Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

SKOJ

Za ovaj pojam je pronađeno 289 hronoloških zapisa, 461 dokumenata i 68 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 4. 1941. U Bač. Palanci, Bečeju, Novom Sadu, Bač. Petrovom Selu, Bač. Gradištu i Kuli formirani sreski komiteti SKOJ-a.

⚔️ 18. 4. 1941. Grupa omladinaca, pod rukovodstvom SKOJ-a, uzela iz zgrade policije u Slav. Brodu kartoteku i spisak komunista i time onemogućila da ovi dokumenti padnu u ruke ustaša.

⚔️ 27. 4. 1941. U centru Maribora mariborski skojevci zapalili dva nemačka automobila.

⚔️ 0. 5. 1941. Po nalogu PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak otpočelo formiranje pripremnih udarnih grupa za oružanu borbu protiv okupatora. Grupe su se formirale konspirativno; imale su različit sastav: 10-30 i više ljudi; u njih su uključivani članovi KPJ, SKOJ-a i bliski simpatizeri. Taj proces je trajao sve do početka ustanka [Neposredno pred ustanak bilo je formirano 290 grupa sa oko 6000 ljudi, među kojima je bilo 1800 članova KPJ i oko 3000 članova SKOJ-a.].

⚔️ 0. 5. 1941. U Osijeku održan sastanak na kome je formiran OK SKOJ-a za Osijek.

⚔️ 0. 5. 1941. U Zemunu, po odluci PK KPJ za Srbiju, formiran SK KPJ za Zemun [Po drugom izvoru, SK KPJ za Zemun obnovljen je u prvoj polovini. maja.] kao i Sresko-gradski komitet SKOJ-a.

⚔️ 0. 5. 1941. U svim rejonima Beograda formirana rejonska rukovodstva SKOJ-a.

⚔️ 1. 5. 1941. U Kraljevu održan sastanak SK SKOJ-a za Kraljevo. Diskutovano o ulozi skojevske organizacije u uslovima okupacije, formiranju borbenih grupa - desetina, kroz koje bi se obučavala omladina u rukovanju oružjem.

⚔️ 25. 5. 1941. U Pančevu održana okružna konferencija SKOJ-a.

⚔️ 27. 5. 1941. Na sastanku partijske organizacije Borovnice član CK KPS i CK KPJ Miha Marinko dao smernice za obrazovanje terenskih odbora OF, organizovanje SKOJ-a i pripremu oružanog ustanka u rejonu Borovnice.

⚔️ 0. 6. 1941. U s. Trnavi (kod Čačka) održana okružna konferencija OK SKOJ-a za Čačak, Analiziran rad skojevske organizacije i postavljeni zadaci u vezi priprema za ustanak.

⚔️ 0. 6. 1941. U blizini Žablja održan sastanak članova KPJ iz Bačke i Baranje, na kome su prenete direktive PK KPJ od 23. juna, predložene mere za njihovo sprovođenje i analizirano stanje partijskih i skojevskih organizacija u Bačkoj i Baranji.

⚔️ 0. 6. 1941. U Zemunu održano skojevsko savetovanje, kome su prisustvovali predstavnici CK SKOJ-a, PK SKOJ-a za Srbiju, MK SKOJ-a za Beograd i SK KPJ za Zemun. SKOJ u Zemunu je dobio zadatke u vezi sa pripremama za ustanak.

⚔️ 22. 6. 1941. U Mostaru održano oblasno savetovanje SKOJ-a za Hercegovinu kome su prisustvovali rukovodioci SKOJ-a iz svih krajeva Hercegovine. Pored priprema za dizanje ustanka, naročito se raspravljalo o sprečavanju ustaških pokolja.

⚔️ 22. 6. 1941. U s. Kusonjama održana sreska partijska konferencija za srez Pakrac na kojoj je diskutovano o političkoj situaciji, liniji Partije u novim uslovima, organizacionom stanju partijske organizacije, radu SKOJ-a, sakupljanju oružja i vršenju sabotaža.

⚔️ 22. 6. 1941. U s. Bratmilovcu (kod Leskovca) održano Okružno partijsko savetovanje na kome su doneti zaključci o pripremama za oružanu borbu protiv okupatora, prikupljanju oružja i uvežbavanju ljudi u rukovanju oružjem, jačanju partijske i skojevske organizacije i radu i borbi Partije i SKOJ-a u uslovima okupacije.

⚔️ 22. 6. 1941. U Zaječaru održana okružna konferencija SKOJ-a. Istog dana, povodom napada Nemačke na SSSR, OK KPJ za Zaječar izdao letak u kome poziva narod Timočke krajine da se pripremi za oružanu borbu.

⚔️ 22. 6. 1941. Nemačke i ustaške vlasti otpočele hapšenje članova Partije i SKOJ-a u srezu i gradu Srem. Mitrovica. Provalom u Srem. Mitrovici, Srem. Karlovcima i Petrovaradinu uhapšen izvestan broj partijaca, skojevaca i rodoljuba, koji su potom streljani.

⚔️ 23. 6. 1941. Kod Petrovgrada (sada: Zrenjanin) održan sastanak PK KPJ za Vojvodinu na kome je odlučeno: da se ubrzaju pripreme za oružani ustanak; da se vojne desetine po selima i gradovima pretvaraju u partizanske desetine i odrede; da se članovi KPJ i SKOJ-a i kompromitovani drugovi uključe u odrede ili da pređu u potpunu ilegalnost; da se mesto Vojnog komiteta pri PK KPJ formira Štab NOP odreda za Vojvodinu, što je uskoro i učinjeno. Data je direktiva za formiranje štabova pri okružnim i sreskim komitetima KPJ, a narodima Vojvodine je upućen proglas s pozivom na borbu. [Po neprijateljskim podacima je sastanak PK održan nekoliko dana posle nemačkog napada na SSSR, a po drugim podacima 22. juna.]

