Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Borbe u Srbiji 1942.

Za ovaj pojam je pronađeno 666 hronoloških zapisa, 496 dokumenata i 36 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 1. 1942. Kod Kokinog Broda, upali u Srbiju i probili se do s. Visoke i s. Ljubiša na pl. Zlatiboru, ali su se, zbog otpora jakih neprijateljskih snaga, oštre zime s velikim snegom i iscrpljenosti boraca, ponovo povukli u Sandžak.

⚔️ 0. 1. 1942. Na pl. Pasjači Štab Topličkog NOP odreda doneo odluku da otpusti jedan broj boraca a ostatak svog odreda podeli u grupe. Takva odluka je rezultirala iz pogrešnog tumačenja pisma CK KPJ od 14. decembra 1941, u kome se kaže da partizanske jedinice treba da budu male čete od oko 50 boraca, lako pokretljive, koje će napadati neprijatelja na najosetljivijim mestima, kao i iz pogrešnog shvatanja da prema bugarskoj okupatorskoj vojsci treba voditi miroljubivu politiku. Na intervenciju Okružnog komiteta KPJ za Niš, veći broj boraca je ubrzo vraćen u Toplički NOP odred.

⚔️ 0. 1. 1942. Od Kolubarskog bataljona Valjevskog NOP odreda formiran Suvoborski NOP odred, jačine 230 boraca, sa zadatkom da dejstvuje u rejonu planinskog masiva Povlen-Maljen-Suvobor.

⚔️ 0. 1. 1942. Kod s. Negbine (na pl. Zlatiboru) Užički NOP odred vodio borbe protiv Požeških nedićevsko-četničkih odreda.

⚔️ 0. 1. 1942. Kosmajski NOP odred i delovi Užičkog i 1. šumadijskog NOP odreda probili se iz Sandžaka u širi rejon Valjeva.

⚔️ 0. 1. 1942. Kod s. Berilja (blizu Prokuplja) Pasjačka četa Topličkog NOP odreda zarobila i razo ružala 14 bugarskih vojnika.

⚔️ 0. 1. 1942. Kod zaseoka Manastirišta (blizu Vlasotinaca) delovi Babičkog NOP odreda onesposobili za rad električnu centralu.

⚔️ 0. 1. 1942. U Novoj Varoši Štab srpsko-sandžačkih NOP odreda reorganizovao Zlatarsko-mileševski bataljon: formirao Zlatarski bataljon i Mileševsku četu.

⚔️ 0. 1. 1942. Reorganizovan Toplički NOP odred: formirano sedam partizanskih četa, svaka od po 80-120 boraca.

⚔️ 0. 1. 1942. OK KPJ za Niš izdao dve okružnice u kojima se govori o nedostacima u partijskom radu, nekonspiraciji, malodušnosti, potrebi čišćenja partijskih organizacija, liku člana KPJ, političkom radu u narodu, potrebi teoretskog uzdizanja, osnivanju NO odbora, izvođenju akcija itd.

⚔️ 0. 1. 1942. OK KPJ za Srem izdao proglas s parolom -Dole sa pokrštavanjem-, pozivajući Srbe da se odupru prisilnom prevođenju u katoličku veru i da složnom borbom unište neprijatelja.

⚔️ 0. 1. 1942. Na Obloj glavi (iznad Aleksinca) štab Ozrenskog NOP odreda rasformirao svoj odred i podelio ga u tri grupe (ođ kojih je jednu neprijatelj ubrzo razbio).

⚔️ 0. 1. 1942. Kod s. Doljevca (blizu Prokuplja) delovi Babičkog NOP odreda srušili gvozdeni most na r. Toplici.

⚔️ 0. 1. 1942. U Beogradu, u Požarevačkoj, Niskoj, Sredačkoj i Sinđelićevoj ulici, ilegalci izlepili proglas VŠ NOP odreda Jugoslavije.

⚔️ 0. 1. 1942. U borbi protiv četnika poginuo instruktor PK KPJ za Srbiju i partijski rukovodilac Požarevačkog NOP odreda Čedomir Vasović Čedo, narodni heroj.

⚔️ 0. 1. 1942. U s. Sušici (kod Valjeva), u borbi protiv nemačkih vojnika, nedićevaca i četnika, poginuo politkomesar partizanskog bataljona Tamnavskog NOP odreda Rajko Mihajlović, narodni heroj.

⚔️ 0. 1. 1942. Na terenu Rasine poginuo borac Rasinskog NOP odreda Velizar Stanković Veća, narodni heroj.

⚔️ 0. 1. 1942. Po dolasku bugarskog 1. okupacionog korpusa nemačka 717. divizija se sa prostorije Leskovac, Kruševac, Jagodina (sada: Svetozarevo), Zaječar pomerila na zapad i izvršila smenu nemačke 113. divizije u dolini zapadne Morave.

⚔️ 1. 1. 1942. Kod s. Vučja (blizu Leskovca) četnici i nedićevci napali Leskovački NOP odred. Oni su zauzeli Vučje i prinudili Leskovački NOP odred da se povuče ka pl. Kukavici.

