ZBORNIK NOR-a. tom I, knjiga 1 - BORBE U SRBIJI 1941
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Dokumenti partijskih organizacija i partizanskih štabova - izveštaji iz "Borbe"
Dokumenti nemačkih i kvislinških komandi i ustanova
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
sadržaj
rbopis dokumentastranica
OD REDAKCIJE5
PROGLASI CENTRALNOG KOMITETA KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE
1.Proglas CK KPJ povodom napada fašističke Nemačke na Sovjetski Savez11
2.Proglas CK KPJ narodima Jugoslavije od 12 jula 1941 god.18
3.Proglas CK KPJ narodima Jugoslavije od 25 jula 1941 god.22
BORBE U SRBIJI 1941
I - DOKUMENTI PARTISKIH ORGANIZACIJA I PARTIZANSKIH ŠTABOVA - IZVEŠTAJI IZ "BORBE"
4.Proglas Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od jula meseca 1941 god.29
5.Saopštenje Glavnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda za Srbiju od 1 VIII 1941 god. o spasavanju druga Aleksandra Rankovića iz beogradske bolnice32
6.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju Okružnom komitetu KPJ za Šabački okrug od 12 VIII 1941 god.36
7.Izveštaj instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 14 VIII 1941 god. iz Šabačkog okruga40
8.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju Okružnom komitetu KPJ za Užički okrug i instruktoru Pokrajinskog komiteta od 14 VIII 1941 god.46
9.Izveštaj komandira Posavskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 14 VIII 1941 god.51
10.Izveštaj instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 16 VIII 1941 god. iz Pomoravskog okruga55
11.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Niški okrug od 16 VIII 1941 god.58
12.Tekst partizanske zakletve, objavljen u Biltenu Glavnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije od 19 VIII 1941 god.61
13.Tekst zakletve Kragujevačkog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda62
14.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju Okružnom komitetu KPJ za Šabački okrug i instruktoru Pokrajinskog komiteta od 20 VIII 1941 god.63
15.Uputstva komande Posavskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od avgusta 1941 god. za obrazovanje narodno-oslobodilačkih odbora68
16.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Niški okrug od 22 VIII 1941 god.70
17.Izveštaj partizanskog rukovodstva Pomoravskog okruga od 23 VIII 1941 god.72
18.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Šabački okrug od 23 VIII 1941 god.76
19.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Užički okrug od 23 VIII 1941 god.78
20.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Kraljevački okrug od 23 VIII 1941 god.82
21.Izveštaj instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 23 VIII 1941 god. iz Požarevačkog okruga84
22.Zajedničko pismo komandanta Cerskog četničkog odreda i komandanta Podrinskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda Draži Mihailoviću od 25 VIII 1941 god.88
23.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Kraljevački okrug od 27 VIII 1941 god.90
24.Izveštaj komande Posavskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 28 VIII 1941 god.92
25.Izveštaj instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 30 VIII 1941 god. iz Požarevačkog okruga101
26.Izveštaj instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 30 VIII 1941 god. iz Šabačkog okruga103
27.Proglas Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju povodom imenovanja Nedićeve vlade106
28.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju Okružnom komitetu KPJ za Šabački okrug i instruktoru Pokrajinskog komiteta od 4 IX 1941 god.111
29.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Kraljevački okrug od 6 IX 1941 god.114
30.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Kraljevački okrug od 8 IX 1941 god.116
31.Izveštaj instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 12 IX 1941 god. iz Pomoravskog okruga118
32.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Kraljevački okrug od 12 IX 1941 god.120
33.Izveštaj člana Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 13 IX 1941 god. iz Kruševačkog okruga122
34.Izveštaj instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ z,a Srbiju od septembra 1941 god. iz Požarevačkog okruga125
35.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevački okrug od 21 IX 1941 god.128