⚔️ 0. 7. 1941. U Virovitici održana konferencija SKOJ-a na kojoj su doneti zaključci da se proširi omladinska organizacija i vrše sabotaže.

⚔️ 0. 7. 1941. U Beogradu u Vršačkoj ulici (sada: ulica Đure Đakovića) br. 14, održan sastanak PK SKOJ-a za Srbiju na kome je raspravljano o učvršćivanju organizacija. Posle sastanka članovi otputovali u unutrašnjost.

⚔️ 0. 7. 1941. U Šapcu, od članova SKOJ-a, formirano deset vojnih desetina (grupa) koje su sakupljale oružje i vršile vojnu obuku i kurirsku službu. Pored toga, radilo je nekoliko tečajeva prve pomoći, u kojima je bilo obuhvaćeno oko 60 omladinki i žena.

⚔️ 0. 7. 1941. U Nišu članovi SKOJ-a usred dana polili bojom mapu na kojoj su nemačke okupacione vlasti ucrtavale pravce nastupanja nemačkih trupa u SSSR.

⚔️ 0. 7. 1941. Na mestu -Miri- (kod Leskovca) članovi SKOJ-a zapalili veću kamaru žita pripremljenu za vršaj za potrebe nemačke vojske.

⚔️ 1. 7. 1941. U Beogradu CK SKOJ-a održao sastanak na kome je, u vezi sa odlukom CK KPJ od 22. i 27. juna, rešio da omladini Jugoslavije uputi poziv na ortižanu borbu.

⚔️ 1. 7. 1941. CK SKOJ-a izdao proglas -Sve za poraz fašističkih razbojnika! Sve za pobedu pravedne stvari Sovjetskog Saveza - za oslobođenje naših naroda!- U proglasu se omladina Jugoslavije poziva na jedinstvo, na otpor okupatoru i na spremnost za opšti narodni ustanak.

⚔️ 10. 7. 1941. Blizu s. Vinarca (kod Leskovca) održano okružno savetovanje SKOJ-a za okrug leskovački, na kome je odlučeno da se pojača rad na okupljanju omladine i njenoj pripremi za izvođenje akcija i za odlazak u odred.

⚔️ 12. 7. 1941. U Valjevu, iz fabrike -Vistad- pod rukovodstvom skojevske organizacije izvučeno 12 sanduka bombi koje su upućene partizanima.

⚔️ 19. 7. 1941. U blizini Bečeja skojevska grupa iz grada zapalila 1500 krstina žita.

⚔️ 20. 7. 1941. PK KPJ za Srbiju uputio svim rukovodstvima i članovima Partije i SKOJ-a cirkularno pismo u kome ukazuje na potrebu za češćim i krupnijim akcijama i za prelaskom u opštu ofanzivu protiv okupatora.

⚔️ 22. 7. 1941. U Sisku ustaše streljale 6 članova MK SKOJ-a za Sisak.

⚔️ 22. 7. 1941. U rejonu Sombora skojevske grupe iz grada na nekoliko mesta zapalile krstine sa žitom.

⚔️ 28. 7. 1941. Na putu Beograd-Smederevo skojevska udarna grupa iz Beograda pokidala tt linije.

⚔️ 29. 7. 1941. U Bečeju i okolini nekolike mesne skojevske grupe otpočele dvodnevne akcije paljenja: zapalile dve kamare žita (jednu od 1500 i drugu od 1000 krstina), a u bečejskom bioskopu -Orion- nekoliko filmova.

⚔️ 0. 8. 1941. CK SKOJ-a izdao proglas -Mlada generacija svih naroda Jugoslavije-, pozivajući na oružanu borbu protiv okupatora i njegovih slugu.

⚔️ 0. 8. 1941. Formiran SK SKOJ-a za srez Kastav.

⚔️ 0. 8. 1941. Skojevska organizacija železničke radionice u Nišu otvorila vagon na stanici i uzela nekoliko pušaka (koje će kasnije poslati Nišavskom (Svrljiškom) NOP odredu).

⚔️ 6. 8. 1941. Skojevska grupa iz s. Bešenovačkog Prnjavora (kod Iriga) oslobodila iz manastira dva uhapšena druga i jednu drugaricu, zarobila jednog ustašu i zaplenila pušku.

⚔️ 6. 8. 1941. U Kruševcu grupa skojevaca zapalila kvislinške novine.

⚔️ 12. 8. 1941. Subotička skojevska grupa u blizini grada zapalila jedan salaš i dva stoga slame.

⚔️ 20. 8. 1941. U Petrovgradu (sada: Zrenjanin) izvršena provala i otpočelo masovno hapšenje komunista, skojevaca, simpatizera NOB-a i ljudi predviđenih za NOP odrede. Hapšenja su preduzeta i u drugim većim mestima Banata.

⚔️ 22. 8. 1941. Iz kaznenog zavoda u Srem. Mitrovici pobegla 32 politička zatvorenika, većinom članovi KPJ. Organizaciju bekstva sproveli ka/.nionički komiteti KPJ i OK SKOJ-a za Srem.

⚔️ 30. 8. 1941. MK SKOJ-a za Cetinje održao plenarni sastanak: pretresani su nedostaci i uspesi u proteklom periodu; doneti su zaključci o daljem radu i učvršćenju organizacija SKOJ-a.