⚔️ 1. 1. 1942. Kod sela Pardika (blizu Ražnja) Ozrenski NOP odred napao i naterao u bekstvo poterno odeljenje nedićevaca i četnika Koste Pećanca i zaplenio puškomitraljez.

⚔️ 3. 1. 1942. Nemački zapovednik u Srbiji objavio uredbu kojom je, uz pretnju smrtnom kaznom, zabranjeno primati Jevreje na konak ili ih sakrivati, čuvati njihove stvari, novac i vrednosne papire.

⚔️ 3. 1. 1942. Kod s. Bučumeta (blizu Lebana) jedna četa Jablaničkog NOP odreda, posle kraće borbe, odbila napad 2. čete 1. srpskog dobrovoljačkog odreda.

⚔️ 3. 1. 1942. U Kikindi nemačka policija streljala 9 pripadnika i simpatizera NOP-a [Po drugom izvoru streljanje je izvršeno 1. januara.].

⚔️ 4. 1. 1942. Na pl. Beljevini (kod Aleksinca) Ozrenski NOP odred razbio jedan četnički odred Koste Pećanca i žandarme i naneo im gubitke od 5 mrtvih i 8 ranjenih.

⚔️ 4. 1. 1942. U s. Kočanu (na putu između Niša i Leskovca) delovi Topličkog NOP odreda razoružali žand. stanicu.

⚔️ 4. 1. 1942. U s. Popšici (kod Svrljiga) delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda zapalili opštinsku arhivu i ubili 2 opštinska stražara.

⚔️ 4. 1. 1942. U blizini Vladičinog Hana, od bugarske zasede ubijen kandidat za člana CK KPJ Jordan Nikolov Orce, narodni heroj, koji je, po direktivi CK KPJ, upućen za Makedoniju da radi na organizovanju ustanka.

⚔️ 5. 1. 1942. U s. Boževcu (kod Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda napali i razoružali 20 žandarma koji su prevozili hranu za Požarevac, vratili narodu preko 20 kola hrane i zarobili policijskog pisara iz Požarevca, predsednika opštine i delovođu iz Boževca i 2 finansa.

⚔️ 5. 1. 1942. U s. Vrbovcu (kod Sokobanje) delovi Nišavskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu i zarobili jednog kvislinga.

⚔️ 6. 1. 1942. Kod s. Silova, s. Geglje i s. Stulca (blizu Lebana) oko 550 nedićevaca i četnika napalo jednu četu Jablaničkog NOP odreda. Borba je vođena ceo dan. Posle pristizanja 2. čete Jablaničkog NOP odreda i mesnih desetina neprijatelj je nateran u bekstvo ka Lebanu uz gubitke od 2 mrtva, 5 zarobljenih i 20 ranjenih.

⚔️ 6. 1. 1942. Kod s. Visoke (blizu Titovog Užica) Užički, Čačanski i 2. šumadijski NOP odred vodili borbu protiv četnika i 6. dobrovoljačkog odreda i naneli im gubitke od 8 mrtvih, 17 ranjenih i 1 (oficira) zarobljenog.

⚔️ 8. 1. 1942. GŠ NOP odreda za Srem izdao potčinjenim jedinicama uputstvo o radu u partizan skim odredima i o zadacima, pravima i dužnostima rukovodstava i partizana.

⚔️ 8. 1. 1942. U s. Beloinju (kod Svrljiga) delovi Nišavskog NOP odreda zarobili 4 četnika.

⚔️ 9. 1. 1942. U Petrovgradu (sada: Zrenjanin), Kikindi, s. Banat. Arandelovu, s. Dragutinovu i s. Mokrinu nemačka policija streljala 150 komunista, pripadnika i simpatizera NOP-a.

⚔️ 10. 1. 1942. PK KPJ za Srbiju uputio OK KPJ za Kruševac pismo u kome ga obaveštava o situaciji u Srbiji i daje mu direktivu da formira NO odbore, čuva kadrove, pojača politički rad i formira manje partizanske grupe i odrede.

⚔️ 10. 1. 1942. GŠ NOP odreda za Srem izdao potčinjenim jedinicama saopštenje o najvažnijim zadacima štabova i NOP odreda u Sremu.

⚔️ 11. 1. 1942. Nišavski NOP odred spalio opštinske arhive u s. Dugoj Poljani, i s. Bukurovcu (kod Bele Palanke).

⚔️ 12. 1. 1942. U s. Pečenjevcu (kod Leskovca) delovi Jablaničkog NOP odreda razoružali žand. st. i spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 12. 1. 1942. Valjevski NOP odred sukobio se sa četnicima kod s. Ba i s. Planinice (blizu Mionice) i naneo im gubitke od 2 mrtva.

⚔️ 12. 1. 1942. OK KPJ za Požarevac izvestio PK KPJ za Srbiju da je do kraja 1941. godine u borbama i hapšenju, partijska organizacija izgubila preko polovinu članstva.

⚔️ 12. 1. 1942. SK KPJ za Zemun izdao proglas stanovništvu pozivajući ga na otpor okupatoru: da se ne odaziva mobilizaciji za istočni front, već da stupa u zajedničku borbu protiv okupatora.

