Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Nišavski (svrljiški) partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 56 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 8. 1941. Skojevska organizacija železničke radionice u Nišu otvorila vagon na stanici i uzela nekoliko pušaka (koje će kasnije poslati Nišavskom (Svrljiškom) NOP odredu).

⚔️ 15. 9. 1941. Na Jezerskim pojatama (kod Sokobanje) od 30 boraca Ozrenskog NOP odreda formiran Nišavski (Svrljiški) NOP odred.

⚔️ 23. 9. 1941. U s. G. Dušniku (kod Niša) Nišavski (Svrljiški) NOP odred napao žandarme i finanse. Ovima su pristigli u pomoć nemački vojnici (u 5 kamiona). Odred se, posle borbe s njima, povukao na Suvu pl.

⚔️ 0. 10. 1941. U s. Miranovačkoj kuli (kod Bele Palanke) Svrljiški (Nišavski) NOP odred razoružao 10 žandarma i 10 finansa.

⚔️ 6. 10. 1941. Nišavski (Svrljiški) NOP odred napao ž. st. Sićevo (kod Niša), demolirao stanična postrojenja i porušio prugu.

⚔️ 11. 10. 1941. Između Bele Palanke i Niša delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda porušili prugu.

⚔️ 18. 10. 1941. Kod s. Palilule (blizu Niša) delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda srušili železnički most.

⚔️ 30. 10. 1941. U s. Ribaru (kod Svrljiga) Nišavski (Svrljiški) NOP odred razoružao Svrljiški četnički odred Koste Pećanca.

⚔️ 0. 11. 1941. U s. Babinom Kalu (kod Bele Palanke) delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda razoružali odeljenje graničara i spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 2. 11. 1941. U s. Sićevu (kod Niša) Nišavsko (Svrljiški) NOP odred sa delovima Ozrenskog NOP odreda napao i posle kraće borbe razoružao Sićevački četnički odred Koste Pećanca.

⚔️ 6. 11. 1941. Između Dolca i Crvene Reke (na pruzi Niš-Pirot) delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda oštetili prugu.

⚔️ 7. 11. 1941. U s. Sićevu i na ž. st. Sv. Petka (na pruzi Niš-Pirot) Nišavski (Svrljiški) NOP odred napao na Sićevački četnički odred Koste Pećanca i na bugarsku posadu, razoružao ih, zarobivši oko 80 četnika i odeljenje bugarskih vojnika, i oštetio električnu centralu.

⚔️ 17. 11. 1941. Delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda izvršili neuspeo napad na bugarsku stražu u manastiru Svetoj Petki (kod Niša).

⚔️ 26. 11. 1941. Na ž. st. Gramadi (pruga Niš-Knjaževac) Nišavski (Svrljiški) NOP odred zaustavio voz i u njemu razoružao 56 nedićevaca, većinom oficira i podoficira, zatim demolirao ž. st. Gramadu i miniranjem oštetio tunel.

⚔️ 0. 12. 1941. Nišavski (Svrljiški) NOP odred podelio se na dve čete: Svrljišku (sa osloncem na Svrljiške planine) i Nišavsku (upućeni u Zaplanje).

⚔️ 0. 12. 1941. Svrljiška četa Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda u borbi kod Gramade zarobila 55 nedićevaca - većinom oficira i podoficira

⚔️ 4. 12. 1941. U s. Grkinjama (kod Niša) delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda napali četnike Koste Pećanca i zarobili 14 njih.

⚔️ 19. 12. 1941. Delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda na nekoliko mesta oštetili prugu Bela Palanka - Čiflik.

⚔️ 4. 1. 1942. U s. Popšici (kod Svrljiga) delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda zapalili opštinsku arhivu i ubili 2 opštinska stražara.

⚔️ 5. 1. 1942. U s. Vrbovcu (kod Sokobanje) delovi Nišavskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu i zarobili jednog kvislinga.

