SJEVEROZAPADNA HRVATSKA U NARODNOOSLOBODILAČKOJ BORBI I SOCIJALISTIČKOJ REVOLUCIJI 1941-1945, GRAĐA: knjiga 5: lipanj-kolovoz 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
* cijela knjiga *
* * *
kazalo
sadržaj
* * *
sadržaj
rbdatumopis dokumentastranica
Predgovor5
Skraćenice7
11943, lipanj 1.Zagreb
Pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Oblasnome komitetu za Slavoniju o teroru u Zagrebu, garešničkom i bjelovarskom kotaru, o aktivnosti HSS i o drugim pitanjima
10
21943, lipanj 1.Zagreb
Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkome i organizacijskom stanju te radu Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ i USAOH-a u svibnju 1943. godine
15
31943, lipanj 1.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o održanom sastanku Kotarskoga komiteta, o stanju na terenu i o organizacijskim pitanjima25
41943, lipanj 1.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade »Rade Končar« Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Svetu Nedelju30
51943, lipanj 1.Velika Gorica
Izvještaj Oružničke postaje Velika Gorica Kotarskoj oblasti Zagreb o napadu partizana na vojničku stražu kod reflektora u Sv. Klari
32
61943, lipanj 2.Uputstvo političkoga komesara Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske operativnim štabovima i komandama područja o pripremama za mobilizaciju ljudstva u jedinice Narodnooslobodilačke vojske34
71943, lipanj 2.Izvještaj političkoga komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske političkome komesaru Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske o stanju u jedinicama i o situaciji na terenu36
81943, lipanj 2.Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama od 24. do 30. svibnja 1943. godine42
91943, lipanj 2.Zagreb
Dopis Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Okružnome komitetu KPH Zagreb u povodu smrti Pavla Lončara, dotadašnjeg sekretara Okružnog komiteta čiju će dužnost preuzeti Rudolf Gluhak
46
101943, lipanj 2.Karlovac
Iz izvještaja Zapovjedništva Prvoga sektora Ministarstva oružanih snaga NDH o akcijama pripadajućih jedinica protiv partizana u Pokuplju, u svibnju 1943. godine
47
111943, lipanj 3.Dopis Centralnoga komiteta KP Hrvatske Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku s popisom kandidata PK SKOJ-a za skupštinu ZAVNOH-a51
121943, lipanj 3.Okružnica AGITPROP-a Centralnoga komiteta KP Hrvatske podređenim organizacijama s uputama za poboljšanje agitacijsko-propagandnoga rada52
131943, lipanj 3.Pismo Marka Belinića Centralnome komitetu KP Hrvatske u kojemu javlja imena predloženih kandidata za vijećnike ZAVNOH-a iz zagrebačkoga, krapinskoga i pokupskog okruga, te o radu okružnih komiteta s područja Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske55
141943, lipanj 3.Operativni izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama jedinica od 13. travnja do 1. lipnja 1943. godine61
151943, lipanj 4.Bjelovar
Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke divizije Ministarstvu oružanih snaga NDH o operacijama protiv partizanskih jedinica u svibnju 1943. godine
66
161943, lipanj 4.Petrinja
Iz izvještaja Župske redarstvene oblasti Petrinja Župskoj redarstvenoj oblasti Karlovac o akcijama partizana na području sisačkog kotara početkom lipnja 1943. godine
75
171943, lipanj 5.Pismo Štaba Kalničkoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Krapina s prijedlogom da na osnovi odredskog lista »Kalničanin«, kojega šalju, tehnika Okružnoga komiteta izda poseban broj »Zagorca«, posvećenoga Kalničkome NOP odredu, te o drugim pitanjima77
181943, lipanj 5.Dopis Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske u vezi s popunjavanjem Omladinskoga bataljona »Joža Vlahović«78
191943, lipanj 6.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, USAOH-a i Agitpropa u svibnju 1943. godine79
201943, lipanj 6.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zagreb Okružnome komitetu KPH Zagreb o djelovanju HSS te o organizacijskom stanju partijskih organizacija u općinama Brdovec, Stenjevec, Vrapče, Sesvete, Pušća i Zaprešić91
211943, lipanj 6.Šestine
Izvještaj Oružničke postaje Šestine Kotarskoj oblasti Zagreb o napadu partizana na zrakoplovnu stražu u Sesvetama
94
221943, lipanj 6.Novi Marof
Izvještaj Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje o kretanju partizana na području kotara i o napadu na mjesto Gornja Rijeka
95
231943, lipanj 7.Zagreb
Obavijest Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o vijećnicima ZAVNOH-a iz čazmanskog kotara, te o djelovanju HSS-a
98
241943, lipanj 7.Okružnica AGITPROP-a Centralnoga komiteta KP Hrvatske okružnim komitetima KPH s programom za održavanje nižih partijskih kurseva104
251943, lipanj 7.Varaždin
Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin, Velikoj župi Zagorje o akcijama partizana u kotarima Novi Marof i Zlatar
115
261943, lipanj 7.Varaždin
Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje o situaciji na području krapinskoga i ludbreškoga kotara
117
271943, lipanj 8.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Dugo Selo Okružnome komitetu KPH Zagreb o držanom sastanku Kotarskog komiteta119
281943, lipanj 8.Izvještaj jednoga od povjerenika Obavještajne službe Mjesnome komitetu KPH Zagreb o previranju među domobranskim oficirima, akcijama u okolici Zagreba i transakcijama novca iz NDH u Švicarsku121
291943, lipanj 9.Članak »Moslavačko-posavskoga partizanskog lista« »Ustaše pljačkaju hrvatske seljake sve jače i bezobzirnije«123
301943, lipanj 10.Varaždin
Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje o akcijama partizanskih jedinica 9. i 10. lipnja 1943. godine
126
311943, lipanj 11.Sisak
Izvještaj Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o borbi protiv partizana na Kalniku te o napadima dijelova Trinaeste proleterske NOU brigade »Rade Končar« na željezničke stanice Odru i Sv. Klaru i na posadu u Brezovici
128
321943, lipanj 11.Velika Gorica
Zapisnik Kotarske oblasti Velika Gorica upućen Kotarskoj oblasti Zagreb o napadu partizana na selo Odru
130
331943, lipanj 11.Klara
Izvještaj Općinskoga poglavarstva Sveta Klara Kotarskoj oblasti Zagreb o napadu partizana na željezničku postaju Sveta Klara
132
341943, lipanj 12.Otočac
Referat Anke Berus »O političkim zadacima AFŽ u Hrvatskoj«, održan na Prvoj konferenciji AFŽ Hrvatske, 12. lipnja 1943. godine
133
351943, lipanj 12.Otočac
Rezolucija Prve konferencije Antifašističke fronte žena Hrvatske održane 11, 12. i 13. lipnja 1943. godine u Otočcu
147
361943, lipanj 12.Pismo Glavnoga odbora AFŽ Hrvatske okružnim odborima AFŽ Hrvatske s organizacijskim planom, strukturom, načinom stvaranja i biranja, te radom organizacije i odbora151