⚔️ 14. 1. 1942. Kod s. Bučumeta i s. Prekopčelice (blizu Lebana) Jablanički NOP odred odbio ponovljeni pokušaj nedićevaca i četnika Koste Pećanca da prodru na slobodnu teritoriju Jablanice i proterao ih ka Lebanu.

⚔️ 14. 1. 1942. U s. Komiriću (kod Krupnja), u borbi protiv četnika poginuo zamenik komandanta Rađevskog bataljona Valjevskog NOP odreda Živan Marković Žića, narodni heroj.

⚔️ 14. 1. 1942. U s. Crniljevu (kod Koceljeva) Posavo-tamnavski NOP odred napao jedan odred SDS i naneo mu gubitke od 2 mrtva i 2 ranjena.

⚔️ 14. 1. 1942. U s. Poljani i s. Lučici (kod Požarevca) Požarevački NOP odred razoružao seoske straže i spalio opštinske arhive.

⚔️ 14. 1. 1942. U s. Čagrovcu i s. Gadžinu Hanu (kod Niša) Babički NOP odred spalio opštinske arhive i pokidao telefonske linije prema Nišu.

⚔️ 15. 1. 1942. Posle petodnevnih borbi kod sela Gole Glave, Družetića, Crniljeva, Konjuše i Oglađenovca (blizu Valjeva), protiv 9. dobrovoljačkog odreda i Kameničkog i Lozničkog četničkog odreda, delovi Valjevskog i Podrinskog NOP odreda probili se preko r. Jadra u rejon s. Poćute.

⚔️ 16. 1. 1942. U s. G. Ripnju (srez belopalanački) završena dvodnevna konferencija članova KPJ i SKOJ-a svrljiškog i belopalanačkog sreza i članova KPJ Svrljiškog (Nišavskog) NOP odreda, sazvana na inicijativu OK KPJ za Niš. Doneti su zaključci o vojnim i političkim merama za naredni period. Isto tako je odlučeno da se Svrljiški (Nišavski) NOP odred podeli na dve čete: Svrljišku (za teritoriju svrljiškog sreza) i Nišavsku (za teritoriju belopalanačkog sreza i za Zaplanje).

⚔️ 16. 1. 1942. OK KPJ za Leskovac uputio PK KPJ za Srbiju izveštaj o brojnom stanju partijske i skojevske organizacije i o brojnom stanju i akcijama NOP odreda na teritoriji okruga.

⚔️ 16. 1. 1942. Kod s. Burađe i s. Ojkovice (na pl. Zlatiboru) Čačanski, Užički i 2. šumadijski NOP odred vodili borbu protiv Požeških nedićevsko-četničkih odreda.

⚔️ 19. 1. 1942. U Rumi nemačka i ustaška policija provalom uhapsila sve članove SK KPJ (sem dvojice) i veći broj članova Partije i SKOJ-a.

⚔️ 20. 1. 1942. U s. Svodu (kod Vlasotinaca) delovi Babičkog NOP odreda razoružali desetak finansa, zapalili opštinsku arhivu i ubili 2 i zarobili 1 četnika Koste Pećanca.

⚔️ 20. 1. 1942. Na r. J. Moravi, između Leskovca i Vlasotinaca, delovi Babičkog NOP odreda srušili most i zarobili dva žandarma.

⚔️ 21. 1. 1942. Povodom osamnaestogodišnjice smrti Vladimira Iljića Lenjina, OK KPJ za Niš izdao proglas pozivajući radni narod u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 21. 1. 1942. U selima Kamenici, G. i D. Matejevcu delovi Ozrenskog NOP odreda spalili opštinske arhive i prekinuli telefonske veze tih mesta s Nišom.

⚔️ 25. 1. 1942. U s. Lomnici (kod Kruševca) delovi Basinskog NOP odreda razoružali jednu desetinu četnika Koste Pećanca.

⚔️ 25. 1. 1942. U Nišu, po direktivi PK KPJ za Srbiju, formirano Povereništvo PK KPJ za Niš (za okruge Niš, Leskovac i Zaječar).

⚔️ 29. 1. 1942. Kod s. Manastirice (blizu Petrovca) delovi Požarevačkog NOP odreda vodili borbu protiv nedićevskog žandarmerijskog odreda iz Petrovca, kojom prilikom su 4 partizana zarobljena.

⚔️ 31. 1. 1942. Mesna partizanska desetina iz Šida napala zatvor, likvidirala neprijateljsku stražu i oslobodila 20 rodoljuba i simpatizera NOP-a.

⚔️ 0. 2. 1942. Od boraca Zlatarskog partizanskog bataljona i novodošlih boraca formirani 1. i 2. Zlatarski partizanski bataljon, a od Mileševske partizanske čete formiran Mileševski bataljon.

⚔️ 0. 2. 1942. U s. Šuljmu (kod Rume) održan sastanak OK KPJ za Srem, na kome je proučena direktiva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije Josipa Broza Tita koju je Boško Palkovljević Pinki doneo iz VŠ NOP i DV Jugoslavije, pa je posle analize situacije u Sremu, doneta odluka da krajem. februara otpočnu napadi na neprijateljske garnizone i opštine.