⚔️ 30. 8. 1941. Na ulici u Novom Sadu grupa skojevaca sa sekretarom PK SKOJ-a za Vojvodinu na čelu, ubila poznatog policijskog agenta Lasla Kolču Laciku [Po drugom izvoru to je bilo sredinom avgusta.].

⚔️ 0. 9. 1941. U Zagrebu ustaše streljale sekretara PK SKOJ-a Hrvatske Jožu Vlahovića, narodnog heroja.

⚔️ 0. 9. 1941. Novo formirani PK KPJ za Makedoniju uputio direktivno pismo mesnim komitetima, članovima Partije i SKOJ-a i vanpartijcima, kojim ih poziva na oružani ustanak i borbu protiv okupatora, podvukavši da je bilo dosta čekanja i da treba poći putem kojim su pošli ostali narodi Jugoslavije.

⚔️ 0. 9. 1941. Skojevska organizacija Druge muške gimnazije u Skoplju organizovala štrajk učenika svih gimnazija u Skoplju protiv školskih taksa, nošenja uniformi, terora školskih vlasti i dr., zbog čega je došlo i do sukoba sa bugarskom policijom.

⚔️ 0. 9. 1941. Skojevska organizacija Kumanovske gimnazije organizovala štrajk učenika protiv školskih taksa, nošenja uniformi i pritiska za upisivanje u fašističke omladinske organizacije.

⚔️ 0. 9. 1941. U Skoplju formiran Vojni štab i MK SKOJ-a.

⚔️ 0. 9. 1941. U Prištini formiran SK SKOJ-a, koji je objedinio rad postojećih skojevskih grupa (aktiva).

⚔️ 0. 9. 1941. Iz fabrike -Lufthanze- u Zemunu komunisti i skojevci Zemuna organizovali odnošenje alata i drugog materijala i izazvali sabotažu na jednom avionu, usled čega se ovaj, pri sletanju polomio.

⚔️ 5. 9. 1941. U Tuzli, posle herojskog držanja pred ustaškim prekim sudom, streljan sekretar Oblasnog komiteta SKOJ-a i član Oblasnog komiteta KPJ za Tuzlu Enver Šiljak, narodni heroj.

⚔️ 16. 9. 1941. Na pustari V. Irmovo u blizini s. Zmajeva (kod Srbobrana) mesna skojevska grupa spalila tri velike kamare kudelje.

⚔️ 18. 9. 1941. Članovi Politbiroa CK KPJ Aleksandar Ranković i Ivan Milutinović i sekretar CK SKOJ-a Ivo Lola Ribar napustili Beograd i stigli na slobodnu teritoriju.

⚔️ 20. 9. 1941. CK KPH izdao direktivu za organizaciju i rad skojevskih organizacija u NOP odredima.

⚔️ 24. 9. 1941. PK SKOJ-a za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio direktivu skojevskim rukovodstvima da se omladina ne upisuje u srednje škole. Direktiva je naišla na veliki odziv kod omladine: upisao se vrlo mali broj đaka.

⚔️ 25. 9. 1941. U Splitu, pod rukovodstvom SKOJ-a, srednjoškolska omladina demonstrirala protiv pokušaja neprijatelja da je uvuče u razne fašističke organizacije i protiv uvođenja italijanskog jezika u školsku administraciju. Italijnske okupacione vlasti su rasturile demonstraciju a veći deo omladinaca zatvorile.

⚔️ 25. 9. 1941. Oblasni komitet SKOJ-a za Dalmaciju uputio proglas omladini Dalmacije: objasnio vojnu i političku situaciju u svetu i kod nas i pozvao omladinu da stupi u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 27. 9. 1941. U Petrovaradinu ustaše izvršile provalu i otpočele hapšenje komunista i skojevaca koji su, pod rukovodstvom OK KPJ za južnu Bačku, organizovali izvlačenje oružja, municije i eksploziva iz vojnih magacina u Petrovaradinu.

⚔️ 28. 9. 1941. Na pruzi Bečej-Vrbas skojevska grupa iz Bač. Gradišta posekla tt st.ubove.

⚔️ 30. 9. 1941. U Bečeju grupe skojevaca zapalile veće količine kudelje i isekle tt veze na pruzi Bečej-Srbobran.

⚔️ 0. 10. 1941. Sekretar CK SKOJ-a Ivo Lola Ribar uputio pismo rukovodiocu SKOJ-a Crne Gore, Boke i Sandžaka: odobrava formiranje Crnogorske narodne omladine kao masovne antifašističke omladinske organizacije, ukazujući na njenu ulogu i njen odnos prema SKOJ-u.

⚔️ 0. 10. 1941. U Mostaru formiran OK SKOJ-a za južnu Hercegovinu. Obuhvatao organizacije u neoslobođenim gradovima Hercegovine.

⚔️ 0. 10. 1941. Na Majevici formiran OK SKOJ-a za Majevicu.

⚔️ 0. 10. 1941. Formiran OK SKOJ-a za Zvijezdu.

⚔️ 0. 10. 1941. U s. Pađenima (kod Bileće) formiran OK SKOJ-a za istočnu Hercegovinu.

⚔️ 0. 10. 1941. OK SKOJ-a za istočnu Hercegovinu formirao sreske komiteta SKOJ-a za Bileću, Trebinje, Nevesinje i Gacko.

⚔️ 0. 10. 1941. Na pl. Romaniji formiran OK SKOJ-a za Romaniju.

⚔️ 0. 10. 1941. U Podgrmeč formiran OK SKOJ-a za Podgrmeč.

⚔️ 0. 10. 1941. U Štipu formiran MK SKOJ-a za Štip.

