PRVA KRAJIŠKA UDARNA BRIGADA - SJEĆANJA BORACA
BIBLIOTEKA

Sadržajstrana
Prvi dio
BORBENI PUT BRIGADE
Vojo Todorović, BORBENI PUT BRIGADE9
Drugi dio
NA PUTU DO PRVE KRAJIŠKE NOU BRIGADE
Velimir Stojnić, NA PUTU DO PRVE KRAJIŠKE NOU BRIGADI37
Milutin Morača. PRVA KRAJIŠKA BRIGADA52
Mladen-Mlađo Marin. PARTIJSKO-POLIITIČKI RAD U BRIGADI54
Veljko Vejnović. SKOJ I OMLADINA BRIGADE67
Dušan Karan - Dušan Jevtić. KAKO SMO SE SNABDJEVALI HRANOM I ORUŽJEM85
Dušan Karan. OBAVJEŠTAJNO-IZVIĐAČKA SLUŽBA91
Treći dio
OD FORMIRANJA BRIGADE DO REORGANIZACIJE U RUJIŠKOJ
Savo Kesar. STOTINU I PET DANA U BRIGADI97
Živko Rodić. U PRVOJ ČETI PRVOG BATALJONA109
Dušan Karan. NEPOKOLEBLJIVA NOVSKA ČETA114
Slobodan Špegar Špego. PETROVČANI U PRVOJ KRAJIŠKOJ BRIGADI ...117
Savo Popovič, ISKUŠENJA I PODVIZI BIHAĆKE ČETE120
Rade Vujisić. OD KOZARE DO NERETVE127
Mlađo Vukliš. NAS VELIKI DAN129
Gavro Vučenović, JANJSKA ČETA U BRIGADI141
Marko Mihajlović. RADOSTAN TRENUTAK132
Gojko Slijepac. NISU SVI MOGLI U DOBROVOLJCE134
Gojko Đenić, KAMIONIMA OD PRIJEDORA DO LAMOVTTE .135
Stevo Rauš. U VRTLOGU PRVIH VATRENIH KRŠTENJA ...135
Ratko Vašalić. PREKAJSKA ČETA U BORBAMA NA BRANKOVCU, SASINI I KLJUČU138
Mićo Matić. POD PLJUSKOM KIŠE i KURŠUMA140
Mićo Matić. OBOSTRANO IZNENAĐENJE141
Stevo Rauš. Borko Arsenić, Dušan Karan, PISKAVICA - VELIKl OKRŠAJ, ŽRTVE I ISKUSTVA142
Dragutin Stanić; ČETVRTI BATALJON NA PISKAVICI146
...
ČETVRTI DIO
Dejstva brigade od Ključa do Bosanskog Novog229
...
PETI DIO
Napad na Sanski Most i četvrta ofanziva375
...
ŠESTI DIO
Borbe u Centralnoj Bosni442
...
...
SEDMI DIO
Đorđe Savić: RATNI RASTANCI
Rade Vojnović: KURIRI NA ZADATKU
Uroš Krajinović: PRVOBORCI NA KULTURNOM FRONTU
Jovan Jovica Čurčić: KLOPKA ZA "TRUP" KOD VITOVLJA
Kosta Kovačević: RVANJE SA NIJEMCIMA OKO DUBRAVA
Milan Radaković: POSVJETA MILOŠU DERETIĆU
Dušan Kecman: OKRŠAJI U VITOVLJU I BRVANCIMA
Slobodan Dakić: BORAC S PUŠKOM I TAMBURICOM
Rade Vojnović: U VODU I VATRU ZA DRUGA
Stevo Mandić: SIKIRČE MI JE SPASILO ŽIVOT
Mladen Mlađo Marin: PODVIG PLIVAČA
Cvijo Mazalica: "NEKA ŠTO JAČE PUKNE"
Branko Jerković: PREPL1VALI SMO BOSNU
Slavko Plavša: RUŠENJE POSLJEDNJEG BUNKERA U KAKNJU
Dušan Vujnović: MINIRANJE RUDNIKA U KAKNJU
Đuro Vukobrat i Jovan Grbić: SJEĆANJE NA BRAĆU GRBIĆE
Dragan Bokan: EVAKUACIJA PLIJENA IZ KAKNJA
Petar Mrđa: OTPISANA ČETA
Marinko Banjac: SJEĆANJE NA MIĆU KNEŽEVIĆA
Milivoj Stojaković: DAN I NOĆ U OKRUŽENJU
Nedeljko Vujatović: SLATKI PLIJEN
Petar Adžić: SELO BANJER POZDRAVLJA KRAJIŠNIKE
Drago Đukić: KLOPKA SS BATALJONU
Petar Mrđa: ZASJEDA PREMA VISOKOM
Mara Kecman: DVIJE NAJTEŽE NOĆI
Jovo Novaković: MJESEC DANA UZ DRUGA TITA
Živko Dojčinović: VODNIK JEVTO
Ostoja Raković: BOMBE MILANA ŠERBULE
Antun Ante Baljak: MOJA PRVA NOĆNA BORBA
Ilija Bujić: ŽRTVOVANJE ZA RANJENOG DRUGA
Sofija Kapoš: U KLOPCI ZBOG SNA
Vojo Todorović: NAPAD NA AERODROM U RAJLOVCU
Cvijo Mazalica: KLJUČALO JE KAO U KAZANU
Drago Đukić: TREĆI BATALJON PALI AVIONE
Boris Abramović: OŽILJAK SA RAJLOVCA
Milorad Talić: NOĆ U KOJOJ SAM SAZRIO
Milenko Đuđić: RANE I RADOST POBJEDNIKA
Miloš Švonja: OKLOPNI VOZ NIJE PROŠAO
Velimir Kukolj : LOKOMOTIVE SAMOUBICE
...