⚔️ 0. 2. 1942. Delovi Babičkog NOP odreda upali u fabriku štofa -Jedinstvo- u Grdelici (kod Leskovca) i zarobili nekoliko nedićevaca.

⚔️ 0. 2. 1942. Grupa od oko 50 boraca Babičkog NOP odreda (nazivana Babičkim pođodređom) upućena u reion s. Gradišta fu blizini novoustanovljene srpsko-bugarske granice) radi dejstva i širenja NO pokreta.

⚔️ 0. 2. 1942. U s. Počuti (kod Valjeva) održano savetovanje vojnih i političkih rukovodilaca iz zapadne Srbije i Šumadije, na kome je rešeno da se Kosmajski NOP odred uputi na Kosmaj, Posavski u Posavinu, Valjevski sa delovima Mačvanskog u Rađevinu i Suvoborski sa delovima Užičkog i 1. šumađiiskog NOP odreda na prostoriju Suvobor-Maljen, sa zadatkom da dejstvuju u određenim rejonima.

⚔️ 0. 2. 1942. Kukavički NOP odred raspustio oko 450 boraca, (tako da je u niemu ostalo svega oko 150 boraca) a zatim se prebacio (25. II) na teren Jablaničkog NOP odreda.

⚔️ 0. 2. 1942. Ojačane nemačke policiiske jedinice blokirale i detalino pretresale s. Kumane (kod Novog Bečeja). uhapsile veći broj članova KPJ, SKOJ-a. pripadnika i simpatizera NOP-a i preko 200 rodoljuba a zaplenile nešto oružja i municije.

⚔️ 0. 2. 1942. U s. Vitomirici (kod Peći) održano oblasno partijsko savetovanje, kome su, pored članova Oblasnog komiteta, prisustvovali i predstavnici sreskih komiteta KPJ Kosova i Metohije. Ocenjena je situacija i doneti su zaključci o daljem radu, borbi protiv okupatora i formiranju NOP odreda.

⚔️ 0. 2. 1942. Održan sastanak OK KPJ za Kruševac na kome je rešeno: da se izvrši šira agitacija za mobilizaciju ljudstva radi brojnog jačanja Rasinskog NOP odreda; da se ubrza nabavka opreme boraca; da se porodice boraca pomognu hranom i ostalim sredstvima potrebnim za život.

⚔️ 0. 2. 1942. Kod s. Kravlja (blizu Niša), od boraca Ozrenskog NOP odreda i odbeglih boraca iz niškog logora, reorganizovan Ozrenski NOP odred.

⚔️ 0. 2. 1942. OK KPJ za Zaječar i partizani Timočke krajine uputili dva proglasa seljacima Timočke krajine: pozivaju ih da ustanu u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 0. 2. 1942. OK KPJ za Niš izdao okružnicu u kojoj zahteva od članova KPJ da se oštro suprotstavljaju svim neprijateljima i da se oganizaciono učvrste.

⚔️ 0. 2. 1942. Na teritoriji zaplanjskog, belopalanačkog i svrljiškog sreza bugarske okupacione jedinice pohapsile veći broj aktivista NOP-a, članove NO odbora i odbora NOF-a i pripadnike mesnih desetina.

⚔️ 0. 2. 1942. U Kos. Mitrovici policija izvršila provalu i uhapsila 18 članova KPJ i SKOJ-a, među kojima sekretara i neke članove Mesnog komiteta.

⚔️ 0. 2. 1942. U s. Bučumetu (kod Leskovca), na zboru građana, izabran seoski NO odbor.

⚔️ 0. 2. 1942. U selima Vrelu i Lipljanu (kod Prištine) formirani ilegalni MNO odbori.

⚔️ 0. 2. 1942. U s. Srpskoj Crnji (kod Kikinde) formiran prvi ilegalni NO odbor.

⚔️ 1. 2. 1942. Užički i Zlatarski partizanski bataljon i Mileševska partizanska četa odbili napad četnika i muslimanske milicije iz Sjenice, s. Halinovića i s. Miševića u pravcu Nove Varoši.

⚔️ 1. 2. 1942. OK KPJ za Valjevo izdao proglas o izdajničkom radu Nedića, Ljotića, Pećanca i Draže Mihailovića, pozivajući narod da stupa u NOP odrede.

⚔️ 1. 2. 1942. Delovi Topličkog NOP odreda demolirali stanična postrojenja na ž. st. Pukovac (pruga Niš-Leskovac).

⚔️ 2. 2. 1942. Kukavički NOP odred izvršio napad na Kozjački četnički odred Koste Pećanca u s. D. Oruglici (kod Lebana), zatim se, posle dvadesetčetvoročasovne borbe, preko r. Veternice prebacio na prostoriju Crcavac-Kaluđerica-Koprive.

⚔️ 2. 2. 1942. Delovi Jablaničkog NOP odreda zauzeli Medvedu koju su branili četnici i nedićevci. Uveče su četnici i nedićevci uspeli da povrate Medveđu i nanesu partizanima gubitke od 4 mrtva i 3 nestala borca. Neprijateljski gubici: 3 poginula, 4 ranjena i 20 zarobljenih vojnika.

