Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Smederevska Palanka u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 23 fotografija.

Događaji

⚔️ 3. 7. 1941. U Smederevskoj Palanci, na sastanku OK KPJ za Pomoravlje, u prisustvu delegata PK KPJ Branka Krsmanovića, formiran Štab 2. šumadijskog NOP odreda i određeni rukovodioci četa.

⚔️ 7. 7. 1941. Južno od Smederevske Palanke OK KPJ za Pomoravlje formirao 2. šumadijski NOP odred.

⚔️ 10. 9. 1941. Komandant Nedićeve žandarmerije, u cilju -čišćenja Srbije od komunista-, uputio: 1. odred u rejon Bogatića, Krupnja i Loznice; 2. odred u rejon Valjeva; 3. odred u rejon Umke; 4. odred u rejon Mladenovca i Topole; 5. odred u rejon Požarevca i Golupca; 6. odred u rejon Smederevske Palanke; 7. odred u rejon Svilajnca i 8. odred u rejon Senjskih Rudnika.

⚔️ 23. 9. 1941. Na ž. stanicama Kusatku i Glibovcu (između Mladenovca i Smederevske Palanke) delovi Kosmajskog NOP odreda, rušenjem saobraćajnih postrojenja, prekinuli saobraćaj tri dana.

⚔️ 9. 2. 1942. U Smederevsko i Palanci podlegao mučenju od strane žandarma komandir Resavske čete 2. šumadijskog NOP odreda Lazar Stojanović, narodni heroj.

⚔️ 19. 3. 1942. U s. Dobrom Dolu (kod Smederevske Palanke) delovi Kosmajskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 14. 5. 1943. Na pruzi Mladenovac - Smederevska Palanka 2. četa Kosmajskog NOP odreda zapalila zgradu ž. st. Kusadak i porušila 4 skretnice i prugu. Saobraćaj je bio prekinut 13 časova.

⚔️ 30. 5. 1943. Kod s. Azanje (blizu Smederevske Palanke) 2. četa Kosmajskog NOP odreda, u borbi protiv nemačkih vojnika i vojnika SDS, ubila 20 i ranila 11 neprijateljskih vojnika, uz sopstvene gubitke od 1 ranjenog. Četa je uveče spalila zgradu ž. st. Radinac blizu Smedereva.

⚔️ 22. 7. 1943. U s. Azanju (kod Smederevske Palanke) upali delovi Kosmajskog NOP odreda, ubili 12 i ranili više nemačkih vojnika, spalili 9 vršalica i 17 dreševa, aus. Goloboku spalili 5 vršalica i ubili 2 nedićevca.

Dokumenti

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Umka Borbe u Srbiji 1943. Logor Banjica Štampa u ratu Borbe u Srbiji 1942. Loznica Krupanj Srpska državna straža (nedićevci) Nemački zločini u Srbiji 1941. Bitka za Loznicu 1941. Ustanak u Pomoravlju 1941. Četnici u drugom svetskom ratu Valjevo Streljanja u oslobodilačkom ratu Aranđelovac Kosmajski partizanski odred Velika Plana Svilajnac Ustanak u Srbiji 1941. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu SKOJ Nemački zločini u Jugoslaviji Narodni heroji Jugoslavije Josip Broz Tito 2. šumadijski partizanski odred Omladina u ratu Partizanke Požarevac Mladenovac 5. krajiška udarna divizija NOVJ Paul Bader Žene u ratu Borbe u Srbiji 1944. Crvena armija Bitka za Srbiju