Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Narodni heroji Jugoslavije

Za ovaj pojam je pronađeno 603 hronoloških zapisa, 34 dokumenata i 85 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 5. 1941. U s. Blagaju (u Kordunu) ustaše izvršile masovni pokolj Srba. U s. Veljunu (kod Slunja) i okolnim selima pobile su 520 ljudi, među kojima i sekretara SK KPH za Slunj Nikolu Kukića, narodnog heroja.

⚔️ 0. 7. 1941. U Pančevu, u logoru -Svilara-, nemačka policija ubila člana KPJ Marka Kulića, narodnog heroja.

⚔️ 8. 7. 1941. Ustaše izvele iz Lepoglavskog logora narodnog heroja Lovra Šperca Renka i streljale ga u blizini Varaždina.

⚔️ 9. 7. 1941. U Zagrebu ustaše streljale narodne heroje Božidara Adžiju, Ognjena Priču i Otokara Keršovanija i još sedam drugova, kao odmazdu zbog ubistva ustaškog agenta (4. jula).

⚔️ 14. 7. 1941. Poginula Kata Dumbović-Kovačić, narodni heroj kao učesnik u oslobođenju zatvorenika iz ustaškog logora u s. Kerestincu.

⚔️ 14. 7. 1941. Ustaše streljale Budaka Divka, narodnog heroja, jednog od organizatora bekstva zatvorenika iz ustaškog logora u s. Kerestincu.

⚔️ 20. 7. 1941. Posle trodnevnih borbi i pregovora italijanski bataljon 93. puka divizije -Mesina- predao se ustanicima koji su zauzeli Berane (sada: Ivangrad). Poginulo oko 70 italijanskih oficira i vojnika a zarobljeno oko 700. Zaplenjeno: 9 mitraljeza, 12 p. mitraljeza, 23 minobacača i oko 800 pušaka. Prvog dana borbe poginuo je Miloš Mališić, narodni heroj.

⚔️ 31. 7. 1941. Na Bagljašu (nedaleko od Zrenjanina) kao odmazdu zbog paljevine žita, nemački vojnici streljali 90 rodoljuba, među kojima i člana PK KPJ za Vojvodinu Sonju Marinković, narodnog heroja.

⚔️ 0. 8. 1941. Kod Oštrelja četnici ubili člana SK KPJ i NO veća u Drvaru Vasu Kelečevića, narodnog heroja, kada je pokušao da zaštiti jednu porodicu.

⚔️ 0. 8. 1941. U Sinju italijanski vojnici streljali borca Splitskog NOP odreda Vinka Pajića, narodnog heroja.

⚔️ 0. 8. 1941. U s. Miloševcu (kod Svetozareva) nemački vojnici streljali sekretara OK KPJ za Jagodinu Radislava Nikčevića, narodnog heroja.

⚔️ 0. 8. 1941. U severnom Banatu, u sukobu sa nemačkim poternim jedinicama, ranjen i uhvaćen, a potom streljan, Radovan Trnić Popa, član KPJ, narodni heroj.

⚔️ 1. 8. 1941. Na Ovojcima (kod Širokog Brijega), posle zverskog mučenja u zatvoru u Mostaru, ustaše streljale sekretara MK KPJ za Mostar i člana Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu Jusufa Cevra, narodnog heroja.

⚔️ 2. 8. 1941. U Nišu, omladinac Aleksandar Vojinović, narodni heroj, izvršavajući zadatak postavljen od partijske organizacije, bacio bombu u veliku salu hotela -Park- i tom prilikom ubio i ranio više nemačkih oficira.

⚔️ 6. 8. 1941. U Jajcu ustaše uhvatile člana Oblasnog vojnog rukovodstva (komiteta) za Bos. krajinu Ivicu Mažara, narodnog heroja, koji je u tom kraju trebalo da organizuje ustanak i formira partizansku četu. Pošto su otkrile njegov identitet, ustaše su ga internirale i streljale.

⚔️ 6. 8. 1941. Ustaše i policija pohapsile većinu (preko 20) članova KPJ u Zenici i time sprečile rušenje Simens-Martinovih peći u željezari koje je, po direktivi Generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita i PK KPJ za BiH, pripremio MK KPJ za Zenicu. Ranjen pri pokušaju da izvrši diverziju te da ne bi živ pao u ruke ustašama, ubio se sekretar MK KPJ za Zenicu Ibrahim Perviz, narodni heroj.

