 1941. za organizovanje i rad skojevskih organizacija u partizanskim odredima30
13.Izveštaj instruktora CK KPJ pri CK KP Hrvatske od septembra 1941. o vojnopolitičkoj situaciji u Hrvatskoj i zapadnoj Bosni31
14.Direktivno pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Makedoniju, na čelu sa Lazarom Koliševskim, svim članovima Partije, skojevcima i vanpartijcima u Makedoniji, kojim ih poziva na oružanu borbu protiv okupatora34
15.Izveštaj delegata Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 5. oktobra 1941. Pokrajinskom komitetu o vojno-političkoj situaciji u požarevačkom okrugu i o dejstvima NOP odreda38
16.Uputstvo političkog komesara drvarske brigade od 7. oktobra 1941. za politički rad u jedinicama i u pozadini41
17.Direktiva Centralnog komiteta KPJ od oktobra 1941. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju o načinu stvaranja partizanskih odreda i njihovom dejstvu na teritoriji Makedonije46
18.Uputstvo Štaba narodnooslobodilačkih partizanskih odreda za Crnu Goru, Boku i Sandžak od oktobra 1941. za rad političkih komesara48
19.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Valjevo od 22. novembra 1941. svim partijskim organizacijama i članovima o greškama i budućim zadacima51
20.Uputstvo Operativnog partijskog rukovodstva Centralnog komiteta KPH od novembra 1941. partijskim i vojnim rukovodstvima za vođenje i razvijanje narodnooslobodilačke borbe56
21.Pismo Centralnog komiteta KPJ od 14. decembra 1941. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju u vezi sa situacijom u Srbiji posle Prve neprijateljske ofanzive60
22.Izveštaj sekretara partijske ćelije Druge podgorske čete valjevskog NOP odreda od 17. decembra 1941. o radu ćelije od 1. do 15. oktobra66
23.Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25. decembra 1941. za rad političkih komesara67
24.Direktiva Fokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od januara 1942. o zadacima i radu partijskih organizacija u partizanskim jedinicama71
25.Proglas Pokrajinskog komiteta KPJ i Glavnog štaba NOPO za Bosnu i Hercegovinu od 19. januara 1942. narodu istočne Bosne79
26.Izveštaj člana Okružnog komiteta KPJ za Niš od 21. januara 1942. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju i radu nišavskog NOP odreda83
27.Izveštaj Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 22. januara 1942. Centralnom komitetu KPJ o ispravljanju grešaka u radu i o vojno-političkoj situaciji89
28.Pismo sekretara Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 23. januara 1942. članu Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju o situaciji na terenu i o stanju partijske organizacije u knjaževačkom NOP odredu92
29.Direktiva Centralnog komiteta KPJ od 29. januara 1942. o izgradnji partijske organizacije u bataljonu i o ideološko-političkom vaspitanju95
30.Pismo Centralnog komiteta KPJ od januara 1942. Oblasnom komitetu za Sandžak o najvažnijim zadacima partijske organizacije97
31.Naredba Štaba NOP odreda "Zvijezda" od 5. februara 1942. za rad političkih komesara četa i bataljona102
32.Uputstvo Štaba grupe kordunaških odreda od 6. februara 1942. političkim komesarima odreda za rad na razvijanju bratstva i jedinstva srpskog i hrvatskog naroda i na raskrinkavanju neprijateljske propagande104
33.Izveštaj političkog komesara Treće čete Trećeg bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 7. februara 1942. Štabu odreda o partijsko-političkom radu u četi i na terenu107
34.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevac i delegata PK od 21. februara 1942. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o radu partijske organizacije u odredu i na terenu110
35.Izvod iz zapisnika sa prve oblasne konferencije KPJ za Bosansku Krajinu održane od 21. do 23. februara 1942. u Skender-Vakufu114
36.Izveštaj sekretara partijskog biroa Petog bataljona Prve proleterske brigade od 1. marta 1942. o radu partijske organizacije126
