Dragoslav Parmaković: MACVANSKI PARTIZANSKI ODRED
SadržajSledeci dokument

SADRŽAJ
UVOD
1(Narod i komunisti...)
2O kraju i o ljudima
3Privreda u šabačkom kraju
4Političke prilike do aprilskog rata
5Aprilski rat i početak okupacije
6Napomene
Prvi deo
OSNIVANJE ODREDA I DRUGE PRIPREME ZA USTANAK
7Ubrzano obnavljanje i jačanje partijoke organizacije
8Prelazak komunista u ilegalnost i prve vojne grupe
9Osnivanje Mačvanskog partizanskog odreda
10Pripremni rad Partije na stvaranju osnove za opštenarodni ustanak
11Mere okupatora i kvislinga za suzbijanje ustanka
12Napomene
POLET USTANKA I NAGLO NARASTANjE ODREDA
13Prva oružana akcija
14Rasturanje stare vlasti i omasovljenje Odreda
15Osnivanje četa i promena imena Odreda
16Akcija prikupljanja oružja
17Sukobi Podrinskog partizanskog odreda s nemačkim trupama
18Napad partizana na nemačku posadu u Mačvanskoj Mitrovici
19Podela Podrinskog NOP Odreda na bataljone
20Sporazum Podrinskog NOP odreda sa četnicima o zajedničkoj borbi protiv okupatora
21Najvažnije pitanje — karakter ustanka
22Napomene
CEO OKRUG — SLOBODNA TERITORIJA
23Četnici „primorani" da stupe u akciju
24Oslobođenje Bogatića i borba na Bitvi
25Oslobođenje Banje Koviljače
26Osnivanje Lozničke partizanske čete
27Opsada Šapca i Mačvanske Mitrovice
28Drugi napad na Mačvansku Mitrovicu
29Prelazak grupe komunista-robijaša iz Srema u Mačvu
30Napomena
RAZVIJANJE VOJNIČKE FORMACIJE ODREDA
31Jačanje discipline i čišćenje nepoželjnih elemenata
32Usavršavanje vojne organizacije
33Sanitetska služba
34Snabdevanje i transport
35Obaveštajna služba
36Partijski, politički i kulturni rad u Odredu
37Napomena
SVE ZA FRONT
38Seoske partizanske čete
39Pozadinska vojna vlast
40Začeci partizanske ratne proizvodnje
41Uopostavljanje nove narodne vlasti
42Opšti narodni ustanak
43Napomene
BORBE ZA ŠABAC
44Šabac za vreme opsade
45Okupator priprema kaznenu ekspediciju
46Četnici se nameću okupatoru za saveznike
47Napad na nemački garnizon u Šapcu
48Kaznena ekspedicija raseljava i čisti Šabac
49Napomene
MAČVANSKI FRONT
50Udar kaznene ekspedicije i povlačenje Podrinskog NOP odreda iz Mačve
51Prikupljanje i sređivanje jedinica Podrinskog NOP odreda
52Evakuacija pozadinskih delova u Rađevinu
53Uspostavljanje fronta prema kaznenoj ekspediciji
54Borba kod Novog Sela
55Kaznena ekspedicija sprovodi plansko čišćenje Mačve
56Napad na Prnjavor
57Napomene
JUNAČKI OTPOR U DOLINI JADRA
58Ocena završenog i priprema novog kaznenog poduhvata
59Prodor kaznene ekspedicije u Jadar
60Četnici predaju Loznicu
61Jadranski front
62Čišćenje Cera i Iverka
63Četrnaesti oktobar
64Razaranje Krupnja i prolazak kaznene ekspedicije u Valjevo
65O posledicama kaznenog pohoda
66Napomene
PROTIV UDRUŽENIH NEPRIJATELJA SVIH VRSTA
67Neprijatelj obezbeđuje osvojeno područje
68Pokušaj Odreda da sa vrati u Mačvu
69Četnici počinju oružanu borbu protiv partizana
70Napad na četnike u Loznici
71Odred brani Stolice i Zajaču
72Neprijatelj osvaja partizanske baze
73U napad radi odbrane
74Stav prema Dražinovcima
75Napomene
POVRATAK U MAČVU
76Odluka o povratku partizanskih odreda na njihova područja
77Situacija u drugoj polovini decembra
78Od Proslopa do Cera
79Glavnina odreda je raspuštena
80Mačvanska četa u sastavu Valjevskog NOP odreda
81Potraga za rasturenim partizanima
82O uzrocima propasti Podrinskog NOP odreda
83Napomene
Drugi deo
OŽIVLJAVANJE OSLOBODILAČKOG POKRETA
DRINA NIJE PREPREKA
NERAVNA BORBA ZA OPSTANAK
ODRED, UDARNI BATALJON, BRIGADA
Prilog
SPISAK BORACA MAČVANSKOG (PODRINSKOG) NOP ODREDA
102Prvi deo (juli 1941 - mart 1942)
103Drugi deo (18. septembar 1943. - 18. septembar 1944)
106IZVORI I LITERATURA
SadržajSledeci dokument