36.Izveštaj komande 3. čete Kosmajskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 24 IX 1941 god.132
37.Izveštaj komande II bataljona Posavskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 29 IX 1941 god.140
38.Izveštaj komande 2. čete Kosmajskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 29 IX 1941 god.144
39.Naredba komandanta Užičkog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 30 IX 1941 god.152
40.Pismo komande Posavskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda komandi Kosmajskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od septembra 1941 god.154
41.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevački okrug od septembra 1941 god.156
42.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Kruševački okrug od oktobra 1941 god.158
43.Uredba o kaznama u Posavskom narodno-oslobodilačkom partizanskom odredu od oktobra 1941 god.161
44.Naređenje komande II bataljona Posavskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 4 X 1941 god.166
45.Izveštaj komande II bataljona Posavskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 4 oktobra 1941 god.168
46.Naređenje komande II bataljona Posavskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 4 X 1941 god.172
47.Naređenje komande II bataljona Posavskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 4 X 1941 god.174
48.Izveštaj štaba Kragujevačkog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 5 X 1941 god.176
49.Naređenje komande II bataljona Posavskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 7 X 1941 god.182
50.Naređenje komande II bataljona Posavskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 7 X 1941 god.188
51.Izveštaj komandi II bataljona Posavskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 16 X 1941 god.190
52.Naređenje štaba I bataljona Kragujevačkog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 11 X 1941 god.193
53.Naređenje štaba I bataljona Kragujevačkog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 18 X 1941 god.195
54.Izveštaj komande II bataljona Posavskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 20 X 1941 god.197
55.Saopštenje Vrhovnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije od 19 X 1941 god.201
56.Pismo Vrhovnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije upućeno Draži Mihailoviću 20 X 1941 god.203
57.Izveštaj "Borbe" od 21 X 1941 god. o borbama partizana u Šumadiji208
58.Izveštaj "Borbe" od 21 X 1941 god. o akcijama partizana u Požarevačkom okrugu209
59.Članak "Borbs" od 21 X 1941 god. o organizaciji pozadine na oslobođenoj teritoriji210
60.Članak "Borbe" od 21 X 1941 god. o pomoći frontu i organizaciji radionica na oslobođenoj teritoriji213
61.Izveštaj štaba Kosmajskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 22 X 1941 god.215
62.Izveštaj Radio Moskve od 22 X 1941 god. o borbama u Jugoslaviji221
63.Izveštaj instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 24 X 1941 god. iz Pomoravskog okruga222
64.Kominike Vrhovnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije od 24 X 1941 god.224
65.Naredba štaba Užičkog narodno oslobodilačkog partizanskog odreda od 24 X 1941 god.226
66.Izvaštaj "Borbe" od 28 X 1941 god. o uspesima partizana u Srbiji228
67.Članak "Borbe" od 28 X 1941 god. o organizaciji nedeljne akcije za pomoć frontu230
68.Naredba štaba I bataljona Kragujevačkog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 29 X 1941 god.232
69.Izveštaj instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 30 X 1941 god. iz Pomoravskog okruga234
70.Izveštaj "Borbe" od 1 XI 1941 god. o porazu Nemaca kod Valjeva238
71.Saopštenje Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju o smrti komandanta I šumadiskog odreda druga Milana Blagojeviča239
72.Saopštenje Glavnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda za Srbiju o smrti komandanta I šumadiskog odreda druga Milana Blagojevića240
73.Saopštenje Vrhovnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije od 4 XI 1941 god.242
74.Izveštaj "Borbe" od 8 XI 1941 god. o akcijama i borbama u Šumadiji249
75.Izveštaj "Borbe" od 8 XI 1941 god. o neuspelom napadu četnika na Užice251
76.Izveštaj "Borbe" od 8 XI 1941 god. o neuspelom napadu četnika na Užice i čačak256
77.Izveštaj dopisnika TASS-a iz Norveške o oružanoj borbi naroda Jugoslavije, od 11 XI 1941 god.257
