Jozo Tomasevich: ČETNICI U DRUGOM SVJETSKOM RATU 1941-1945
SadržajSledeci dokument

sadržajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
1Predgovor izdavača
2Dosadašnja historiografija i knjiga Joze Tomasevicha o četnicima (V. Kljaković)
DIO PRVI - PRIBLIŽAVANJE RATA
31. JUGOSLAVIJA IZMEÐU DVA RATA
4Povijesna pozadina
5Vlast i politika, 1918-1939.
6Ekonomski i socijalni problemi 1918-1939.
72. UOČI RATA
8Sporazum Cvetković—Maček
9Rastuće ekonomske teškoće
10Njemačko napredovanje u jugoistočnoj Evropi
11Jugoslavija pristupa Trojnom paktu
12Puč od 27. marta 1941.
13Neriješivi zadaci
143. INVAZIJA I SLOM
15Jugoslavenski obrambeni planovi
16Napad Osovine
17Vojni i politički slom
18Primirje 17. aprila 1941.
19Tko je odgovoran
20Komunisti i Aprilski rat
21Temeljni uzroci sloma
22Aprilski rat i konačna pobjeda Saveznika
234. PODJELA I OKUPACIJA
24Podjela
25Njemački sistemi upravljanja
26Talijanski sistemi upravljanja
27Nezavisna Država Hrvatska
28Srpska marionetska vlada
DIO DRUGI - VOJSKA U OTADŽBINI
295. RANA FAZA ČETNIČKOG POKRETA
30Četnička tradicija do 1941.
31Počeci četničkog pokreta u ratu
32Četnici Koste Pećanca pod okupacijom
33Draža Mihailović
34Početak oružanog otpora
35Četnici stiču legitimnost
36Sve jači konflikt između četnika i partizana
37Srpski nacionalistički otpor izvan Srbije
38Izbjeglička vlada i oružani otpor
396. ČETNICKI CILJEVI I ORGANIZACIJA
40Glavni cilj: Velika Srbija
41Vojna organizacija
42Politička organizacija i propaganda
43Načini četničkog mišljenja i ponašanja
447. ČETNICI I STRANI NEPRIJATELJ
45Dvojna politika u Srbiji
46Slučaj majora Dangića
47Kolaboracija s Talijanima u Crnoj Gori
48Kolaboracija s Talijanima u NDH
49Kolaboracija s Talijanima u Sloveniji
50Kolaboracija s ustaškom državom
51Bitka na Neretvi i njene posljedice
52Četnički teror
538. VLADA U IZBJEGLIŠTVU I ODNOSI S BRITANCIMA
54Izbjeglička vlada do januara 1942.
55Jovanovićev kabinet
56Britanska aktivnost u odnosu na Jugoslaviju, 1941-1942.
57Sporno pitanje kolaboracije
58Britanska materijalna i financijska pomoć četnicima
59Izbjeglička vlada nakon juna 1943.
DIO TREĆI - OPADANJE I PROPAST
609. OD SLOMA ITALIJE DO BITKE ZA SRBIJU
61Promjena njemačkog stava prema četnicima
62Četničko-njemački sporazumi o kolaboraciji u Srbiji
63Neformalna kolaboracija u Srbiji
64Kolaboracija izvan Srbije do oktobra 1944.
6510. ODNOSI SA SAVEZNICIMA
66Britanski prekid s četnicima
67Nade u spas iz Sjedinjenih Američkih Država
68Nade u savezništvo sa sovjetskim snagama
6911. GUBITAK BAZE U SRBIJI
70Kongres u Ba
71Uoči bitke za Srbiju
72Slom njemačko-četničke obrane u zapadnoj Srbiji
73Sovjetske snage ulaze u Srbiju
74Četnici se povlače iz Srbije
75Lukačevič se otcjepljuje od Mihailovića
7612. POSLJEDNJI MJESECI
77Daljnji pokušaji približavanja Saveznicima
78Nastavak kolaboracije s Nijemcima
79Planovi OZNE za hvatanje Mihailovića
80Vratiti se u Srbiju ili poći u Sloveniju?
81Đurišićev zlosretni pokret
82Posljednji dani na Vučjaku
83Prema Srbiji i konačnoj propasti
84Mihailović je uhvaćen
8513. BIBLIOGRAFIJA
SadržajSledeci dokument