⚔️ 8. 8. 1941. Na pl. Kosmaju jače nemačke snage uništile jednu desetinu Kosmajskog NOP odreda. Među poginulim bio je i član GŠ NOP odreda Srbije Branko Krsmanović, narodni heroj.

⚔️ 8. 8. 1941. U Ćupriji folksdojčeri ubili člana OK KPJ za Jagodinu Milosavljeviča Jovana, narodnog heroja.

⚔️ 13. 8. 1941. U s. Vačanima (kod Skradina) italijanske vlasti uhapsile člana CK KPJ Pavla Papa Šilju, narodnog heroja, koga su 15. avgusta streljale u Skradinu.

⚔️ 14. 8. 1941. Iz Tuzle ustaška policija počela deportaciju Srba i Jevreja u koncentracioni logor Jasenovac. U prvom transportu se nalazio i Mitar Trifunović Učo, narodni heroj, i jedna od vodećih ličnosti radničkog pokreta u Bosni između dva rata. U tom je logoru, neutvrđenog dana, streljan.

⚔️ 14. 8. 1941. U s. Košutama (kod Tril.ja) italijanske i ustaško-domobranske snage iz Sinja, Dicma i Trilja uništile Splitski NOP odred. Tada je poginuo i španski borac član CK KPJ Mirko Kovačević Lala, narodni heroj.

⚔️ 17. 8. 1941. Grupa husinskih rudara koja je po odobrenju partijskog rukovodstva u s. Bukinju (kod Tuzle) formirala ustaški tabor da bi se na taj način snabdela oružjem i municijom, sa crvenom zastavom izašla na Ozren planinu, gde je od nje formirana Husinska rudarska četa. [Od boraca legendarne Husinske čete oslobođenje je doživeo samo Mijo Kerošević Guja, narodni heroj, ali on je 1946. pao u sukobu sa četnicima.]

⚔️ 17. 8. 1941. U Mariboru, ovoga dana i sutradan, nemački vojnici streljali 13 rodoljuba, među kojima i sekretara PK KPS za Štajersku i člana CK KPS Slavka Šlandera i člana PK KPS za Štajersku Slavku Klavoru, narodne heroje.

⚔️ 18. 8. 1941. Na Drežničkoj gradini (kod Titovog Užica) oko 500 nemačkih vojnika i fašistički nastrojenih Šiptara sa Kosova i Metohije opkolili i napali 1. užičku četu Užičkog NOP odreda. Posle sedmočasovne borbe četa se probila uz gubitke od 5 mrtvih i 4 ranjena, nanevši neprijatelju gubitke od 22 mrtva i 24 ranjena. U toj borbi poginuli su i član PK KPJ za Srbiju Milan Mijalković (narodni heroj) i partijski rukovodilac Užičke čete Isidor Baruh (narodni heroj). Za odmazdu zbog pretrpljenih gubitaka, nemački vojnici spalili 40 kuća i pored puta Požega-Užice ubili i obesili 45 seljaka.

⚔️ 22. 8. 1941. U Bihaću ustaše streljale sekretara mesne organizacije KPJ u V. Kladuši Milana Pilipovića, narodnog heroja. Kad je Pilipović pokušao da vozom iz Bihaća ilegalno prebaci 70 pušaka i 3 sanduka municije ustaše su ga prepoznale, ranile i uhvatile.

⚔️ 25. 8. 1941. U Beogradu streljan član rejonskog komiteta KPJ Nenad Parenta, narodni heroj.

⚔️ 0. 9. 1941. U Zagrebu ustaše streljale sekretara PK SKOJ-a Hrvatske Jožu Vlahovića, narodnog heroja.

⚔️ 0. 9. 1941. U s. Rakovom Potoku (kod Zagreba) ustaše streljale člana MK KPH za Zagreb Nikolu Šakića, narodnog heroja.

⚔️ 0. 9. 1941. U s. Jošanu (kod Udbine) četnici streljali španskog borca Mića Radakovića, narodnog heroja.

⚔️ 0. 9. 1941. Kod s. Štitara (nedaleko od Šapca) poginuo komandir čete Mačvanskog NOP odreda Dragoslav Srnić Padobranac, narodni heroj.

⚔️ 2. 9. 1941. U ustaškom zatvoru u Zagrebu umoren član Biroa MK KPH za Zagreb Kovačević Vojin Vojo, narodni heroj.