371943, lipanj 12.Brezovica
Izvještaj Općinskoga poglavarstva Brezovice Kotarskoj oblasti Zagreb o napadu partizana na Brezovicu
159
381943, lipanj 13.Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama od 27. svibnja do 9. lipnja 1943. godine160
391943, lipanj 13. i 14.Otočac i Plitvička jezera
Ulomci iz govora vijećnika Prvoga zasjedanja ZAVNOH-a
163
401943, lipanj 14.Ponor (Plitvice)
Rezolucija I zasjedanja ZAVNOH-a
174
411943, lipanj 14.Izvještaj Stipe Ugarkovića Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji i radu Okružnoga i kotarskih komiteta na području Pokuplja184
421943, lipanj 14.Izvještaj Okružnog komiteta SKOJ-a Čazma Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku, o političkoj situaciji u okrugu te o radu i organizacijskom stanju Okružnoga i kotarskih komiteta SKOJ-a i USAOJ187
431943, lipanj 15.Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama od 19. svibnja do 12. lipnja 1943. godine191
441943, lipanj 15.Zagreb
Pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Mjesnome komitetu KPH Zagreb s uputama za dalji rad
197
451943, lipanj 15.Varaždin
Naredba Velike župe Zagorje svim općinama na području župe o ograničenju držanja gotovog novca i vrijednosnih papira u općinskim blagajnama u općinama ugroženima od partizana
209
461943, lipanj 16.Obavijest Centralnoga komiteta KP Hrvatske Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o nedolasku delegata Povjerenstva CK KPH na osnivačku skupštinu ZAVNOH-a te o upućivanju Stipe Ugarkovića na rad u Povjerenstvo210
471943, lipanj 16.Pismo Okružnoga komiteta KPH Pokuplje, članovima Komiteta na terenu o namjeri neprijatelja da napadne bolnicu, o sukobima s ustašama u Sošicama, Reštovu, Oštrcu, Reliću i Kostanjevcu, te o radu NOO i drugim pitanjima212
481943, lipanj 16.Sisak
Iz izvještaja Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Ministarstvu oružanih snaga NDH o akcijama protiv partizana u svibnju 1943. godine
214
491943, lipanj 16.Zagreb
Dopis Velike župe Prigorje kotarskim oblastima u kojemu se prenosi stav Ministarstva oružanih snaga NDH u vezi s kritikama oružanih snaga što šteti ugledu i umanjuje vjeru naroda u te snage
228
501943, lipanj 17.Izvještaj jednoga od povjerenika Obavještajne službe MK KPH Zagreb Mjesnome komitetu KPH Zagreb o sabotažama i napadima partizana na željezničke pruge u sjeverozapadnoj Hrvatskoj od 1. svibnja do 17. lipnja 1943. godine229
511943, lipanj 17.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade »Rade Končar« Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama brigade u Pokuplju234
521943, lipanj 18.Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama na Žumberku i u Pokuplju240
531943, lipanj 18.Izvještaj Marka Belinića, političkoga komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske političkome komesaru Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske o stanju u jedinicama i o situaciji na terenu zone243
541943, lipanj 18.Izvještaj politkomesara Trinaeste proleterske NOU brigade »Rade Končar« Centralnome komitetu KP Hrvatske o radu i organizacijskom stanju partijske organizacije u brigadi251
551943, lipanj 18.Petrinja
Izvještaj Župske redarstvene oblasti Petrinja Župskoj redarstvenoj oblasti Karlovac o akcijama partizana u sisačkom kotaru
261
561943, lipanj 19.Varaždin
Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje o akcijama partizana na pruzi Varaždin — Zagreb, na Breznički Hum i Gornju Rijeku
263
571943, lipanj 20.Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Zagreb Okružnome komitetu KPH Zagreb o održanom plenumu Okružnoga komiteta265
581943, lipanj 20.Pismo Marka Belinića Centralnome komitetu KP Hrvatske o dolasku obitelji Božidara Magovca, neprijateljskoj ofanzivi u Žumberku, te o pogibiji sekretara Okružnoga komiteta KPH Zagreb271
591943, lipanj 20.Petrinja
Iz izvještaja Župske redarstvene oblasti Petrinja Župskoj redarstvenoj oblasti Nova Gradiška o akcijama partizana u sisačkom kotaru
273
601943, lipanj 21.Zagreb
Naređenje Redarstvene oblasti za grad Zagreb Kotarskoj oblasti Zagreb o smještaju jednog ustaškog sata u Sesvetama radi osiguranja mjesta i okolice od partizana
275
611943, lipanj 21.Varaždin
Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje o akcijama partizana na području Ludbrega, Novog Marofa, te o napadu na Varaždinske Toplice
276
621943, lipanj 21.Iz Naredbe reichsfürera SS Heinricha Himmlera kojom se cjelokupna teritorija opunomoćenika reichsfürera SS u NDH proglašava područjem borbi protiv jedinica NOV Jugoslavije278
631943, lipanj 22.Ludbreg
Izvještaj Kotarske oblasti Ludbreg Velikoj župi Zagorje o napuštanju službe Stefanije Mađarić
279
641943, lipanj 23.Varaždin
Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje o zbivanjima na području zapovjedništva od 18 — 22. lipnja 1943. godine
280
651943, lipanj 24.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Bjelovar Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji u okrugu, o stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ, o namjeri formiranja obavještajne službe, te o vezama282
661943, lipanj 24.Brezovica
Izvještaj Oružničke postaje Brezovica Kotarskoj oblasti Zagreb o napadu partizana na oružničku postaju
294
671943, lipanj 25.Novi Marof
Izvještaj Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje o napadu partizana na Varaždinske Toplice
295
681943, lipanj 26.Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju neprijatelja na terenu, provedenim akcijama i o stanju u odredu297
691943, lipanj 26.Zagreb
Izvještaj Državne poslovne središnjice za zemaljske proizvode Ministarstvu narodnog gospodarstva NDH o prilikama na terenu Bjelovara
300
701943, lipanj 27.Pismo Vladimira Bakarića, političkoga komesara Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske političkim komesarima i političkim radnicima u jedinicama NOV i PO Hrvatske o ispravnom tumačenju politike HSS302
711943, lipanj 28.Zagreb
Dopis Povjerenika CK KPH u Zagrebu Okružnome komitetu KPH Zagreb o vraćanju letaka i saopćenja o pljačkama s ispravkama za štampanje
304
721943, lipanj 28.Izvještaj Stjepana Korena, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje članovima Okružnoga komiteta na terenu o aktivnosti neprijateljskih snaga na Žumberku, o djelovanju NOO i drugim pitanjima306
731943, lipanj 29.Otočac
Iz diskusije delegata sjeverozapadne Hrvatske na Prvoj konferenciji USAOH-a, u Otočcu, 28. i 29. lipnja 1943. godine
311
741943, lipanj 29.Otočac
Iz Rezolucije Glavnog odbora USAOH-a usvojene na Prvoj konferenciji USAOH-a, u Otočcu, 28. i 29. lipnja 1943. godine
319