78.Izveštaj "Borbe" od 13 XI 1941 god. o pobedama kod Lopatice i Raške258
79.Izveštaj "Borbe" od 13 XI 1941 god. o neuspelom pokušaju Nemaca da prodru od Valjeva prema Užicu259
80.Izveštaj "Borbe" od 15 XI 1941 god. o zločinu Nemaca u Kragujevcu260
81.Izveštaj "Borbe" od 18 XI 1941 god. o zločinu četnika kod Kosjerića264
82.Izveštaj "Borbe" od 20 XI 1941 god. o razbijanju četnika kod Pranjana266
83.Izveštaj "Borbe" od 20 XI 1941 god. o bombardovanju čačka267
84.Izveštaj "Borbe" od 20 XI 1941 god. o porazu Nemaca kod Valjeva268
85.Izveštaj "Borbe" od 20 XI 1941 god. o predaji Nemcima na prevaru pohvatanih partizana od strane četnika269
86.Saopštenje Vrhovnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije od 20 XI 1941 god.272
87.Pozdrav ruskih partizana upućen preko Radio Moskve partizanima Jugoslavije 20 XI 1941 god.273
88.Tekst sporazuma između Vrhovnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije i komande vojno-četničkih odreda zaključen 20 XI 1941 god.274
89.Izveštaj "Borbe" od 22 XI 1941 god. o uništenju odreda Pećančevih četnika276
90."Borba" od 22 XI 1941 god. o sporazumu između Vrhovnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije i komande vojno-četničkih odreda277
91.Izveštaj "Borbe" od 22 XI 1941 god. o borbama kod Uba i Koceljeva280
92.Saopštenje Vrhovnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije od 26 XI 1941 god.282
93.Izveštaj "Borbe" od 27 XI 1941 god. o zločinu četnika kod Brajića284
94.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju Okružnom komitetu KPJ za Požarevački okrug i instruktoru Pokrajinskog komiteta od 9 XII 1941 god.286
95.Zabeleške Ive Lole Ribara, člana CK KPJ i člana Vrhovnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije od decembra 1941 god.289
96.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Valjevski okrug partiskim jedinicama i članovima Partije od 20 XII 1941 god.301
97.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Niški okrug od 23 XII 1941 god.304
98.Izveštaj Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju sa područja Toplice i Jablanice od 29 XII 1941 god.307
99.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju Okružnom komitetu KPJ za Požarevački okrug i instruktoru Pokrajinskog komiteta od 30 XII 1941 god.310
100.Pismo Glavnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije za Srbiju štabu Romaniskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 30 XII 1941 god313
101.Izveštaj o akcijama Babičkog partizanskog odreda za mesec decembar 1941 god.317
102.Naredba Vrhovnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije o formiranju I proleterske narodno-oslobodilačke udarne brigade321
103.Depeša Vrhovnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije upućena u inostranstvo od 29 XII 1941 god.322
II - DOKUMENTI NEMAČKIH I KVISLINŠKIH KOMANDI I USTANOVA
104.Zapovest štaba XI nemačkog armiskog korpusa od 27 IV 1941 god.327
105.Zapovest komandanta II nemačke armije od 28 IV 1941 god.329
106.Dopunska zapovest štaba XI armiskog korpusa od 29 IV 1941 god.331
107.Izveštaj štaba 60 nemačke p. divizije od 17 V 1941 god.332
108.Hitlerova direktiva br. 31 od 9 VI 1941 god.335
109.Odredbe načelnika štaba nemačke Vrhovne komande od 15 VI 1941 god. za izvršenje Hitlerove direktive br. 31338
110.Izveštaj šefa nemačke okupacione uprave u Srbiji od 22 VI 1941 god.340
111.Naređenje dr Turnera M. Aćimoviću od 22 VI 1941 god.341
112.Naređenje banske uprave Moravske banovine od 26 VI 1941 god.343
113.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 6 VII 1941 god.345
114.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 8 VII 1941 god.346
115.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 19 VII 1941 god.347
116.Izvod iz izveštaja šefa nemačke policiske službe od 19 VII 1941 god. 348 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 23 VII 1941 god.350
117.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 29 VII 1941 god.351
118.Naređenje nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 29 VII 1941 god.352
119.Izvod iz izveštaja šefa nemačke policiske službe od 29 VII 1941 god.353
120.Izveštaj šefa nemačke okupacione uprave u Srbiji od 31 VII 1941 god.355
121.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 1 VIII 1941 god.356
122.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 1 VIII 1941 god.357
