Dr Branko Latas: DOKUMENTI O SARADNJI ČETNIKA SA OSOVINOM
BIBLIOTEKA

SADRŽAJstrana
DOKUMENTI - PRVI DEO
Dokumenti četničkog porekla
1. Uputstvo Draže Mihailovića o mobilizaciji i odnosu prema okupatorima27
2. Pomirljiv odnos četnika prema Italijanima28
3. Sporazum četnika i Italijana o zaposedanju Goražda28
4. Instrukcija Draže Mihailovića Đorđu Lašiću i Pavlu Đurišiću29
5. Sporazum Višegradskog četničkog odreda sa Nemcima33
6. Nema suprotstavljanja Nemcima34
7. Naredba četnicima da prokazuju pripadnike partizanskog pokreta35
8. Naredba Jezdimira Dangića o saradnji sa Nemcima36
9. Sporazum Uroša Drenovića sa ustašama o priznavanju vlasti NDH37
10. Sporazum Ozrenskog, Trebavskog i Odreda "Kralj Petar II" o priznavanju NDH40
11. Pregovori Majevičke četničke grupe o priznavanju NDH43
12. Odluka četničkih odreda o saradnji sa NDH45
13. Sporazum odreda "Borje" i predstavnika NDH o saradnji49
14. Sporazum četnika i nacionalističkih voda sa guvernerom Crne Gore51
15. Dopuna sporazuma Ozrenskog i Trebavskog odreda i predstavnika NDH53
16. Ponuda Majevičke grupe nemačkoj komandi za saradnju55
17. Izvod iz knjige primljenih depeša Draže Mihailovića u avgustu 194255
18. Izvod iz knjige poslatih depeša Draže Mihilovića u avgust 1942.57
19. Obaveze četnika da svoje pokrete prijave Italijanima57
20. Naređenje da četnici obezbeđuju pokrete Nemaca58
21. Poruka Draže Mihailovića fašističkom oficiru59
22. Italijni noružavaju, plaćaju i opremaju četnike59
23. Italijani naoružavaju četnike u Dalmaciji i Lici60
24. Ovlašćenje Draže Mihailovića kapetanu Đuri Ivetiću za legalizaciju kod okupatorskih vlasti61
25. Uputstvo o načinu primanja piata od italijanskih vlasti62
26. Izveštaj Pavia Đurišića Draži Mihailoviću o poseti guvernera Crne Gore63
27. Poziv četnicima na pregovore sa Nemcima64
28. Obaveštenje Dobrosava Jevđevića o daljoj legalizaciji četnika65
29. Italijani prevoze četnike za borbe u Bosni66
30. Izveštaj Predraga Rakovića Draži Mihailoviću o legalizaciji četnika66
31. Izvod iz knjige primljenih depeša Draže Mihailovića od 12. do 19. decembra 1942.73
32. Izvod iz knjige primljenih depeša Draže Mihailovića od 21. do 29. decembra 1942.75
33. Izvod iz knjige primljenih depeša Draže Mihailovića od 1. januara 1943.76
34. Izvod iz knjige poslatih depeša Draže Mihilovića od 3.- 8. januara 1943.77
35. Izvod iz knjige poslatih depeša Draže Mihailovića od 12. - 31. januara 1943.§0
36. Izveštaj Dobrosava Jevdevića Draži Mihailoviću o saradnji četnika i Italijana u Dalmaciji81
37. Izveštaj Pavia Đurišića Draži Mihailoviću o zločinima nad muslimanima83
38. Italijani snabdevaju četnike iz Bosne86
39. Izvod iz knjige poslatih depeša Draže Mihailovića od 1. do 19. februara 1943.87
40. Oznake i kodovi za okupatore i kvislinge92
41. Izveštaj o sadejstvu sa italijanskim jedinicama kod Konjica94
42. Izvod iz knjige primljenih depeša Draže Mihailovića od 7. - 25. februara 1943.96
43. Molba da Italijani naoružaju četnike99
44. Plan Zaharija Ostojića za dejstva četnika, Italijana i Nemaca99
45. Izjava generala Spiga o stanju četnika u Dinarskoj diviziji100