751943, lipanj 29.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji u okrugu, organizacijskom stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ i USAOH-a324
761943, lipanj 29.Pismo Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o razbijanju desetodnevne neprijateljske ofenzive na njihovu području, te o poteškoćama pri održavanju veza između oslobođenoga i neoslobođenog teritorija335
771943, lipanj 29.Velika Gorica
Izvještaj Kotarske oblasti Velika Gorica Redarstvenoj oblasti za grad Zagreb o diverziji na pruzi kod željezničke stanice Turopolje
336
781943, lipanj 30.Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o aktivnosti HSS, o političko-organizacijskom stanju i drugim pitanjima337
791943, lipanj 30.Varaždin
Izvještaj Kotarske oblasti Varaždin Župskoj redarstvenoj oblasti Varaždin o političkim prilikama od 16 — 30. lipnja 1943. godine, te o drugim pitanjima u kotaru
359
801943, lipanj 30.Šestine
Izvještaj Oružničke postaje Šestine Kotarskoj oblasti Zagreb o ubojstvu Dragutina Peruško, člana Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku
362
811943, lipanjLetak Okružnoga komiteta KPH Zagreb rodoljubima zagrebačkog okruga u povodu dvogodišnjice njemačkoga napada na SSSR364
821943, lipanjPismo Žumberačko-pokupskoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Pokuplje u kojemu se govori o formiranju i ulozi Vojno-partizanskog suda367
831943, lipanjPismo Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o hapšenjima u općini Sv. Nedelja369
841943, lipanjZagreb
Izvještaj jednoga od povjerenika Obavještajne službe Mjesnome komitetu KPH Zagreb o radu izdajničkog dijela vodstva HSS u Bjelovaru, Đurđevcu, Koprivnici i Križevcima
370
851943, lipanjBjelovar
Iz dopisa Velike župe Bilogora Župskoj redarstvenoj oblasti Bjelovar o osnivanju »Njemačke redarstvene organizacije« u Hrvatskoj
375
861943, srpanj 1.Zagreb
Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkim zbivanjima i organizacijskom stanju u lipnju 1943. godine
377
871943, srpanj 1.Sisak
Izvještaj Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o završetku akcije »Zagorje«, tj. o napadu na partizane na Kalniku
390
881943, srpanj 2.Letak Tajništva Glavnoga odbora Ujedinjenoga saveza antifašističke omladine Hrvatske omladinskim organizacijama kojim pozivaju omladinu na natjecanje u borbi za žetvu392
891943, srpanj 2.Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o borbama u toku neprijateljske ofenzive na Žumberak395
901943, srpanj 2.Zagreb
Iz izvještaja Zapovjedništva Glavnoga stožera domobranstva Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o završetku akcije »Zagorje«
401
911943, srpanj 2.Bjelovar
Izvještaj Velike župe Bilogora Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o aktivnosti partizana na području Kotarske oblasti Čazma i nemogućnosti da ih se suzbije postojećim oružanim snagama
403
921943, srpanj 2.Zagreb
Obavijest Redarstvene oblasti za grad Zagreb Kotarskoj oblasti Zagreb o nalogu Zapovjedništva grada Zagreba po kojemu je kretanje građanskim osobama preko savskoga kolnog mosta dozvoljeno od 0.5. do 22. sata
405
931943, srpanj 3.Pismo Karla Mrazovića, člana Centralnoga komiteta KP Hrvatske Centralnome komitetu KP Hrvatske o dolasku na Žumberak i o tome da će kurs u Trinaestoj proleterskoj brigadi »Rade Končar« početi 5. srpnja 1943. godine406
941943, srpanj 3.Pismo Lutve Ahmetovića, sekretara Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o stanju i radu NOO, AFŽ, mobilizaciji u NOV, djelovanju HSS na terenu KK KPH Samobor, Velika Gorica i Pisarovina te o akciji u Turopolju noću ođ 1—2. srpnja 1943. godine408
951943, srpanj 3.Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o situaciji na Žumberku, Kalniku i Moslavini412
961943, srpanj 3.Kalnik
Pismo Rade Bulata načelnika Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Zone o dolasku Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske na području Kalnika
420
971943, srpanj 3.Zagreb
Naredba poglavnika NDH upućena Ministarstvu unutarnjih poslova o davanju ovlaštenja velikim županima da na području svojih župa mogu raspolagati oružništvom, redarstvenim i općinskim stražama, te drugim osobama koje imaju pravo držanja oružja (izuzev grada Zagreba, kotareva i gradova Koprivnice i Zemuna)
422
981943, srpanj 3.Sisak
Izvještaj Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske na području Gline i Čazme i o završetku ustaško-domobranske akcije »Ciryll«
423
991943, srpanj 4.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o razoružanju domobranske posade u Turopolju426
1001943, srpanj 4.Pismo Ignaca Pipića, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Duki Vasiću i Lutvi Ahmetoviću u kojemu ih obavještava o razbijanju neprijateljske ofenzive, o mobilizaciji u Vivodini, o prerastanju Inicijativnoga okružnog NOO u Okružni NOO, o početku političkoga kursa u vojsci te o drugim pitanjima427
1011943, srpanj 4.Pismo Štaba Kalničkoga NOP odreda domobranskom oficiru s dogovorom za pregovore429
1021943, srpanj 4.Pismo Berislava Božovića šefa sanitetskog odsjeka Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske referentu saniteta Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske u kojemu ukazuje na potrebu političkog uzdizanja sanitetske službe430
1031943, srpanj 6.Zrinjski Topolovac
Izvještaj upravitelja Državne mješovite pučke škole u Zrinjskom Topolovcu Kotarskoj oblasti u Bjelovaru o boravku partizana u školi
432
1041943, srpanj 7.Okružnica Glavnoga odbora AFŽ Hrvatske okružnim odborima o izborima za odbore AFŽ433
1051943, srpanj 7.Zagreb
Obavijest Oružničkoga krilnog zapovjedništva Zagreb Kotarskoj oblasti Zagreb o preseljenju oružničke postaje Brezovica u Hrvatski Leskovac zbog čestih napada partizana
437
1061943, srpanj 7.Varaždin
Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje o akcijama i kretanju partizana od 3 — 7. srpnja 1943. godine
438
1071943, srpanj 8.Pismo Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Mjesnome komitetu KPH Zagreb o potrebi šire mobilizacije proletarijata u Zagrebu i prikupljanja obavještajnih podataka o kretanju neprijatelja, te o vezama za prebacivanje mobiliziranih kadrova iz Zagreba440
1081943, srpanj 8.Izvještaj Stjepana Korena, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje, Lutvi Ahmetoviću, sekretaru i Duki Vasiću, članu Okružnoga komiteta o nekim tekućim aktivnostima i školovanju kadrova442
1091943, srpanj 8.Poslanica Božidara Magovca pristašama Hrvatske seljačke stranke s pozivom da se priključe narodnooslobodilačkom pokretu444
1101943, srpanj 8.Naređenje Operativnoga štaba Dvanaeste divizije NOV Hrvatske i Kalničkoga NOP odreda pripadajućim jedinicama za razmještaj i pokret446
