ZBORNIK NOR-a. tom I - BORBE U SRBIJI - knjiga 2 - godina 1941.
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
dokumenti partizanskih jedinica i partiskih organizacija
dokumenti nemačkih i kvislinških komandi i ustanova
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica i partiskih organizacija
1.Poziv napredne omladine Beograda od maja 1941 god. omladini Beograda da ne odlazi u Nemačku9
2.Proglas Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju srpskom narodu za stvaranje borbenog jedinstva11
3.Proglas Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu početkom juna 1941 god. narodima Vojvodine za stvaranje jedinstva svih nacionalnosti u borbi protiv nemačkih i mađarskih okupatora16
4.Proglas Okružnog komiteta KPJ za Niš od 12 jula 1941 god. na-rodu Niškog okruga za učešće u Narodnooslobodilačkoj borbi23
5.Poziv Okružnog komiteta KPJ Kragujevac od 15 jula 1941 god. narodu Šumadije u jedinstvenu borbu protiv okupatora25
6.Cirkular Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 20 jula 1941 god. partiskim organizacijama i svim članovima Partije u Srbiji o osnovnim zadacima borbe protiv okupatora29
7.Poziv Okružnog komiteta KPJ Leskovac od jula 1941 god. radnicima, seljacima i ostalim građanima Niša i okoline za borbu protiv okupatora33
8.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ Požarevac od 16 avgusta 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Požarevačkog NOP odreda38
9.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 16 avgusta 1941 god. Okružnom komitetu Valjevo za vojni i partisko-politički rad41
10.Pismo Okružnog komiteta KPJ Kruševac polovinom avgusta 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Rasinskog NOP odreda44
11.Izveštaj štaba Užičkog NOP odreda od 22 avgusta 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Srbiju o stanju i akcijama odreda45
12.Izveštaj štaba Čačanskog NOP odreda od 25 avgusta 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Srbiju o stanju i akcijama odreda51
13.Izveštaj štaba Kosmajskog NOP odreda od 28 avgusta 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Srbiju o stanju i akcijama odreda55
14.Izveštaj politkomesara Kosmajskog NOP odreda od 28 avgusta 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Srbiju o stanju partiske organizacije u odredu62
15.Izveštaj Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju od 28-29 avgusta 1941 god. o sporazumu sa četnicima iz Toplice65
16.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 29 avgusta 1941 god. okružnom partiskom rukovodstvu u Aranđelovcu67
17.Proglas Podrinskog NOP odreda od 30 avgusta 1941 god. narodu Podrinja povodom obrazovanja "vlade" generala Nedića69
18.Izveštaj instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 30 avgusta 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju i akcijama Kragujevačkog NOP odreda72
19.Pismo Pokrajinskog komiteta za Srbiju od 31 avgusta 1941 god. Okružnom komitetu KPJ Kragujevac o radu i zadacima partiske organizacije na terenu i u partizanskim odredima79
20.Proglas beogradske omladine od avgusta 1941 god. srpskoj omladini povodom vešanja na Terazijama83
21.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ Kruševac od avgusta 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju partiske organizacije i akcijama Rasinskog NOP odreda85
22.Poziv Sreskog komiteta KPJ Kosmaj od avgusta 1941 god. narodu sreza i okoline za stupanje u partizanski odred87
23.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Srem od avgusta 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o oslobođenju drugova iz Sremske Mitrovice90
24.Izveštaj Paraćinsko-ćupriske čete krajem avgusta 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o stanju i akcijama čete95
25.Proglas štaba Užičkog NOP odreda krajem avgusta 1941 god. narodu užičkog kraja o zverstvima i pljački okupatora i njegovih slugu i poziv za stupanje u partizanski odred97
26.Izveštaj Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu od 2 sepgembra 1941 god. Centralnom komitetu KPJ o stanju partiske i vojne organizacije100