⚔️ 4. 9. 1941. U Vršcu, u sukobu sa gestapovcima, poginuo sekretar OK za južni Banat Slavko Munćan Saša, narodni heroj.

⚔️ 5. 9. 1941. U Tuzli, posle herojskog držanja pred ustaškim prekim sudom, streljan sekretar Oblasnog komiteta SKOJ-a i član Oblasnog komiteta KPJ za Tuzlu Enver Šiljak, narodni heroj.

⚔️ 6. 9. 1941. U s. Griču (u Žumberku), u borbi protiv ustaša, ranjen je i zarobljen komandant NOP odreda -Matija Gubec- Cvetko Većeslav Flores, narodni heroj. Ustaše su ga krajem 1941. ubile.

⚔️ 12. 9. 1941. Kod s. Zlota (blizu Zaječara) nemački vojnici uhvatili sekretara OK KPJ za Zaječar Milenka Brkovića Crnog narodnog heroja, koga su 18. septembra obesili na Kraljevici kod Zaječara.

⚔️ 14. 9. 1941. U Zagrebu, u Vrbanićevoj ulici, udarna grupa ručnim bombama ranila 12 ustaša. Tom prilikom je uhvaćen rukovodilac udarne grupe, član Rejonskog komiteta KPH za Zagreb Rudolf Kroflin, narodni heroj. On je, posle zverskog mučenja, umro u ustaškom zatvoru.

⚔️ 24. 9. 1941. Delovi 1. partizanske čete za Bos. krajinu izvršili neuspeo napad na selo i rudnik Maslovare (kod Kotor-Varoši). U borbi je teško ranjen i zarobljen Drago Bubić, narodni heroj, a zatim su ga ustaše odmah ubile.

⚔️ 25. 9. 1941. U s. Slatini delovi Kosmajskog NOP odreda odbili napad jednog Nedićevog odreda i u protivnapadu ga gonili sve do Sopota. U borbi poginuo zamenik komandanta Kosmajskog NOP odreda Radovan Jovanović, narodni heroj.

⚔️ 25. 9. 1941. U borbi kod Šapca poginuo komesar Podrinskog NOP odreda Mika Mitrović Jarac, narodni heroj.

⚔️ 27. 9. 1941. Na brdu Kraljevici (kod Zaječara) obešen član KPJ Đorđe Simeonović, narodni heroj.

⚔️ 28. 9. 1941. Jelašinovački, Japranski i Palanački NOP odred Sreskog štaba Krupa i Sana, ojačani Letećim odredom 1. bataljona Drvarske brigade, izvršili neuspeo napad na Budimlić-Japru (Podgrmeč). U borbi poginuo komandir Jelašinovačkog NOP odreda Petar Škundrić, narodni heroj.

⚔️ 28. 9. 1941. Glavnina Bosansko-hercegovačke brigade NOP odreda otpočela napad na Kalinovik. Zbog neučešća četnički orijentisanih ustanika, kao i zbog intervencije domobrana i milicije iz Borča i Nevesinja Brigada je u dvodnevnim borbama pretrpela neuspeh i velike gubitke; pored ostalih, poginuo je komandant brigade Miladin Radojević, narodni heroj.

⚔️ 28. 9. 1941. U zatvoru u Begunjama (kod Radovljice), posle zverskog mučenja, nemačka policija umorila komandira Rašičke partizanske čete Staneta Koseča, narodnog heroja.

⚔️ 29. 9. 1941. Posle dvočasovne borbe kod s. Sikola (blizu Negotina) Krajinski četnički odred i žandarmi razbili Krajinski NOP odred. U borbi poginuo politkomesar ovog odreda Ljubomir Nešić, narodni heroj i još 10 boraca.

⚔️ 30. 9. 1941. U blizini Ljubljane, u borbi protiv nemačkih vojnika, poginuo komandir Rašičke partizanske čete, Maks Pečar, narodni heroj.

⚔️ 0. 10. 1941. Na Vracima (kod Sarajeva), posle zverskog mučenja u ustaškom zatvoru, streljana Radojka Lakić, narodni heroj.

⚔️ 0. 10. 1941. Na Kordunu poginuo Ivo Gluhak, narodni heroj.