1111943, srpanj 8.Zagreb
Okružnica Velike župe Prigorje kotarskim oblastima o potrebi držanja seoskih noćnih straža zbog mjera sigurnosti
447
1121943, srpanj 8.Varaždin
Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje o napadu partizana na »Topnički sklop« u Jalkovcu
449
1131943, srpanj 8.Varaždin
Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje o napadu partizana na »Topnički sklop« u Jalkovcu i napadu na Novi Marof i Varaždinske Toplice
452
1141943, srpanj 8.Kapela
Zahtjev Općinskoga poglavarstva mjesta Kapela Kotarskoj oblasti Bjelovar za preseljenje općine u Bjelovar
453
1151943, srpanj 9.Izještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o sastanku na kojemu je razmotrena politička situacija i organizacijsko stanje Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, te druga pitanja455
1161943, srpanj 9.Članak dra Pavla Gregorića, tajnika ZAVNOH-a, o novim zadacima narodnooslobodilačkih odbora459
1171943, srpanj 9.Zagreb
Iz izvještaja Zapovjedništva Glavnoga stožera domobranstva Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o napadu partizana na Jalkovec i završetku ofenzive na Moslavačkoj gori
462
1181943, srpanj 9.Zagreb
Okružnica Velike župe Prigorje općinskim poglavarstvima i kotarskim oblastima na području župe o slanju vojnih odreda za osiguranje žetve te o obavezi općine da opskrbi odrede živežnim namirnicama
464
1191943, srpanj 9.Vrapče
Izvještaj Općinskog poglavarstva Vrapče Kotarskoj oblasti Zagreb o odvođenju obitelji Juraja Draušnika u logor
466
1201943, srpanj 10.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sastanka na kojemu su razmatrani politička situacija na terenu, organizacijska pitanja te problemi mobilizacije467
1211943, srpanj 10.Izvještaj Inicijativnoga odbora AFŽ — za okrug Pokuplje Glavnome odboru AFŽ Hrvatske o radu kotarskih i općinskih odbora AFŽ469
1221943, srpanj 11.Sisak
Izvještaj Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama Kalničkoga NOP odreda i Dvanaeste NOU brigade na Kalniku
475
1231943, srpanj 12.Pismo Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske u kojemu moli da se sekretari kotarskih komiteta koje su poslali na kurs u Vrhovine vrate nakon kursa na istu dužnost477
1241943, srpanj 13.Pismo Centralnoga komiteta KP Hrvatske Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o političkom značenju izlaženja »Slobodnog doma« koji će pridonijeti daljem procesu previranja unutar HSS478
1251943, srpanj 13.Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o dolasku Štaba zone u Moslavinu480
1261943, srpanj 13.Dugo Selo
Obavijest Kotarske oblasti Dugo Selo Velikoj župi Prigorje u Zagrebu o zarobljavanju Ivana Zuneca i Mate Grahovca te o napadu partizana na teretni kamion njemačkog poduzeća Goilo
482
1271943, srpanj 13.Dugo Selo
Izvještaj Kotarske oblasti Dugo Selo Velikoj župi Prigorje u Zagrebu o napadu partizana na hrvatsko-njemačko vojno povjerenstvo na području općine Lupoglav
484
1281943, srpanj 13.Zlatar
Izvještaj Kotarske oblasti Zlatar Župskoj redarstvenoj oblasti Varaždin o bombardiranju mjesta Zajezde od strane Nijemaca u kojemu su se nalazili partizani
486
1291943, srpanj 14.Zagreb
Iz Izvještaja Zapovjedništva Glavnoga stožera domobranstva Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o napadu Dvanaeste NOU brigade na Lepoglavu, te o završetku ustaško-domobranske akcije na Bilo-goru
489
1301943, srpanj 14.Velika Pisanica
Dopis Općinskoga poglavarstva Velika Pisanica Kotarskoj oblasti Bjelovar u kojemu javljaju da je općina Velika Pisanica područje bez osiguranja te mole osiguranje ili nalog za premještaj
491
1311943, srpanj 15.Letak Okružnoga NOO Žumberka i Pokuplja »Braći seljacima Žumberka, Pokuplja, Turopolja i Posavine«, kojim pozivaju na suradnju i borbu protiv neprijatelja te spašavanje sazreloga žita492
1321943, srpanj 15.Izvještaj sekretara Brigadnoga komiteta SKOJ-a Trinaeste proleterske NOU brigade »Rade Končar« sekretaru Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a Hrvatske o političkom i organizacionom stanju i radu SKOJ-a u brigadi495
1331943, srpanj 16.Proglas Tehnike AGITPROP-a Okružnoga komiteta KPH Varaždin o zauzeću kaznionice u Lepoglavi i oslobađanju političkih zatvorenika499
1341943, srpanj 16.Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o rasporedu i djelovanju podređenih jedinica od 28. lipnja do 14 srpnja 1943. godine500
1351943, srpanj 16.Zagreb
Izvještaj Glavnoga ravnateljstva za javni red i sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova Ministarstvu oružanih snaga NDH o napadu partizana na Jalkovec
504
1361943, srpanj 16.Bjelovar
Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Bjelovar Velikoj župi Bilogora o aktivnosti partizanske skupine pod vodstvom Tome Budena, napadu partizana na povjerenstvo za otkup konja i zarobljavanju četvorice njemačkih oficira
506
1371943, srpanj 17.Pismo Lutve Ahmetovića, sekretara Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Mjesnome komitetu KPH Zagreb kojim se Janko Rakuš, glumac Hrvatskoga državnog kazališta, poziva u partizane508
1381943, srpanj 17.Novi Marof
Izvještaj Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje Varaždin o uništenju tajnih spisa u državnim uredima zbog ugroženosti od partizana
510
1391943, srpanj 18.Zagreb
Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o datumu održavanja savjetovanja pri Okružnome komitetu KPH Čazma, vezama s domobranskim oficirima, situaciji u talijanskoj vojsci, hapšenjima među studentskom omladinom, aktivnosti Intelligence Service u Zagrebu, hapšenju Vere Solar te o drugim pitanjima
512
1401943, srpanj 18.Dopis Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku Povjerenstvu PK SKOJ-a u Zagrebu s karakteristikama za polaznike višeg skojevskoga kursa koji je održan pri Pokrajinskome komitetu521
1411943, srpanj 18.Dopis Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku Povjerenstvu PK SKOJ-a za Zagreb u kojemu ukazuje na zadatke omladinske organizacije, predlaže rukovodstvo za Oblasni komitet za sjevernu Hrvatsku i traži da se pronađu sposobni skojevci za rad u obavještajnoj službi523
1421943, srpanj 18.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o pokušaju prelaska neprijatelja preko oslobođenog područja Žumberka, o radu kotarskih komiteta, te o radu SKOJ-a, AFŽ i NOO na području okruga528
1431943, srpanj 18.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade »Rade Končar« Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama od 1. do 14. srpnja532
1441943, srpanj 19.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sastanka Kotarskoga komiteta na kojemu se razmatrala politička situacija na terenu, rad partijskih jedinica, te rezultati žetve537
