ZBORNIK HISTORIJSKOG ARHIVA U KARLOVCU, knjiga 20: Kotar Gospić i kotar Perušić u narodnooslobodilačkom ratu 1941-1945.
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cijela knjiga - pdf *   
* * *
   * narodni heroji *   
   * Zdenka Krivokuća: Pali borci i žrtve fašističkog terora i rata; umrli od tifusa; nosioci partizanske spomenice *   
   * kazalo *   
   * sadržaj *   
* * *
sadržajstrana
JAKOV BLAŽEVIĆ
Predgovor
7
DR ĐURO ZATEZALO
Riječ urednika
9
JAKOV BLAŽEVIĆ
Društveno-političko stanje, razvitak i utjecaj KPJ u kotaru Gospić do 1941. godine
11
ILIJA UZELAC
U Gospiću od 1935. do 1940. godine
26
FERDO TOPLAK
Revolucionarni omladinski pokret u Gospićkoj gimnaziji
66
STOJANKA ARALICA
Napredna đačka omladina Učiteljske škole Gospić (1937—1941. godine)
94
MILORAD MIŠČEVIĆ
Organizacija SKOJ-a i njen rad u selu Vrepcu, Pavlovcu i Zavodu do ustanka 1941.
101
IVAN ARBANAS VANJA
Političke i privredne prilike u kotaru Perušić, između dvaju ratova
106
DR GOJKO VEZMAR
Aprilski rat, talijanska okupaoija i uspostava ustaške vlasti u kotaru Gospić i kotaru Perušić 1941. godine
133
IVAN ARBANAS VANJA
Perušićki kotar u prvim danima okupacije i ustanka 1941. godine
147
ŠTEFICA SERDAR SABOLIĆ
Sjećanje na ilegalni rad u Gospiću (august—oktobar 1941 godine)
159
FRANJO ZDUNIĆ LAV
Ustaški zločini na Jadovnom i u nekim drugim logorima smrti uz osvrt na njihove korijene
168
MANE ČANAK
Kako sam pobjegao iz ustaškog logora »Jadovno«
200
BRANKO CETINA
Sjećanja na zatvor u Gospiću i bijeg iz logora »Jadovno«
203
DANE RAJČEVIĆ
Zločini ustaša nad stanovnicima Divosela, Čitluka i Ornica u prvoj polovini augusta 1941. godine
209
GOJKO MATIĆ
Prve ustaničke puške i pokolj u Divoselu 1941. godine
230
BRANKO KRNJAIĆ
Nabava i kupovina oružja u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji 1941. godine
237
DANE POPOVIĆ
Ustanički dani u selima Vrebac, Zavode i Pavlovac
249
DUŠAN T. GRAOVAC
Komunistička partija i savez komunističke omladine u borbi za slobodu, bratstvo i jedinstvo hrvatskog i srpskog naroda kotara Gospić od travnja 1941. do oslobođenja
255
DENI VUJNOVIĆ
Neka sjećanja o organizaciji KPJ i njenom djelovanju u Divoselu do ustanka 1941. godine
306
IVAN ARBANAS VANJA
Organiziranost i djelatnost antifašističkih organizacija i organa vlasti u kotaru Perušić tokom narodnooslobodilačkog rata
313
MILAN KUPREŠANIN
Vojno-političko savjetovanje u Metku i stvaranje Prvog ličkog partizanskog odreda »Velebit«
377
DANE KOVAČ
Sjećanja na neke događaje u Širokoj Kuli, 1941. godine
399
STEVO MAODUŠ
Juirišna četa — udarna jedinica ličkog narodnoslobodilačkog partizanskog odreda »Velebit«
402
MILAN ŠIJAN
Akcije partizanskog odreda »Marko Orešković« u Smiljanu i Metku
437
PERO MILINOVIĆ
Smiljanska partizanska četa
440
TODOR RADOŠEVIĆ
Partizanska grupa, četa, odred d bataljon »Plavi Jadran«
447
JOCO NJEGOMIR
Drugi bataljon Prvog ličkog narodnooslobodilačkog partizanskog odreda »Velebit« od formiranja do zaključno sa borbom na Ljubovu
475
VOJISLAV RADAKOVIĆ
Neuspjeli napad talijanskih okupatora na Mogorić (12. aprila 1942. godine
501
DANE LASTAVICA
Pregovori s Talijanima i razmjena zarobljenika kod Široke Kule, marta 1942. godine
504
VLADIMIR MANDARIĆ
Združena dejstva u zapadnoj Lici jula 1942. godine
511
GOJKO MATIĆ
Pionirska partizanska četa u Divoselu
524
JANJA HRŽENJAK KRAJNOVIĆ
Organizacija i rad partizanske zdravstvene službe u kotaru Gospić i Perušić ratne 1941. i 1942. godine
535
MANE BORČIĆ
Razvoj zdravstvene djelatnosti na području kotara Gospić i kotara Perušić u toku narodnooslobodilačkog rata (april 1942—april 1945.)