⚔️ 2. 2. 1942. Po odobrenju nemačkog komandujućeg generala i zapoveđnika Srbije otpočelo formiranje Srpske državne straže (SDS), jačine 17.000 ljudi, koja je organizovala mrežu posada, kako po gradovima, tako i u sedištima opština.

⚔️ 4. 2. 1942. Delovi Topličkog NOP odreda uništili uređaje na ž. st. Vojvoda Bojović (pruga Prokuplje-Kuršumlija).

⚔️ 4. 2. 1942. U s. Biljanici i s. Manojlovcu (kod Leskovca) Babički NOP odred napao bugarsku posadu. U Cetvoročasovnoj borbi pretrpljeni su obostrano osetni gubici. Sutradan su se bugarski vojnici vratili u Leskovac.

⚔️ 5. 2. 1942. Otpočeo napad četničko-nedićevskih, italijanskih i muslimanskih fašističkih jedinica na oslobođenu teritoriju između Lima i Uvca, koju su branili Čačanski, Užički i 2. šumadijski NOP odred, 1. i 2. Zlatarski i Mileševski partizanski bataljon.

⚔️ 5. 2. 1942. U s. Jelašnici (kod Niša) delovi Babičkog i Nišavskog NOP odreda napali četničku i bugarsku posadu, ali boreći se do svanuća, nisu uspeli da je savladaju, pa su se povukli prema s. Bancarevu.

⚔️ 6. 2. 1942. Kod s. Bučumeta (blizu Lebana) Jablanički NOP odred i delovi Leskovačkog NOP odreda odbili napad četnika Koste Pećanca i nedićevaca i u protivnapadu zauzeli Lebane, nanevši neprijatelju gubitke od 20 mrtvih i zarobljenih.

⚔️ 6. 2. 1942. Srpsko-sandžačke partizanske jedinice, pod pritiskom neprijatelja, napustile Novu Varoš i povukle se na pl. Zlatar.

⚔️ 7. 2. 1942. U zatvoru -Armija- u Novom Sadu podlegao ranama i mučenju sekretar PK SKOJ-a za Vojvodinu i član CK SKOJ-a Đorđe Zličić Ciga, narodni heroj [Po drugom izvoru imenovani je podlegao mučenju 3. februara.].

⚔️ 7. 2. 1942. Srpsko-sandžačke partizanske jedinice, pod viio teškim uslovima napustile slobodnu teritoriju između Lima i Uvca, pregazile Lim kod s. Divaca i prebacile se na Kamenu goru.

⚔️ 8. 2. 1942. U jednom vinogradu kod s. Ležimira (na Fruškoj gori) održana sreska partijska konferencija za srez sremskomitrovački, u prisustvu oko 30 delegata na kojoj je prenesena odluka OK KPJ za Srem (od početka. februara) o napadima na neprijateljske garnizone. Na konferenciji je raspravljano o vojno-političkoj situaciji, ciljevima NOB-a, liniji KPJ u borbi, karakteru NO odbora a obrazovan je i novi SK KPJ za sremskomitrovački srez.

⚔️ 9. 2. 1942. Na drumu Irig-Ruma mesni partizani iz Iriga dočekali žandarmerijsku patrolu, ubili 3 žandarma, zaplenili 3 puške i oslobodili jednog člana Sreskog štaba za pripremu ustanka u iriškom srezu.

⚔️ 9. 2. 1942. U s. Pukovcu (kod Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda napali Pukovački četnički odred Koste Pećanca, naneli mu gubitke i razbili ga.

⚔️ 9. 2. 1942. U Smederevsko i Palanci podlegao mučenju od strane žandarma komandir Resavske čete 2. šumadijskog NOP odreda Lazar Stojanović, narodni heroj.

⚔️ 10. 2. 1942. U Nišu Specijalna policija izvršila provalu partijske organizacije i do kraja. februara pohapsila 150 aktivista, među kojima i članove MK KPJ.

⚔️ 11. 2. 1942. U Nišu Specijalna policija provalila skojevsku organizaciju Trgovačke škole i većinu članova te organizacije pohapsila.

⚔️ 12. 2. 1942. U Ribarskoj Banji Rasinski NOP odred i delovi Topličkog NOP odreda napali i delimično razoružali Ribarski četnički odred Koste Pećanca.

⚔️ 12. 2. 1942. Iz niškog koncentracionog logora pobegla 102 zatvorenika, pošto su prethodno goloruki jurnuli na stražu i ubili 5 nemačkih vojnika. Pri bežanju u krvavom obračunu sa nemačkim vojnicima, poginulo je oko 40 zatvorenika. Za odmazdu, nemački vojnici su streljali 850 ljudi.

⚔️ 13. 2. 1942. U s. Bojniku (kod Lebana) delovi Jablaničkog NOP odreda napali bugarski bataljon i naneli mu gubitke od oko 70 mrtvih i ranjenih. Sutradan u zoru oni su se povukli uz gubitke od 12 mrtvih.

