ZBORNIK HISTORIJSKOG ARHIVA U KARLOVCU, knjiga 18: Kotar Slunj i kotar Veljun u NOR i socijalističkoj izgradnji - 2. deo
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
RADONJA DODIG: Djelatnost centralnih organa NOR-a Hrvatske u kotaru Slunj693
MANE BORČIĆ: Razvoj zdravstva u kotarevima Slunj i Veljun u vrijeme NOR-a700
SOFIJA PAVIČIĆ MAŠA: Vladimir Nazor i Ivan Goran Kovačić u oslobođenom Slunju737
MANE BORČIĆ: Kulturno-prosvjetna i propagandna djelatnost u kotarevima Slunj i Veljun tokom NOR-a748
Dr SVETOZAR LIVADA: Kolonizacija s područja Slunja 1945-1948 godine783
RADE KATIĆ: Iseljenje naroda katastarskih općina Zbjeg, Tobolić, Močila i dijela Gornjeg Primišlja810
RADONJA DODIG: Selo Zbjeg u NOR-u818
PERO KOSANOVIĆ: Močila u NOR-u838
MILOVAN MILKOVIĆ: Tobolić od naseljavanja do iseljenja848
LJUBAN MILJKOVIĆ: Neki podaci o Toboliću pred rat i za vrijeme narodnooslobodilačke borbe856
MILOŠ GAĆEŠA: Tržić u narodnooslobodilačkoj borbi869
        NARODNI HEROJI877
Dr ĐURO ZATEZALO: Abrlić Julija Stjepan Stevo879
Dr ĐURO ZATEZALO: Čakširan Petra Milan881
Dr ĐURO ZATEZALO: Kukić Đurđa Nikola884
LJUBAN MILJKOVIĆ: Stjepan Milašinčić Šiljo886
Dr ĐURO ZATEZALO: Miljković Rade Joco890
Dr ĐURO ZATEZALO: Sabljak Nikole Ivan892
Dr ĐURO ZATEZALO: Tarabić Mihajla Joco894
MIRJANA PEREMIN: Ljudski gubici na području kotara Slunj i kotara Veljun 1941-1945905
Pali borci s područja kotara Slunja i kotara Veljuna 1941-1945919
Žrtve fašističkog terora i rata s područja kotara Slunj i kotara Veljun 1941-1945978
Umrli od tifusa s područja kotara Slunj i kotara Veljun 1941-19451140
SIMO KRNIĆ: Doprinos naroda kotara Slunj i Veljun narodnooslobodilačkoj borbi i poslijeratni gospodarski razvoj općine Slunj1217
JOSIP KOVAČEVIĆ: Razvoj društvenih djelatnosti u općini Slunj (1945-1983)1255
        Kazalo ličnih imena1269
        Kazalo geografskih imena1312
        Tumač skraćenica1331
BIBLIOTEKA