37.Izveštaj Mesnog komiteta KPJ za Herceg-Novi od 4. marta 1942. Okružnom komitetu za Nikšić o vojno-političkoj situaciji i radu na terenu128
38.Izveštaj člana Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu od 5. marta 1942. o partijskoj organizaciji u Bosanskoj krajini132
39.Izveštaj sekretara partijskog biroa bataljona "Trinaesti Juli" lovćenskog NOP odreda od 7. marta 1942. Okružnom komitetu KPJ za Cetinje o radu partijske organizacije i o situaciji na terenu139
40.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 8. marta 1942. Okružnom komitetu KPJ za Srem o uspostavljanju čvrstih veza i o partijsko-političkom radu na terenu142
41.Izveštaj sekretara partijskog biroa Četvrtog (kraljevačkog) bataljona Prve proleterske brigade od marta 1942. političkom komesaru brigade o stanju i radu partijske organizacije145
42.Obaveštenje Štaba grupe kordunaških NOP odreda od 17. marta 1942. svim partizanima Korduna o političkoj situaciji i predstojećim zadacima149
43.Izveštaj sekretara partijskog biroa Četvrtog (kraljevačkog) bataljona Prve proleterske brigade od 19. marta 1942. Centralnom komitetu KPJ o stanju u bataljonu i o borbi partijske organizacije za učvršćivanje discipline152
44.Izvod iz pisma Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 22. marta 1942. Sreskom komitetu za Zemun o pravilnom sprovođenju političke linije i mobilizaciji snaga za borbu158
45.Izveštaj sekretara partijskog biroa bataljona "Vojvoda Momčilo" durmitorskog NOP odreda od 22. marta 1942. o stanju i radu partijske organizacije161
46.Izvod iz izveštaja sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet od 23. marta 1942. drugu Titu o situaciji na Kosmetu163
47.Izveštaj sekretara partijskog biroa Petog bataljona Prve proleterske brigade od 23. marta 1942. o stanju i radu partijske organizacije164
48.Izveštaj političkog komesara bataljona "Vojvoda Momčilo" od 23. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DVJ o moralno-političkom stanju bataljona167
49.Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Foču od 25. marta 1942. Centralnom komitetu o stanju partijske organizacije u vojnim jedinicama na svojoj teritoriji170
50.Izveštaj političkog komesara Jabučkog bataljona jahorinskog NOP odreda od 28. marta 1942. članu CK KPJ o političkom stanju u bataljonu174
51.Izveštaj Dobrivoja Vidića od 30. marta 1942. Centralnom komitetu KPJ o partijsko-političkom radu na terenu fočanskog i kalinovičkog NOP odreda176
52.Izveštaj zamenika političkog komesara Prvog bataljona od marta 1942. Štabu Prve proleterske brigade181
53.Instrukcija Centralnog komiteta SKOJ-a od marta 1942. o zadacima skojevskih organizacija u partizanskim jedinicama186
54.Izvod iz izveštaja Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Bosnu i Hercegovinu od 5. aprila 1942. Centralnom komitetu SKOJ-a o stanju organizacije u jedinicama istočne Bosne192
55.Izveštaj političkog komesara jabučkog bataljona Jahorinskog NOP odreda od 6. aprila 1942. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske organizacije194
56.Pismo Okružnog komiteta KPJ Drugog krajiškog NOP odreda od 6. aprila 1942. partijskim organizacijama u vojsci i na terenu196
57.Izveštaj političkog komesara Prve proleterske brigade od 11. aprila 1942. Vrhovnom štabu o političkom radu u jedinicama i na terenu200
58.Izveštaj zamenika političkog komesara Prve proleterske brigade od 11. aprila 1942. Centralnom komitetu KPJ o stanju partijske organizacije202
59.Izveštaj Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu od 14. aprila 1942. Centralnom komitetu o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Bosni i o formiranju novih okružnih i mesnih komiteta Partije206
60.Izveštaj sekretara komiteta Prvog bataljona Druge proleterske brigade od aprila 1942. o radu partijske organizacije209
61.Izveštaj Štaba Drugog zlatarskog bataljona od 17. aprila 1942. Glavnom štabu NOPO Sandžaka o moralno-političkom stanju i radu u bataljonu213
62.Izveštaj zamenika političkog komesara Prvog zlatarskog bataljona od 19. aprila 1942. Glavnom štabu NOPO za Sandžak o stanju i radu partijske organizacije u bataljonu215