1451943, srpanj 19.Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o postavljanju rukovodilaca Moslavačkoga NOP odreda541
1461943, srpanj 19.Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama od 12. lipnja do 17. srpnja 1943. godine542
1471943, srpanj 19.Zagreb
Polumjesečni izvještaj Zapovjedništva Prvoga zbornog područja Izvještajnome odjelu Glavnoga stožera oružanih snaga NDH o akcijama partizana na području sjeverozapadne Hrvatske u prvoj polovini srpnja 1943. godine
545
1481943, srpanj 19.Sisak
Izvještaj Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga o borbama s partizanima na području sjeverozapadne Hrvatske
554
1491943, srpanj 20.Pismo Okružnoga komiteta KPH Zagreb Mjesnome komitetu KPH Zagreb o policijskim konfidentima u Vrapču i Stenjevcu556
1501943, srpanj 20.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o akcijama udarne grupe iz Bukevja559
1511943, srpanj 21.Zagreb
Pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Lutvi Ahmetoviću, sekretaru Okružnoga komiteta KPH Pokuplje u kojemu navodi metode rada vodstva HSS-a i daje upute koje je vodstvo poslalo povjerenicima na terenu
560
1521943, srpanj 21.Pismo Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o situaciji na terenu564
1531943, srpanj 21.Pismo Josipa Mažara Okružnome komitetu KPH Pokuplje o radu grupe profesora Stjepana Urbana i pljački ustaša u Draganiću568
1541943, srpanj 21.Proglas Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske i Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske upućen domobranima s pozivom da se priključe Narodnooslobodilačkoj vojsci569
1551943, srpanj 22.Pismo Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o potrebi formiranja vojnih jedinica u kotaru571
1561943, srpanj 22.Pismo Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Mjesnome komitetu KPH Zagreb o prebacivanju Ivana Krajačića do Centralnoga komiteta KP Hrvatske572
1571943, srpanj 22.Pismo Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Josipu Tomcu, članu Okružnoga komiteta SKOJ-a u kojem šalje upute u vezi s omasovljenjem i radom organizacija SKOJ-a i USAOH-a na terenu okruga te traži objašnjenje o naoružanju u Pisarovini i Velikoj Gorici573
1581943, srpanj 22.Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Samobor Okružnome komitetu SKOJ-a za Zagreb o prebacivanju 190 kg hrane na teren Jaske574
1591943, srpanj 22.Pismo Štaba Kalničkoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Krapina o situaciji na terenu i vezama s Kozjanskim partizanskim odredom575
1601943, srpanj 22.Zagreb
Izvještaj Ministarstva vanjskih poslova NDH Općemu upravnom povjereništvu Sušak o borbama s partizanima u kotaru Pisarovina i Jastrebarsko, neuspjeloj ofenzivi na oslobođenu teritoriju Žumberka i zločinima Talijana nad civilnim stanovništvom
577
1611943, srpanj 23.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji na terenu, organizacijskim pitanjima, mobilizaciji u jedinice NOV i POH, te o prikupljanju žitarica za potrebe NOP-a586
1621943, srpanj 23.Varaždin
Izvještaj Kotarske oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje o uništavanju vršalica od strane partizana na području kotara
590
1631943, srpanj 23.Bjelovar
Izvještaj Ustaškoga stožera Bilogora Velikoj župi Bilogora o djelovanju partizana na području kotara Čazma
592
1641943, srpanj 24.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o provalama u partijskim organizacijama i tehnici Okružnoga komiteta593
1651943, srpanj 24.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području okruga596
1661943, srpanj 24.Izvještaj tehnike AGITPROP-a Okružnoga komiteta KPH Varaždin AGITPROP-komisiji Okružnoga komiteta KPH Varaždin o radu u razdoblju od 8. do 24. srpnja 1943. godine604
1671943, srpanj 24.Zagreb
Iz izvještaja Zapovjedništva Glavnoga stožera domobranstva Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama u Zagorju i Kalniku i o napadu dijelova Zumberačko-pokupskoga NOP odreda na Veliku Goricu
605
1681943, srpanj 25.Izvještaj Grge Jankesa, političkoga sekretara Okružnoga komiteta KPH Bjelovar, Centralnome komitetu KP Hrvatske o svom radu na području Bjelovara gdje je formiran Okružni komitet KPH Bjelovar, te o planu da se održi partijsko savjetovanje u Moslavini608
1691943, srpanj 25.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu sa sjednice plenuma na kojoj se govorilo o političkoj situaciji i organizacijskom stanju na terenu, radu masovnih antifašističkih organizacija, mobilizaciji i radu Agitpropa610
1701943, srpanj 26.Pismo Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o potrebi ostajanja divizije na području Moslavine i Kalnika613
1711943, srpanj 26.Varaždin
Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje o akcijama partizana na zlatarskome, varaždinskome, ludbreškome i novomarofskom kotaru
615
1721943, srpanj 27.Varaždin
Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje o akcijama partizana u kotarevima Ivanec, Ludbreg i Pregrada
619
1731943, srpanj 28.Pismo Centralnoga komiteta KP Hrvatske Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu kojim ga obavještava da će zbog prestanka rada Povjerenstva svi okružni komiteti biti izravno vezani uz Centralni komitet KP Hrvatske, a članovi Povjerenstva bit će instruktori Centralnoga komiteta621
1741943, srpanj 28.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o organizacijskom stanju partijskih organizacija, NOO, AFŽ i USAOH-a na području Kotarskoga komiteta624
1751943, srpanj 28.Pismo Marka Belinića komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Okružnome komitetu KPH Krapina u kojem se govori o potrebi jačeg rasplamsavanja ustanka u Zagorju626
1761943, srpanj 28.Izvještaj političkoga komesara čete »Prigorje« Okružnome komitetu KPH Zagreb o formiranju čete627
1771943, srpanj 28.Izvještaj Štaba Prvoga bataljona Trinaeste proleterske NOU brigade »Rade Končar« Štabu brigade o borbama i akcijama od 15. do 27. srpnja 1943. godine629
1781943, srpanj 29.Pismo Okružnoga komiteta KPH Varaždin Okružnom komitetu KPH Zagreb o uspjesima u sukobu s neprijateljem631
1791943, srpanj 29.Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o stanju u Moslavini, Bilo-gori, Kalniku i Hrvatskom zagorju633
1801943, srpanj 29.Pismo grupe simpatizera iz Blata kod Stupnika Okružnome komitetu KPH Pokuplje u kojemu im javljaju za svoju vezu u Zagrebu preko koje mogu nabavljati sanitetski materijal i traže pomoć u vezi s tim638
1811943, srpanj 29.Zagreb
Iz izvještaja Zapovjedništva Glavnoga stožera domobranstva Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama jedinica NOV i PO Hrvatske sjeverno od Save i Kupe