⚔️ 0. 10. 1941. U logoru Nova Gradiška ubijen član Rejonskog komiteta KPH za Trešnjevku u Zagrebu Jakša Dugandžić, narodni heroj.

⚔️ 5. 10. 1941. Na ulici u Novom Sadu, u borbi protiv mađarskih agenata, poginuo član Sekretarijata PK KPJ za Vojvodinu Radivoje Cirpanov Ćira, narodni heroj.

⚔️ 10. 10. 1941. Kod Crvenih stijena (na pl. Romaniji) poginuo komandir Romanijske čete Romanijskog NOP odreda Vojislav Đokić, narodni heroj.

⚔️ 10. 10. 1941. U šumi Prolomu (u Baniji), u borbi protiv ustaša, poginuo član Biroa SK KPH za Glinu Josip Marjanović Joso, narodni heroj.

⚔️ 12. 10. 1941. Iz bolnice u Mostaru pobegao sekretar OK KPH za Dubrovnik Ivan Morđin Crni, narodni heroj. Bekstvo su organizovali MK KPJ za Mostar i SK KPH za Metković.

⚔️ 14. 10. 1941. U Trogiru italijanski vojnici streljali člana MK SKOJ-a za Split Matu Golem, narodnog heroja, i još 11 splitskih rodoljuba.

⚔️ 14. 10. 1941. Kod s. Belanovca (blizu Kumanova) bugarska policija razbila grupu (četu) -Karadag- Kumanovskog NOP odreda. U borbi su, između ostalih, poginuli narodni heroji: Borko Menkov, komandant, Pero Georgiev Čičo, politički komesar i Bajram Šaban, borac te grupe.

⚔️ 17. 10. 1941. U Tuzli podlegao ranama instruktor PK KPJ za BiH Mahmut Bušatlija Bodin, narodni heroj, koji je prethodnog dana ranjen u sukobu sa žandaimima kod G, Tuzle, pri pokušaju da se sa 6 komunista probije iz Tuzle na slobodnu teritoriju radi obilaska NOP odreda.

⚔️ 17. 10. 1941. U zatvoru u Begunjama (kod Radovljice) nemačka policija streljala borca Rašičke partizanske čete Režku Dragar, narodnog heroja.

⚔️ 18. 10. 1941. U borbi protiv ustaša prilikom hapšenja u Karlovcu poginuo član CK KPJ Josip Kraš, narodni heroj.

⚔️ 18. 10. 1941. U polju između s. Beltinaca i s. Gančana (kod Mur. Sobote) poginuo sekretar OK KPJ za Prekomurje Štefan Kovač, narodni heroj.

⚔️ 19. 10. 1941. U Zagrebu, posle strahovitog mučenja, ustaše streljale člana KPH i jednog od organizatora ustanka u Slav. Brodu Nikolu Babića Mika, narodnog heroja.

⚔️ 20. 10. 1941. U s. Očijevu (kod Kulen-Vakufa), na putu iz Drvara za Liku četnici ubili člana CK KPJ i političkog komesara Štaba grupe NOP odreda za Liku Marka Oreškovića Krntiju, narodnog heroja.

⚔️ 20. 10. 1941. U Mariboru nemačka policija streljala člana PK KP Slovenije za Štajersku Jožu Hermanka, narodnog heroja.

⚔️ 21. 10. 1941. U Kragujevcu 3. bataljon 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije i Nedićev 5. dobrovoljački odred otpočeli masovno streljanje u kome su pobili oko 7000 ljudi od 16 do 60 godina starosti, kao odmazdu zbog pretrpljenih gubitaka u borbama protiv partizana. Tada su streljani i politkomesar Kragujevačkog NOP odreda Svetozar Dragović, član KPJ Nada Naumović i direktor gimnazije Milivoje Pavlović, narodni heroj.

⚔️ 23. 10. 1941. Delovi Romanijskog NOP odreda, sa jednim četničkim bataljonom, posle desetodnevnih borbi zauzeli Rogaticu i istovremeno sprečili intervenciju jednog domobranskog puka iz Sarajeva. Ustaško-domobranska posada se preko četničkih položaja izvukla prema Ustiprači. U borbama je, pored ostalih, poginuo komandir 1. čete Romanijskog bataljona Romanijskog NOP odreda Vitomir Milanko, narodni heroj.

