ZBORNIK NOR-a. tom V - BORBE U HRVATSKOJ - knjiga 16 - lipanj 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti NOV i POJ
Ustaško-domobranski i italijanski dokumenti
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partijskih organizacija
1.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 1 lipnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo7
2.Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 1 lipnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama za oslobođenje Kutjeva, Kule, Ljeskovice i Darkovca9
3.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 1 lipnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Svetu Nedelju11
4.Naređenje Štaba Sedamnaeste NO brigade od 1 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za rušenje željezničke pruge Pleternica - Našice16
5.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 1 lipnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Čaglin18
6.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 2 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo, Ferovac Majur i Ljeskovicu22
7.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 2 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi kod sela Čosinca28
8.Zapovijest Štaba Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske od 2 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Našice29
9.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 2 lipnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOVi PO Hrvatske o napadu na Debelo Brdo i o stanju na području Gospića32
10.Pregled sredstava za vezu u jedinicama Šeste divizije NOV I PO Hrvatske od 2 lipnja 1943 godine34
11.Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskog NOPOdreda od 2 lipnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama od 24 do 30 svibnja35
12.Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 2 lipnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo, Ferovac i Kulu39
13.Zapovijest Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 3 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Našice41
14.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 3 lipnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo i Čaglin45
15.Zapovijest Štaba Sedamnaeste NO brigade od 3 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Našice49
16.Zapovijest Štaba Dvadeset prve NO brigade od 3 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Donju Motičinu53
17.Izvještaj Štaba Unske operativne zone od 3 lipnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Tržac56
18.Operativni izvještaj Štaba Druge operativne zone od 3 lipnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama od 13 travnja do 1 lipnja59
19.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 4 lipnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju na području Gospića63
20.Zapovijest Štaba Treće NOU brigade Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 4 lipnja 1943 god. podredenim jedinicama za napad na neprijatelja kod Brušana64
21.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 5 lipnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljske položaje kod Brušana68
22.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 5 lipnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama kod Brušana69
23.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 5 lipnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na području Gospića70
24.Odgovor Hamdije Omanovića početkom lipnja 1943 god. kotarskom pretstojniku u Cazinu u vezi s pozivom na predaju75
25.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 6 lipnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama jedinica Šeste divizije na području Gospića77
26.Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 6 lipnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Slunj i o drugim akcijama80
27.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 7 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Našice82
28.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 7 lipnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOVi PO Hrvatske o borbama na području Gospića87
29.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 7 lipnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju na području Gospića92
30.Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 7 lipnja 1943 god. podredenim jedinicama za napad na željezničku stanicu u Peščenici93
31.Zapovijest Štaba Drugog bataljona Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 7 lipnja 1943 god. za rušenje pruge Peščenica - Turopolje95
32.Zapovijest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 7 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Josipdol96
33.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 8 lipnja 1943 god. Štabu Šeste divizije da uputi dva bataljona u sastav Kninske operativne grupe102
34.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 8 lipnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o obezbjeđenju napada na Našice104
35.Izvještaj Štaba Dvanaeste NOUbrigade od 8 lipnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Našice107
36.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 8 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo, Ljeskovicu i Našice112