639
1821943, srpanj 30.Izvještaj Marka Belinića, komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske, Centralnome komitetu KP Hrvatske o svom dolasku na područje Kalnika i o raspoloženju naroda prema narodnooslobodilačkoj borbi640
1831943, sroanj 30.Pismo Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Okružnome komitetu KPH Pokuplje kojim ga obavještavaju o dolasku na Kalnik i daju upute za formiranje Turopoljsko-posavskoga NOP odreda i udarnih grupa644
1841943, srpanj 30.Naređenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Moslavačkoga NOP odreda da formira Udarni bataljon645
1851943, srpanj 30.Izvještaj operativnoga oficira Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o predaji garnizona u Jalkovcu, napadu na Lepoglavu i drugim akcijama647
1861943, srpanj 31.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe Štabu Prvoga korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na vlak na pruzi Caprag-Sunja654
1871943, srpanj 31.Pismo Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Grgi Jankesu, sekretaru Okružnoga komiteta KPH Bjelovar, o načinu organiziranja udarnih grupa655
1881943, (srpanj)Izvještaj Franje Črnile Okružnome komitetu KPH Pokuplje o provođenju mobilizacije, kadrovskim promjenama te o neprijateljskom teroru na području Klinča Selo — Goli Vrh — Desinec657
1891943, srpanjProglas Okružnoga komiteta KPH Varaždin hrvatskom i srpskom narodu na području Kalnika, Bilo-gore i Hrvatskog zagorja o potrebi očuvanja žetve i o vojno-političkoj situaciji660
1901943, srpanjIzvještaj Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o organizacijskom stanju partijskih organizacija, NOO, AFŽ, SKOJ-a i USAOH-a na području Komiteta663
1911943, srpanjPismo Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o pljačkama u okolici Stupnika, Brezovice i Kraljevca666
1921943, srpanjPismo Alojza Valečića Okružnome komitetu KPH Pokuplje kojim ih obavještava da velika grupa ljudi iz Zagreba čeka na vezu za NOV te traže pomoć za prebacivanje667
1931943, srpanjZagreb
Obavijest obavještajca Mjesnome komitetu KPH Zagreb o mučenju i smrti Vere Solar
668
1941943, kolovoz 1.Zagreb
Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu za srpanj 1943. godine
671
1951943, kolovoz 1.Proglas Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Hrvatima Pokuplja, Žumberka, Turopolja i Posavine o padu Mussolinijeva fašističkog režima u Italiji688
1961943, kolovoz 1.Izvještaj sekretara partijskoga komiteta Dvanaeste NOU brigade Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji na području Hrvatskog zagorja, te o političkoj situaciji i organizacijskom stanju u brigadi691
1971943, kolovoz 1.Naredba Štaba Moslavačkoga NOP odreda o formiranju udarne čete Odreda i imenovanju komandnog kadra696
1981943, kolovoz 1.Pozdravni telegram s osnivačke konferencije Okružnoga odbora AFŽ Čazma vrhovnom komandantu Josipu Brozu Titu698
1991943, kolovoz 2.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o brojčanom stanju i naoružanju u neprijateljskim garnizonima na području kotara699
2001943, kolovoz 2.Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske Štabu Drugoga korpusa NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama divizije na Kalniku i Hrvatskom zagorju701
2011943, kolovoz 2.Pismo Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Okružnome komitetu KPH Pokuplje u vezi s organizacijom obavještajne službe707
2021943, kolovoz 2.Varaždin
Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje o političkim prilikama i akcijama partizana na području kotara Varaždin, Novi Marof i Ludbreg
708
2031943, kolovoz 2.Sesvete
Izvještaj Općinskoga poglavarstva Sesvete Kotarskoj oblasti Zagreb o poslovanju općine Sesvete
714
2041943, kolovoz 3.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Centralnome komitetu KP Hrvatske u kojem iznose razlog njihova neprisustvovanja savjetovanju održanom 20. srpnja 1943. godine na teritoriju Okružnoga komiteta KPH Čazma, te izvještavaju o održanom partijskom savjetovanju članova Partije Kalničkoga NOP odreda i vojnim akcijama na divizion u Jalkovcu te kaznionicu u Lepoglavi715
2051943, kolovoz 5.Zagreb
Izvještaj Zapovjedništva Prvoga zbornog područja Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o rasporedu njegovih jedinica koje zajedno s njemačkim snagama sudjeluju u akciji protiv partizana u Posavini i Pokuplju, te o aktivnosti partizana oko Ludbrega
718
2061943, kolovoz 6.Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske za srpanj 1943. godine720
2071943, kolovoz 6.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade »Rade Končar« Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama od 15. do 31. srpnja 1943. godine730
2081943, kolovoz 6.Zagreb
Polumjesečni izvještaj Zapovjedništva Prvoga zbornog područja Izvještajnome odjelu Glavnoga stožera oružanih snaga NDH o političkim prilikama i akcijama partizana na području sjeverozapadne Hrvatske u drugoj polovini srpnja 1943. godine
740
2091943, kolovoz 6.Novi Marof
Iz zahtjeva Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje u Varaždinu da joj se priznaju putni troškovi nastali zbog putovanja u Varaždinske Toplice radi suradnje s njemačkom žandarmerijom
748
2101943, kolovoz 6.Brezovica
Izvještaj Općinskoga poglavarstva Brezovica Kotarskoj oblasti Zagreb o poslovanju općine Brezovica
749
2111943, kolovoz 7.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o djelovanju bivšeg vodstva HSS na terenu Karlovca, Velike Gorice, Jaske i Samobora750
2121943, kolovoz 7.Pismo Ivice Lopaića, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o akciji na Dubranec, Vukomerić i Havidić te političkim prilikama na terenu Jastrebarskoga754
2131943, kolovoz 7.Naređenje Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske u vezi s napadima neprijateljskih aviona na štabove i pozadinske ustanove755
2141943, kolovoz 7.Zagreb
Iz izvještaja Zapovjedništva Glavnoga stožera domobranstva Ministarstvu oružanih snaga NDH o akciji »Grün II« i o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na Virje, Popovaču, Ludinu i kod Starog Sela
757
2151943, kolovoz 8.Nova Ra ča
Zapisnik Općinskoga poglavarstva u Novoj Rači upućen Kotarskoj oblasti Bjelovar o oduzimanju žita od strane partizana
759
2161943, kolovoz 9.Naredba Štaba Moslavačkoga NOP odreda o formiranju Udarnoga bataljona i postavljanju rukovodilaca760
2171943, kolovoz 10.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji u okrugu, organizacijskom stanju i aktivnosti Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, te o djelovanju udarnih grupa u okrugu762