⚔️ 27. 10. 1941. U Požegi četnici Draže Mihailovića nasilno skinuli s voza Milana Blagojevića, komandanta 1. šumadijskog NOP odreda, narodnog heroja, koji se vraćao sa sastanka iz VŠ NOP odreda Jugoslavije, i posle zverskog mučenja ga ubili.

⚔️ 28. 10. 1941. U s. Murenci (kod Sevnice) u borbi protiv znatno jačih snaga nemačke policije bezbednosti i granične straže, poginuo Milan Majcen, narodni heroj.

⚔️ 29. 10. 1941. Kod s. Šujice (blizu Ljubljane), u borbi protiv italijanskih vojnika, poginuo komandir Moravčanske partizanske čete Ivan Bizjak, narodni heroj.

⚔️ 30. 10. 1941. Delovi Birčanskog i Ozrenskog NOP odreda (oko 400 boraca) posle teških dvodnevnih borbi razbili Prvi bataljon 8. domobranskog pešadijskog puka i zauzeli selo Stupare. Time je spojena slobodna teritorija Birčanskog i Ozrenskog NOP odreda, odsečen Kladanj od Tuzle i uništen tuzlanski vodovod. Ranjen u toj borbi, na putu za bolnicu podlegao je ranama Pejo Marković, husinski rudar, narodni heroj [Sahranjen je na vrhu Konjuha. Pri prelazu Grupe istočnobosanskih udarnih bataljona preko Konjuha (26. V 1942) inspirisan njegovom smrću, Miloš Popović Đurin je spevao poznatu borbenu pesmu -Konjuh planinom-.].

⚔️ 0. 11. 1941. U s. Rakovu Potoku (kod Zagreba) ustaše streljale Krešu Rakića narodnog heroja, rukovodioca jedne udarne grupe u Zagrebu.

⚔️ 0. 11. 1941. U s. Čuntiću (kod Petrinje), opkoljen od ustaša, poginuo član OK KPH za Sisak Jandro Čipor, narodni heroj.

⚔️ 0. 11. 1941. U Maksimiru ustaše streljale španskog borca, elana MK KPH za Zagreb Božidara Dakića, narodnog heroja.

⚔️ 0. 11. 1941. U Beogradu u zatvoru umorena Nadežda Purić, narodni heroj.

⚔️ 1. 11. 1941. Kod s. Sv. Helene (blizu Celja) 1. štajerski partizanski bataljon vodio borbe protiv nemačkih policijskih snaga. U borbi je poginuo puškomitraljezac Pohorske partizanske čete Angel Besednjak Don, narodni heroj.

⚔️ 2. 11. 1941. U s. Ravnoj Rijeci (kod Bijelog Polja) u borbi protiv krilaša poginuo Aleksa Đilas Bećo, narodni heroj.

⚔️ 2. 11. 1941. Četnici Draže Mihailovića napali Moravičku četu Užičkog NOP odreda u Ivanjici. Posle 12-časovne borbe napad odbijen a četnicima naneti osetni gubici. U toj borbi poginuo i komesar Ariljskog bataljona Stevan Čolović, narodni heroj.

⚔️ 3. 11. 1941. Po naređenju VŠ NOP odreda Jugoslavije, delovi Užičkog i Čačanskog NOP odreda napali četnike i posle oštre borbe koja je trajala čitav dan, zauzeli Požegu. Među poginulim je i komandant Dragačevskog bataljona Čačanskog NOP odreda Bogdan Kapelan, narodni heroj.

⚔️ 5. 11. 1941. Kod s. Tulova (blizu Vlasotinaca) poginuo politički komesar Kukavičkog NOP odreda Vladimir Đorđević, narodni heroj.

⚔️ 13. 11. 1941. U Plavča-Dragi (kod Plaškog) NOP odredi Močila i Zbjeg napali stražu 137. legije crnih košulja. Jedan partizan je poginuo, a teško je ranjen i zarobljen (a zatim ubijen) komandant 3. kordunaškog partizanskog bataljona Stjepan Milanšinčić Šilja, narodni heroj.

⚔️ 18. 11. 1941. U s. Gložanima (kod Kučeva) Požarevački NOP odred vodio oštru borbu protiv četnika i dobrovoljaca, u kojoj je, pored ostalih, poginuo i komandant tog odreda Veljko Dugošević, narodni heroj. Posle te borbe došlo je do osipanja boraca Požarevačkog NOP odreda.

