: Suđenje članovima političkog i vojnog rukovodstva organizacije Draže Mihailovića – STENOGRAFSKE BELEŠKE
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-564): znaci.org
OPTUŽNICA16
       Prvi dan suđenja: subota, 28 jul 1945 godine17
Javni tužilac podnosi optužnicu18
Prilozi uz optužnicu javnog tužioca62
SASLUŠAVANJE OPTUŽENIH69
       Drugi dan suđenja: nedelja, 29 jul 1945 godine69
Saslušavanje dr Đure Đurovića69
Saslušavanje Aleksandra Aksentijevića83
Saslušavanje Mustafe Mulalića87
Saslušavanje Aleksandra Pavlovića92
       Treći dan suđenja: ponedeljak, 30 jul 1945 godine95
Saslušavanje dr Božidara Popadića95
Saslušavanje dr Aleksandra Popovića104
SaslušaEanje Branislava Ivkovića116
Saslušavanje Ljubiše Trifunovića126
Saslušavanje Nikole Raspopovića132
Saslušavanje Vojislava Lukačevića136
       Četvrti dan suđenja: utorak, 31 jul 1945 godine169
Saslušavanje Aćima Slijepčevića169
Saslušavanje Dragutina Keserovića201
Saslušavanje Vojina Vojinovića251
       Peti dan suđenja: sreda, 1 avgust 1945 godine259
Nastavak saslušavanja Vojina Vojinovića259
Saslušavanje dr Todora Perovića266
Saslušavanje Branka Gašparevića302
Saslušavanje Antona Švarca313
Saslušavanje Mladena Terzića322
       Šesti dan suđenja: četvrtak, 2 avgust 1945 godine327
Saslušavanje Radomira Miloševića327
Saslušavanje Momira Petrovića335
Saslušavanje Koste Petrovića344
Saslušavanje Aleksandre Jovanović352
Saslušavanje Mihaila Mandića354
Saslušavanje Ljubice Popović359
Saslušavanje Jovana Grkovića361
Saslušavanje Radomira Perice365
SVEDOCI I DOKAZNI MATERIJAL373
       Sedmi dan suđenja: petak, 3 avgust 1945 godine373
Ispitivanje svedoka
(Svedok Radovan Lekić, strana 373; svedok Mujo Šćekić 373; svedok Jakša Bogdanović 375; svedok Milivoje Sekulić 377; svedok Sabahadin Hodžić 378; svedok Dragomir Bendić 378; svedok Lazar Ljubojev 379; svedok Momčilo Dostanić 382; svedok Vasilije Miletić 384; svedok Mrguš Šambek 384; svedok Dušan Esaković 386; svedok Boško Filipović 386; svedok Svetislav Aleksić 387; svedok Milan Petrović 390; svedok Miodrag Rašić 393; svedok Bogić Đokić 395; svedok Vladimir Marković 396).
373
Dokazni materijal398
       Osmi dan suđenja: subota, 4 avgust 1945 godine408
Čitanje dokaznog materijala
(Svedok Magda Politeo 410; svedok Milan Ilić 411; svedok Koviljka Rašković 411; svedok Desanka Baburac 412; svedok Rajko Debeljević 413; svedok Petar Žuržu 413).
408
ZAVRŠNA REČ JAVNOG TUŽIOCA0
Završna reč javnog tužioca Srbije potpukovnika Miloša Minića419
ZAVRŠNA REČ BRANILACA463
       Deveti dan suđenja: nedelja, 5 avgust 1945 godine463
Završna reč branioca Vojislava Lukića463
Završna reč branioca Save Mićovića469
Završna reč branioca Dragu gina Tasića471
Završna reč branioca Dušana Nikolića476
Završna reč branioca Aleksandra Nikolića477
POSLEDNJA REČ OPTUŽENIH481
       Deseti dan suđenja: ponedeljak, 6 avgust 1945 godine481
Poslednja reč optuženog dr Đure Đurovića481
Poslednja reč optuženog Aleksandra Aksentijevića500
Poslednja reč optuženog Mustafe Mulalića503
Poslednja reč optuženog Aleksandra Pavlovića505
Poslednja reč optuženog dr Božidara Popadića512
Poslednja reč optuženog dr Aleksandra Popovića513
Poslednja reč optuženog Branislava Ivkovića514
Poslednja reč optuženog Ljubiše Trifunovića516
Poslednja reč optuženog Nikole Raspopovića518
Poslednja reč optuženog Vojislava Lukačevića519
Poslednja reč optuženog Aćima Slijepčevića527
Poslednja reč optuženog Dragutina Keserovića528
Poslednja reč optuženog Vojina Vojinovića531
Poslednja reč optuženog dr Todora Perovića532
Poslednja reč optuženog Branka Gašparevića533
Poslednja reč optuženog Antona Švarca534
Poslednja reč optuženog Mladena Terzića534
Poslednja reč optuženog Koste Petrovića535
Poslednja reč optužene Aleksandre Jovanović536
Poslednja reč optuženog Radomira Miloševića536
Poslednja reč optuženog Momira Petrovića537
Poslednja reč optuženog Mihaila Mandića537
Poslednja reč optužene Ljubice Popović538
Poslednja reč optuženog Jovana Grkovića538
Poslednja reč optuženog Radomira Perice538
PRESUDA541
       Četvrtak, 9 avgust 1945 godine541
Izricanje presude541
Izvršenje smrtne presude564
Registar imena565
Ispravka573