⚔️ 0. 10. 1941. Formiran: štab Sandžačkih NOP odreda i novi Oblasni komitet KPJ za Sandžak, kao i komitet SKOJ-a.

⚔️ 12. 10. 1941. U Prilepu bugarska policija uhapsila preko 900 građana, kao represaliju zbog napada Prilepskog NOP odreda. Posle maltretiranja i saslušavanja izdvojeni su članovi KPJ i SKOJ-a i prebačeni u Bitolj, a kasnije izvedeni na sud.

⚔️ 12. 10. 1941. U Bečeju mesna skojevska grupa, pod rukovodstvom sekretara Sreskog komiteta KPJ za Bečej, ubila na učili mađarskog žandarmerijskog islednika Sandora Medvea.

⚔️ 14. 10. 1941. U Trogiru italijanski vojnici streljali člana MK SKOJ-a za Split Matu Golem, narodnog heroja, i još 11 splitskih rodoljuba.

⚔️ 17. 10. 1941. U Tetovu održana partijska konferencija na kojoj je izabran novi MK, umesto starog koji je 2. avgusta pao u ruke italijanske policije. Na konferenciji su usvojene i razrađene direktive PK za učvršćenje partijske i skojevske organizacije, organizovanje tehnike, prikupljanje oružja i pripremanje masa za oružanu borbu.

⚔️ 19. 10. 1941. U Vukovaru, po presudi ustaškog prekog suda, streljano 26 članova KPJ i SKOJ-a i pristalica i simpatizera NOP-a iz Novog Sada i Petrovaradina, od kojih je većina učestvovala u akciji za izvlačenje oružja iz Petrovaradinske tvrđave.

⚔️ 21. 10. 1941. U Petrovgradu (sada: Zrenjanin) nemačka policija uhapsila 19 članova KPJ i 40 članova SKOJ-a i nešto kasnije ih streljala.

⚔️ 0. 11. 1941. OK SKOJ-a za Majevicu obnovio SK SKOJ-.a za Bijeljinu, ja sedištem u s. Korenitoj.

⚔️ 0. 11. 1941. U Žablju provaljena partijska i skojevska organizacija, i mađarske okupatorske vlasti uhapsile oko 70 rodoljuba.

⚔️ 7. 11. 1941. CK SKOJ-a izdao proglas -Mladoj generaciji svih naroda Jugoslavije-: poziva je na najširu mobilizaciju svih snaga radi nastavljanja borbe protiv okupatora i njegovih slugu, a za oslobođenje i srećnu budućnost.

⚔️ 11. 11. 1941. U Bečeju, po presudi mađarskog prekog vojnog suda, streljano 12 skojevaca, sa sekretarom SK SKOJ-a za Bečej.

⚔️ 14. 11. 1941. OK KPJ za južni Banat uputio okružnicu br. 1 svim partijskim i skojevskim organizacijama. U njoj se iznosi politički pregled situacije u Evropi i u zemlji i pozivaju komunisti u odlučnu borbu protiv okupatora; ukazuje na greške nekih partijskih organizacija; daju uputstva za prilagođavanje odreda i akcija banatskom terenu.

⚔️ 19. 11. 1941. PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio svim okružnim i mesnim komitetima KPJ i biroima ćelija direktivno pismo u vezi sa radom među omladinom. U pismu se ističe: SKOJ i dalje ostaje posebna organizacija, te ga ne treba izjednačavati sa Crnogorskom narodnom omladinom, koja treba da bude masovna omladinska organizacija i omogući najšire okupljanje omladine u borbu protiv okupatora; dužnost je svakog člana KPJ i SKOJ-a da aktivno radi u Crnogorskoj narodnoj omladini.

⚔️ 19. 11. 1941. U Staroj Pazovi ustaška policija izvršila provalu partijske i skojevske organizacije. Uhapšen najveći broj članova Sreskog i Mesnog komiteta KPJ i SKOJ-a. [Po drugom izvoru hapšenja su izvršena 17. novembra u Staroj Pazovi, a potom i u s. Vojki.]

⚔️ 25. 11. 1941. U Novom Sadu, po presudi mađarskog prekog vojnog suda, obešeno 11 komunista i skojevaca.

⚔️ 30. 11. 1941. U s. Kopilju (kod Titograda) održana I pokrajinska konferencija CNO kojoj je prisustvovalo oko 40 delegata, pored predstavnika PK KPJ i GŠ. Referat -Zadaci CNO u NOB-i- podneo je sekretar PK SKOJ-a za Crnu Goru, Boku i Sandžak. Konferencija je, posle iscrpnog izveštaja i diskusije, istakla najvažnije zadatke i izabrala Pokrajinski odbor CNO od 12 članova. Rešeno je da se pokrene list -Omladinski pokret-.

⚔️ 0. 12. 1941. Na inicijativu PK SKOJ-a za BiH otpočeo rad na osnivanju Narodnooslobodilačkog saveza omladine Bosne i Hercegovine (NOSOBiH), kao masovne organizacije udružene srpske, muslimanske i hrvatske omladine Bosne i Hercegovine.

⚔️ 0. 12. 1941. Na osnovu pisma sekretara CK SKOJ-a Ive Lole Ribara, PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio svim OK i MK instrukciju za rad među omladinom.

⚔️ 0. 12. 1941. U s. Pećincima (kod Rume) održano okružno partijsko savetovanje KPJ za Srem, na kome su, pored ostalog, donete odluke o daljem radu partijske organizacije, proširenju okružnog rukovodstva SKOJ-a, formiranju GŠ NOP odreda za Srem i reorganizaciji postojećih NOP odreda, kao i o stvaranju okružnog rukovodstva i sreskih i mesnih odbora NO fonda.