⚔️ 21. 11. 1941. U s. Metku (kod Gospića) četnici ubili komandanta 3. partizanskog bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- Petra Vuksana Pekišu, narodnog heroja.

⚔️ 29. 11. 1941. Na Kadinjači (kod Titovog Užica) delovi nemačke 342. pešadijske divizije, uz podršku avijacije, oko 8 časova napali ojačani Radnički bataljon Užičkog NOP odreda. U borbi vodenoj do popodneva branioci Kadinjače nisu dozvolili neprijatelju da prodre u Užice. Tek kada je izginuo čitav Radnički bataljon, sa komandantom Užičkog NOP odreda Dušanom Jerkovičem, političkim komesarom Posavskog NOP odreda Borom Markovićem narodnim herojima i komandantom Radničkog bataljona, nemačke jedinice su uspele da pređu preko Kadinjače i istog dana uveče uđu u Užice.

⚔️ 29. 11. 1941. Kod s. Drijetnja (blizu Titovog Užica), u borbi protiv nemačkih vojnika poginuli prvi predsednik Glavnog NO odbora Srbije Dragojlo Dudić i sekretar OK KPJ za Užice Želimir Đurić Željo, narodni heroji.

⚔️ 0. 12. 1941. U Jasenovačkom logoru ubijen član OK KPH za Karlovac Marijan Čavić Grga, narodni heroj.

⚔️ 1. 12. 1941. Crnogorski NOP odred za operacije n Sandžaku; posle desetodnevnog marša, izvršio napad na Pljevlja, gde se nalazio jak garnizon italijanske divizije -Pusterija-. Odred je, u oštrim borbama, uspeo da zauzme znatan deo grada, ali je bio prisiljen da se u zoru (2. decembra) povuče uz velike gubitke. Neprijatelj je imao 74 mrtva, oko 170 ranjenih vojnika, dok su partizanske snage imale 203 mrtva i 269 ranjenih boraca među kojima komandant Jezersko-šaranskog bataljona Dušan Obradović, zamenik političkog komesara Jezersko-šaranskog bataljona Vuk Knežević, pomoćnik političkog komesara Nikšićkog bataljona -Peko Pavlović- Lazar Radojević i bombaš Petar Jovićević, narodni heroji.

⚔️ 5. 12. 1941. U tročasavnoj borbi na Mrakovici (na pl. Kozari) delovi 2. krajiškog NOP odreda gotovo potpuno uništili 2. bataljon domobranskog 11. pešadijskog puka. Zarobljeno 190 a ubijeno preko 90 domobrana. U borbi poginuo član OK KPJ za Kozaru Dragoja Miljatović Švarc, narodni heroj.

⚔️ 9. 12. 1941. U Ljubljani italijanska policija ubila političkog komesara Belokranjske partizanske čete Jožu Mihelčiča, narodnog heroja.

⚔️ 11. 12. 1941. U Čačku nemačke vlasti obesile sekretara OK KPJ za Čačak i političkog komesara Čačanskog NOP odreda Ratka Mitrovica, narodnog heroja.

⚔️ 12. 12. 1941. U Mariboru, u borbi protiv nemačke policije, poginuo sekretar PK KP Slovenije za Štajersku Rado Iršič, narodni heroj.

⚔️ 15. 12. 1941. U Opčinama (kod Trsta) italijanska fašistička policija streljala glavnog urednika ilegalnog lista Julijske krajine -Istra- Josipa Pina Tomažiča, narodnog heroja.

⚔️ 17. 12. 1941. U Beogradu policija umorila člana PK KPJ za Srbiju i kandidata za člana CK KPJ Miloša Matijevića Mršu, narodnog heroja.

⚔️ 19. 12. 1941. U logoru na Banjici streljan član PK KPJ za Vojvodinu Mihalj Servo Mihailo, narodni heroj.

⚔️ 20. 12. 1941. Obavešteni o zemunici u s. Dobroj Vodi (kod Vranja) gde su se sklonili borci Vranjskog NOP odreda, bugarski vojnici su ih opkolili i posle žestoke borbe većim delom uništili. U borbi je, pored ostalih, poginuo organizator ustanka u vranjskom kraju Sima Pogačarević, narodni heroj.

⚔️ 22. 12. 1941. U kamenolomu Tomišelj (kod Ljubljane) streljani Ljubomir Šercer, narodni heroj, i 5 boraca Krimskog partizanskog bataljona.