63.Izveštaj zamenika političkog komesara Mileševskog NOP bataljona od 21. aprila 1942. Glavnom štabu NOPO za Sandžak o stanju partijske organizacije u bataljonu219
64.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 22. aprila 1942. rukovodstvima partijskih jedinica na terenu i političkim rukovodiocima Fruškogorskog i Podunavskog NOP odreda221
65.Uputstvo Štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 24. aprila 1942. štabovima bataljona i samostalnih četa za proslavu Prvog maja223
66.Proglas Štaba Drugog krajiškog NOP odreda od aprila 1942. muslimanima Bosne i Hercegovine225
67.Izveštaj sekretara komiteta Prvog bataljona Druge proleterske brigade od 1. maja 1942. o brojnom stanju partijske organizacije i o teoretskom obrazovanju227
68.Izveštaj sekretara biroa bataljona "Budućnost" Trećeg krajiškog NOP odreda od 1. maja 1942. Okružnom komitetu KPJ za Jajce i Štabu odreda o moralno-političkom stanju u bataljonu i o radu partijske organizacije228
69.Proglas Okružnog komiteta KPJ za Grmeč i Štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 1. maja 1942. narodu Bosanske krajine232
70.Zapisnik sa sastanka partijskog biroa Trećeg bataljona Druge proleterske brigade od 2. maja 1942. godine236
71.Izveštaj Štaba Petog bataljona Prve proleterske brigade od 3. maja 1942 Štabu brigade o političko-prosvetnom radu i o prvomajskoj akciji239
72.Izveštaj političkog komesara banijskog NOP odreda od 3. maja 1942. političkom komesaru Glavnog štaba Hrvatske o moralno-političkom stanju odreda i o situaciji u Baniji244
73.Izveštaj zamenika političkog komesara Štaba bjelopoljskog NOP odreda od 3. maja 1942. o brojnom stanju partijske organizacije i SKOJ-a248
74.Izveštaj Štaba Drugog krajiškog NOP odreda "Mladen Stojanović" od 4. maja 1942. Operativnom štabu za Bosansku krajinu o političkom radu u odredu i na terenu251
75.Izveštaj zamenika političkog komesara Drugog zlatarskog bataljona od 6. maja 1942. o brojnom stanju i radu partijske i sko-jevske organizacije254
76.Izveštaj zamenika političkog komesara Drugog bataljona pljevaljskog NOP odreda od 13. maja 1942. o radu partijske i skojevske organizacije258
77.Pismo Okružnog komiteta za Cetinje od 14. maja 1942. svima članovima Partije o strogo ilegalnom radu na ponovo okupiranoj teritoriji260
78.Izveštaj sekretara komiteta Prvog bataljona Druge proleterske brigade od 15. maja 1942. o brojnom stanju i radu Partije i SKOJ-a u bataljonu264
79.Izveštaj zamenika političkog komesara Četvrtog bataljona Druge proleterske brigade od 15. maja 1942. o stanju i radu partijske organizacije u bataljonu268
80.Izveštaj Milentija Popovića od 19. maja 1942. Centralnom komitetu KPJ o slabostima Partije u Hercegovini273
81.Izveštaj sekretara biroa Trećeg bataljona banijskog NOP odreda od 19. maja 1942. Okružnom komitetu KPH za Baniju o političkom stanju u bataljonu i na terenu275
82.Izveštaj instruktora Okružnog komiteta KPJ za Valjevo od 20. maja 1942. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o radu partijske organizacije i Valjevskog NOP odreda od avgusta 1941. do maja 1942. godine279
83.Izveštaj Mesnog komiteta KPJ za Herceg-Novi od 23. maja 1942. Okružnom komitetu za Nikšić o radu partijske organizacije i vojno-političkoj situaciji na terenu296
84.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 25. maja 1942. Partijskom povereništvu za jugoistočnu Srbiju i Okružnom komitetu KFJ za Niš o radu u odredima301
85.Izveštaj zamenika političkog komesara Druge proleterske brigade od 29. maja 1942. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske organizacije304
86.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 31. maja 1942. partijskom rukovodiocu Jastrebačkog NOP odreda o potrebi povezivanja i saradnje sa susednim odredima310
87.Izveštaj političkog komesara Trećeg bataljona Drugog krajiškog NOF odreda "Mladen Stojanović" od 31. maja 1942. političkom komesaru odreda o moralno-političkom stanju bataljona312