2181943, kolovoz 10.Izvještaj Pavla Beluhana, člana Okružnoga komiteta KPH Zagreb Okružnome komitetu KPH Zagreb s partijskog savjetovanja Kotarskoga komiteta KPH Stubica na kojemu je razmotrena politička situacija na kotaru Stubica te utvrđeni budući zadaci772
2191943, kolovoz 10.Naređenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Omladinske NO brigade »Joža Vlahović« da krene u Moslavinu775
2201943, kolovoz 10.Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Dubravu i na željezničke stanice Popovača, Božjakovina i Prikraj776
2211943, kolovoz 10.Desetodnevni izvještaj Štaba Bilogorskoga partizanskog odreda Štabu Drugoga korpusa NOV Hrvatske o akcijama Odreda779
2221943, kolovoz 10.Izvještaj Štaba Drugoga bataljona Trinaeste proleterske NOU brigade »Rade Končar« Štabu brigade o borbama kod Kravarskog781
2231943, kolovoz 11.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zagreb Okružnome komitetu KPH Zagreb s kotarskoga partijskog savjetovanja na kojemu je razmotrena politička situacija u kotaru i utvrđeni budući zadaci783
2241943, kolovoz 11.Samobor
Izvještaj Oružničke postaje Samobor Kotarskoj oblasti Samobor o nekim osobama za koje sumnjaju da surađuju s partizanima
784
2251943, kolovoz 12.Dopis Centralnoga komiteta KP Hrvatske Mati Horvatiću, zamjeniku politkomesara Trinaeste proleterske NOU brigade »Rade Končar«, u kojemu se daju upute o uklanjanju uočenih vojničkih i političkih nedostataka u brigadi786
2261943, kolovoz 12.Izvještaj Pavla Beluhana, člana Okružnoga komiteta KPH Zagreb sa sastanka Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica na kojemu su utvrđeni zadaci i podijeljena zaduženja članovima komiteta788
2271943, kolovoz 12.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, USAOH te o drugim pitanjima791
2281943, kolovoz 12.Varaždin
Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje o kretanju i akcijama partizana koji ugrožavaju cijelu oblast
797
2291943, kolovoz 12.Bjelovar
Oglas Župske redarstvene oblasti Bjelovar o strijeljanju desetorice simpatizera narodnooslobodilačkog pokreta kao odmazda za ubijenoga ustaškog tabornika
799
2301943, kolovoz 12.Bjelovar
Oglas Župske redarstvene oblasti u Bjelovaru o strijeljanju desetorice simpatizera narodnooslobodilačkog pokreta, kao odmazda za ubijenog ustašu
800
2311943, kolovoz 13.Pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o dolasku u Dugo Selo novinara Mahmuda Konjhodžića, koji je pobjegao pred ustašama801
2321943, kolovoz 13.Pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Josipu Hrnčeviću o odluci Centralnoga komiteta KP Hrvatske da se ukida Povjerenstvo, da Lepa Perović i Stipe Ugarković ostaju u Zagrebu kao instruktori Centralnoga komiteta KP Hrvatske te obavještavaju o mogućnosti uništenja rezervoara benzina u Sesvetama802
2331943, kolovoz 13.Izvještaj Stjepana Korena, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o situaciji na području kotarskih komiteta KPH Velika Gorica i Pisarovina803
2341943, kolovoz 13.Izvještaj Marka Belinića, komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Centralnome komitetu KP Hrvatske o radu Okružnoga komiteta KPH Varaždin, posebno u vezi s radom SKOJ-a, NOO, te odnosu prema vojnim bjeguncima i HSS810
2351943, kolovoz 13.Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama, formiranju novih jedinica te o stanju na Kalniku, Moslavini, Zagorju i Žumberku813
2361943, kolovoz 13.Zagreb
Uputstvo Zapovjedništva postrojnika Glavnoga ustaškog stana područnim stožerima o osnivanju Ureda ministra Mladena Lorkovića kojemu se trebaju obraćati u predmetima posredovanja s njemačkom vojskom
817
2371943, kolovoz 14.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Centralnome komitetu KP Hrvatske o održanom partijskom savjetovanju s priloženim karakteristikama novopredloženih članova za Okružni komitet818
2381943, kolovoz 14.Izvještaj Marka Belinića, komesara Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o održanom savjetovanju na teritoriju Okružnoga komiteta KPH Varaždin u vezi s djelovanjem pristaša HSS, te radom kotarskih komiteta820
2391943, kolovoz 14.Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o provedenim akcijama i stanju u odredu823
2401943, kolovoz 16.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Centralnome komitetu KP Hrvatske o primicima i izdacima za lipanj-kolovoz 1943. godine s obračunom zaplijenjenog novca u akcijama826
2411943, kolovoz 16.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zagreb Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i akcijama partizana u kotaru829
2421943, kolovoz 16.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu Partije, NOO, AFŽ po općinama kotara831
2431943, kolovoz 18.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o teroru ustaša u selima kotara Velika Gorica, te o pripremama za formiranje Turopoljsko-posavskoga odreda838
2441943, kolovoz 18.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO, te o mobilizaciji na području kotara842
2451943, kolovoz 18.Pregrada
Izvještaj Kotarske oblasti Pregrada Župskoj redarstvenoj oblasti u Varaždinu o akcijama partizanskih udarnih grupa
844
2461943, kolovoz 19.Pismo Centralnoga komiteta KP Hrvatske Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o potrebi jačanja partijske organizacije u Zagrebu, o pojednostavljenju organizacijske strukture NOO, AFŽ i SKOJ-a, te o potrebi pojačane mobilizacije i formiranja vojnih komiteta847
2471943, kolovoz 19.Izvještaj Štaba Prvoga bataljona Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade »Rade Končar« o napadu na Remetinec853
2481943, kolovoz 20.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju i akcijama udarnih grupa, prijedlogom za formiranje Bjelovarskoga partizanskog odreda, političkoj situaciji i namjeri da organizira konferenciju rodoljuba s bjelovarskoga okruga, te o stanju u neprijateljskim uporištima855
2491943, kolovoz 20.Uputstvo Marka Belinića, političkoga komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade »Rade Končar« o rasporedu novopridošlog ljudstva po jedinicama i obavijest o uspjesima Kalničkoga i Moslavačkoga NOP odreda861
2501943, kolovoz 20.Naređenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Žumberačko-pokupskoga NOP odreda u vezi s formiranjem Turopoljsko-posavskoga NOP odreda i rasporedom novomobiliziranoga ljudstva864
2511943, kolovoz 20.Zagreb
Polumjesečni izvještaj Zapovjedništva Prvoga zbornog područja Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o političkim prilikama i akcijama partizana u prvoj polovini kolovoza 1943. godine
867
2521943, kolovoz 20.Varaždin
Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o akcijama partizana od 9. do 20. kolovoza 1943. godine