550
MILAN BASTA
Formiranje Treće ličke brigade i njene prve borbe
572
ĐORĐE J. ORLOVIĆ
Borbe u zapadnoj Lici (septembar — oktobar 1942.)
586
MILAN GRUBIĆ
Gospićki područni bataljon
606
DUŠAN T. GRAOVAC
Nastanak, razvoj, organizacija i djelatnost NOO-a kotara Gospić od 1941—1945. godine
612
IVAN ARBANAS VANJA
Perušićki skojevci pred rat i u prvoj godini rata
664
MARIJA KUPREŠANIN
Stvaranje organizacija AFŽ-a i njihova djelatnost tokom NOR-a u kotaru Gospić
671
JOVAN BABIĆ
Organizacija i rad vojno-pozadinskih organa u kotaru Gospić i kotaru Perušić od 1941. do 1945. godine
681
MANE BORČIĆ
Kulturno-prosvjetna i propagandna djelatnost u kotaru Gospić i kotaru Perušić tokom NOR-a
749
MARIJA OBRADOVIĆ
Školstvo na oslobođenom teritoriju kotara Gospić od 1941—1945. godine
780
IVAN MILKOVIĆ SENJO
Neki podaci o radu obavještajne službe tokom NOR-a na području kotara Gospić i kotara Perušić
790
DR GOJKO VEZMAR
Osnivanje i rad JNOF-a u kotaru Gospić i kotaru Perušić 1944. i 1945. godine
821
DANE LASTAVICA
Ranjenici Kosinjani na Neretvi i Sutjesci
841
ĐORĐE ORLOVIĆ
Borbe na teritoriji Gospića i Perušića (april — maj 1943. godine)
844
DR PETAR KLEUT
Borbe jedinica operativnog štaba za Liku ako Gospića i na teritoriji Perušića (oktobar 1943. — januar 1944.)
879
IVAN ARBANAS VANJA
Napad ustaša na rukovodstvo NOB-e perušićkog kotara, u zaseocima Gornji Lulici i Škrljak, 26/27. ožujka 1944. godine
908
TODOR RADOŠEVIĆ
Konačno oslobođenje Gospića i Perušića
922
NARODNI HEROJI
TODOR RADOŠEVIĆ
 • Antončić Mate Milan-Velebit
 • Blažević Juraja Jakov
 • Budak Karla Divko
941
943
945
PERO DAMJANOVIĆ
 • Butorac Karla Anka
946
DR ĐURO ZATEZALO
 • Dimić Todora Nada
948
TODOR RADOŠEVIĆ
 • Hećimović Martina Nikola-Bracija
950
NADA JOVANOVIĆ
 • Javorina Milana Savka Saša
951
TODOR RADOŠEVIĆ
 • Korica Ilije Stevan-Lola
 • Kuprešanin Nikole Milan
 • Novković Jovana Momčilo
 • Orešković Jose Marko-Krntija
 • Pejak Save Slavko
 • Pejnović Dmitra Kata
 • Počuča Dane Mile
 • Pokrajac Mane Smilja
 • Radaković Stojana Lazo
 • Rakić Miloša Dragan
 • Vuksan Pavla Petar-Pekiša
954
955
957
958
960
962
963
965
966
968
970
ZDENKA KRIVOKUĆA
 • Pali borci i žrtve fašističkog terora s područja kotara Gospić i kotara Perušić tokom NOR-a 1941—1945.
 • Pali borci s područja kotara Gospić i kotara Perušić 1941—1945.
 • Žrtve fašističkog terora i rata područja kotara Gospić i kotara Perušić 1941—1945.
 • Umrli od tifusa s područja kotara Gospić i kotara Perušić 1942—1945.
 • Nosioci partizanske spomenice 1941. godine
971
986
1046
1188
1194
Kazalo ličnih imena1211
Kazalo geografskih imena1247
Tumač skraćenica1264
Sadržaj1267
BIBLIOTEKA