88.Instrukcija Operativnog štaba za Hercegovinu od maja 1942. političkim komesarima odreda, bataljona i četa315
89.Izveštaj sekretara komiteta Prvog bataljona Druge proleterske brigade o radu partijske organizacije cd 15. maja do 1. juna 1942. godine319
90.Izveštaj zamenika političkog komesara Četvrtog bataljona Druge proleterske brigade o radu partijske organizacije od 15. maja do 1. juna 1942. godine327
91.Izveštaj zamenika političkog komesara Drugog bataljona Druge proleterske brigade od 2. juna 1942. o radu partijske organizacije od 13. do 31. maja330
92.Izveštaj političkog komesara kombinovanog čelebićko-dragočavskog bataljona i njegovog zamenika od 8. juna 1942. Aleksandru Rankoviću o formiranju i radu partijske organizacije u bataljonu334
93.Izveštaj političkog komesara bataljona "Soko" Trećeg krajiškog NOP odreda od 11. juna 1942. Operativnom štabu NOP i DV za Bos. krajinu o stanju u bataljonu i o političkom radu u jedinicama i pozadini336
94.Izveštaj zamenika političkog komesara Prvog bataljona Prve proleterske brigade od 15. juna 1942. o radu partijske organizacije339
95.Proglas Štaba grupe proleterskih bataljona u istočnoj Bosni od 16. juna 1942. stanovništvu toga kraja s342
96.Izveštaj zamenika političkog komesara Drugog bataljona Druge proleterske brigade o radu partijske organizacije od 1. do 15. juna 1942. godine347
97.Izveštaj Štaba bataljona "Gavrilo Princip" od 20. juna 1942. Štabu Petog krajiškog NOP odreda o političkom radu u bataljonu i na terenu349
98.Uputstvo Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku krajinu od 21. juna 1942. političkim komesarima odreda i bataljona za rad u jedinicama i u narodu351
99.Izvod iz izveštaja Pokrajinskog komiteta za Srbiju od 24. juna 1942. Centralnom komitetu KPJ i Vrhovnom štabu NOV i POJ o stanju odreda u Srbiji356
100.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 25. juna 1942. partijskom povereništvu za jugoistočnu Srbiju i Okružnom komitetu KPJ za Niš o proširivanju dejstva odreda i uspostavljanju čvrstih veza358
101.Uputstvo političkog komesara Prve operativne zone Hrvatske od 25. juna 1942. svim političkim komesarima potčinjenih jedinica za rad na podizanju političke svesti boraca i naroda363
102.Izveštaj člana Okružnog komiteta KPJ za Srem od 25. juna 1942. Pokrajinskom komitetu za Vojvodinu o stanju u Podunavskom NOP odredu i o preduzetim merama367
103.Izveštaj partijske ćelije Štaba Prve operativne zone Hrvatske od 26. juna 1942. Centralnom komitetu KPH o svojem radu370
104.Izveštaj Politodela Treće proleterske brigade od 1. jula 1942. Centralnom komitetu KPJ o planu i programu rada u brigade373
105.Izveštaj sekretara Biroa bataljona "Matija Gubec" Prvog NOP odreda Pete operativne zone Hrvatske od 1. jula 1942. Okružnom komitetu KPH za Primorje i Gorski kotar o brojnom stanju partijske organizacije375
106.Pismo zamenika političkog komesara Pete proleterske brigade od 5. jula 1942. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru i Boku o stanju u brigadama i o dostavljanju informacija o situaciji u Crnoj Gori377
107.Uputstvo Operativnog štaba za Bosansku krajinu od 6. jula 1942. o organizaciji vojno-političkih kurseva za novoprimljene vojnike383
108.Pismo zamenika političkog komesara Pete proleterske brigade od 8. jula 1942. sekretarima bataljonskih biroa o nedostacima u radu i o budućim zadacima partijske organizacije384
109.Izveštaj političkog komesara Petog krajiškog NOP odreda od 15. jula 1942. političkom komesaru Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku krajinu o političkom radu u jedinicama391
110.Izveštaj zamenika političkog komesara Pete proleterske brigade od 16. jula 1942. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije u brigadi i o vojno-političkoj situaciji i radu na terenu394
111.Pismo Okružnog komiteta KPH za Karlovac od 17. jula 1942. bataljonskim partijskim biroima o radu partijske organizacije u bataljonu i o ulozi sekretara biroa406