37.Izvještaj Štaba Desete divizije od 8 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo, Čaglin, Donju Motičinu i Našice116
38.Pismo komandanta Sjevernodalmatinskog NOPOdreda od 8 lipnja 1943 god. Okružnom komitetu Komunističke partije Hrvatske za okrug Zadar o borbi kod Male Čiste124
39.Izvještaj Štaba Drugog bataljona od 9 lipnja 1943 god. Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" o rušenju pruge Peščenica - Turopolje i borbi kod Martinića125
40.Izvještaj komandanta Diverzantskih grupa Slavonije i Srema od 9 lipnja 1943 god. o izvršenim diverzijama od 9 travnja do 4 lipnja129
41.Zapovijest Štaba Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske od 10 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Sirač131
42.Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 10 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske posade u Brezovici, Maloj Mlaki i Odri136
43.Zapovijest Štaba Drugog bataljona Trinaeste proleterske NOUbrigade ,,Rađe Končar" od 10 lipnja 1943 god. za napad na neprijateljske posade u Maloj Mlaki i Odri128
44.Zapovijest Štaba Trećeg bataljona Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 10 lipnja 1943 god. za napad na Brezovicu139
45.Zapovijest Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 11 lipnja 1943 god. podredenim jedinicama za napad na Sirač141
46.Zapovijest Štaba Desete divizije NOV i PO Hrvatske od 11 lipnja 1943 god. podredenim jedinicama za napad na Sirač145
47.Zapovijest Štaba Dvanaeste NOU brigade od 11 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Sirač151
48.Zapovijest Štaba Sedamnaeste NO brigade od 11 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Sirač155
49.Izvještaj Štaba Osme divizije od 11 lipnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Josipdol159
50.Izvještaj Štaba Prvog bataljona od 11 lipnja 1943 god. Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" o napadu na željezničku stanicu u Peščenici161
51.Izvještaj Štaba Drugog bataljona od 11 lipnja 1943 god. Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" o napadu na Odru i Malu Mlaku162
52.Izvještaj Štaba Osme divizije od 12 lipnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Josipdol164
53.Izvještaj Štaba Trećeg bataljona od 12 lipnja 1943 god. Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" o napadu na Brezovicu168
54.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 13 lipnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o blokadi Gospića170
55.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 13 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Doljane i o borbi za Sirač171
56.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 13 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o toku borbe za Sirač172
57.Naređenje Štaba Sedamnaeste NO brigade od 13 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama da unište neprijatelja u Siraču174
58.Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 13 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOVi PO Hrvatske o toku borbe za Sirač176
59.Izvještaj Štaba Moslavačkog NOPOdreda od 13 lipnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o akcijama od 27 svibnja do 9 lipnja177
60.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 14 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Doljane i o borbi za Sirač179
61.Izvještaj Sedamnaeste NO brigade od 14 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Sirač180
62.Zapovjest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 15 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Cetingrad, Veliku Kladušu i Slunj182
63.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 15 lipnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o demonstrativnom napadu na Gospić188
64.Zapovijest Štaba Unske operativne grupe NOV Hrvatske od 15 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Cetingrad i Veliku Kladušu191
65.Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 15 lipnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama u toku napada na Sirač195
66.Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskog NOPOdreda od 15 lipnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama i borbama od 19 svibnja do 12 lipnja198
67.Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 16 lipnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Josipdol i borbama kod Gospića206
68.Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 16 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama oko Sirača208
69.Izvještaj Štaba Desete divizije od 17 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Sirač212
70.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 17 lipnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama u Pokuplju217
71.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 18 lipnja 1943 god. komandantu sektora Prijeboj da napada i uznemirava neprijateljsku bojnu u Vagancu223
72.Pregled brojnog stanja Desete divizije NOV i PO Hrvatske od 18 lipnja 1943 godine224
73.Zapovijest Štaba Unske operativne grupe od 18 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama da blokiraju Veliku Kladušu226
74.Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 18 lipnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama na Žumberku i Pokuplju228