⚔️ 0. 12. 1941. U severnom Banatu politički sekretar PK KPJ za Vojvodinu formirao OK SKOJ-a za severni Banat.

⚔️ 0. 12. 1941. U s. Sivcu (kod Kule) provaljena partijska i skojevska organizacija. Mađarske vlasti pohapsile oko 80 rodoljuba.

⚔️ 8. 12. 1941. U Prilepu učenici gimnazije organizovali trodnevni štrajk zbog isključenja pet skojevaca iz škole. Postavljen je zahtev: da se anulira odluka o isključenju; da se ukinu školarina i nošenje uniformi; da se rasformiraju omladinske fašističke organizacije u školi.

⚔️ 10. 12. 1941. Po direktivi PK SKOJ-a za BiH formiran OK SKOJ-a za Kalinovik-Konjic (kasnije: za jugoistočnu Bosnu). On je obuhvatao i Kalinovički NOP odred.

⚔️ 0. 1. 1942. U s. Srednjem (kod Sarajeva), na inicijativu PK SKOJ-a za BiH, predstavnici oblasnih, okružnih, sreskih i mesnih komiteta SKOJ-a Bosne i Hercegovine održali savetovanje na kome su, sagledavši stanje organizacije, doneli rešenja o otklanjanju slabosti i o proširenju okružnih komiteta SKOJ-a, izvršili pripreme za formiranje organizacija NOSOBiH-a i pokrenuli izdavanje lista -Riječ bosansko-hercegovačke omladine-.

⚔️ 0. 1. 1942. GŠ NOP i DV za BiH doneo odluku da se na teritoriji Bosne i Hercegovine formiraju posebne omladinske čete (od boraca starih 17-25 godina), koje bi postale udarna snaga, uzor čvrste organizacije, discipline, borbenosti i heroizma, primer bratstva i sloge Srba, Hrvata i muslimana u oslobodilačkom ratu. Tim povodom su GŠ NOP i DV za BiH i PK SKOJ-a za BiH izdali zajednički proglas mladoj generaciji Bosne i Hercegovine.

⚔️ 0. 1. 1942. PK SKOJ-a za BiH uputio svim okružnim, sreskim i mesnim organizacijama SKOJ-a direktivno pismo: daje im smernice za učvršćivanje organizacija u vojsci i na terenu, za mobilizaciju omladine, za stvaranje oružanog bratstva omladine i za stupanje, u duhu zaključaka savetovanja u Srednjem, SKOJ-a Bosne i Hercegovine u NOSOBiH. U dopuni ove direktive kao najvažniji zadatak ističe se stvaranje aktiva SKOJ-a u četama, ostvarenje veze među njima i okupljanje što većeg broja omladine, naročito ženske.

⚔️ 0. 1. 1942. Održana okružna konferencija SKOJ-a za Drvar, kojoj je prisustvovalo 50 delegata i po dva člana Okružnog komiteta KPJ za Drvar i Oblasnog komiteta SKOJ-a Bos. krajinu.

⚔️ 3. 1. 1942. U s. Risovcu (kod Bos. Petrovca) otpočela dvodnevna okružna konferencija KPJ za Drvar; analizirano je stanje svih partijskih organizacija, imenovan je OK SKOJ-a i doneti su zaključci da se u svim selima formiraju opštinski NO odbori i da otpočne razoružavanje četnika.

⚔️ 7. 1. 1942. U Gostivaru formiran MK SKOJ-a.

⚔️ 14. 1. 1942. CK SKOJ-a uputio organizaciji SKOJ-a Makedonije pismo u kome daje uputstva o organizaciji i radu SKOJ-a u vojsci.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Direktivno pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Makedoniju, na čelu sa Lazarom Koliševskim, svim članovima Partije, skojevcima i vanpartijcima u Makedoniji, kojim ih poziva na oružanu borbu protiv okupatora

📜 Obavijest u sisačkim Hrvatskim novinama o strijeljanju šest skojevaca u Sisku

📜 Uputstvo sekretara Centralnog komiteta SKOJ Ive Ribara-Lole od avgusta 1941 god. sekretarijatu Pokrajinskog komiteta SKOJ za Crnu Goru o okupljanju što širih slojeva omladine u jedinstveni front protiv okupatora i njegovih slugu

📜 Iz izvještaja Jože Vlahovića Centralnom komitetu SKOJ-a o stanju i akcijama omladine u Hrvatskoj

📜 Direktivno pismo Pokrapšskog komiteta KPJ za Makedoniju na čelu sa Lazarom Koliševskim, svim članovima Partte, skojevcima i vanpartijcima u Makedoniji, kojim ih poziva na oružanu borbu protiv okupatora

📜 Direktiva Centralnog komiteta KPH od 20. septembra 1941. za organizovanje i rad skojevskih organizacija u partizanskim odredima

📜 Direktiva Centralnog komiteta KPH od 20. rujna 1941. god. za organiziranje i rad skojevskih organizacija u partizanskim odredima

📜 Pismo Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske svim okružnim komitetima i partijskim organizacijama u partizanskim odredima s uputama za organiziranje i pokretanje rada skojevske organizacije u odredima

📜 Direktiva Centralnog komiteta KPH od 23 rujna 1941 god. za organizovanje i rad skojevskih organizacija u partizanskim odredima

📜 Direktiva Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 24 septembra 1941 god. za bojkot srednjih škola

📜 Letak Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Dalmaciju od 25. rujna. 1941. kojim se obraća omladini Dalmacije da stupi u borbu proti fašizma