⚔️ 8. 1. 1942. U s. Beloinju (kod Svrljiga) delovi Nišavskog NOP odreda zarobili 4 četnika.

⚔️ 11. 1. 1942. Nišavski NOP odred spalio opštinske arhive u s. Dugoj Poljani, i s. Bukurovcu (kod Bele Palanke).

⚔️ 16. 1. 1942. U s. G. Ripnju (srez belopalanački) završena dvodnevna konferencija članova KPJ i SKOJ-a svrljiškog i belopalanačkog sreza i članova KPJ Svrljiškog (Nišavskog) NOP odreda, sazvana na inicijativu OK KPJ za Niš. Doneti su zaključci o vojnim i političkim merama za naredni period. Isto tako je odlučeno da se Svrljiški (Nišavski) NOP odred podeli na dve čete: Svrljišku (za teritoriju svrljiškog sreza) i Nišavsku (za teritoriju belopalanačkog sreza i za Zaplanje).

⚔️ 5. 2. 1942. U s. Jelašnici (kod Niša) delovi Babičkog i Nišavskog NOP odreda napali četničku i bugarsku posadu, ali boreći se do svanuća, nisu uspeli da je savladaju, pa su se povukli prema s. Bancarevu.

⚔️ 17. 2. 1942. U s. Jelašnici (kod Niša) Nišavski (Svrljiški) NOP odred napao četničku posadu i zaplenio veću količinu eksploziva, a u s. D. Studeni razoružao oko 60 četnika i spalio opštinsku arhivu.

⚔️ 21. 2. 1942. Otpočele dvodnevne borbe Babičkog i Nišavskog NOP odreda protiv 11. oružanog odreda SDS, Vlasotinačkog četničkog odreda i bugarskih jedinica. Nišavski NOP odred uspeo je da se probije i prebaci na Svrljiške pl., dok je Babički NOP odred, posle pretrpljenih gubitaka u borbi kod s. V. Krčimir, prešao u Crnu Travu.

⚔️ 24. 2. 1942. Kod čagrovačkog mosta, na putu Gadžin Han - D. Dušnik, delovi Svrljiškog (Nišavskog) NOP odreda sačekah kamion sa 20 bugarskih vojnika. Svi vojnici su izginuli a kamion je zapaljen.

⚔️ 10. 3. 1942. Kod s. Kozje (blizu Bele Palanke) srpski 5. dobrovoljački odred napao delove Svrljiškog (Nišavskog) NOP odreda, ali su ovi uspeli da se izvuku prema s. Babinom Kalu, uz gubitke od 1 zarobljenog i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 15. 3. 1942. Kod s. Pirkovca (blizu Svrljiga) Svrljiški (Nišavski) i Ozrenski NOP odred iz zasede napali četnički odred Koste Pećanca iz Svrljiga i u dvočasovnoj borbi ubili 30 četnika, dok su ostali pobegli. Naši gubici: 1 mrtav i 3 ranjena.

⚔️ 19. 3. 1942. U s. Lukovu i s. Manojlici (kod Svrljiga) delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 24. 3. 1942. Nišavski (Svrljiški) i Ozrenski NOP odred napali Ražanj, ali, zbog snažnog otpora nedićevaca i žandarma, nisu uspeli da ga zauzmu. Spaljena je arhiva Sreskog načelstva i Poreske uprave. Gubici odreda 9 mrtvih.

⚔️ 25. 3. 1942. U s. Galibabincu (kod Svrljiga) delovi Nišavskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 8. 4. 1942. Kod s. Vitanovca i s. Periša (blizu Svrljiga) Svrljiški (Nišavski) NOP odred razbio četnički odred Koste Pećanca i zarobio 10 četnika.

⚔️ 12. 4. 1942. U s. Kozji (kod Bele Palanke) Svrljiški (Nišavski) NOP odred razbio četnike Koste Pećanca koji su došli da vrše rekviziciju i oduzeo im skupljene namirnice.