123.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 2 VIII 1941 god.358
124.Izveštaj šefa nemačke okupacione uprave u Srbiji od 6 VIII 1941 god.359
125.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 6 VIII 1941 god.360
126.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Baikanu od 7 VIII 1941 god.361
127.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 8 VIII 1941 god.362
128.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 11 VIII1941 god.363
129.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 14 VIII 1941 god.364
130.Izveštaj šefa nemačke okupacione uprave u Srbiji od 15 VIII 1941 god.365
131.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 16 VIII 1941 god.366
132.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 17 VIII 1941 god.368
133.Izveštaj šefa nemačke okupacione uprave u Srbiji od 17 VIII 1941 god.369
134.Izveštaj šefa nemačke okupacione uprave u Srbiji od 19 VIII 1941 god.371
135.Naređenje komande nemačkih trupa "LXV" od 19 VIII 1941 god.372
136.Izveštaj načelnika štaba nemačke okupacione uprave u Srbiji od 21 VIII 1941 god.374
137.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 23 VIII 1941 god.377
138.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 25 VIII 1941 god.378
139.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 27 VIII 1941 god.379
140.Izveštaj šefa nemačke okupacione uprave u Srbiji od 29 VIII 1941 god.380
141.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 29 VIII 1941 god.382
142.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 31 VIII 1941 god.383
143.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 1 IX 1941 god.384
144.Izvod iz operaciskog dnevnika nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji za septembar 1941 god.385
145.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 4 IX 1941 god.387
146.Naređenje nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 4 IX 1941 god.388
147.Naređenje feldmaršala Lista od 5 IX 1941 god.390
148.Izveštaj Dunavskog žandarmeriskog puka od 5 IX 1941 god.393
149.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 6 IX 1941 god.404
150.Naređenje komandanta Nedićeve žandarmerije od 7 IX 1941 god.405
151.Izveštaj komande nemačkih trupa "LXV" od 8 IX 1941 god.412
152.Izveštaj šefa nemačke okupacione uprave u Srbiji od 9 IX 1941 god.413
153.Izveštaj nemačkog poručnika Dzaacka od 9 IX 1941 god.414
154.Izvod iz izveštaja šefa nemačke policiske službe od 11 IX 1941 god.417
155.Izveštaj ustaškog oficira za vezu kod nemačke okupacione uprave u Srbiji od 12 IX 1941 god.418
156.Telegram feldmaršala Lista nemačkoj Vrhovnoj komandi od 13 IX 1941 god.422
157.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 15 IX 1941 god.424
158.Zapovest komande nemačkih trupa "LXV" od 15 IX 1941 god.425
159.Izveštaj šefa nemačke okupacione uprave u Srbiji od 15 IX 1941 god.426
160.Hitlerova naredba feldmaršalu Listu od 16 IX 1941 god.427
161.Naredba načelnika štaba nemačke Vrhovne komande od 16 IX 1941 god.431
162.Izveštaj načelnika štaba nemačke okupacione uprave u Srbiji od 16 IX 1941 god.433
163.Izveštaj šefa nemačke okupacione uprave u Srbiji od 16 IX 1941 god.436
164.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 17 IX 1941 god.438
165.Naređenje komande nemačkih trupa "LXV" od 18 IX 1941 god.439
166.Naređenje nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 19 IX 1941 god.440
167.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 20 IX 1941 god.442
168.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 21 IX 1941 god.443
169.Referat dr Turnera od 21 IX 1941 god.445
170.Zapovest generala Böhme-a od 21 IX 1941 god.450
171.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 23 IX 1941 god.453
172.Naređenje nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 23 IX 1941 god.454
173.Izveštaj štaba 342 nemačke p. divizije od 24 IX 1941 god.456
174.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 24 IX 1941 god.458
175.Naredba generala Böhme-a od 25 IX 1941 god.459
176.Naređenje nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 25 IX 1941 god.461
177.Izveštaj štaba 342 p. divizije od 25 IX 1941 god.463
178.Izveštaj štaba 342 p. divizije od 26 IX 1941 god.465
179.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 26 IX 1941 god.466
180.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 27 IX 1941 god.467