46. Izveštaj Momčila Đujića o saradnji sa Italijanima102
47. Nemci pozivaju četničke komandante na konferenciju u Banja Luci107
48. Rezultat razgovora Predraga Rakovića sa Krigerom107
49. Izvod iz knjige primljenih depeša Istaknutog dela štaba Draže Mihailovića109
50. Sporazum četnika i ustaških vlasti u Gospiću119
51. Nemci daju municiju četnicima kod Jablanice124
52. Izvod iz knjige primljenih depeša Draže Mihailovića od 16. - 22. marta 1943.125
53. Draža Mihailović obaveštava Vojislava Lukačevića o dolasku Italijana u pomoć133
54. Draža Mihailović traži angažovanje italijanskih trupa133
55. Zahvalnost Draže Mihailovića na brzoj intervenciji italijanskih trupa135
56. Naređenje Draže Mihailovića Miloradu Momčiloviću za saradnju sa Italijanima135
57. Isključenje iz srpstva i pravoslavlja zbog neposlušnosti prema četnicima136
58. Mihailovićeve depeše Pavlu Đurišiću i Karlu Novaku za vezu sa okupatorima137
59. Pismo Momčila Đujića Mladenu Zujoviću o saradnji sa Italijanima138
60. Momčilo Đujić spasava crnokošuljaše139
61. Zabrana za otvaranje vatre na Nemce u Lici141
62. Prijateljstvo Momčila Đujića i Italijana141
63. Naređenje Petra Baćovića za saradnju sa Nemcima u Hercegovini142
64. Narod se više plaši četnika nego okupatora143
65. Izveštaj Dušana Radovića Draži Mihailoviću o saradnji četnika, Nemaca i Bugara144
66. Izvod iz knjige poslatih depeša Draže Mihailovića u novembru i decembru 1943.I45
67. Uputstvo štaba nevesinjskog korpusa za saradnju sa Nemcima u Hercegovini147
68. Izvod iz knjige primljenih depeša Draže Mihailovića u decembru 1943.148
69. Izvod iz knjige primljenih depeša Draže Mihailovića u januara 1944.149
70. Zabranjuje se napad na Nemce u Srbiji150
71. Izvod iz knjige primljenih i poslatih depeša Draže Mihailovića u januaru i februaru 1944.151
72. Izveštaj o saradnji četnika i Nemaca u Dalmaciji^153
73. Nemačke radio - stanice u borbenom rasporedu četnika156
74. Sastajanje četnika sa Nemcima u Banja Luci157
75. Četnici, Nemci, Bugari i Ijotićevci zajedno u napadu158
76. Draža Muhailović traži snažniji napad Nemaca i Bugara159
77. Pismo Draže Mihailovića Miloradu Mitiću o značaju sadejstva okupatora, kvislinga i četnika160
78. Zločin nad narodom-zasluga za unapređenje160
79. Pismo Jevrema Simića Draži Mihailoviću o saradnji četnika sa Nemcima i Bugarima u zapadnoj Srbiji162
80. Uputstvo Nikole Kalabića za odnose sa Nemcima163
81. Izvod iz knjige poslatih depeša Draže Mihailovića u maju 1944.164
82. Četničko-okupatorski plan napada na partizane na Bukulji168
83. Pismo Zivojina Matkovića Nemcima o palim savezničkim avijatičarima169
84. Četnici u Sremu zajedno sa Nemcima i domobranima170
85. Ovlašćenje Draže Mihailovića za vođenje pregovora sa bugarskim okupatorima171
86. Četnici u Bosni traže municiju od Nemaca171
87. Naređenje Neška Nedića za saradnju sa Nemcima u zapadnoj Srbiji172
88. Zajednički četničko-nemački štab u Kragujevcu173
89. Pismo Draže Mihailovića ustaškom poručniku o potrebi saradnje174
90. Naredba Draže Mihailovića o unapređenju ustaškog poručnika176