875
2531943, kolovoz 21.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje s partijskoga savjetovanja na kojemu je raspravljano o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ u kotaru878
2541943, kolovoz 21.Izvještaj sa sastanka i kursa Inicijativnoga okružnoga odbora AFŽ Zagreb Okružnome komitetu KPH Zagreb na kojemu je formiran Inicijativni odbor, razmotreno političko stanje i organiziranost žena u okrugu te utvrđeni zadaci882
2551943, kolovoz 21.Pismo Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade »Rade Končar« o stavljanju Žumberačko-pokupskoga NOP odreda pod komandu Štaba brigade885
2561943, kolovoz 22.Zagreb
Dopis Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Lutvi Ahmetoviću u kojemu se traži da Centralni komitet KP Hrvatske preko radio-stanice donese odluku o položaju Josipa Hrnčevića nakon raspuštanja Povjerenstva
886
2571943, kolovoz 22.Pismo Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Slovenije u kojemu se traži da im pošalju slikara koji bi izrađivao crteže uz članke, te predlažu izmjenu štampe887
2581943, kolovoz 22.Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju Komande moslavačkog područja, postavljanju rukovodilaca i pohvali podređenih jedinica888
2591943, kolovoz 23.Izvještaj Stipe Ugarkovića Povjerenstvu CK KP Hrvatske u Zagrebu o političkoj situaciji i organizacijskom stanju Partije i drugih masovnih antifašističkih organizacija u okrugu Krapina te o djelovanju HSS891
2601943, kolovoz 23.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zelina Okružnome komitetu KPH Zagreb sa sastanka komiteta na kojemu je razmotrena politička situacija, organizacijsko stanje i rad Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, USAOH897
2611943, kolovoz 23.Iz izvještaja Treće čete Drugoga diverzantskog bataljona Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o diverzijama od 1. srpnja do 23. kolovoza 1943. godine900
2621943, kolovoz 25.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zagreb Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji u kotaru902
2631943, kolovoz 25.Izvještaj Franje Črnile Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji te radu Partije, NOO, SKOJ-a, USAOH-a, AFŽ903
2641943, kolovoz 25.Izvještaj Duke Vasića, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o stanju u pisarovinskome i velikogoričkome kotaru, te o akciji na Kupčinu906
2651943, kolovoz 26.Izvještaj Ignaca Pipića, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o akciji na Kupčinu i povlačenju partizanskih snaga preko Kupe908
2661943, kolovoz 26.Zagreb
Naredba Zapovjedništva grada Zagreba Velikoj župi Prigorje o obavezi sječe usjeva uz glavne ceste
910
2671943, kolovoz 27.Klanjec
Izvještaj Kotarske oblasti Klanjec Župskoj redarstvenoj oblasti u Varaždinu o napadu partizana na općinu Kraljevec
912
2681943, kolovoz 28.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o raspoloženju naroda prema narodnooslobodilačkoj borbi, te o organiziranju i akcijama partizanskih desetina u okrugu914
2691943, kolovoz 28.Klanjec
Izvještaj Kotarske oblasti Klanjec Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o napadu partizana na Klanjec i Dubravicu
915
2701943, kolovoz 28.Varaždin
Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o akcijama partizana na njihovu području
916
2711943, kolovoz 28.Brezovica
Izvještaj Općinskoga poglavarstva Brezovica Kotarskoj oblasti Zagreb o napadu partizana na općinsku zgradu u Brezovici
920
2721943, kolovoz 29.Bjelovar
Izvještaj Velike župe Bilo-gora Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o aktivnosti partizana na području Čazme i Bjelovara, te hapšenju simpatizera narodnooslobodilačkog pokreta u selu Vrtlinska kraj Čazme
921
2731943, kolovoz 30.Zagreb
Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KP Hrvatske u Zagrebu o informacijama dobivenim od obavještajaca Mjesnoga komiteta KPH Zagreb
924
2741943, kolovoz 30.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o dolasku njemačkih jedinica u Samobor928
2751943, kolovoz 30.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Dugo Selo Okružnome komitetu KPH Zagreb sa sastanka na kojemu je razmatrana politička situacija na terenu i organizacijsko stanje te izabrano novo rukovodstvo929
2761943, kolovoz 30.Varaždin
Izvještaj Oružničkoga krilnoga zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o akcijama partizana od 26. do 30. kolovoza 1943. godine
932
2771943, kolovoz 30.Šestine
Izvještaj Oružničke postaje Šestine Kotarskoj oblasti Zagreb o vojnicima postaje koje su prilikom obilaska terena zarobili partizani
934
2781943, kolovoz 31.Zapisnik sa sjednice Okružnoga komiteta KPH Krapina održane 31. kolovoza 1943. godine936
2791943, kolovoz 31.Zagreb
Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Centralnome komitetu KP Hrvatske za mjesec kolovoz 1943. godine u kome izvještava o političkoj situaciji u Zagrebu radu i organizacijskom stanju partijskih i skojevskih organizacija, AFŽ i NOO
942
2801943, kolovoz 31.Varaždin
Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o napadu partizana na madžarsku pograničnu stražu kod Marije na Muri
953
2811943, kolovoz 31.Dugo Selo
Izvještaj Kotarske oblasti u Dugom Selu ostalim kotarskim oblastima Velike župe Prigorje o kretanju partizana na području dugoselskog kotara
955
2821943, kolovoz 31.Velika Gorica
Izvještaj Kotarske oblasti Velika Gorica Velikoj župi Prigorje u Zagrebu o napadu partizana na općinu Odra
956
2831943, lipanj 1. kolovoz 31.Zagreb
Diverzije i napadi partizana na pruge sjeverozapadne Hrvatske od lipnja do kolovoza 1943. godine
957
2841943, kraj kolovozaIzvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KP Hrvatske u Zagrebu o političkom stanju, djelovanju pristaša HSS-a i održanom partijskom savjetovanju980
2851943, kolovozIzvještaj Pavla Gregorića Centralnome komitetu KP Hrvatske o previranju u vodstvu HSS986
2861943, kolovozTabelarni pregled Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske za organizacije Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, USAOH-a za područje Povjerenstva990
2871943, kolovozIzvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o brojnom stanju i socijalnom sastavu organizacija KP, SKOJ-a, NOO, AFŽ-a i USAOH-a997
2881943, kolovozProglas Glavnoga odbora Ujedinjenog saveza antifašističke omladine sjeverne Hrvatske upućen omladini s pozivom da, ne odazivajući se mobilizaciji u okupatorsku i kvislinšku vojsku, pristupi u redove Narodnooslobodilačke vojske bez obzira na stranačku pripadnost999
Kazalo osobnih imena1003
Kazalo geografskih imena1021
Kazalo predmetnih pojmova1037
Sadržaj1047
BIBLIOTEKA