181.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 28 IX 1941 god.468
182.Naređenje nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 29 IX 1941 god.469
183.Izveštaj načelnika štaba nemačke okupacione uprave u Srbiji od 29 IX 1941 god.470
184.Izveštaj štaba 342 p. divizije od 30 IX 1941 god.472
185.Izveštaj komande nemačkih trupa "LXV" od 30 IX 1941 god.474
186.Izveštaj štaba 342 p. divizije od 30 IX 1941 god.475
187.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 1 X 1941 god.476
188.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 3 X 1941 god.477
189.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 3 X 1941 god478
190.Izveštaj načelnika štaba nemačke okupacione uprave u Srbiji od 4 X 1941 god.479
191.Naređenje nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 4 X 1941 god.480
192.Izveštaj štaba 342 p. divizije od 4 X 1941 god.482
193.Izvod iz izveštaja šefa nemačke policiske službe od 5 X 1941 god.483
194.Plan komandanta 717 nemačke p. divizije o borbi protiv partizana od 5 X 1941 god.485
195.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 6 X 1941 god.488
196.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 7 X 1941 god.489
197.Naređenje generala Böhme-a od 8 X 1941 god.490
198.Izveštaj štaba 342 p. divizije od 9 X 1941 god.492
199.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 9 X 1941 god.494
200.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 9 X 1941 god.496
201.Izveštaj načelnika štaba nemačke okupacione uprave u Srbiji od 9 X 1941 god.497
202.Izvod iz izveštaja šefa nemačke policiske službe od 9 X 1941 god498
203.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 9 X 1941 god.500
204.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 10 X 1941 god.501
205.Naređenje generala Böhme-a od 10 X 1941 god.502
206.Plan komandanta 717 p. divizije za borbu protiv partizana od 10 X 1941 god.504
207.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 11 X 1941 god.507
208.Izveštaj komande nemačkih trupa "LXV" od 12 X 1941 god.508
209.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 12 X 1941 god.519
210.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 12 X 1941 god.520
211.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 12 X 1941 god.521
212.Naređenje nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 12 X 1941 god.523
213.Naređenje nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 13 X 1941 god.525
214.Izveštaj nemačkog poručnika Liepe-a od 13 X 1941 god.526
215.Izveštaj štaba 342 p. divizije od 13 X 1941 god.529
216.Zapovest štaba 342 p. divizije od 13 X 1941 god.530
217.Zapovest štaba 342 p. divizije od 13 X 1941 god.532
218.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 13 X 1941 god.533
219.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 14 X 1941 god.534
220.Naređenje generala Böhme-a od 14 X 1941 god.535
221.Izveštaj komandanta 342 p. divizije od 15 X 1941 god.537
222.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 15 X 1941 god.539
223.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 16 X 1941 god.540
224.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u SrbijW od 18 X 1941 god.541
225.Naređenje nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 19 X 1941 god.542
226.Izvod iz izveštaja šefa nemačke policiske službe od 20 X 1941 god.543
227.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 20 X 1941 god.546
228.Izveštaj kapetana Bischofshausena od 20 X 1941 god. o masovnom streljanju u Kragujevcu548
229.Izvod iz izveštaja šefa nemačke policiske službe od 21 X 1941 god.554
230.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 21 X 1941 god.556
231.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 22 X 1941 god.557
232.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiij od 22 X 1941 god.558
233.Zapovest komandanta 342 p. divizije od 23 X 1941 god.560
234.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 23 X 1941 god.562
235.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 26 X 1941 god.563
236.Naređenje dr Turnera od 26 X 1941 god.564
237.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 26 X 1941 god.567
238.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 28 X 1941 god.568
239.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 28 X 1941 god.569
240.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 29 X 1941 god.570