DEVETI DIO
Cvijo Mazalica: OD VIŠEGRADA DO FOČE
Danilo Radaković: PRED KOMUNISTIMA JE TEŽAK I TRNOVIT PUT
Dane Markanović: PROBOJ IZ OBRUČA NA DEVETAKU
Sveto Popović: KROZ ŠESTU OFANZIVU
Desanka Marković: PROBOJ KOD HAN-PIJESKA
Dmitar Radulović: JEKIN POSLJEDNJI JURIŠ
Dobrila Boba Stefanović: PJEVALO SE I GINULO
Savan Kesić: SUROVI ZAGRLJAJ KONJUHA
Nikola Vejnović: KONAK NA PLANINI
Danilo Radaković: SA KOMANDANTOM MORAČOM NA VRHU KONJUHA
Milinko Rakić: NOĆ U SNEGU
Rade Kević: PERO KEKIĆ JE POGINUO ZA DRUGA
Dušan Karan: DUG KOMESARU KUSONJIĆU
Strahinja Bogdanović: PROBOJ NA KRIVAJI
Đorđe Savić: SUKOB SA NJEMAČKIM SKIJAŠIMA
Dragan Bokan: BORBA NA BARAMA
Drago Đukić: BRANKO SURLA
Strahinja Bogdanović: KUĆA SA DVOJA VRATA
Jovan Stojanović: MITRALJEZAC DIKA
Petar Rakić: PRISJEDOŠE NAM JABUKE I ORASI
Nikola Vejnović: SJEĆANJE NA BOGDANA VEJNOVIĆA
Dušan Kecman: U GUMENOM ČAMCU PREKO DRINE
Mladen Mlađo Marin: FOČANSKIH 55 DANA
Slobodan Dakić: DVOMJESEČNO DJELOVANJE U SELU BOLJORADINI
Mlađo Vukliš: NA POLITIČKOM KURSU U FOČI
Uroš Krajinović: MARŠ PETE DIVIZIJE
...
DVANAESTI DIO
Treći prodor u Srbiju
Milutin Morača: OD BERANA DO KOPAONIKA
Petar Mrđa: ZELENE RAKETE NAD PLANINOM
Ranko Repajić: KRVAVA NOĆ NA MILANOVOM VRHU
Stojan Drljača: SMRT STEVE MUDRINIĆA
Đurdijana Đurđa Šoškić: PROTIV ČETNIKA NA KOPAONIKU I U ARANĐELOVCU
Pavle Puletić: MEĐU KRAJIŠNICIMA
Ljubomir Jajčanin Bijeli: PRVI BATALJON U OKRUŽENJU U KURŠUMLIJI
Dušan Radić: OKRŠAJ U GRADU
Jovo Novaković: GUBICI PRED KURŠUMLIJOM
Dobrila Boba Stefanović: RVANJE SA BUGARIMA U MAGAZI
Rade Kević: BLJESAK IZ BUNKERA
Boško Stojanović: MIĆA KOKORUŠ
Sofija Kapoš: SPASIH DVA ŽIVOTA
Stevo Đaković: PLOTUN IZ ZASJEDE
Milan Glušica: ŽIVOT I SMRT SIME INĐIĆA
Đuro Vukobrat: PRVA KRAJIŠKA - NEZAMJENJIVA ŠKOLA KADRA
Petar Mrđa: RASTANAK SA DRUGOVIMA
Borko Arsenić i Pero Đurić: MIRKO ZEC
Ilija Materić: SA PRVOM KRAJIŠKOM NA JASTREPCU
Žarko Samardžić: LOM U SELU ROSULJE
Ranko Repajić: NOĆNI NAPAD NA UŽICE
Stevo Rauš: OSLOBOĐENJE ARANĐELOVCA I OKOLINE
Gojko Ličina: DNEVNI JURIŠ NA GRAD
Stojan Drljača: POBJEGLI SMO IZ BOLNICE
Mlađen Mlađo Vukliš: SJEĆANJE NA MILU ANĐELIĆA
Milenko Đuđić: OKRŠAJI ISPOD BUKULJE
Milinko Rakić: KOMANDANT JE OSLOBODIO ČETNIKE
Jela Ilić: TUGA ZA DRUGOM
Miloš Kovačević: RANAC EKSPLOZIVA ZA "STARO ZDANJE"
Miloš Matić: SUSRET SA CRVENOARMEJCIMA
...
BIBLIOTEKA