Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Ozrenski partizanski odred (Srbija)

Za ovaj pojam je pronađeno 41 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 2. 8. 1941. Kod s. Lipovice (blizu Aleksinca) OK KPJ za Niš formirao Ozrenski NOP odred. Odred je istog dana u s. Bovnu (kod Aleksinca) razoružao 10 žandarma.

⚔️ 12. 8. 1941. U s. Čitluku (kod Sokobanje) Ozrenski NOP odred razoružao žand. stanicu.

⚔️ 13. 8. 1941. Ozrenski NOP odred zauzeo Svrljig, razoružao 14 žandarma i zaplenio 20 pušaka.

⚔️ 15. 8. 1941. U Svrljigu Ozrenski NOP odred napao i razoružao žandarme i zaplenio 20 pušaka.

⚔️ 24. 8. 1941. Delovi Ozrenskog NOP odreda zauzeli Ražanj i razoružali 20 žandarma, aus. Smilovcu spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 30. 8. 1941. U Svrljigu Ozrenski NOP odred razoružao 8 žandarma, demolirao uređaje na ž. st. i u pošti zaplenio 200.000 dinara.

⚔️ 1. 9. 1941. U Svrljigu Ozrenski NOP odred napao žand. st. i spalio arhivu Poreske uprave.

⚔️ 15. 9. 1941. Na Jezerskim pojatama (kod Sokobanje) od 30 boraca Ozrenskog NOP odreda formiran Nišavski (Svrljiški) NOP odred.

⚔️ 16. 9. 1941. Na ž. st. Palilula (između Niša i Knjaževca) Ozrenski NOP odred sačekao putnički voz iz Zaječara. U jednom su se vagonu nalazili nemački vojnici. U borbi je ubijeno 19 nemačkih vojnika a zarobljena su tri. Zaplenjeno je: 2 automata, 12 pušaka, 6 revolvera i dr. Jedan partizan je poginuo.

⚔️ 24. 10. 1941. U Sokobanji Ozrenski NOP odred napao četnike i žandarme, pa se zbog snažnog otpora, povukao.

⚔️ 2. 11. 1941. U s. Sićevu (kod Niša) Nišavsko (Svrljiški) NOP odred sa delovima Ozrenskog NOP odreda napao i posle kraće borbe razoružao Sićevački četnički odred Koste Pećanca.

⚔️ 24. 11. 1941. U ražanjskom srezu deo Ozrenskog NOP odreda zarobio grupu četnika i zaplenio 2 laka mitraljeza, 6 p. mitraljeza, 20 pušaka, 100 kg eksploziva i dr.

⚔️ 27. 11. 1941. Kod s. Jošanice (blizu Sokobanje), u borbi protiv nedićevaca i četnika, Ozrenski NOP odred pretrpeo gubitke od 36 mrtvih (poginuli su i komandant i komesar).

⚔️ 0. 1. 1942. Na Obloj glavi (iznad Aleksinca) štab Ozrenskog NOP odreda rasformirao svoj odred i podelio ga u tri grupe (ođ kojih je jednu neprijatelj ubrzo razbio).

⚔️ 1. 1. 1942. Kod sela Pardika (blizu Ražnja) Ozrenski NOP odred napao i naterao u bekstvo poterno odeljenje nedićevaca i četnika Koste Pećanca i zaplenio puškomitraljez.

⚔️ 4. 1. 1942. Na pl. Beljevini (kod Aleksinca) Ozrenski NOP odred razbio jedan četnički odred Koste Pećanca i žandarme i naneo im gubitke od 5 mrtvih i 8 ranjenih.

⚔️ 21. 1. 1942. U selima Kamenici, G. i D. Matejevcu delovi Ozrenskog NOP odreda spalili opštinske arhive i prekinuli telefonske veze tih mesta s Nišom.

⚔️ 0. 2. 1942. Kod s. Kravlja (blizu Niša), od boraca Ozrenskog NOP odreda i odbeglih boraca iz niškog logora, reorganizovan Ozrenski NOP odred.

⚔️ 16. 2. 1942. U s. Vrelima (kod Aleksinca) delovi Ozrenskog NOP odreda razoružali oko 30 seoskih stražara.