27.Izveštaj štaba Prvog šumadiskog NOP odreda od 3 septembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o vojno-političkom stanju i akcijama odreda105
28.Izveštaj Filipa Kljajića-Fiće od 4 septembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Srbiju o stanju u Paraćinsko-ćupriskoj, Svilajnačkoj i Račanskoj partizanskoj četi110
29.Izveštaj Beličke partizanske čete od 5 septembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o brojnom stanju i akcijama čete114
30.Izveštaj komandanta Kragujevačkog NOP odreda od 5 septembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o stanju i akcijama odreda117
31.Izveštaj štaba Kragujevačkog NOP odreda od 5 septembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o vojno-političkom stanju odreda119
32.Izveštaj Filipa Kljajića-Fiće od 7 septembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Srbiju o stanju i akcijama Drugog šumadiskog NOP odreda120
33.Pismo člana Okružnog komiteta KPJ Jagodina početkom septembra 1941 god. instruktoru Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju o razbijanju Palanačke i Račanske partizanske čete124
34.Izveštaj Aleksandra Rankovića od 11 septembra 1941 god. Vrhovnom komandantu NOP odreda Jugoslavije o pregovorima sa pretstavnicima Draže Mihailovića126
35.Poziv Okružnog komiteta KPJ Kraljevo od 11 septembra 1941 god. narodu Kraljeva i okoline za stupanje u NOP odrede130
36.Pismo instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ pri Jagodini od 12 septembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju partiske i vojne organizacije na teritoriji Okružnog komiteta Jagodine133
37.Proglas Valjevskog NOP odreda od septembra 1941 god. ženama Valjeva i okoline za pomoć borcima na frontu137
38.Izveštaj delegata Pokrajinskog komiteta pri Požarevačkom okrugu od 28 septembra i 1 oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Požarevačkog NOP odreda140
39.Proglas štaba Užičkog NOP odreda od 1 oktobra 1941 god. narodu Užičkog okruga povodom oslobođenja Užica145
40.Pismo Okružnog komiteta KPJ Kragujevac od 2 oktobra 1941 god. partiskoj organizaciji Kragujevačkog NOP odreda o radu partiske organizacije u vojsci147
41.Izveštaj okružnog povereništva za Aranđelovac od 7 oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju partiske organizacije na terenu150
42.Pismo instruktora Pokrajinskog komiteta za Pomoravski okrug od 9 oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkom stanju152
43.Izveštaj instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju početkom oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji na terenu i o stanju u Kragujevačkom NOP odredu156
44.Proglas Užičkog narodnooslobodilačkog odbora od 11 oktobra 1941 godine163
45.Izveštaj člana Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju pri Požarevcu od 12 oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu o akcijama partizanskih odreda165
46.Izveštaj Okružnog povereništva Aranđelovac od 12 oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o formiranju seoskih narodnooslobodilačkih odbora168
47.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 13 oktobra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o stavu prema četnicima166
48.Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 14 oktobra 1941 god. Okružnom komitetu Aranđelovac za pojačan partiski rad na terenu i za razobličavanje Nedića, Pećanca i LJotića pred narodom172
49.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 16 oktobra 1941 god. Okružnom komntetu KPJ za Kragujevac o stavu prema četnicima Draže Mihailovića173
50.Izveštaj partiskog rukovodstva Aranđelovac od 18 oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju u Prvom šumadiskom NOP odredu i partiskoj organizaciji u Okrugu176
51."Narodnooslobodilački odbori moraju postati istinski privremeni nosioci narodne vlasti" - članak Edvarda Kardelja od druge polovine oktobra 1941 godine180