📜 Direktivno pismo sekretara CK SKOJ Ive Ribara-Lole od oktobra 1941 god. rukovodiocu SKOJ u Crnoj Gori, Boki i Sandžaku Budimiru Tomoviću

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 10. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije i Ministrastvu unutrašnjih poslova o djelatnosti SKOJ-a u Splitu

📜 Izvještaj Kraljevske prefekture u Splitu od 15 listopada 1941 god. o presudi članovima SKOJ-a u Splitu

📜 Pismo druga Tita Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju od 19. oktobra 1941. o preseljavanju PK i SKOJ-a i o izvlačenju partijskih radnika iz Beograda na oslobođenu teritoriju

📜 Direktivno pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od novembra 1941 god. svima partiskim organizacijama i organizacijama SKOJ-a o preorijentaciji rada sa omladinom

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za južni Banat od 14. novembra 1941. svim partijskim i skojevskim organizacijama o radu na jačanju organizacija i širenju ustanka

📜 Izvještaj Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Crnu Goru, BOKU i Sandžak od 18 novembra 1951 god. Centralnom komitetu SKOJ-a o stanju organizacije Crnogorske narodne omladine po srezovima

📜 Instrukcija Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Crnu Goru, Boku i Sandžak od decembra 1941 god. za rad među omladinom

📜 Pismo Ive Ribara-Lole od 13 decembra 1941 god. Milu Radosavljeviću i Ljubinki Milosavljević o neposrednim zadacima SKOJ u Srbiji

📜 Zajednički proglas Pokrajinskog komiteta SKOJ-a i Glavnog štaba NOP i dobrovoljačkih odreda za Bosnu i Hercegovinu od januara 1942 god. povodom formiranja omladinskih četa

📜 Direktivno pismo Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Bosnu i Hercegovinu od januara 1942 god. okružnim, sreskim i mjesnim organizacijama

📜 Proglas rukovodstva SKOJ-a za srednje škole u Šibeniku od 2. siječnja 1942. đacima srednjih škola u povodu otvaranja škola i uvođenja nastave na talijanskom jeziku

📜 Direktivno pismo sekretara CK SKOJ Ive Ribara-Lole od 15 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu SKOJ za Bosnu i Hercegovinu

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Bosnu i Hercegovinu od 22 februara 1942 god. skojevskim rukovodstvima povodom formiranja omladinskih partizanskih četa

📜 Instrukcija Centralnog komiteta SKOJ od marta 1942 god. o zadacima skojevskih organizacija u jedinicama Narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske Jugoslavije

📜 Instrukcija Centralnog komiteta SKOJ-a od marta 1942. o zadacima skojevskih organizacija u partizanskim jedinicama

📜 Direktiva Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku od 10. ožujka 1942. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Dalmaciju i svim komitetima SKOJ-a u Hrvatskoj o budućim zadacima

📜 Okružnica Centralnog komiteta SKOJ-a Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Hrvatsku i svim okružnim i mjesnim komitetima SKOJ-a u Hrvatskoj o osnovnim političkim zadacima SKOJ-a u Hrvatskoj na današnjoj etapi borbe

📜 Pismo Oblasnog komiteta SKOJ-a za Kosmet od aprila 1942. mladim komunistima o stvaranju jedinstva omladine u borbi protiv fašizma

📜 Izvod iz izveštaja Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Bosnu i Hercegovinu od 5. aprila 1942. Centralnom komitetu SKOJ-a o stanju organizacije u jedinicama istočne Bosne

📜 Uputstvo Centralnog komiteta SKOJ od 12 aprila 1942 god. političkim komesarima i sekretarima bataljonskih komiteta Partije o formiranju četa i posvećivanju što više pažnje organizovanju i radu omladine

📜 Izvještaj zadarskog prefekta Vezija Orazija od 24. travnja 1942. o napadu talijanskih policajaca i karabinjera na grupu omladinaca u Šibeniku za vrijeme održavanja sastanka SKOJ-a

📜 Proglas Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku omladini Hrvatske u povodu 1. svibnja

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Štaba bjelopoljskog NOP odreda od 3. maja 1942. o brojnom stanju partijske organizacije i SKOJ-a

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Drugog zlatarskog bataljona od 6. maja 1942. o brojnom stanju i radu partijske i skojevske organizacije 

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Drugog bataljona pljevaljskog NOP odreda od 13. maja 1942. o radu partijske i skojevske organizacije

📜 Izveštaj sekretara komiteta Prvog bataljona Druge proleterske brigade od 15. maja 1942. o brojnom stanju i radu Partije i SKOJ-a u bataljonu

📜 Direktiva Okružnog komiteta SKOJ-a za Okrug nikšićki od 19 maja 1942 god. za rad SKOJ-a u udarnim bataljonima

📜 Izvještaj zadarskog prefekta Vezi-a Orazi-a od 24 travnja 1942 god. o napadu talijanskih policajaca i karabinjera na grupu omladinaca za vrijeme održavanja sastanka SKOJ-a

📜 Okružnica Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku upućena svim okružnim i kotarskim komitetima SKOJ-a u Hrvatskoj u vezi s kursom za skojevske rukovodioce

📜 Okružnica Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku upućena svim rukovodstvima SKOJ-a u Hrvatskoj u vezi s provođenjem direktive Centralnog komiteta KP Hrvatske o mobilizaciji omladine za rezervne omladinske čete na dobrovoljnoj osnovi

📜 Direktiva Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku od 11. lipnja 1942. svim skojevskim rukovodstvima u Hrvatskoj za provođenje mobilizacije i stvaranje omladinskih četa i bataljona u pozadini