112.Izvod iz pisma Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu od 20. jula 1942. okružnim komitetima za rad na jačanju Partije i učvršćivanju njene rukovodeće uloge u Narodnooslobodilačkoj vojsci409
113.Uputstvo Operativnog štaba za Bosansku krajinu od 28. jula 1942. političkim komesarima odreda za organizaciju proslave godišnjice narodnooslobodilačke borbe411
114.Zaključci savetovanja Okružnog komiteta KPH za Karlovac od 31. jula 1942. godine415
115.Izveštaj zamenika političkog komesara Prve krajiške NOU brigade od 1. avgusta 1942. Pokrajinskom komitetu KPJ za Bosnu i Hercegovinu o radu partijske organizacije brigade u julu419
116.Izveštaj Štaba bataljona "Jozo Jurčević" od 4 avgusta 1942. Štabu Četvrte operativne zone Hrvatske o partijskom radu i moralno-političkom stanju u bataljonu426
117.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 5. avgusta 1942. Okružnom komitetu za Čačak o raskrinkavanju Draže Mihailovića i o preduzimanju mera za formiranje odreda429
118.Izveštaj Štaba Prve krajiške NOU brigade od 5. avgusta 1942. Operativnom štabu za Bosansku krajinu o političkom radu i moralno-političkom stanju u brigadi432
119.Direktiva Centralnog komiteta KPH od 8. avgusta 1942. ćeliji Štaba Prve operativne zone za pravilno sprovodenje partijske linije u narodnooslobodilačkoj borbi437
120.Izveštaj političkog komesara bolnica Prvog krajiškog NOP odreda od 12. avgusta 1942. Operativnom štabu za Bosansku krajinu o političkom radu u bolnicama442
121.Zapisnik sa konferencije političkih komesara Petog krajiškog NOP odreda od 13. avgusta 1942. godine444
122.Izvod iz izveštaja Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku krajinu od 15. avgusta 1942. Pokrajinskom komitetu za Bosnu i Hercegovinu o neprijateljskoj ofanzivi na Kozaru451
123.Pismo političkog komesara Prve operativne zone Hrvatske od 18. avgusta 1942. političkim komesarima podređenih jedinica o nedostacima u radu i o narednim zadacima456
124.Izveštaj političkog komesara grupe kordunaških NOP odreda od 19. avgusta 1942. političkom komesaru Prve operativne zone o političkom stanju na terenu i u jedinicama462
125.Izveštaj sekretara biroa Trećeg bataljona Krimskog NOP odreda od 20. avgusta 1942. Cerkničkom Okružnom komitetu KP Slovenije o održanom partijskom sastanku466
126.Izveštaj rukovodioca SKOJ-a Treće proleterske brigade o radu od 15. jula do 20. avgusta 1942. godine468
127.Izveštaj sekretara ćelije Štaba prvog udarnog bataljona Prvog odreda Pete operativne zone Hrvatske od 21. avgusta 1942. Okružnom komitetu KPH za Karlovac o stanju u bataljonu i o radu ćelije470
128.Izveštaj sekretara biroa Trećeg bataljona Banijskog NOP odreda od 21. avgusta 1942. Okružnom komitetu KPH za Baniju o stanju partijske organizacije u bataljonu473
129.Izveštaj Politodela Četvrte proleterske brigade od 23. avgusta 1942. Centralnom komitetu KPJ o celokupnom radu i stanju partijske organizacije u brigadi475
130.Izveštaj zamenika političkog komesara Pete proleterske brigade od 23. avgusta 1942. Centralnom komitetu KPJ o stanju u brigadi i na terenu495
131.Izveštaj političkog komesara Četvrte proleterske brigade od 24. avgusta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o moralno-političkom stanju u brigadi499
132.Odluka Centralnog komiteta KPJ od 25. avgusta 1942. o postavljanju Politodela Prve krajiške NOU brigade i uputstvo za njegov rad507
133.Izveštaj zamenika političkog komesara Četvrtog bataljona Petog krajiškog NOP odreda od 26. avgusta 1942. o brojnom stanju i radu partijske i skojevske organizacije u bataljonu509
134.Uputstvo zamenika političkog komesara Prve kordunaške NOU brigade od 28. avgusta 1942. sekretarima bataljonskih biroa za rad u jedinicama i na terenu513
135.Izveštaj zamenika političkog komesara Treće proleterske brigade od 30. avgusta 1942. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije516
II - Prilog
136.Partijsko-politička dokumenta za period do septembra 1942. koja su dosad objavljena u Zborniku521
Registar575
BIBLIOTEKA