91. Saradnja četnika Momčila Đujića sa Nemcima178
92. Pismo Nikole Kalabića Nemcima o isporuci municije četnicima180
93. Ovlašćenje komandanta Srbije oficiru za vezu sa ustašama180
94. Izvod iz knjige primljenih depeša Draže Mihailovića u januaru 1945.181
95. Četnici u ulozi zaštitnice Nemcima183
96. Izvod iz knjige poslatih depeša Draže Mihailovića u 1945.183
97. Nemački instruktor obučava četnike Dinarske divizije188
98. Poruka Draže Mihailovića Anti Paveliću189
99. Pismo Draže Mihailovića Alojziju Stepincu191
DRUGIDEO
Dokumenti jugoslavenske izbegličke vlade
1. Obaveštenje poslanstva u Madridu vladi u emigraciji o delatnosti vojvode Jevđevića193
2. Izveštaj vladi u emigraciji o četničko-italijanskoj saradnji194
3. Stav Slobodana Jovanovića po pitanju ustanka195
4. Predsednik vlade traži objašnjenje o saradnji četnika sa Italijanima195
5. Britanci vide Dražu Mihailovića kao kvislinga196
6. Ed memoar Slobodana Jovanovića o optužbama protiv Mihailovića198
7. Fotić traži demanti Mihailovićeve saradnje sa okupatorima198
8. Sovjetska vlada o četničko-okupatorskoj saradnji199
9. Reagovanje britanske vlade na govor Draže Mihailovića u Lipovu199
10. Kralj Petar osuđuje saradnju sa okupatorima201
TREĆI DEO
Dokumenti Velike Britanije
1. Britanski savet Mihailoviću za diskretnu saradnju sa Italijanima203
2. Britanske ocene o kvislinškom karakteru četnika206
3. Britanski zahtev Mihailoviću za antiokupatorsku delatnost207
4. Zaoštreni britanski odnosi sa Mihailovićem zbog saradnje sa okupatorima209
5. Britanski zahtev Mihailoviću da izvrši dve sabotaže210
6. Izveštaj britanskih oficira o saradnji četnika sa okupatorima211
7. Upozorenje britanskog generala Padžeta Mihailoviću zbog saradnje sa Nemcima213
8. Zabrinutost brigadira Armstronga za britansko i američko osoblje kod četnika zbog saradnje sa Nemcima214
ČETVRTI DEO
Dokumenti Sjedinjenih američkih država
1. Američka zvanična ocena o profašističkom karakteru četnika215
2. Izveštaj Ureda za strategijske službe o saradnji četnika sa okupatorima i ustašama217
3. Izveštaj Ureda za strategijske službe o saradnji četnika u Sloveniji sa Italijanima218
4. Američki oficiri mole Mihailovića da otpočne borbu protiv Nemaca218
PETI DEO
Dokumenti Nemačkog rajha
1. Ponuda Draže Mihailovića Nemcima za saradnju221
2. Nemački poziv Draži Mihailoviću za sastanak i pregovore o saradnji222
3. Draža Mihailović traži oružje od Nemaca223
4. Pismo Draže Mihailovića Nemcima225
5. Predlog Harolda Turnera povodom Mihailovićeve ponude za saradnju226
6. Obećanja Draže Mihailovića data Nemcima na sastanku u selu Divci228
7. Pregovori Jezdimira Dangića sa Nemcima234
8. Italijansko posredovanje povodom molbe Pavla Đurišića Nemcima236
9. Spremnost Pavia Đurišića da se pod nemačkom komandom bori na Istočnom frontu237
10. Četnici u operaciji "Svare" pod komandom nemačkih podoficira239
11. Četnici u ulozi nosačkih bataljona u operaciji "Švarc"240
12. Draža Mihailović jača veze sa Nemcima241
13. Vojvode Đujić, Drenović i Rokvić izvršavaju naređenja nemačkih komandi242