📜 Direktivno pismo Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku upućeno svim skojevskim rukovodstvima u Hrvatskoj s uputama za osnivanje omladinskih četa i bataljona

📜 Izvještaj Mjesnog komiteta SKOJ-a za Zagreb Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o stanju i radu organizacije SKOJ-a na području grada i okruga Zagreb

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o brojnom stanju članova Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području pisarovinskog kotara

📜 Zaključci Oblasnog savetovanja SKOJ-a za Kosovo i Metohiju održanog sredinom avgusta 1942. u Suvom Dolu

📜 Predlog Okružnog komiteta SKOJ-a za Srem od 11. avgusta 1942. god. štabu NOP odreda za Srem o izvođenju posebnih omladinskih vojno-političkih akcija

📜 Izveštaj rukovodioca SKOJ-a Treće proleterske brigade o radu od 15. jula do 20. avgusta 1942. godine

📜 Direktive Oblasnog komiteta SKOJ-a za Dalmaciju od 23. kolovoza 1942. svim rukovodstvima SKOJ-a u Dalmaciji za budući rad organizacija

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Četvrtog bataljona Petog krajiškog NOP odreda od 26. avgusta 1942. o brojnom stanju i radu partijske i skojevske organizacije u bataljonu

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Sisak Okružnome komitetu KPH Banija o stanju Partije, SKOJ-a, AFŽ i NOO te reorganizaciji u vojsci

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o organizacijskom stanju i radu organizacija KPH, SKOJ-a, AFŽ, i NOO

📜 Iz izvještaja Povjerenstva PK SKOJ-a u Zagrebu Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o osnivanju i radu Povjerenstva od 21. VI do 1. X 1942. godine

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku od 2. oktobra 1942. skojevskim rukovodstvima i organizacijama u partizanskim jedinicama

📜 Okružnica Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku upućena svim skojevskim rukovodstvima i organizacijama u partizanskim jedinicama o glavnim zadacima i o sektorima rada organizacija i svih skojevaca

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Sisak Okružnom komitetu SKOJ-a Banija o upućenoj članarini

📜 Izveštaj Oblasnog komiteta SKOJ-a za Kosovo i Metohiju od 25. oktobra 1942. Centralnom komitetu SKOJ-a o stanju i radu omladinske organizacije u oblasti

📜 Izvještaj Milutina Baltića, člana Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku, Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o stanju skojevske organizacije na području pisarovinskog kotara

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Sisak Okružnome komitetu KPH Banija o organizacijskom stanju i radu organizacija KPH i SKOJ-a

📜 Izveštaj rukovodstva SKOJ-a u Petoj crnogorskoj NOU brigade od 6. novembra 1942. Centralnom komitetu SKOJ-a

📜 Proglas Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku omladini Hrvatske u povodu 25. godišnjice oktobarske revolucije s pozivom u narodnooslobodilačku borbu

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Centralnome komitetu KPH o radu u rujnu, o stanju organizacija KPH, NOO, SKOJ-a i AFŽ na kotarima okruga te o raspoloženju naroda

📜 Izvještaj Milke Kufrin Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o svom radu među omladinom, njenom raspoloženju i organiziranosti na Žumberku i u Trinaestoj NOU brigadi Josip Kraš

📜 Pismo Ive Ribara Lole od decembra 1942. Aleksandru Rankoviću i Sretenu Zujoviću o potrebi reogranizacije SKOJ-a u vojsci

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji i organizacijskom stanju te radu organizacije KPH, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području okruga

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o organizacijskom stanju i radu organizacija KPH, SKOJ-a, AFŽ i NOO na području velikogoričkoga kotara

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Povjerenstva CK KPH u Zagrebu o radu i stanju organizacija KPH, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području bjelovarskoga, đurđevačkoga i koprivničkog kotara

📜 Izvještaj sekretara SKOJ-a XIII NOU brigade Josip Kraš Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o radu i organizacijskom stanju SKOJ-a u brigadi

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Žumberak Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu organizacija KPH, SKOJ-a, NOO i AFŽ na kotaru

📜 Izvod iz referata Centralnog komiteta SKOJ-a od 27. decembra 1942. o radu skojevskih organizacija u jedinicama NOV i POJ

📜 Izvještaj Povjerenstva PK SKOJ-a u Zagrebu Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o stanju skojevskih organizacija na području Povjerenstva

📜 Zaključci sa savetovanja skojevskih rukovodilaca jedinica NOV i POJ održanog 30. decembra 1942. godine

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji i radu Partije i SKOJ-a u Međimurju i na području varaždinskog okruga

📜 Izvještaj zamjenika političkog komesara XVII brigade NOV i po Hrvatske Centralnom komitetu KPH o organizacionom stanju i političko-prosvjetnom radu partijske i skojevske organizacije u Brigadi

📜 Izvještaj zamjenika političkog komesara XVI brigade IV divizije NOV i PO Hrvatske Centralnom komitetu KPH o organizacionom stanju i političko-prosvjetnom radu članova Partije i SKOJ-a u Brigadi

📜 Pismo Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku Mili Velimiroviču, članu Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku u kojemu ga se obavještava o održanoj konferenciji PK SKOJ-a za Hrvatsku, te o izabranom rukovodstvu

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Žumberak Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji i organizacijskom stanju partijskih, skojevskih i drugih antifašističkih organizacija u Žumberku

📜 Upute Centralnoga komiteta SKOJ-a organizacijama SKOJ-a u vojsci o radu SKOJ-evskih organizacija u Narodnooslobodilačkoj vojsci i partizanskim odredima Jugoslavije

