Ilija T. Radaković: BESMISLENA YU-RATOVANJA 1991-1995
Sadržaj Sledeće poglavlje* biblioteka *

“Nacija je najveće zlo za naciju, jer je organizovana sebičnost koja se nužno zatvara u nepodnošljivo društvo. Nacionalizam kopa grob vlastitioj naciji.”

Indijski nobelovac Rabindranat Tagore

“Nečija jednonacionalna ‘istina’, samim tim što je takva, ne može biti istina. Ona suzbija razboritost slobodnih građana.”

General-pukovnik Koča Popović

“Za mene je ključno pitanje definisanje politike koja je dovela do ratova u Jugoslaviji i koja je, kao glavni instrument, imala zločine prema civilima, etnička čišćenja, logore, silovanja i ubijanja. Stvaranje etničke države postavljeno je kao cilj, a etnički nacionalizam proizveo je ideologiju koja je u svemu drugom i u svemu drugačijem videla direktnu smetnju protiv koje je primenjivala silu. To je bila neka vrsta totalnog rata, ne samo vojnog nego i propagandnog, ideološkog, psihološkog i medijskog.”

Istoričar Latinka Perović

“Naš raskid sa svetom, naš rat sa svetom (jer nije to bio rat sa Muslimanima i Hrvatima, nego rat sa svetom), šta je to drugo nego ludilo, i koja bi druga sila mogla taj rat da vodi, ako ne sila ludila?”

Književnik Radomir Konstatinović

I
SADRŽAJ
II
ZAŠTO PISATI O BESMISLENOM RATU – RATOVIMA?
III
ZLOUPOTREBA JNA I ORUŽANIH SNAGA SFRJ:
- O čemu se govori, šta se izostavlja i zaobilazi u knjizi V. Kadijevića “Moje viđenje raspada – vojska bez države”
- Spoljna ugroženost i njen uticaj na bezbjednost SFRJ
- O Ustavu iz 1974, društvenom sistemu i nacionalnom sukobljavanju
- Suština i smisao napada na koncepciju opštenarodne odbrane
- Dva ili pet perioda razvoja OS SFRJ
- Od najave do ratova (1989-1992)
- Informacija Političke uprave SSNO (1991)
IV
RATOVI U SLOVENIJI, HRVATSKOJ I BiH, SRBIJA, CRNA GORA I SRJ U RATOVIMA
*RAT U SLOVENIJI (1991)
- Prve vijesti o ratu u Sloveniji
- Rat u Sloveniji u knjizi Veljka Kadijevića
- Koncepcija ONO, TO i odnosi JNA i Slovenije
- Slovenački generali pred rat i u ratu
- Hrvatsko-slovenački sporazum i proglas Štaba Vrhovne komande
- Šta o JNA i njenoj ulozi piše general Stane Potočar?
- Načelnik kabineta Veljka Kadijevića general Vuk Obradović o vojnoj akciji u Sloveniji
- Zaključna razmatranja o ratu u Sloveniji
*RAT U HRVATSKOJ (1990-1995)
- Stanje u Hrvatskoj 1990.
- Politika SDP Hrvatske 1990.
- Rezultati izbora (1990)
- Najave krvavih zbivanja na obe strane
- Šta je prethodilo ratu?
- Preko živih i mrtvih
- General V. Kadijević – poglavlje “Rat u Hrvatskoj”
- Kratak pregled vojnih dejstava
- Sa lica mjesta – iz Like
- Nekoliko pitanja i zaključaka
*RAT – RATOVI U BOSNI I HERCEGOVINI (1991-1995)
- BiH pred rat u Sloveniji i Hrvatskoj
- Podjela BiH
- BiH – operativna osnovica za rat u Hrvatskoj i neposredne pripreme za rat u Bosni
- Neuspio puč u Sarajevu
- Pokušaj demokratskih snaga da spriječe rat
- Operativne namjere i tok dejstava
- Borbe u dolini Drine
- Opsada Sarajeva
- Rušenje Mostara
- Otvaranje koridora
- Borbe u Bosanskoj krajini
- O prvoj fazi rata u BiH (1991-1993)
- Partizanski generali sa narodom
*SRBIJA, CRNA GORA I SRJ U RATOVIMA
- Rat krenuo od (sa) dva Kosova
- Srbija i Crna Gora “nezvanično” u ratu
- Podudarnost ili revitalizacija projekta “Homogena Srbija”
- Srpska pravoslavna crkva na političkoj sceni
- Otvoreno pismo Slobodanu Miloševiću
- Crna Gora na hercegovačko – dubrovačkom ratištu
- Vukovar i Dubrovnik – pobjede koje predstavljaju poraz
- “Put u bespuće”
V
INTELIGENCIJA, KONFESIJE I PARAMILITANTNE SNAGE - BOJOVNICI BESMISLENOG RATOVANJA
- Zakuvano u glavama kvazi-intelektualaca
- “Vjerska buđenja” ili “vjerski ratovi”
- Paramilitantne snage
VI
RAT KAO NAJGORI IZBOR – ODGOVORNOST ŠTABA VRHOVNE KOMANDE
VII
BILJEŠKE (1983-1995)
- Razgovor sa Petrom Gračaninom (1983)
- Osvrt na reorganizaciju OS (1984-1985)
- Generali sa Lazarom Mojsovom (1986)
- Pismo Peri Šimiću (1988)
- Slovenački penzionisani generali i SSNO (1988-1990)
- O Kninskoj krajini i Tromeđi (1989-1991)
- Akademiku Dr Jovanu Raškoviću (1991)
- O odnosu prema SIV-u Ante Markovića (1989-1991)
- Dva intervjua Petra Gračanina (1991-1993)
- Porast moći armijskog vrha
VIII
VAŽNIJI DOGAĐAJI I DATUMI OD 1981. do 1995. (izbor i komentari autora)
IX
VOJNIČKO RAZMIŠLJANJE O UNAPRED IZGUBLJENOM RATU – RATOVIMA
- Šta je trebalo, a šta nije trebalo da se čini?
- Neke karakteristike besmislenog ratovanja
- Katastrofalne posljedice
- Imenujmo glavne aktere i ličnosti apsurdnih ratova
X
NISMO ĆUTALI
- Tri upozorenja Koče Popovića (1989)
- “Protiv sijača zla” (1990)
- Za stranku demokratskih promjena (1990)
- Zašto je izviždan general, narodni heroj i akademik dr Gojko Nikoliš? (1990)
- Općinskim odborima SUBNOR-a Like (1990)
- Povjerenje, mir, sloboda i demokratija nasušna su potreba – apel 55 generala (1990)
- Građanima i partizanima Like (1990)
- Za mir i ljudski razgovor (1990)
- Tri protesta antifašista (1991)
- Dva jubileja bez prave proslave (1991-1996)
- Odgovor tzv. Koordinacionom odboru (1991)
- Povodom akcije za povratak četničkog vojvode M. Đujića (1991)
- Mir jedina alternativa (1991)
- Poruka armiji za pedeseti rođendan (1991)
- U ime prozvanih (1991)
- Poslije dogovora u Ženevi (1991)
- Tito – naša i svjetska ličnost (1992)
- Apel za mir i zajednički život naroda BiH (1992)
- “Dozvolite da se ne slažemo, g. generale” (1993)
- Na pedeset prvoj godišnjici VI ličke proleterske divizije “Nikola Tesla” (1993)
- In memoriam – Milorad Miščević (1996)
XI
O AUTORU I KNJIZI
- BELEŠKA O AUTORU
- Summary
- Iz recenzija
- Skraćenice
- RECENZIJA
SadržajSledeće poglavlje* biblioteka *