⚔️ 19. 2. 1942. U s. Bovanu (kod Aleksinca) Ozrenski NOP odred izvršio neuspeo napad na žand. stanicu.

⚔️ 23. 2. 1942. U s. Jezeru (kod Sokobanje) delovi Ozrenskog NOP odreda razoružali seosku miliciju i spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 26. 2. 1942. U oštroj borbi kod sela Kravljeg, Veljeg Polja i Miljkovca (blizu Niša) protiv 12. dobrovoljačkog, 5. oružanog i jednog četničkog odreda i žandarma, Ozrenski NOP odred pretrpeo gubitke od 4 poginula i 20 zarobljenih partizana.

⚔️ 15. 3. 1942. Kod s. Pirkovca (blizu Svrljiga) Svrljiški (Nišavski) i Ozrenski NOP odred iz zasede napali četnički odred Koste Pećanca iz Svrljiga i u dvočasovnoj borbi ubili 30 četnika, dok su ostali pobegli. Naši gubici: 1 mrtav i 3 ranjena.

⚔️ 19. 3. 1942. U s. Dugom Polju (kod Sokobanje) Ozrenski NOP odred spalio opštinsku arhivu.

⚔️ 20. 3. 1942. U s. Čitluku i s. Milušincu (kod Sokobanje) Ozrenski NOP odred spalio opštinske arhive i zaplenio 5 pušaka.

⚔️ 24. 3. 1942. Nišavski (Svrljiški) i Ozrenski NOP odred napali Ražanj, ali, zbog snažnog otpora nedićevaca i žandarma, nisu uspeli da ga zauzmu. Spaljena je arhiva Sreskog načelstva i Poreske uprave. Gubici odreda 9 mrtvih.

⚔️ 25. 3. 1942. U s. Labukovu (kod Sokobanje) delovi Ozrenskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 26. 3. 1942. U s. Sesalci (kod Sokobanje) delovi Ozrenskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 24. 4. 1942. Kod s. Galibabinca (kod Svrljiga) Nišavski i Ozrenski NOP odredi napali oko 150 nedićevaca, žandarma i četnika. U borbi, vođenoj do mraka, ubijeno je 55 neprijateljskih vojnika, dok se ostatak spasao bekstvom. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 60 pušaka, bombe, municija i dr. Gubici partizana: 2 mrtva.

⚔️ 30. 5. 1942. U s. Šetki (kod Ražnja) Ozrenski NOP odred razoružao seosku stražu, spalio opštinsku arhivu i zaplenio 6 pušaka.

⚔️ 12. 7. 1942. Nekoliko četničkih odreda, odredi SDS i odred srpskih dobrovoljaca preduzeli operaciju protiv Svrljiškog (Nišavskog) i Ozrenskog NOP odreda na prostoriji pl. Ozrena i Svrljiških planina. Ta operacija (poznata kao -Aćimovićeva ofanziva-) trajala je do kraja. jula. U borbama u rejonu Zelenog vrha, kod s. Vitanovca na Devici, na Kameničkom visu, kod s. Babinog Kala, i s. Kozja i drugde neprijatelj je uspeo da razbije i skoro potpuno uništi oba odreda. U međuvremenu neprijatelj je oko 2600 ljudi streljao ili oterao u zatvore i logore.

⚔️ 25. 7. 1942. U jeku tzv. -Aćimovićeve ofanzive- otpočela ofanzivna dejstva delova bugarskog 1. okupacionog korpusa (jačine do jedne divizije) na Nišavski (Svrljiški) i Ozrenski NOP odred u rejonu pl. Ozrena i pl. Device. Ne naišavši na otpor, bugarski vojnici su u većem broju sela spalili po 10-20 kuća, streljali po 5-6 meštana, te pljačkali sela svrljiškog, zaplanjskog, sokobanjskog i belopalanačkog sreza. Ta dejstva su trajala 10 dana.

⚔️ 28. 10. 1942. Kod s. Bučje (blizu Knjaževca) od preživelih boraca Svrljiškog i Ozrenskog NOP odreda formirana partizanska četa.

⚔️ 26. 12. 1942. Na pl. Ozrenu, u zasedi, delovi Ozrenskog NOP odreda sačekali patrolu od 5 pripadnika SDS, te dvojicu ubili a trojicu zarobili.