52.Proglas štaba Užičkog NOP odreda od 20 oktobra 1941 god. narodu užičkog kraja o neprijateljskom radu četnika Draže Mihailovića183
53."Briga o ljudima" - članak Edvarda Kardelja od druge polovine oktobra 1941 godine185
54."Borba protiv petokolonaša i razbijača kao uslov jedinstva srpskog naroda" - članak Edvarda Kardglja od druge polovine oktobra 1941 godine187
55.Izveštaj delegata Pokrajinskog komiteta KPJ pri OK Požarevac od 26 oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Požarevačkog NOP odreda189
56.Poziv odbora narodnooslobodilačke pomoći u Nišu od 28 oktobra 1941 god. narodu Niša i okoline za materijalnu pomoć partizanima na frontu195
57.Poziv štaba Kopaoničkog NOP odreda "Todor Milićević" od 30 oktobra 1941 god. narodu Ušća i okoline za pomoć borcima na frontu198
58.Proglas štaba Topličkog NOP odreda od oktobra 1941 god. narodu Toplice o izdajničkom radu Koste Pećanca200
59.Izveštaj instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ zl Srbiju od oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o neprijateljskom radu oficira Draže Mihailovića208
60.Proglas Glavnog štaba NOP odreda za Srbiju od 6 novembra 1941 god. narodu Srbije o izdajstvu Draže Mihailovića212
61.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 7 novembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ Jagodina o stavu prema četnicima Draže Mihailovića214
62."Još jedna izdaja" - članak Edvarda Kardelja Početkom novembra 1941 godine218
63.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ Niš od 8 novembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju221
64.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 8 novembra 1941 god. o postupku prema ratnim zarobljenicima223
65.Proglas naprednih žena Čačka od 12 novembra 1941 god. povodom izdaje četnika Draže Mihailovića224
66.Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 13 novembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za sadejstvo u napadu na Pljevlja226
67.Proglas štaba Užičkog NOP odreda od 23 novembra 1941 god. narodu Užičkog okruga povodom neprijateljskog rada petokolonaških elemenata u Užicu i Čačku230
68.Saopštenje štaba Požarevačkog NOP odreda od 29 novembra 1941 god. povodom ujedinjenja napada Nemaca, nedićevaca, ljotićevaca i četnika Draže Mihailovića na Požarevački NOP odred231
69.Proglas komande Moravičke čete Užičkog NOP odreda od novembra 1941 god. narodu Moravičkog sreza povodom mučkog napada četnika Draže Mihailovića na partizane u Ivanjici233
70.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ Požprevac od 3 decembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o neprijateljskoj ofanzivi na slobodnu teritoriju Požarevačkog NOP odreda237
71.Izveštaj Sreskog komiteta KPJ Kosmaj od 5 decembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji posle odlaska Kosmajskog NOP odreda za Sandžak238
72.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 9 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za upućivanje Kraljevačkog bataljona u selo Vranjak241
73.Izveštaj komandanta mesta Radojna od 9 decembra 1941 god. drugu Aleksandru Rankoviću o neprijateljskoj propagandi četničkih vođa Draže Mihailovića242
74.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 9 decembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ Požarevac o prvoj neprijateljskoj ofanzivi u Zapadnoj Srbiji i stanju NOP odreda na teritoriji Niškog, Zaječarskog i Leskovačkog okruga245
75.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 11 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za stezanje obruča oko Bistrice i Prijepolja247
76.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 11 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za rušenje puteva i onemogućavanje dejstva neprijateljske motorizacije248
77.Pismo komesara Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 11 decembra 1941 god. članu Glavnog štaba NOP odreda za Srbiju o potrebi prebacivanja partizanskih snaga za zaposedanje Sjenice249