⚔️ 23. 12. 1941. U Kljajićevoj ulici u Zagrebu, u borbi protiv ustaša prilikom hapšenja, poginuo član KPH i jedan od organizatora udarnih grupa Janko Gredelj, narodni heroj.

⚔️ 24. 12. 1941. U Pančevu, u borbi protiv gestapovaca, poginuo član Biroa PK KPJ za Vojvodinu i sekretar OK KPJ za južni Banat Stevan Jovanović Stevica, narodni heroj. [Po drugom podatku on je poginuo 25. decembra.]

⚔️ 25. 12. 1941. U Zagrebu, posle strahovitog mučenja ustaše ubile Rajku Bakovič, narodnog heroja.

⚔️ 27. 12. 1941. U Mariboru nemačka policija streljala ilegalnog partijskog radnika na terenu Maribora i G. Radgone Jožefa Kerenčiča, narodnog heroja.

⚔️ 0. 1. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije ustanovio zvanje narodnog heroja - najveće priznanje borcima, komandirima, komandantima i političkim komesarima koji se svojim. junaštvom i požrtvovanošću naročito istaknu u borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 0. 1. 1942. U borbi protiv četnika poginuo instruktor PK KPJ za Srbiju i partijski rukovodilac Požarevačkog NOP odreda Čedomir Vasović Čedo, narodni heroj.

⚔️ 0. 1. 1942. U s. Sušici (kod Valjeva), u borbi protiv nemačkih vojnika, nedićevaca i četnika, poginuo politkomesar partizanskog bataljona Tamnavskog NOP odreda Rajko Mihajlović, narodni heroj.

⚔️ 0. 1. 1942. Na terenu Rasine poginuo borac Rasinskog NOP odreda Velizar Stanković Veća, narodni heroj.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Proglas Okružnog komiteta KPH za Liku koncem listopada 1941 god. povodom mučkog ubistva narodnog heroja Marka Oreškovića-Krntije

📜 Izveštaj nemačke policije bezbednosti od 28 oktobra 1941 god. o sukobu u selu Murnce sa narodnim herojem Milanom Majcenom

📜 Izveštaj komande karabinjera divizije Granatieri di Sardegna komandi karabinjera Jedanaestog armiskog korpusa od 22 decembra 1941 god. o streljanju narodnog heroja Ljubomira Šercera i drugova

📜 Članak Slovenskog poročevalca od 30 decembra 1941 god. povodom smrti narodnog heroja Ljube Šercera

📜 Letak od januara 1943. god. povodom zverskog ubistva narodnog heroja Mirča Adeva i Straša

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE PARTIZANSKE I DOBROVOLJAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE Broj 12 - 13 za decembar 1941 - januar 1942 god. (Poginuli smrću narodnog heroja)

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE PARTIZANSKE I DOBROVOLJAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE Broj 6 za februar - mart 1942 god. (Proglašenje za narodnog heroja Petra Lekovića)

📜 Izveštaj Pokrajinskog povereništva KPJ za Niški okrug od 24 aprila 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o pogibiji narodnih heroja Miloša Mamića i Stanimira Veljkovića-Zele

📜 Predlog Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 19 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije za odlikovanje Živka Ljujića Ordenom narodnog heroja

📜 Odlomci iz dnevnika narodnog heroja Tona Vidmara-Luke od 17 do 22. maja 1942 godine

📜 Izveštaj načelnika Okruga valjevskog od 24 maja 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o vešanju narodnog heroja Stevana Filipovića

📜 Prijedlog Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 4. juna 1942. Vrhovnom štabu NOP i DVJ da se Ljubu Bakoču dodijeli zvanje narodnog heroja

📜 Proglas CK KPJ za Makedoniju od jula 1942. god. povodom ubistva narodnog heroja Cvetana Dimova u zatvoru bugarske policije

📜 Odlomak iz dnevnika narodnog heroja Toneta Vidmara o borbama Prvog i Četvrtog bataljona Krimskog odreda (juni-avgust 1942 godine)

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE PARTIZANSKE I DOBROVOLJAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE Broj 17 - 18 - 19 za juni, juli, avgust 1942 god. (Narodni heroji)

📜 Izveštaj štaba Prve grupe slovenačkih partizanskih odreda od 25 septembra 1942 god. o smrti narodnog heroja Jože Gregorčiča i o nemačkom napadu na Uden Boršt