14. Sporazum između komandanta Jugoistoka i Vojislava Lukačevića o saradnji244
15. Uputstvo komandanta Jugoistoka o načinu sklapanja sporazuma sa četnicima244
16. Sporazum Jevrema Simića i Nikole Kalabića sa Nemcima246
17. Molba Vojislava Lukačevića Nemcima da mu omoguće sastanak sa Pavlom Đurišićem246
18. Sporazum komandanta Jugoistoka sa komandantom Ravaničke brigade247
19. Premeštaj nemačkog oficira za vezu iz štaba Lukačevića u štab Đurišića248
20. Sporazum Krajskomandanture u Zaječaru i komandanta Timočkog korpusa o saradnji249
21. Sporazum između vojnoupravnog komandanta Jugoistoka i Jevrema Simića250
22. Četnici pod komandom Đujića, Rokvića i Baćovića u službi Nemaca252
23. Pregovori Predraga Rakovića sa Nemcima po nalogu Draže Mihailovića253
24. Pregovori Momčila Đujića sa Nemcima254
25. Vojvoda Đujić nudi saradnju nemačkoj komandi255
26. Četnici u severnoj Lici - hrvatska borbena zajednica257
27. Deset hiljada četnika u nemačkoj operacijf'Trumpt260
28. Draža Muhailović isporučuje žito u Rajh262
29. Pregovori Mihailovićevih opunomoćenika sa Nemcima u Topoli263
30. Nemci snabdevaju četnike u Srbiji oružjem i municijom265
31. Savetovanje u Komandi Jugoistoka o prihvatanju hitnih ponuda Draže Mihailovića o saradnji266
32. Generalštab Vermahta je za čvršće vezivanje Mihailovića sa Nemcima271
33. Razmatranje ponuda Draže Mihailovića u Komandi Jugoistoka273
34. Zahtev za kažnjavanje četničkog komandanta zbog prepada na Nemce274
35. Povlačenje četnika iz Srbije zajedno sa Nemcima275
36. Četnici pomažu povlačenje nemačkih trupa u Bosni275
37. Četnici iz Srbije u zaštiti nemačkih trupa u povlačenju276
38. Pregovori nemačke Vrhovne komande i četničkih predstavnika o razmeštaju četnika u Bosni277
ŠESTI DEO
Dokumenti Kraljevine Italije
1. Razgovori Birčanina i Jevđevića sa Italijanima279
2. Izjava Dobrosava Jevđevića o lojalnom držanju četnika prema Italijanima281
3. italijanski oficir izdaje naređenje četničkom komandantu282
4. Četnici - Antikomunistička dobrovoljačka milicija283
5. Italijanska pohvala četnika u Crnoj Gori286
6. Italijani naoružavaju četnike u Crnoj Gori286
7. Devetnaest hiljada četnika pod italijanskom komandom287
8. Pavelić odobrava dejstva četnika iz Crne Gore u NDH288
9. Status i uloga Antikomunističke dobrovoljačke milicije289
10. Četnici u sastavu italijanskih snaga u operaciji "Vajs"291
11. Naoružavanje i opremanje četnika za učešće u operaciji "Vajs"292
12. Italijanski oficiri nadziru četničke komandante293
13. Četnici u operaciji "Vajs" pod komandom italijanskih oficira296
SEDMI DEO
Dokumenti Nezavisne države Hrvatske
1. Razgovori Dobrosava Jevđevića i Vjekoslava Vrančića301
2. Razgovori ustaških i nemačkih predstavnika sa Jevđevićem u Dobrom Polju303
3. Sporazum Slavka Bjelajca sa predstavnicima NDH307
4. Dobrosav Jevđević traži od vlasti NDH bolničke usluge za četnike310
5. Četnici i fašisti pale i pljačkaju srpska sela311
6. Četnici i pripadnici vojske NDH zajedno kod Gacka312
7. Pavelićeva naredba o bezbednom transportu četnika popa Đujića preko Zagreba312
Lična imena i pseudonimi325
BIBLIOTEKA