75.Zapovijest Štaba Treće NO brigade Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 18 lipnju 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Slunj231
76.Naređenje Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" od 18 lipnja 1943 god. o postupku prema zarobljenim talijanskim vojnicima233
77.Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 19 lipnja 1943 god. Štabu Šeste divizije o oslobođenju Cetingrada, napadu na Slunj i blokadi Velike Kladuše234
78.Naredba Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 20 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama i ustanovama o prestanku djelatnosti Treće operativne zone235
79.Pregled brojnog stanja odjeće i obuće jedinica Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 20 lipnja 1943 godine236
80.Dopuna zapovijesti Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 20 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Veliku Kladušu238
81.Dopuna zapovijesti Štaba Druge NOU brigade Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 20 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Veliku Kladušu241
82.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 21 lipnja 1943 god. o pohvali Banijskog NOPOdreda, formiranju Grupe primorsko-goranskih odreda i postavljanju rukovodilaca243
83.Naređenje Štaba Dvadeset prve NO brigade od 22 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo245
84.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 23 lipnja 1943 god. Štabu Prve NOU brigade Osme divizije za napad na prugu Ogulin - Karlovac247
85.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 23 lipnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Trnovac248
86.Izvještaj Štaba Desete divizije od 24 lipnja 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi kod Nježića250
87.Naredba Štaba Druge operativne zone od 24 lipnja 1943 god. kojom se pohvaljuju borci i rukovodioci Trinaeste proleterske NOU brigade i Žumberačko-pokupskog NOPOdreda za postignut uspjeh u borbi protiv Talijana, ustaša i Bele garde251
88.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 24 lipnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Cetingrad253
89.Izvještaj Štaba Prve brdske baterije od 24 lipnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o dejstvu i utrošku municije pri napadu na Slunj i Veliku Kladušu257
90.Pismo načelnika Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 25 lipnja 1943 god. Štabu korpusa o prodoru ustaša u Lički Osik i Budak258
91.Obavještenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 25 lipnja 1943 god. o preimenovanju podređenih jedinica260
92.Izvještaj Štaba Osme divizije od 25 lipnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju u Diviziji i kod neprijatelja poslije napada na Cetingrad, Slunj i Veliku Kladušu261
93.Pismo Štaba Prvog korpusa NOVi PO Hrvatske od 26 lipnja 1943 god. Štabu Šeste diviziji o dolasku Prve NOUbrigade na područje Gospića263
94.Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 26 lipnja 1943 god. Štabu Osme divizije da dostavi pregled zaplijenjenog oružja u operacijama na području Cetingrad - Slunj - Velika Kladuša264
95.Naređenje Štaba Desete divizije od 26 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama da upute borce, rukovodioce i oružje za odrede koji se formiraju265
96.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 26 lipnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Veliku Kladušu267
97.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 26 lipnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Velike Kladuše269
98.Izvještaj Štaba Kalničkog NOPOdreda od 26 lipnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama i o stanju u Odredu271
99.Obavještenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 27 lipnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o upućivanju Dvanaeste divizije na Kalnik274
100.Izvještaj Štaba Šeste divizije od 27 lipnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na području Gospića276
101.Zapovijest Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 27 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Smiljan, Oteš i Klanac278
102.Zapovijest Štaba Treće NOU brigade Šeste divizije od 27 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Smiljan, Oteš i Klanac281
103.Izvještaj Štaba Banijskog NOPOdreda od 27 lipnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama od 21 do 26 lipnja285
104.Izvještaj Štaba Osme divizije od 28 lipnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Cetingrad, Slunj i Veliku Kladušu288
105.Pregled gubitaka jedinica Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 28 lipnja 1943 godine297
106.Naredba Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 29 lipnja 1943 god. o pohvali Druge NOU brigade Osme divizije za pokazano junaštvo i upornost u borbi za oslobođenje Cetingrada289
107.Obavještenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 29 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama o promjeni naziva Šesnaeste NO brigade300
108.Naredba Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 29 lipnja 1943 god. o formiranju Diljskog, Požeškog, Daruvarskog i Bilogorskog NOPOdreda301