78.Pismo Centralnog komiteta KPJ od 14 decembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju u vezi sa situacijom u Srbiji posle Prve neprijateljske ofanzive250
79.Pismo Sreskog komiteta KPJ Kosmaj od 15 decembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o partiskom i vojno-političkom radu u Kosmajskom i Mladenovačkom srezu256
80.Izvod iz pisma Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu od decembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ za Srem o stanju partiske i vojne organizacije u severnom Banatu259
81.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 21 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za rušenje komunikacija i formiranje tri nova bataljona261
82.Izveštaj člana Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju krajem decembra 1941 god. o akcijama i stanju Požarevačkog NOP odreda266
83.Proglas Okružnog komiteta KPJ za Niš krajem decembra 1941 god. narodu Niša i okoline o neuspehu Hitlerove fašističke vojske pred Moskvom i Lenjingradom i poziv za pojačanu borbu protiv okupatora271
84.Pismo Centralnog komiteta KPJ krajem decembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o reorganizaciji i zadacima Pokrajinskog komiteta275
85.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 30 decembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ Niš281
86.Poziv štaba Topličkog NOP odreda od decembra 1941 god. narodu Toplice za pojačanu borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika282
87.Zaključci partiskog savetovanja Okružnog komiteta KPJ za Srem od decembra 1941 godine285
88.Izveštaj o akcijama Ozrenskog NOP odreda od januara 1942 godine293
II - Dokumenti nemačkih i kvislinških komandi i ustanova
89.Izveštaj agencije "Rudnik" od 16 maja 1941 god. o obrazovanju civilne uprave u Srbiji297
90.Saopštenje Krajskomandanture u Beogradu od 24 maja 1941 god. o odnosu stanovništva prema nemačkim oficirima i vojnicima301
91.Naredba vojnog zapovednika Srbije od 27 maja 1941 god. o zabrani slušanja radio-stanica301
92.Obaveštenje vojnog zapovednika Srbije od 27 juna 1941 god. o kaznenom pravosuđu u Srbiji302
93.Saopštenje agencije "Rudnik" od 5 jula 1941 god. o streljanju 13 lica u Beogradu304
94.Uredba vojnog zapovednika Srbije od 11 jula 1941 god. o pooštrenju kazni304
95.Saopštenje agencije "Rudnik" od 15 jula 1941 god. o streljanju u Obrenovcu306
96.Naredba vojnog zapovednika Srbije od 17 jula 1941 god. povodom partizanskih akcija u Beogradu307
97.Saopštenje agencije "Rudnik" od 17 jula 1941 god. o streljanju 16 lica u Beogradu308
98.Pismo komandanta okupirane Srbije od 18 jula 1941 god. Milanu Aćimoviću o partizanskim akcijama u Beogradu308
99.Saopštenje agencije "Rudnik" od 18 jula 1941 god. o streljanju 28 lica u Beogradu310
100.Izveštaj agencije "Rudnik" od 22 jula 1941 god. o streljanju u Valjevu314
101.Izveštaj agencije "Rudnik" od 23 jula 1941 god. o streljanju 16 partizana u Smederevskoj Palanci314
102.Naredba vojnog zapovednika Srbije od 24 jula 1941 god. o predaji oružja315
103.Saopštenje agencije "Rudnik" od 26 jula 1941 god. o streljanju u Zrenjaninu316
104.Saopštenje agencije "Rudnik" od 27 jula 1941 god. o izricanju smrtne kazne za nedozvoljeno nošenje oružja317
105.Naredba komande Beograda od 28 jula 1941 god. o uvođenju policiskog časa317
106.Saopštenje agencije DNB od 28 jula 1941 god. o streljanju 122 lica u Beogradu318
107.Saopštenje "Donaucajtunga" od 29 jula 1941 god. povodom naredbe komandanta okupirane Srbije za predaju oružja319
108.Saopštenje agencije DNB od 30 jula 1941 god. o uvođenju kontribucije. kao mere za odmazdu319
109.Saopštenje agencije "Rudnik" od 31 jula 1941 god. o streljanju na Bagljašu kod Zrenjanina320
110.Izveštaj "Obnove" od 5 avgusta 1941 god. o paljenju žita u Vojvodini322
111.Izveštaj agencije DNB od 12 avgusta 1941 god. o partizanskoj akciji na železničkoj pruzi Ralja-Beograd323
112.Poziv Milana Aćimovića od 14 avgusta 1941 god. onima koji se nalaze u šumi za vraćanje svojim kućama324
113.Proglas nemačkog feldkomandanta od 15 avgusta 1941 god. stanovništvu Užica325