⚔️ 13. 2. 1942. Između sela Morovića i Višnjićeva (kod Šida) diverzantska partizanska grupa miniranjem porušila železnički most na r. Bosutu [Po drugom izvoru to je bilo početkom februara.].

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Odgovor Draže Mihailovića od 3. novembra 1941. nemačkim vojnim komandantima u Srbiji u vezi sa pozivom na pregovore o saradnji u borbi protiv partizana 

📜 Operaciski dnevnik 113 p. divizije od 1 XII 1941 god. do 12 I 1942 god.

📜 Izveštaj o akcijama Ozrenskog NOP odreda od januara 1942 godine

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Čačak polovinom januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o nedićevsko-četničkom teroru

📜 Izveštaj sekretara partiske jedinice Druge podgorske čete od kraja januara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Valjevo o partiskom radu

📜 Pregled partizanskih dejstava u Srbiji januara 1942. godine

📜 Izveštaj člana Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 3 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Okruga leskovačkog

📜 Zapovest opunomoćenog komandanta u Srbiji od 3. januara 1942. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu za preduzimanje operacije protiv partizana u istočnoj Bosni

📜 Zajedničko naređenje delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije i Glavnog štaba NOP odreda za Srbiju od 4 januara 1942 god. Štabu Beogradskog bataljona da se uključi u sastav Prve proleterske NOU brigade

📜 Izveštaj komandanta žandarmerije od 7 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o stanju u zemlji

📜 Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Nedićeve vlade od 7 januara 1942 god. o akcijama NOP odreda

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 8 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije u vezi s radom i zadacima partizanskih NOP odreda

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od 8 januara 1942 god. Okružnom komitetu i instruktoru Pokrajinskih komiteta KPJ za Srbiju u Valjevu

📜 Zabeleska sa savetovanja nemačkih i.ustaških vojnih i civilnih predstavnika u Beogradu od 8. januara 1942. kod opunomoćenog komandanta u Srbiji o preduzimanju operacije protiv partizana i organizaciji ustaške uprave u istočnoj Bosni

📜 Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Ministaretva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 9 januara 1942 god. o borbama i akcijama NOP odreda

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 9 januara 1942 god. Štabu Krupanjskog četničkog odreda za učvršćenje odreda i izvršenje postavljenih zadataka

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 10 januara 1942 god. Okružbom komitetu KPJ za Kruševac o stvaranju narodnooslobodilačkih odbora i partizanskih borbenih grupa

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Niš od 10 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o brojkom stanju NOP odreda na teritoriji Niškog i Leskovačkog okruga

📜 Izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 10 januara 1942 god. o borbama protiv NOP odreda

📜 Desetodnevni izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 10. januara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji u Srbiji i NDH, pripremi operacije protiv partizana u istočnoj Bosni i obostranim gubicima

📜 Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Nedićeve vlade od 11 januara 1942 god. o borbama i akcijama partizanskih odreda

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 12 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju partiske i vojne organizacije

📜 Depeša. komandira žandarmeriske stanice od 12 januara 1942 god. o napadu partizana Jablaničkog odreda na žandarme u selu Pečenjevcu

📜 Izveštaj komandira Žandarmerijske stanice u Pečenjevcu od 12. januara 1942. o napadu partizana i razoružavanju žandarma

📜 Pismo delegata CK KPJ Ive Ribara-Lole od 12 januara 1942 god. pretstavniku Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju u Beogradu

📜 Izveštaj komandanta žandarmerije od 13 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama u zemlji

📜 Izvod iz izveštaja okružnog načelnika iz Niša od 14. januara 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o situaciji u niškom okrugu

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 16 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o brojnom stanju partiske i vojne organizacije i akcijama Jablaničkog, Leskovačkog i Babičkog NOP odreda

📜 Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Nedićeve vlade od 16 januara 1942 god. o akcijama i borbama partizanskih odreda

📜 Naređenje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 16. januara 1942. Komandi 1. kraljeskog bugarskog okupaoionog korpusa u Nišu o granicama zaiposednutog područja, organizaciji komando van ja, zadacima i odnosu s nemačkim i Nedićevim vojnim i upravnim organima na teritoriji Srbije

📜 Izveštaj Komande žandarmerije od 17 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbi protiv partizana u Srezu ariljskom

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Niš od 18 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o radu partiske i vojne organizacije na terenu Niškog okruga

📜 Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Nedićeve vlade od 18 januara 1942 god. o borbama protiv NOP odreda u Srbiji

📜 Izveštaj majora Miodraga Paloševića od 18. januara 1942. Draži Mihailoviću o situaciji u Toplici i Jablanici i organizaciji četnika na području Kraljeva, Kruševca i Čačka

📜 Predlog opunomoćenog komandanta u Srbiji od 19. januara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku da se odgovornost za održavanje sigurnosti i reda prenese na Nedića i spreči dalje proširenje bugarskog posadnog područja u Srbiji

📜 Desetodnevni izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 20. januara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o operaciji protiv partizanskih i četničkih snaga u istočnoj Bosni i obostranim gubicima i o brojnom stanju i naoružanju Nedićevih oružanih formacija u Srbiji