109.Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 29 lipnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Cetingrada303
II - Italijanski i ustaško-domobranski dokumenti
110.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 1 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske sjeverno i južno od rijeka Save i Kupe309
111.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 1 lipnja 1943 god. o zračnoj aktivnosti i dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske južno od rijeke Kupe312
112.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske u Slavoniji i o toku borbi na području Karlobag - Gospić314
113.Izvještaj ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 2 lipnja 1943 god. o spremnosti za saradnju sa četnicima zbog predviđenih dejstava u dolini rijeke Gacke316
114.Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 2 lipnja 1943 god. o izviđačkoj djelatnosti na području Johovice i Bregova319
115.Izvještaj Zapovjedništva Prvog sektora od 2 lipnja 1943 god. o akcijama u mjesecu svibnju321
116.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 3 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske sjeverno i južno od rijeka Save i Kupe i uspostavljanju saobraćaja između Gospića i Karlobaga326
117.Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 3 lipnja 1943 god. o bjegstvu ustaša iz Trideset osme ustaške bojne328
118.Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 3 lipnja 1943 god. o izviđačkoj djelatnosti na području Cetingrada i o napadu Četvrte banijske NO i Osme krajiške NOU brigade na Slunj331
119.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 3 lipnja 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na kvislinške formacije333
120.Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 4 lipnja 1943 god. o dejstvima dijelova Šesnaeste i Osamnaeste NO i Dvanaeste NOU brigade u sjevernoj Hrvatskoj334
121.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 4 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Dvanaeste NOU brigade na Našice i zauzeću V. Trnovitice, Stare i Nove Ploščice od strane Šesnaeste NO brigade337
122.Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke divizije od 4 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske u toku svibnja338
123.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 4 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske u Dalmaciji346
124.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 lipnja 1943 god. o kretanju Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" i zauzimanju Slunja od strane Četvrte banijske NO i Osme krajiške NOU brigade347
125.Izvještaj Zapovjedništva Prvog sektora od 5 lipnja 1943 god. o pripremi dejstva na prostoru Sv. Jana - Plešivica - Okić Grad349
126.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 5 lipnja 1943 god. o dejstvima Kalničkog NOPOdreda350
127.Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 5 lipnja 1943 god. o dezertiranju ustaša i formiranju nove jedinice od preostalog ljudstva triju ustaških bojni352
128.Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 5 lipnja 1943 god. o zaposjedanju kota kod Slunja od strane Četvrte banijske NO i Osme krajiške NOU brigade i izviđačkoj djelatnosti Druge bojne Drugog gorskog zdruga355
129.Poziv na predaju koji je kotarski pretstojnik u Cazinu uputio komandantu Osme krajiške NOU brigade početkom lipnja 1943 godine357
130.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske sjeverno i južno od rijeka Save i Kupe358
131.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 6 lipnja 1943 god. o dejstvima Kalničkog NOPOdreda362
132.Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 6 lipnja 1943 god. o napadu Dvanaeste NOU brigade na Našice i napadu dijelova Sedamnaeste NO brigade na Našičku Breznicu365
133.Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 6 lipnja 1943 god. o napadu Dvanaeste NOU brigade na Našice367
134.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7 lipnja 1943 god. o dejstvima protiv Žumberačko-pokupskog NOP Odreda i o akcijama jedinica NOV i PO Hrvatske u Slavoniji368
135.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 7 lipnja 1943 god. o kretanju dijelova Trinaeste NOU brigade "Rade Končar" iz Pisarovine za Cerje371
136.Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 7 lipnja 1943 god. o izviđačkoj djelatnosti na području Slavonske Požege i gubicima u zadnjim borbama oko Našica373
137.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Kalničkog NOPOdreda na Nijemce i nasilnom izviđanju na području Garešnice375
138.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 8 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" na željezničku stanicu Peščenicu377
139.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 9 lipnja 1943 god. o sukobu Treće bojne Četvrtog zdruga sa dijelovima Šesnaeste NO brigade Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske379
140.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 9 lipnja 1943 god. o napadu jedinica Osme divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske na Josipdol i Oštarije380
141.Izvještaj Zapovjedništva Petog gorskog zdruga od 9 lipnja 1943 god. o akcijama u mesecu svibnju382