📜 Pismo Okružnoga komiteta SKOJ-a Novo Mesto Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku s prijedlozima o suradnji

📜 Izvještaj Povjerenstva PK SKOJ-a u Zagrebu, Pokrajinskome komitetu SKOJ-a u Hrvatskoj o političkoj situaciji i organizacijskom stanju skojevskih organizacija na području Povjerenstva

📜 Uputstvo Centralnog komiteta SKOJ-a od 14 januara 1943 god. o organizacionoj strukturi i osnovnim zadacima SKOJ-a u vojsci

📜 Mjesečni izvještaj Okružnog komiteta KPH od 25. siječnja 1943. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o političkoj situaciji i organizacionom stanju Partije i SKOJ-a

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o sukobu partizana i domobrana kod Prkosa i o nastavku istrage protiv članova SKOJ-a u Varaždinu

📜 Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o organizacijskom stanju partijske, skojevske i drugih antifašističkih organizacija u Zagrebu u siječnju 1943. godine

📜 Mjesečni izvještaj Kotarskog komiteta KPH Imotski od 31. siječnja 1943. Okružnom komitetu KPH Makarska o političkoj situaciji i organizacionom stanju Partije i SKOJ-a

📜 Pismo Povjerenstva CK KPH za Slavoniju i Srijem Centralnom komitetu KPH o novonastaloj situaciji u Slavoniji uslijed neprijateljske ofanzive i o organizacionom stanju Partije i SKOJ-a u Srijemu

📜 Izvod iz pisma pk SKOJ-a za Srem osnovne zadaće SKOJ-a u Vojvodini” od februara 1943. god. upućenog skojevskim organizacijama u vojsci i na terenu

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu partijske, skojevske i drugih masovnih antifašističkih organizacija na području Povjerenstva

📜 Zapisnik s partijskoga savjetovanja Okružnoga komiteta KPH Krapina upućen Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a i drugih antifašističkih organizacija u okrugu te o izboru novoga Okružnoga komiteta i budućim zadacima

📜 Izveštaj Politodela 1. proleterske brigade 1. proleterske divizije od 9. februara 1943. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske i skojevske organizacije

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 1. dalmatinske brigade 3. NOU divizije od 9. februara 1943. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske i skojevske organizacije posle brigadne partijske konferencije

📜 Izvještaj zamjenika političkog komesara 1. dalmatinske brigade 3. NOU divizije od 9. veljače 1943. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske i skojevske organizacije poslije brigadne partijske konferencije

📜 Izveštaj brigadnog rukovodstva SKOJ-a 1. brigade Marko Orešković od 10. februara 1943. rukovodstvu SKOJ-a 6. NOU divizije o radu skojevske organizacije u toj brigadi

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o sjednici Okružnoga komiteta KPH Bjelovar od 5. veljače 1943. godine na kojoj se raspravljalo o političkoj situaciji u okrugu, o organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ, te o radu tehnike

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a za Pokuplje Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o stanju i radu skojevskih i omladinskih organizacija te o političkoj situaciji u okrugu

📜 Izvještaj zamjenika političkog komesara XVI brigade IV divizije NOV i PO Hrvatske Centralnom komitetu KPH o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije u Brigadi, o političkom i kulturno-prosvjetnom radu boraca i o uspjehu održanih sastanaka, konferencija i mitinga u selima kroz koja je Brigada prolazila

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu Virovitica o političkim prilikama i raspoloženju naroda, organizacionom stanju i agitaciono-propagandnom radu partijske i skojevske organizacije, kao i pripremama za predstojeće izbore NOO-a

📜 Izvještaj Povjerenstva CK KPH za Slavoniju i Srijem Centralnom komitetu KPH o političkim prilikama, organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije na terenu i u vojsci; o razvoju i radu NOO-a i AFŽ; o radu Agitpropa i o uspjehu mobilizacije boraca u NOV

📜 Pismo Povjerenstva CK KPH za Slavoniju i Srijem Okružnom komitetu KPH Virovitica u kojem se navode podaci o organizacionom stanju Partije i SKOJ-a u kotarskim komitetima i ukazuje na neke nedostatke u radu Okružnog komiteta

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Štampa u ratu Nova Gradiška Narodno oslobodilački odbori Niš Čačak Beograd Bugarska u drugom svetskom ratu Ivo Lola Ribar Mađarski zločini u Jugoslaviji Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Centralni komitet KPJ 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1944. Ustanak u Srbiji 1941. Novi Sad Zagreb Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Žene u ratu Borbe u Srbiji 1942. Borbe u Sremu 1942. Borbe na Kosovu i Metohiji Borbe u Makedoniji 1942. Mađarska u drugom svetskom ratu Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) AFŽ Borbe u Hercegovini 1944. Italija u drugom svetskom ratu Čazma Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Virovitica Politički komesari u NOR-u Borbe u Makedoniji 1944. Ustanak u Hrvatskoj 1941. Streljanja u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Ustanak u Dalmaciji 1941. Krapina Ustanak u Hercegovini 1941. Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Dalmaciji 1944. Ustanak u NDH Borbe u Srbiji 1943. Nemački zločini u Jugoslaviji Borbe u Dalmaciji 1943. Bečej Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Srbiji 1944. Mostar Kruševac Borbe u Sloveniji 1943. USAOH Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Crnoj Gori 1942. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 29. hercegovačka divizija NOVJ Omladina u ratu Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Smederevska Palanka Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Hercegovini 1943. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Pakrac Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bjelovar USAOJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Dalmaciji 1942. Varaždin Disciplina u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Hrvatske Ustanak u Crnoj Gori 1941. Bratstvo i jedinstvo u ratu