📜 Izveštaj komandanta žandarmerije od 21 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbi između partizana i Nedićevih odreda

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 23 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju Leskovačkog i Babičkog NOP odreda

📜 Izveštaj načelnika Okruga šabačkog od 23 januara 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama protiv partizana na teritoriji Zapadne Srbije

📜 Izveštaj komandanta žandarmerije od 23 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 26 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju partiske i vojne organizacije

📜 Zabeleška Operativnog odeljenja Više komande 65 za naročitu upotrebu od 26. januara 1942. sa sastanaka opunomoćenog komandanta u Srbiji s nemačkim generalom u Zagrebu, nemačkim poslanikom u NDH i Pavelićem održanih 23. januara 1942. u Zagrebu u vezi s vojno-političkom situacijom i daljim merama u istočnoj Bosni

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 27 januara 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o odnosu prema bugarskim okupatorskim trupama i četnicima

📜 Izveštaj Komande žandarmerije od 27 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama protiv Leskovačkog NOP odreda

📜 Pismo Aleksandra Rankovića od 27 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju povodom okupacije Južne Srbije od bugarskih fašističkih trupa

📜 Izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 27. januara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, obostranim gubicima, sadejstvu i odnosima sa Italijanima i ustašama i daljim merama posle završetka prvog dela operacije u istočnoj Bosni

📜 Izveštaj Komande žandarmerije od 29 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Ozrenskog NOP odreda

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 30 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o partiskom radu i stanju Leskovačkog, Jablaničkog i Babičkog NOP odreda

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 30 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Jablaničkog, Leskovačkog i Babičkog NOP odreda

📜 Izveštaj komandanta žandarmerije od 30 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim snagama u Moravičkom srezu

📜 Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 30. januara 1942. opunomoćenom komandantu u Srbiji o osiguranju železničkog transporta i eksploataciji rudnika u okolini Prijedora i Jajca

📜 Desetodnevni izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 30. januara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Srbije, rezultatima operacije 342. i 718. pešadijske divizije, daljim merama, obostranim gubicima i plenu u istočnoj Bosni:

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 31 januara 1942 god. Okružnom povereništvu KPJ za Aranđelovac povodom pisma Centralnog komiteta KPJ od 14 decembra 1941 godine

📜 Izveštaj sekretara partiske organizacije Leskovačkog NOP odreda početkom februara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o partisko-političkom radu i akcijama odreda

📜 Izjava borca Prve čete Kosmajskog NOP odreda krajem februara 1942 god. o razbijanju Kosmajskog NOP odreda

📜 Poziv partizana Niškog okruga od februara 1942 god. bugarskim vojnicima u okupiranoj Srbiji za napuštanje bugarske fašističke vojske i stupanje u NOP odrede

📜 Poziv Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od februara 1942 god. seljacima Timočke Krajine u borbu protiv pljačke okupatora

📜 Proglas seljacima Timočke Krajine od februara 1942 godine

📜 Objašnjenje štaba Zaglavskog NOP odreda od februara 1942 god. o spaljivanju opštinskih arhiva

📜 Pismo člana Okružnog komiteta KPJ za Niš od februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju u Topličkom NOP odredu

📜 Pregled partizanskih dejstava u Srbiji februara 1942. godine

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Srbiju za primenu partizanskog načina ratovanja i stvaranje NO dobrovoljačkih jedinica

📜 Izveštaj člana Okružnog komiteta KPJ za Niš od 1 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Topličkog NOP odreda

📜 Poziv Okružnog komiteta KPJ za Valjevo od 1 februara 1942 god. narodu za stupanje u narodnooslobodilačke odrede

📜 Izveštaj Sreskog komiteta KPJ za Srez kosmajski od 1 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju vojne organizacije na terenu

📜 Dislokacija jedinica, komandi i ustanova neposredno potčinjenih opunomoćenom komandantu u Srbiji od 1. februara 1942. godine

📜 Pismo člana OK KPJ za Leskovac od 2 februara 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o borbama Babičkog i Jablaničkog NOP odreda

📜 Izveštaj zamenika komeeara Jablaničkog NOP odreda od 3 februara 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o akcijama Jablaničkog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande žandarmerije od 3 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskoj akciji u selu Gredetinu

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 4 februara 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o nekim slabostima u radu partiske organizacije Nišavskog NOP odreda

📜 Izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 5. februara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o toku pregovora s četničkim majorom Dangićem u Beogradu

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 6 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Babičkog NOP odreda

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 7 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju Požarevačkog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande žandarmerije od 7 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskoj akciji u selima Krenti, Donjoj Kamenici i Štrpcu

📜 Naređenje komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 7. februara 1942. opunomoćenom komandantu u Srbiji da se svim mogućim brutalnim policijskim merama spreči aktivnost partizana u Srbiji

📜 Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Nedićeve vlade od 9 februara 1942 god. o borbama protiv NOP odreda

📜 Izveštaj Komande žandarmerije od 9 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama

📜 Izveštaj Komande žandarmerije od 10 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Topličkog i Požarevačkog NOP odreda