142.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 9 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske u Dalmaciji389
143.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske u Slavoniji i napadu dijelova Osme divizije Prvog korpusa na Ogulin, Oštarije i Josipdol390
144.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 10 lipnja 1943 god. o dejstvima Kalničkog NOPOdreda392
145.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korupsa od 10 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na području divizije "Macerata"394
146.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na Jastrebarskom, Bjelovarskom i Makarskom području396
147.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 11 lipnja 1943 god. o borbi protiv Trećeg bataljona Kalničkog NOPOdreda i o napadu dijelova Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" na željezničke stanice Odru i Sv. Klaru i na posadu u Brezovici398
148.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 11 lipnja 1943 god. o izviđačkoj djelatnosti i pripremanju napada na Žutu Lokvu400
149.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 lipnja 1943 god. o akcijama jedinica NOV i PO Hrvatske u Slavoniji, Kordunu i Baniji401
150.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 12 lipnja 1943 god. o akcijama dijelova divizije "Re" i "Macerata"404
151.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 12 lipnja 1943 god. o akcijama jedinica NOV i PO Hrvatske u Dalmaciji406
152.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13 lipnja 1943 god. o borbama ustaša protiv Žumberačko-pokupskog NOPOdreda i o akcijama Talijana duž željezničke pruge Oštarije - Josipdol408
153.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 13 lipnja 1943 god. o diverziji dijelova Trinaeste NOU brigade "Rade Končar" kod Orle i na željezničkoj pruzi Turopolje - Peščenica409
154.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 13 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Prve brigade Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske na Žutu Lokvu411
155.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 13 lipnja 1943 god. o prikupljanju i kretanju jedinica NOV i PO Hrvatske i o proteklim borbama u Dalmaciji413
156.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske u Slavoniji i na području Kalnika, Pokuplja i Žumberka418
157.Izvještaj Zapovjedništva Prvog gorskog zdruga od 14 lipnja 1943 god. o akcijama u mjesecu lipnju420
158.Izvještaj ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 14 lipnja 1943 god. o zauzimanju Žute Lokve od strane Talijana i akciji jedinica NOV i PO Hrvatske kod Sinja433
159.Izvještaj Zapovjedništva domobranskog zbora od 15 lipnja 1943 god. o početku akcije "Antun"434
160.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 15 lipnja 1943 god. o rezultatima napada jedinica Prvog slavonskog korpusa na Sirač i Badljevinu435
161.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 15 lipnja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske u Dalmaciji436
162.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 15 lipnja 1943 god. o prikupljanju jedinica Kninskog sektora na području Knina i napadu Prvog bataljona Druge NOU brigade na Mokro Polje438
163.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16 lipnja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske u Slavoniji, Lici i Dalmaciji440
164.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 16 lipnja 1943 god. o akcijama u mjesecu svibnju442
165.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 16 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Druge NOU brigade na Radučić i o borbama protiv četnika u zoni Padjene457
166.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske u Slavoniji, Kordunu i Dalmaciji459
167.Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 17 lipnja 1943 god. o prikupljanju jedinica NOV i PO Hrvatske na prostoru Dežanovac - Uljanik - Goveđe Polje i o diverziji na pruzi Pčelić - Bastaji462
168.Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 17 lipnja 1943 god. o napadu Druge NOU brigade Osme divizije i Unske operativne grupe na V. Kladušu i Cetingrad463
169.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18 lipnja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske u Slavoniji i o napadu dijelova Osme divizije i Unske operativne grupe na V. Kladušu i Cetingrad467
170.Izvještaj Zapovjedništva ustaško-domobranskog vojnog povjerenstva od 18 lipnja 1943 god. o napadu jedinica Kninskog sektora na Talijane kod Knina469
171.Izvještaj Zapovjedništva Prvog sektora od 18 lipnja 1943 god. o ispadu ustaša na području Oštre - Lović Prekriški i o borbi protiv dijelova Žumberačko-pokupskog NOPOdreda470
172.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 lipnja 1943 god. o borbi protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na područjima Zagorja i Zagreba, u Lici i u Dalmaciji471
173.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 19 lipnja 1943 god. o dejstvima Kalničkog NOPOdreda473
174.Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 19 lipnja 1943 god. o zauzimanju Slunja od strane Treće NOU brigade i Cetingrada od strane Druge NOU brigade Osme divizije476
175.Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 19 lipnja 1943 god. o razbijanju posada Slunja i Cetingrada od strane jedinica NOV i PO Hrvatske478