114.Saopštenje agencije DNB od 15 avgusta 1941 god. o odmazdi za akciju u selu Skeli326
115.Saopštenje agencije DNB od 16 avgusta 1941 god. o vešanju u Beogradu327
116.Obaveštenje Nedićevog ministarstva unutrašnjih poslova o raspisanim novčanim nagradama za hvatanje i ubijanje pripadnika NOB328
117.Saopštenje agencnje DNB od 27 avgusta 1941 god. o paljenju kuća u selima Podgorcu i Zlotu329
118.Saopštenje agencije DNB od 29 avgusta 1941 god. povodom obrazovanja Nedićeve vlade330
119.Govor državnog savetnika Dr Turnera o zadacima Nedićeve vlade334
120.Izveštaj "Obnove" od 30 avgusta 1941 god. o hapšenjima u Nišu337
121.Saopštenje agencije DNB od 1 septembra 1941 god. o streljanju u okolini Zaječara338
122.Saopštenje agencije DNB od 1 septembra 1941 god. o paljenju partizanskih kuća339
123.Saopštenje agencije DNB od 3 septembra 1941 god. o ubistvu nemačkog vojnika u Beogradu i o streljanju 50 lica za odmazdu340
124.Izveštaj "Obnove" od 3 septembra 1941 god. o napadu partizana na varošicu Ub340
125.Izveštaj "Obnove" od 5 septembra 1941 god. o napadu partizana na brod "Kraljica Marija"341
126.Izveštaj "Obnove" od 10 septembra 1941 god. o borbi kod sela Rabrova342
127.Izveštaj "Obnove" od 11 septembra 1941 god. o napadu partizana na selo Grljan kod Zaječara343
128.Izveštaj "Obnove" od 11 septembra 1941 god. o napadu partizana na železničku stanicu Jelen Do kod Užičke Požege344
129.Izveštaj "Obnove" od 11 septembra 1941 god. o sukobu između žandara i partizana u Natalincima kod Aranđelovca344
130.Odluka Nedićeve vlade od 12 septembra 1941 god. za primenu uredbe o prekim sudovima345
131.Saopštenje agencije DNB od 15 septembra 1941 god. o streljanju pedeset talaca346
132.Saopštenje Nedićevog ministarstva unutrašnjih poslova od 16 septembra 1941 god. o zabrani crkvenih sabora i vašara346
133.Izveštaj "Novog vremena" od 23 septembra 1941 god. o napadu partizana na Trstenik347
134.Uredba vlade Milana Nedića od septembra 1941 god. o prekim vojnim sudovima348
135.Saopštenje agencije DNB od 24 septembra 1941 god. o streljanjima u Kumanima, Melencima i Mokrinu351
136.Izveštaj "Obnove" od 26 septembra 1941 god. o napadu partizana na barutanu u Vinorači kod Jagodine352
137.Izveštaj "Obnove" od 29 septembra 1941 god. o ubistvu agenta Uprave grada Beograda353
138.Naredba Milana Nedića od 1 oktobra 1941 godine354
139.Saopštenje agencije DNB od 8 oktobra 1941 god. o streljanju u ćupriji i Jagodini355
140.Izveštaj "Obnove" od 9 oktobra 1941 god. o sukobu između Nedićevih odreda i partizana kod sela Venčana356
141.Naređenje vojnog zapovednika u Srbiji od 9 oktobra 1941 god. o uklanjanju kukuruza sa polja357
142.Saopštenje agencije DNB od 18 oktobra 1941 god. o streljanju 200 lica u Beogradu358
143.Uputstvo šefa službe bezbednosti u Berlinu od 22 oktobra 1941 god. za borbu protiv Komunističke partije Jugoslavije361
144.Izveštaj "Novog vremena" od 24 oktobra 1941 god. o borbi na Pasjači između četnika Koste Pećanca i delova Topličkog NOP odreda368
145.Saopštenje agencije DNB od 27 oktobra 1941 god. o streljanju 50 lica u Beogradu369
146.Izveštaj agencije DNB od 3 novembra 1941 god. o streljanju 100 lica.u Beogradu369
147.Saopštenje "Novog vremena" od 6 novembra 1941 god. o masovnom hapšenju u Beogradu371
148.Saopštenje "Novog vremena" od 7 novembra 1941 god. o hapšenju talaca u Beogradu371
149.Izveštaj "Novog vremena" od 16 novembra 1941 god. o borbi Nedićevih odreda protiv delova Kolubarskog bataljona Valjevskog NOP odreda372
150.Izveštaj "Novog vremena" od 14 decembra 1941 god. o dostavljanju sanitetskog materijala iz Beograda na slobodnu teritoriju373
151.Saopštenje "Novog vremena" od 16 decembra 1941 god. o streljanju u Užičkoj Požezi374
152.Izveštaj "Novog vremena" od 17 decembra 1941 god. o vešanju političkog komesara Čačanskog NOP odreda375
153.Izveštaj "Novog vremena" od 17 decembra 1941 god. o streljanju u Ivanjici376
154.Proglas Draže Mihailovića koncem decembra 1941 godine377
Registar381
BIBLIOTEKA