⚔️ 3. 2. 1943. U s. Subotincu (kod Aleksinca) odred SDS iz Aleksinca opkolio jednu desetinu Ozrenskog NOP odreda. U borbi je poginulo 10 boraca, a samo 2 borca su se spasla. Među poginulim bio je i Momčilo Popović Ozren, narodni heroj.

⚔️ 28. 2. 1943. Kod a. Čitluka (blizu Sokobanje) Ozrenski NOP odred demolirao postrojenja rudnika uglja -Soko- i zaplenio 50 kg eksploziva.

⚔️ 0. 5. 1943. Na Kameničkom visu (blizu Niša) OK KPJ za Niš održao sastanak na kome je razmotrio obnavljanje Ozrenskog NOP odreda i organizaciju političkog rada na terenu.

⚔️ 9. 6. 1943. U rudniku uglja kod Aleksinca jedna četa 3. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda, sa desetinom boraca bivšeg Ozrenskog NOP odreda, uz pomoć rudara, porušila 3 rudarska okna, električnu centralu i sve zgrade sa postrojenjima, tako da je proizvodnja obustavljena skoro pola godine.

⚔️ 0. 9. 1943. Kod s. Kamenice (blizu Niša), od preživelih boraca Ozrenskog NOP odreda i novodošlog ljudstva, OK KPJ za Niš fomirao Ozrensku partizansku četu.

⚔️ 0. 11. 1943. Kod s. Labukova (blizu Sokobanje), od boraca Ozrenskog NOP odreda i od novodošlih omladinaca iz Niša (23), s. Trnave (17) i s. Huma (20), formiran Ozrenski partizanski bataljon, sastava: tri čete.

⚔️ 25. 11. 1943. Iz Niša otišla u Ozrenski NOP odred 23 srednjoškolca, većinom članovi SKOJ-a.

Dokumenti

📜 Izveštaj o akcijama Ozrenskog NOP odreda od januara 1942 godine

📜 Izveštaj Komande žandarmerije od 29 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Ozrenskog NOP odreda

📜 Izveštaj štaba NOP odreda Niškog okruga od 17 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Srbiju o akcijama Topličkog, Nišavskog i Ozrenskog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 23 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Požarevačkog i Ozrenskog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 15 jula 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Prvog šumadiskog i Ozrenskog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 17 jula 1942 god. šefu kabineta ministra unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Nišavskog, Jastrebačkog i Ozrenskog NOP odreda

📜 Izveštaj Komande Srpske državne straže od 11 avgusta 1942 god. o akcijama partizana Šumadiskog, Rasinskog i Ozrenskog NOP odreda

📜 Izveštaj sekretara partiske organizacije Nišavskog NOP odreda od 13 oktobra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Niš o razbijanju Nišavskog i Ozrenskog NOP odreda

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 31 oktobra 1942 god. o akcijama Prvog šumadiskog i Ozrenskog NOP odreda

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 18 novembra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o pomoći Ozrenskom i Nišavskom NOP odredu

📜 Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 18 decembra 1942 god. o akcijama Jastrebačkog, Leskovačkog, Požarevačkog, Rasinskog i Ozrenskog NOP odreda

📜 Izveštaj sekretara Okružnog komiteta KPJ za Niš od 11. novembra 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o situaciji u okrugu i o obnavljanju Ozrenskog NOP odreda

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 2 februara 1944 god. o postavljanju Operativnog štaba Druge južnomoravske NO brigade i Timočko-ozrenskog NOP odreda

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Bugarski zločini u Jugoslaviji Pljačka u ratu Ustanak u Srbiji 1941. Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Zaječar Leskovac Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Četnici u drugom svetskom ratu 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Toplica u oslobodilačkom ratu Omladina u ratu Kosta Pećanac Milan Aćimović Borbe u Srbiji 1942. Knjaževac Narodni heroji Jugoslavije Jastrebački partizanski odred Srpska državna straža (nedićevci) Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1944. Niš Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1943. Nišavski (svrljiški) partizanski odred Četnici u ustanku SKOJ Aleksinac Požarevac Bugarska u drugom svetskom ratu Glavni štab Srbije 1. bugarski okupacioni korpus 1. južnomoravski partizanski odred