IZDAJNIK I RATNI ZLOČINAC DRAŽA MIHAILOVIĆ PRED SUDOM - Stenografske beleške i dokumenta sa suđenja Dragoljubu-Draži Mihailoviću
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga (slike stranica i tekst)
* * *
sadržaj
UVOD7
OPTUŽNICA11
SASLUŠAVANJE IZDAJNIKA MIHAILOVIćA105
        Krvolok Dragi Jovanović saveznik organizacije DM386
DOKAZNI POSTUPAK405
        Svedočenje dva komandanta iz 1941407
        Iz dokumenata priloženih tužbi423
ZAVRŠNA REČ VOJNOG TUŽIOCA471
        Poslednja reč izdajnika Mihailovića487
PRESUDA491
        Prezidijum Narodne skupštine FNRJ odbio je molbe za pomilovanje na smrt osuđenih izdajnika i ratnih zločinaca541
        Izvršena je smrtna kazna nad Dražom Mihailovićem i ostalim na smrt osuđenim izdajnicima i ratnim zločincima541
BIBLIOTEKA