⚔️ 23. 4. 1942. U s. Belom Potoku (kod Knjaževca) Knjaževačko-boljevački NOP odred i delovi Svrljiškog (Nišavskog) NOP odreda napali četnički odred Koste Pećanca (40 četnika) i vod SDS (20 ljudi). U borbi je ubijeno 15 i zarobljeno 20 neprijateljskih vojnika, a zaplenjeno 40 pušaka. Partizani su imali 3 lakše ranjena.

⚔️ 24. 4. 1942. Kod s. Galibabinca (kod Svrljiga) Nišavski i Ozrenski NOP odredi napali oko 150 nedićevaca, žandarma i četnika. U borbi, vođenoj do mraka, ubijeno je 55 neprijateljskih vojnika, dok se ostatak spasao bekstvom. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 60 pušaka, bombe, municija i dr. Gubici partizana: 2 mrtva.

⚔️ 28. 4. 1942. U s. Jasenoviku (kod Niša) Nišavski (Svrljiški) NOP odred razoružao seosku stražu.

⚔️ 1. 5. 1942. Svrljiški (Nišavski) NOP odred vodio borbu na Zelenom i Crnom vrhu (na Svrljiškim pl.) protiv 380-400 nedićevaca i izbacio iz stroja oko 50 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 27. 5. 1942. U s. Babinom Kalu (kod Bele Palanke) Svrljiški (Nišavski) NOP odred razoružao Nedićevu graničnu stražu, ubivši pri tom 3 graničara.

⚔️ 25. 6. 1942. Delovi bugarskog 1. okupacionog korpusa (u jačini do jedne divizije) i nedićevci preduzeli koncentričan napad na Svrljiški (Nišavski) NOP odred na Svrljiškim pl. s ciljem da ga nabace u dolinu Nišave i tu unište. Odred se blagovremeno, po grupama, izvukao. Bugarski vojnici su u svakom selu streljali po 5-6 ljudi, zapalili po 10-20 kuća, silovali i pljačkali. Samo u svrljiškom srezu zapaljeno je preko 500 kuća. Posle deset dana neprijatelj se povukao u polazne garnizone.

⚔️ 6. 7. 1942. U s. Tijovcu (kod Svrljiga) Svrljiški (Nišavski) NOP odred napao žandarme i seosku stražu i proterao ih iz sela. Neprijatelj je imao 8 mrtvih i ranjenih a partizani 3 poginula.

⚔️ 16. 7. 1942. U s. Kosmovcu (kod Bele Palanke) delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda napali četnike, te 7 ubili i 4 ranili, a zaplenili 3 p. mitraljeza, 10 pušaka, 3 revolvera, 10.000 puščanih metaka i dr.

⚔️ 21. 7. 1942. Iz kačkavaljnice na mestu zvanom Krčimirske šupe (kod Bele Palanke) delovi Nišavskog NOP odreda zaplenili i uništili oko dva vagona kačkavalja spremljenog za nemačku i bugarsku vojsku.

⚔️ 25. 7. 1942. U jeku tzv. -Aćimovićeve ofanzive- otpočela ofanzivna dejstva delova bugarskog 1. okupacionog korpusa (jačine do jedne divizije) na Nišavski (Svrljiški) i Ozrenski NOP odred u rejonu pl. Ozrena i pl. Device. Ne naišavši na otpor, bugarski vojnici su u većem broju sela spalili po 10-20 kuća, streljali po 5-6 meštana, te pljačkali sela svrljiškog, zaplanjskog, sokobanjskog i belopalanačkog sreza. Ta dejstva su trajala 10 dana.

⚔️ 26. 7. 1942. Kod s. Vitanovca i s. Miranovca (na Svrljiškim pl.) nedićevci razbili i uništili jednu četu Svrljiškog (Nišavskog) NOP odreda: od 34 borca samo se petorica probila, dok su ostali izginuli.