📜 Izveštaj privremenog štaba Prve grupe slovenačkih partizanskih odreda od 23 oktobra 1942 god. o smrti narodnog heroja Lojze Kebe-a

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 20 - 21 - 22 za septembar, oktobar, novembar 1942 god. (Narodni heroji)

📜 Pismo narodnog heroja Mirče Aceva od 6. novembra 1942. god. o najvažnijim zadacima partizanskih odreda Makedonije

📜 Članak iz Glasa ustaničke Šumadije od 18 novembra 1942 god. o pogibiji narodnog heroja Milana Ilića

📜 Pismo narodnog heroja Mirčeta Aceva od 25. novembra 1942. god. o neuspehu bugarskih vlasti da slome otpor makedonskog naroda

📜 Dnevnik narodnog heroja Antona Vidmara za vreme od 1 septembra do 31 decembra 1942 godine

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ Broj 23 - 27 za decembar 1942 - april 1943 god. (Narodni heroji)

📜 Izvještaj narodnog heroja Save Kovačevića od 28 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV Jugoslavije o boju na Krnovu i situaciji oko Šavnika

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 29 - 31 za juni, juli, avgust 1943 god. (Narodni heroji)

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 32 za septembar 1943 god. (Narodni heroji)

📜 Pismo narodnog heroja Ivana Milutinovića člana Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23 septembra 1943 god. drugu Blažu Jovanoviću o potrebi popune Četvrte i Pete crnogorske NOU brigade i pripremama za formiranje Šeste crnogorske brigade

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 33 za oktobar 1943 god. (Narodni heroji)

📜 Prijedlog Štaba Petog NOU korpusa od 17 oktobra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ da se Marija Bursać proglasi za narodnog heroja

📜 Obaveštenje člana Politbiroa Centralnog komiteta KPJ Ivana Milutinovića od 16. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o predlogu Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku da se Ljubica Popović, Radoslav Božović i Milan Kuč proglase narodnim herojima

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u SSSR-u za upućivanje ordena Narodnog heroja radi uručivanja nagrađenim avijatičarima

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. oktobra 1944. Nacionalnom komitetu oslobođenja Jugoslavije o dodeljivanju zvanja Narodnog heroja Jugoslavije Ivanu Iliji Harišu Gromovniku

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 467 za novembar - decembar 1944 god. (Odluke AVNOJ-a o dodeljivanju i odlikovanju ordenom narodnog heroja i drugih odlikovanja)

📜 SLUŽBENI LIST MINISTARSTVA NARODNE ODBRANE DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE Broj 4 - 7 za april - maj - juni - juli 1945 god. (Odluke AVNOJ-a o odlikovanjima ordenom narodnog heroja)

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Četnici u ustanku Bitka za Srbiju 1. proleterska udarna brigada Streljanja u oslobodilačkom ratu Operacija Weiss Srpska državna straža (nedićevci) Ilegala u ratu Borbe u Srbiji 1942. Nevesinje 3. udarna divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Omladina u ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Beograd 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Srbiji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1945. Centralni komitet KPJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Nikšić 7. SS divizija Prinz Eugen Borbe u Lici 1942. Borbe u Crnoj Gori 1943. Borbe u Crnoj Gori 1942. Komunistička partija Makedonije Bitka na Neretvi 10. hercegovačka udarna brigada 2. proleterska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Bitka na Sutjesci Zagreb Borbe u Sloveniji 1942. Bugarska u drugom svetskom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu SKOJ Foča Mostar Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Ustanak u Hrvatskoj 1941. 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 4. krajiška divizija NOVJ Ustanak u Sloveniji 1941. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Italijanski zločini u Jugoslaviji Borbe u Hrvatskoj 1942. Zasede u oslobodilačkom ratu 2. proleterska udarna brigada Borbe u Srbiji 1944. Ustanak u NDH Borbe u Makedoniji 1944. 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Sremski front Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hercegovini 1943. Komunistička partija Hrvatske 5. krajiška udarna divizija NOVJ Španski borci u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Hercegovini 1942. Borbe na Kosovu i Metohiji Žene u ratu Ustanak u Srbiji 1941. Borbe u Makedoniji 1943. Josip Broz Tito Operacija Schwarz Borbe u Makedoniji 1942. Nemački zločini u Jugoslaviji 1. krajiška udarna brigada 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Saradnja četnika sa okupatorom