📜 Desetodnevni izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 10. februara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o aktivnosti partizanskih snaga, obostranim gubicima, popuni Nedićevih formacija i delatnosti potčinjenih jedinica u istočnoj Bosni i Srbiji

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 11 februara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o merama za poboljšanje stanja u Požarevačkom NOP odredu

📜 Izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 13. februara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o gubicima partizana i o merama odmazde 1941-1942, s predlogom kako sprečiti dalji razvoj narodnooslobodilačkog pokreta u Srbiji

📜 Izveštaj Pokrajinskog povereništva KPJ za Niš od 14 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o borbama u okolini Niša

📜 Uputstvo br. 5 Draže Mihailovića od 14. februara 1942. o organizaciji i zadacima vojnih jedinica

📜 Obaveštenje druga Tita od 16 februara 1942 god. Edvardu Kardelju i Ivi Ribaru-Loli o neuspehu Druge neprijateljske ofanzive i direktiva za čišćenje tehničkog aparata pri CK KP Hrvatske i za izdavanje proglasa bugarskim vojnicima u Srbiji

📜 Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 17 februara 1942 god. Sreskom komitetu KPJ za Kosmaj o radu partiske i vojne organizacije

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 17 februara 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o obezbeđenju kadrova i povezivanju s odredima

📜 Izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 17. februara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o zadacima potčinjenih divizija nakon pregrupisavanja i o merama protiv partizana u Srbiji

📜 Izveštaj komandira žandarmeriske stanice u Pečenjevcu od 18 februara 1942 god. o zločinima bugarske fašističke vojske u selu Pečenjevcu

📜 Izvod iz članka u Obnovi od 18 jula 1942 god. o borbi dobrovoljaca protiv partizana kod Lebana u februaru 1942 godine

📜 Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 19 februara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Kruševac za jačanje partiske organizacije i Rasinskog NOP odreda

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Niš od 19 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o masovnom streljanju u Nišu

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 19 februara 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim borbama i akcijama u okolini Soko Banje i Aleksinca

📜 Desetodnevni izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 20. februara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o aktivnosti partizanskih snaga i sopstvenim protivmera-ma, obostranim gubioima i brojnom stanju kolaboracionističkih jedinica u istočnoj Bosni i u Srbiji

📜 Izveštaj načelnika Okruga beogradskog od 21 februara 1942 god. o jačini i prikupljanju nemačko-četničkih jedinica za borbu protiv Kosmajskog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande žandarmerije od 21 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama partizana Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda

📜 Pismo Mirka Tomića, člana Glavnog štaba NOP odreda za Srbiju od 22 februara 1942 god. Štabu romaniskog NOP odreda o vojno-političkom stanju u Zapadnoj Srbiji

📜 Izveštaj načelnika Okruga beogradskog od 22 februara 1942 god. o borbama protiv Kosmajskog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande žandarmerije od 22 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama u Srezu orašačkom

📜 Okružno načelstvo Okruga niškog od 22 februara 1942 god. dostavlja Gradskom poglavarstvu plakate o streljanju 400 lica

📜 Pismo rukovodstva Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve od 22 februara 1942 god. pretstavniku PK KPJ za Srbiju u Beogradu o ishodu Druge neprijateljske ofanzive, situaciji u Hrvatskoj i Sloveniji i načinu održavanja ilegalne veze sa Organizacionim sekretarijatom

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Irig Rasinski partizanski odred 1. šumadijski partizanski odred Toplički partizanski odred Ozrenski partizanski odred (Srbija) Narodno oslobodilački odbori Franz Böhme Knjaževačko-boljevački partizanski odred Druga neprijateljska ofanziva Dragoljub Draža Mihailović Paul Bader Borbe u Sremu 1942. 1. bugarski okupacioni korpus Politički komesari u NOR-u Zemun Toplica u oslobodilačkom ratu Kosmajski partizanski odred Saradnja četnika sa okupatorom Leskovac Zasede u oslobodilačkom ratu Valjevo Sremska Mitrovica Fruškogorski partizanski odred Babički partizanski odred Vrhovni štab NOVJ Beograd Vešanja u Valjevu 1942. Narodni heroji Jugoslavije Ruma Bugarska u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Aranđelovac SKOJ Kosta Pećanac Čačak Ilegala u ratu Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Srpska državna straža (nedićevci) Jastrebački partizanski odred Požarevac Glavni štab Srbije Štampa u ratu Valjevski partizanski odred Petrovaradin Pljačka u ratu Borbe na Kosovu i Metohiji Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Ni zrno žita okupatoru! Centralni komitet KPJ Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Kukavički (leskovački) partizanski odred Niš Diverzije u oslobodilačkom ratu Prokuplje Suvoborski partizanski odred Mladenovac Streljanja u oslobodilačkom ratu Kuršumlija Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju Ilok Bugarski zločini u Jugoslaviji Zaječar Ustanak u Srbiji 1941. Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Crna Trava Stara Pazova Kruševac Nišavski (svrljiški) partizanski odred Užice Nemački zločini u Jugoslaviji Požarevački partizanski odred Jablanički partizanski odred Knjaževac Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Lebane