241.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 30 X 1941 god.571
242.Izveštaj šefa pozadinske službe u štabu nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 30 X 1941 god.572
243.Izveštaj štaba 342 p. divizije od 30 X 1941 god.575
244.Naređenje načelnika štaba nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 31 X 1941 god.577
245.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 31 X 1941 god.578
246.Izveštaj komandanta 1 bataljona 724 p. puka od 31 X 1941 god.579
247.Izveštaj dr Turnera od 1 XI 1941 god.581
248.Izveštaj poručnika Waltliera od 1 XI 1941 god.583
249.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 1 XI 1941 god.585
250.Poverljiva okružnica nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 4 XI 1941 god.586
251.Izveštaj štaba 164 nemačke p. divizije od 5 XI 1941 god.589
252.Izveštaj štaba 717 p. divizije od 7 XI 1941 god.590
253.Izveštaj generala Böhme-a od 10 XI 1941 god.591
254.Izveštaj 3 bataljona 697 p. puka od 10 XI 1941 god.593
255.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 10 XI 1941 god.594
256.Izveštaj štaba 342 p. divizije od 11 XI 1941 god.595
257.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 11 XI 1941 god.596
258.Izveštaj štaba 342 p. divizije od 11 XI 1941 god.597
259.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 13 XI 1941 god.598
260.Izveštaj štaba 342 p. divizije od 18 XI 1941 god.599
261.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 18 XI 1941 god.601
262.Izveštaj štaba 3 bataljona 697 nemačkog p. puka od 18 XI 1941 god.602
263.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 19 XI 1941 god.604
264.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 20 XI 1941 god.605
265.Izveštaj 1 bataljona 699 p. puka od 20 XI 1941 god.607
266.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 22 XI 1941 god.608
267.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 26 XI 1941 god.609
268.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 26 XI 1941 god.610
269.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 29 XI 1941 god.611
270.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 30 XI 1941 god.612
271.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 30 XI 1941 god.613
272.Izveštaj komandanta 3 bataljona 697 p. puka od 30 XI 1941 god.616
273.Naređenje generala Böhme-a od novembra meseca 1941 god.616
274.Naređenje M. Nedića od novembra 1941 god.619
275.Izveštaj štaba 113 nemačke p. divizije od 4 XII 1941 god.621
276.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 4 XII 1941 god.622
277.Izvetšaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 4 XII 1941 god.623
278.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 5 XII 1941 god.624
279.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 7 XII 1941 god.626
280.Izvod iz dnevnika štaba XVIII nemačkog armiskog korpusa od 18 IX do 8 XII 1941 god.627
281.Prilog dnevniku štaba XVIII nemačkog armiskog korpusa od 19 IX do 6 XII 1941 god.629
282.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 10 XII 1941 god.636
283.Izveštaj štaba 342 p. divizije od 10 XII 1941 god.640
284.Prilog izveštaju štaba 342 p. divizije od 10 XII 1941 god.642
285.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 10 XII 1941 god.643
286.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 11 XII 1941 god.644
287.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 13 XII 1941 god.645
288.Izveštaji 3 bataljona 697 nemačkog p. puka od 16 XII 1941 god.646
289.Izveštaj štaba 342 p. divizije od 17 XII 1941 god.647
290.Prilog izveštaju štaba 342 p. divizije od 17 XII 1941 god.648
291.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 28 XII 1941 god.649
292.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 30 XII 1941 god.650
293.Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 31 XII 1941 god.651
294.Koncept izveštaja 697 nemačkog p. puka od 31 XII 1941 god.654
295.Izveštaj štaba 717 p. divizije o borbama divizije od 15 V do 31 XII 1941 god.655
296.Operaciski dnevnik 704 p. divizije od 11 X 1941 do 31 XII 1941 god.672
297.Operaciski dnevnik 113 p. divizije od 1 XII 1941 god. do 12 I 1942 god.675
298.Izvod iz operaciskog dnevnika komande nemačkih trupa "LXV" od 13 V 1941 do 8 III 1942 god.679
299.Izvod iz saslušanja generala Böhme-a u Nümbergu 1947 god.682
300.OBJAŠNJENJE SKRAĆENICA695
Registar701
SADRŽAJ717
BIBLIOTEKA