176.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 19 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na sektorima divizija "Re" i "Macerata"479
177.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20 lipnja 1943 god. o kretanju i akcijama Kalničkog NOPOdreda i o padu Slunja i Cetingrada480
178.Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 20 lipnja 1943 god. o pripremi dijelova Druge NOU brigade Osme divizije i dijelova Četvrte banijske NO brigade za napad na Veliku Kladušu483
179.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21 lipnja 1943 god. o pokretima i dejstvima Kalničkog NOPOdreda i nastavku borbe protiv Žumberačko-pokupskog NOPOdreda485
180.Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 21 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Druge NOU brigade Osme divizije i Četvrte banijske NO brigade na Veliku Kladušu487
181.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 21 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske u Dalmaciji490
182.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Kalničkog NOPOdreda na Varaždinske Toplice i Trećeg bataljona Banijskog NOPOdreda na željezničku postaju Šaš492
183.Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 23 lipnja 1943 god. o situaciji poslije napada na Veliku Kladušu i o rezultatima operacije "Klara"494
184.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 22 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Kalničkog NOPOdreda na posadu između željezničkih stanica Lepavina i Carevdar497
185.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 22 lipnja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na sektorima divizija "Re" i "Macerata"499
186.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na područjima Žumberka i Križevaca i u Slavoniji501
187.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 23 lipnja 1943 god. o neuspjehu dijelova divizije "Re" u borbi protiv jedinica NOV i PO Hrvatske504
188.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske u Slavoniji, Lici i Dalmaciji508
189.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 24 lipnja 1943 god. o početku operacije "Zagorje"510
190.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 24 lipnja 1943 god. o diverzijama i dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske u Dalmaciji512
191.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 lipnja 1943 god. o dejstvima Kalničkog i diverzijama dijelova Moslavačkog i Banijskog NOPOdreda514
192.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 25 lipnja 1943 god. o početku akcije na Kalnik i zauzimanje Rasinje od dijelova Kalničkog NOPOdreda516
193.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 lipnja 1943 god. o borbi protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na područjima Kalnika, Daruvara i Velike Kladuše i u Lici518
194.Izvještaj Zapovjedništva Operativnog područja za Liku od 26 lipnja 1943 god. o prodoru dviju bojni prema Ličkom Osiku i Mušaluku i o protunapadu dijelova Treće NOU brigade Šeste divizije520
195.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 26 lipnja 1943 god. o dejstvima u zoni Carevo Polje - Kut i o podršci avijacije ustaškodomobranskim jedinicama u zoni Lički Osik - Oteš - Debelo Brdo521
196.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 26 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske u Dalmaciji523
197.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 26 lipnja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske u Dalmaciji525
198.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 lipnja 1943 god. o diverzijama jedinica NOV i PO Hrvatske u Slavoniji i o borbama u Lici i Dalmaciji529
199.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Moslavačkog NOPOdreda na G. Gračenicu i želj. st. Popovaču i o borbama u Slavoniji i Dalmaciji532
200.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 28 lipnja 1943 god. o zauzimanju Račinca i Muljača od strane dijelova Treće NOU brigade Šeste divizije534
201.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29 lipnja 1943 god. o dejstvu Kalničkog NOPOdreda i dolasku Prve NOU brigade Šeste divizije na područje Gospića536
202.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 29 lipnja 1943 god. 0 akcijama dijelova Kalničkog NOPOdreda i o početku dejstava za čišćenje prostora istočno i južno od Kalničke Gore538
203.Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 29 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na sektorima divizija "Re" i "Macerata"540
204.Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 29 lipnja 1943 god. o dejstvu jedinica NOV i PO Hrvatske u Dalmaciji542
205.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 lipnja 1943 god. o kretanju i dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske u Slavoniji i o borbi protiv Treće NOU brigade Šeste divizije kod Gospića543
206.Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 30 lipnja 1943 god. o dejstvima Kalničkog NOPOdreda546
207.Izvještaj ustaško-domobranskog Operativnog zapovjedništva za Liku od 30 lipnja 1943 god. o borbama protiv dijelova Treće NOU brigade Šeste divizije548
Registar551
BIBLIOTEKA