⚔️ 28. 10. 1942. Kod s. Bučje (blizu Knjaževca) od preživelih boraca Svrljiškog i Ozrenskog NOP odreda formirana partizanska četa.

⚔️ 6. 1. 1944. U s. Toplom Dolu (kod Pirota) od jedne čete Ozrenskog partizanskog bataljona i jednog voda 1. bataljona Zaječarskog (Timočkog) NOP odreda formiran Nišavski NOP odred. Istog dana, na mestu zv. Belan, odred je vodio dvočasovnu borbu protiv jednog bugarskog bataljona.

⚔️ 29. 1. 1944. Na reci Temskoj Nišavski NOP odred uništio hidrocentralu koja je snabdevala Pirot električnom energijom.

⚔️ 12. 2. 1944. Kod s. Čustice (blizu Pirota) Nišavski NOP odred razbio grupu četnika i naneo im gubitke od 5 mrtvih.

⚔️ 9. 3. 1944. Kod s. Gostuše (blizu Pirota) Nišavski NOP odred sačekao u zasedi oko 40 bugarskih policajaca i ubio trojicu dok su se ostali razbežali.

⚔️ 23. 3. 1944. Kod Mrtvačkog mosta na reci Temskoj Nišavski NOP odred sačekao jednu bugarsku četu i u četvoročasovnoj borbi potpuno je razbio. Poginulo je 40 i ranjeno više bugarskih vojnika. Odred je imao 1 mrtvog i 2 ranjena borca.

⚔️ 3. 4. 1944. Kod s. Gradišta (blizu Bele Palanke) Nišavski NOP odred razbio četničku Belopalanačku brigadu.

⚔️ 12. 4. 1944. Kod s. Koprivnice i s. Jagliča (blizu Niša) Nišavski NOP odred vodio borbu protiv oko 500 četnika. Zarobljeno je 15 četnika i zaplenjeno 20 pušaka.

⚔️ 4. 6. 1944. Između s. Davidovca i s. Skrobnice (blizu Knjaževca), u borbi vođenoj ceo dan, 9. srpska NO brigada i Nišavski NOP odred razbili četnički Knjaževački i Čegarski korpus: ubili 30, zarobili 32 i ranili preko 40 četnika i zaplenili 1 mitraljez i preko 50 pušaka.

⚔️ 17. 6. 1944. U s. Trgovištu (kod Sokobanje), od boraca Nišavskog NOP odreda, GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 14. srpsku NO brigadu, koja je ušla u sastav 23. divizije NOVJ.

⚔️ 9. 10. 1944. Posle šest časova borbe jedinice 1. gardijskog utvrđenog rejona Crvene armije, 23. srpska brigada 45. divizije NOVJ i Svrljiški NOP odred oslobodili Knjaževac. Neprijatelj je imao velike gubitke: samo jedinice NOVJ nanele su delovima nemačke i brdske divizije i kvislinškim vojnicima oko 200 mrtvih i zaplenile oko 100 pušaka i 5 p. mitraljeza a zajedno sa jedinicama Crvene armije zaplenila oko 100 nemačkih kamiona.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Pljačka u ratu Srpska državna straža (nedićevci) Knjaževac Bugarska u drugom svetskom ratu 14. srpska udarna brigada Leskovac Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Knjaževačko-boljevački partizanski odred 45. srpska divizija NOVJ Milan Aćimović SKOJ Borbe u Srbiji 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu 23. srpska brigada Crna Trava Babički partizanski odred Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju 9. srpska brigada (ozrenska) Koprivnica Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Knjaževački korpus JVuO Borbe u Srbiji 1942. Ozrenski partizanski odred (Srbija) Rekvizicija u ratu Bugarski zločini u Jugoslaviji Pirot Požarevac Kosta Pećanac 1. bugarski okupacioni korpus Bitka za Srbiju Četnici u drugom svetskom ratu Jastrebački partizanski odred Četnici u ustanku Zasede u oslobodilačkom ratu Zaječar Niš Crvena armija Ustanak u Srbiji 1941.